31994D0273

94/273/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 18ης Απριλίου 1994 σχετικά με το κτηνιατρικό πιστοποιητικό για τη διάθεση στην αγορά, στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, σκύλων και γατών που δεν κατάγονται από αυτές τις χώρες

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 117 της 07/05/1994 σ. 0037 - 0039
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 57 σ. 0076
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 57 σ. 0076


ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Απριλίου 1994 σχετικά με το κτηνιατρικό πιστοποιητικό για τη διάθεση στην αγορά, στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, σκύλων και γατών που δεν κατάγονται από αυτές τις χώρες (94/273/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 1992 που καθορίζει τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων που δεν υπόκεινται όσον αφορά τους όρους υγειονομικού ελέγχου στις ειδικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο τμήμα Ι του παραρτήματος Α της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ (1), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 3 στοιχείο α) σημείο vii),

Εκτιμώντας:

ότι είναι αναγκαίο να θεσπιστεί κτηνιατρικός έλεγχος για σκύλους και γάτες που διατίθενται στην αγορά, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία και που κατάγονται από τα λοιπά κράτη μέλη της Κοινότητας και δεν κατάγονται από αυτές τις χώρες-

ότι τα εν λόγω ζώα πρέπει να πληρούν τους σχετικούς αναγκαίους υγειονομικούς όρους, όπως παρουσιάζονται στο πιστοποιητικό, το οποίο είναι δεόντως επικυρωμένο από εντεταλμένο κτηνίατρο-

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3 στοιχείο α) σημείο vii), οι σκύλοι και οι γάτες πρέπει να συνοδεύονται από ατομικό μητρώο εμβολιασμού-

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνιμης Κτηνιατρικης Επιτροπής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το υπόδειγμα του πιστοποιητικού που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 3 στοιχείο α) σημείο vii) της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ, εμφαίνεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 18 Απριλίου 1994.

Για την Επιτροπή

Rene STEICHEN

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ αριθ. L 268 της 14. 9. 1992, σ. 54.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(1) Τα κτηνιατρικά πιστοπιητικά μπορούν να εκδίδονται μόνο για ζώα τα οποία πρόκειται να μεταφερθούν με τον ίδιο τρόπο μεταφοράς και τα οποία προέρχονται από την ίδια εκμετάλλευση και αποστέλλονται στον ίδιο παραλήπτη.

(2) Παραλείψατε ό,τι δεν ισχύει.

(3) Κάθε πιστοποιητικό ισχύει μόνο για ένα είδος ζώου.

(4) Αναφέρατε τον αριθμό κυκλοφορίας στην περίπτωση φορτηγών, ημιφορτηγών ή αυτοκινήτων, τον αριθμό πτήσης στην περίπτωση αεροσκαφών, το όνομα στην περίπτωση πλοίων, ενώ στην περίπτωση σιδηροδρομικής μεταφοράς, την προβλεπόμενη ημερομηνία και ώρα άφιξης.

(5) Παραλείψατε ότι δεν ισχύει.