31994D0600

94/600/ΕΚ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Σεπτεμβρίου 1994 που τροποποιεί την απόφαση 94/462/ΕΚ για ορισμένα μέτρα προστασίας που αφορούν την κλασική πανώλη των χοίρων στη Γερμανία και για την κατάργηση της απόφασης 94/178/ΕΚ (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 240 της 15/09/1994 σ. 0030 - 0031
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 61 σ. 0046
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 61 σ. 0046


ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Σεπτεμβρίου 1994 που τροποποιεί την απόφαση 94/462/ΕΚ για ορισμένα μέτρα προστασίας που αφορούν την κλασική πανώλη των χοίρων στη Γερμανία και για την κατάργηση της απόφασης 94/178/ΕΚ (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (94/600/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουλίου 1990 σχετικά με τους κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές ορισμένων ζώντων ζώων και προϊόντων ενόψει της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 92/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου (2), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας:

ότι, συνεπεία των κρουσμάτων κλασικής πανώλης των χοίρων σε διάφορα μέρη της Γερμανίας, η Επιτροπή θέσπισε την απόφαση 94/462/ΕΚ της 22ας Ιουλίου 1994 σχετικά με ορισμένα μέτρα προστασίας που αφορούν την κλασική πανώλη των χοίρων στη Γερμανία και για την κατάργηση της απόφασης 94/178/ΕΚ (3)-

ότι εκδηλώθηκαν εκ νέου εστίες κλασικής πανώλης των χοίρων στη Γερμανία- ότι μερικές εστίες βρίσκονται σε περιοχές όπου η νόσος είναι παρούσα στον πληθυσμό των αγριοχοίρων-

ότι, ενόψει των συναλλαγών ζώντων χοίρων, νωπού χοιρείου κρέατος και ορισμένων προϊόντων με βάση το κρέας, τα κρούσματα αυτά ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τα κοπάδια άλλων κρατών μελών-

ότι η Γερμανία έλαβε μέτρα σύμφωνα με την οδηγία 80/217/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιανουαρίου 1980 για τη θέσπιση κοινοτικών μέτρων αντιμετώπισης της κλασικής πανώλης των χοίρων (4), και επίσης, θέσπισε επιπλέον μέτρα-

ότι υπό το πρίσμα της εξέλιξης της κατάστασης, είναι απαραίτητο να τροποποιηθούν τα παρόντα μέτρα-

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνιμης Κτηνιατιρκής Επιτροπής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η απόφαση 94/462/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1. Στο άρθρο 1, η παράγραφος 1 στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"β) η δεύτερη περίπτωση της παραγράφου α) εφαρμόζεται μόνο στους χοίρους που προέχρονται από το Μέκλεμπουργκ-Δυτική Πομερανία, την Ρηνανία- Παλατινάτο και την Κάτω Σαξονία, με εξαίρεση το Κράις Grafschaft Bentheim και το Κράις Emsland".

2. Στο άρθρο 2, οι όροι του πιστοποιητικού πρέπει να συμπληρωθούν με την έκφραση: "όπως έχει τροποποιηθεί με την απόφαση 94/. . ./ΕΚ".

3. Στο άρθρο 8, η ημερομηνία "20 Σεπτεμβρίου" αντικαθίσταται από την "20 Νοεμβρίου".

Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη τροποποιούν τα μέτρα που εφαρμόζονται στις συναλλαγές κατά τρόπον ώστε να συμμορφωθούν προς την παρούσα απόφαση. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 14 Σεπτεμβρίου 1994.

Για την Επιτροπή

Rene STEICHEN

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ αριθ. L 224 της 18. 8. 1990, σ. 29.

(2) ΕΕ αριθ. L 62 της 15. 3. 1993, σ. 49.

(3) ΕΕ αριθ. L 189 της 27. 7. 1994, σ. 89.

(4) ΕΕ αριθ. L 47 της 21. 2. 1980, σ. 11.