31993R2944

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2944/93 της Επιτροπής της 25ης Οκτωβρίου 1993 για την τροποποίση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1839/92 όσον αφορά τα έγγραφα ελέγχου για τις γραμμές κλειστής διαδρομής με παροχή καταλύματος και για τις έκτακτες γραμμές

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 266 της 27/10/1993 σ. 0002 - 0009
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 7 τόμος 5 σ. 0005
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 7 τόμος 5 σ. 0005


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2944/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Οκτωβρίου 1993 για την τροποποίση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1839/92 όσον αφορά τα έγγραφα ελέγχου για τις γραμμές κλειστής διαδρομής με παροχή καταλύματος και για τις έκτακτες γραμμές

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 684/92 του Συμβουλίου της 16ης Μαρτίου 1992 για τη θέσπιση κοινών κανόνων στις διεθνείς μεταφορές επιβατών με πούλμαν και λεωφορεία (1), και ιδίως το άρθρο 11,

Έχοντας προβεί σε διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη,

Εκτιμώντας:

ότι η Επιτροπή εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1839/92 της 1ης Ιουλίου 1992 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 684/92 του Συμβουλίου όσον αφορά τα έγγραφα διεθνών μεταφορών επιβατών (2), ο οποίος θεσπίζει υπόδειγμα φύλλου πορείας για τις διεθνείς έκτακτες γραμμές και άλλο φύλλο πορείας για τις διεθνείς γραμμές κλειστής διαδρομής με παροχή καταλύματος-

ότι είναι αναγκαίο να καταστούν ενιαία, για λόγους απλούστευσης, τα έγγραφα ελέγχου που θεσπίζει ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 684/92 όσον αφορά τις διεθνείς έκτακτες γραμμές και κλειστής διαδρομής με παροχή καταλύματος-

ότι τα κράτη μέλη χρειάζονται κάποιο χρονικό διάστημα για την εκτύπωση και διανομή νέων εγγράφων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1839/92 τροποποιείται ως εξής:

1. Το άρθρο 1 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"1. Το έγγραφο ελέγχου για τις γραμμές κλειστής διαδρομής με παροχή καταλύματος οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 2.2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 684/92 καθώς και οι έκτακτες γραμμές που ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 3.1 στοιχεία α), β), γ) και δ) του ιδίου κανονισμού περιλαμβάνει το φύλλο πορείας και το τεύχος μεταφράσεων του φύλλου πορείας. Το φύλλο πορείας πρέπει να είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού."

2. Στο άρθρο 1 παράγραφος 2 προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

"Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα που είναι αναγκαία για την προσαρμογή των εν λόγω απαιτήσεων στη μηχανοργάνωση των φύλλων πορείας."

3. Το άρθρο 2 διαγράφεται.

4. Το άρθρο 3 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"1. Το βιβλιάριο που αναφέρεται στο άρθρο 1 εκδίδεται στο όνομα του μεταφορέα- δεν μεταβιβάζεται σε τρίτους."

5. Τα παραρτήματα Ι και Ια αντικαθίστανται από το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

6. Τα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙα διαγράφονται.

Άρθρο 2

Στις περιπτώσεις των γραμμών κλειστής διαδρομής σε παροχή καταλύματος, καθώς και των έκτακτων γραμμών, τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέψουν τη χρήση των εντύπων φύλλων πορείας, που είχαν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 1016/68 (3) και (ΕΟΚ) αριθ. 1172/72 (4) της Επιτροπής, έως τις 28 Φεβρουαρίου 1994 το αργότερο, υπό τον όρο της τροποποίησής τους κατά τρόπο ευανάγνωστο, ανεξίτηλο και κατάλληλο, στο βαθμό που αυτό κρίνεται αναγκαίο προκειμένου να ανταποκρίνεται στις διατάξεις των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 684/92 και (ΕΟΚ) αριθ. 1839/92.

Τα κράτη μέλη δύνανται επίσης να επιτρέψουν, έως τις 28 Φεβρουαρίου 1994 το αργότερο, τη χρήση των εντύπων φύλλων πορείας που είχαν εκδοθεί σύμφωνα με τις καταργηθείσες ή τροποποιηθείσες διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1839/92.

Τα άλλα κράτη μέλη υποχρεούνται να δέχονται τα εν λόγω έντυπα στην επικράτειά τους έως τις 28 Φεβρουαρίου 1994.

Άρθρο 3

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις διατάξεις που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού. Ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά.

Άρθρο 4

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 1994.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 25 Οκτωβρίου 1993.

Για την Επιτροπή

Abel MATUTES

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ αριθ. L 74 της 20. 3. 1992, σ. 1.

(2) ΕΕ αριθ. L 187 της 7. 7. 1992, σ. 5.

(3) ΕΕ αριθ. L 173 της 22. 7. 1968, σ. 8.

(4) ΕΕ αριθ. L 134 της 12. 6. 1972, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ια

Παρεμβαλλόμενο φύλλο του βιβλιαρίου

(Χάρτης - Α 4)

Συντάσσεται στην (στις) ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους εγκατάστασης του μεταφορέα

ΚΡΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ

- Διακριτικό σήμα της χώρας - (1) Ονομασία

της αρμόδιας αρχής

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ αριθ. . . . . . .

φύλλων πορείας για γραμμές κλειστής διαδρομής με παροχή καταλύματος για τις έκτακτες διεθνείς γραμμές με πούλμαν και λεωφορεία μεταξύ των κρατών μελών, εκδοθέν βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 684/92

προς

(Ονοματεπώνυμο και εταιρική επωνυμία του μεταφορέα)

(Πλήρης διεύθυνση και αριθ. τηλεφώνου) (Τόπος και ημερομηνία έκδοσης) (Υπογραφή και σφραγίδα της αρχής ή του φορέα που εκδίδει το βιβλιάριο)

Δεύτερο παρεμβαλλόμενο φύλλο του βιβλιαρίου

Συντάσεται στην (στις) ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους εγκατάστασης του μεταφορέα

Σημαντική υπόμνηση

Α. ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

1. Το φύλλο πορείας ισχύει για το σύνολο της διαδρομής.

2. Το φύλλο πορείας εξουσιοδοτεί τον κάτοχό του να πραγματοποιεί διεθνείς έκτακτες γραμμές, διεθνείς γραμμές κλειστής διαδρομής με παροχή καταλύματος και επίσης τοπικές εκδρομές σε ένα κράτος μέλος άλλο από αυτό στο οποίο είναι εγκαταστημένος. Αυτές οι τοπικές εκδρομές προορίζονται αποκλειστικά για επιβάτες μη κατοίκους οι οποίοι έχουν μεταφερθεί προηγουμένως από τον ίδιο μεταφορέα μέσω είτε μιας έκτακτης διεθνούς γραμμής είτε μιας διεθνούς γραμμής κλειστής διαδρομής με παροχή καταλύματος. Οι εκδρομές αυτές πραγματοποιούνται με το ίδιο όχημα ή με όχημα με του ίδιου μεταφορέα ή της ίδιας ομάδας μεταφορέων.

3. Το φύλλο πορείας συμπληρώνεται, σε διπλό αντίτυπο, είτε υπό το μεταφορέα, είτε από τον οδηγό πριν από την έναρξη κάθε ταξιδιού για οποιοδήποτε ταξίδι που διεξάγεται υπό τη μορφή διεθνούς έκτακτης γραμμής ή υπό τη μορφή γραμμής κλειστής διαδρομής με παροχή καταλύματος. Τοπικές εκδρομές συμπληρώνονται πριν από την αναχώρηση του οχήματος για τη συγκεκριμένη εκδρομή. Ο οδηγός φυλάσσει το πρωτότυπο επί του οχήματος καθόλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Το φύλλο πορείας επιδεικνύεται στους εξουσιοδοτημένους για τον έλεγχο υπαλλήλους όποτε ζητηθεί.

4. Ο οδηγός επιστρέφει το φύλλο πορείας στο μεταφορέα αφού ολοκληρώσει το ταξίδι. Ο μεταφορέας είναι υπεύθυνος για την τήρηση των εγγράφων. Τα έγγραφα αυτά συμπληρώνονται με ανεξίτηλα γράμματα κατά ευανάγνωστο τρόπο.

5. Σε περίπτωση έκτακτης γραμμής ή γραμμής κλειστής διαδρομής με παροχή καταλύματος, η οποία εκτελείται από ομάδα μεταφορέων που ενεργεί για λογαριασμό του ίδιου εντολοδόχου και η οποία ενδεχομένως περιλαμβάνει ανταπόκριση κατά τη διαδρομή, που πραγματοποιούν οι επιβάτες με άλλο μεταφορέα της ίδιας ομάδας, το πρωτότυπο του φύλλου πορείας φυλάσσεται επί του οχήματος που εκτελεί τη διαδρομή. Αντίγραφο του φύλλου πορείας φυλάσσεται στην έδρα εκάστου μεταφορέα που συμμετέχει- αποστέλλεται αντίγραφο στις αρχές του κράτους μέλους εγκατάστασης του διευθύνοντος μεταφορέα εντός του μηνός που έπεται αυτού κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκε η μεταφορά- εξαιρείται η περίπτωση όπου το κράτος μέλος έχει απαλλάξει τους μεταφορείς από την υποχρέωση αυτή όσον αφορά ένα η περισσότερα κράτη μέλη.

Τρίτο παρεμβαλλόμενο φύλλο του βιβλιαρίου

Β. ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 σημεία 2.1 και 2.2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 684/92, ως γραμμές κλειστής διαδρομής με παροχή καταλύματος νοούνται οι γραμμές που οργανώνονται για να μεταφέρουν στο πλαίσιο παλλαπλών μεταβάσεων και επιστροφών προσχηματισμένες ομάδες επιβατών από την ίδια ζώνη αναχώρησης στην ίδια ζώνη προορισμού.

Ως ζώνη αναχώρησης και προορισμού νοούνται, αντίστοιχα, το σημείο αναχώρησης και το σημείο προορισμού καθώς και τα μέρη που βρίσκονται εντός ακτίνας 50 χιλιομέτρων.

Η ζώνη αναχώρησης ή προορισμού και τα συπληρωματικά σημεία επιβίβασης και αποβίβασης μπορούν να βρίσκονται στο έδαφος ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών.

Ως προσχηματισμένη ομάδα νοείται μια ομάδα για την οποία οργανισμός η πρόσωπο υπεύθυνο σύμφωνα με τους κανόνες του κράτους εγκατάστασης έχει αναλάβει τη σύναψη σύμβασης ή την ομαδική πληρωμή της παρεχόμενης υπηρεσίας ή έχει λάβει όλες τις πληρωμές πριν από την αναχώρηση.

2. Οι γραμμές κλειστής διαδρομής με παροχή καταλύματος εξασφαλίζουν, εκτός από τη μεταφορά, την παροχή καταλύματος με ή χωρίς γεύματα στον τόπο προορισμού και, ενδεχομένως, κατά τη διάρκεια της διαδρομής, για τουλάχιστον το 80 % των επιβατών, και η διάρκεια παραμονής των επιβατών στον τόπο προορισμού περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο διανυκτερεύσεις.

3. Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 684/92, οι επιβάτες που χρησιμοποιούν γραμμή κλειστής διαδρομής πρέπει να φέρουν, καθόλη τη διάρκεια του ταξιδιού, εισιτήριο μεταφοράς ατομικό ή συλλογικό, όπου αναγράφονται:

- τα σημεία αναχώρησης και προορισμού,

- η διάρκεια ισχύος του εισιτηρίου μεταφοράς και

- η τιμή της μεταφοράς, η συνολική τιμή του ταξιδιού, περιλαμβανομένου και του καταλύματος και η ένδειξη του καταλύματος.

Γ. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

1. Το άρθρο 11 σημείο 1 μαζί με το άρθρο 4 σημείο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 684/92 ορίζουν ότι στην περίπτωση έκτακτων γραμμών, οι ακόλουθες γραμμές εκτελούνται υπό την κάλυψη εγγράφου ελέγχου (δηλαδή, οι γραμμές που ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 3.1 στοιχεία α), β) και γ) του ανωτέρου κανονισμού):

α) οι περιηγήσεις, δηλαδή οι γραμμές που εκτελούνται με το ίδιο όχημα που μεταφέρει μία ή περισσότερες προσχηματισμένες ομάδες επιβατών και επαναφέρει καθεμία από τις ομάδες αυτές στο σημείο αναχώρησής της-

β) οι γραμμές:

- που εκτελούνται για προσχηματισμένες ομάδες επιβατών, χωρίς οι επιβάτες να μεταφέρονται εκ νέου στο σημείο αναχώρησής τους κατά τη διάρκεια του ίδιου ταξιδίου και

- που περιλαμβάνουν, στην περίπτωση που προβλέπεται παραμονή στον τόπο προορισμού, παροχή καταλύματος ή άλλες τουριστικές υπηρεσίες που δεν συνοδεύουν τη μεταφορά ή το κατάλυμα-

γ) οι γραμμές που οργανώνονται επ' ευκαιρία εκτάκτων γεγονότων όπως για παράδειγμα σεμιναρίων, συνεδρίων και πολιτιστικών ή αθλητικών εκδηλώσεων-

δ) καθώς και οι γραμμές που αναφέρονται στη συνέχεια:

i) οι περιηγήσεις "κεκλεισμένων των θυρών", δηλαδή οι γραμμές στις οποίες το ίδιο το όχημα μεταφέρει σε ολόκληρη τη διαδρομή την ίδια ομάδα επιβατών και την επαναφέρει στο σημείο αναχώρησης,

ii) οι γραμμές οι οποίες περιλαμβάνουν μετακίνηση φορτωμένου οχήματος από τον τόπο αναχώρησης προς τον τόπο προορισμού, και στη συνέχεια μετακίνηση κενού οχήματος μέχρι τον τόπο αναχώρησης του οχήματος,

iii) οι γραμμές των οποίων προηγείται μετακίνηση κενού οχήματος από ένα κράτος μέλος σε άλλο, στο έδαφος του οποίου επιβιβάζονται επιβάτες με την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω επιβάτες:

- συνιστούν ομάδα δυνάμει σύμβασης μεταφοράς που συνάπτεται πριν από την άφιξή τους στη χώρα όπου μεταβιβάζονται ή

- έχουν μεταφερθεί προηγουμένως από τον ίδιο μεταφορέα, υπό του όρους του στοιχείου δ) σημείο ii), στη χώρα όπου μεταβιβάζονται εκτός της χώρας αυτής ή

- έχουν προσκληθεί να μεταβούν σε άλλο κράτος μέλος και ο προσκαλών ανέλαβε τα έξοδα της μεταφοράς. Οι επιβάτες αυτοί πρέπει να αποτελούν ομοιογενή ομάδα που δεν επιτρέπεται να έχει σχηματισθεί αποκλειστικά για το ταξίδι αυτό.

Ως προσχηματισμένη ομάδα νοείται μια ομάδα για την οποία οργανισμός ή πρόσωπο υπεύθυνο σύμφωνα με τους κανόνες του κράτους εγκατάστασης έχει αναλάβει τη σύναψη της σύμβασης ή την αναχώρηση, και η οποία αποτελείται τουλάχιστον από αριθμό προσώπων:

- ίσο ή μεγαλύτερο από δώδεκα άτομα,

- ίσο ή μεγαλύτερο από το 40 % της μεταφορικής ικανότητας του οχήματος μη περιλαμβανομένου του οδηγού (άρθρο 2 σημείο 3.2).

2. Οι έκτακτες γραμμές δεν χάνουν το χαρακτήρα της έκτακτης γραμμής έστω και αν εκτελούνται με κάποια συχνότητα."

(1) Βέλγιο (B), Δανία (DK), Γερμανία (D), Ελλάδα (GR), Ισπανία (E), Γαλλία (F), Ιρλανδία (IRL), Ιταλία (I), Λουξεμβούργο (L), Κάτω Χώρες (NL), Πορτογαλία (P), Ηνωμένο Βασίλειο (GB).