31995R0301

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 301/95 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Φεβρουαρίου 1995 που καθορίζει για τα κράτη μέλη και για περίοδο εμπορίας 1995 την απώλεια εισοδήματος καθώς και το ποσό της πριμοδότησης που καταβάλλεται ανά προβατίνα και ανά αίγα και την πληρωμή της ειδικής ενίσχυσης στην εκτροφή προβάτων και αιγών σε ορισμένες μειονεκτικές ζώνες της Κοινότητας

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 035 της 15/02/1995 σ. 0011 - 0012


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 301/95 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Φεβρουαρίου 1995 που καθορίζει για τα κράτη μέλη και για περίοδο εμπορίας 1995 την απώλεια εισοδήματος καθώς και το ποσό της πριμοδότησης που καταβάλλεται ανά προβατίνα και ανά αίγα και την πληρωμή της ειδικής ενίσχυσης στην εκτροφή προβάτων και αιγών σε ορισμένες μειονεκτικές ζώνες της Κοινότητας

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3013/89 του Συμβουλίου της 25ης Σεπτεμβρίου 1989 περί κοινής οργάνωσης αγοράς στον τομέα του προβείου και αιγείου κρέατος (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3290/94 (2), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 6,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1601/92 του Συμβουλίου της 15ης Ιουνίου 1992 για ειδικά μέτρα που αφορούν ορισμένα γεωργικά προϊόντα υπέρ των Καναρίων Νήσων (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1974/93 της Επιτροπής (4),

Εκτιμώντας:

ότι το άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3013/89 προβλέπει τη χορήγηση πριμοδότησης προκειμένου να αντισταθμιστεί η ενδεχόμενη απώλεια εισοδήματος των παραγωγών προβείου κρέατος και, σε ορισμένες περιοχές, των παραγωγών αιγείου κρέατος 7 ότι οι περιοχές αυτές καθορίζονται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3013/89 και στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1065/86 της Επιτροπής της 11ης Απριλίου 1986 που καθορίζει τις ορεινές ζώνες στις οποίες μπορεί να χορηγηθεί πριμοδότηση (5), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3519/86 (6) 7

ότι, σε εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3013/89, τα κράτη μέλη, με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1640/94 της Επιτροπής (7), εξουσιοδοτούνται να καταβάλουν μια πρώτη προκαταβολή και, με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1765/94 της Επιτροπής (8), μια δεύτερη προκαταβολή στους παραγωγούς προβείου και αιγείου κρέατος 7 ότι είναι, λοιπόν, αναγκαίο να καθοριστεί το οριστικό ποσό της πριμοδότησης που πρέπει να καταβληθεί για την περίοδο εμπορίας 1994 7

ότι, κατ' εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3013/89, το ποσό της εν λόγω πριμοδότησης που πρέπει να καταβληθεί στους παραγωγούς βαρέων αμνών για την περίοδο εμπορίας 1994 λαμβάνεται πολλαπλασιάζοντας την απώλεια του εισοδήματος επί ένα συντελεστή που εκφράζει, για κάθε περιοχή, τη μέση ετήσια κανονική παραγωγή σε κρέας βαρέων αμνών ανά προβατίνα που παράγει τους αμνούς αυτούς, εκφρασμένη ανά εκατό χιλιόγραμμα βάρους σφαγίου 7 ότι, κατά την έννοια του προαναφερθέντος κανονισμού, για την περίοδο εμπορίας 1994, η πριμοδότηση που πληρώνεται ανά προβατίνα για τους παραγωγούς ελαφρών αμνών καθώς και εκείνη που πληρώνεται ανά αίγα πρέπει να καθοριστεί στο 80 % της πριμοδότησης που προβλέπεται για τους παραγωγούς βαρέων αμνών 7

ότι, σε εφαρμογή του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3013/89, το ποσό της πριμοδότησης πρέπει να μειωθεί κατά την επίπτωση επί της βασικής τιμής του συντελεστή που προβλέπεται στην παράγραφο 2 αυτής της διάταξης 7 ότι ο συντελεστής αυτός καθορίστηκε σε 7 % από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2069/92 του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 1992 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3013/89 (9) 7

ότι πρέπει να προβλεφθεί η ενίσχυση που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1323/90 του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 1990 για την καθιέρωση ειδικής ενίσχυσης για την εκτροφή προβάτων και αιγών σε ορισμένες μειονεκτικές ζώνες της Κοινότητας (10), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 363/93 (11), ή το υπόλοιπο της ενισχύσεως που προκύπτει από την εφαρμογή του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1640/94, να χορηγείται πριν από ορισμένη ημερομηνία και με ποιες προϋποθέσεις 7

ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1601/92 προβλέπει την εφαρμογή, από την 1η Ιουλίου 1992 ειδικών μέτρων σχετικά με τη γεωργική παραγωγή στα Κανάρια Νησιά 7 ότι τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν τη χορήγηση μιας συμπληρωματικής πριμοδότησης στους παραγωγούς ελαφρών αμνών και αιγών με τους ίδιους όρους με αυτούς που θεσπίστηκαν για τη χορήγηση της πριμοδότησης που αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3013/89 7 ότι οι όροι αυτοί προβλέπουν ότι εξουσιοδοτείται η Ισπανία να καταβάλει την εν λόγω συμπληρωματική πριμοδότηση 7

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης Προβάτων και Αιγών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Διαπιστώθηκε διαφορά μεταξύ της βασικής τιμής που μειώνεται κατά την επίπτωση του συντελεστή που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3013/89 και της τιμής της κοινοτικής αγοράς κατά την περίοδο εμπορίας 1994, 111,189 Ecu ανά 100 χιλιόγραμμα.

Άρθρο 2

Ο συντελεστής που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3013/89 καθορίζεται σε 16 χιλιόγραμμα.

Άρθρο 3

1. Το ποσό της πριμοδότησης που καταβάλλεται ανά προβατίνα για την περίοδο εμπορίας 1994 είναι το ακόλουθο:

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

2. Το ποσό της πριμοδότησης που καταβάλλεται ανά αίγα και ανά περιφέρεια στις ζώνες που καθορίζονται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3013/89 και στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1965/86, για την περίοδο εμπορίας 1994, είναι το ακόλουθο:

(σε Ecu)

Ποσό της πριμοδότησης ανά αίγα

14,232

Άρθρο 4

Η ειδική ενίσχυση στους παραγωγούς προβάτων και αιγών που βρίσκονται στις μειονεκτικές ζώνες τους οποίους τα κράτη μέλη έχουν εξουσιοδοτηθεί να πληρώσουν σε εφαρμογή του άρθρου 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1323/90, μέχρις εξαντλήσεως των ποσών που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 7 και παράγραφος 8 δεύτερο εδάφιο δεύτερη περίπτωση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3013/89, ή, ενδεχομένως το υπόλοιπο της ενισχύσεως αυτής, σε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1640/94, πρέπει να πληρωθεί πριν από τις 15 Οκτωβρίου 1995. Η αντιπροσωπευτική ισοτιμία είναι εκείνη της τελευταίας ημέρας της περιόδου 1994.

Άρθρο 5

Σε εφαρμογή του άρθρου 13 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/92, το ποσό της συμπληρωματικής πριμοδότησης για την περίοδο εμπορίας 1994 που πρέπει να χορηγηθεί στους παραγωγούς ελαφρών αμνών και αιγών οι οποίοι βρίσκονται στις Καναρίους Νήσους, εντός των ορίων και με τα ποσοστά που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 7 και παράγραφος 8 δεύτερο εδάφιο δεύτερη περίπτωση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3013/89 καθορίζεται ως εξής:

- 5,258 Ecu ανά προβατίνα για τους παραγωγούς που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού,

- 5,258 Ecu ανά αίγα για τους παραγωγούς που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 6

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 1995.

Για την Επιτροπή

Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ αριθ. L 289 της 7. 10. 1989, σ. 1.

(2) ΕΕ αριθ. L 349 της 31. 12. 1994, σ. 105.

(3) ΕΕ αριθ. L 173 της 27. 6. 1992, σ. 13.

(4) ΕΕ αριθ. L 180 της 23. 7. 1993, σ. 26.

(5) ΕΕ αριθ. L 97 της 12. 4. 1986, σ. 25.

(6) ΕΕ αριθ. L 325 της 20. 11. 1986, σ. 17.

(7) ΕΕ αριθ. L 172 της 7. 7. 1994, σ. 10.

(8) ΕΕ αριθ. L 183 της 19. 7. 1994, σ. 31.

(9) ΕΕ αριθ. L 215 της 30. 7. 1992, σ. 59.

(10) ΕΕ αριθ. L 132 της 23. 5. 1990, σ. 17.

(11) ΕΕ αριθ. L 42 της 19. 2. 1993, σ. 1.