31994R2336

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2336/94 της Επιτροπής της 28ης Σεπτεμβρίου 1994 σχετικά με τη δωρεάν προμήθεια στη Γεωργία, την Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν μαλακού σίτου από την παρέμβαση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1999/94 του Συμβουλίου

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 254 της 30/09/1994 σ. 0014 - 0018


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Σεπτεμβρίου 1994 σχετικά με τη δωρεάν προμήθεια στη Γεωργία, την Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν μαλακού σίτου από την παρέμβαση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1999/94 του Συμβουλίου

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1999/94 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 1994 σχετικά με δράσεις δωρεάν χορήγησης γεωργικών προϊόντων για τους πληθυσμούς της Γεωργίας, της Αρμενίας, του Αζερμπαϊτζάν, της Κιργιζίας και του Τατζικιστάν (1), και ιδίως το άρθρο 4,

Εκτιμώντας:

ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2065/94 της Επιτροπής (2) θεσπίζει τις διατάξεις που εφαρμόζονται για την παροχή γεωργικών προϊόντων από τα αποθέματα παρέμβασης προς τη Γεωργία, την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, την Κιργιζία και το Τατζικιστάν, η οποία προβλέπεται απο τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1999/94- ότι, εξάλλου, πρέπει να καθοριστούν οι ειδικές ρυθμίσεις όσον αφορά την προμήθεια μαλακού σίτου από την παρέμβαση- ότι, λαμβάνοντας υπόψη, αφενός μεν, τα μέσα του προϋπολογισμού, αφετέρου δε, τη χρηστή διαχείριση των αποθεμάτων παρέμβασης, θα πρέπει να διοργανωθεί διαγωνισμός για την προμήθεια 50 000 τόνων μαλακού σίτου, οι οποίοι βρίσκονται στην κατοχή του δανικού οργανισμού παρέμβασης, με προορισμό τη Γεωργία, την Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν-

ότι, λαμβανομένων υπόψη των δυσχερειών που αντιμετωπίζουν σήμερα οι εν λόγω Δημοκρατίες και των ειδικών προβλημάτων μεταφοράς της βοήθειας στις περιφέρειες αυτές, πρέπει να διοργανωθεί η προμήθεια των προαναφερθέντων προϊόντων ως ενιαία ενέργεια, για την οποία πρέπει να προκηρυχθεί ενιαίος διαγωνισμός-

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης Σιτηρών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1. Προκηρύσσεται διαγωνισμός για τον προσδιορισμό των εξόδων προμήθειας 50 000 τόνων καθαρών μαλακού σίτου, όπως αναφέρεται στο παράρτημα Ι, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2065/94, και ιδίως στο άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 2.

2. Τα έξοδα αφορούν την ανάληψη από τις αποθήκες που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ και τη μεταφορά με τα κατάλληλα μέσα μεταφοράς έως τους τόπους προορισμού και εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο παράρτημα Ι.

Άρθρο 2

1. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2065/94, οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στην ακόλουθη διεύθυνση:

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

Διεύθυνση VI/G.2,

Γραφείο 10/05,

Rue de la Loi 120,

B-1049 Bruxelles.

Η προθεσμία για την υποβολη των προσφορών εκπνέει στις 12 Οκτωβρίου 1994 στις 17.00 η ώρα (ώρα Βρυξελλών).

2. Η προσφορά αφορά το σύνολο των ποσοτήτων που αναφέρεται στο άρθρο 1.

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο δ) σημείο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2065/94, η προσφορά πρέπει να διευκρινίζει το συνολικό ποσό σε Ecu, το οποίο ζητείται για το σύνολο της προμήθειας, και το ποσό σε Ecu ανά τόνο, το οποίο ζητείται για κάθε προορισμό.

3. Κατά παρέκκλιση από το ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2065/94, η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 20 Ecu ανά τόνο.

4. Η εγγύηση που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2065/94 ορίζεται σε 140 Ecu ανά τόνο και πρέπει να συσταθεί σε εθνικό νόμισμα.

5. Οι εγγυήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 συνιστώνται υπέρ της Επιτροπής.

Άρθρο 3

Το πιστοποιητικό ανάληψης που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2065/94, πρέπει να καταρτιστεί στους τόπους και από τις αρχές που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ, βάσει του υποδείγματος του παραρτήματος IV.

Άρθρο 4

Για την πληρωμή που προβλέπεται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2065/94 ο οργανισμός παρέμβασης εκδίδει πιστοποιητικό, με το οποίο βεβαιώνεται η πλήρης παραλαβή των ποσοτήτων για κάθε προορισμό, μόλις περατωθεί η ενέργεια αυτή.

Άρθρο 5

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 28 Σεπτεμβρίου 1994.

Για την Επιτροπή

Rene STEICHEN

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ αριθ. L 201 της 4. 8. 1994, σ. 1.

(2) ΕΕ αριθ. L 213 της 18. 8. 1994, σ. 3.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Παρτίδα: 20 000 τόνοι μαλακού σίτου από την παρέμβαση με προορισμό την Αρμενία.

Στάδιο παράδοσης: Airum μέσω των λιμένων Πότι ή Βατούμ (εμπόρευμα μη εκφορτωμένο).

Τελική ημερομηνία παράδοσης στο λιμένα: 20 Νοεμβρίου 1994.

20 000 τόνοι μαλακού σίτου από την παρέμβαση με προορισμό την Γεωργία.

Στάδιο παράδοσης: Πότι ή Βατούμ (εμπόρευμα μη εκφορτωμένο).

Τελική ημερομηνία παράδοσης στο λιμένα: 4 Δεκεμβρίου 1994.

10 000 τόνοι μαλακού σίτου από την παρέμβαση με προορισμό το Αζερμπαϊτζάν.

Στάδιο παράδοσης: PBIEUK-KESIK μέσω των λιμένων Πότι ή Βατούμ (εμπόρευμα μη εκφορτωμένο).

Τελική ημερομηνία παράδοσης: 27 Νοεμβρίου 1994.

Καμία ποσότητα που προορίζεται για την Αρμενία ή το Αζερμπαϊτζάν δεν μπορεί να αποθηκευθεί στους λιμένες του Πότι ή του Βατούμ- θα πρέπει να εκφορτωθεί αμέσως επί των μέσων μεταφοράς.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

"" ID="1">DLG> ID="2">2 246,910"> ID="1">Smakkerup"> ID="1">Artebjergvej 2"> ID="1">4400 Kalundborg"> ID="1">DLG> ID="2">3 706,890"> ID="1">Kattrup Gods, Planiager"> ID="1">Kattrupvej"> ID="1">4450 Jyderup"> ID="1">Ostsjaellands Andel> ID="2">4 046,920"> ID="1">Lageret"> ID="1">Parallelvej 31"> ID="1">4300 Holbaek"> ID="1">DLG> ID="2">3 017,580"> ID="1">Horsens Afd."> ID="1">Fuglevangsvej 42"> ID="1">8700 Horsens"> ID="1">Overgard Gods> ID="2">8 670,100"> ID="1">Anker 1"> ID="1">Overgaardsvej 28"> ID="1">8970 Havndal"> ID="1">A/S KFK> ID="2">8 312,320"> ID="1">Hal C"> ID="1">Birkegardsvej"> ID="1">8361 Hasselager"> ID="1">DLG> ID="2">6 470,070"> ID="1">Skrivensgard"> ID="1">Hvilshojvej 222"> ID="1">9700 Bronderslev"> ID="1">OAG> ID="2">2 480,320"> ID="1">Dregardsvej 1"> ID="1">9330 Dronninglund"> ID="1">N. P. Andersen> ID="2">5 847,804"> ID="1">St. Sindholtvej 55"> ID="1">9380 Vestbjerg"> ID="1">A/S KFK> ID="2">5 201,806">

Τα χαρακτηριστικά των παρτίδων δίδονται στον ανάδοχο από το δανικό οργανισμό παρέμβασης.

Διεύθυνση του οργανισμού παρέμβασης:

Landbrugsministeriet,

EF-Direktoratet,

Nyropsgade 26,

DK-1602 Kobenhavn V,

τηλ.: (45) 33 92 70 00,

τέλεφαξ: (45) 33 92 69 48.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

α) Τόπος παραλαβής στη Γεωργία

1. Λιμένας του Πότι ή του Βατούμ - στάδιο εμπόρευμα μη εκφορτωμένο.

Εντούτοις, το πιστοποιητικό ανάληψης μπορεί να εκδοθεί μόνον μετά την εκφόρτωση και τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο του εμπορεύματος.

2. Αρχή εντεταλμένη για την έκδοση του πιστοποιητικού παραλαβής:

Gossudarstvenaya Corporatziya Chleboproductov,

Ul. Didi Cheivani no 6,

Tblisi,

Mr Anzar Burdjanadze,

τηλ.: (7-8832) 99 86 98,

τέλεφαξ: (7-8832) 99 67 40.

β) Τόπος ανάληψης στην Αρμενία

1. Airum - στάδιο εμπόρευμα μη εκφορτωμένο.

Ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος θα πραγματοποιηθεί κατά τη σφράγιση των φορταμαξών στο Πότι ή στο Βατούμ. Το πιστοποιητικό ανάληψης θα εκδοθεί κατά την άφιξη στον προαναφερθέντα σιδηροδρομικό σταθμό, μετά από έλεγχο της ακεραιότητας των μολυβδοσφραγίδων και του αριθμού των φορταμαξών.

2. Αρχή εντεταλμένη για την έκδοση του πιστοποιητικού ανάληψης:

Ministry of Food and Provision,

375010 Yerevan,

Dom Pravitelstva,

Ploschad Respubliki 1,

Mr Stepanian, Deputy Minister,

τηλ.: (7-8852) 52 03 21.

γ) Τόπος ανάληψης στο Αζερμπαϊτζάν

1. PBEI-KESIK - εμπόρευμα μη εκφορτωμένο.

Ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος θα πραγματοποιηθεί κατά τη σφράγιση των φορταμαξών στο Πότι ή στο Βατούμ. Το πιστοποιητικό ανάληψης θα εκδοθεί κατά την άφιξη στον προαναφερθέντα σιδηροδρομικό σταθμό, μετά από έλεγχο της ακεραιότητας των μολυβδοσφραγίδων και του αριθμού των φορταμαξών.

2. Αρχή εντεταλμένη για την έκδοση του πιστοποιητικού ανάληψης:

Azintrade,

Baku, center,

Dom Prabitelsvta, 1 floor,

τηλ.: (7-8922) 93 19 80/93 97 13.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV