31994R2066

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2066/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Αυγούστου 1994 περί καταργήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3088/93 περί θεσπίσεως εξαιρετικών μέτρων στήριξης της αγοράς στον τομέα του χοιρείου κρέατος στη Γερμανία

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 213 της 18/08/1994 σ. 0008 - 0008


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2066/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Αυγούστου 1994 περί καταργήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3088/93 περί θεσπίσεως εξαιρετικών μέτρων στήριξης της αγοράς στον τομέα του χοιρείου κρέατος στη Γερμανία

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75 του Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1975 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του χοιρείου κρέατος (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1249/89 (2), και ιδίως το άρθρο 20,

Εκτιμώντας:

ότι, λόγω της εμφάνισης της κλασικής πανώλης των χοίρων σε ορισμένες περιοχές παραγωγής της Γερμανίας, ελήφθησαν υγειονομικά μέτρα με την απόφαση 94/178/ΕΚ της Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τη απόφαση 94/364/ΕΚ (4), σχετικά με ορισμένα μέτρα προστασίας κατά της κλασικής πανώλης των χοίρων στη Γερμανία- ότι θεσπίστηκαν εξαιρετικά μέτρα στήριξης της αγοράς του χοιρείου κρέατος για το εν λόγω κράτος μέλος με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3088/93 (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1795/94 (6)-

ότι, χάρη στις προόδους που πραγματοποιήθηκαν σε υγειονομικό επίπεδο, πρέπει να λήξει η εφαρμογή των εξαιρετικών μέτρων στήριξης της αγοράς- ότι, κατά συνέπεια, πρέπει να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3088/93 και παράλληλα να διατηρηθεί η δυνατότητα μεταποίησης των χοίρων που έχουν παραδοθεί και βρίσκονται ακόμη σε αποθεματοποίηση-

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης Χοιρείου Κρέατος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3088/93 καταργείται. Εντούτοις, οι διατάξεις του άρθρου 3α σχετικά με τη χρησιμοποίηση χοίρων που παραδίδονται και σφάζονται για την παρασκευή μεταποιημένων προϊόντων εξακολουθούν να εφαρμόζονται για τους αποθεματοποιημένους χοίρους, κατά την ημέρα της θέσεως σε ισχύ του παρόντος κανονισμού, υπό μορφή σφαγίων, ημιμορίων σφαγίων και τεμαχίων.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Αυγούστου 1994.

Για την Επιτροπή

Karel VAN MIERT

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ αριθ. L 282 της 1. 11. 1975, σ. 1.

(2) ΕΕ αριθ. L 129 της 11. 5. 1989, σ. 12.

(3) ΕΕ αριθ. L 83 της 26. 3. 1994, σ. 54.

(4) ΕΕ αριθ. L 162 της 30. 6. 1994, σ. 70.

(5) ΕΕ αριθ. L 277 της 10. 11. 1993, σ. 30.

(6) ΕΕ αριθ. L 186 της 21. 7. 1994, σ. 37.