31994R1868

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1868/94 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 1994 για την καθιέρωση καθεστώτος ποσοστώσεων για την παραγωγή αμύλου γεωμήλων

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 197 της 30/07/1994 σ. 0004 - 0006
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 60 σ. 0005
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 60 σ. 0005


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1868/94 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουλίου 1994 για τον καθιέρωση καθεστώτος ποσοστώσεων για την παραγωγή αμύλου γεωμήλων

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 42 και 43,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

Εκτιμώντας:

ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1543/93 του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1993 για τον καθορισμό του ποσού της πριμοδότησης που θα πληρωθεί στους παραγωγούς αμύλου γεωμήλων κατά τις περιόδους εμπορίας 1993/94, 1994/95 και 1995/96 (4) προβλέπει ότι το Συμβούλιο αποφασίζει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν εάν η κοινοτική παραγωγή αμύλων γεωμήλων υπερβεί τους 1,5 εκατομμύρια τόνους για την περίοδο εμπορίας 1993/94 ή 1994/95- ότι η παραγωγή για την περίοδο 1993/94 υπερβαίνει την ποσότητα αυτή-

ότι ο τομέας του αμύλου γεωμήλων δεν υπόκειται σε περιορισμούς της παραγωγής, και ιδίως στην αγρανάπαυση που εφαρμόζεται στον τομέα των σιτηρών- ότι όλες οι διατάξεις που θεσπίζονται υπέρ του τομέα του αμύλου γεωμήλων πρέπει ωστόσο να συμβιβάζονται με τον έλεγχο της παραγωγής που απαιτείται στον τομέα αυτό όπως και σε άλλους τομείς-

ότι το μέτρο για τον έλεγχο της παραγωγής που είναι το καταλληλότερο για το μηχανισμό καταβολής πριμοδοτήσεων στην παραγωγή αμύλου γεωμήλων είναι η καθιέρωση καθεστώτος ποσοστώσεων-

ότι θα πρέπει να χορηγηθεί σε κάθε κράτος μέλος που παράγει άμυλο γεωμήλων μια ποσόστωση που θα υπολογίζεται βάσει της μέσης ποσότητας του αμύλου που έχει παραχθεί στον εν λόγω κράτος μέλος κατά τη διάρκεια των περιόδων εμπορίας 1990/91, 1991/92 και 1992/93 και για την οποία έχει ληφθεί πριμοδότηση- ότι η ποσόστωση αυτή υπόκειται σε αναλογική προσαρμογή λαμβάνοντας υπόψη μια συνολική κοινοτική ποσόστωση 1,5 εκατομμυρίου τόνων-

ότι θα πρέπει να χορηγηθεί ποσόστωση στη Δανία, στη Γερμανία, στην Ισπανία, στη Γαλλία και στις Κάτω Χώρες για να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια των περιόδων 1995/96, 1996/97 και 1997/98-

ότι, στην περίπτωση της Γερμανίας, το πέρασμα από το σύστημα σχεδιασμένης οικονομίας που υπήρχε στα νέα Laender πριν την ενοποίηση, σε ένα σύστημα οικονομίας της αγοράς και η επελθούσα τροποποίηση των διαρθρώσεων της γεωργικής παραγωγής καθώς και οι αναγκαίες επενδύσεις δικαιολογούν τη χρησιμοποίηση διαφορετικής περιόδου αναφοράς, ήτοι 1992/93, και την αύξηση κατά 90 000 τόνους της ποσότητας που παρήχθη κατά την περίοδο αυτή, καθώς και τη σύσταση αποθέματος για τη Γερμανία προκειμένου να καλυφθεί η παραγωγή που προέρχεται από επενδύσεις οι οποίες έγιναν κατά μη αντιστρέψιμο τρόπο πριν από τις 31 Ιανουαρίου 1994, εάν αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί εντός του ορίου της ποσόστωσης που χορηγείται στη Γερμανία- ότι οι ποσότητες αυτές δεν μπορούν να παρασχεθούν στα πλαίσια κοινοτικής ποσόστωσης 1,5 εκατομμυρίου τόνων- ότι είναι επομένως ανάγκη να προστεθούν στην ποσότητα αυτή-

ότι τα κράτη μέλη παραγωγής θα πρέπει να κατανείμουν την ποσόστωσή τους για μια περίοδο τριών ετών μεταξύ όλων των βιομηχανιών αμύλου, με βάση τη μέση ποσότητα αμύλου που παρήχθη από τις τελευταίες κατά τη διάρκεια των περιόδων εμπορίας 1990/91, 1991/92 και 1992/93, και για την οποία ελήφθη η πριμοδότηση ή με βάση την ποσότητα αμύλου που παρήχθη μόνον το 1992/93 και για την οποία ελήφθη η πριμοδότηση κατ' επιλογή του κράτους μέλους, και βάσει των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν από τις βιομηχανίες αμύλου πριν από τις 31 Ιανουαρίου 1994 για την παραγωγή αμύλου γεωμήλων-

ότι, για να ληφθεί υπόψη ενδεχόμενη αναδιάρθρωση της αγοράς στον τομέα του αμύλου, η Επιτροπή, στο τέλος της τριετίας και στη συνέχεια ανά τριετία, θα υποβάλει στο Συμβούλιο έκθεση επί της χορηγήσεως των ποσοστώσεων, η οποία θα συνοδεύεται, εν ανάγκη, από τις κατάλληλες προτάσεις- ότι, με την ευκαιρία αυτή, θα εξεταστεί η περίπτωση των νέων παραγωγών αμύλου γεωμήλων-

ότι, λόγω των ιδιαίτερων διαρθρωτικών περιορισμών στον τομέα του αμύλου, καθίσταται αναγκαία η καθιέρωση μιας πριμοδότησης για την παραγωγή αμύλου γεωμήλων που θα εφαρμόζεται στην ποσόστωση της οποίας επωφελείται η βιομηχανία αμύλου- ότι, για να προστατευθούν οι παραγωγοί γεωμήλων, η πληρωμή της πριμοδότησης θα εξαρτηθεί από την καταβολή μιας ελάχιστης τιμής για την ποσότητα γεωμήλων που είναι αναγκαία για να παραχθεί η ποσότητα αμύλου που αντιστοιχεί στην ποσόστωση-

ότι οι βιομηχανίες αμύλου δεν πρέπει να συνάπτουν συμβάσεις καλλιέργειας με τους παραγωγούς γεωμήλων για ποσότητα γεωμήλων από την οποία θα παραχθεί ποσότητα αμύλου μεγαλύτερη από την ποσόστωσή τους- ότι κάθε ποσότητα αμύλου που παράγεται πέραν της ποσοστώσεως αυτής πρέπει να εξάγεται από την Κοινότητα άνευ δικαιώματος επιστροφής κατά την εξαγωγή,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Καθιερώνεται καθεστώς ποσοστώσεων για την παραγωγή αμύλου γεωμήλων, το οποίο μπορεί να επωφεληθεί κοινοτικής στήριξης.

Άρθρο 2

1. Τα κάτωθι κράτη μέλη παραγωγής δικαιούνται των εξής ανωτάτων ποσοστώσεων παραγωγής αμύλου για τις περιόδους 1995/96, 1996/97 και 1997/98:

Δανία178 460 τόνοι

Γερμανία591 717 τόνοι

Ισπανία2 000 τόνοι

Γαλλία281 516 τόνοι

Κάτω Χώρες538 307 τόνοι

Σύνολο1 592 000 τόνοι

Συστήνεται απόθεμα 110 000 τόνων κατ' ανώτατο όριο προκειμένου να καλυφθεί η παραγωγή που θα πραγματοποιηθεί στη Γερμανία κατά τη διάρκεια της περιόδου εμπορίας 1996/97, υπό την προϋπόθεση ότι η παραγωγή αυτή προέρχεται από επενδύσεις οι οποίες έγιναν κατά μη αντιστρέψιμο τρόπο πριν από τις 31 Ιανουαρίου 1994. Η Γερμανία μπορεί να χρησιμοποιήσει το απόθεμα αυτό μόνο μετά από εξάντληση κάθε διαθέσιμης ποσόστωσης που απορρέει από την παύση δραστηριότητας επιχειρήσεως που παράγει άμυλο γεωμήλων. Η χρησιμοποίηση του αποθέματος από τη Γερμανία εξαρτάται από το εάν η Επιτροπή δέχεται ότι τηρήθηκαν οι προαναφερθέντες όροι.

2. Κάθε κράτος μέλος παραγωγής κατανέμει την ποσόστωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μεταξύ των βιομηχανιών αμύλου για τη χρησιμοποίηση κατά τη διάρκεια των περιόδων εμπορίας 1995/96, 1996/97 και 1997/98, με βάση, κατ' επιλογή του κράτους μέλους:

- είτε τη μέση ποσότητα αμύλου γεωμήλων που παρήχθη από αυτές κατά τη διάρκεια των περιόδων εμπορίας 1990/91, 1991/92 και 1992/93 και για την οποία έχουν εισπράξει την πριμοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1543/93,

- είτε την ποσότητα αμύλου που παρήχθη από αυτές κατά τη διάρκεια της περιόδου εμπορίας 1992/93 και για την οποία έχουν εισπράξει την πριμοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1543/93.

Όταν παραστεί ανάγκη, ένα κράτος μέλος παραγωγής πρέπει επίσης να λάβει υπόψη, με βάση αντικειμενικά κριτήρια, τις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν από τις βιομηχανίες αμύλου πριν τις 31 Ιανουαρίου 1994, από τις οποίες δεν προέκυψε παραγωγή κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς που επέλεξε αυτό το κράτος μέλος.

Άρθρο 3

1. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο, στις 31 Οκτωβρίου 1997 το αργότερο, και στη συνέχεια ανά τριετία, έκθεση επί της χορηγήσεως της ποσοστώσεως στην Κοινότητα συνοδευομένη, εν ανάγκη, από τις κατάλληλες προτάσεις. Στην έκθεση αυτή λαμβάνεται υπόψη η εξέλιξη της αγοράς του αμύλου γεωμήλων καθώς και της αγοράς αμύλων γενικότερα (amidon).

2. Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας βάσει του άρθρου 43 της συνθήκης, στις 30 Νοεμβρίου 1997 το αργότερο, και στη συνέχεια ανά τριετία, κατανέμει την τριετή ποσόστωση μεταξύ των κρατών μελών με βάση την έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

3. Τα κράτη μέλη, στις 31 Δεκεμβρίου 1997 το αργότερο, και στη συνέχεια ανά τριετία, κοινοποιούν στα ενδιαφερόμενα πρόσωπα τις λεπτομέρειες χορηγήσεως των ποσοστώσεων για τις επόμενες τρεις περιόδους εμπορίας.

Άρθρο 4

Απαγορεύεται σε μια βιομηχανία αμύλου να συνάψει συμβάσεις καλλιέργειας γεωμήλων με παραγωγούς για ποσότητα γεωμήλων μεγαλύτερη από εκείνη που είναι αναγκαία για να καλυφθεί η ποσόστωσή της που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2.

Άρθρο 5

Για την ποσότητα αμύλου που αντιστοιχεί στη μέγιστη ποσόστωση που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 πληρώνεται στις βιομηχανίες αμύλου πριμοδότηση 18,43 Ecu ανά τόνο παραγομένου αμύλου, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν πληρώσει στους παραγωγούς την ελάχιστη τιμή που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 (5), για τις ποσότητες γεωμήλων που είναι αναγκαίες για να εξασφαλισθεί η παραγωγή του αμύλου που προβλέπεται στην ποσόστωση.

Άρθρο 6

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 5, κάθε ποσότητα αμύλου γεωμήλων που παράγεται πέραν της ποσοστώσεως που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 εξάγεται ως έχει από την Κοινότητα, πριν από την 1η Ιανουαρίου που έπεται του τέλους της εν λόγω περιόδου εμπορίας.

Προς τούτο δεν χορηγείται καμία επιστροφή κατά την εξαγωγή.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, μια βιομηχανία αμύλου μπορεί, κατά τη διάρκεια μιας περιόδου εμπορίας, να χρησιμοποιήσει, πλέον της ποσοστώσεώς της για την εν λόγω περίοδο, 5 % κατ' ανώτατο όριο της ποσοστώσεώς της που ισχύει για την επόμενη περίοδο. Στην περίπτωση αυτή, η ποσόστωση της επόμενης περιόδου εμπορίας μειώνεται ανάλογα.

Άρθρο 7

Το άμυλο γεωμήλων που παράγεται από επιχειρήσεις που δεν αγοράζουν γεώμηλα για τα οποία έχει χορηγηθεί το εξισωτικό ποσό που προβλέπεται στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 και οι οποίες δεν δικαιούνται της επιστροφής που προβλέπεται στο άρθρο 7 του εν λόγω κανονισμού, δεν υπόκειται στο καθεστώς του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 8

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θεσπίζονται με τη διαδικασία που αναφέρεται στα άρθρα 23 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92. Περιλαμβάνουν, ειδικότερα τους κανόνες που εφαρμόζονται σε περίπτωση συγχωνεύσεως, αλλαγής ιδιοκτησίας και ενάρξεως ή παύσεως της εμπορικής δραστηριότητας των βιομηχανιών αμύλου, καθώς και οποιοδήποτε ειδικό μέτρο είναι αναγκαίο για να διευκολυνθεί η μετάβαση από το ισχύουν καθεστώς σ' εκείνο που καθιερώνεται από τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 9

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1543/93 καταργείται από την 1η Ιουλίου 1995. Κάθε αναφορά στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1543/93 ερμηνεύεται ως αναφορά στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 10

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 1995.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 1994.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Th. WAIGEL

(1) ΕΕ αριθ. C 83 της 19. 3. 1994, σ. 5.(2) ΕΕ αριθ. C 128 της 9. 5. 1994.(3) ΕΕ αριθ. C 148 της 30. 5. 1994, σ. 49.(4) ΕΕ αριθ. L 154 της 25. 6. 1993, σ. 4.(5) ΕΕ αριθ. L 181 της 1. 7. 1992, σ. 21. Κανονισμός που τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1866/94 (βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).