31993R2454

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής της 2ας Ιουλίου 1993 για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 253 της 11/10/1993 σ. 0001 - 0766
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 2 τόμος 10 σ. 0001
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 2 τόμος 10 σ. 0001


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Ιουλίου 1993 για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 1992 περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα [1], που στο εξής καλείται «κώδικας», και ιδίως το άρθρο 249,

[1] ΕΕ αριθ. L 302 της 19. 10. 1992, σ. 1.

Εκτιμώντας:

ότι ο κώδικας συγκέντρωσε σε ένα μόνο νομικό κείμενο την ισχύουσα τελωνειακή νομοθεσία· ότι, συγχρόνως, ο κώδικας επέφερε τροποποιήσεις στη νομοθεσία αυτή για την επίτευξη μεγαλύτερης συνοχής, απλούστευσης και συμπλήρωσης ορισμένων κενών· ότι, ως εκ τούτου, αποτελεί πλήρη κοινοτική νομοθεσία στον εν λόγω τομέα·

ότι οι ίδιοι λόγοι που οδήγησαν στη θέσπιση του κώδικα, ισχύουν επίσης και για την τελωνειακή νομοθεσία εφαρμογής· ότι πρέπει, συνεπώς, να συγκεντρωθούν σε ένα μόνο κανονισμό οι διατάξεις του τελωνειακού δικαίου που βρίσκονται διασκορπισμένες σε διάφορους κοινοτικούς κανονισμούς και οδηγίες·

ότι ο κώδικας εφαρμογής του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα που δημιουργείται κατ’ αυτόν τον τρόπο πρέπει να περιλαμβάνει τους ισχύοντες τελωνειακούς κανόνες εφαρμογής· ότι είναι, ωστόσο, σκόπιμο, λαμβάνοντας υπόψη την κτηθείσα πείρα:

- να επέλθουν στους κανόνες αυτούς ορισμένες τροποποιήσεις, ώστε να προσαρμοστούν στις διατάξεις που περιέχονται στον κώδικα,

- να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής ορισμένων διατάξεων που είναι σήμερα περιορισμένο σε ορισμένα καθορισμένα τελωνειακά καθεστώτα, ώστε να λαμβάνει υπόψη το γενικό πεδίο εφαρμογής του κώδικα,

- να διευκρινιστούν ορισμένοι κανόνες για τη μεγαλύτερη νομική ασφάλεια κατά την εφαρμογή τους·

ότι οι επερχόμενες τροποποιήσεις αφορούν, κυρίως, διατάξεις σχετικές με την τελωνειακή οφειλή·

ότι είναι σκόπιμο να περιοριστεί η εφαρμογή του άρθρου 791 παράγραφος 2 έως την 1η Ιανουαρίου 1995 και να πραγματοποιηθεί πριν από αυτή την ημερομηνία η επανεξέταση του θέματος στο πλαίσιο της πείρας που θα έχει αποκτηθεί·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής του τελωνειακού κώδικα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΜΕΡΟΣ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ Ι

ΓΕΝΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Ορισμοί

Άρθρο 1

Κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού, νοείται ως:

1. κώδικας:

ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 1992 περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα·

2. δελτίο ΑΤΑ:

το διεθνές τελωνειακό έγγραφο προσωρινής εισαγωγής που εκδίδεται στο πλαίσιο της σύμβασης ΑΤΑ·

3. επιτροπή:

η επιτροπή του τελωνειακού κώδικα που προβλέπεται στο άρθρο 247 αυτού·

4. Συμβούλιο Τελωνειακής Συνεργασίας:

η οργάνωση που συστάθηκε με τη σύμβαση για τη δημιουργία συμβουλίου τελωνειακής συνεργασίας, η οποία συνήφθη στις Βρυξέλλες στις 15 Δεκεμβρίου 1950·

5. στοιχεία αναγκαία για την εξακρίβωση της ταυτότητας των εμπορευμάτων:

αφενός, τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται στην εμπορική πρακτική για την εξακρίβωση της ταυτότητάς τους και τα οποία επιτρέπουν στις τελωνειακές αρχές να καθορίσουν τη δασμολογική τους κατάταξη και, αφετέρου, η ποσότητα των εμπορευμάτων·

6. εμπορεύματα χωρίς εμπορικό χαρακτήρα:

τα εμπορεύματα η υπαγωγή των οποίων στο συγκεκριμένο τελωνειακό καθεστώς έχει περιστασιακό χαρακτήρα και τα οποία, λόγω της φύσης και της ποσότητάς τους, προορίζονται μάλλον για προσωπική, ιδιωτική ή οικογενειακή χρήση εκ μέρους των παραληπτών ή των προσώπων που τα μεταφέρουν ή τα οποία προορίζονται να προσφερθούν ως δώρο·

7. μέτρα εμπορικής πολιτικής:

τα μη δασμολογικά μέτρα που θεσπίστηκαν, στο πλαίσιο της κοινής εμπορικής πολιτικής, από τις κοινοτικές διατάξεις που εφαρμόζονται στις εισαγωγές και στις εξαγωγές εμπορευμάτων, όπως τα μέτρα επιτήρησης ή διασφάλισης, οι ποσοτικοί περιορισμοί ή τα όρια και οι απαγορεύσεις εισαγωγής ή εξαγωγής·

8. τελωνειακή ονοματολογία:

μια από τις ονοματολογίες που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 3 στοιχεία α) και β) του κώδικα·

9. εναρμονισμένο σύστημα:

Το εναρμονισμένο σύστημα περιγραφής και κωδικοποίησης των εμπορευμάτων·

10. συνθήκη:

η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Αποφάσεις

Άρθρο 2

Όταν το πρόσωπο που καταθέτει αίτηση για λήψη απόφασης δεν είναι σε θέση να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα για τη λήψη της απόφασης έγγραφα και στοιχεία, οι τελωνειακές αρχές οφείλουν να παρέχουν τα έγγραφα και τα στοιχεία που διαθέτουν.

Άρθρο 3

Απόφαση εγγύησης που είναι ευνοϊκή για πρόσωπο το οποίο έχει αναλάβει την υποχρέωση να καταβάλει τα απαιτούμενα ποσά με την πρώτη γραπτή απαίτηση των τελωνειακών αρχών, ανακαλείται, όταν η εν λόγω υποχρέωση δεν εκτελείται.

Άρθρο 4

Η ανάκληση δεν αφορά τα εμπορεύματα τα οποία, κατά τη στιγμή που αυτή αρχίζει να ισχύει, έχουν ήδη υπαχθεί στο καθεστώς βάσει της άδειας που ανακαλείται.

Ωστόσο, οι τελωνειακές αρχές έχουν την ευχέρεια να απαιτούν τα εμπορεύματα αυτά να λαμβάνουν έναν από τους επιτρεπόμενους τελωνειακούς προορισμούς εντός προθεσμίας που αυτές ορίζουν.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

ΟΙ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Ορισμοί

Άρθρο 5

Κατά την έννοια του παρόντος τίτλου, νοείται ως:

1. δεσμευτική δασμολογική πληροφορία:

δασμολογική πληροφορία που δεσμεύει τις διοικητικές υπηρεσίες όλων των κρατών μελών της Κοινότητας, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 6 και 7·

2. αιτών:

κάθε πρόσωπο που υποβάλλει στις τελωνειακές αρχές αίτηση για παροχή δεσμευτικής δασμολογικής πληροφορίας·

3. δικαιούχος:

πρόσωπο στο όνομα του οποίου παρέχεται η δεσμευτική δασμολογική πληροφορία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Διαδικασία απόκτησης των δεσμευτικών δασμολογικών πληροφοριών - Γνωστοποίηση στον αιτούντα και διαβίβαση στην Επιτροπή

Άρθρο 6

1. Η αίτηση για παροχή δεσμευτικής δασμολογικής πληροφορίας συντάσσεται γραπτώς και απευθύνεται είτε στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους ή των κρατών μελών, στο οποίο ή στα οποία η εν λόγω πληροφορία πρέπει να χρησιμοποιηθεί, είτε στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους, στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο αιτών.

2. Η αίτηση για παροχή δεσμευτικής δασμολογικής πληροφορίας πρέπει να αφορά ένα μόνον είδος εμπορευμάτων.

3. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει ιδίως τα ακόλουθα πληροφοριακά στοιχεία:

α) το όνομα και τη διεύθυνση του δικαιούχου·

β) το όνομα και τη διεύθυνση του αιτούντος, στην περίπτωση που αυτός δεν είναι ο δικαιούχος·

γ) την τελωνειακή ονοματολογία, στην οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί η κατάταξη. Όταν ο αιτών επιθυμεί να επιτύχει την κατάταξη εμπορεύματος σε μια από τις ονοματολογίες, που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 3 στοιχείο β) του κώδικα, στην αίτησή του για παροχή δεσμευτικής δασμολογικής πληροφορίας πρέπει να αναφέρεται ρητά η σχετική ονοματολογία·

δ) λεπτομερή περιγραφή του εμπορεύματος η οποία επιτρέπει την εξακρίβωση της ταυτότητάς του και την κατάταξή του στην τελωνειακή ονοματολογία·

ε) τη σύνθεση του εμπορεύματος, καθώς και τις μεθόδους εξέτασης που, ενδεχομένως, χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της, στην περίπτωση που η κατάταξη εξαρτάται από αυτή·

στ) την προσκόμιση, ενδεχομένως υπό μορφή συνημμένων, δειγμάτων, φωτογραφιών, σχεδίων, καταλόγων ή κάθε άλλου έντυπου υλικού, που μπορεί να βοηθήσει τις τελωνειακές αρχές να προσδιορίσουν την ορθή κατάταξη του εμπορεύματος στην τελωνειακή ονοματολογία·

ζ) την προτεινόμενη κατάταξη·

η) τη συμφωνία για προσκόμιση, μετά από αίτηση των τελωνειακών αρχών, μετάφρασης των εγγράφων, που ενδεχομένως επισυνάπτονται, στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους·

θ) τα στοιχεία που πρέπει να θεωρούνται ως εμπιστευτικά·

ι) την ένδειξη, εκ μέρους του αιτούντος, ότι, σύμφωνα με τα όσα γνωρίζει, έχει ήδη ζητηθεί ή εκδοθεί στην Κοινότητα δεσμευτική δασμολογική πληροφορία για πανομοιότυπο ή ομοειδές εμπόρευμα·

κ) τη συναίνεσή του για την καταχώρηση των παρεχόμενων πληροφοριών σε τράπεζα δεδομένων της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων· ωστόσο, εφαρμόζονται, εκτός από τις διατάξεις του άρθρου 15 του κώδικα, οι διατάξεις που ισχύουν στα κράτη μέλη στον τομέα της προστασίας των πληροφοριών.

4. Αν οι τελωνειακές αρχές θεωρούν ότι η αίτηση δεν περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για να είναι σε θέση να αποφασίσουν, γνωρίζοντας πλήρως την κατάσταση, ζητούν από τον αιτούντα να προσκομίσει τα ελλείποντα στοιχεία.

5. Ο κατάλογος των τελωνειακών αρχών, που ορίζονται από τα κράτη μέλη για να δέχονται την αίτηση για παροχή δεσμευτικής δασμολογικής πληροφορίας ή να εκδίδουν αυτή, αποτελεί αντικείμενο ανακοίνωσης στη σειρά C της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 7

1. Η δεσμευτική δασμολογική πληροφορία πρέπει να γνωστοποιείται γραπτώς στον αιτούντα το ταχύτερο δυνατό. Αν, μετά την πάροδο προθεσμίας τριών μηνών από την αποδοχή της αίτησης για παροχή πληροφορίας, δεν είναι ακόμη δυνατή η παροχή της δεσμευτικής δασμολογικής πληροφορίας στον αιτούντα, οι τελωνειακές αρχές τον ενημερώνουν σχετικά, αναφέροντας το λόγο της καθυστέρησης, καθώς και την προθεσμία εντός της οποίας αυτές πιστεύουν ότι θα μπορούν να γνωστοποιήσουν τη δεσμευτική δασμολογική πληροφορία.

2. Η γνωστοποίηση πραγματοποιείται με έντυπο, το υπόδειγμα του οποίου περιλαμβάνεται στο παράρτημα 1. Στο έντυπο αυτό αναφέρεται ποια από τα περιλαμβανόμενα στοιχεία θεωρείται ότι παρέχονται εμπιστευτικά. Πρέπει να αναφέρεται ρητά η δυνατότητα προσφυγής που προβλέπεται στο άρθρο 243 του κώδικα.

Άρθρο 8

1. Αντίγραφο της δεσμευτικής δασμολογικής πληροφορίας (αντίτυπο αριθ. 2 του παραρτήματος 1), καθώς και τα στοιχεία (αντίτυπο αριθ. 4 του παραρτήματος 1), διαβιβάζονται το ταχύτερο δυνατό από τις τελωνειακές αρχές του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους στην Επιτροπή. Μόλις τούτο είναι δυνατό, οι πληροφορίες αυτές θα διαβιβάζονται μέσω συστημάτων τηλεματικής.

2. Μετά από αίτηση κράτους μέλους, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο αντίγραφο του εντύπου, καθώς και οι άλλες σχετικές πληροφορίες, διαβιβάζονται σ’ αυτό από την Επιτροπή το ταχύτερο δυνατό. Μόλις αυτό είναι εφικτό, η διαβίβαση αυτή πραγματοποιείται μέσω συστημάτων τηλεματικής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Διάταξη που αναφέρεται στην περίπτωση διισταμένων δεσμευτικών δασμολογικών πληροφοριών

Άρθρο 9

Στην περίπτωση που η Επιτροπή διαπιστώνει την ύπαρξη διισταμένων δεσμευτικών δασμολογικών πληροφοριών για το ίδιο εμπόρευμα, θεσπίζει, ενδεχομένως, μέτρα που εξασφαλίζουν την ομοιόμορφη εφαρμογή της τελωνειακής ονοματολογίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Νομική ισχύς των δεσμευτικών δασμολογικών πληροφοριών

Άρθρο 10

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 5 και 64 του κώδικα, μόνο ο δικαιούχος μπορεί να επικαλεστεί τη δεσμευτική δασμολογική πληροφορία.

2. Οι τελωνειακές αρχές είναι δυνατό να απαιτούν από το δικαιούχο να δηλώνει στις τελωνειακές αρχές, κατά τη διεκπεραίωση των τελωνειακών διατυπώσεων, ότι κατέχει δεσμευτική δασμολογική πληροφορία για τα εμπορεύματα που αποτελούν το αντικείμενο εκτελωνισμού.

3. Ο δικαιούχος δεσμευτικής δασμολογικής πληροφορίας μπορεί να την επικαλεστεί για συγκεκριμένο εμπόρευμα μόνον εφόσον αποδεικνύεται, κατά τρόπο ικανοποιητικό, στις τελωνειακές αρχές ότι υπάρχει πλήρης αντιστοιχία μεταξύ αυτού του εμπορεύματος και εκείνου που περιγράφεται στην προσκομιζόμενη πληροφορία.

4. Οι τελωνειακές αρχές έχουν την ευχέρεια να ζητήσουν μετάφραση της εν λόγω πληροφορίας στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.

Άρθρο 11

Δεσμευτική δασμολογική πληροφορία που εκδόθηκε από τις τελωνειακές αρχές κράτους μέλους από την 1η Ιανουαρίου 1991 και μετά δεσμεύει τις αρμόδιες αρχές όλων των κρατών μελών υπό τους ίδιους όρους.

Άρθρο 12

1. Από τη θέσπιση μιας από τις πράξεις ή ενός από τα μέτρα που απαριθμούνται στο άρθρο 12 παράγραφος 5 του κώδικα, οι τελωνειακές αρχές λαμβάνουν όλα τα μέτρα, ούτως ώστε στο εξής να εκδίδονται δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες μόνον εφόσον είναι σύμφωνες με αυτή την πράξη ή το μέτρο.

2. Για την εφαρμογή της ανωτέρω παραγράφου 1, η ημερομηνία που θα λαμβάνεται υπόψη:

- για τους κανονισμούς που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 5 στοιχείο α) του κώδικα, σχετικά με τις τροποποιήσεις της τελωνειακής ονοματολογίας, είναι εκείνη της έναρξης εφαρμογής τους,

- για τους κανονισμούς που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο ίδια παράγραφος στοιχείο α), που προσδιορίζουν ή επηρεάζουν την κατάταξη εμπορεύματος στην τελωνειακή ονοματολογία, είναι εκείνη της δημοσίευσής τους στη σειρά L της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

- για τα μέτρα που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο ίδια παράγραφος στοιχείο β), σχετικά με τις τροποποιήσεις των επεξηγηματικών σημειώσεων της συνδυασμένης ονοματολογίας, είναι εκείνη της δημοσίευσής τους στη σειρά C της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

- για τις αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο ίδια παράγραφος στοιχείο β), είναι εκείνη της έκδοσης της απόφασης,

- για τα μέτρα που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο ίδια παράγραφος στοιχείο β), σχετικά με την έκδοση γνώμης κατάταξης ή τροποποιήσεων των επεξηγηματικών σημειώσεων της ονοματολογίας του εναρμονισμένου συστήματος εκ μέρους του Συμβουλίου Τελωνειακής Συνεργασίας, είναι η ημερομηνία της σχετικής ανακοίνωσης της Επιτροπής στη σειρά C της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

3. Η Επιτροπή κοινοποιεί το συντομότερο στις τελωνειακές αρχές τις ημερομηνίες υιοθέτησης των μέτρων και πράξεων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Παύση της ισχύος των δεσμευτικών δασμολογικών πληροφοριών

Άρθρο 13

Αν, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 12 παράγραφος 4 σημείο 2 του κώδικα, δεσμευτική δασμολογική πληροφορία καταργείται ή παύει να ισχύει, η τελωνειακή αρχή που την εξέδωσε ενημερώνει σχετικά, το ταχύτερο δυνατό, την Επιτροπή.

Άρθρο 14

1. Όταν ο δικαιούχος δεσμευτικής δασμολογικής πληροφορίας, που έχει παύσει να ισχύει για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 5 του κώδικα, επιθυμεί να έχει τη δυνατότητα να την επικαλεστεί κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου σύμφωνα με την παράγραφο 6 του εν λόγω άρθρου, το γνωστοποιεί στην τελωνειακή υπηρεσία παρέχοντας, εφόσον χρειάζεται, τα δικαιολογητικά έγγραφα που επιτρέπουν να ελεγχθεί αν πληρούνται οι όροι που προβλέπονται σχετικά.

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες η Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 7 τελευταίο εδάφιο, έχει θεσπίσει μέτρο κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του εν λόγω άρθρου, καθώς και στην περίπτωση κατά την οποία δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 σχετικά με τη δυνατότητα συνέχισης της επίκλησης της δεσμευτικής δασμολογικής πληροφορίας, οι τελωνειακές αρχές ενημερώνουν σχετικά εγγράφως το δικαιούχο αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Μεταβατική διάταξη

Άρθρο 15

Οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες που έχουν εκδοθεί σε εθνικό επίπεδο πριν από την 1η Ιανουαρίου 1991 εξακολουθούν να ισχύουν.

Ωστόσο, οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες που έχουν εκδοθεί σε εθνικό επίπεδο, των οποίων η ισχύς εκτείνεται πέραν της 1ης Ιανουαρίου 1997, παύουν να ισχύουν από την ημερομηνία αυτή.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

ΕΥΝΟΪΚΟ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Εμπορεύματα που υποβάλλονται στην προϋπόθεση της μετουσίωσης

Άρθρο 16

Η δασμολογική κατάταξη στις διακρίσεις που περιλαμβάνονται στη στήλη 2 του πίνακα που ακολουθεί, των εμπορευμάτων που αναφέρονται στη στήλη 3 του συγκεκριμένου πίνακα σε αντιστοιχία προς τις διακρίσεις αυτές, εξαρτάται από την προϋπόθεση ότι τα εμπορεύματα αυτά μετουσιώνονται, έτσι ώστε να γίνονται ακατάλληλα για την ανθρώπινη διατροφή, μέσω κάποιου από τα μετουσιωτικά που αναφέρονται αντίστοιχα στη στήλη 4 του εν λόγω πίνακα, χρησιμοποιούμενου στην ποσότητα που αναφέρεται απέναντι από καθένα από αυτά στη στήλη 5 του ίδιου πίνακα.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Άρθρο 17

Η μετουσίωση πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η ανάμειξη του υπό μετουσίωση προϊόντος και του μετουσιωτικού να είναι ομοιογενής και να μην είναι δυνατό πλέον να χωριστούν τα συστατικά της στοιχεία υπό οικονομικά πρόσφορες συνθήκες.

Άρθρο 18

Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 16, κάθε κράτος μέλος μπορεί να αποδεχθεί προσωρινά τη χρήση μετουσιωτικού που δεν περιλαμβάνεται στη στήλη 4 του πίνακα που αναφέρεται σ’ αυτό. Στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το ανακοινώσει στην Επιτροπή, εντός προθεσμίας το πολύ 30 ημερών, παρέχοντας λεπτομερείς πληροφορίες για τη σύνθεση αυτού του μετουσιωτικού και τις χρησιμοποιούμενες ποσότητες. Η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τα υπόλοιπα κράτη μέλη, το συντομότερο δυνατό.

Η επιτροπή επιλαμβάνεται του θέματος.

Εφόσον δεν έχει διατυπωθεί η γνώμη της εν λόγω επιτροπής για την εγγραφή του σχετικού μετουσιωτικού στη στήλη 4 του εν λόγω πίνακα, εντός προθεσμίας το πολύ 18 μηνών από την ημερομηνία λήψης της ανακοίνωσης από την Επιτροπή, το εν λόγω μετουσιωτικό πρέπει να παύσει να χρησιμοποιείται από κάθε κράτος μέλος το αργότερο κατά τη λήξη της προθεσμίας αυτής.

Άρθρο 19

Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας 70/524/ΕΟΚ του Συμβουλίου [2].

[2] ΕΕ αριθ. L 270 της 14. 2. 1970, σ. 1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Προϋποθέσεις δασμολογικής κατάταξης ορισμένων προϊόντων ως σπόρων προς σπορά

Άρθρο 20

Η δασμολογική κατάταξη στις διακρίσεις που περιλαμβάνονται στη στήλη 2 του πίνακα που ακολουθεί, των εμπορευμάτων που αναφέρονται απέναντι από καθεμιά από αυτές στη στήλη 3 του συγκεκριμένου πίνακα, εξαρτάται από την πλήρωση των προϋποθέσεων που καθορίζονται στα άρθρα 21 έως 24.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Άρθρο 21

Η πατάτα για σπορά πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται βάσει του άρθρου 15 της οδηγίας 66/403/ΕΟΚ του Συμβουλίου [3].

[3] ΕΕ αριθ. 125 της 11. 7. 1966, σ. 2320/66.

Άρθρο 22

Το γλυκό καλαμπόκι, η όλυρα, τα υβρίδια καλαμποκιού, το ρύζι και το σόργο που προορίζονται για σπορά πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται βάσει του άρθρου 16 της οδηγίας 66/402/ΕΟΚ του Συμβουλίου [4].

[4] ΕΕ αριθ. 125 της 11. 7. 1966, σ. 2309/66.

Άρθρο 23

Οι ελαιούχοι σπόροι και καρποί που προορίζονται για σπορά πρέπει να πληρούν τους όρους που καθορίζονται βάσει του άρθρου 15 της οδηγίας 69/208/ΕΟΚ του Συμβουλίου [5].

[5] ΕΕ αριθ. L 169 της 10. 7. 1969, σ. 3.

Άρθρο 24

Το γλυκό καλαμπόκι, η όλυρα, τα υβρίδια καλαμποκιού, το ρύζι, τα υβρίδια σόργου και οι ελαιούχοι σπόροι και καρποί που ανήκουν σε είδη τα οποία δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών 66/402/ΕΟΚ και 69/208/ΕΟΚ του Συμβουλίου, υπάγονται στις αντίστοιχες διακρίσεις του άρθρου 20, μόνον αν αποδειχθεί από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, κατά τρόπο ικανοποιητικό, στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, ότι τα προϊόντα αυτά προορίζονται πράγματι για σπορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Προϋποθέσεις δασμολογικής κατάταξης των γαζών και υφασμάτων για κόσκινα, όχι έτοιμων για χρήση

Άρθρο 25

Η δασμολογική κατάταξη των γαζών και υφασμάτων για κόσκινα, όχι έτοιμων για χρήση, στη διάκριση 5911 20 00 της συνδυασμένης ονοματολογίας, προϋποθέτει ότι αυτά έχουν σημανθεί όπως υποδεικνύεται παρακάτω.

Για τη σήμανση, ένα σχέδιο, που παριστάνει ένα ορθογώνιο και τις δύο διαγωνίους του, πρέπει να αναπαράγεται κατά τακτά διαστήματα στις δύο άκρες του υφάσματος - χωρίς να καταπατά τις ούγιες - κατά τέτοιον τρόπο, ώστε η απόσταση μεταξύ δύο συνεχόμενων σχεδίων, μετρούμενη μεταξύ των εξωτερικών γραμμών του σχεδίου, να μην υπερβαίνει το ένα μέτρο κατ’ ανώτατο όριο και τα σχέδια της μιας άκρης να βρίσκονται, σε σχέση με τα σχέδια της άλλης άκρης, στο ήμισυ της απόστασης (το κέντρο οποιουδήποτε σχεδίου πρέπει να βρίσκεται σε ίση απόσταση από το κέντρο των δύο πλησιέστερων σχεδίων τα οποία βρίσκονται στο απέναντι άκρο). Καθένα από τα σχέδια αυτά είναι διευθετημένο κατά τρόπο ώστε οι μεγάλες πλευρές του ορθογωνίου να είναι παράλληλες προς το στημόνι του υφάσματος (βλέπε το σχέδιο που ακολουθεί).

Οι γραμμές που αποτελούν το σχέδιο έχουν πάχος 5 χιλιοστών για τις πλευρές και 7 χιλιοστών για τις διαγωνίους. Οι διαστάσεις του ορθογωνίου, μετρημένες από το εξωτερικό μέρος των γραμμών, έχουν μήκος τουλάχιστον 8 εκατοστά και πλάτος 5 εκατοστά.

Η εκτύπωση των σχεδίων πρέπει να είναι μονόχρωμη και αντίθετη με το χρώμα του υφάσματος. Πρέπει να είναι ανεξίτηλη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Εμπορεύματα που υποβάλλονται στην προϋπόθεση προσκόμισης πιστοποιητικού γνησιότητας, ποιότητας ή άλλου

Άρθρο 26

1. Η δασμολογική κατάταξη στις διακρίσεις που περιλαμβάνονται στη στήλη 2 του πίνακα που ακολουθεί, των εμπορευμάτων που αναφέρονται στη στήλη 3 του πίνακα αυτού, σε αντιστοιχία προς τις εν λόγω διακρίσεις, και εισάγονται από τις χώρες που αναφέρονται στη στήλη 5 του ίδιου πίνακα, εξαρτάται από την προσκόμιση πιστοποιητικών που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των άρθρων 27 έως 34.

Τα πιστοποιητικά αυτά που αναφέρονται απέναντι από τους διάφορους αύξοντες αριθμούς στη στήλη 4 του παρακάτω πίνακα, περιλαμβάνονται στα παραρτήματα 2 έως 8.

Καλούνται πιστοποιητικά «γνησιότητας» όσον αφορά τα σταφύλια, το ουίσκι, τη βότκα και τα καπνά, «ονομασίας προελεύσεως» όσον αφορά τα κρασιά και «ποιότητας» όσον αφορά το νιτρικό νάτριο.

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1, για τα κρασιά Porto, Madeira, Xerκs, μοσχάτο Setubal των κωδικών ΣΟ 2204 21 41, 2204 21 51, 2204 29 41 και 2204 29 51, το εγκεκριμένο εμπορικό έγγραφο που εκδίδεται και επικυρώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 986/89 της Επιτροπής [6] προσκομίζεται στη θέση του πιστοποιητικού ονομασίας προελεύσεως.

[6] ΕΕ αριθ. L 106 της 18. 4. 1989, σ. 1.

3. Ωστόσο, τα καπνά τα οποία απολαύουν, κατά τη θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία, απαλλαγής δασμών βάσει κάποιας κοινοτικής διάταξης, πρέπει να κατατάσσονται στις διακρίσεις 2401 10 10 έως 2401 10 49 και 2401 20 10 έως 2401 20 49 χωρίς προσκόμιση πιστοποιητικού γνησιότητας. Το εν λόγω πιστοποιητικό δεν μπορεί να εκδοθεί ούτε να γίνει αποδεκτό για τα σχετικά καπνά, όταν περισσότερα από αυτά παρουσιάζονται στην ίδια άμεση συσκευασία.

4. Λαμβανομένων υπόψη των εμπορευμάτων που περιλαμβάνονται στον αύξοντα αριθμό 6 στον πίνακα που ακολουθεί, κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, νοούνται ως:

α) καπνά «flue-cured» του τύπου Virginia: τα καπνά που έχουν αποξηρανθεί με ρεύμα θερμού αέρα σε τεχνητές ατμοσφαιρικές συνθήκες, με διαδικασία ρύθμισης της θερμότητας και του αερισμού, χωρίς επαφή των αναθυμιάσεων με τα φύλλα του καπνού. Το χρώμα του αποξηραμένου καπνού κανονικά κυμαίνεται από ανοιχτό κίτρινο μέχρι σκούρο πορτοκαλί ή κόκκινο. Άλλα χρώματα και συνδυασμοί χρωμάτων προκύπτουν συχνά από διαφορές στην ωριμότητα ή στις τεχνικές καλλιέργειας και αποξήρανσης·

β) καπνά «light air-cured» του τύπου Burley, περιλαμβανομένων και των υβριδίων του Burley: τα καπνά που έχουν αποξηρανθεί με ρεύμα θερμού αέρα σε κανονικές ατμοσφαιρικές συνθήκες και τα οποία δεν έχουν απορροφήσει την οσμή από τις αναθυμιάσεις στην περίπτωση που έχουν υποβληθεί σε συμπληρωματική θέρμανση ή ρεύμα αέρα. Το χρώμα των φύλλων κανονικά κυμαίνεται από ανοικτό καστανό ως κοκκινωπό. Άλλα χρώματα και συνδυασμοί χρωμάτων προκύπτουν συχνά από διαφορές στην ωριμότητα ή στις τεχνικές καλλιέργειας και αποξήρανσης·

γ) καπνά «light air-cured» του τύπου Maryland: τα καπνά που έχουν αποξηρανθεί με ρεύμα θερμού αέρα σε φυσικές ατμοσφαιρικές συνθήκες και τα οποία δεν έχουν απορροφήσει την οσμή από τις αναθυμιάσεις στην περίπτωση που έχουν υποβληθεί σε συμπληρωματική θέρμανση ή ρεύμα αέρα. Το χρώμα των φύλλων κανονικά κυμαίνεται από φωτεινό κίτρινο σε βαθύ κόκκινο (του κερασιού). Άλλα χρώματα και συνδυασμοί χρωμάτων προκύπτουν συχνά από διαφορές στην ωριμότητα ή στις τεχνικές καλλιέργειας και αποξήρανσης·

δ) καπνά «fire-cured»: τα καπνά που έχουν αποξηρανθεί με ρεύμα θερμού αέρα, σε τεχνητές ατμοσφαιρικές συνθήκες, με χρησιμοποίηση φωτιάς από ξύλα από την οποία έχουν απορροφήσει μερικώς τις αναθυμιάσεις. Τα φύλλα των καπνών «fire-cured» είναι παχύτερα από τα φύλλα των καπνών «flue-cured» Burley ή Maryland στα αντίστοιχα «χέρια συλλογής». Τα χρώματα των φύλλων κανονικά κυμαίνονται από καστανοκίτρινο σε πολύ βαθύ καστανό. Άλλα χρώματα και συνδυασμοί χρωμάτων προκύπτουν συχνά από διαφορές στην ωριμότητα ή στις τεχνικές καλλιέργειας και αποξήρανσης.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Άρθρο 27

1. Τα πιστοποιητικά είναι σύμφωνα με τα υποδείγματα που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα που αναφέρονται στη στήλη 4 του πίνακα που αναφέρεται στο άρθρο 26. Τυπώνονται και συμπληρώνονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας καθώς επίσης και, ενδεχομένως, στην επίσημη γλώσσα ή μία από τις επίσημες γλώσσες της χώρας εξαγωγής.

2. Οι διαστάσεις του πιστοποιητικού είναι 210 Χ 297 χιλιοστά περίπου.

Το χαρτί που πρέπει να χρησιμοποιείται είναι:

- όταν πρόκειται για τα εμπορεύματα που περιλαμβάνονται στον αύξοντα αριθμό 3 του πίνακα που αναφέρεται στο άρθρο 26, χαρτί λευκού χρώματος χωρίς μηχανικούς πολτούς, γραφής με κόλλα, βάρους από 55 έως και 65 gr/m2.

Η πρόσθια όψη του πιστοποιητικού φέρει έντυπη κυματοειδή διάταξη γραμμών χρώματος ροζ, το οποίο καθιστά εμφανή κάθε παραποίηση που γίνεται με τη βοήθεια μηχανικών ή χημικών μέσων,

- όταν πρόκειται για εμπορεύματα που περιλαμβάνονται στους αύξοντες αριθμούς 4 και 5 του πίνακα που αναφέρεται στο άρθρο 26, χαρτί λευκού χρώματος με κίτρινο περιθώριο και βάρους τουλάχιστον 40 gr/m2,

- όταν πρόκειται για άλλα εμπορεύματα του πίνακα, χαρτί λευκού χρώματος βάρους τουλάχιστον 40 gr/m2.

3. Όταν πρόκειται για τα εμπορεύματα που περιλαμβάνονται στον αύξοντα αριθμό 3 του πίνακα που αναφέρεται στο άρθρο 26, τα περιθώρια των πιστοποιητικών είναι δυνατό να φέρουν διακοσμητικά σχέδια σε μια εξωτερική λωρίδα μέγιστου πλάτους 13 χιλιοστών.

4. Όταν πρόκειται για τα εμπορεύματα που περιλαμβάνονται στον αύξοντα αριθμό 2 του πίνακα που αναφέρεται στο άρθρο 26, το πιστοποιητικό εκδίδεται σε ένα πρωτότυπο και δύο αντίγραφα. Το χρώμα του πρωτότυπου είναι λευκό, του πρώτου αντίγραφου ροζ και του δεύτερου αντίγραφου κίτρινο.

5. Όταν πρόκειται για τα εμπορεύματα που περιλαμβάνονται στον αύξοντα αριθμό 2 του πίνακα που αναφέρεται στο άρθρο 26, κάθε πιστοποιητικό εξατομικεύεται με αύξοντα αριθμό, χορηγούμενο από τον οργανισμό έκδοσης, μετά τον οποίο αναγράφονται τα αρχικά της εθνικότητας αυτού του οργανισμού.

Τα αντίγραφα φέρουν τον ίδιο αύξοντα αριθμό και τα ίδια αρχικά εθνικότητας με το πρωτότυπο.

6. Οι τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους, όπου τα εμπορεύματα διασαφίζονται για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν τη μετάφραση του πιστοποιητικού.

Άρθρο 28

Το πιστοποιητικό συμπληρώνεται είτε με γραφομηχανή είτε με το χέρι. Σ’ αυτή την τελευταία περίπτωση, πρέπει να συμπληρώνεται με μελάνι και με κεφαλαία γράμματα.

Άρθρο 29

1. Το πιστοποιητικό ή, σε περίπτωση κατάτμησης της αποστολής που προβλέπεται για τα εμπορεύματα που περιλαμβάνονται στους αύξοντες αριθμούς 1, 6 και 7 του πίνακα που αναφέρεται στο άρθρο 26, το φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού που προβλέπεται στο άρθρο 34, προσκομίζεται στις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους εισαγωγής, εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στη συνέχεια από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού, μαζί με το εμπόρευμα το οποίο αφορά:

- εντός δύο μηνών, όταν πρόκειται για τα εμπορεύματα που περιλαμβάνονται στον αύξοντα αριθμό 2 του εν λόγω πίνακα,

- εντός τριών μηνών, όταν πρόκειται για τα εμπορεύματα που περιλαμβάνονται στους αύξοντες αριθμούς 1, 3 και 4 του εν λόγω πίνακα,

- εντός έξι μηνών, όταν πρόκειται για τα εμπορεύματα που περιλαμβάνονται στους αύξοντες αριθμούς 5 και 7 του εν λόγω πίνακα,

- εντός 24 μηνών, όταν πρόκειται για τα εμπορεύματα που περιλαμβάνονται στον αύξοντα αριθμό 6 του εν λόγω πίνακα.

2. Όταν πρόκειται για τα εμπορεύματα που περιλαμβάνονται στον αύξοντα αριθμό 2 του πίνακα που αναφέρεται στο άρθρο 26:

- το πρώτο αντίγραφο του πιστοποιητικού προσκομίζεται στις ενδιαφερόμενες αρχές ταυτόχρονα με το πρωτότυπο,

- το δεύτερο αντίγραφο του πιστοποιητικού προορίζεται για απευθείας αποστολή από τον οργανισμό έκδοσης του πιστοποιητικού στις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους εισαγωγής.

Άρθρο 30

1. Το πιστοποιητικό είναι έγκυρο μόνον εφόσον έχει θεωρηθεί δεόντως από τον οργανισμό έκδοσης του πιστοποιητικού που αναγράφεται στη στήλη 6 του πίνακα που αναφέρεται στο άρθρο 26.

2. Το πιστοποιητικό είναι δεόντως θεωρημένο εφόσον αναφέρει τον τόπο και την ημερομηνία έκδοσης και φέρει τη σφραγίδα του οργανισμού έκδοσης και την υπογραφή του προσώπου ή των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να το υπογράψουν.

Άρθρο 31

1. Ο οργανισμός έκδοσης του πιστοποιητικού μπορεί να περιλαμβάνεται στον πίνακα που αναφέρεται στο άρθρο 26 μόνον εάν:

α) είναι αναγνωρισμένος ως τέτοιος από τη χώρα εξαγωγής·

β) αναλαμβάνει την υποχρέωση να επαληθεύει τις ενδείξεις που αναφέρονται στα πιστοποιητικά·

γ) αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη, μετά από σχετική αίτηση, κάθε χρήσιμη πληροφορία ώστε να καθίσταται δυνατή η εκτίμηση των ενδείξεων που αναγράφονται στα πιστοποιητικά.

2. Ο πίνακας που αναφέρεται στο άρθρο 26 αναθεωρείται, όταν δεν τηρείται πλέον η προϋπόθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) ή όταν ο οργανισμός έκδοσης δεν ανταποκρίνεται σε κάποια από τις υποχρεώσεις που ανέλαβε.

Άρθρο 32

Τα τιμολόγια που προσκομίζονται για την υποστήριξη της ή των διασαφήσεων θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία πρέπει να φέρουν τον ή τους αριθμούς σειράς των αντίστοιχων πιστοποιητικών.

Άρθρο 33

Οι χώρες που αναφέρονται στη στήλη 5 του πίνακα που αναφέρεται στο άρθρο 26 γνωστοποιούν στην Επιτροπή τα υποδείγματα των αποτυπωμάτων των σφραγίδων που χρησιμοποιούν ο οργανισμός ή οι οργανισμοί έκδοσης καθώς και, ενδεχομένως, τα εξουσιοδοτημένα τους γραφεία. Η Επιτροπή ανακοινώνει τις πληροφορίες αυτές στις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών.

Άρθρο 34

Όταν πρόκειται για εμπορεύματα που περιλαμβάνονται στους αύξοντες αριθμούς 1, 6 και 7 του πίνακα που αναφέρεται στο άρθρο 26, σε περίπτωση κατάτμησης της αποστολής, φωτοτυπία του πρωτότυπου του πιστοποιητικού συνοδεύει κάθε παρτίδα που προέρχεται από την κατάτμηση. Τα φωτοαντίγραφα και το πρωτότυπο πιστοποιητικό πρέπει να προσκομίζονται στο τελωνείο όπου βρίσκονται τα εμπορεύματα.

Κάθε φωτοαντίγραφο πρέπει να αναφέρει το όνομα και τη διεύθυνση του παραλήπτη της τμηματικής αποστολής και την ένδειξη με κόκκινο χρώμα «Απόσπασμα ισχύον για . . . χιλιόγραμμα» (αριθμητικώς και ολογράφως), καθώς και τον τόπο και την ημερομηνία της κατάτμησης. Η θεώρηση της γνησιότητας αυτών των ενδείξεων πραγματοποιείται με την επίθεση της σφραγίδας του τελωνείου και την υπογραφή του αρμόδιου υπαλλήλου των τελωνείων. Το πρωτότυπο πιστοποιητικό πρέπει να περιέχει κατάλληλη ένδειξη σχετικά με την κατάτμηση της αποστολής και να φυλάσσεται στο ενδιαφερόμενο τελωνείο.

ΤΙΤΛΟΣ ΙV

ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Μη προτιμησιακή καταγωγή

Τμήμα 1

Επεξεργασίες ή μεταποιήσεις που προσδίδουν την καταγωγή

Άρθρο 35

Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου διευκρινίζουν, αφενός μεν για τις υφαντικές ύλες και τα τεχνουργήματα από αυτές τις ύλες του τμήματος ΧΙ της συνδυασμένης ονοματολογίας, αφετέρου δε για ορισμένα προϊόντα άλλα από τις υφαντικές ύλες και τα τεχνουργήματα από αυτές τις ύλες, ποιες επεξεργασίες ή μεταποιήσεις θεωρούνται ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια του άρθρου 24 του κώδικα και επιτρέπουν να προσδοθεί στα εν λόγω προϊόντα η καταγωγή της χώρας όπου πραγματοποιήθηκαν.

Ως «χώρα» πρέπει να νοείται, ανάλογα με την περίπτωση, είτε μια τρίτη χώρα, είτε η Κοινότητα.

Υποτμήμα 1

Υφαντικές ύλες και τεχνουργήματα από αυτές τις ύλες του τμήματος ΧΙ της συνδυασμένης ονοματολογίας

Άρθρο 36

Για τις υφαντικές ύλες και τα τεχνουργήματα από αυτές τις ύλες του τμήματος ΧΙ της συνδυασμένης ονοματολογίας, μια πλήρης μεταποίηση, όπως ορίζεται κατωτέρω στο άρθρο 37, θεωρείται ως επεξεργασία ή μεταποίηση που προσδίδει την καταγωγή σύμφωνα με το άρθρο 24 του κώδικα.

Άρθρο 37

Πλήρη μεταποίηση αποτελεί η επεξεργασία ή η μεταποίηση που έχει ως αποτέλεσμα την κατάταξη των παραγόμενων προϊόντων σε κλάση της συνδυασμένης ονοματολογίας άλλη από εκείνη που αντιστοιχεί σε καθεμιά από τις μη καταγόμενες χρησιμοποιούμενες ύλες.

Ωστόσο, για τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα 10, ως πλήρεις είναι δυνατό να θεωρηθούν μόνο οι ειδικές μεταποιήσεις που αναφέρονται στη στήλη 3 του εν λόγω παραρτήματος απέναντι από κάθε παραγόμενο προϊόν, είτε συνοδευόμενες είτε όχι από αλλαγή κλάσεως.

Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των κανόνων που περιλαμβάνονται στο εν λόγω παράρτημα 10 αναπτύσσονται στις εισαγωγικές σημειώσεις του παραρτήματος 9.

Άρθρο 38

Για την εφαρμογή του προηγούμενου άρθρου, θεωρούνται πάντοτε ως ανεπαρκείς για να προσδώσουν το χαρακτήρα καταγόμενων προϊόντων, είτε επιφέρουν αλλαγή κλάσεως είτε όχι, οι ακόλουθες επεξεργασίες ή μεταποιήσεις:

α) οι εργασίες που αποσκοπούν στη διατήρηση των εμπορευμάτων σε καλή κατάσταση κατά τη μεταφορά και αποθήκευσή τους (αερισμός, άπλωμα, στέγνωμα, αφαίρεση φθαρμένων μερών και παρόμοιες εργασίες)·

β) οι απλές εργασίες αφαίρεσης της σκόνης, κοσκινίσματος, διαλογής, ταξινόμησης, συνδυασμού (συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης σειρών εμπορευμάτων), πλύσης, κοπής·

γ) i) οι αλλαγές συσκευασίας, καθώς και οι διαιρέσεις και συναρμολογήσεις αποστολών εμπορευμάτων,

ii) η απλή τοποθέτηση σε σάκους, θήκες, κουτιά, λεπτοσανίδες κ.λπ. και κάθε άλλη απλή εργασία συσκευασίας·

δ) η επίθεση σημάτων, ετικετών ή άλλων διακριτικών σημείων σε προϊόντα ή στη συσκευασία τους·

ε) η απλή συναρμολόγηση μερών προϊόντων, για τη σύσταση ενός πλήρους προϊόντος·

στ) ο συνδυασμός δύο ή περισσότερων εργασιών, που προβλέπονται στα στοιχεία α) έως ε).

Υποτμήμα 2

Προϊόντα άλλα από τις υφαντικές ύλες και τα τεχνουργήματα από αυτές τις ύλες του τμήματος ΧΙ της συνδυασμένης ονοματολογίας

Άρθρο 39

Για τα παραγόμενα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα 11, ως επεξεργασίες ή μεταποιήσεις που προσδίδουν την καταγωγή σύμφωνα με το άρθρου 24 του κώδικα, θεωρούνται οι επεξεργασίες ή μεταποιήσεις που αναφέρονται στη στήλη 3 του εν λόγω παραρτήματος.

Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των κανόνων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα 11 αναπτύσσονται στις εισαγωγικές σημειώσεις του παραρτήματος 9.

Υποτμήμα 3

Κοινές διατάξεις για όλα τα προϊόντα

Άρθρο 40

Όταν οι πίνακες των παραρτημάτων 10 και 11 αναφέρουν ότι η καταγωγή αποκτάται υπό τον όρο ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη καταγόμενων υλών δεν υπερβαίνει ένα καθορισμένο ποσοστό της τιμής εκ του εργοστασίου των παραγόμενων προϊόντων, το ποσοστό αυτό υπολογίζεται ως εξής:

- ο όρος «αξία» σημαίνει τη δασμολογητέα αξία τη στιγμή της εισαγωγής των χρησιμοποιούμενων μη καταγόμενων υλών ή, εάν αυτή δεν είναι γνωστή ή δεν μπορεί να υπολογιστεί, την πρώτη καταβληθείσα τιμή που μπορεί να ελεγχθεί για τις εν λόγω ύλες στο κράτος μεταποίησης·

- ο όρος «τιμή εκ του εργοστασίου» σημαίνει την τιμή εργοστασίου του παραγόμενου προϊόντος αφού αφαιρεθούν όλοι οι εσωτερικοί φόροι οι οποίοι επιστρέφονται, ή είναι δυνατόν να επιστραφούν, όταν το προϊόν αυτό εξαχθεί·

- ο όρος «αξία που αποκτάται μετά από εργασίες συναρμολόγησης» είναι η αύξηση της αξίας που προκύπτει από τις εργασίες συναρμολόγησης καθαυτές, στις οποίες περιλαμβάνεται κάθε εργασία τελειώματος και ελέγχου και, ενδεχομένως, από την ενσωμάτωση εξαρτημάτων καταγωγής του κράτους όπου έγιναν οι εργασίες αυτές, περιλαμβανομένου του κέρδους και των γενικών εξόδων που καταβάλλονται στο κράτος αυτό λόγω των παραπάνω εργασιών.

Τμήμα 2

Διατάξεις εφαρμογής για τα ανταλλακτικά

Άρθρο 41

Τα ανταλλακτικά που προορίζονται κυρίως για υλικό, μηχάνημα, συσκευή ή όχημα και έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία ή εξαχθεί προηγουμένως, θεωρούνται ότι έχουν την ίδια καταγωγή με το υλικό, το μηχάνημα, τη συσκευή ή το όχημα για το οποίο προορίζονται, εφόσον πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στο παρόν τμήμα.

Άρθρο 42

Το τεκμήριο που αναφέρεται στο προηγούμενο άρθρο γίνεται δεκτό μόνο:

- εφόσον είναι απαραίτητο για την εισαγωγή στο κράτος προορισμού,

- στις περιπτώσεις που η χρησιμοποίηση των εν λόγω βασικών ανταλλακτικών κατά το στάδιο της παραγωγής του σχετικού υλικού, μηχανήματος, συσκευής ή οχήματος δεν είναι τέτοια ώστε να εμποδίζει να προσδοθεί η κοινοτική καταγωγή ή η καταγωγή του κράτους παραγωγής στο εν λόγω υλικό, μηχάνημα, συσκευή ή όχημα.

Άρθρο 43

Για την εφαρμογή του άρθρου 41, νοούνται ως:

α) υλικά, μηχανήματα, συσκευές και οχήματα, τα εμπορεύματα που αναφέρονται στα τμήματα XVI, XVII και XVIII της συνδυασμένης ονοματολογίας·

β) ουσιώδη ανταλλακτικά, αυτά που ταυτόχρονα:

- αποτελούν στοιχεία χωρίς τα οποία δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η καλή λειτουργία των εμπορευμάτων που αναφέρονται στο στοιχείο α), τα οποία έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία ή προηγουμένως εξαχθεί,

- είναι χαρακτηριστικά των εμπορευμάτων αυτών και

- προορίζονται για τη συνήθη συντήρησή τους και για να αντικαταστήσουν τα τεμάχια του ίδιου είδους που υπέστησαν κάποια βλάβη ή είναι πλέον άχρηστα.

Άρθρο 44

Όταν μια αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού καταγωγής υποβάλλεται στις αρμόδιες αρχές ή σε εξουσιοδοτημένους οργανισμούς των κρατών μελών για ουσιώδη ανταλλακτικά που προβλέπονται στο άρθρο 41, το εν λόγω πιστοποιητικό καθώς και η σχετική αίτηση πρέπει να περιλαμβάνουν στη θέση 6 (αύξων αριθμός, σήματα, αριθμοί, αριθμός και φύση των δεμάτων, περιγραφή εμπορευμάτων) δήλωση του ενδιαφερομένου, η οποία να διευκρινίζει ότι τα αναφερόμενα εμπορεύματα προορίζονται για τη συνήθη συντήρηση υλικού, μηχανήματος, συσκευής ή οχήματος που έχει προηγουμένως εξαχθεί, καθώς και την ακριβή ένδειξη του εν λόγω υλικού, μηχανήματος, συσκευής ή οχήματος.

Εξάλλου, ο ενδιαφερόμενος αναφέρει, στο μέτρο του δυνατού, τα στοιχεία αναφοράς του πιστοποιητικού καταγωγής (αρχή έκδοσης, αριθμό και ημερομηνία του πιστοποιητικού) βάσει του οποίου εξήχθη το υλικό, το μηχάνημα, η συσκευή ή το όχημα για τη συντήρηση των οποίων προορίζονται τα ανταλλακτικά.

Άρθρο 45

Όταν η καταγωγή των ουσιωδών ανταλλακτικών που αναφέρονται στο άρθρο 41 πρέπει να αποδεικνύεται κατά την εισαγωγή για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα με την προσκόμιση πιστοποιητικού καταγωγής, αυτό πρέπει να φέρει τα στοιχεία που ορίζει το άρθρο 44.

Άρθρο 46

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών έχουν την ευχέρεια να απαιτήσουν οποιαδήποτε συμπληρωματικά δικαιολογητικά προκειμένου να εξασφαλίσουν την εφαρμογή των κανόνων που θεσπίζονται από το παρόν τμήμα, και ιδίως:

- την προσκόμιση του τιμολογίου ή ενός αντιγράφου του τιμολογίου σχετικού με το υλικό, το μηχάνημα, τη συσκευή ή το όχημα που έχει τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία ή έχει προηγουμένως εξαχθεί,

- το συμβόλαιο ή αντίγραφο του συμβολαίου ή κάθε άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι η παράδοση γίνεται στο πλαίσιο της συνήθους συντήρησης.

Τμήμα 3

Διατάξεις εφαρμογής για τα πιστοποιητικά καταγωγής

Υποτμήμα 1

Διατάξεις για τα γενικά πιστοποιητικά καταγωγής

Άρθρο 47

Όταν η καταγωγή εμπορεύματος αποδεικνύεται ή πρέπει να αποδεικνύεται κατά την εισαγωγή με την προσκόμιση πιστοποιητικού καταγωγής, το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) να έχει εκδοθεί από μια αρχή ή έναν οργανισμό αξιόπιστο και δεόντως εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό από το κράτος έκδοση·

β) να περιέχει όλα τα αναγκαία στοιχεία για τη διαπίστωση της ταυτότητος του εμπορεύματος στο οποίο αναφέρεται, ιδίως δε:

- τον αριθμό, τη φύση, τα σημεία και τους αριθμούς των δεμάτων,

- το είδος του εμπορεύματος,

- το μεικτό και το καθαρό βάρος του εμπορεύματος· τα στοιχεία αυτά, όμως, είναι δυνατό να αντικατασταθούν από άλλα, όπως ο αριθμός ή ο όγκος όταν το εμπόρευμα υφίσταται αξιοσημείωτες μεταβολές βάρους κατά τη μεταφορά ή όταν δεν καθίσταται δυνατή η εξακρίβωση του βάρους του ή επίσης όταν η διαπίστωση της ταυτότητας κατά κανόνα εξασφαλίζεται με αυτά τα ανωτέρω στοιχεία,

- το όνομα του αποστολέα·

γ) να πιστοποιεί με σαφήνεια ότι το εμπόρευμα στο οποίο αναφέρεται κατάγεται από συγκεκριμένη χώρα.

Άρθρο 48

1. Τα πιστοποιητικά καταγωγής που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές ή τους εξουσιοδοτημένους οργανισμούς των κρατών μελών πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 47 στοιχεία α) και β).

2. Τα πιστοποιητικά αυτά, καθώς και οι σχετικές αιτήσεις, πρέπει να καταρτίζονται σε έντυπα σύμφωνα με τα υποδείγματα του παραρτήματος 12.

3. Τα εν λόγω πιστοποιητικά καταγωγής βεβαιώνουν ότι τα εμπορεύματα κατάγονται από την Κοινότητα.

Εντούτοις, όταν οι ανάγκες του εξαγωγικού εμπορίου το απαιτούν, τα πιστοποιητικά αυτά δύνανται να πιστοποιούν ότι τα εμπορεύματα κατάγονται από συγκεκριμένο κράτος μέλος.

Όταν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 24 του κώδικα πληρούνται μόνο για το σύνολο των εργασιών που πραγματοποιούνται σε διάφορα κράτη μέλη, γίνεται αποδεκτή μόνον η πιστοποίηση της κοινοτικής καταγωγής των εμπορευμάτων.

Άρθρο 49

Τα πιστοποιητικά καταγωγής εκδίδονται μετά από γραπτή αίτηση του ενδιαφερομένου.

Εφόσον το δικαιολογούν οι περιστάσεις, ιδίως δε όταν ο ενδιαφερόμενος ασχολείται τακτικά με εξαγωγικές εργασίες, τα κράτη μέλη δύνανται να παραιτηθούν από την απαίτηση αίτησης για κάθε εξαγωγική εργασία, υπό τον όρο ότι θα εξασφαλίζεται η τήρηση των διατάξεων όσον αφορά την καταγωγή.

Εφόσον το δικαιολογούν οι ανάγκες του εμπορίου, είναι δυνατόν να εκδίδονται ένα ή περισσότερα συμπληρωματικά αντίγραφα του πιστοποιητικού καταγωγής.

Τα εν λόγω αντίγραφα πρέπει να καταρτίζονται σε έντυπα σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος 12.

Άρθρο 50

1. Το έντυπο του πιστοποιητικού έχει διαστάσεις 210 Χ 297 χιλιοστά, με μέγιστη επιτρεπόμενη ανοχή + 8 χιλιοστά και - 5 χιλιοστά ως προς το μήκος. Το χαρτί πρέπει να είναι λευκού χρώματος, χωρίς μηχανικούς πολτούς, γραφής με κόλλα και βάρους τουλάχιστον 64 g/m2 ή μεταξύ 25 και 30 g/m2 σε περιπτώσεις όπου χρησιμοποιείται αεροπορικός χάρτης. Η πρόσθια όψη του πρωτοτύπου φέρει έντυπη κυματοειδή διάταξη φαιοκίτρινου χρώματος, η οποία καθιστά εμφανή κάθε φαλκίδευση με μηχανικά ή χημικά μέσα.

2. Το έντυπο της αίτησης τυπώνεται στην επίσημη γλώσσα ή σε μία ή περισσότερες από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους εξαγωγής. Το έντυπο του πιστοποιητικού καταγωγής τυπώνεται σε μία ή περισσότερες από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας ή, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις συνήθειες του εμπορίου, σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα.

3. Τα κράτη μέλη είναι δυνατό να αναλάβουν μόνα τους την εκτύπωση των εντύπων των πιστοποιητικών καταγωγής ή να την εμπιστευτούν σε τυπογραφεία που έχουν εγκρίνει. Στην τελευταία περίπτωση, αναφορά της έγκρισης γίνεται σε κάθε έντυπο του πιστοποιητικού καταγωγής. Κάθε πιστοποιητικό καταγωγής φέρει ένδειξη με το όνομα και τη διεύθυνση του τυπογράφου ή σήμα που επιτρέπει τη διαπίστωση της ταυτότητάς του. Το πιστοποιητικό, εξάλλου, φέρει αύξοντα αριθμό, έντυπο ή αποτυπωμένο με σφραγίδα, που προορίζεται για την εξατομίκευσή του.

Άρθρο 51

Τα έντυπα της αίτησης για την έκδοση του πιστοποιητικού καταγωγής συμπληρώνονται με γραφομηχανή ή με το χέρι με κεφαλαία γράμματα, κατά τρόπο ταυτόσημο, σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας ή, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις συνήθειες του εμπορίου, σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα.

Άρθρο 52

Κάθε πιστοποιητικό εισαγωγής που αναφέρεται στο άρθρο 48 φέρει αύξοντα αριθμό, ώστε να εξατομικεύεται. Η αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού καταγωγής και όλα τα αντίγραφα του πιστοποιητικού φέρουν τον ίδιο αριθμό.

Επιπλέον, οι αρμόδιες αρχές ή οι εξουσιοδοτημένοι οργανισμοί των κρατών μελών δύνανται να αριθμούν τα εν λόγω έγγραφα κατά σειρά έκδοσης.

Άρθρο 53

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών καθορίζουν τα συμπληρωματικά στοιχεία που πρέπει, ενδεχομένως, να περιέχει η αίτηση. Τα συμπληρωματικά στοιχεία πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο δυνατό.

Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή τα μέτρα που λαμβάνουν δυνάμει του προηγούμενου εδαφίου. Η Επιτροπή ανακοινώνει αμέσως τις πληροφορίες αυτές στα κράτη μέλη.

Άρθρο 54

Οι αρμόδιες αρχές ή οι εξουσιοδοτημένοι οργανισμοί των κρατών μελών που εκδίδουν πιστοποιητικά καταγωγής πρέπει να φυλάσσουν τις σχετικές αιτήσεις για περίοδο τουλάχιστον δύο ετών.

Δύνανται επίσης να διατηρούν αντίγραφα των αιτήσεων, αν αποδίδεται σ’ αυτά η ίδια αποδεικτική ισχύς σύμφωνα με τη νομοθεσία του σχετικού κράτους μέλους.

Υποτμήμα 2

Ειδικές διατάξεις σχετικά με τα πιστοποιητικά καταγωγής για ορισμένα γεωργικά προϊόντα που υπάγονται σε ειδικά καθεστώτα εισαγωγής

Άρθρο 55

Τα άρθρα 56 έως 65 καθορίζουν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες χρησιμοποιούνται τα πιστοποιητικά καταγωγής που αφορούν γεωργικά προϊόντα καταγωγής τρίτων χωρών, για τα οποία έχουν θεσπιστεί μη προτιμησιακά ειδικά καθεστώτα εισαγωγής, εφόσον τα καθεστώτα αυτά αναφέρονται στις ακόλουθες διατάξεις.

α) Πιστοποιητικά καταγωγής

Άρθρο 56

1. Τα πιστοποιητικά καταγωγής που αφορούν τα γεωργικά προϊόντα καταγωγής τρίτων χωρών για τα οποία θεσπίστηκαν ειδικά καθεστώτα εισαγωγής μη προτιμησιακού χαρακτήρα πρέπει να συντάσσονται σε έντυπα σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος 13.

2. Τα πιστοποιητικά αυτά εκδίδονται από τις αρμόδιες κυβερνητικές αρχές των ενδιαφερόμενων τρίτων χωρών, που στη συνέχεια καλούνται «αρχές έκδοσης», αν μπορεί να θεωρηθεί ότι τα προϊόντα τα οποία αφορούν αυτά τα πιστοποιητικά κατάγονται από αυτές τις χώρες, υπό την έννοια των διατάξεων που ισχύουν στην Κοινότητα.

3. Τα πιστοποιητικά αυτά πρέπει επίσης να βεβαιώνουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες που προβλέπονται στην κοινοτική νομοθεσία τη σχετική με τα ειδικά καθεστώτα εισαγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 55.

4. Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων σχετικά με τα ειδικά καθεστώτα εισαγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 55, η διάρκεια ισχύος αυτών των πιστοποιητικών ανέρχεται σε δέκα μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους από τις αρχές έκδοσης.

Άρθρο 57

1. Τα πιστοποιητικά καταγωγής, που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος υποτμήματος, πρέπει να αποτελούνται από ένα μόνο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη «πρωτότυπο» δίπλα στον τίτλο του εγγράφου.

Σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαία η ύπαρξη περισσότερων αντιτύπων, αυτά πρέπει να φέρουν την ένδειξη «αντίγραφο» δίπλα στον τίτλο του εγγράφου.

2. Οι αρμόδιες αρχές της Κοινότητας δέχονται ως έγκυρο μόνο το πρωτότυπο του πιστοποιητικού καταγωγής.

Άρθρο 58

1. Οι διαστάσεις του πιστοποιητικού καταγωγής είναι 210 Χ 297 χιλιοστά με μέγιστη ανοχή ως προς το μήκος + 8 χιλιοστά και - 5 χιλιοστά. Το χαρτί που χρησιμοποιείται πρέπει να είναι λευκού χρώματος, χωρίς μηχανικούς πολτούς, γραφής με κόλλα, βάρους τουλάχιστον 40 g/m2. Η πρόσθια όψη του πρωτότυπου φέρει στο βάθος έντυπη κυματοειδή διάταξη κίτρινου χρώματος, η οποία καθιστά εμφανή κάθε φαλκίδευση με μηχανικά ή χημικά μέσα.

2. Τα έντυπα του πιστοποιητικού πρέπει να τυπώνονται και να συμπληρώνονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας.

Άρθρο 59

1. Τα έντυπα του πιστοποιητικού καταγωγής, πρέπει να συμπληρώνονται με γραφομηχανή ή με άλλη μηχανογραφική ή παρόμοια μέθοδο.

2. Το πιστοποιητικό δεν πρέπει να φέρει ξυσίματα ούτε αλλοιώσεις. Τυχόν τροποποιήσεις πρέπει να γίνονται με διαγραφή των εσφαλμένων ενδείξεων και προσθήκη, ενδεχομένως, των επιθυμητών ενδείξεων. Κάθε τέτοια τροποποίηση πρέπει να εγκρίνεται από το πρόσωπο που την επιφέρει και να θεωρείται από τις αρχές έκδοσης.

Άρθρο 60

1. Τα πιστοποιητικά καταγωγής, που εκδίδονται σύμφωνα με τα άρθρα 56 έως 59, πρέπει να περιλαμβάνουν στη θέση 5 όλες τις ενδεχομένως απαιτούμενες πρόσθετες πληροφορίες, όπως αναφέρεται στο άρθρο 56 παράγραφος 3 για την εφαρμογή των ειδικών καθεστώτων εισαγωγής, τα οποία αυτά αφορούν.

2. Τα τμήματα των θέσεων 5, 6 και 7 που δεν χρησιμοποιούνται πρέπει να διαγράφονται, έτσι ώστε να είναι αδύνατες οι μεταγενέστερες προσθήκες.

Άρθρο 61

Όλα τα πιστοποιητικά καταγωγής πρέπει να φέρουν αύξοντα αριθμό, τυπωμένο ή μη, για την εξατομίκευσή τους, και τη σφραγίδα της εκδούσας αρχής, καθώς και την υπογραφή του προσώπου ή των προσώπων που έχουν εξουσιοδοτηθεί σχετικά.

Το πιστοποιητικό καταγωγής εκδίδεται κατά την εξαγωγή των προϊόντων στα οποία αναφέρεται και η αρχή έκδοσης φυλάσσει ένα αντίγραφο κάθε εκδιδόμενου πιστοποιητικού.

Άρθρο 62

Κατ’ εξαίρεση, τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά καταγωγής είναι δυνατό να εκδοθούν επίσης μετά την εξαγωγή των προϊόντων στα οποία αναφέρονται, σε περίπτωση που αυτά δεν εκδόθηκαν για τη συγκεκριμένη εξαγωγή εξαιτίας σφαλμάτων, ακούσιων παραλείψεων ή ειδικών συνθηκών.

Οι αρχές έκδοσης είναι δυνατό να εκδόσουν εκ των υστέρων το πιστοποιητικό καταγωγής που προβλέπεται στα άρθρα 56 έως 61, μόνον εφόσον ελέγξουν αν οι ενδείξεις που περιλαμβάνονται στην αίτηση του εξαγωγέα είναι σύμφωνες προς εκείνες του αντίστοιχου φακέλου εξαγωγής.

Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται εκ των υστέρων πρέπει να φέρουν, στη θέση «Παρατηρήσεις», μία από τις ακόλουθες μνείες:

- expedido a posteriori,

- udstedt efterfψlgende,

- Nachtrδglich ausgestellt,

- Εκδοθέν εκ των υστέρων,

- Issued retrospectively,

- Dιlivrι a postriori,

- rilasciato a posteriori,

- afgegeven a posteriori,

- emitido a posteriori.

β) Διοικητική συνεργασία

Άρθρο 63

1. Όταν τα ειδικά καθεστώτα εισαγωγής που θεσπίζονται για ορισμένα γεωργικά προϊόντα βασίζονται στη χρησιμοποίηση του πιστοποιητικού καταγωγής που προβλέπεται στα άρθρα 56 έως 62, η υπαγωγή σ' αυτά προϋποθέτει την εφαρμογή διαδικασίας διοικητικής συνεργασίας, με την επιφύλαξη ενδεχόμενης παρέκκλισης που προβλέπεται από το σχετικό ειδικό καθεστώς εισαγωγής.

Για το σκοπό αυτό, οι ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες ανακοινώνουν στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων:

- τα ονόματα και τις διευθύνσεις των αρχών έκδοσης των πιστοποιητικών καταγωγής, καθώς και τα δείγματα των αποτυπωμάτων των σφραγίδων που αυτές χρησιμοποιούν,

- τα ονόματα και τις διευθύνσεις των κυβερνητικών αρχών που είναι αρμόδιες για την παραλαβή των αιτήσεων του εκ των υστέρων ελέγχου των πιστοποιητικών καταγωγής, που προβλέπονται κατωτέρω στο άρθρο 64.

Όλες αυτές οι πληροφορίες διαβιβάζονται από την Επιτροπή στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.

2. Σε περίπτωση που οι εν λόγω τρίτες χώρες δεν ανακοινώνουν στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι αρμόδιες αρχές της Κοινότητας αρνούνται το ευεργέτημα των ειδικών καθεστώτων εισαγωγής.

Άρθρο 64

1. Ο εκ των υστέρων έλεγχος των πιστοποιητικών καταγωγής, στα οποία αναφέρονται τα άρθρα 56 έως 62, διενεργείται δειγματοληπτικά και κάθε φορά που υπάρχουν βάσιμες αμφιβολίες ως προς τη γνησιότητα του εγγράφου ή την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται σ’ αυτό.

Όσον αφορά την καταγωγή, ο έλεγχος πραγματοποιείται με την πρωτοβουλία των τελωνειακών αρχών.

Όσον αφορά την εφαρμογή των γεωργικών ρυθμίσεων, ο έλεγχος μπορεί να πραγματοποιείται, ενδεχομένως, από άλλες αρμόδιες αρχές.

2. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1, οι αρμόδιες αρχές της Κοινότητας επιστρέφουν το πιστοποιητικό καταγωγής ή αντίγραφό του στην κυβερνητική αρχή που διενεργεί τον έλεγχο και έχει ορισθεί γι’ αυτό το σκοπό από τη χώρα εξαγωγής, αναφέροντας, ενδεχομένως, τους ουσιαστικούς ή τυπικούς λόγους που δικαιολογούν την έρευνα. Επισυνάπτουν στο επιστρεφόμενο πιστοποιητικό το τιμολόγιο ή αντίγραφό του, εφόσον αυτό προσκομίστηκε, και παρέχουν όλες τις πληροφορίες που μπόρεσαν να λάβουν και οι οποίες δημιουργούν την υπόνοια ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο εν λόγω πιστοποιητικό είναι ανακριβή ή ότι αυτό δεν είναι γνήσιο.

Αν η εφαρμογή των διατάξεων που διέπουν τα ειδικά καθεστώτα εισαγωγής ανασταλεί εν αναμονή των αποτελεσμάτων του ελέγχου, οι τελωνειακές αρχές της Κοινότητας επιτρέπουν την παράδοση των εμπορευμάτων, με την επιφύλαξη των συντηρητικών μέτρων που κρίνονται αναγκαία.

Άρθρο 65

1. Τα αποτελέσματα του εκ των υστέρων ελέγχου γνωστοποιούνται το ταχύτερο δυνατό στις αρμόδιες αρχές της Κοινότητας.

Πρέπει να μπορεί, βάσει αυτών, να προσδιοριστεί εάν τα πιστοποιητικά καταγωγής που επιστρέφονται με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 64, εφαρμόζονται σε εμπορεύματα που πραγματικά εξήχθησαν, και εάν σ’ αυτά τα εμπορεύματα μπορεί πράγματι να εφαρμοστεί το ειδικό καθεστώς της συγκεκριμένης εισαγωγής.

2. Οι αρμόδιες αρχές της Κοινότητας αρνούνται οριστικά την υπαγωγή στο ειδικό καθεστώς εισαγωγής εάν δεν υπάρξει απάντηση στις αιτήσεις ελέγχου εκ των υστέρων εντός μέγιστης προθεσμίας έξι μηνών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Προτιμησιακή καταγωγή

Τμήμα 1

Σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων

Υποτμήμα 1

Ορισμός της έννοιας «προϊόντα καταγωγής»

Άρθρο 66

Για την εφαρμογή των διατάξεων περί γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων που χορηγεί η Κοινότητα σε ορισμένα προϊόντα καταγωγής των αναπτυσσόμενων χωρών, θεωρούνται ως «προϊόντα καταγωγής» χώρας που απολαύει τέτοιων προτιμήσεων (η οποία στο εξής θα αποκαλείται «δικαιούχος χώρα»), υπό τον όρο ότι μεταφέρονται απευθείας, κατά την έννοια του άρθρου 75, στην Κοινότητα:

α) τα προϊόντα που έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου στην εν λόγω χώρα·

β) τα προϊόντα που έχουν ληφθεί στην εν λόγω χώρα και για την κατασκευή των οποίων έχουν χρησιμοποιηθεί προϊόντα άλλα από εκείνα που αναφέρονται στο στοιχείο α), υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω προϊόντα έχουν υποστεί επαρκή επεξεργασία ή μεταποίηση κατά την έννοια του άρθρου 68 παράγραφος 1.

Άρθρο 67

1. Θεωρούνται ως παραγόμενα εξ ολοκλήρου σε δικαιούχο χώρα κατά την έννοια του άρθρου 66 στοιχείο α):

α) τα ορυκτά προϊόντα που εξάγονται από το έδαφός της ή από το βυθό των θαλασσών ή των ωκεανών της·

β) τα προϊόντα του φυτικού βασιλείου που συλλέγονται στη χώρα αυτή·

γ) τα ζώντα ζώα που γεννώνται και εκτρέφονται σ’ αυτή·

δ) τα προϊόντα τα προερχόμενα από ζώντα ζώα τα οποία εκτρέφονται σ’ αυτή·

ε) τα προϊόντα της θήρας και της αλιείας που διενεργούνται σ’ αυτή·

στ) τα προϊόντα της θαλάσσιας αλιείας και άλλα προϊόντα που λαμβάνονται από τη θάλασσα και τα πλοία της·

ζ) τα προϊόντα που κατασκευάζονται επί των πλοίων-εργοστασίων της αποκλειστικά από προϊόντα που αναφέρονται στο στοιχείο στ)·

η) τα μεταχειρισμένα είδη που έχουν συλλεγεί στην εν λόγω χώρα και δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν παρά μόνο για την ανάκτηση πρώτων υλών·

θ) τα απόβλητα και τα απορρίμματα που προέρχονται από βιοτεχνικές εργασίες, οι οποίες διεξάγονται σ’ αυτή·

ι) τα προϊόντα που εξορύσσονται από τον πυθμένα ή το υπέδαφος των θαλασσών που βρίσκονται εκτός των χωρικών υδάτων, εφόσον αυτή ασκεί, όσον αφορά την εκμετάλλευση αυτών, αποκλειστικά δικαιώματα επί του πυθμένα ή του υπεδάφους·

κ) τα προϊόντα που παράγονται σε αυτήν αποκλειστικά από προϊόντα που προσδιορίζονται στα στοιχεία α) έως ι).

2. Ο όρος «πλοία της» στην παράγραφο 1 στοιχείο στ) αφορά μόνον πλοία:

- που είναι νηολογημένα ή εγγεγραμμένα στη δικαιούχο χώρα,

- που φέρουν τη σημαία της δικαιούχου χώρας,

- που ανήκουν κατά ποσοστό τουλάχιστον 50 % σε υπηκόους της δικαιούχου χώρας ή σε εταιρεία που έχει την έδρα της στην εν λόγω χώρα, της οποίας ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές, ο πρόεδρος του διοικητικού ή του εποπτικού συμβουλίου και η πλειοψηφία των μελών των εν λόγω συμβουλίων είναι υπήκοοι της συγκεκριμένης χώρας, και της οποίας, επιπλέον, στην περίπτωση προσωπικών εταιρειών ή εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, τουλάχιστον το ήμισυ του κεφαλαίου ανήκει στην εν λόγω χώρα ή σε δημόσιους οργανισμούς ή σε υπηκόους της εν λόγω χώρας,

- των οποίων ο κυβερνήτης και οι αξιωματικοί είναι όλοι υπήκοοι της δικαιούχου χώρας, και,

- των οποίων τουλάχιστον το 75 % του πληρώματος είναι υπήκοοι της δικαιούχου χώρας.

3. Ο όρος «δικαιούχος χώρα» καλύπτει και τα χωρικά ύδατα της εν λόγω χώρας.

4. Τα πλοία ανοικτής θαλάσσης, συμπεριλαμβανομένων και των πλοίων-εργοστασίων, επί των οποίων πραγματοποι είται επεξεργασία ή μεταποίηση των αλιευμάτων, θεωρούνται ότι αποτελούν μέρος του εδάφους της δικαιούχου χώρας στην οποία ανήκουν, υπό τον όρο ότι πληρούν τις προϋποθέσεις που θεσπίζει η παράγραφος 2.

Άρθρο 68

1. Για την εφαρμογή του άρθρου 66 στοιχείο β), μη καταγόμενες ύλες θεωρείται ότι έχουν υποστεί επαρκή επεξεργασία ή μεταποίηση, όταν το παραγόμενο προϊόν κατατάσσεται σε διαφορετική κλάση από εκείνη στην οποία υπάγονται όλες οι μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν κατά την κατασκευή του, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3.

Το παράρτημα 14 περιλαμβάνει τις σημειώσεις που ισχύουν για τα προϊόντα που κατασκευάζονται από μη καταγόμενες ύλες.

Οι όροι «κεφάλαια» και «κλάσεις», που χρησιμοποιούνται στις παρούσες διατάξεις, αναφέρονται στα κεφάλαια και τις κλάσεις (τετραψήφιοι κωδικοί) που χρησιμοποιούνται στην ονοματολογία, η οποία αποτελεί το εναρμονισμένο σύστημα.

Ο όρος «υπαγόμενος» αναφέρεται στην κατάταξη προϊόντος ή ύλης σε μία συγκεκριμένη κλάση.

2. Όταν πρόκειται για προϊόν που αναφέρεται στις στήλες 1 και 2 του πίνακα του παραρτήματος 15, πρέπει να πληρούνται, για το συγκεκριμένο προϊόν, οι όροι της στήλης 3 αντί για τον κανόνα της παραγράφου 1.

α) Ο όρος «αξία» στον πίνακα του παραρτήματος 15 αναφέρεται στη δασμολογητέα αξία κατά τη στιγμή της εισαγωγής των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιήθηκαν ή, εάν αυτή δεν είναι γνωστή και δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί, την πρώτη επιβεβαιώσιμη τιμή που καταβλήθηκε για τις ύλες στην ενδιαφερόμενη χώρα. Όταν χρειάζεται να καθοριστεί η αξία των καταγόμενων υλών, το παρόν εδάφιο εφαρμόζεται κατ' αναλογία.

β) Ο όρος «τιμή εκ του εργοστασίου» στον πίνακα του παραρτήματος 15, αναφέρεται στην πληρωθείσα τιμή για το παραγόμενο προϊόν στον κατασκευαστή στην επιχείρηση του οποίου διενεργήθηκε η τελευταία επεξεργασία ή μεταποίηση, υπό τον όρο ότι η τιμή περιλαμβάνει την αξία όλων των υλών που χρησιμοποιήθηκαν κατά την κατασκευή, αφού αφαιρεθούν όλοι οι εσωτερικοί φόροι οι οποίοι επεστράφησαν, ή είναι δυνατόν να επιστραφούν, κατά την εξαγωγή του παραγόμενου προϊόντος.

3. Για την εφαρμογή του άρθρου 66 στοιχείο β), θεωρούνται ως ανεπαρκείς για να προσδώσουν το χαρακτήρα καταγόμενων προϊόντων, είτε επιφέρουν αλλαγή κλάσεως είτε όχι, οι ακόλουθες επεξεργασίες ή μεταποιήσεις:

α) οι εργασίες που αποσκοπούν στη διατήρηση των εμπορευμάτων σε καλή κατάσταση κατά τη μεταφορά και αποθήκευσή τους (αερισμός, άπλωμα, στέγνωμα, ψύξη, τοποθέτηση σε άλμη, σε θειωμένο νερό ή άλλα υδατικά διαλύματα, αφαίρεση φθαρμένων μερών και παρόμοιες εργασίες)·

β) οι απλές εργασίες αφαίρεσης της σκόνης, κοσκινίσματος, διαλογής, ταξινόμησης, συνδυασμού (συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης σειρών εμπορευμάτων), πλύσης, βαφής, κοπής·

γ) i) οι αλλαγές συσκευασίας, καθώς και οι διαιρέσεις και συνενώσεις αποστολών εμπορευμάτων,

ii) η απλή τοποθέτηση σε φιάλες, φιαλίδια, σάκους, θήκες, κουτιά, λεπτοσανίδες κ.λπ. και κάθε άλλη απλή εργασία συσκευασίας·

δ) η επίθεση σημάτων, ετικετών ή άλλων διακριτικών σημείων σε προϊόντα ή στη συσκευασία τους·

ε) η απλή ανάμειξη προϊόντων, έστω και διαφορετικού είδους, κατά την οποία ένα ή περισσότερα συστατικά του μείγματος δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο παρών τίτλος, ώστε να δύνανται να θεωρηθούν ως καταγόμενα προϊόντα·

στ) η απλή συνένωση μερών προϊόντων, για τη σύσταση ενός πλήρους προϊόντος·

ζ) ο συνδυασμός δύο ή περισσότερων εργασιών, που προβλέπονται στα στοιχεία α) έως στ)·

η) η σφαγή ζώων.

Άρθρο 69

Για να καθοριστεί αν ένα προϊόν κατάγεται από δικαιούχο χώρα δεν είναι αναγκαίο να διαπιστωθεί αν η ηλεκτρική ενέργεια, τα καύσιμα, οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός, καθώς και οι μηχανές και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή παρόμοιων προϊόντων, είναι καταγωγής τρίτων χωρών ή όχι.

Άρθρο 70

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 66, για να καθοριστεί αν κάποιο προϊόν που έχει παραχθεί σε δικαιούχο χώρα που αποτελεί μέλος ομάδας χωρών θεωρείται καταγόμενο από αυτή κατά την έννοια του εν λόγω άρθρου, τα προϊόντα καταγωγής οποιασδήποτε από τις χώρες της εν λόγω ομάδας που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του εν λόγω προϊόντος θεωρούνται ως καταγόμενα από τη χώρα παραγωγής του προϊόντος.

2. Η χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 71.

3. Η σώρευση της καταγωγής εφαρμόζεται για τρεις διαφορετικές ομάδες δικαιούχων χωρών στο πλαίσιο του ΣΓΠ:

α) την Ένωση των Νοτιοανατολικών Ασιατικών Εθνών (ASEAN)·

β) την Κοινή Αγορά της Κεντρικής Αμερικής (CACM)·

γ) την ομάδα των Άνδεων.

4. Με τον όρο «ομάδα χωρών» νοούνται, ανάλογα με την περίπτωση, η ASEAN, η CACM ή η ομάδα των Άνδεων.

Άρθρο 71

1. Τα προϊόντα που έχουν αποκτήσει το χαρακτήρα καταγωγής βάσει του άρθρου 70, είναι καταγωγής της χώρας, μέλους της ομάδας χωρών, στο έδαφος της οποίας πραγματοποιήθηκε η τελευταία επεξεργασία ή μεταποίηση, υπό τον όρο ότι:

- η προστιθέμενη αξία στη χώρα αυτή, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, είναι μεγαλύτερη από την υψηλότερη δασμολογητέα αξία των χρησιμοποιούμενων προϊόντων καταγωγής μιας από τις άλλες χώρες της ομάδας χωρών,

- η μεταποίηση ή η επεξεργασία που έγινε στο έδαφος της χώρας αυτής υπερβαίνει την καθοριζόμενη στο άρθρο 68 παράγραφος 3, καθώς και, στην περίπτωση των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, τις επεξεργασίες που αναφέρονται στο παράρτημα 16.

2. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις τα προϊόντα θεωρούνται ότι κατάγονται από τη χώρα, μέλος της ομάδας χωρών, που εφαρμόζει την υψηλότερη δασμολογητέα αξία στα χρησιμοποιούμενα προϊόντα καταγωγής που προέρχονται από άλλες χώρες της εν λόγω ομάδας.

3. «Προστιθέμενη αξία» είναι η τιμή εκ του εργοστασίου μείον τη δασμολογητέα αξία καθενός από τα ενσωματωμένα προϊόντα καταγωγής μιας από τις άλλες χώρες της ομάδας χωρών.

Άρθρο 72

1. Τα άρθρα 70 και 71 εφαρμόζονται μόνον αν:

α) οι κανόνες που ισχύουν για τις συναλλαγές, στο πλαίσιο της σώρευσης για ομάδα χωρών, μεταξύ των χωρών μελών της ομάδας είναι οι ίδιοι με αυτούς που καθορίζει το παρόν τμήμα·

β) κάθε χώρα μέλος μιας ομάδας χωρών έχει αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει ή να εξασφαλίσει την τήρηση των διατάξεων του παρόντος τμήματος και να συνεργαστεί διοικητικά με την Κοινότητα ή τις άλλες χώρες της εν λόγω ομάδας, έτσι ώστε να εκδίδονται σωστά τα πιστοποιητικά καταγωγής τύπου Α και να γίνεται σωστός έλεγχος αυτών και των εντύπων APR.

Τα έγγραφα σχετικά με την ανάληψη της υποχρέωσης αυτής διαβιβάζονται στην Επιτροπή μέσω της γραμματείας της συγκεκριμένης ομάδας χωρών. Οι γραμματείες είναι οι ακόλουθες:

- Γενική Γραμματεία της ASEAN,

- Μόνιμη Γραμματεία της Κοινής Αγοράς της Κεντρικής Αμερικής,

- «Junta del Acuerdo de Cartagena»,

ανάλογα με την περίπτωση.

2. Η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη όταν πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στην παράγραφο 1 για κάθε ομάδα χωρών.

Άρθρο 73

Τα εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εργαλεία που παραδίδονται μαζί με ένα υλικό, μηχανή, συσκευή ή όχημα, αποτελούν μέρος του κανονικού τους εξοπλισμού και συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του τελευταίου ή δεν τιμολογούνται ιδιαιτέρως, θεωρούνται ότι αποτελούν σύνολο με το εν λόγω υλικό, τη μηχανή, τη συσκευή ή το όχημα.

Άρθρο 74

Κατά την έννοια του γενικού κανόνα 3 του εναρμονισμένου συστήματος, οι συνδυασμοί εμπορευμάτων θεωρούνται καταγωγής, όταν όλα τα συστατικά μέρη τους είναι καταγόμενα προϊόντα. Εντούτοις, ένας συνδυασμός εμπορευμάτων αποτελούμενος από είδη καταγόμενα και μη, θεωρείται στο σύνολό του καταγόμενος, υπό τον όρο η αξία των μη καταγόμενων ειδών να μην υπερβαίνει το 15 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του συνδυασμού.

Άρθρο 75

1. Πρέπει να θεωρούνται ότι μεταφέρονται απευθείας από τη δικαιούχο χώρα εξαγωγής στην Κοινότητα:

α) τα εμπορεύματα που μεταφέρονται χωρίς να διέλθουν από το έδαφος οποιασδήποτε άλλης χώρας, με εξαίρεση, όταν εφαρμόζεται το άρθρο 70, άλλη χώρα της ίδιας ομάδας χωρών·

β) εμπορεύματα που μεταφέρονται μέσω των εδαφών χωρών άλλων από τη δικαιούχο χώρα εξαγωγής ή, όταν εφαρμόζεται το άρθρο 70, μέσω εδάφους άλλου από εκείνο των λοιπών χωρών της ίδιας ομάδας χωρών, με ή χωρίς μεταφόρτωση ή προσωρινή αποθήκευση στις εν λόγω χώρες, υπό τον όρο ότι η μεταφορά μέσω των χωρών αυτών δικαιολογείται για γεωγραφικούς λόγους ή αποκλειστικά λόγω των απαιτήσεων της μεταφοράς και:

- τα εμπορεύματα αυτά παρέμειναν υπό την επιτήρηση των τελωνειακών αρχών της χώρας διαμετακόμισης ή αποθήκευσης,

- δεν παραδόθηκαν στο εμπόριο ή στην κατανάλωση σ’ αυτή, και

- δεν υπέστησαν εργασίες άλλες από εκφόρτωση, επαναφόρτωση ή οποιαδήποτε εργασία που αποσκοπεί στη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση·

γ) εμπορεύματα που μεταφέρθηκαν μέσω του εδάφους της Αυστρίας, της Φινλανδίας, της Νορβηγίας, της Σουηδίας ή της Ελβετίας και, στη συνέχεια, επανεξήχθησαν καθ’ όλον ή κατά μέρος στην Κοινότητα, υπό τον όρο ότι τα εν λόγω εμπορεύματα:

- παρέμειναν υπό την επιτήρηση των τελωνειακών αρχών σε περίπτωση διαμετακόμισης ή αποθήκευσης,

- δεν παραδόθηκαν εκεί στην κατανάλωση, και

- δεν υπέστησαν εργασίες άλλες από εκφόρτωση, επαναφόρτωση ή οποιαδήποτε εργασία που αποσκοπεί στη διατήρησή τους στην ίδια κατάσταση·

δ) τα εμπορεύματα η μεταφορά των οποίων πραγματοποιείται μέσω δικτύου αγωγών με διέλευση από το έδαφος χωρών άλλων από τη δικαιούχο χώρα εξαγωγής.

2. Η απόδειξη ότι τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις που καθορίζει η παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) παρέχεται στις τελωνειακές υπηρεσίες της Κοινότητας με την υποβολή:

α) ενιαίου τίτλου μεταφοράς που εκδίδεται από τη δικαιούχο χώρα εξαγωγής και καλύπτει τη διέλευση από τη χώρα διαμετακόμισης, ή

β) βεβαίωσης που εκδίδουν οι τελωνειακές αρχές της χώρας διαμετακόμισης και που περιλαμβάνει:

- ακριβή περιγραφή των εμπορευμάτων,

- την ημερομηνία εκφόρτωσης και επαναφόρτωσης των εμπορευμάτων, ή ενδεχομένως, της φόρτωσης ή εκφόρτωσης αυτών από πλοίο, με τις ονομασίες των χρησιμοποιηθέντων πλοίων,

- την πιστοποίηση των συνθηκών υπό τις οποίες τα εμπορεύματα παρέμειναν στη χώρα διαμετακόμισης, ή

γ) ελλείψει αυτών, κάθε αποδεικτικού εγγράφου.

Άρθρο 76

Οι όροι που θεσπίζει το παρόν υποτμήμα σχετικά με την απόκτηση του χαρακτήρα καταγωγής πρέπει να τηρούνται χωρίς διακοπή στη δικαιούχο χώρα.

Αν καταγόμενα προϊόντα, που εξάγονται από τη δικαιούχο χώρα προς άλλη χώρα, επανεισαχθούν, πρέπει να θεωρούνται ως μη καταγόμενα, εκτός εάν είναι δυνατόν να αποδειχθεί κατά τρόπο ικανοποιητικό στις αρμόδιες αρχές ότι:

- τα επανεισαχθέντα εμπορεύματα είναι τα ίδια με τα εμπορεύματα που εξήχθησαν, και

- δεν έχουν υποστεί καμία εργασία πέραν εκείνων που ήταν αναγκαίες για τη διατήρησή τους στην ίδια κατάσταση, κατά την παραμονή τους στην εν λόγω χώρα.

Άρθρο 77

1. Παρεκκλίσεις από τις παρούσες διατάξεις είναι δυνατόν να παραχωρηθούν προς όφελος των λιγότερο ανεπτυγμένων δικαιούχων χωρών του ΣΓΠ, εφόσον η ανάπτυξη υφιστάμενων βιομηχανιών ή η δημιουργία νέων τις δικαιολογεί. Οι λιγότερο ανεπτυγμένες δικαιούχοι χώρες αναφέρονται στους κανονισμούς του Συμβουλίου και στις αποφάσεις της ΕΚΑΧ σχετικά με την εφαρμογή γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων.

Για το σκοπό αυτό, η ενδιαφερόμενη χώρα υποβάλλει στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετική αίτηση συνοδευόμενη από αιτιολογικά στοιχεία, σύμφωνα με την κατωτέρω παράγραφο 3.

2. Κατά την εξέταση των στοιχείων λαμβάνονται, ιδίως, υπόψη:

α) περιπτώσεις, κατά τις οποίες η εφαρμογή των ήδη ισχυόντων κανόνων καταγωγής θα επηρέαζε αισθητά τη δυνατότητα βιομηχανίας εγκατεστημένης στην ενδιαφερόμενη χώρα να συνεχίσει τις εξαγωγές της προς την Κοινότητα, με ιδιαίτερη αναφορά σε περιπτώσεις, στις οποίες το ανωτέρω γεγονός θα μπορούσε να οδηγήσει σε διακοπή των δραστηριοτήτων της·

β) ειδικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες παρέχονται σαφείς ενδείξεις ότι θα ήταν δυνατόν σημαντικές επενδύσεις σε μία βιομηχανία να αποθαρρυνθούν λόγω των κανόνων καταγωγής και κατά τις οποίες, παρέκκλιση που θα ευνοούσε την πραγματοποίηση ενός επενδυτικού προγράμματος, θα καθιστούσε, σταδιακά, δυνατή την τήρηση των κανόνων αυτών·

γ) οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις των αποφάσεων που πρόκειται να ληφθούν, ιδίως σε σχέση με την απασχόληση.

3. Για διευκόλυνση της εξέτασης των αιτήσεων για παρέκκλιση, η αιτούσα χώρα οφείλει να παράσχει, προς επίρρωση της αίτησής της, την πληρέστερη, κατά το δυνατόν, πληροφόρηση, κυρίως ως προς τα εξής:

- περιγραφή του τελικού προϊόντος,

- φύση και ποσότητα των προϊόντων που έχουν υποστεί, στη χώρα αυτή, επεξεργασία ή μεταποίηση,

- διαδικασία κατασκευής,

- προστιθέμενη αξία,

- προσωπικό απασχολούμενο στη συγκεκριμένη επιχείρηση,

- όγκο προβλεπόμενων εξαγωγών προς την Κοινότητα,

- αιτιολόγηση της αιτούμενης διάρκειας,

- λοιπές παρατηρήσεις.

Οι ίδιες διατάξεις εφαρμόζονται σε περίπτωση ενδεχόμενης παράτασης.

Υποτμήμα 2

Απόδειξη της καταγωγής

α) Πιστοποιητικό καταγωγής τύπου Α

Άρθρο 78

1. Τα προϊόντα καταγωγής, κατά την έννοια του παρόντος τμήματος, είναι επιλέξιμα, κατά την εισαγωγή τους στην Κοινότητα, για ένταξη στις δασμολογικές προτιμήσεις που προβλέπει το άρθρο 66, βάσει υποβολής πιστοποιητικού καταγωγής τύπου Α, υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στο παράρτημα 17, που εκδίδεται είτε από τις τελωνειακές αρχές είτε από άλλες δημόσιες αρχές της δικαιούχου χώρας, υπό τον όρο ότι η τελευταία:

- έχει παράσχει στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 93, και

- παρέχει τη συνδρομή της στην Κοινότητα, επιτρέποντας στις τελωνειακές αρχές κρατών μελών τον έλεγχο της γνησιότητας του εγγράφου ή της ακρίβειας των στοιχείων σχετικά με την πραγματική καταγωγή των εν λόγω προϊόντων.

2. Πιστοποιητικό καταγωγής τύπου Α εκδίδεται μόνον εφόσον είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί ως η έγγραφη απόδειξη που απαιτείται για τους σκοπούς των δασμολογικών προτιμήσεων οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 66.

3. Το πιστοποιητικό καταγωγής τύπου Α εκδίδεται μόνον κατόπιν γραπτής αιτήσεως του εξαγωγέα ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του.

4. Ο εξαγωγέας ή ο αντιπρόσωπός του προσκομίζει μαζί με την αίτησή του κάθε χρήσιμο δικαιολογητικό, με το οποίο να αποδεικνύεται ότι τα προϊόντα που πρόκειται να εξαχθούν επιτρέπουν την έκδοση πιστοποιητικού καταγωγής τύπου Α.

5. Το πιστοποιητικό εκδίδεται από την αρμόδια δημόσια αρχή της δικαιούχου χώρας, υπό την προϋπόθεση ότι τα προς εξαγωγή προϊόντα δύνανται να θεωρηθούν προϊόντα καταγωγής της εν λόγω χώρας, κατά την έννοια του υποτμήματος 1.

6. Για να διαπιστωθεί εάν τηρείται η προϋπόθεση που θέτει η παράγραφος 5, η αρμόδια δημόσια αρχή έχει την ευχέρεια να απαιτήσει οποιοδήποτε δικαιολογητικό ή να προβεί σε οποιονδήποτε έλεγχο κρίνει σκόπιμο.

7. Η ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση των δικαιολογητικών και των αιτήσεων ανατίθεται στις αρμόδιες δημόσιες αρχές της δικαιούχου χώρας εξαγωγής.

8. Η συμπλήρωση της θέσης 2 του πιστοποιητικού καταγωγής τύπου Α είναι προαιρετική. Συνεπώς, είναι αναγκαίο να συμπληρώνεται δεόντως η θέση 12 με την ένδειξη «Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα» ή με το όνομα ενός κράτους μέλους. Αντίθετα, στην περίπτωση εφαρμογής της διαδικασίας διαμετακόμισης που αναφέρεται στο άρθρο 75 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και στο άρθρο 80, πρέπει να αναγράφεται ως χώρα εισαγωγής μια από τις χώρες που αναφέρονται στο τελευταίο άρθρο, όπως προβλέπεται σχετικά στο άρθρο 83 παράγραφος 3 τελευταίο εδάφιο.

9. Η ημερομηνία εκδόσεως του πιστοποιητικού καταγωγής τύπου Α πρέπει να σημειώνεται στη θέση 11. Η υπογραφή που τίθεται σ’ αυτή τη θέση, η οποία προορίζεται για την εκδούσα αρχή, πρέπει να είναι χειρόγραφη.

10. Το πιστοποιητικό καταγωγής τύπου Α εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές της δικαιούχου χώρας, κατά την εξαγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά. Πρέπει να τίθεται στη διάθεση του εξαγωγέα, μόλις πραγματοποιηθεί η εξαγωγή ή όταν εξασφαλιστεί η πραγματοποίησή της.

Άρθρο 79

Επειδή το πιστοποιητικό καταγωγής τύπου Α αποτελεί το δικαιολογητικό τίτλο για την εφαρμογή των διατάξεων που προβλέπονται στο άρθρο 66 σχετικά με τις δασμολογικές προτιμήσεις, ανατίθεται στην αρμόδια δημόσια αρχή της χώρας εξαγωγής η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για τον έλεγχο της καταγωγής των προϊόντων και των άλλων ενδείξεων που φέρει το πιστοποιητικό.

Άρθρο 80

Τα προϊόντα καταγωγής, κατά την έννοια του παρόντος τμήματος, υπάγονται, κατά την εισαγωγή τους στην Κοινότητα, στις δασμολογικές προτιμήσεις που προβλέπει το άρθρο 66, βάσει υποβολής πιστοποιητικού καταγωγής τύπου Α, που εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές της Αυστρίας, της Φινλανδίας, της Νορβηγίας, της Σουηδίας ή της Ελβετίας, βάσει πιστοποιητικού καταγωγής τύπου Α, που εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές της δικαιούχου χώρας εξαγωγής, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 75 και υπό την επιφύλαξη ότι η Αυστρία, η Φινλανδία, η Νορβηγία, η Σουηδία και η Ελβετία παρέχουν τη συνδρομή τους στην Κοινότητα, επιτρέποντας στις τελωνειακές αρχές της τον έλεγχο της γνησιότητας και της ακρίβειας του πιστοποιητικού καταγωγής τύπου Α. Η διαδικασία ελέγχου που καθορίζει το άρθρο 95 εφαρμόζεται κατ' αναλογία. Η προθεσμία που προβλέπει το άρθρο 95 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο ανέρχεται σε οκτώ μήνες.

Άρθρο 81

1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, πιστοποιητικό καταγωγής τύπου Α είναι δυνατόν να εκδοθεί μετά την πραγματική εξαγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά, εάν δεν είχε εκδοθεί κατά τη στιγμή της εξαγωγής, συνεπεία αθέλητων σφαλμάτων ή παραλείψεων ή άλλων ιδιαίτερων περιστάσεων, και υπό τον όρο ότι τα εμπορεύματα δεν είχαν εξαχθεί πριν από την ανακοίνωση στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων των πληροφοριών που απαιτούνται από το άρθρο 93.

2. Η αρμόδια δημόσια αρχή δύναται να εκδώσει εκ των υστέρων πιστοποιητικό, μόνον αφού επιβεβαιώσει ότι τα επιμέρους στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση του εξαγωγέα συμφωνούν με εκείνα που περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα έγγραφα εξαγωγής και ότι δεν είχε εκδοθεί πιστοποιητικό καταγωγής τύπου Α, όταν εξήχθησαν τα εν λόγω προϊόντα.

3. Τα εκ των υστέρων εκδοθέντα πιστοποιητικά καταγωγής τύπου Α πρέπει να φέρουν, στη θέση 4, την ένδειξη «Dιlivrι ΰ posteriori» ή «Issued retrospectively».

Άρθρο 82

1. Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής πιστοποιητικού καταγωγής τύπου Α, ο εξαγωγέας δύναται να απαιτήσει από την αρμόδια δημόσια αρχή που το εξέδωσε, αντίγραφο συντασσόμενο βάσει των εγγράφων εξαγωγής που βρίσκονται στην κατοχή της. Το αντίγραφο του πιστοποιητικού τύπου Α που εκδίδεται κατά τον τρόπο αυτό πρέπει να φέρει, στη θέση 4, μία από τις ακόλουθες ενδείξεις: «Duplicata» ή «Duplicate», καθώς και την ημερομηνία εκδόσεως και τον αριθμό σειράς του απωλεσθέντος πρωτοτύπου πιστοποιητικού.

2. Για την εφαρμογή του άρθρου 85, το αντίγραφο αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία του πρωτοτύπου.

Άρθρο 83

1. Η αντικατάσταση ενός ή περισσότερων πιστοποιητικών καταγωγής τύπου Α από ένα ή περισσότερα πιστοποιητικά τύπου Α είναι πάντοτε δυνατή, υπό τον όρο ότι πραγματοποιείται από τις τελωνειακές αρχές της Κοινότητας που είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο των προϊόντων.

2. Το πιστοποιητικό αντικατάστασης που εκδίδεται κατ’ εφαρμογή του παρόντος άρθρου ή του άρθρου 80, θεωρείται οριστικό πιστοποιητικό καταγωγής για τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται. Το πιστοποιητικό αντικατάστασης πρέπει να εκδίδεται βάσει γραπτής αίτησης του επανεξαγωγέα.

3. Το πιστοποιητικό αντικατάστασης πρέπει να φέρει στην άνω δεξιά θέση το όνομα της ενδιάμεσης χώρας στην οποία εξεδόθη.

Στη θέση 4 πρέπει να εγγράφεται μία από τις ακόλουθες ενδείξεις: «replacement certificate» ή «certificat de remplacement», καθώς και η ημερομηνία του πρωτότυπου πιστοποιητικού καταγωγής και ο αριθμός σειράς του.

Το όνομα του επανεξαγωγέα σημειώνεται στη θέση 1.

Το όνομα του τελικού παραλήπτη σημειώνεται, ενδεχομένως, στη θέση 2.

Όλες οι καταχωρήσεις που υπάρχουν στο πρωτότυπο πιστοποιητικό και έχουν σχέση με τα επανεξαγόμενα προϊόντα εγγράφονται στις θέσεις 3 έως 9.

Τα στοιχεία του τιμολογίου του επανεξαγωγέα πρέπει να αναγράφονται στη θέση 10.

Η αρχή που εξέδωσε το πιστοποιητικό αντικατάστασης θέτει τη θεώρησή της στη θέση 11. Η ευθύνη της αρχής περιορίζεται στην έκδοση του πιστοποιητικού αντικατάστασης.

Οι καταχωρήσεις στη θέση 12 σχετικά με τη χώρα καταγωγής και τη χώρα προορισμού πρέπει να ληφθούν από το πρωτότυπο πιστοποιητικό. Στη συγκεκριμένη θέση υπογράφει ο επανεξαγωγέας. Ο επανεξαγωγέας που υπογράφει στην εν λόγω θέση καλή τη πίστει, δεν φέρει ευθύνη για την ακρίβεια των καταχωρήσεων του πρωτότυπου πιστοποιητικού.

4. Η τελωνειακή υπηρεσία που καλείται να διεκπεραιώσει την υπόθεση, σημειώνει στο πρωτότυπο πιστοποιητικό τα βάρη, τους αριθμούς και τη φύση των αποστελλομένων εμπορευμάτων και αναφέρει στο ίδιο σημείο τον αριθμό σειράς του αντίστοιχου πιστοποιητικού ή πιστοποιητικών αντικατάστασης. Το πρωτότυπο πιστοποιητικό πρέπει να φυλάσσεται τουλάχιστον επί διετία στο αρμόδιο τελωνείο.

5. Φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου πιστοποιητικού μπορεί να επισυνάπτεται στο πιστοποιητικό αντικατάστασης.

Άρθρο 84

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της κατωτέρω παραγράφου 4, βεβαιώσεις γνησιότητας που προβλέπονται από το άρθρο 1 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3833/90 του Συμβουλίου [7] παρέχονται στη θέση 7 του πιστοποιητικού καταγωγής τύπου Α που προβλέπει το άρθρο 78.

[7] ΕΕ αριθ. L 370 της 31. 12. 1990, σ. 86.

2. Οι βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν την περιγραφή των εμπορευμάτων, όπως αυτή εκτίθεται λεπτομερώς στην κατωτέρω παράγραφο 3, συνοδευόμενη από τη σφραγίδα της αρμόδιας δημόσιας αρχής και τη χειρόγραφη υπογραφή του υπαλλήλου που είναι επιφορτισμένος με τη βεβαίωση της γνησιότητας της περιγραφής των εμπορευμάτων που αναφέρονται στη θέση 7.

3. Η περιγραφή των εμπορευμάτων στη θέση 7 του πιστοποιητικού καταγωγής πρέπει να διατυπώνεται, ανάλογα με το συγκεκριμένο προϊόν, ως εξής:

- «Unmanufactured flue-cured tobacco Virginia type» ή «Tabac brut ou non-fabriquι du type Virginia "flue-cured"»,

- «Agave brandy "tequila", in containers holding two litres or less» ή «eau-de-vie d' agave "tequila" en rιcipients contenant deux litres ou moins»,

- «Spirits produced from grapes, called "PISCO", in containers holding two litres or less» ή «eau-de-vie ΰ base de raisins, appelιe "PISCO" en rιcipients contenant deux litres ou moins»,

- «Spirits produced from grapes, called "SINGANI" in containers holding two litres or less» ή «Eau-de-vie ΰ base de raisins, appelιe "SINGANI", en rιcipients contenant deux litres ou moins».

4. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, και με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3, η θεώρηση της αρχής που είναι επιφορτισμένη με τη βεβαίωση της γνησιότητας της περιγραφής των εμπορευμάτων που αναφέρονται λεπτομερώς στην παράγραφο 3 δεν τίθεται στη θέση 7 του πιστοποιητικού καταγωγής τύπου Α, εάν η αρχή που είναι επιφορτισμένη με την έκδοση του πιστοποιητικού καταγωγής είναι η δημόσια αρχή που έχει εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει τη βεβαίωση γνησιότητας.

Άρθρο 85

1. Το πιστοποιητικό καταγωγής τύπου Α πρέπει να υποβάλλεται εντός δέκα μηνών από την ημερομηνία έκδοσης από τις δημόσιες αρχές της δικαιούχου χώρας εξαγωγής, στις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους εισαγωγής στις οποίες προσκομίζονται τα προϊόντα.

2. Τα πιστοποιητικά καταγωγής τύπου Α που υποβάλλονται στις τελωνειακές αρχές μετά τη λήξη της περιόδου ισχύος που καθορίζεται στην παράγραφο 1, είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτά για την εφαρμογή των δασμολογικών προτιμήσεων που καθορίζονται στο άρθρο 1, εφόσον η μη τήρηση της εν λόγω προθεσμίας οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε εξαιρετικές περιστάσεις.

3. Οι τελωνειακές αρχές έχουν, επίσης, την ευχέρεια αποδοχής των εν λόγω πιστοποιητικών, σε περίπτωση κατά την οποία τα προϊόντα προσκομίστηκαν σε αυτές πριν από τη λήξη της προαναφερθείσας προθεσμίας.

Άρθρο 86

1. Τα προϊόντα που αποστέλλονται από δικαιούχο χώρα για έκθεση σε άλλη χώρα και πωλούνται μετά την έκθεση για να εισαχθούν στην Κοινότητα, απολαμβάνουν κατά την εισαγωγή των δασμολογικών προτιμήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 66, υπό τον όρο ότι τα προϊόντα πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος τμήματος, προκειμένου να αναγνωρισθούν ως καταγόμενα από τη δικαιούχο χώρα εξαγωγής, και ότι παρέχεται στις τελωνειακές αρχές ικανοποιητική απόδειξη ότι:

α) ένας εξαγωγέας απέστειλε τα προϊόντα αυτά από τη δικαιούχο χώρα εξαγωγής απευθείας στη χώρα στην οποία πραγματοποιήθηκε η έκθεση·

β) ο αυτός εξαγωγέας επώλησε τα εν λόγω προϊόντα ή τα εκχώρησε σε παραλήπτη στην Κοινότητα·

γ) τα προϊόντα μεταφέρθηκαν στην Κοινότητα στην κατάσταση στην οποία είχαν αποσταλεί στην έκθεση·

δ) τα προϊόντα, από τη στιγμή που απεστάλησαν στην έκθεση, δεν χρησιμοποιήθηκαν για σκοπούς άλλους από την επίδειξη στη συγκεκριμένη έκθεση.

2. Πιστοποιητικό καταγωγής τύπου Α πρέπει να κατατίθεται με το συνήθη τρόπο στις τελωνειακές αρχές. Στο πιστοποιητικό αναγράφεται το όνομα και η διεύθυνση της έκθεσης. Είναι δυνατό να ζητηθεί, όπου κρίνεται αναγκαίο, συμπληρωματική έγγραφη απόδειξη σχετικά με τη φύση των προϊόντων και τις συνθήκες υπό τις οποίες επεδείχθησαν στην έκθεση.

3. Η παράγραφος 1 ισχύει για κάθε έκθεση, εμποροπανήγυρη ή ανάλογη δημόσια εκδήλωση, εμπορικού, βιομηχανικού, γεωργικού ή βιοτεχνικού χαρακτήρα, που δεν διοργανώνεται για ιδιωτικούς σκοπούς σε καταστήματα ή εμπορικούς χώρους με σκοπό την πώληση αλλοδαπών προϊόντων, και κατά τη διάρκεια της οποίας τα προϊόντα παραμένουν υπό την επιτήρηση των τελωνειακών αρχών.

Άρθρο 87

Το πιστοποιητικό καταγωγής τύπου Α κατατίθεται στις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους εισαγωγής προς επίρρωση της διασάφησης.

Οι εν λόγω αρχές έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν να συνοδεύεται η διασάφηση θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία από δήλωση του εισαγωγέα, με την οποία να βεβαιώνεται ότι τα προϊόντα πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τις δασμολογικές προτιμήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 66.

Άρθρο 88

Με την επιφύλαξη του άρθρου 68 παράγραφος 3, όταν ένα αποσυναρμολογημένο ή μη συναρμολογημένο είδος, υπαγόμενο στα κεφάλαια 84 ή 85 του εναρμονισμένου συστήματος, εισάγεται με τμηματικές αποστολές, μετά από αίτηση του διασαφιστή σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις τελωνειακές αρχές, θεωρείται ότι αποτελεί ενιαίο είδος και είναι δυνατή η υποβολή ενός πιστοποιητικού καταγωγής τύπου Α για το πλήρες είδος, κατά την εισαγωγή της πρώτης τμηματικής αποστολής.

β) Έντυπο APR

Άρθρο 89

1. Παρά τα αναφερόμενα στο άρθρο 78, ο χαρακτήρας του προϊόντος καταγωγής, κατά την έννοια του παρόντος τμήματος, για προϊόντα που αποτελούν το αντικείμενο ταχυδρομικών αποστολών (ιδίως τα ταχυδρομικά δέματα) και υπό τον όρο ότι αποτελούνται αποκλειστικά και μόνον από καταγόμενα προϊόντα των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει τις 3 000 Ecu κατ’ αποστολή, και υπό τον όρο ότι παρέχεται η συνδρομή που αναφέρεται στο άρθρο 78 παράγραφος 1 σε σχέση με το εν λόγω έντυπο, αποδεικνύεται με το έντυπο APR, υπόδειγμα του οποίου περιλαμβάνεται στο παράρτημα 18 του παρόντος κανονισμού.

2. Το έντυπο APR πρέπει να συμπληρώνεται και να υπογράφεται από τον εξαγωγέα ή, με ευθύνη του εξαγωγέα, από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του. Η υπογραφή που τίθεται στη θέση 6 πρέπει να είναι χειρόγραφη.

3. Για κάθε ταχυδρομική αποστολή εμπορευμάτων συμπληρώνεται ένα έντυπο APR. Μετά τη συμπλήρωση και την υπογραφή του εντύπου, ο εξαγωγέας οφείλει, σε περίπτωση τμηματικών αποστολών με ταχυδρομικά δέματα, να επισυνάψει το έντυπο στο δελτίο αποστολής. Σε περίπτωση αποστολής με ταχυδρομική επιστολή, ο εξαγωγέας τοποθετεί το έντυπο εντός της επιστολής.

4. Εάν τα εμπορεύματα που περιλαμβάνονται στην αποστολή έχουν αποτελέσει ήδη αντικείμενο ελέγχου στη χώρα εξαγωγής σχετικού με την έννοια του «καταγόμενου προϊόντος» ή «προϊόντος καταγωγής», ο εξαγωγέας δύναται να παραπέμψει στον εν λόγω έλεγχο στη θέση 7 «Παρατηρήσεις» του εντύπου APR.

5. Οι παρούσες διατάξεις δεν απαλλάσσουν τους εξαγωγείς από τη διεκπεραίωση οιωνδήποτε άλλων διατυπώσεων που απαιτούνται από τους κανονισμούς των τελωνειακών ή των ταχυδρομικών υπηρεσιών.

6. Τα άρθρα 85 και 87 εφαρμόζονται κατ’ αναλογία στα έντυπα APR.

γ) Άλλες διατάξεις σχετικά με την απόδειξη της καταγωγής

Άρθρο 90

1. Τα προϊόντα που αποστέλλονται υπό μορφή μικροδεμάτων από ιδιώτες σε ιδιώτες ή που περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών, γίνονται δεκτά ως καταγόμενα προϊόντα και υπάγονται στις δασμολογικές προτιμήσεις που αναφέρει το άρθρο 66, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση πιστοποιητικού καταγωγής τύπου Α ή η συμπλήρωση εντύπου APR, εφόσον πρόκειται για εισαγωγές χωρίς κανένα εμπορικό χαρακτήρα και εφόσον οι εισαγωγές αυτές έχουν δηλωθεί ως ανταποκρινόμενες στις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, και δεν υφίσταται καμία αμφιβολία ως προς την ειλικρίνεια της σχετικής δήλωσης.

Η συνολική αξία των προαναφερθέντων προϊόντων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 215 Ecu, στις περιπτώσεις μικροδεμάτων, ή τις 600 Ecu, για το περιεχόμενο των προσωπικών αποσκευών των ταξιδιωτών.

Άρθρο 91

1. Όταν εφαρμόζεται το άρθρο 70, η απόδειξη της καταγωγής προϊόντων που εξάγονται από χώρα μέλος κάποιας ομάδας χωρών σε άλλη χώρα της ίδιας ομάδας για να υποβληθούν σε περαιτέρω επεξεργασία ή μεταποίηση ή για να επανεξαχθούν χωρίς άλλη επεξεργασία ή μεταποίηση, πραγματοποιείται με πιστοποιητικό καταγωγής τύπου Α ή με έντυπο APR που εκδίδεται ή συντάσσεται αντίστοιχα στην πρώτη χώρα.

2. Οι αρχές της δικαιούχου χώρας, από τις οποίες ζητείται η έκδοση πιστοποιητικού καταγωγής τύπου Α για προϊόντα, στην κατασκευή των οποίων υπεισέρχονται προϊόντα καταγωγής άλλου μέλους της ίδιας ομάδας χωρών, λαμβάνουν υπόψη το πιστοποιητικό καταγωγής τύπου Α που εκδόθηκε από την αρμόδια αρχή της εν λόγω άλλης χώρας ή το έντυπο APR που συντάχθηκε εκεί. Η χώρα καταγωγής, που προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 71, αναγράφεται στη θέση 12 των πιστοποιητικών καταγωγής τύπου Α ή στη θέση 8 του εντύπου APR.

3. Τα πιστοποιητικά καταγωγής τύπου Α που εκδίδονται κατ’ αυτό τον τρόπο πρέπει να φέρουν τη μνεία «Cumul regional» ή «Regional cumulation» στη θέση 4.

Άρθρο 92

Η διαπίστωση μικροδιαφορών μεταξύ των στοιχείων που αναφέρονται στο πιστοποιητικό και στα έγγραφα που κατατίθενται στο τελωνείο για την διεκπεραίωση των διατυπώσεων εισαγωγής των εμπορευμάτων, δεν συνεπάγεται αφεαυτής την ακυρότητα του εγγράφου, εάν αποδειχθεί δεόντως ότι αυτό αντιστοιχεί στα προσκομισθέντα εμπορεύματα.

Υποτμήμα 3

Μέθοδοι διοικητικής συνεργασίας

Άρθρο 93

1. Οι δικαιούχοι χώρες κοινοποιούν στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τα ονόματα και τις διευθύνσεις των δημόσιων αρχών που είναι εξουσιοδοτημένες για την έκδοση πιστοποιητικών καταγωγής τύπου Α, καθώς και δείγματα των αποτυπωμάτων των σφραγίδων που χρησιμοποιούν οι εν λόγω αρχές και το όνομα και τη διεύθυνση των δημόσιων αρχών που είναι αρμόδιες για τη διενέργεια των ελέγχων των πιστοποιητικών τύπου Α και των εντύπων APR.

2. Οι δικαιούχοι χώρες κοινοποιούν, επίσης, στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τα ονόματα και τις διευθύνσεις των δημόσιων αρχών που είναι εξουσιοδοτημένες για την έκδοση των πιστοποιητικών γνησιότητας που αναφέρει το άρθρο 84, καθώς και δείγματα των αποτυπωμάτων των σφραγίδων, που χρησιμοποιούν οι εν λόγω αρχές.

3. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις εν λόγω πληροφορίες στις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών.

Άρθρο 94

Για την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τις δασμολογικές προτιμήσεις, που αναφέρονται στο άρθρο 66, κάθε δικαιούχος χώρα πρέπει να συμμορφούται ή να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση προς τους κανόνες που διέπουν τη συμπλήρωση και την έκδοση πιστοποιητικών καταγωγής τύπου Α, τις προϋποθέσεις για τη χρησιμοποίηση του εντύπου APR και εκείνες της διοικητικής συνεργασίας.

Άρθρο 95

1. Ο εκ των υστέρων έλεγχος των πιστοποιητικών καταγωγής τύπου Α και των εντύπων APR πρέπει να διενεργείται δειγματοληπτικώς ή όταν οι τελωνειακές αρχές έχουν βάσιμες αμφιβολίες ως προς την γνησιότητα του εγγράφου ή την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται σχετικά με την πραγματική καταγωγή των συγκεκριμένων προϊόντων.

2. Για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων της ανωτέρω παραγράφου 1, οι τελωνειακές αρχές επιστρέφουν το πιστοποιητικό καταγωγής τύπου Α ή το έντυπο APR στις αρμόδιες δημόσιες αρχές της δικαιούχου χώρας εξαγωγής, αναφέροντας, όπου κρίνεται σκόπιμο, τους τυπικούς ή ουσιαστικούς λόγους οι οποίοι δικαιολογούν την έρευνα. Εάν έχει υποβληθεί το τιμολόγιο, επισυνάπτεται το ίδιο ή αντίγραφό του, στο έντυπο APR. Οι τελωνειακές αρχές κοινοποιούν επίσης όλες τις πληροφορίες που έχουν συλλέξει και οι οποίες δημιουργούν την υπόνοια ότι οι ενδείξεις που περιλαμβάνονται στο εν λόγω πιστοποιητικό ή έντυπο είναι ανακριβείς.

Εάν οι εν λόγω αρχές αποφασίσουν να αναστείλουν τις δασμολογικές προτιμήσεις, που αναφέρονται στο άρθρο 66, εν αναμονή των αποτελεσμάτων του ελέγχου, οφείλουν να επιτρέψουν στον εισαγωγέα να παραλάβει τα προϊόντα, με την επιφύλαξη των συντηρητικών μέτρων που θα κριθούν απαραίτητα.

3. Σε περίπτωση που υποβάλλεται αίτηση για τη διενέργεια ελέγχου εκ των υστέρων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1, ο εν λόγω έλεγχος πραγματοποιείται και οι τελωνειακές αρχές της Κοινότητας πρέπει να ενημερώνονται για τα αποτελέσματά του το αργότερο εντός έξι μηνών. Τα εν λόγω αποτελέσματα πρέπει να καθιστούν δυνατή τη διαπίστωση, ότι το αμφισβητούμενο πιστοποιητικό καταγωγής τύπου Α ή το έντυπο APR αφορούν τα πράγματι εξαχθέντα προϊόντα και ότι τα προϊόντα αυτά μπορούν πράγματι να υπαχθούν στο ευεργέτημα του καθεστώτος δασμολογικών προτιμήσεων, που αναφέρεται στο άρθρο 66.

4. Όταν πρόκειται για πιστοποιητικά καταγωγής τύπου Α, που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 91, η απάντηση πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία του πιστοποιητικού τύπου Α και του εντύπου APR που λήφθηκαν υπόψη.

5. Σε περιπτώσεις βάσιμων αμφιβολιών, και εφόσον δεν υπάρξει απάντηση εντός της προθεσμίας των έξι μηνών που ορίζει η ανωτέρω παράγραφος 3 ή αν η απάντηση δεν περιλαμβάνει επαρκή στοιχεία για τη διαπίστωση της γνησιότητας του αμφισβητούμενου εγγράφου ή της πραγματικής καταγωγής των προϊόντων, αποστέλλεται δεύτερη ειδοποίηση στις αρμόδιες αρχές. Εάν, μετά τη δεύτερη ειδοποίηση, τα αποτελέσματα του ελέγχου δεν κοινοποιηθούν στις αιτούσες αρχές εντός τεσσάρων μηνών, ή τα εν λόγω αποτελέσματα δεν επιτρέπουν τη διαπίστωση της γνησιότητας του αμφισβητούμενου εγγράφου ή της πραγματικής καταγωγής των προϊόντων, οι αιτούσες αρχές αρνούνται το ευεργέτημα των δασμολογικών προτιμήσεων, εκτός αν συντρέχει περίπτωση ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων.

6. Όταν η διαδικασία ελέγχου ή οποιοδήποτε άλλο διαθέσιμο στοιχείο παρέχει ενδείξεις ενδεχόμενης παράβασης των διατάξεων του παρόντος τμήματος, η δικαιούχος χώρα εξαγωγής οφείλει, εξ ιδίας πρωτοβουλίας ή κατόπιν αιτήσεως της Κοινότητας, να διενεργήσει τις αναγκαίες έρευνες ή να φροντίσει ώστε αυτές να διενεργηθούν το ταχύτερο δυνατό, με στόχο τον εντοπισμό και την πρόληψη παρόμοιων παραβάσεων. Για το σκοπό αυτό, η ενδιαφερόμενη δικαιούχος χώρα έχει την ευχέρεια να καλέσει την Κοινότητα να μετάσχει στις εν λόγω έρευνες.

7. Για τους σκοπούς του εκ των υστέρων ελέγχου των πιστοποιητικών καταγωγής τύπου Α, οι αρμόδιες δημόσιες αρχές της δικαιούχου χώρας εξαγωγής οφείλουν να φυλάσσουν τα αντίγραφα των πιστοποιητικών, καθώς και κάθε έγγραφο εξαγωγής που σχετίζεται με αυτά, τουλάχιστον επί μία διετία.

Άρθρο 96

Οι διατάξεις του άρθρου 75 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και του άρθρου 80 εφαρμόζονται μόνον εφόσον, στο πλαίσιο των δασμολογικών προτιμήσεων που παραχωρούν η Αυστρία, η Φινλανδία, η Νορβηγία, η Σουηδία και η Ελβετία σε ορισμένα προϊόντα καταγωγής των αναπτυσσόμενων χωρών, οι εν λόγω χώρες εφαρμόζουν διατάξεις παρόμοιες με εκείνες που αναφέρθηκαν ανωτέρω.

Υποτμήμα 4

Τελική διάταξη

Άρθρο 97

Με την επιφύλαξη του άρθρου 87, τα πιστοποιητικά καταγωγής τύπου Α, καθώς και τα δικαιολογητικά έγγραφα της απευθείας μεταφοράς, είναι δυνατό να προσκομιστούν εντός προθεσμίας έξι μηνών από την ημερομηνία που κάποια χώρα ή έδαφος γίνεται για πρώτη φορά ή εκ νέου δεκτή ως δικαιούχος του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ), όσον αφορά τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στους κανονισμούς του Συμβουλίου και στις αποφάσεις ΕΚΑΧ για το συγκεκριμένο έτος, και τα οποία βρίσκονται καθ' οδόν είτε έχουν υπαχθεί σε καθεστώς προσωρινής εναπόθεσης, τελωνειακής αποταμίευσης ή τοποθετηθεί σε ελεύθερη ζώνη ή ελεύθερη αποθήκη στην Κοινότητα.

Τμήμα 2

Κατεχόμενα Εδάφη

Υποτμήμα 1

Ορισμός της έννοιας «προϊόντα καταγωγής»

Άρθρο 98

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων για τις δασμολογικές προτιμήσεις που παραχωρούνται από την Κοινότητα όσον αφορά ορισμένα προϊόντα καταγωγής Κατεχόμενων Εδαφών και υπό τον όρο ότι αυτά μεταφέρονται απευθείας κατά την έννοια του άρθρου 103, τα ακόλουθα προϊόντα θεωρούνται ως:

α) προϊόντα καταγωγής Κατεχόμενων Εδαφών:

i) τα προϊόντα που έχουν εξ ολοκλήρου παραχθεί στα εν λόγω εδάφη,

ii) τα προϊόντα που παράγονται στα εδάφη αυτά, για την κατασκευή των οποίων χρησιμοποιούνται προϊόντα άλλα από εκείνα που έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου σ' αυτά, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω προϊόντα έχουν υποστεί επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις κατά την έννοια του άρθρου 100. Η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει, ωστόσο, για τα προϊόντα που κατάγονται, κατά την έννοια του παρόντος υποτμήματος, από την Κοινότητα·

β) προϊόντα καταγωγής Κοινότητας:

i) τα προϊόντα που παράγονται εξ ολοκλήρου στην Κοινότητα,

ii) τα προϊόντα που παράγονται στην Κοινότητα, για την κατασκευή των οποίων χρησιμοποιούνται προϊόντα άλλα από εκείνα που έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου σ’ αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω προϊόντα έχουν υποστεί επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις κατά την έννοια του άρθρου 100. Η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει, ωστόσο, για τα προϊόντα που κατάγονται, κατά την έννοια του παρόντος υποτμήματος, από τα Κατεχόμενα Εδάφη.

2. Με τον όρο «Κατεχόμενα Εδάφη» νοούνται τα εδάφη της δυτικής όχθης του Ιορδάνη και της Λωρίδας της Γάζας, τα οποία κατέχονται από το Ισραήλ.

Άρθρο 99

1. Θεωρούνται ως παραγόμενα εξ ολοκλήρου στα Κατεχόμενα Εδάφη τα εξής:

α) τα ορυκτά προϊόντα που εξάγονται από το έδαφός τους ή από το βυθό των θαλασσών ή των ωκεανών τους·

β) τα προϊόντα του φυτικού βασιλείου που συλλέγονται στα εδάφη αυτά·

γ) τα ζώντα ζώα που γεννώνται και εκτρέφονται στα εδάφη αυτά·

δ) τα προϊόντα τα προερχόμενα από ζώντα ζώα τα οποία εκτρέφονται στα εδάφη αυτά·

ε) τα προϊόντα της θήρας και της αλιείας που διενεργούνται στα εδάφη αυτά·

στ) τα μεταχειρισμένα είδη που έχουν συλλεγεί στα εδάφη αυτά και δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν παρά μόνο για την ανάκτηση πρώτων υλών·

ζ) τα απόβλητα και τα απορρίμματα τα προερχόμενα από βιοτεχνικές εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί στις χώρες αυτές·

η) τα προϊόντα που εξορύσσονται από τον πυθμένα ή το υπέδαφος των θαλασσών που βρίσκονται εκτός των χωρικών υδάτων, εφόσον αυτά ασκούν, όσον αφορά την εκμετάλλευση αυτών, αποκλειστικά δικαιώματα επί του πυθμένα ή του υπεδάφους·

θ) τα προϊόντα που παράγονται στα εδάφη αυτά αποκλειστικά από προϊόντα που προσδιορίζονται στα στοιχεία α) έως η).

Άρθρο 100

1. Για τους σκοπούς του άρθρου 98 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) και στοιχείο β) σημείο ii), οι μη καταγόμενες ύλες θεωρούνται επαρκώς επεξεργασμένες ή μεταποιημένες, όταν το παραγόμενο προϊόν κατατάσσεται σε διαφορετική δασμολογική κλάση από εκείνες στις οποίες υπάγονται όλες οι μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 2 και 3.

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 68 παράγραφος 1 σημεία 2, 3 και 4.

2. Όταν πρόκειται για προϊόν που αναφέρεται στις στήλες 1 και 2 του πίνακα του παραρτήματος 19, πρέπει να πληρούνται, για το εκάστοτε προϊόν, οι όροι της στήλης 3 αντί του κανόνα της παραγράφου 1.

α) Ο όρος «αξία» του πίνακα του παραρτήματος 19 σημαίνει τη δασμολογητέα αξία κατά τη στιγμή της εισαγωγής των χρησιμοποιούμενων μη καταγόμενων υλών, ή, εάν αυτή δεν είναι γνωστή ή δεν μπορεί να διαπιστωθεί, την πρώτη επιβεβαιώσιμη τιμή που καταβλήθηκε για τις ύλες στο συγκεκριμένο τελωνειακό έδαφος.

Όταν πρέπει να καθοριστεί η αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου.

β) Ο όρος «τιμή εκ του εργοστασίου» στον πίνακα του παραρτήματος 19 αναφέρεται στην πληρωθείσα για το παραγόμενο προϊόν τιμή στον κατασκευαστή στην επιχείρηση του οποίου πραγματοποιήθηκε η τελευταία μεταποίηση ή επεξεργασία, με την προϋπόθεση ότι η τιμή αυτή περιλαμβάνει την αξία όλων των χρησιμοποιηθεισών, κατά την κατασκευή, υλών, αφαιρουμένων όλων των εσωτερικών φόρων οι οποίοι επιστράφηκαν ή μπορεί να επιστραφούν, όταν εξαχθεί το παραχθέν προϊόν.

3. Για την εφαρμογή του άρθρου 98 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) και στοιχείο β) σημείο ii), οι επεξεργασίες ή μεταποιήσεις που θεωρούνται ως ανεπαρκείς για να προσδώσουν το χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ή όχι αλλαγή κλάσης, είναι αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 68 παράγραφος 3 στοιχεία α) έως η).

Άρθρο 101

Για να προσδιοριστεί εάν ένα εμπόρευμα κατάγεται από τα Κατεχόμενα Εδάφη, δεν ερευνάται εάν η ηλεκτρική ενέργεια, τα καύσιμα, οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός, τα μηχανήματα και εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή του εμπορεύματος τούτου, καθώς και οι πρώτες ύλες ή τα προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της παραγωγής που δεν υπεισέρχονται ή δεν επρόκειτο να υπεισέλθουν στην τελική σύνθεση του προϊόντος, κατάγονται ή όχι από τρίτες χώρες.

Άρθρο 102

Στο παρόν τμήμα εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 73 και 74.

Άρθρο 103

1. Πρέπει να θεωρούνται ότι μεταφέρονται απευθείας από τα Κατεχόμενα Εδάφη στην Κοινότητα και από την Κοινότητα στα Κατεχόμενα Εδάφη:

α) τα εμπορεύματα που μεταφέρονται χωρίς να διέλθουν από το έδαφος οποιασδήποτε άλλης χώρας·

β) εμπορεύματα που μεταφέρονται μέσω εδαφών άλλων από τα Κατεχόμενα Εδάφη ή την Κοινότητα, με ή χωρίς μεταφόρτωση ή προσωρινή αποθήκευση στα εν λόγω εδάφη, υπό τον όρο ότι η μεταφορά μέσω των εδαφών αυτών δικαιολογείται για γεωγραφικούς λόγους ή αποκλειστικά λόγω των απαιτήσεων της μεταφοράς και τα προϊόντα:

- δεν τέθηκαν στην κατανάλωση στα εδάφη αυτά, και

- δεν υπέστησαν εργασίες άλλες από εκφόρτωση, επαναφόρτωση ή οποιαδήποτε εργασία που αποσκοπεί στη διατήρησή τους στην ίδια κατάσταση·

γ) τα εμπορεύματα η μεταφορά των οποίων πραγματοποιείται μέσω δικτύου αγωγών με διέλευση από εδάφη άλλα από τα Κατεχόμενα Εδάφη.

2. Η απόδειξη ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) παρέχεται με την προσκόμιση στις τελωνειακές αρχές της Κοινότητας ή στα Εμπορικά Επιμελητήρια των Κατεχόμενων Εδαφών:

α) είτε δικαιολογητικού τίτλου ενιαίας μεταφοράς που εκδίδεται στα Κατεχόμενα Εδάφη ή στην Κοινότητα βάσει του οποίου πραγματοποιείται η διέλευση από τη χώρα διαμετακόμισης·

β) είτε πιστοποιητικού που εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας διαμετακόμισης και που περιλαμβάνει:

- ακριβή περιγραφή των εμπορευμάτων,

- την ημερομηνία εκφόρτωσης ή επαναφόρτωσης των εμπορευμάτων ή, ενδεχομένως, της φόρτωσης ή εκφόρτωσης αυτών από πλοίο, με τα στοιχεία των χρησιμοποιηθέντων πλοίων,

- τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με τις οποίες πραγματοποιείται η παραμονή των εμπορευμάτων στη χώρα διαμετακόμισης·

γ) είτε, ελλείψει αυτών, με κάθε αποδεικτικό έγγραφο.

Άρθρο 104

Οι όροι του παρόντος υποτμήματος σχετικά με την απόκτηση του χαρακτήρα καταγωγής πρέπει να πληρούνται χωρίς διακοπή στην Κοινότητα ή στα Κατεχόμενα Εδάφη.

Αν καταγόμενα προϊόντα, που έχουν εξαχθεί από την Κοινότητα ή τα Κατεχόμενα Εδάφη προς μία άλλη χώρα, επανεισαχθούν, πρέπει να θεωρούνται ως μη καταγόμενα, εκτός εάν μπορεί να αποδειχθεί κατά τρόπο ικανοποιητικό στις αρμόδιες αρχές ότι:

- τα εμπορεύματα που επανεισάγονται είναι τα ίδια με εκείνα που είχαν εξαχθεί, και

- τα εμπορεύματα δεν έχουν υποστεί επεξεργασίες πέραν εκείνων που ήταν αναγκαίες για την εξασφάλιση της διατήρησής τους στην ίδια κατάσταση κατά το διάστημα που βρίσκονταν σ' αυτή τη χώρα.

Υποτμήμα 2

Απόδειξη καταγωγής

α) Πιστοποιητικό κυκλοφορίας των εμπορευμάτων EUR.1

Άρθρο 105

Ο χαρακτήρας της καταγωγής των προϊόντων, κατά την έννοια του παρόντος τμήματος, αποδεικνύεται με πιστοποιητικό κυκλοφορίας των εμπορευμάτων EUR.1, υπόδειγμα του οποίου παρέχεται στο παράρτημα 21.

Άρθρο 106

1. Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας των εμπορευμάτων EUR.1 εκδίδεται μόνο μετά από γραπτή αίτηση του εξαγωγέα ή, με ευθύνη του εξαγωγέα, μετά από γραπτή αίτηση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του. Η αίτηση αυτή συντάσσεται επί εντύπου, υπόδειγμα του οποίου περιλαμβάνεται στο παράρτημα 21, το οποίο συμπληρώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος υποτμήματος.

Οι αιτήσεις για πιστοποιητικά κυκλοφορίας των εμπορευμάτων EUR.1 πρέπει να φυλάσσονται τουλάχιστον επί δύο έτη από τα Εμπορικά Επιμελητήρια των Κατεχόμενων Εδαφών.

2. Ο εξαγωγέας ή ο αντιπρόσωπός του προσκομίζει μαζί με την αίτησή του κάθε χρήσιμο δικαιολογητικό έγγραφο, το οποίο αποδεικνύει ότι για τα προς εξαγωγή εμπορεύματα μπορεί να εκδοθεί ένα πιστοποιητικό κυκλοφορίας των εμπορευμάτων EUR.1.

Ο ανωτέρω υποχρεούται, μετά από αίτηση των αρμοδίων αρχών, να προσκομίσει όλα τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά που αυτές θα κρίνουν αναγκαία, προκειμένου να καθοριστεί η ακρίβεια του χαρακτήρα καταγωγής των εμπορευμάτων που μπορούν να υπαχθούν στο προτιμησιακό καθεστώς, καθώς και να δεχθεί οποιονδήποτε έλεγχο των λογιστικών καταχωρήσεών του και των συνθηκών παραγωγής των εμπορευμάτων αυτών από τις εν λόγω αρχές.

3. Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας των εμπορευμάτων EUR.1 μπορεί να εκδίδεται μόνον εφόσον μπορεί να αποτελέσει τον αποδεικτικό τίτλο για την εφαρμογή των δασμολογικών προτιμήσεων που καθορίζονται στο άρθρο 98.

4. Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας των εμπορευμάτων EUR.1 εκδίδεται από τα Εμπορικά Επιμελητήρια των Κατεχόμενων Εδαφών ή από τις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους εξαγωγής, εάν τα προς εξαγωγή εμπορεύματα μπορούν να θεωρηθούν ως «καταγόμενα προϊόντα» κατά την έννοια του παρόντος τμήματος.

5. Επειδή το πιστοποιητικό κυκλοφορίας των εμπορευμάτων EUR.1 συνιστά το αποδεικτικό έγγραφο για την εφαρμογή του προβλεπόμενου προτιμησιακού καθεστώτος, εναπόκειται στα Εμπορικά Επιμελητήρια των Κατεχόμενων Εδαφών ή στις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους εξαγωγής να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την εξακρίβωση της καταγωγής των εμπορευμάτων και για τον έλεγχο των άλλων στοιχείων του πιστοποιητικού κυκλοφορίας των εμπορευμάτων EUR.1.

6. Για να εξακριβώσουν εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4, τα Εμπορικά Επιμελητήρια των Κατεχόμενων Εδαφών ή οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εξαγωγής έχουν τη δυνατότητα να ζητούν κάθε αποδεικτικό στοιχείο και να προβαίνουν σε οποιοδήποτε έλεγχο κρίνουν χρήσιμο.

7. Εναπόκειται στα Εμπορικά Επιμελητήρια των Κατεχόμενων Εδαφών ή στις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους εξαγωγής να φροντίζουν, ώστε τα έντυπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 να είναι δεόντως συμπληρωμένα. Εξακριβώνουν κυρίως εάν ο χώρος που προορίζεται για την περιγραφή των εμπορευμάτων συμπληρώθηκε κατά τρόπο που να αποκλείει κάθε δυνατότητα δόλιας προσθήκης. Γι’ αυτό το λόγο, η περιγραφή των εμπορευμάτων πρέπει να γίνεται χωρίς κενό διάστιχο. Όταν ο χώρος δεν έχει συμπληρωθεί εξ ολοκλήρου, πρέπει να σύρεται οριζόντια γραμμή κάτω από την τελευταία γραμμή και να διαγράφεται το μη συμπληρωθέν τμήμα.

8. Η ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού κυκλοφορίας πρέπει να αναγράφεται στο χώρο των πιστοποιητικών που προορίζεται για τις τελωνειακές αρχές.

9. Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας των εμπορευμάτων EUR.1 εκδίδεται, κατά την εξαγωγή των εμπορευμάτων στα οποία αναφέρεται, από τα Εμπορικά Επιμελητήρια των Κατεχόμενων Εδαφών ή από τις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους εξαγωγής. Τίθεται στη διάθεση του εξαγωγέα μόλις πραγματοποιηθεί η εξαγωγή ή όταν εξασφαλιστεί η πραγματοποίησή της.

Άρθρο 107

1. Κατ’ εξαίρεση, το πιστοποιητικό κυκλοφορίας των εμπορευμάτων EUR.1 μπορεί επίσης να εκδοθεί μετά την εξαγωγή των εμπορευμάτων στα οποία αναφέρεται, εφόσον δεν εκδόθηκε κατά τη στιγμή της εξαγωγής συνεπεία σφαλμάτων, αθέλητων παραλείψεων ή ειδικών περιστάσεων. Σ’ αυτή την περίπτωση, το πιστοποιητικό πρέπει να φέρει ειδική μνεία σχετικά με τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες εκδόθηκε.

2. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1, ο εξαγωγέας οφείλει στην αίτηση:

- να αναφέρει τον τόπο και την ημερομηνία αποστολής των εμπορευμάτων στα οποία αναφέρεται το πιστοποιητικό,

- να βεβαιώσει ότι δεν εκδόθηκε πιστοποιητικό κυκλοφορίας των εμπορευμάτων EUR.1 κατά την εξαγωγή των εν λόγω εμπορευμάτων, αναφέροντας τους λόγους.

3. Τα Εμπορικά Επιμελητήρια των Κατεχόμενων Εδαφών ή οι τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους εξαγωγής έχουν τη δυνατότητα να εκδώσουν εκ των υστέρων πιστοποιητικό κυκλοφορίας των εμπορευμάτων EUR.1, μόνον εφόσον εξακριβώσουν ότι οι ενδείξεις που περιλαμβάνονται στην αίτηση του εξαγωγέα είναι σύμφωνες με εκείνες του αντίστοιχου φακέλου.

Τα εκδιδόμενα εκ των υστέρων πιστοποιητικά πρέπει να φέρουν μία από τις ακόλουθες μνείες:

- expedido a posteriori,

- udstedt efterfψlgende,

- Nachtrδglich ausgestellt,

- Εκδοθέν εκ των υστέρων,

- Issued retrospectively,

- Dιlivrι a posteriori,

- rilasciato a posteriori,

- afgegeven a posteriori,

- emitido a posteriori.

4. Η μνεία που προβλέπεται στην παράγραφο 3 τίθεται στο χώρο «Παρατηρήσεις» του πιστοποιητικού κυκλοφορίας των εμπορευμάτων EUR.1.

Άρθρο 108

1. Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής ενός πιστοποιητικού κυκλοφορίας των εμπορευμάτων EUR.1, ο εξαγωγέας μπορεί να ζητήσει από τα Εμπορικά Επιμελητήρια των Κατεχόμενων Εδαφών ή από τις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους εξαγωγής που το εξέδωσαν αντίγραφο που συμπληρώνεται βάσει των εγγράφων εξαγωγής που αυτές έχουν στη διάθεσή τους.

2. Το αντίγραφο που εκδίδεται κατ' αυτόν τον τρόπο πρέπει να φέρει μία από τις ακόλουθες μνείες:

- DUPLICADO,

- DUPLIKAT,

- DUPLIKAT,

- ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ,

- DUPLICATE,

- DUPLICATA,

- DUPLICATO,

- DUPLICAAT,

- SEGUNDA VIA.

3. Οι μνείες που προβλέπονται στην παράγραφο 2 τίθενται στο χώρο «Παρατηρήσεις» του πιστοποιητικού κυκλοφορίας των εμπορευμάτων EUR.1.

4. Το αντίγραφο το οποίο φέρει την ημερομηνία του αρχικού πιστοποιητικού κυκλοφορίας των εμπορευμάτων EUR.1 αρχίζει να ισχύει από αυτή την ημερομηνία.

Άρθρο 109

Η αντικατάσταση ενός ή περισσότερων πιστοποιητικών κυκλοφορίας των εμπορευμάτων EUR.1 από ένα ή περισσότερα πιστοποιητικά είναι πάντοτε δυνατή, υπό τον όρο ότι πραγματοποιείται από το τελωνείο της Κοινότητας στο οποίο βρίσκονται τα εμπορεύματα.

Άρθρο 110

1. Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας των εμπορευμάτων EUR.1 πρέπει να προσκομίζεται, εντός προθεσμίας πέντε μηνών από την ημερομηνία έκδοσης από τα Εμπορικά Επιμελητήρια των Κατεχόμενων Εδαφών, στις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους στο οποίο προσκομίζονται τα εμπορεύματα.

2. Τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας των εμπορευμάτων EUR.1 που κατατίθενται στις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης που προβλέπεται στην παράγραφο 1, μπορεί να γίνονται δεκτά για την εφαρμογή του προτιμησιακού καθεστώτος, όταν η μη τήρηση της προθεσμίας οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε εξαιρετικές περιστάσεις.

3. Εκτός από τις περιπτώσεις αυτές, οι τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους εισαγωγής έχουν τη δυνατότητα να αποδέχονται τα πιστοποιητικά, όταν τα εμπορεύματα έχουν προσκομισθεί σε αυτές πριν από τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας.

Άρθρο 111

1. Προϊόντα που αποστέλλονται από τα Κατεχόμενα Εδάφη για έκθεση σε τρίτη χώρα και πωλούνται, μετά την έκθεση, για να εισαχθούν στην Κοινότητα, απολαύουν, κατά την εισαγωγή, των δασμολογικών προτιμήσεων που καθορίζονται στο άρθρο 98, υπό την επιφύλαξη ότι πληρούν τους όρους του παρόντος υποτμήματος προκειμένου να αναγνωρίζονται ως καταγόμενα από τα Κατεχόμενα Εδάφη και εφόσον αποδεικνύεται με ικανοποιητικό τρόπο στις τελωνειακές αρχές:

α) ότι ο εξαγωγέας απέστειλε τα εμπορεύματα αυτά από τα Κατεχόμενα Εδάφη στη χώρα της έκθεσης και τα εξέθεσε εκεί·

β) ότι ο εξαγωγέας αυτός πώλησε τα εμπορεύματα ή τα εκχώρησε σε παραλήπτη στην Κοινότητα·

γ) ότι τα εμπορεύματα απεστάλησαν στην Κοινότητα κατά τη διάρκεια της έκθεσης ή αμέσως μετά στην ίδια κατάσταση στην οποία βρίσκονταν όταν απεστάλησαν στην έκθεση·

δ) ότι, από τη στιγμή που απεστάλησαν στην έκθεση, τα εμπορεύματα δεν χρησιμοποιήθηκαν για άλλους σκοπούς, εκτός από την επίδειξη στην έκθεση αυτή.

2. Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας των εμπορευμάτων EUR.1 πρέπει να προσκομίζεται με το συνήθη τρόπο στις τελωνειακές υπηρεσίες. Το όνομα και η διεύθυνση της έκθεσης πρέπει να αναγράφονται σε αυτό. Εν ανάγκη, μπορεί να ζητούνται συμπληρωματικά αποδεικτικά έγγραφα περί της φύσεως των εμπορευμάτων και των συνθηκών υπό τις οποίες εξετέθησαν.

3. Η παράγραφος 1 ισχύει για κάθε έκθεση, εμποροπανήγυρη ή ανάλογη δημόσια εκδήλωση, εμπορικού, βιομηχανικού, γεωργικού ή βιοτεχνικού χαρακτήρα, που δεν διοργανώνεται για ιδιωτικούς σκοπούς σε καταστήματα ή εμπορικούς χώρους με σκοπό την πώληση αλλοδαπών προϊόντων, και κατά τη διάρκεια της οποίας τα προϊόντα παραμένουν υπό την επιτήρηση των τελωνειακών αρχών.

Άρθρο 112

Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας των εμπορευμάτων EUR.1 πρέπει να προσκομίζεται στις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους εισαγωγής σύμφωνα με τον τρόπο που προβλέπεται στο παρόν τμήμα. Οι εν λόγω αρχές έχουν τη δυνατότητα να ζητούν μετάφραση του πιστοποιητικού.

Μπορούν επιπλέον να απαιτούν να συνοδεύεται η διασάφηση θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία από δήλωση του εισαγωγέα που να βεβαιώνει ότι τα εμπορεύματα πληρούν τους όρους που απαιτούνται για την εφαρμογή των δασμολογικών προτιμήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 98.

Άρθρο 113

Όταν, μετά από αίτηση του διασαφιστή, ένα είδος αποσυναρμολογημένο ή μη συναρμολογημένο, που υπάγεται στα κεφάλαια 84 και 85 του εναρμονισμένου συστήματος, εισάγεται με τμηματικές αποστολές, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται από τις τελωνειακές αρχές, θεωρείται ότι συνιστά ένα μόνο είδος και μπορεί να προσκομισθεί πιστοποιητικό κυκλοφορίας των εμπορευμάτων EUR.1 για το πλήρες είδος κατά την εισαγωγή της πρώτης τμηματικής αποστολής.

Άρθρο 114

Τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας των εμπορευμάτων EUR.1 φυλάσσονται από τις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους εισαγωγής σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες.

β) Έντυπο EUR.2

Άρθρο 115

1. Παρά τα αναφερόμενα στο άρθρο 105, ο χαρακτήρας του προϊόντος καταγωγής υπό την έννοια του παρόντος τμήματος, για αποστολές που αποτελούνται αποκλειστικά από καταγόμενα προϊόντα και των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει τις 2 820 Ecu ανά αποστολή, αποδεικνύεται με έντυπο EUR.2, υπόδειγμα του οποίου παρέχεται στο παράρτημα 22.

2. Το έντυπο EUR.2 συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον εξαγωγέα ή, υπ' ευθύνη του εξαγωγέα, από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του.

3. Για κάθε αποστολή συμπληρώνεται ένα έντυπο EUR.2.

4. Οι διατάξεις αυτές δεν απαλλάσσουν τους εξαγωγείς από την υποχρέωση διεκπεραίωσης των άλλων διατυπώσεων που τυχόν επιβάλλουν τελωνειακές ή ταχυδρομικές ρυθμίσεις.

5. Ο εξαγωγέας που συμπληρώνει το έντυπο EUR.2 υποχρεούται να υποβάλλει στα Εμπορικά Επιμελητήρια των Κατεχόμενων Εδαφών, μετά από αίτημά τους, όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με τη χρήση του εν λόγω εντύπου.

Άρθρο 116

Η διαπίστωση μικρών διαφορών μεταξύ των στοιχείων που περιέχονται στο πιστοποιητικό κυκλοφορίας των εμπορευμάτων EUR.1, στο έντυπο EUR.2 και εκείνων που περιέχονται στα κατατιθέμενα στο τελωνείο έγγραφα για τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων εισαγωγής των εμπορευμάτων, δεν συνεπάγεται αφεαυτής την ακύρωση του πιστοποιητικού κυκλοφορίας των εμπορευμάτων EUR.1, εάν αποδειχθεί δεόντως ότι το εν λόγω πιστοποιητικό ή έντυπο ανταποκρίνεται στα προσκομισθέντα εμπορεύματα.

Άρθρο 117

1. Κατά την εισαγωγή τους στην Κοινότητα, θεωρούνται ως προϊόντα καταγωγής, κατά την έννοια του παρόντος τμήματος, χωρίς να είναι αναγκαία η προσκόμιση των εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 105 ή στο άρθρο 115:

α) τα προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο μικρών αποστολών από ιδιώτες προς ιδιώτες, υπό τον όρο ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει τις 200 Ecu·

β) τα προϊόντα που περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών, υπό τον όρο ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει τις 565 Ecu.

2. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται μόνον όταν τα εισαγόμενα εμπορεύματα δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα και πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή των προβλεπόμενων προτιμήσεων και όταν δεν υπάρχει αμφιβολία για την ακρίβεια της εν λόγω δήλωσης.

Υποτμήμα 3

Μέθοδοι διοικητικής συνεργασίας

Άρθρο 118

Τα Κατεχόμενα Εδάφη αποστέλλουν στην Επιτροπή δείγματα των αποτυπωμάτων των σφραγίδων που χρησιμοποιούν τα Εμπορικά Επιμελητήρια, καθώς και τις διευθύνσεις των αρχών που είναι αρμόδιες για την έκδοση των πιστοποιητικών κυκλοφορίας των εμπορευμάτων EUR.1 και τον έλεγχο αυτών, καθώς και των εντύπων EUR.2.

Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών.

Άρθρο 119

1. Ο εκ των υστέρων έλεγχος των πιστοποιητικών κυκλοφορίας των εμπορευμάτων EUR.1 και των εντύπων EUR.2 πραγματοποιείται δειγματοληπτικά ή όταν οι τελωνειακές υπηρεσίες του κράτους εισαγωγής ή τα Εμπορικά Επιμελητήρια των Κατεχόμενων Εδαφών έχουν βάσιμες αμφιβολίες ως προς τη γνησιότητα του εγγράφου ή την ακρίβεια των πληροφοριών σχετικά με την πραγματική καταγωγή του εν λόγω εμπορεύματος.

2. Για την εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής του υποτμήματος 1, τα Κατεχόμενα Εδάφη παρέχουν τη συνδρομή τους στην Κοινότητα, επιτρέποντας στις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών να ελέγχουν τη γνησιότητα των πιστοποιητικών κυκλοφορίας των εμπορευμάτων EUR.1 και των εντύπων EUR.2, καθώς και την ορθότητα των πληροφοριών σχετικά με την πραγματική καταγωγή των εν λόγω προϊόντων.

3. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1, οι τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους ή εδάφους εισαγωγής επιστρέφουν το πιστοποιητικό κυκλοφορίας των εμπορευμάτων EUR.1 ή το έντυπο EUR.2 ή αντίγραφο των εν λόγω εγγράφων στα Εμπορικά Επιμελητήρια των Κατεχόμενων Εδαφών ή στις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους εξαγωγής, σημειώνοντας, ενδεχομένως, τους ουσιαστικούς ή τυπικούς λόγους που δικαιολογούν έρευνα.

Τα σχετικά χρήσιμα εμπορικά έγγραφα ή αντίγραφό τους, επισυνάπτονται στο πιστοποιητικό κυκλοφορίας των εμπορευμάτων EUR.1 ή στο έντυπο EUR.2 και οι αιτούσες τελωνειακές αρχές παρέχουν, προς υποστήριξη της αίτησης για εκ των υστέρων έλεγχο, όλα τα έγγραφα και τις πληροφορίες που διαθέτουν και από όπου συνάγεται ότι οι μνείες του σχετικού πιστοποιητικού ή εντύπου είναι ανακριβείς.

Εάν αποφασίσουν να αναστείλουν την εφαρμογή του προτιμησιακού καθεστώτος εν αναμονή των αποτελεσμάτων του ελέγχου, οι τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους εισαγωγής παρέχουν την άδεια παραλαβής των εμπορευμάτων με την επιφύλαξη των συντηρητικών μέτρων που κρίνονται αναγκαία.

4. Τα αποτελέσματα του εκ των υστέρων ελέγχου γνωστοποιούνται στις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους εισαγωγής ή στα Εμπορικά Επιμελητήρια των Κατεχόμενων Εδαφών, το συντομότερο δυνατό. Τα αποτελέσματα αυτά πρέπει να επιτρέπουν τη διαπίστωση αν τα έγγραφα που επιστρέφονται, σύμφωνα με την παράγραφο 3, καλύπτουν τα πραγματικά εξαχθέντα εμπορεύματα και αν τα εμπορεύματα αυτά μπορούν, πράγματι, να τύχουν της εφαρμογής του προτιμησιακού καθεστώτος.

Στην παρούσα παράγραφο εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 95 παράγραφος 5.

5. Για το σκοπό της διενέργειας μεταγενέστερων ελέγχων των πιστοποιητικών κυκλοφορίας των εμπορευμάτων EUR.1, τα Εμπορικά Επιμελητήρια των Κατεχόμενων Εδαφών ή οι τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους εξαγωγής πρέπει να φυλάσσουν αντίγραφα των πιστοποιητικών, καθώς και όλα τα έγγραφα εξαγωγής που τα αφορούν, για δύο τουλάχιστον έτη.

Τμήμα 3

Δημοκρατίες της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, Κροατίας, Σλοβενίας και έδαφος της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας

Υποτμήμα 1

Ορισμός της έννοιας «προϊόντα καταγωγής»

Άρθρο 120

Για την εφαρμογή των διατάξεων των σχετικών με τις δασμολογικές προτιμήσεις που παραχωρεί η Κοινότητα για ορισμένα προϊόντα καταγωγής των Δημοκρατιών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, Κροατίας, Σλοβενίας και του εδάφους της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, που στη συνέχεια αποκαλούνται «δικαιούχοι Δημοκρατίες», και με την προϋπόθεση ότι μεταφέρονται απευθείας κατά την έννοια του άρθρου 125, τα ακόλουθα προϊόντα θεωρούνται ως:

1. προϊόντα καταγωγής δικαιούχου Δημοκρατίας:

α) τα προϊόντα που έχουν εξ ολοκλήρου παραχθεί στην εν λόγω Δημοκρατία·

β) τα προϊόντα που παράγονται στη Δημοκρατία αυτή, στην παραγωγή των οποίων χρησιμοποιούνται προϊόντα άλλα από εκείνα που παράγονται εξ ολοκλήρου στη Δημοκρατία αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω προϊόντα έχουν υποστεί επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις υπό την έννοια του άρθρου 122. Η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει, ωστόσο, για τα προϊόντα που κατάγονται, κατά την έννοια του παρόντος υποτμήματος, από την Κοινότητα, υπό τον όρο ότι τα εν λόγω προϊόντα απετέλεσαν, στη σχετική δικαιούχο Δημοκρατία, αντικείμενο επεξεργασιών ή μεταποιήσεων που υπερβαίνουν τις ανεπαρκείς επεξεργασίες και μεταποιήσεις που απαριθμούνται στο άρθρο 122 παράγραφος 3·

2. προϊόντα καταγωγής Κοινότητας:

α) τα προϊόντα που παράγονται εξ ολοκλήρου στην Κοινότητα·

β) τα προϊόντα που παράγονται στην Κοινότητα, στην παραγωγή των οποίων χρησιμοποιούνται προϊόντα άλλα από εκείνα που παράγονται εξ ολοκλήρου στην Κοινότητα, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω προϊόντα έχουν υποστεί επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις κατά την έννοια του άρθρου 122. Η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει, ωστόσο, για τα προϊόντα που κατάγονται, κατά την έννοια του παρόντος υποτμήματος, από κάποια δικαιούχο Δημοκρατία, υπό τον όρο ότι τα εν λόγω προϊόντα απετέλεσαν, στη σχετική δικαιούχο Δημοκρατία, αντικείμενο επεξεργασιών ή μεταποιήσεων που υπερβαίνουν τις ανεπαρκείς επεξεργασίες και μεταποιήσεις που απαριθμούνται στο άρθρο 122 παράγραφος 3.

Άρθρο 121

1. Θεωρούνται ως «παραγόμενα εξ ολοκλήρου» στη σχετική δικαιούχο Δημοκρατία ή στην Κοινότητα τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 67 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως κ).

2. Ο όρος «τα πλοία της» στο άρθρο 67 παράγραφος 1 στοιχείο στ) εφαρμόζεται μόνο στα πλοία:

- τα οποία είναι νηολογημένα ή εγγεγραμμένα σε κράτος μέλος της Κοινότητας ή στη δικαιούχο Δημοκρατία,

- τα οποία έχουν σημαία κράτους μέλους της Κοινότητας ή της δικαιούχου Δημοκρατίας,

- τα οποία ανήκουν, κατά το ήμισυ τουλάχιστον, σε υπηκόους των κρατών μελών της Κοινότητας ή της δικαιούχου Δημοκρατίας ή σε εταιρεία της οποίας η έδρα ευρίσκεται σε κράτος μέλος ή σε δικαιούχο Δημοκρατία, της οποίας ο ή οι διαχειριστές, ο πρόεδρος του διοικητικού ή του εποπτικού συμβουλίου και η πλειοψηφία των μελών των συμβουλίων τούτων είναι υπήκοοι των κρατών μελών της Κοινότητας ή της δικαιούχου Δημοκρατίας και της οποίας, επιπλέον, όσον αφορά τις προσωπικές εταιρείες ή εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, το ήμισυ τουλάχιστον του κεφαλαίου ανήκει στα κράτη μέλη ή στη δικαιούχο Δημοκρατία, σε δημόσιους οργανισμούς ή σε υπηκόους των κρατών μελών ή της δικαιούχου Δημοκρατίας,

- των οποίων ο κυβερνήτης και οι αξιωματικοί είναι στο σύνολό τους υπήκοοι των κρατών μελών της Κοινότητας ή της δικαιούχου Δημοκρατίας, και

- των οποίων το πλήρωμα αποτελείται, σε αναλογία 75 % τουλάχιστον, από υπηκόους των κρατών μελών της Κοινότητας ή της δικαιούχου Δημοκρατίας.

3. Οι όροι «Κοινότητα» και «δικαιούχος Δημοκρατία» καλύπτουν επίσης τα χωρικά ύδατα των κρατών μελών της Κοινότητας ή της δικαιούχου Δημοκρατίας, αντιστοίχως. Τα πλοία ανοικτής θαλάσσης, περιλαμβανομένων των πλοίων-εργοστασίων, επί των οποίων πραγματοποιείται η μεταποίηση ή η επεξεργασία των προϊόντων της αλιείας τους, θεωρούνται ότι αποτελούν μέρος του εδάφους του κράτους στο οποίο ανήκουν, με την επιφύλαξη ότι πληρούν τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

Άρθρο 122

1. Για την εφαρμογή του άρθρου 120, οι μη καταγόμενες ύλες θεωρούνται επαρκώς επεξεργασμένες ή μεταποιημένες, όταν το παραχθέν προϊόν κατατάσσεται σε διαφορετική δασμολογική κλάση από εκείνη στην οποία υπάγονται όλες οι μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του, με την επιφύλαξη των διατάξεων των κατωτέρω παραγράφων 2 και 3.

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 68 παράγραφος 1 σημεία 2, 3 και 4.

2. Όταν πρόκειται για προϊόν που αναφέρεται στις στήλες 1 και 2 του πίνακα του παραρτήματος 20, οι όροι που καθορίζονται στη στήλη 3 για το σχετικό προϊόν πρέπει να πληρούνται αντί του κανόνα που περιλαμβάνεται στην παράγραφο 1.

α) Σε περίπτωση εφαρμογής στον πίνακα του παραρτήματος 20 ποσοστιαίου κανόνα για τον προσδιορισμό της καταγωγής ενός προϊόντος που έχει παραχθεί στην Κοινότητα ή σε δικαιούχο Δημοκρατία, η προστιθέμενη αξία από την επεξεργασία ή τη μεταποίηση ισούται με την τιμή «εκ του εργοστασίου» του παραχθέντος προϊόντος, μείον την αξία των υλών που εισάγονται από τρίτες χώρες στην Κοινότητα ή τη δικαιούχο Δημοκρατία.

β) Ο όρος «αξία» στον πίνακα του παραρτήματος 20 σημαίνει τη δασμολογητέα αξία κατά τη στιγμή της εισαγωγής των χρησιμοποιούμενων μη καταγόμενων υλών ή, εάν αυτή δεν είναι γνωστή και δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί, την πρώτη επιβεβαιώσιμη πληρωθείσα τιμή που καταβάλλεται για τις ύλες στο συγκεκριμένο έδαφος.

Όταν πρέπει να καθοριστεί η αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις του ανωτέρω εδαφίου.

γ) Ο όρος «τιμή εκ του εργοστασίου» στον πίνακα του παραρτήματος 20 σημαίνει την πληρωθείσα τιμή στον κατασκευαστή, στην επιχείρηση του οποίου πραγματοποιήθηκε η τελευταία μεταποίηση ή επεξεργασία, με την επιφύλαξη ότι η τιμή περιλαμβάνει την αξία όλων των χρησιμοποιηθεισών, κατά την κατασκευή, υλών, αφαιρουμένων όλων των εσωτερικών φόρων οι οποίοι επιστράφηκαν ή μπορεί να επιστραφούν, όταν εξαχθεί το παραχθέν προϊόν.

3. Για την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2, οι επεξεργασίες ή μεταποιήσεις που θεωρούνται ως ανεπαρκείς για να προσδώσουν την ιδιότητα καταγόμενου προϊόντος, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ή όχι αλλαγή κλάσης, είναι αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 68 παράγραφος 3 στοιχεία α) έως η).

Άρθρο 123

Για να προσδιορισθεί εάν ένα εμπόρευμα κατάγεται από την Κοινότητα ή από δικαιούχο Δημοκρατία, δεν ερευνάται εάν η ηλεκτρική ενέργεια, τα καύσιμα, οι εγκαταστάσεις και οι εξοπλισμοί, τα μηχανήματα και εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή του εμπορεύματος τούτου ή εάν οι ύλες ή τα προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της παραγωγής που δεν υπεισέρχονται ή δεν επρόκειτο να υπεισέλθουν στην τελική σύνθεση του προϊόντος, κατάγονται ή όχι από τρίτες χώρες.

Άρθρο 124

Στο παρόν τμήμα εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 73 και 74.

Άρθρο 125

1. Οι δασμολογικές προτιμήσεις που προβλέπει το άρθρο 120 εφαρμόζονται μόνο για προϊόντα ή υλικά που μεταφέρονται από το έδαφος της ενδιαφερόμενης δικαιούχου Δημοκρατίας στο έδαφος της Κοινότητας χωρίς να εισέλθουν στο έδαφος άλλης χώρας. Ωστόσο, η μεταφορά προϊόντων που κατάγονται από δικαιούχο Δημοκρατία ή από την Κοινότητα και συνιστούν μία μόνο αποστολή, μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω εδαφών άλλων από το έδαφος της δικαιούχου Δημοκρατίας ή της Κοινότητας, ενδεχομένως με μεταφόρτωση ή με προσωρινή αποθήκευση στα εδάφη αυτά, εφόσον τα προϊόντα παραμένουν υπό την επιτήρηση των τελωνειακών αρχών της χώρας διέλευσης ή αποθήκευσης, και δεν έχουν υποβληθεί σε τυχόν άλλες εργασίες εκτός από την εκφόρτωση και την επαναφόρτωση ή σε κάθε άλλη εργασία που αποβλέπει στην εξασφάλιση της διατήρησής τους στην ίδια κατάσταση.

Η μεταφορά μέσω δικτύου αγωγών προϊόντων καταγωγής της δικαιούχου Δημοκρατίας ή της Κοινότητας μπορεί να πραγματοποιείται με διέλευση από εδάφη άλλα από εκείνα της Κοινότητας ή της δικαιούχου Δημοκρατίας.

2. Η απόδειξη ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 παρέχεται με την προσκόμιση στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές:

α) είτε δικαιολογητικού τίτλου της ενιαίας μεταφοράς που εκδίδεται στο κράτος ή έδαφος εξαγωγής και υπό την κάλυψη του οποίου πραγματοποιείται η διέλευση από τη χώρα διαμετακόμισης·

β) είτε βεβαίωσης που εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας διαμετακόμισης και που περιλαμβάνει:

- ακριβή περιγραφή των εμπορευμάτων,

- την ημερομηνία εκφόρτωσης και επαναφόρτωσης των εμπορευμάτων ή, ενδεχομένως, της φόρτωσης ή εκφόρτωσης αυτών από πλοίο, με τα στοιχεία των χρησιμοποιηθέντων πλοίων,

- την πιστοποίηση των προϋποθέσεων, σύμφωνα με τις οποίες πραγματοποιείται η παραμονή των εμπορευμάτων στη χώρα διαμετακόμισης·

γ) είτε, ελλείψει αυτών, κάθε αποδεικτικού εγγράφου.

Άρθρο 126

Οι όροι του παρόντος υποτμήματος σχετικά με την απόκτηση του χαρακτήρα καταγωγής πρέπει να πληρούνται χωρίς διακοπή στην Κοινότητα ή τη δικαιούχο Δημοκρατία.

Αν καταγόμενα προϊόντα, που έχουν εξαχθεί από την Κοινότητα ή κάποια δικαιούχο Δημοκρατία προς μία άλλη χώρα, επανεισαχθούν, πρέπει να θεωρούνται ως μη καταγόμενα, εκτός εάν μπορεί να αποδειχθεί κατά τρόπο ικανοποιητικό στις τελωνειακές αρχές ότι:

- τα εμπορεύματα που επανεισάγονται είναι τα ίδια που είχαν εξαχθεί, και

- τα εμπορεύματα δεν έχουν υποστεί επεξεργασίες πέραν εκείνων που είναι αναγκαίες για τη εξασφάλιση της διατήρησής τους στην ίδια κατάσταση κατά το διάστημα που βρίσκονται σ' αυτή τη χώρα.

Υποτμήμα 2

Απόδειξη της καταγωγής

α) Πιστοποιητικό κυκλοφορίας των εμπορευμάτων EUR.1

Άρθρο 127

Ο χαρακτήρας της καταγωγής των προϊόντων, κατά την έννοια του παρόντος τμήματος, αποδεικνύεται με πιστοποιητικό κυκλοφορίας των εμπορευμάτων EUR.1, υπόδειγμα του οποίου παρέχεται στο παράρτημα 21.

Άρθρο 128

1. Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας των εμπορευμάτων EUR.1 εκδίδεται μόνο μετά από γραπτή αίτηση του εξαγωγέα ή, υπ’ ευθύνη του εξαγωγέα, του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, επί του εντύπου του οποίου το υπόδειγμα περιλαμβάνεται στο παράρτημα 21 και το οποίο συμπληρώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος υποτμήματος.

Οι αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών κυκλοφορίας των εμπορευμάτων EUR.1 πρέπει να φυλάσσονται τουλάχιστον επί δύο έτη από τις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους ή της δικαιούχου Δημοκρατίας εξαγωγής.

2. Εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 106 παράγραφος 2.

3. Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας των εμπορευμάτων EUR.1 μπορεί να εκδίδεται μόνον εάν μπορεί να αποτελέσει τον αποδεικτικό τίτλο για την εφαρμογή των δασμολογικών προτιμήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 120.

4. Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας των εμπορευμάτων EUR.1 εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους ή της δικαιούχου Δημοκρατίας εξαγωγής, εάν τα εμπορεύματα μπορούν να θεωρηθούν ως «καταγόμενα προϊόντα» κατά την έννοια του παρόντος τμήματος.

5. Στις περιπτώσεις που τα εμπορεύματα θεωρούνται ως «καταγόμενα προϊόντα» κατά την έννοια του άρθρου 120 παράγραφος 1 στοιχείο β) τελευταία πρόταση ή παράγραφος 2 στοιχείο β) τελευταία πρόταση, τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας των εμπορευμάτων EUR.1 εκδίδονται μετά από προσκόμιση του αποδεικτικού εγγράφου καταγωγής το οποίο εξεδόθη ή συνετάγη προηγουμένως. Το εν λόγω αποδεικτικό έγγραφο καταγωγής πρέπει να φυλάσσεται τουλάχιστον δύο έτη από τις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους ή της δικαιούχου Δημοκρατίας εξαγωγής.

6. Επειδή το πιστοποιητικό κυκλοφορίας των εμπορευμάτων EUR.1 συνιστά το αποδεικτικό έγγραφο για την εφαρμογή των δασμολογικών προτιμήσεων που ορίζονται στο άρθρο 120, εναπόκειται στις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους ή της δικαιούχου Δημοκρατίας εξαγωγής να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την εξακρίβωση της καταγωγής των εμπορευμάτων και για τον έλεγχο των άλλων στοιχείων του πιστοποιητικού.

7. Για να εξακριβώσουν εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5, οι τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους ή της δικαιούχου Δημοκρατίας εξαγωγής, έχουν το δικαίωμα να ζητούν κάθε αποδεικτικό στοιχείο και να προβαίνουν σε οποιοδήποτε έλεγχο κρίνουν χρήσιμο.

8. Εναπόκειται στις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους ή της δικαιούχου Δημοκρατίας εξαγωγής να φροντίζουν ώστε το έντυπο που αναφέρεται στο άρθρο 127 να είναι δεόντως συμπληρωμένο. Εξακριβώνουν κυρίως εάν ο χώρος που προορίζεται για την περιγραφή των εμπορευμάτων συμπληρώθηκε κατά τρόπο που να αποκλείει κάθε δυνατότητα δόλιας προσθήκης. Γι’ αυτό το λόγο, η περιγραφή των εμπορευμάτων πρέπει να γίνεται χωρίς κενό διάστιχο. Όταν ο χώρος δεν έχει συμπληρωθεί εξ ολοκλήρου, πρέπει να σύρεται οριζόντια γραμμή κάτω από την τελευταία γραμμή και να διαγράφεται το μη συμπληρωθέν τμήμα.

9. Η ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού πρέπει να αναγράφεται στο χώρο των πιστοποιητικών κυκλοφορίας των εμπορευμάτων EUR.1 που προορίζεται για τις τελωνειακές αρχές.

10. Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας των εμπορευμάτων EUR.1 εκδίδεται κατά την εξαγωγή των εμπορευμάτων στα οποία αναφέρεται από τις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους ή της δικαιούχου Δημοκρατίας εξαγωγής. Τίθεται στη διάθεση του εξαγωγέα μόλις πραγματοποιηθεί η εξαγωγή ή εξασφαλιστεί η πραγματοποίησή της.

11. Στην περίπτωση της Δημοκρατίας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και του εδάφους της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, ο όρος «τελωνειακές αρχές» στο παρόν άρθρο και στα άρθρα που ακολουθούν, θεωρείται ότι αναφέρεται στα οικονομικά επιμελητήρια για το χρονικό διάστημα που αυτά εξασφαλίζουν τις συγκεκριμένες λειτουργίες στις εν λόγω Δημοκρατίες.

Άρθρο 129

Στο παρόν τμήμα εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 107 έως 109.

Άρθρο 130

1. Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας των εμπορευμάτων EUR.1 πρέπει να προσκομίζεται, εντός προθεσμίας πέντε μηνών από την ημερομηνία έκδοσης από τις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους ή της δικαιούχου Δημοκρατίας εξαγωγής, στις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους ή της δικαιούχου Δημοκρατίας εισαγωγής όπου εισέρχονται τα εμπορεύματα.

2. Τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας των εμπορευμάτων EUR.1 που υποβάλλονται στις τελωνειακές υπηρεσίες του κράτους μέλους ή της δικαιούχου Δημοκρατίας εισαγωγής μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης που προβλέπεται στην παράγραφο 1, μπορεί να γίνονται δεκτά για την εφαρμογή του προτιμησιακού καθεστώτος, όταν η μη τήρηση της προθεσμίας οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε εξαιρετικές περιστάσεις.

3. Σε άλλες περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής, οι τελωνειακές υπηρεσίες του κράτους μέλους ή της δικαιούχου Δημοκρατίας εισαγωγής μπορούν να αποδέχονται τα πιστοποιητικά, όταν τα εμπορεύματα έχουν προσκομισθεί σε αυτές πριν από τη λήξη της εν λόγω τελικής προθεσμίας.

Άρθρο 131

1. Τα προϊόντα που αποστέλλονται από την Κοινότητα ή από δικαιούχο Δημοκρατία για έκθεση σε άλλη χώρα και που πωλούνται, μετά την έκθεση, για να εισαχθούν στην Κοινότητα, απολαύουν, κατά την εισαγωγή, των δασμολογικών προτιμήσεων που ορίζονται στο άρθρο 120, υπό την επιφύλαξη ότι πληρούν τους όρους που προβλέπει το υποτμήμα 1 προκειμένου να αναγνωρίζονται ως καταγόμενα από την Κοινότητα ή την εν λόγω δικαιούχο Δημοκρατία και εφόσον αποδεικνύεται με ικανοποιητικό τρόπο στις τελωνειακές αρχές:

α) ότι ένας εξαγωγέας απέστειλε τα εμπορεύματα αυτά από την Κοινότητα ή από τη δικαιούχο Δημοκρατία στη χώρα της έκθεσης και τα εξέθεσε εκεί·

β) ότι ο εξαγωγέας αυτός επώλησε τα εμπορεύματα ή τα εκχώρησε σε παραλήπτη στη δικαιούχο Δημοκρατία ή στην Κοινότητα·

γ) ότι τα εμπορεύματα απεστάλησαν κατά τη διάρκεια της έκθεσης ή αμέσως μετά στη δικαιούχο Δημοκρατία ή στην Κοινότητα στην ίδια κατάσταση στην οποία βρίσκονταν όταν απεστάλησαν στην έκθεση·

δ) ότι, από τη στιγμή που απεστάλησαν στην έκθεση, τα εμπορεύματα δεν χρησιμοποιήθηκαν για άλλους σκοπούς, εκτός από την επίδειξη στην έκθεση αυτή.

2. Εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 111 παράγραφοι 2 και 3.

Άρθρο 132

Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας των εμπορευμάτων EUR.1 πρέπει να προσκομίζεται στις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους εισαγωγής ή της δικαιούχου Δημοκρατίας σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν στο συγκεκριμένο κράτος ή στη δικαιούχο Δημοκρατία. Οι εν λόγω αρχές έχουν το δικαίωμα να ζητούν μετάφραση του πιστοποιητικού.

Έχουν επιπλέον τη δυνατότητα να απαιτούν να συνοδεύεται η διασάφηση εισαγωγής από δήλωση του εισαγωγέα που να βεβαιώνει ότι τα εμπορεύματα πληρούν τους όρους που απαιτούνται για την εφαρμογή των δασμολογικών προτιμήσεων που καθορίζονται στο άρθρο 120.

Άρθρο 133

Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 122 παράγραφος 3, όταν, μετά από αίτηση του προσώπου που καταθέτει τη διασάφηση στο τελωνείο, ένα είδος αποσυναρμολογημένο ή μη συναρμολογημένο, που υπάγεται στα κεφάλαια 84 και 85 του εναρμονισμένου συστήματος, εισάγεται με τμηματικές αποστολές, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται από τις τελωνειακές αρχές, θεωρείται ότι συνιστά ένα μόνο είδος και μπορεί να προσκομισθεί πιστοποιητικό κυκλοφορίας των εμπορευμάτων EUR.1 για το πλήρες είδος κατά την εισαγωγή της πρώτης τμηματικής αποστολής.

Άρθρο 134

Τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας των εμπορευμάτων EUR.1 φυλάσσονται από τις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους ή της δικαιούχου Δημοκρατίας εισαγωγής σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν στην Κοινότητα ή στην εν λόγω Δημοκρατία.

β) Έντυπο EUR.2

Άρθρο 135

1. Παρά τα αναφερόμενα στο άρθρο 127, ο χαρακτήρας καταγωγής των προϊόντων υπό την έννοια του υποτμήματος 1, για αποστολές που αποτελούνται αποκλειστικά από καταγόμενα προϊόντα και των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει τις 3 000 Ecu ανά αποστολή, αποδεικνύεται με έντυπο EUR.2, υπόδειγμα του οποίου παρέχεται στο παράρτημα 22 του παρόντος κανονισμού.

2. Το έντυπο EUR.2 συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον εξαγωγέα ή, υπ' ευθύνη του εξαγωγέα, από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του. Αν τα εμπορεύματα που περιλαμβάνονται στην αποστολή αποτέλεσαν ήδη αντικείμενο ελέγχου στο κράτος μέλος ή στο έδαφος εξαγωγής όσον αφορά τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής», ο εξαγωγέας μπορεί να αναφέρει στη θέση «Παρατηρήσεις» του εντύπου EUR.2 τα στοιχεία αυτού του ελέγχου.

3. Για κάθε αποστολή συμπληρώνεται ένα έντυπο EUR.2.

4. Οι διατάξεις αυτές δεν απαλλάσσουν τον εξαγωγέα από την υποχρέωση τήρησης των διατυπώσεων που απαιτούνται σύμφωνα με τις τελωνειακές και τις ταχυδρομικές ρυθμίσεις.

5. Ο εξαγωγέας που συνέταξε το έντυπο EUR.2 υποβάλλει μετά από σχετική αίτηση στις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους ή της δικαιούχου Δημοκρατίας εξαγωγής όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τη χρήση του εν λόγω εντύπου.

Άρθρο 136

Τα ακόλουθα προϊόντα καταγωγής κατά την έννοια του υποτμήματος 1 απολαύουν κατά την εισαγωγή τους στην Κοινότητα ή στη δικαιούχο Δημοκρατία των δασμολογικών προτιμήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 120 χωρίς να είναι αναγκαία η προσκόμιση των εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 127 ή στο άρθρο 135:

α) προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο μικρών αποστολών από ιδιώτες προς ιδιώτες, υπό τον όρο ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει τις 215 Ecu·

β) προϊόντα που περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών, υπό τον όρο ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει τις 600 Ecu.

Στο παρόν τμήμα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 117 παράγραφος 2.

Υποτμήμα 3

Μέθοδοι διοικητικής συνεργασίας

Άρθρο 137

Οι δικαιούχοι Δημοκρατίες αποστέλλουν στην Επιτροπή δείγματα των αποτυπωμάτων των χρησιμοποιούμενων σφραγίδων για την έκδοση των πιστοποιητικών κυκλοφορίας των εμπορευμάτων EUR.1 και τις διευθύνσεις των τελωνειακών αρχών που είναι αρμόδιες για την έκδοση των πιστοποιητικών κυκλοφορίας των εμπορευμάτων EUR.1 και τον εκ των υστέρων έλεγχο αυτών και των εντύπων EUR.2. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών.

Άρθρο 138

1. Ο εκ των υστέρων έλεγχος των πιστοποιητικών κυκλοφορίας των εμπορευμάτων EUR.1 και των εντύπων EUR.2 πραγματοποιείται δειγματοληπτικά ή όταν οι τελωνειακές υπηρεσίες του κράτους μέλους ή των δικαιούχων Δημοκρατιών εισαγωγής έχουν βάσιμες αμφιβολίες ως προς τη γνησιότητα του εγγράφου ή την ακρίβεια των πληροφοριών σχετικά με την πραγματική καταγωγή του εν λόγω εμπορεύματος.

2. Για την εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής αυτών των διατάξεων, οι δικαιούχοι Δημοκρατίες και τα κράτη μέλη της Κοινότητας παρέχουν αμοιβαία συνδρομή μέσω των αντίστοιχων τελωνειακών αρχών, για τον έλεγχο της γνησιότητας των πιστοποιητικών κυκλοφορίας των εμπορευμάτων EUR.1, και των εντύπων EUR.2, και της ορθότητας των πληροφοριών σχετικά με την πραγματική καταγωγή των εν λόγω προϊόντων.

3. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1, οι τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους ή της δικαιούχου Δημοκρατίας εισαγωγής επιστρέφουν το πιστοποιητικό κυκλοφορίας των εμπορευμάτων EUR.1 ή το έντυπο EUR.2 ή φωτοαντίγραφο των εν λόγω εγγράφων στις τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής, σημειώνοντας, ενδεχομένως, τους ουσιαστικούς ή τυπικούς λόγους που δικαιολογούν έρευνα.

Οι τελωνειακές αρχές επισυνάπτουν στο πιστοποιητικό κυκλοφορίας των εμπορευμάτων EUR.1 ή στο έντυπο EUR.2, το τιμολόγιο ή αντίγραφό του, αν προσκομίστηκε, και παρέχουν όλες τις πληροφορίες που διαθέτουν και από τις οποίες συνάγεται ότι τα αναφερόμενα στο εν λόγω πιστοποιητικό ή έντυπο στοιχεία είναι ανακριβή.

Εάν οι τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής αποφασίσουν να αναστείλουν την εφαρμογή των δασμολογικών προτιμήσεων που ορίζονται στο άρθρο 120 εν αναμονή των αποτελεσμάτων του ελέγχου, παρέχουν το δικαίωμα παραλαβής των εμπορευμάτων με την επιφύλαξη των συντηρητικών μέτρων που κρίνονται αναγκαία.

4. Τα αποτελέσματα του εκ των υστέρων ελέγχου γνωστοποιούνται στις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους εισαγωγής ή της δικαιούχου Δημοκρατίας εντός το πολύ έξι μηνών. Τα αποτελέσματα αυτά πρέπει να επιτρέπουν να διαπιστωθεί εάν το πιστοποιητικό κυκλοφορίας των εμπορευμάτων EUR.1 ή το έντυπο EUR.2 που αμφισβητείται εφαρμόζεται στα προϊόντα που πράγματι εξάγονται ή αν τα προϊόντα αυτά μπορούν, πράγματι, να τύχουν της εφαρμογής των δασμολογικών προτιμήσεων που ορίζονται στο άρθρο 120.

Εάν, σε περίπτωση βάσιμων αμφιβολιών, δεν υπάρχει απάντηση εντός έξι μηνών από την ημερομηνία της αίτησης ελέγχου, ή εάν η απάντηση δεν περιλαμβάνει επαρκείς πληροφορίες για τη διαπίστωση της γνησιότητας του εν λόγω εντύπου ή την πραγματική καταγωγή των προϊόντων, οι αρχές που έχουν ζητήσει πληροφορίες αρνούνται, εκτός ανωτέρας βίας ή εκτάκτων περιστάσεων, την παροχή των προβλεπόμενων δασμολογικών προτιμήσεων.

5. Για τη διενέργεια μεταγενέστερων ελέγχων των πιστοποιητικών κυκλοφορίας των εμπορευμάτων EUR.1, οι τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής πρέπει να φυλάσσουν αντίγραφα των πιστοποιητικών, καθώς και όλα τα έγγραφα εξαγωγής που τα αφορούν, για δύο τουλάχιστον έτη.

Υποτμήμα 4

Θέουτα και Μελίλια

Άρθρο 139

1. Ο όρος «Κοινότητα» που χρησιμοποιείται στο παρόν τμήμα δεν καλύπτει τη Θέουτα και τη Μελίλια. Ο όρος «προϊόντα καταγωγής Κοινότητας», δεν καλύπτει τα προϊόντα καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας.

2. Τα υποτμήματα 1 έως 3 του παρόντος τμήματος εφαρμόζονται κατ' αναλογία στα προϊόντα καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας, με την επιφύλαξη των ειδικών όρων που καθορίζονται στο άρθρο 140.

Άρθρο 140

1. Αντί του άρθρου 120, εφαρμόζονται οι ακόλουθες παράγραφοι και οι αναφορές στο εν λόγω άρθρο ισχύουν κατ’ αναλογία για το παρόν άρθρο.

2. Εφόσον μεταφέρθηκαν απευθείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 125, θεωρούνται ως:

α) προϊόντα καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας:

i) τα προϊόντα τα παραγόμενα εξ ολοκλήρου στη Θέουτα και στη Μελίλια,

ii) τα προϊόντα τα παραγόμενα στη Θέουτα και στη Μελίλια, για την κατασκευή των οποίων χρησιμοποιούνται προϊόντα άλλα από αυτά που αναφέρονται στο σημείο i), υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω προϊόντα αποτέλεσαν αντικείμενο επαρκών επεξεργασιών ή μεταποιήσεων κατά την έννοια του άρθρου 122. Η προϋπόθεση αυτή δεν εφαρμόζεται, ωστόσο, για τα προϊόντα τα οποία κατά την έννοια του υποτμήματος 1 κατάγονται από την Κοινότητα ή από δικαιούχο Δημοκρατία, εφόσον αυτά υποβάλλονται, στη Θέουτα και τη Μελίλια, σε επεξεργασίες ή μεταποιήσεις οι οποίες υπερβαίνουν τις ανεπαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 122 παράγραφος 3·

β) προϊόντα καταγωγής δικαιούχου Δημοκρατίας:

i) τα προϊόντα τα παραγόμενα εξ ολοκλήρου σε δικαιούχο Δημοκρατία,

ii) τα προϊόντα τα παραγόμενα σε δικαιούχο Δημοκρατία, για την κατασκευή των οποίων χρησιμοποιούνται προϊόντα άλλα από αυτά που αναφέρονται στο σημείο i), υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω προϊόντα αποτέλεσαν το αντικείμενο επαρκών επεξεργασιών ή μεταποιήσεων κατά την έννοια του άρθρου 122. Η προϋπόθεση αυτή δεν εφαρμόζεται, ωστόσο, για προϊόντα που κατάγονται, κατά την έννοια του υποτμήματος 1, από τη Θέουτα και τη Μελίλια ή την Κοινότητα, εφόσον αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασίες ή μεταποιήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές υπερβαίνουν τις ανεπαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 122 παράγραφος 3.

3. Η Θέουτα και η Μελίλια θεωρούνται ως ένα μόνον έδαφος.

4. Ο εξαγωγέας ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του υποχρεούται να αναγράψει το όνομα της δικαιούχου Δημοκρατίας και την ένδειξη «Θέουτα ή Μελίλια» στη θέση 2 του πιστοποιητικού κυκλοφορίας των εμπορευμάτων EUR.1.

Επιπλέον, στην περίπτωση προϊόντων καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας, ο χαρακτήρας καταγωγής πρέπει να αναγράφεται στη θέση 4 του πιστοποιητικού κυκλοφορίας των εμπορευμάτων EUR.1.

5. Οι ισπανικές τελωνειακές αρχές αναλαμβάνουν να διασφαλίσουν την εφαρμογή των διατάξεων αυτών στη Θέουτα και στη Μελίλια.

ΤΙΤΛΟΣ V

ΔΑΣΜΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 141

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 28 έως 36 του κώδικα και εκείνων του παρόντος τίτλου, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τους τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παράρτημα 23.

Οι διατάξεις της πρώτης στήλης του παραρτήματος 23 πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με την αντίστοιχη ερμηνευτική σημείωση που παρατίθεται στη δεύτερη στήλη.

2. Αν, κατά τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας, είναι αναγκαία η αναφορά στις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παραρτήματος 24.

Άρθρο 142

1. Κατά την έννοια του παρόντος τίτλου, νοείται ως:

α) «συμφωνία»: η συμφωνία για την εφαρμογή του άρθρου VII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου, που συνήφθη στο πλαίσιο των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων από το 1973 έως το 1979 και αναφέρεται στο άρθρο 31 παράγραφος 1 πρώτη περίπτωση του κώδικα·

β) «παραγόμενα εμπορεύματα»: τα καλλιεργούμενα, κατασκευαζόμενα ή εξορυσσόμενα εμπορεύματα·

γ) «πανομοιότυπα εμπορεύματα»: τα εμπορεύματα που παράγονται στην ίδια χώρα, τα οποία είναι όμοια από κάθε άποψη, περιλαμβανομένων και των φυσικών χαρακτηριστικών, της ποιότητας και της φήμης. Δευτερεύουσες διαφορές εμφάνισης δεν παρακωλύουν τον χαρακτηρισμό εμπορευμάτων, που είναι κατά τα λοιπά σύμφωνα με τον ορισμό, ως πανομοιότυπων·

δ) «ομοειδή εμπορεύματα»: τα εμπορεύματα που παράγονται στην ίδια χώρα τα οποία, χωρίς να είναι όμοια από κάθε άποψη, παρουσιάζουν παρόμοια χαρακτηριστικά και αποτελούνται από παρόμοιες ύλες, πράγμα που τους επιτρέπει να επιτελούν τις ίδιες λειτουργίες και να είναι δυνατό να εναλλάσσονται στο πλαίσιο εμπορικών πράξεων 7 η ποιότητα των εμπορευμάτων, η φήμη τους και η ύπαρξη βιομηχανικού ή εμπορικού σήματος περιλαμβάνονται στα στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, για να καθορίζεται αν τα εμπορεύματα είναι ομοειδή·

ε) «εμπορεύματα της αυτής φύσης ή του αυτού είδους»: τα εμπορεύματα που κατατάσσονται σε μια ομάδα ή μια σειρά εμπορευμάτων, τα οποία παράγονται από έναν ειδικό κλάδο παραγωγής ή έναν ειδικό τομέα ενός κλάδου παραγωγής και περιλαμβάνουν τα πανομοιότυπα ή ομοειδή εμπορεύματα.

2. Οι εκφράσεις «πανομοιότυπα εμπορεύματα» και «ομοειδή εμπορεύματα» δεν εφαρμόζονται στα εμπορεύματα που ενσωματώνουν ή περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, εργασίες μηχανικής ή μηχανολογίας, μελέτης, τέχνης ή σχεδιασμού, ή σχέδια και ιχνογραφήματα, για τα οποία δεν έχει γίνει καμία προσαρμογή κατ’ εφαρμογή του άρθρου 32 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο iv) του κώδικα, λόγω του ότι οι εργασίες αυτές πραγματοποιήθηκαν εντός της Κοινότητας.

Άρθρο 143

1. Για την εφαρμογή του άρθρου 29 παράγραφος 1 στοιχείο δ) και του άρθρου 30 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κώδικα, πρόσωπα θεωρούνται ως συνδεόμενα μεταξύ τους μόνο αν:

α) το ένα μετέχει στη διεύθυνση ή στο διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης του άλλου, και αντίστροφα·

β) έχουν από νομική άποψη την ιδιότητα των εταίρων·

γ) το ένα είναι εργοδότης του άλλου·

δ) ένα οποιοδήποτε πρόσωπο έχει στην κυριότητά του, ελέγχει ή κατέχει άμεσα ή έμμεσα 5 % ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων με δικαίωμα ψήφου, του ενός και του άλλου·

ε) το ένα από αυτά ελέγχει το άλλο άμεσα ή έμμεσα·

στ) και τα δύο ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από ένα τρίτο πρόσωπο·

ζ) και τα δύο μαζί ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα ένα τρίτο πρόσωπο·

η) είναι μέλη της ίδιας οικογένειας. Πρόσωπα θεωρούνται ως μέλη της ίδιας οικογένειας μόνον αν συνδέονται μεταξύ τους με μία από τις σχέσεις που αναφέρονται στη συνέχεια:

- σύζυγοι,

- πρώτου βαθμού ανιόντες και κατιόντες, σε ευθεία γραμμή,

- αδελφοί ή αδελφές (αμφιθαλείς ή ετεροθαλείς),

- δευτέρου βαθμού ανιόντες και κατιόντες, σε ευθεία γραμμή,

- θείος ή θεία και ανηψιός ή ανηψιά,

- γονείς του ετέρου των συζύγων και γαμπρός ή νύφη,

- αδελφοί ή αδελφές του ή της συζύγου.

2. Για τους σκοπούς του παρόντος τίτλου, τα πρόσωπα που συνδέονται οικονομικά μεταξύ τους λόγω του ότι το ένα είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος, διανομεύς ή κατ’ αποκλειστικότητα εμπορευόμενος του άλλου, ανεξάρτητα από το πώς κατονομάζεται το άλλο τούτο πρόσωπο, θεωρούνται ως συνδεόμενα μόνο αν εμπίπτουν σε ένα από τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 144

1. Για τον καθορισμό της εκτίμησης του τελωνείου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 29 του κώδικα, η πράγματι πληρωθείσα τιμή των εμπορευμάτων κατά τη χρονική στιγμή που λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας, η συμφωνηθείσα να καταβληθεί κατά την εν λόγω στιγμή, λαμβάνεται ως βάση για την εκτίμηση του τελωνείου.

2. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη διενεργούν διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της επιτροπής όσον αφορά την εφαρμογή της παραγράφου 1.

Άρθρο 145

Όταν εμπορεύματα που διασαφίζονται για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία συνιστούν μέρος μεγαλύτερης ποσότητας των ίδιων εμπορευμάτων, τα οποία έχουν αγοραστεί στο πλαίσιο μίας και μόνης συναλλαγής, η πληρωθείσα ή πληρωτέα τιμή για το σκοπό του άρθρου 29 παράγραφος 1 του κώδικα είναι μια τιμή, η οποία υπολογίζεται κατ' αναλογία των ποσοτήτων που διασαφίζονται σε σχέση με τη συνολική αγορασθείσα ποσότητα.

Αναλογική κατανομή της πράγματι πληρωθείσας ή πληρωτέας τιμής πραγματοποιείται επίσης σε περίπτωση μερικής απώλειας ή σε περίπτωση ζημίας πριν από τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία του εμπορεύματος που πρόκειται να εκτιμηθεί.

Άρθρο 146

Αν η πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα τιμή που αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 1 του κώδικα περιλαμβάνει ποσό που αντιπροσωπεύει μια εσωτερική επιβάρυνση απαιτητή στη χώρα καταγωγής ή εξαγωγής για τα υπό εκτίμηση εμπορεύματα, το εν λόγω ποσό δεν ενσωματώνεται στη δασμολογητέα αξία, υπό τον όρο ότι είναι δυνατό να αποδειχθεί, κατά τρόπο ικανοποιητικό, στις ενδιαφερόμενες τελωνειακές αρχές ότι τα εν λόγω εμπορεύματα έχουν απαλλαγεί ή θα απαλλαγούν από την επιβάρυνση αυτή προς όφελος του αγοραστή.

Άρθρο 147

1. Για το σκοπό του άρθρου 29 του κώδικα, το γεγονός ότι τα εμπορεύματα που αποτελούν το αντικείμενο πώλησης διασαφίζονται για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία πρέπει να θεωρηθεί ως επαρκής ένδειξη, ότι αυτά επωλήθησαν προς εξαγωγή με προορισμό το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας. Το ίδιο συμβαίνει σε περίπτωση διαδοχικών πωλήσεων οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί πριν από την τελωνειακή εκτίμηση και κάθε μία από τις τιμές, οι οποίες έχουν προκύψει από τις πωλήσεις αυτές, δύναται να ληφθεί ως βάση εκτίμησης, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 178 έως 181.

2. Ωστόσο, σε περίπτωση που τα εμπορεύματα έχουν χρησιμοποιηθεί σε τρίτη χώρα κατά την περίοδο μεταξύ της πώλησης και της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, δεν επιβάλλεται η εφαρμογή της συναλλακτικής αξίας.

3. Ο αγοραστής πρέπει απλώς να είναι ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης πώλησης.

Άρθρο 148

Σε περίπτωση που, από την εφαρμογή του άρθρου 29 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κώδικα, αποδεικνύεται ότι η πώληση ή η τιμή των εισαγόμενων εμπορευμάτων εξαρτάται από έναν όρο ή μια παροχή, των οποίων η αξία μπορεί να καθοριστεί με αναφορά στα υπό εκτίμηση εμπορεύματα, μια τέτοια αξία πρέπει να θεωρείται ως έμμεση πληρωμή από τον αγοραστή στον πωλητή τμήματος της πληρωθείσας ή πληρωτέας τιμής, εφόσον ο εν λόγω όρος ή παροχή δεν αναφέρεται:

α) ούτε σε δραστηριότητα που αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 3 στοιχείο β) του κώδικα·

β) ούτε σε στοιχείο που πρέπει να προστεθεί στην πληρωθείσα ή πληρωτέα τιμή, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του κώδικα.

Άρθρο 149

1. Για το σκοπό του άρθρου 29 παράγραφος 3 στοιχείο β) του κώδικα, η έκφραση «οι δραστηριότητες που αφορούν την εμπορία» σημαίνει όλες τις δραστηριότητες σχετικά με τη διαφήμιση και την προώθηση της πώλησης των εν λόγω εμπορευμάτων, καθώς και όλες τις δραστηριότητες σχετικά με τις αναφερόμενες σ’ αυτά εγγυήσεις.

2. Οι δραστηριότητες αυτές, όταν αναλαμβάνονται από τον αγοραστή, θεωρούνται ότι αναλαμβάνονται για δικό του λογαριασμό, έστω και αν προκύπτουν από υποχρέωση του αγοραστή βάσει συμφωνίας με τον πωλητή.

Άρθρο 150

1. Για την εφαρμογή του άρθρου 30 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κώδικα, (συναλλακτική αξία πανομοιότυπων εμπορευμάτων), η δασμολογητέα αξία καθορίζεται βάσει της συναλλακτικής αξίας πανομοιότυπων εμπορευμάτων, τα οποία πωλούνται στο ίδιο εμπορικό επίπεδο και στην ίδια ουσιαστικώς ποσότητα με τα υπό εκτίμηση εμπορεύματα. Ελλείψει τέτοιων πωλήσεων, θα πρέπει να γίνεται χρήση της συναλλακτικής αξίας πανομοιότυπων εμπορευμάτων, τα οποία πωλούνται σε διαφορετικό εμπορικό επίπεδο ή/και σε διαφορετική ποσότητα, προσαρμοζόμενης, ώστε να ληφθούν υπόψη οι διαφορές που είναι δυνατό να οφείλονται στο εμπορικό επίπεδο ή/και στην ποσότητα, υπό την προϋπόθεση ότι οι προσαρμογές αυτές, ανεξαρτήτως αν καταλήγουν σε αύξηση ή σε μείωση της αξίας, είναι δυνατό να βασίζονται σε προσκομιζόμενα αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία να αποδεικνύουν σαφώς ότι οι προσαρμογές είναι εύλογες και ακριβείς.

2. Στην περίπτωση που τα έξοδα που προβλέπονται στο άρθρο 32 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του κώδικα περιλαμβάνονται στη συναλλακτική αξία, η αξία αυτή προσαρμόζεται για να ληφθούν υπόψη σημαντικές διαφορές, που είναι δυνατό να υπάρχουν μεταξύ των εξόδων που αφορούν, αφενός, τα εισαγόμενα εμπορεύματα και, αφετέρου, τα πανομοιότυπα με αυτά, λόγω διαφορών στις αποστάσεις και στους τρόπους μεταφοράς.

3. Αν, από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, διαπιστωθούν δύο ή περισσότερες συναλλακτικές αξίες πανομοιότυπων εμπορευμάτων, για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των εισαγόμενων εμπορευμάτων πρέπει να ληφθεί υπόψη η κατώτερη συναλλακτική αξία.

4. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, συναλλακτική αξία εμπορευμάτων που παράγονται από διαφορετικό πρόσωπο λαμβάνεται υπόψη μόνο όταν δεν είναι δυνατό να διαπιστωθεί, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1, καμία συναλλακτική αξία πανομοιότυπων εμπορευμάτων παραγόμενων από το ίδιο πρόσωπο, το οποίο παράγει και τα υπό εκτίμηση εμπορεύματα.

5. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ως συναλλακτική αξία εισαγόμενων πανομοιότυπων εμπορευμάτων νοείται η δασμολογητέα αξία που καθορίζεται εκ των προτέρων σύμφωνα με το άρθρο 29 του κώδικα και προσαρμόζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο β) και την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 151

1. Για την εφαρμογή του άρθρου 30 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κώδικα (συναλλακτική αξία ομοειδών εμπορευμάτων), η δασμολογητέα αξία καθορίζεται με αναφορά στη συναλλακτική αξία ομοειδών εμπορευμάτων, τα οποία πωλούνται στο ίδιο εμπορικό επίπεδο και στην ίδια ουσιαστικά ποσότητα με τα υπό εκτίμηση εμπορεύματα. Ελλείψει τέτοιων πωλήσεων, θα πρέπει να γίνεται χρήση της συναλλακτικής αξίας ομοειδών εμπορευμάτων, τα οποία πωλούνται σε διαφορετικό εμπορικό επίπεδο ή/και σε διαφορετική ποσότητα, προσαρμοζόμενης, ώστε να ληφθούν υπόψη οι διαφορές που είναι δυνατό να οφείλονται στο εμπορικό επίπεδο ή/και στην ποσότητα, υπό την προϋπόθεση ότι οι προσαρμογές αυτές, ανεξάρτητα από το αν καταλήγουν σε αύξηση ή σε μείωση της αξίας, είναι δυνατό να βασίζονται σε προσκομιζόμενα αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία να αποδεικνύουν σαφώς ότι οι προσαρμογές είναι εύλογες και ακριβείς.

2. Όταν τα έξοδα που προβλέπονται στο άρθρο 32 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του κώδικα περιλαμβάνονται στη συναλλακτική αξία, η αξία αυτή προσαρμόζεται για να ληφθούν υπόψη σημαντικές διαφορές που είναι δυνατό να υπάρχουν μεταξύ των εξόδων που αφορούν, αφενός, τα εισαγόμενα εμπορεύματα και, αφετέρου, τα ομοειδή με αυτά, λόγω διαφορών στις αποστάσεις και στους τρόπους μεταφοράς.

3. Αν, για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, διαπιστωθούν περισσότερες από μία συναλλακτικές αξίες ομοειδών εμπορευμάτων, για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των εισαγόμενων εμπορευμάτων πρέπει να ληφθεί υπόψη η κατώτερη συναλλακτική αξία.

4. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, συναλλακτική αξία εμπορευμάτων που παράγονται από διαφορετικό πρόσωπο λαμβάνεται υπόψη μόνο όταν δεν είναι δυνατό να διαπιστωθεί, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1, καμία συναλλακτική αξία ομοειδών εμπορευμάτων παραγόμενων από το ίδιο πρόσωπο, το οποίο παράγει και τα υπό εκτίμηση εμπορεύματα.

5. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ως συναλλακτική αξία εισαγόμενων ομοιειδών εμπορευμάτων νοείται η δασμολογητέα αξία που καθορίζεται εκ των προτέρων σύμφωνα με το άρθρο 29 του κώδικα και προσαρμόζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο β) και την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 152

1. α) Αν τα εισαγόμενα εμπορεύματα ή πανομοιότυπα ή ομοειδή εισαγόμενα εμπορεύματα πωλούνται εντός της Κοινότητος στην αρχική τους κατάσταση, η δασμολογητέα αξία των εισαγόμενων εμπορευμάτων, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κώδικα, βασίζεται στην τιμή μονάδας, που αντιστοιχεί στις πωλήσεις των εισαγόμενων εμπορευμάτων ή πανομοιότυπων ή ομοειδών εισαγόμενων εμπορευμάτων, οι οποίες αντιπροσωπεύουν συνολικά τη μεγαλύτερη ποσότητα και γίνονται προς πρόσωπα που δεν συνδέονται με τους πωλητές κατά τη χρονική στιγμή ή περίπου κατά τη χρονική στιγμή εισαγωγής των υπό εκτίμηση εμπορευμάτων, υπό την επιφύλαξη της αφαίρεσης των ακόλουθων στοιχείων:

i) των γενικώς καταβαλλόμενων ή συμφωνούμενων προμηθειών ή περιθωρίων που ισχύουν γενικά για τα κέρδη και τα γενικά έξοδα (περιλαμβανομένου και του άμεσου ή έμμεσου κόστους εμπορίας των εν λόγω εμπορευμάτων) για τις πωλήσεις, εντός της Κοινότητας, εισαγόμενων εμπορευμάτων της ίδιας φύσης ή του ίδιου είδους,

ii) των συνήθων εξόδων μεταφοράς και ασφάλισης, καθώς και σχετικών εξόδων που γίνονται εντός της Κοινότητας, και

iii) των εισαγωγικών δασμών και λοιπών επιβαρύνσεων που πρέπει να καταβληθούν εντός της Κοινότητας λόγω της εισαγωγής ή της πώλησης των εμπορευμάτων.

β) Στην περίπτωση που τα εισαγόμενα εμπορεύματα ή τα πανομοιότυπα ή ομοειδή εισαγόμενα εμπορεύματα δεν πωλούνται κατά τη χρονική στιγμή ή περίπου κατά τη χρονική στιγμή εισαγωγής των υπό εκτίμηση εμπορευμάτων, η δασμολογητέα αξία των εισαγόμενων εμπορευμάτων, που καθορίζεται κατ' εφαρμογή του παρόντος άρθρου, βασίζεται, υπό την επιφύλαξη κατά τα λοιπά της παραγράφου 1 στοιχείο α), στην τιμή μονάδας, στην οποία πωλούνται τα εισαγόμενα εμπορεύματα ή πανομοιότυπα ή ομοειδή εισαγόμενα εμπορεύματα εντός της Κοινότητας στην αρχική τους κατάσταση κατά την πιο πρόσφατη, μετά την εισαγωγή των υπό εκτίμηση εμπορευμάτων, ημερομηνία, οπωσδήποτε όμως εντός 90 ημερών από την εισαγωγή αυτή.

2. Στην περίπτωση που τα εισαγόμενα εμπορεύματα ή τα πανομοιότυπα ή ομοειδή εισαγόμενα εμπορεύματα δεν πωλούνται εντός της Κοινότητας στην αρχική τους κατάσταση, η δασμολογητέα αξία βασίζεται, μετά από αίτηση του εισαγωγέα, στην τιμή μονάδας που αντιστοιχεί στις πωλήσεις εισαγόμενων εμπορευμάτων, οι οποίες αντιπροσωπεύουν συνολικά τη μεγαλύτερη ποσότητα και γίνονται, μετά από μεταγενέστερη επεξεργασία ή μεταποίηση, προς πρόσωπα εγκατεστημένα εντός της Κοινότητας, που δεν συνδέονται με τους πωλητές, αφού ληφθούν δεόντως υπόψη η αξία που προστίθεται λόγω της επεξεργασίας ή της μεταποίησης και οι αφαιρέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1, περίπτωση α).

3. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η τιμή μονάδας που αντιστοιχεί στις πωλήσεις εισαγόμενων εμπορευμάτων, οι οποίες αντιπροσωπεύουν συνολικά τη μεγαλύτερη ποσότητα, είναι η τιμή στην οποία πωλείται ο μεγαλύτερος αριθμός μονάδων, επί πωλήσεων προς πρόσωπα που δεν έχουν καμιά σχέση με τα πρόσωπα από τα οποία αγοράζουν τα εν λόγω εμπορεύματα κατά το πρώτο μετά την εισαγωγή εμπορικό επίπεδο, στο οποίο πραγματοποιούνται αυτές οι πωλήσεις.

4. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, μια πώληση εντός της Κοινότητας, προς πρόσωπο που παρέχει, άμεσα ή έμμεσα, αδαπάνως ή με μειωμένο κόστος, οποιοδήποτε από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 32 παράγραφος 1 περίπτωση β) του κώδικα, για να χρησιμοποιηθεί τούτο στην παραγωγή και την πώληση προς εξαγωγή των εισαγόμενων εμπορευμάτων, δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό της τιμής μονάδας.

5. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1 στοιχείο β), ως «πιο πρόσφατη ημερομηνία» νοείται η ημερομηνία κατά την οποία τα εισαγόμενα εμπορεύματα ή πανομοιότυπα ή ομοειδή εισαγόμενα εμπορεύματα πωλούνται σε ποσότητα επαρκή, ώστε να είναι δυνατός ο προσδιορισμός της τιμής μονάδας.

Άρθρο 153

1. Για την εφαρμογή του άρθρου 30 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κώδικα (υπολογιζόμενη αξία), οι τελωνειακές αρχές δεν μπορούν να απαιτούν ή να υποχρεώνουν ένα πρόσωπο που δεν κατοικεί στην Κοινότητα να προσκομίζει προς εξέταση λογιστικά στοιχεία ή άλλα έγγραφα για τον καθορισμό αυτής της αξίας. Ωστόσο, οι πληροφορίες που παρέχονται από τον παραγωγό των εμπορευμάτων για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας, κατ' εφαρμογή του παρόντος άρθρου, είναι δυνατό να επαληθεύονται σε χώρα που δεν αποτελεί μέλος της Κοινότητας από τις τελωνειακές αρχές ενός κράτους μέλους με τη σύμφωνη γνώμη του παραγωγού και υπό την προϋπόθεση ότι οι αρχές αυτές προειδοποιούν εγκαίρως τις αρχές της εν λόγω χώρας, αυτές δε παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για την έρευνα.

2. Το κόστος ή η αξία των υλικών και των εργασιών κατασκευής, που αναφέρονται στο άρθρο 30 παράγραφος 2 στοιχείο δ) πρώτη περίπτωση του κώδικα, περιλαμβάνει το κόστος των στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 32 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημεία ii) και iii) του κώδικα.

Περιλαμβάνει επίσης την αξία, επιμεριζόμενη δεόντως, με τις πρέπουσες αναλογίες, κάθε προϊόντος ή υπηρεσίας που αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 1 περίπτωση β) του κώδικα και που έχει παρασχεθεί, άμεσα ή έμμεσα, από τον αγοραστή για να χρησιμοποιηθεί κατά την παραγωγή των εισαγόμενων εμπορευμάτων. Η αξία των εργασιών που αναφέρονται στο άρθρο 32 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο iv) του κώδικα, οι οποίες εκτελούνται εντός της Κοινότητας, περιλαμβάνεται μόνο αν οι εργασίες αυτές επιβαρύνουν τον παραγωγό.

3. Όταν, για τον καθορισμό της υπολογιζόμενης αξίας, γίνεται χρήση άλλων πληροφοριών, εκτός από εκείνες που έχουν παρασχεθεί από τον παραγωγό ή για λογαριασμό του, οι τελωνειακές αρχές πληροφορούν το διασαφιστή, μετά από αίτησή του, για την πηγή των πληροφοριών αυτών, για τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν και για τους υπολογισμούς που πραγματοποιήθηκαν με βάση τα στοιχεία αυτά, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 15 του κώδικα.

4. Τα «γενικά έξοδα», που αναφέρονται στο άρθρο 30 παράγραφος 2 στοιχείο δ) δεύτερη περίπτωση του κώδικα, περιέχουν το άμεσο και έμμεσο κόστος παραγωγής και εμπορίας των προς εξαγωγή εμπορευμάτων, που δεν περιλαμβάνονται βάσει της πρώτης περίπτωσης του εν λόγω στοιχείου.

Άρθρο 154

Όταν τα είδη συσκευασίας που προβλέπονται στο άρθρο 32 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) του κώδικα πρέπει να γίνουν το αντικείμενο επαναλαμβανόμενων εισαγωγών, το κόστος τους επιμερίζεται, μετά από αίτηση του διασαφιστή, με κατάλληλο τρόπο, σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές.

Άρθρο 155

Για τους σκοπούς του άρθρου 32 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο iv) του κώδικα, τα έξοδα έρευνας και προκαταρκτικού σχεδιασμού δεν πρέπει να περιλαμβάνονται στη δασμολογητέα αξία.

Άρθρο 156

Το άρθρο 33 στοιχείο γ) του κώδικα εφαρμόζεται κατ’ αναλογία όταν η δασμολογητέα αξία καθορίζεται με την εφαρμογή μεθόδου άλλης από την συναλλακτική αξία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Διατάξεις για τα royalties και τα δικαιώματα αδείας

Άρθρο 157

1. Για τους σκοπούς του άρθρου 32 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κώδικα, νοούνται ως royalties και δικαιώματα αδείας, ιδίως, η πληρωμή για τη χρήση δικαιωμάτων σχετικών με:

- την κατασκευή των εισαγόμενων εμπορευμάτων (ιδίως διπλώματα ευρεσιτεχνίας, σχέδια-πρότυπα και τεχνογνωσία στον κατασκευαστικό τομέα), ή

- την πώληση για την εξαγωγή των εισαγόμενων εμπορευμάτων (ιδίως εμπορικά σήματα, κατατεθέντα πρότυπα), ή

- τη χρησιμοποίηση ή μεταπώληση των εισαγόμενων εμπορευμάτων (ιδίως συγγραφικά δικαιώματα, διαδικασίες κατασκευής που είναι αναπόσπαστα ενσωματωμένες στα εισαγόμενα εμπορεύματα).

2. Ανεξάρτητα από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 32 παράγραφος 5 του κώδικα, όταν η δασμολογητέα αξία των εισαγόμενων εμπορευμάτων καθορίζεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 29 του κώδικα, royalties ή δικαιώματα αδείας προστίθενται στην τιμή που πληρώνεται ή πρέπει να πληρωθεί μόνο όταν η πληρωμή αυτή:

- έχει σχέση με τα εμπορεύματα των οποίων εκτιμάται η αξία, και

- αποτελεί όρο για την πώληση των εμπορευμάτων αυτών.

Άρθρο 158

1. Όταν τα εισαγόμενα εμπορεύματα αποτελούν ένα μόνο συστατικό ή μέρος εμπορευμάτων που κατασκευάζονται στην Κοινότητα, προσαρμογή της πράγματι πληρωθείσας ή πληρωτέας τιμής για τα εισαγόμενα εμπορεύματα μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο όταν τα royalties ή τα δικαιώματα αδείας έχουν σχέση με τα εμπορεύματα αυτά.

2. Η εισαγωγή μη συναρμολογημένων εμπορευμάτων ή όσων πρέπει να υποστούν δευτερεύουσας σημασίας κατεργασία πριν από τη μεταπώληση, όπως αραίωση ή συσκευασία, δεν εμποδίζει να θεωρηθεί ότι τα royalties ή τα δικαιώματα αδείας αφορούν τα εισαγόμενα εμπορεύματα.

3. Αν τα royalties ή τα δικαιώματα αδείας αφορούν εν μέρει τα εισαγόμενα προϊόντα και εν μέρει άλλα συστατικά ή μέρη που προστίθενται στα προϊόντα μετά την εισαγωγή τους, ή σε δραστηριότητες ή υπηρεσίες μετά την εισαγωγή, δεν γίνεται κατάλληλη κατανομή παρά μόνο με βάση αντικειμενικά και μετρήσιμα στοιχεία, σύμφωνα με την ερμηνευτική σημείωση που περιλαμβάνεται στο παράρτημα 23 και αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 2 του κώδικα.

Άρθρο 159

Τα royalties ή τα δικαιώματα αδείας σχετικά με το δικαίωμα χρήσης εμπορικού ή βιομηχανικού σήματος προστίθενται στην πληρωτέα ή πληρωθείσα τιμή για τα εισαγόμενα προϊόντα όταν:

- τα royalties ή τα δικαιώματα αδείας αναφέρονται σε εμπορεύματα που μεταπωλούνται στην αρχική τους κατάσταση ή σε κατάσταση που προκύπτει μετά από δευτερεύουσας σημασίας κατεργασία μετά την εισαγωγή,

- τα εμπορεύματα αυτά αποτελούν αντικείμενο εμπορίας έχοντας σήμα που έχει εναποτεθεί πριν ή μετά την εισαγωγή, για το οποίο καταβάλλονται royalties ή δικαιώματα αδείας, και

- ο αγοραστής δεν είναι ελεύθερος να προμηθευτεί τέτοια εμπορεύματα από άλλους προμηθευτές που δεν συνδέονται με τον πωλητή.

Άρθρο 160

Όταν ο αγοραστής καταβάλλει royalties ή δικαιώματα αδείας σε τρίτον, οι όροι που προβλέπονται στο άρθρο 157 παράγραφος 2 θεωρούνται ότι πληρούνται μόνο όταν ο πωλητής ή πρόσωπο σχετιζόμενο με αυτόν απαιτεί από τον αγοραστή να προβεί στην καταβολή αυτή.

Άρθρο 161

Όταν ο τρόπος υπολογισμού του ποσού royalty ή δικαιώματος αδείας αναφέρεται στην τιμή των εισαγόμενων εμπορευμάτων, θεωρείται, εκτός αν αποδειχθεί το αντίθετο, ότι η καταβολή του εν λόγω royalty ή δικαιώματος αδείας έχει σχέση με τα εμπορεύματα των οποίων εκτιμάται η αξία.

Όμως, όταν το ποσό royalty ή δικαιώματος αδείας υπολογίζεται ανεξάρτητα από την τιμή των εισαγόμενων εμπορευμάτων, η καταβολή του εν λόγω royalty ή δικαιώματος αδείας μπορεί να έχει σχέση με τα εμπορεύματα των οποίων εκτιμάται η αξία.

Άρθρο 162

Για την εφαρμογή του άρθρου 32 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κώδικα, δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η χώρα κατοικίας του δικαιούχου πληρωμής του royalty ή του δικαιώματος αδείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Διατάξεις για τον τόπο εισόδου στην Κοινότητα

Άρθρο 163

1. Για την εφαρμογή του άρθρου 32 παράγραφος 1 στοιχείο ε) και του άρθρου 33 στοιχείο α) του κώδικα, ως τόπος εισόδου στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας νοείται:

α) για τα εμπορεύματα που μεταφέρονται δια θαλάσσης, ο λιμένας εκφόρτωσης ή ο λιμένας μεταφόρτωσης, εφόσον η μεταφόρτωση πιστοποιείται από τις τελωνειακές αρχές του λιμένα αυτού·

β) για τα εμπορεύματα που μεταφέρονται χωρίς μεταφόρτωση δια θαλάσσης και στη συνέχεια δι' εσωτερικής πλωτής οδού, ο πρώτος λιμένας - που βρίσκεται στο στόμιο του ποταμού ή της διώρυγας ή ενδότερον - στον οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί η εκφόρτωση των εμπορευμάτων, εφόσον παρέχεται η απόδειξη στην τελωνειακή υπηρεσία ότι ο οφειλόμενος ναύλος μέχρι το λιμένα εκφόρτωσης των εμπορευμάτων είναι υψηλότερος από εκείνον που οφείλεται μέχρι τον πρώτο λιμένα·

γ) για τα εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς, δι' εσωτερικής πλωτής οδού ή οδικώς, ο τόπος του πρώτου τελωνείου·

δ) για τα εμπορεύματα που μεταφέρονται με άλλον τρόπο, ο τόπος διέλευσης των από ξηράς συνόρων του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας.

2. Για τα εμπορεύματα που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας και μεταφέρονται μέχρι τον τόπο προορισμού σε άλλο τμήμα του εν λόγω εδάφους διερχόμενα από τα εδάφη της Αυστρίας, της Ελβετίας, της Ουγγαρίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας ή της Γιουγκοσλαβίας, με τη μορφή που είχε την 1η Ιανουαρίου 1991, η δασμολογητέα αξία καθορίζεται αφού ληφθεί υπόψη ο πρώτος τόπος εισόδου στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, υπό τον όρο ότι τα εμπορεύματα αποτελούν το αντικείμενο απευθείας μεταφοράς μέσω των εδαφών της Αυστρίας, της Ελβετίας, της Ουγγαρίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας ή της Γιουγκοσλαβίας, κατά την προαναφερθείσα έννοια, και η διέλευση από τις χώρες αυτές αντιστοιχεί στο κανονικό δρομολόγιο προς τον τόπο προορισμού.

3. Για τα εμπορεύματα που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας και μεταφέρονται δια θαλάσσης μέχρι τον τόπο προορισμού σε άλλο τμήμα του εν λόγω εδάφους, η δασμολογητέα αξία καθορίζεται λαμβανομένου υπόψη του πρώτου τόπου εισόδου στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, υπό τον όρο ότι τα εμπορεύματα μεταφέρονται απευθείας δια κανονικής οδού προς τον τόπο προορισμού.

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου εξακολουθούν να ισχύουν όταν, στα εδάφη της Αυστρίας, της Ελβετίας, της Ουγγαρίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας ή της Γιουγκοσλαβίας, κατά την έννοια της παραγράφου 2 και για λόγους σχετικούς με τη μεταφορά, τα εμπορεύματα έχουν αποτελέσει αντικείμενο εκφόρτωσης, μεταφόρτωσης ή προσωρινής ακινητοποίησης.

5. Για τα εμπορεύματα που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας μεταφερόμενα απευθείας από ένα από τα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα προς άλλο τμήμα του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, ή αντίστροφα, ο τόπος εισόδου που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη είναι ο τόπος που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 και βρίσκεται στο τμήμα του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας από όπου προέρχονται τα εν λόγω εμπορεύματα, εφόσον αυτά ξεφορτώθηκαν ή μεταφορτώθηκαν εκεί και αυτό βεβαιώθηκε από τις τελωνειακές αρχές.

6. Όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3 και 5, ο τόπος εισόδου που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη είναι ο τόπος που προβλέπεται στην παράγραφο 1, ο οποίος βρίσκεται στο τμήμα προορισμού του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Διατάξεις για τα έξοδα μεταφοράς

Άρθρο 164

Για την εφαρμογή του άρθρου 32 παράγραφος 1 στοιχείο ε) και του άρθρου 33 στοιχείο α) του κώδικα:

α) όταν τα εμπορεύματα μεταφέρονται με το ίδιο μεταφορικό μέσο μέχρις ενός σημείου, που βρίσκεται πέρα από τον τόπο εισόδου στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, τα έξοδα μεταφοράς κατανέμονται κατ' αναλογία προς τη διανυόμενη απόσταση εκτός και εντός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, εκτός αν παρέχεται στις τελωνειακές αρχές απόδειξη των εξόδων που πραγματοποιήθηκαν με βάση υποχρεωτικό και γενικό τιμολόγιο, για τη μεταφορά των εμπορευμάτων μέχρι του τόπου εισόδου στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας·

β) όταν τα εμπορεύματα τιμολογούνται σε ενιαία τιμή «ελεύθερο στον τόπο προορισμού», η οποία αντιστοιχεί στην τιμή στον τόπο εισόδου, τα σχετικά έξοδα μεταφοράς εντός της Κοινότητας δεν πρέπει να εκπίπτουν από την τιμή αυτή. Πάντως, μια τέτοια έκπτωση είναι αποδεκτή, εφόσον αποδειχθεί στις τελωνειακές αρχές ότι η τιμή «ελεύθερο στα σύνορα» είναι μικρότερη από την ενιαία τιμή «ελεύθερο στον τόπο προορισμού»·

γ) όταν τα εμπορεύματα μεταφέρονται δωρεάν ή με μεταφορικά μέσα του αγοραστή, πρέπει να συνυπολογίζονται στη δασμολογητέα αξία τα έξοδα μεταφοράς μέχρι του τόπου εισόδου, υπολογιζόμενα σύμφωνα με το σύνηθες τιμολόγιο μεταφοράς που ισχύει για τον ίδιο τρόπο μεταφοράς.

Άρθρο 165

1. Όλα τα ταχυδρομικά τέλη που επιβάλλονται στα εμπορεύματα, τα οποία αποστέλλονται ταχυδρομικώς ως τον τόπο προορισμού, πρέπει να ενσωματώνονται στη δασμολογητέα αξία των εμπορευμάτων αυτών, εξαιρουμένων των συμπληρωματικών ταχυδρομικών τελών που, ενδεχομένως, εισπράττονται στη χώρα εισαγωγής.

2. Ωστόσο, η επιβολή των τελών αυτών δεν οδηγεί σε προσαρμογή της δηλούμενης αξίας για την εκτίμηση εμπορευμάτων τα οποία αποτελούν αντικείμενα αποστολών που στερούνται οιουδήποτε εμπορικού χαρακτήρα.

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν ισχύουν για τα εμπορεύματα που μεταφέρονται από τις ταχυδρομικές υπηρεσίες αποστολών εξπρές που αποκαλούνται EMS-Datapost (στη Δανία EMS-Jetpost, στη Γερμανία EMS-Kurierpostsendungen, στην Ιταλία CAI-Post).

Άρθρο 166

Το κόστος αεροπορικής μεταφοράς, που πρέπει να ενσωματώνεται στη δασμολογητέα αξία των εμπορευμάτων, καθορίζεται κατ’ εφαρμογή των κανόνων και ποσοστών που αναφέρονται στο παράρτημα 25.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Αξιολόγηση των μέσων πληροφορικής που προορίζονται για εξοπλισμούς επεξεργασίας δεδομένων

Άρθρο 167

1. Ανεξάρτητα από τα άρθρα 29 έως 33 του κώδικα, για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας εισαγόμενων μέσων πληροφορικής που προορίζονται για εξοπλισμούς επεξεργασίας δεδομένων και φέρουν δεδομένα ή εντολές, λαμβάνεται υπόψη μόνο το κόστος και η αξία του ίδιου του μέσου πληροφορικής. Η δασμολογητέα αξία εισαγόμενων μέσων πληροφορικής, που φέρουν δεδομένα ή εντολές, δεν περιλαμβάνει, λοιπόν, το κόστος ή την αξία των δεδομένων ή των εντολών, υπό τον όρο ότι το κόστος αυτό ή η σχετική αξία διαχωρίζονται από το κόστος ή την αξία του σχετικού μέσου πληροφορικής.

2. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου:

α) ο όρος «μέσο πληροφορικής» δεν αφορά τα ολοκληρωμένα κυκλώματα, τους ημιαγωγούς και τις παρόμοιες διατάξεις ή τα είδη που περιλαμβάνουν τέτοια κυκλώματα ή διατάξεις·

β) ο όρος «δεδομένα ή εντολές» δεν περιλαμβάνει τις ηχογραφήσεις, τις κινηματογραφικές εγγραφές ή τις εγγραφές βίντεο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Διατάξεις για τις τιμές συναλλάγματος

Άρθρο 168

Για τους σκοπούς των άρθρων 169 έως 171 του παρόντος κεφαλαίου:

α) με τον όρο «βεβαιωθείσα τιμή» νοείται:

- η τελευταία τιμή πώλησης συναλλάγματος που βεβαιώνεται για τις εμπορικές συναλλαγές στην περισσότερο αντιπροσωπευτική αγορά ή αγορές του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, ή

- οποιαδήποτε τιμή συναλλάγματος που βεβαιώνεται με τον τρόπο αυτό και καθορίζεται από το κράτος μέλος ως η «βεβαιωθείσα τιμή», εφόσον αντικατοπτρίζει, όσο το δυνατόν ακριβέστερα, την τρέχουσα αξία του αντίστοιχου νομίσματος κατά τις εμπορικές συναλλαγές·

β) με τον όρο «δημοσιεύεται» νοείται η γενική γνωστοποίηση κατά τον τρόπο που καθορίζεται από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος·

γ) με τον όρο «νόμισμα» νοείται οποιαδήποτε νομισματική μονάδα που χρησιμοποιείται ως μέσο διακανονισμού μεταξύ των νομισματικών αρχών ή στη διεθνή αγορά.

Άρθρο 169

1. Όταν τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της δασμολογητέας αξίας ενός εμπορεύματος εκφράζονται, κατά τη στιγμή του εν λόγω προσδιορισμού, σε νόμισμα διαφορετικό από εκείνο του κράτους μέλους όπου γίνεται η εκτίμηση, η τιμή συναλλάγματος που πρέπει να εφαρμόζεται για τον προσδιορισμό της αξίας αυτής στο νόμισμα του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους είναι η βεβαιούμενη τιμή της προτελευταίας Τετάρτης του μήνα, που δημοσιεύεται την ίδια ή την επόμενη ημέρα.

2. Η βεβαιούμενη τιμή της προτελευταίας Τετάρτης του μήνα εφαρμόζεται για ολόκληρο τον επόμενο μήνα, εκτός αν αντικατασταθεί από τιμή που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 171.

3. Όταν μια τιμή συναλλάγματος δεν βεβαιώνεται την προτελευταία Τετάρτη σύμφωνα με την παράγραφο 1 ή όταν βεβαιώνεται αλλά δεν δημοσιεύεται την ίδια ή την επόμενη ημέρα, η τελευταία βεβαιωθείσα τιμή για το εν λόγω νόμισμα που δημοσιεύθηκε κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 14 ημερών θεωρείται ως βεβαιωθείσα τιμή εκείνη την Τετάρτη.

Άρθρο 170

Όταν μια τιμή συναλλάγματος δεν μπορεί να καθοριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 169, η τιμή συναλλάγματος που χρησιμοποιείται για την εφαρμογή του άρθρου 35 του κώδικα καθορίζεται από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και αντικατοπτρίζει, όσο το δυνατόν ακριβέστερα, την τρέχουσα αξία του εν λόγω νομίσματος, στις εμπορικές συναλλαγές, που γίνονται στο νόμισμα του κράτους μέλους αυτού.

Άρθρο 171

1. Όταν μια τιμή συναλλάγματος, που βεβαιώθηκε την τελευταία Τετάρτη ενός μηνός και δημοσιεύθηκε την ίδια ή την επόμενη ημέρα, διαφέρει κατά 5 % ή περισσότερο από την τιμή που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 169, για να αρχίσει να ισχύει τον επόμενο μήνα, αντικαθιστά τη δεύτερη τιμή και εφαρμόζεται από την πρώτη Τετάρτη του εν λόγω μήνα ως τιμή που χρησιμοποιείται για την εφαρμογή του άρθρου 35 του κώδικα.

2. Όταν, κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής που αναφέρεται στις προηγούμενες διατάξεις, μια τιμή που βεβαιώθηκε κάποια Τετάρτη και δημοσιεύθηκε την ίδια ή την επόμενη ημέρα διαφέρει κατά 5 % ή περισσότερο από την τιμή που πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, αντικαθιστά τη δεύτερη τιμή και αρχίζει να ισχύει την επόμενη Τετάρτη ως τιμή που χρησιμοποιείται για την εφαρμογή του άρθρου 35 του κώδικα. Αυτή η τιμή αντικατάστασης εξακολουθεί να ισχύει μέχρι το τέλος του τρέχοντα μήνα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν θα αντικατασταθεί βάσει της πρώτης φράσης της παρούσας παραγράφου.

3. Όταν σε κάποιο κράτος μέλος η τιμή συναλλάγματος δεν βεβαιωθεί κάποια Τετάρτη ή όταν βεβαιωθεί αλλά δεν δημοσιευθεί την ίδια ή την επόμενη ημέρα, τότε ως βεβαιωθείσα τιμή, για την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 στο εν λόγω κράτος μέλος, θεωρείται η πλέον πρόσφατα βεβαιωθείσα τιμή που δημοσιεύθηκε πριν από την εν λόγω Τετάρτη.

Άρθρο 172

Όταν οι τελωνειακές αρχές κράτους μέλους επιτρέπουν σε διασαφιστή να παράσχει ή να επαναλάβει ορισμένα στοιχεία της διασάφησης για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία με τη μορφή περιοδικής διασάφησης, η εν λόγω άδεια είναι δυνατό, μετά από αίτηση του διασαφιστή, να προβλέπει ότι επιλέγεται μια μοναδική τιμή για τη μετατροπή σε εθνικό νόμισμα του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους στοιχείων, που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας εκφραζόμενα σε συγκεκριμένο νόμισμα. Σ' αυτή την περίπτωση επιλέγεται, μεταξύ των τιμών που βεβαιώνονται σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο, εκείνη που εφαρμόζεται την πρώτη ημέρα της περιόδου την οποία καλύπτει η διασάφηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Απλουστευμένες διαδικασίες για ορισμένα αναλώσιμα εμπορεύματα

Άρθρο 173

1. Για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των προϊόντων που ορίζονται σύμφωνα με την κατάταξη που γίνεται στο παράρτημα 26, η Επιτροπή καθορίζει για κάθε δασμολογική κλάση μία κατά μονάδα αξία, η οποία εκφράζεται σε νομίσματα των κρατών μελών, ανά 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους. Οι κατά μονάδα αξίες εφαρμόζονται για περιόδους 14 ημερών, από τις οποίες η κάθε μία αρχίζει Παρασκευή.

2. Οι κατά μονάδα αξίες καθορίζονται με βάση τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία παρέχουν τα κράτη μέλη στην Επιτροπή για κάθε δασμολογική κλάση:

α) τη μέση κατά μονάδα τιμή «ελεύθερο στα σύνορα» μη εκτελωνισθέντων εμπορευμάτων καθαρού βάρους 100 χιλιογράμμων, η οποία εκφράζεται στο νόμισμα του σχετικού κράτους μέλους και η οποία υπολογίζεται με βάση τις τιμές που διαπιστώθηκαν για τις παρτίδες των εμπορευμάτων που δεν υπέστησαν ζημία στα κέντρα εμπορίας, που ορίζονται στο παράρτημα 27, κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, που αναφέρεται στο άρθρο 174 παράγραφος 1·

β) τις ποσότητες που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία ανά πολιτικό έτος με είσπραξη των εισαγωγικών δασμών.

3. Η μέση κατά μονάδα τιμή «ελεύθερο στα σύνορα» μη εκτελωνισθέντων εμπορευμάτων υπολογίζεται βάσει των πωλήσεων του ακατέργαστου προϊόντος, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μεταξύ εισαγωγέων και χονδρεμπόρων. Ωστόσο, για τα ακατέργαστα προϊόντα, που βρίσκονται στα κέντρα εμπορίας του Λονδίνου, Μιλάνου και Rungis, μπορεί να γίνει αναφορά στο εμπορικό επίπεδο των πωλήσεων, οι οποίες πραγματοποιούνται συχνότερα στα κέντρα αυτά.

Οι αριθμοί, οι οποίοι προκύπτουν κατ’ αυτόν τον τρόπο, πρέπει να μειωθούν:

- κατά ένα περιθώριο εμπορίας που ανέρχεται σε 15 % για τα κέντρα εμπορίας του Λονδίνου, Μιλάνου και Rungis και σε 8 % για τα άλλα κέντρα εμπορίας,

- κατά τα έξοδα μεταφοράς και ασφάλισης στο εσωτερικό του τελωνειακού εδάφους,

- κατά ένα κατ’ αποκοπή ποσό, ύψους 5 Ecu, που αντιπροσωπεύει το σύνολο των άλλων εξόδων, που δεν πρέπει να ενσωματωθούν στη δασμολογητέα αξία.

Το εν λόγω κατ’ αποκοπή ποσό μετατρέπεται στο εθνικό νόμισμα κάθε κράτους μέλους με βάση τους τελευταίους ισχύοντες συντελεστές, που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 18 του κώδικα,

- κατά τους εισαγωγικούς δασμούς και λοιπές επιβαρύνσεις που δεν ενσωματώνονται στη δασμολογητέα αξία.

4. Όσον αφορά τα έξοδα μεταφοράς και ασφάλισης που πρέπει να αφαιρεθούν σύμφωνα με την παράγραφο 3, τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν ποσά κατ’ αποκοπή. Τα ποσά αυτά, καθώς και ο τρόπος υπολογισμού τους, γνωστοποιούνται χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή.

Άρθρο 174

1. Η περίοδος αναφοράς που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των μέσων κατά μονάδα τιμών που αναφέρονται στο άρθρο 173 παράγραφος 2 στοιχείο α), αποτελείται από μια περίοδο 14 ημερών, η οποία λήγει την Πέμπτη που προηγείται της εβδομάδας κατά τη διάρκεια της οποίας καθορίζονται νέες κατά μονάδα τιμές.

2. Οι μέσες κατά μονάδα τιμές κοινοποιούνται από τα κράτη μέλη το αργότερο τη Δευτέρα στις 12.00 της εβδομάδας κατά τη διάρκεια της οποίας καθορίζονται οι κατά μονάδα αξίες κατ' εφαρμογή του άρθρου 173. Αν η ημέρα αυτή είναι αργία, η κοινοποίηση πραγματοποιείται την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

3. Οι ποσότητες που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους, για κάθε δασμολογική κλάση, κοινοποιούνται από όλα τα κράτη μέλη στην Επιτροπή πριν από τις 15 Ιουνίου του επομένου έτους.

Άρθρο 175

1. Οι κατά μονάδα αξίες, που αναφέρονται στο άρθρο 173 παράγραφος 1, καθορίζονται από την Επιτροπή κάθε δεύτερη Τρίτη σύμφωνα με το σταθμισμένο μέσο όρο των μέσων κατά μονάδα τιμών, που αναφέρονται στο άρθρο 173 παράγραφος 2 στοιχείο α), σε σχέση με τις ποσότητες που αναφέρονται στο άρθρο 173 παράγραφος 2 στοιχείο β).

2. Για τον καθορισμό αυτού του σταθμισμένου μέσου όρου, κάθε μέση κατά μονάδα τιμή που αναφέρεται στο άρθρο 173 παράγραφος 2 στοιχείο α), μετατρέπεται σε Ecu με βάση την τελευταία επίσημη τιμή που ορίζεται από την Επιτροπή και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πριν από την εβδομάδα, κατά τη διάρκεια της οποίας καθορίστηκαν οι κατά μονάδα αξίες. Οι ίδιες τιμές συναλλάγματος εφαρμόζονται κατά τη μετατροπή των κατά μονάδα αξιών, που προέκυψαν κατ’ αυτόν τον τρόπο, στα νομίσματα των κρατών μελών.

3. Οι κατά μονάδα αξίες που δημοσιεύτηκαν τελευταία εξακολουθούν να εφαρμόζονται όσο δεν θα έχουν δημοσιευθεί νέες κατά μονάδα αξίες. Σε περίπτωση, όμως, ισχυρών διακυμάνσεων των τιμών σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, που οφείλονται, παραδείγματος χάρη, σε διακοπή της συνέχειας των εισαγωγών ενός ορισμένου προϊόντος, μπορεί να καθοριστούν νέες κατά μονάδα τιμές βάσει των τιμών οι οποίες ισχύουν την στιγμή του καθορισμού των προαναφερθεισών κατά μονάδα αξιών.

Άρθρο 176

1. Θεωρούνται ότι υπέστησαν ζημία οι παρτίδες, οι οποίες, κατά τη στιγμή κατά την οποία καθορίζεται η δασμολογητέα αξία, περιλαμβάνουν, σε ποσοστό 5 % τουλάχιστον, προϊόντα σε κατάσταση ακατάλληλη για την ανθρώπινη κατανάλωση ή η αξία τους έχει υποτιμηθεί κατά 20 % τουλάχιστον σε σχέση με το μέσο όρο των τιμών της αγοράς του υγιούς προϊόντος.

2. Οι παρτίδες που έχουν υποστεί ζημία είναι δυνατό να εκτιμηθούν:

- είτε μετά από διαλογή, με εφαρμογή των κατά μονάδα αξιών στο υγιές τμήμα, ενώ το τμήμα που έχει υποστεί ζημία καταστρέφεται υπό τελωνειακή επιτήρηση,

- είτε με εφαρμογή των κατά μονάδα αξιών που καθορίζονται για το υγιές προϊόν μετά από αφαίρεση του βάρους της εξεταζόμενης παρτίδας κατά ένα ποσοστό ίσο προς το ποσοστό της ζημίας, το οποίο διαπιστώνεται από ορκωτό εμπειρογνώμονα και γίνεται αποδεκτό από τις τελωνειακές αρχές,

- είτε με εφαρμογή των κατά μονάδα αξιών, που έχουν καθοριστεί για το υγιές προϊόν, μειωμένες κατά ένα ποσοστό της ζημίας, το οποίο διαπιστώνεται από ορκωτό εμπειρογνώμονα και γίνεται αποδεκτό από τις τελωνειακές αρχές.

Άρθρο 177

1. Το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, δηλώνοντας το ίδιο ή μέσω άλλου τη δασμολογητέα αξία ενός ή περισσότερων προϊόντων που εισάγει, στο πλαίσιο των κατά μονάδα αξιών που καθορίζονται κατ' εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, προσχωρεί στο σύστημα των απλουστευμένων διαδικασιών για το τρέχον πολιτικό έτος, όσον αφορά το ή τα υπό εξέταση προϊόντα.

2. Αν, στη συνέχεια, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο προσφύγει σε μεθόδους άλλες από αυτές των απλουστευμένων διαδικασιών για την εκτίμηση ενός ή περισσότερων προϊόντων που εισάγει, οι τελωνειακές αρχές του οικείου κράτους μέλους εξουσιοδοτούνται να του κοινοποιήσουν ότι αποκλείεται από το δικαίωμα χρησιμοποίησης των απλουστευμένων διαδικασιών για το ή τα σχετικά προϊόντα μέχρι το τέλος του τρέχοντος πολιτικού έτους 7 αυτό το μέτρο αποκλεισμού μπορεί να επεκταθεί μέχρι το τέλος του επόμενου έτους. Το μέτρο αποκλεισμού, το οποίο κοινοποιείται από το κράτος μέλος, γνωστοποιείται χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή, η οποία ενημερώνει σχετικά τις τελωνειακές αρχές των άλλων κρατών μελών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

Δήλωση στοιχείων και παροχή των σχετικών εγγράφων

Άρθρο 178

1. Όταν, για την εφαρμογή των άρθρων 28 έως 36 του κώδικα, είναι αναγκαίος ο καθορισμός της δασμολογητέας αξίας, μια δήλωση των σχετικών με τη δασμολογητέα αξία στοιχείων (δήλωση της αξίας) επισυνάπτεται στη διασάφηση που κατατίθεται για τα εισαγόμενα εμπορεύματα. Η δήλωση της αξίας συντάσσεται επί εντύπου D.V. 1, σύμφωνου με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα 31, που συνοδεύεται, ενδεχομένως, από ένα ή περισσότερα έντυπα D.V. 1 bis, τα οποία αντιστοιχούν στο υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα 29.

2. Ειδικότερα, ορίζεται ότι η προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 δήλωση της αξίας γίνεται από άτομο που έχει την κατοικία ή τον τόπο εργασίας του στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας και έχει στη διάθεσή του όλα τα σχετικά στοιχεία.

3. Οι τελωνειακές αρχές είναι δυνατό να παραιτηθούν από την απαίτηση προς σύνταξη της δήλωσης σε έντυπο, όπως αυτό που ορίζεται στην παράγραφο 1, όταν η δασμολογητέα αξία των εν λόγω εμπορευμάτων δεν μπορεί να καθοριστεί κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 29 του κώδικα. Σε τέτοια περίπτωση, το άτομο που αναφέρεται στην παράγραφο 2 υποχρεούται να παρέχει - το ίδιο ή μέσω άλλου - στις τελωνειακές αρχές κάθε άλλη πληροφορία που μπορεί να απαιτείται για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας κατ' εφαρμογή άλλου άρθρου του εν λόγω κανονισμού 7 τέτοιες πληροφορίες παρέχονται υπό τη μορφή και τους όρους που ορίζουν οι τελωνειακές αρχές.

4. Η κατάθεση στο τελωνείο μιας δήλωσης όπως απαιτείται από την παράγραφο 1 ισοδυναμεί, με την επιφύλαξη ενδεχόμενης εφαρμογής κατασταλτικών διατάξεων, με ανάληψη ευθύνης εκ μέρους του ατόμου που αναφέρεται στην παράγραφο 2, όσον αφορά:

- την ακρίβεια και την πληρότητα των στοιχείων της διασάφησης,

- τη γνησιότητα των επισυναπτόμενων εγγράφων, που υποβάλλονται για την υποστήριξη αυτών των στοιχείων, και

- την παροχή κάθε επιπλέον πληροφορίας ή εγγράφου απαραίτητου για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων.

5. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στα εμπορεύματα των οποίων η δασμολογητέα αξία καθορίζεται σύμφωνα με το σύστημα των απλουστευμένων διαδικασιών, που έχει θεσπιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 173 έως 177.

Άρθρο 179

1. Με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία η δήλωση που προβλέπεται στο άρθρο 178 παράγραφος 1 είναι αναγκαία για την ορθή είσπραξη των εισαγωγικών δασμών, οι τελωνειακές αρχές παραιτούνται από την απαίτηση του συνόλου ή μέρους αυτής:

α) όταν η δασμολογητέα αξία των εισαγόμενων εμπορευμάτων δεν υπερβαίνει τις 5 000 Ecu ανά αποστολή, με την επιφύλαξη ότι δεν πρόκειται για τμηματικές ή πολλαπλές αποστολές από τον ίδιο αποστολέα στον ίδιο παραλήπτη, ή

β) όταν πρόκειται για εισαγωγές, που στερούνται κάθε εμπορικού χαρακτήρα, ή

γ) όταν η προσκόμιση των εν λόγω στοιχείων δεν είναι αναγκαία για την εφαρμογή του κοινού δασμολογίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ή όταν οι δασμοί που προβλέπονται από το δασμολόγιο δεν καθίστανται απαιτητοί βάσει ειδικών τελωνειακών διατάξεων.

2. Το ποσό που εκφράζεται σε Ecu στην παράγραφο 1 στοιχείο α) μετατρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 18 του κώδικα. Οι τελωνειακές αρχές έχουν τη δυνατότητα να στρογγυλοποιούν προς τα πάνω ή προς τα κάτω το ποσό που λαμβάνεται μετά τη μετατροπή.

Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να διατηρούν αμετάβλητη την αξία σε εθνικό νόμισμα του καθορισθέντος σε Ecu ποσού αν, κατά την ετήσια προσαρμογή που προβλέπεται στο άρθρο 18 του κώδικα, η μετατροπή του ποσού αυτού καταλήγει, πριν από τη στρογγυλοποίηση που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο, σε μεταβολή της αξίας σε εθνικό νόμισμα κατά ποσοστό μικρότερο από 5 % ή σε μείωση της αξίας αυτής.

3. Όταν πρόκειται για εμπορεύματα που αποτελούν αντικείμενο συνεχούς ρεύματος εισαγωγών, που πραγματοποιούνται υπό τις αυτές εμπορικές συνθήκες, προέρχονται από τον ίδιο πωλητή και προορίζονται για τον ίδιο αγοραστή, τα κράτη μέλη μπορούν να παραιτηθούν από την απαίτηση παροχής του συνόλου των στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 178 παράγραφος 1, ως δικαιολογητικά κάθε διασάφησης, αλλά πρέπει να απαιτούν αυτά σε κάθε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών και τουλάχιστον μια φορά κάθε τρία χρόνια.

4. Η απαλλαγή που παρέχεται βάσει του παρόντος άρθρου μπορεί να ανακληθεί και η προσκόμιση του D.V. 1 μπορεί να ζητηθεί στις περιπτώσεις κατά τις οποίες αποκαλύπτεται ότι δεν πληρούται πλέον κάποια αναγκαία προϋπόθεση, που θα δικαιολογούσε την εν λόγω παροχή της απαλλαγής.

Άρθρο 180

Σε περίπτωση χρησιμοποίησης συστημάτων πληροφορικής ή όταν τα συγκεκριμένα εμπορεύματα αποτελούν αντικείμενο γενικών, περιοδικών ή ανακεφαλαιωτικών διασαφήσεων, οι τελωνειακές αρχές εξουσιοδοτούνται να επιτρέπουν την προσκόμιση των στοιχείων, που απαιτούνται για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας με διαφορετική μορφή.

Άρθρο 181

1. Το άτομο που αναφέρεται στο άρθρο 178 παράγραφος 2 πρέπει να προσκομίζει στις τελωνειακές αρχές αντίτυπο του τιμολογίου, βάσει του οποίου δηλούται η δασμολογητέα αξία των εισαγόμενων εμπορευμάτων. Όταν η δασμολογητέα αξία δηλούται εγγράφως, το αντίτυπο αυτό φυλάσσεται από τις τελωνειακές αρχές.

2. Όταν η δασμολογητέα αξία δηλούται εγγράφως και το τιμολόγιο που αφορά τα εισαγόμενα εμπορεύματα έχει εκδοθεί επ’ ονόματι ενός προσώπου εγκατεστημένου σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο στο οποίο δηλούται η δασμολογητέα αξία, ο δηλών πρέπει να προσκομίσει στις τελωνειακές αρχές δεύτερο αντίτυπο του τιμολογίου αυτού. Το ένα από τα αντίτυπα αυτά φυλάσσεται από τις τελωνειακές αρχές· το άλλο, το οποίο φέρει τη σφραγίδα των αρχών αυτών, καθώς και τον αριθμό καταχώρησης της διασάφησης στο εν λόγω τελωνείο, παραδίδεται στον δηλούντα για να το διαβιβάσει στο πρόσωπο, επ’ ονόματι του οποίου έχει εκδοθεί το τιμολόγιο.

3. Οι τελωνειακές αρχές έχουν την ευχέρεια να ορίσουν ότι οι διατάξεις της παραγράφου 2 εφαρμόζονται όταν το πρόσωπο, επ' ονόματι του οποίου έχει εκδοθεί το τιμολόγιο, είναι εγκατεστημένο στο κράτος μέλος, στο οποίο δηλούται η δασμολογητέα αξία.

ΤΙΤΛΟΣ VI

ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΕΔΑΦΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Εξέταση των εμπορευμάτων και λήψη δειγμάτων από τον ενδιαφερόμενο

Άρθρο 182

1. Η εξέταση των εμπορευμάτων που αναφέρεται στο άρθρο 42 του κώδικα παραχωρείται μετά από προφορική αίτηση του προσώπου που είναι εξουσιοδοτημένο να δώσει στα εμπορεύματα τελωνειακό προορισμό, εκτός εάν οι τελωνειακές αρχές, εκτιμώντας τις περιστάσεις, κρίνουν αναγκαία την κατάθεση γραπτής αίτησης.

Η λήψη δειγμάτων επιτρέπεται μόνο μετά από γραπτή αίτηση του ενδιαφερομένου.

2. Οι γραπτές αιτήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 πρέπει να κατατίθενται υπογεγραμμένες από τον ενδιαφερόμενο, στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές. Πρέπει να περιέχουν τα ακόλουθα στοιχεία:

- όνομα και διεύθυνση του αιτούντος,

- τόπο όπου βρίσκονται τα εμπορεύματα,

- αριθμό της συνοπτικής διασάφησης, όταν αυτή έχει ήδη προσκομιστεί, εκτός από τις περιπτώσεις που το ίδιο το τελωνείο αναλαμβάνει να θέσει την εν λόγω ένδειξη ή την αναφορά στο προηγούμενο τελωνειακό καθεστώς, ή ακόμη τις αναγκαίες πληροφορίες για την εξακρίβωση της ταυτότητας του μεταφορικού μέσου όπου βρίσκονται τα εμπορεύματα,

- κάθε άλλο αναγκαίο για την εξακρίβωση της ταυτότητας των εμπορευμάτων στοιχείο.

Οι τελωνειακές αρχές χορηγούν την άδεια με βάση την αίτηση που υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο. Όταν η εν λόγω αίτηση αναφέρεται σε λήψη δειγμάτων, οι εν λόγω αρχές υποδεικνύουν τις ποσότητες των εμπορευμάτων που θα ληφθούν ως δείγμα.

3. Η προηγούμενη εξέταση των εμπορευμάτων και η λήψη δειγμάτων πραγματοποιούνται υπό τον έλεγχο των τελωνειακών αρχών, οι οποίες καθορίζουν τη σχετική διαδικασία λαμβάνοντας υπόψη τη συγκεκριμένη περίπτωση.

Η αποσυσκευασία, η ζύγιση, η ανασυσκευασία και κάθε άλλη ενέργεια επί των εμπορευμάτων πραγματοποιούνται με κίνδυνο και έξοδα του ενδιαφερομένου, ο οποίος επιβαρύνεται επίσης με τα πιθανά έξοδα ανάλυσης.

4. Τα λαμβανόμενα δείγματα πρέπει να γίνονται αντικείμενο των διατυπώσεων για τη λήψη τελωνειακού προορισμού. Όταν η εξέταση των δειγμάτων οδηγεί σε καταστροφή ή ανεπανόρθωτη απώλεια αυτών, δεν θεωρείται ότι γεννάται οφειλή. Το άρθρο 182 παράγραφος 5 του κώδικα εφαρμόζεται στα απορρίμματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Συνοπτική διασάφηση

Άρθρο 183

1. Η συνοπτική διασάφηση πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο που την καταθέτει.

2. Οι τελωνειακές αρχές θεωρούν και φυλάσσουν τη συνοπτική διασάφηση για να ελέγχουν αν τα εμπορεύματα, στα οποία αυτή αναφέρεται, θα λάβουν τελωνειακό προορισμό μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο 49 του κώδικα.

3. Ως συνοπτική διασάφηση για εμπορεύματα που, πριν από την προσκόμισή τους στο τελωνείο, είχαν κυκλοφορήσει στο πλαίσιο διαδικασίας διαμετακόμισης, χρησιμεύει το αντίγραφο του παραστατικού διαμετακόμισης που προορίζεται για το τελωνείο προορισμού.

4. Οι τελωνειακές αρχές έχουν την ευχέρεια να επιτρέπουν η συνοπτική διασάφηση να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις μεθόδους της πληροφορικής. Στην περίπτωση αυτή, οι κανόνες της παραγράφου 2 προσαρμόζονται ανάλογα.

Άρθρο 184

1. Μέχρις ότου τα εμπορεύματα λάβουν τελωνειακό προορισμό, το πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 183 παράγραφος 1 υποχρεούται να προσκομίζει στο σύνολό τους, οποτεδήποτε το ζητήσουν οι τελωνειακές αρχές, τα εμπορεύματα που αποτέλεσαν το αντικείμενο της συνοπτικής διασάφησης και δεν εκφορτώθηκαν από το μεταφορικό μέσο στο οποίο βρίσκονται.

2. Κάθε πρόσωπο το οποίο κατέχει διαδοχικά τα εμπορεύματα, μετά την εκφόρτωσή τους, για να προβεί στη μετακίνηση ή την αποθήκευσή τους, είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση της υποχρέωσης προσκόμισης των εμπορευμάτων στο σύνολό τους, οποτεδήποτε το ζητήσουν οι τελωνειακές αρχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Πρωσωρινή εναπόθεση

Άρθρο 185

1. Όταν οι χώροι που αναφέρονται στο άρθρο 51 παράγραφος 1 του κώδικα έχουν εγκριθεί σε μόνιμη βάση για την τοποθέτηση εμπορευμάτων υπό προσωρινή εναπόθεση, οι χώροι αυτοί ονομάζονται «αποθήκες προσωρινής εναπόθεσης».

2. Για να εξασφαλιστεί η εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, οι τελωνειακές αρχές είναι δυνατό, όταν δεν διαχειρίζονται οι ίδιες την αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης, να απαιτούν:

α) να κλειδώνονται οι αποθήκες προσωρινής εναπόθεσης με δύο κλειδιά, από τα οποία το ένα να παραμένει στην τελωνειακή αρχή·

β) το πρόσωπο που εκμεταλλεύεται την αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης να τηρεί λογιστική αποθήκης που επιτρέπει την παρακολούθηση της κίνησης των εμπορευμάτων.

Άρθρο 186

Η τοποθέτηση των εμπορευμάτων σε αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης πραγματοποιείται με βάση τη συνοπτική διασάφηση. Εντούτοις, οι τελωνειακές αρχές μπορεί να απαιτούν την κατάθεση ειδικής διασάφησης που συντάσσεται βάσει εντύπου σύμφωνου με το υπόδειγμα που αυτές καθορίζουν.

Άρθρο 187

Με την επιφύλαξη του άρθρου 56 του κώδικα και των διατάξεων που εφαρμόζονται στον τομέα πώλησης στο τελωνείο, υποχρεούται να δίνει συνέχεια στα μέτρα που λαμβάνονται από τις τελωνειακές αρχές κατ’ εφαρμογή του άρθρου 53 παράγραφος 1 του κώδικα, και να επιβαρύνεται με τα σχετικά έξοδα, το πρόσωπο που υπέβαλε τη συνοπτική διασάφηση ή, εφόσον τέτοια δεν έχει ακόμη υποβληθεί, τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 44 παράγραφος 2 του κώδικα.

Άρθρο 188

Όταν οι τελωνειακές αρχές πραγματοποιούν πωλήσεις εμπορευμάτων σύμφωνα με το άρθρο 53 του κώδικα, αυτές εκτελούνται σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν στα κράτη μέλη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Ειδικές διατάξεις που ισχύουν για τα εμπορεύματα που μεταφέρονται δια θαλάσσης ή αεροπορικώς

Τμήμα 1

Γενική διάταξη

Άρθρο 189

Όταν εμπορεύματα που προέρχονται από τρίτες χώρες εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας δια θαλάσσης ή αεροπορικώς και μεταφέρονται βάσει ενιαίου τίτλου μεταφοράς δια της ιδίας οδού και χωρίς μεταφόρτωση, σε άλλο λιμένα ή αερολιμένα της Κοινότητας, προσκομίζονται στο τελωνείο κατά την έννοια του άρθρου 40 του κώδικα μόνο στο λιμένα ή στον αερολιμένα στον οποίο εκφορτώνονται ή μεταφορτώνονται.

Τμήμα 2

Ειδικές διατάξεις που ισχύουν για τις χειραποσκευές και τις παραδιδόμενες αποσκευές κατά τη διακίνηση επιβατών

Άρθρο 190

Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, νοούνται ως:

α) κοινοτικός αερολιμένας: κάθε αερολιμένας που βρίσκεται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας·

β) διεθνής κοινοτικός αερολιμένας: κάθε κοινοτικός αερολιμένας ο οποίος, μετά από άδεια που χορηγείται από τις αρμόδιες αρχές, μπορεί να χρησιμοποιείται για τις αεροπορικές συγκοινωνίες με τρίτες χώρες·

γ) ενδοκοινοτική πτήση: η μετακίνηση αεροσκάφους μεταξύ δύο κοινοτικών αερολιμένων, χωρίς ενδιάμεση στάση, η οποία δεν άρχισε ή δεν τελειώνει σε μη κοινοτικό αερολιμένα·

δ) κοινοτικός λιμένας: κάθε θαλάσσιος λιμένας που βρίσκεται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας·

ε) ενδοκοινοτικό θαλάσσιο ταξίδι: η μετακίνηση, χωρίς ενδιάμεσο σταθμό, μεταξύ δύο κοινοτικών λιμένων σκάφους που εξασφαλίζει τακτικά την ανταπόκριση μεταξύ δύο ή περισσότερων συγκεκριμένων κοινοτικών λιμένων·

στ) σκάφη αναψυχής: τα ιδιωτικά σκάφη που χρησιμοποιούνται για ταξίδια με δρομολόγιο καθοριζόμενο κατά την επιθυμία των ατόμων που τα χρησιμοποιούν·

ζ) αεροσκάφη για τουριστικούς ή επιχειρηματικούς σκοπούς: τα ιδιωτικά αεροσκάφη που προορίζονται για ταξίδια με δρομολόγιο καθοριζόμενο κατά την επιθυμία των ατόμων που τα χρησιμοποιούν·

η) αποσκευές: όλα τα αντικείμενα που μεταφέρονται, με οποιονδήποτε τρόπο, από κάποιο πρόσωπο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του.

Άρθρο 191

Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος τμήματος, όσον αφορά τις αεροπορικές μεταφορές, οι αποσκευές θεωρούνται ως:

- «παραδιδόμενες», όταν, αφού καταγραφούν στον αερολιμένα αναχώρησης, δεν είναι προσιτές στο πρόσωπο κατά τη διάρκεια της πτήσης, ούτε, ενδεχομένως, κατά την ενδιάμεση στάση που αναφέρεται στο άρθρο 192 σημεία 1 και 2 και στο άρθρο 194 σημεία 1 και 2 του παρόντος κεφαλαίου,

- «χειραποσκευές», όταν το πρόσωπο τις μεταφέρει μαζί του στο θάλαμο του αεροσκάφους.

Άρθρο 192

Όλοι οι έλεγχοι και οι διατυπώσεις όσον αφορά:

1. τις χειραποσκευές και τις παραδιδόμενες αποσκευές των επιβατών αεροσκάφους που αναχώρησε από μη κοινοτικό αερολιμένα και πρόκειται να συνεχίσει, μετά από στάση σε κοινοτικό αερολιμένα, την πτήση του προς άλλον κοινοτικό αερολιμένα, γίνονται στον τελευταίο αυτόν αερολιμένα, εφόσον πρόκειται για διεθνή κοινοτικό αερολιμένα 7 σ' αυτή την περίπτωση, οι αποσκευές υπόκεινται στις ρυθμίσεις που ισχύουν για τις αποσκευές των προσώπων που προέρχονται από τρίτες χώρες, εφόσον το πρόσωπο δεν είναι σε θέση να αποδείξει, με ικανοποιητικό για τις αρμόδιες αρχές τρόπο, τον κοινοτικό χαρακτήρα των αγαθών που μεταφέρει·

2. τις χειραποσκευές και τις παραδιδόμενες αποσκευές των επιβατών αεροσκάφους που κάνει στάση σε κοινοτικό αερολιμένα προτού συνεχίσει την πτήση του με προορισμό μη κοινοτικό αερολιμένα, γίνονται στον αερολιμένα αναχώρησης, εφόσον πρόκειται για διεθνή κοινοτικό αερολιμένα 7 σ' αυτή την περίπτωση, ο έλεγχος των χειραποσκευών δύναται να πραγματοποιείται στον κοινοτικό αερολιμένα ενδιάμεσης στάσης για να διαπιστωθεί αν τα αγαθά που περιέχουν πληρούν τις προϋποθέσεις για την ελεύθερη κυκλοφορία τους στο εσωτερικό της Κοινότητας·

3. τις αποσκευές των προσώπων που χρησιμοποιούν θαλάσσια γραμμή που εξυπηρετείται από το ίδιο σκάφος και περιλαμβάνει διαδοχικά δρομολόγια που αρχίζουν, προσεγγίζουν ενδιαμέσως ή τελειώνουν σε μη κοινοτικό λιμένα, γίνονται στο λιμένα όπου οι αποσκευές, κατά περίπτωση, φορτώνονται ή εκφορτώνονται.

Άρθρο 193

Όλοι οι έλεγχοι και οι διατυπώσεις, όσον αφορά τις αποσκευές των προσώπων που χρησιμοποιούν:

1. σκάφη αναψυχής, γίνονται, ανεξάρτητα από την προέλευση ή τον προορισμό αυτών των σκαφών, σε οιονδήποτε κοινοτικό λιμένα·

2. αεροσκάφη για τουριστικούς ή επιχειρηματικούς σκοπούς, διενεργούνται:

- όσον αφορά τις πτήσεις που προέρχονται από μη κοινοτικό αερολιμένα άφιξης, στον πρώτο αερολιμένα άφιξης, που πρέπει να είναι διεθνής κοινοτικός αερολιμένας εφόσον το αεροσκάφος πρόκειται να πραγματοποιήσει, μετά από ενδιάμεση στάση, πτήση με προορισμό άλλον κοινοτικό αερολιμένα,

- όσον αφορά τις πτήσεις που προέρχονται από κοινοτικό αερολιμένα, στον τελευταίο διεθνή κοινοτικό αερολιμένα, εφόσον το αεροσκάφος πρόκειται να πραγματοποιήσει, μετά από ενδιάμεση σταση, πτήση με προορισμό μη κοινοτικό αερολιμένα.

Άρθρο 194

1. Στην περίπτωση αποσκευών οι οποίες φθάνουν σε κοινοτικό αερολιμένα με αεροσκάφος που προέρχεται από μη κοινοτικό αερολιμένα και οι οποίες μεταφορτώνονται, στον εν λόγω κοινοτικό αερολιμένα, σε άλλο αεροσκάφος που εκτελεί ενδοκοινοτική πτήση:

- όλοι οι έλεγχοι και οι διατυπώσεις που αφορούν παραδιδόμενες αποσκευές διενεργούνται στον αερολιμένα άφιξης της ενδοκοινοτικής πτήσης, εφόσον πρόκειται για διεθνή κοινοτικό αερολιμένα,

- όλοι οι έλεγχοι των χειραποσκευών πραγματοποιούνται στον πρώτο διεθνή κοινοτικό αερολιμένα· συμπληρωματικός έλεγχος των αποσκευών αυτών μπορεί να πραγματοποιηθεί στον αερολιμένα άφιξης της ενδοκοινοτικής πτήσης μόνο κατ' εξαίρεση, όταν ένας τέτοιος συμπληρωματικός έλεγχος αποδεικνύεται απαραίτητος μετά τον έλεγχο των παραδιδόμενων αποσκευών,

- έλεγχος των παραδιδόμενων αποσκευών μπορεί να διενεργηθεί στον πρώτο κοινοτικό αερολιμένα μόνο κατ’ εξαίρεση, όταν ένας τέτοιος συμπληρωματικός έλεγχος αποδεικνύεται απαραίτητος μετά τον έλεγχο των χειραποσκευών.

2. Στην περίπτωση αποσκευών οι οποίες φορτώνονται σε κοινοτικό αερολιμένα επί αεροσκάφους που εκτελεί ενδοκοινοτική πτήση με σκοπό τη μεταφόρτωσή τους, σε άλλο κοινοτικό αερολιμένα, επί αεροσκάφους με προορισμό μη κοινοτικό αερολιμένα:

- όλοι οι έλεγχοι και οι διατυπώσεις που αφορούν παραδιδόμενες αποσκευές διενεργούνται στον αερολιμένα αναχώρησης της ενδοκοινοτικής πτήσης, εφόσον πρόκειται για διεθνή κοινοτικό αερολιμένα,

- όλοι οι έλεγχοι των χειραποσκευών πραγματοποιούνται στον τελευταίο διεθνή κοινοτικό αερολιμένα 7 προηγούμενος έλεγχος των αποσκευών αυτών μπορεί να πραγματοποιηθεί στον αερολιμένα αναχώρησης της ενδοκοινοτικής πτήσης μόνο κατ' εξαίρεση, όταν ένας τέτοιος έλεγχος αποδεικνύεται απαραίτητος μετά τον έλεγχο των παραδιδόμενων αποσκευών,

- έλεγχος των παραδιδόμενων αποσκευών μπορεί να διενεργηθεί στον τελευταίο κοινοτικό αερολιμένα μόνο κατ’ εξαίρεση, όταν ένας τέτοιος συμπληρωματικός έλεγχος αποδεικνύεται απαραίτητος μετά τον έλεγχο των χειραποσκευών.

3. Όλοι οι έλεγχοι και όλες οι διατυπώσεις που διενεργούνται στις αποσκευές που φθάνουν σε κοινοτικό αερολιμένα με αεροσκάφος της γραμμής ή charter προερχόμενο από μη κοινοτικό αερολιμένα και μεταφορτώνονται, στον εν λόγω κοινοτικό αερολιμένα, σε αεροσκάφος που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική πτήση για τουριστικούς ή επιχειρηματικούς σκοπούς, διενεργούνται στον αερολιμένα άφιξης του αεροσκάφους της γραμμής ή charter.

4. Όλοι οι έλεγχοι και όλες οι διατυπώσεις που διενεργούνται στις αποσκευές που φορτώνονται σε κοινοτικό αερολιμένα σε αεροσκάφος που πραγματοποιεί ενδοικοινοτική πτήση για τουριστικούς ή επιχειρηματικούς σκοπούς και οι οποίες πρόκειται να μεταφορτωθούν, σε άλλο κοινοτικό αερολιμένα, σε αεροσκάφος της γραμμής ή charter με προορισμό μη κοινοτικό αερολιμένα, διενεργούνται στον αερολιμένα αναχώρησης του αεροσκάφους της γραμμής ή charter.

5. Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν στο διεθνή κοινοτικό αερολιμένα στον οποίο πραγματοποιείται η μεταφόρτωση των παραδιδόμενων αποσκευών, στον έλεγχο των αποσκευών:

- που προέρχονται από μη κοινοτικό αερολιμένα και μεταφορτώνονται, σε διεθνή κοινοτικό αερολιμένα, επί αεροσκάφους με προορισμό διεθνή αερολιμένα που βρίσκεται στο ίδιο εθνικό έδαφος,

- που φορτώνονται επί αεροσκάφους, σε διεθνή αερολιμένα, με σκοπό να μεταφορτωθούν, σε άλλο διεθνή αερολιμένα που βρίσκεται στο ίδιο εθνικό έδαφος, επί αεροσκάφους με προορισμό μη κοινοτικό αερολιμένα.

Άρθρο 195

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι:

- κατά την άφιξη των προσώπων, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί καμία μεταφορά αγαθών πριν από τον έλεγχο των χειραποσκευών που δεν αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3925/91 του Συμβουλίου [8],

[8] ΕΕ αριθ. L 374 της 31. 12. 1991, σ. 4.

- κατά την αναχώρηση των προσώπων, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί καμία μεταφορά αγαθών μετά τον έλεγχο των χειραποσκευών που δεν αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3925/91 του Συμβουλίου,

- κατά την άφιξη των προσώπων, εφαρμόζονται μέτρα ώστε να εμποδίζεται κάθε μεταφορά αγαθών πριν από τον έλεγχο των παραδιδόμενων αποσκευών που δεν αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3925/91 του Συμβουλίου,

- κατά την αναχώρηση των προσώπων, εφαρμόζονται μέτρα ώστε να εμποδίζεται κάθε μεταφορά αγαθών μετά τον έλεγχο των παραδιδόμενων αποσκευών που δεν αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3925/91 του Συμβουλίου.

Άρθρο 196

Οι παραδιδόμενες αποσκευές που έχουν καταγραφεί σε κοινοτικό αερολιμένα αναγνωρίζονται από ετικέτα που τίθεται στον εν λόγω αερολιμένα. Το υπόδειγμα της ετικέτας αυτής, καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της, παρατίθενται στο παράρτημα 30.

Άρθρο 197

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τον κατάλογο των αερολιμένων που ανταποκρίνονται στον ορισμό του «διεθνούς κοινοτικού αερολιμένα» που προβλέπεται στο άρθρο 190 στοιχείο β). Η Επιτροπή δημοσιεύει τον κατάλογο αυτό στη σειρά C της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

ΤΙΤΛΟΣ VII

ΔΙΑΣΑΦΗΣΗ - ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Γραπτή διασάφηση

Τμήμα 1

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 198

1. Όταν η διασάφηση περιλαμβάνει περισσότερα του ενός είδη, τα στοιχεία που αφορούν κάθε είδος θεωρούνται ότι αποτελούν ξεχωριστή διασάφηση.

2. Θεωρούνται ότι συνιστούν ένα μόνο εμπόρευμα τα συστατικά στοιχεία βιομηχανικών συνόλων που αποτελούν αντικείμενο ενιαίου κωδικού της συνδυασμένης ονοματολογίας.

Άρθρο 199

Με την επιφύλαξη της ενδεχόμενης εφαρμογής κατασταλτικών διατάξεων, η κατάθεση σε τελωνείο διασάφησης, την οποία έχει υπογράψει ο διασαφιστής ή ο αντιπρόσωπός του, ισοδυναμεί με δέσμευση σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν όσον αφορά:

- την ακρίβεια των στοιχείων της διασάφησης,

- τη γνησιότητα των επισυναπτόμενων εγγράφων,

- την τήρηση κάθε υποχρέωσης, όσον αφορά την υπαγωγή των εκάστοτε εμπορευμάτων στο σχετικό καθεστώς.

Άρθρο 200

Τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται προς υποστήριξη της διασάφησης πρέπει να φυλάσσονται από τις τελωνειακές αρχές, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά ή αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το διασαφιστή για άλλες πράξεις. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι τελωνειακές αρχές λαμβάνουν όλα τα μέτρα, ώστε τα εν λόγω δικαιολογητικά να μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεταγενέστερα μόνο για την ποσότητα ή την αξία για την οποία εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 201

1. Η διασάφηση πρέπει να κατατίθεται στο τελωνείο στο οποίο προσκομίζονται τα εμπορεύματα. Η κατάθεση μπορεί να γίνει μόλις πραγματοποιηθεί η εν λόγω προσκόμιση.

2. Οι τελωνειακές αρχές έχουν την ευχέρεια να επιτρέπουν την κατάθεση της διασάφησης πριν ο διασαφιστής είναι σε θέση να προσκομίσει τα εμπορεύματα. Στην περίπτωση αυτή, οι τελωνειακές αρχές δύνανται να καθορίζουν προθεσμία, που προσδιορίζεται ανάλογα με τις περιστάσεις, για την προσκόμιση αυτή. Όταν η προθεσμία αυτή εκπνεύσει, θεωρείται ότι η διασάφηση δεν κατατέθηκε.

3. Όταν διασάφηση κατατέθηκε πριν από την άφιξη των εμπορευμάτων, στα οποία αυτή αναφέρεται, στο τελωνείο ή σε άλλο τόπο που ορίζεται από τις τελωνειακές αρχές, μπορεί να γίνει δεκτή μόνο μετά την προσκόμιση των εμπορευμάτων στο τελωνείο.

Άρθρο 202

1. Η κατάθεση της διασάφησης στο αρμόδιο τελωνείο πρέπει να διενεργείται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες του τελωνείου αυτού.

Ωστόσο, οι τελωνειακές αρχές έχουν την ευχέρεια να επιτρέπουν, μετά από αίτηση και με δαπάνες του διασαφιστή, την κατάθεση της διασάφησης και πέραν των εργάσιμων ημερών και ωρών.

2. Εξομοιούται με κατάθεση διασάφησης στο τελωνείο η παράδοση της διασάφησης αυτής στους υπαλλήλους του εν λόγω τελωνείου σε άλλο χώρο που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό, στο πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ των τελωνειακών αρχών και του ενδιαφερομένου.

Άρθρο 203

Η ημερομηνία αποδοχής της διασάφησης πρέπει να αναγράφεται σ’ αυτή.

Άρθρο 204

Οι τελωνειακές αρχές έχουν την ευχέρεια να δέχονται ή να απαιτούν οι διορθώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 65 του κώδικα να πραγματοποιούνται με την κατάθεση νέας διασάφησης προοριζόμενης να αντικαταστήσει την αρχική διασάφηση. Στην περίπτωση αυτή, ως ημερομηνία για τον προσδιορισμό των δασμών, που ενδεχομένως απαιτούνται, και για την εφαρμογή των λοιπών διατάξεων που διέπουν το σχετικό τελωνειακό καθεστώς, λογίζεται η ημερομηνία αποδοχής της αρχικής διασάφησης.

Τμήμα 2

Έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιούνται

Άρθρο 205

1. Το επίσημο υπόδειγμα για την κατάρτιση γραπτής διασάφησης για την υπαγωγή, στο πλαίσιο της συνήθους διαδικασίας, εμπορευμάτων σε τελωνειακό καθεστώς ή την επανεξαγωγή τους σύμφωνα με το άρθρο 182 παράγραφος 3 του κώδικα, είναι το ενιαίο διοικητικό έγγραφο.

2. Για το σκοπό αυτό, είναι επίσης δυνατό να χρησιμοποιηθούν άλλα έντυπα, εφόσον προβλέπεται από τις διατάξεις του σχετικού τελωνειακού καθεστώτος:

3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 δεν εμποδίζουν:

- την απαλλαγή από την υποχρέωση κατάθεσης γραπτής διασάφησης που προβλέπεται στα άρθρα 225 έως 236 για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, την εξαγωγή ή την προσωρινή εισαγωγή,

- τη δυνατότητα των κρατών μελών να μην απαιτούν τη χρήση του εντύπου που αναφέρεται στην παράγραφο 1, σε περίπτωση εφαρμογής των ειδικών διατάξεων, που προβλέπονται στα άρθρα 237 και 238, για τις ταχυδρομικές αποστολές επιστολών και δεμάτων,

- τη χρησιμοποίηση ειδικών εντύπων για τη διευκόλυνση της διασάφησης σε ειδικές περιπτώσεις, εφόσον το επιτρέπουν οι τελωνειακές αρχές,

- τη δυνατότητα των κρατών μελών να μην απαιτούν τη χρήση του εγγράφου που προβλέπεται στην παράγραφο 1 σε περίπτωση συμφωνιών ή ρυθμίσεων που έχουν συναφθεί ή πρόκειται να συναφθούν μεταξύ των υπηρεσιών δύο ή περισσότερων κρατών μελών και αποβλέπουν σε μεγαλύτερη απλούστευση των διατυπώσεων για το σύνολο ή μέρος των μεταξύ τους συναλλαγών,

- τη δυνατότητα που παρέχεται στους ενδιαφερόμενους να χρησιμοποιούν πίνακες φόρτωσης για τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων της κοινοτικής διαμετακόμισης, προκειμένου περί αποστολών που περιλαμβάνουν πολλά είδη εμπορευμάτων,

- την έκδοση μέσω δημόσιων ή ιδιωτικών συστημάτων πληροφορικής και υπό τους όρους που καθορίζονται από τα κράτη μέλη, ενδεχομένως σε λευκό χαρτί, διασαφήσεων εξαγωγής, διαμετακόμισης ή εισαγωγής καθώς και εγγράφων που προορίζονται για τη βεβαίωση του κοινοτικού χαρακτήρα των εμπορευμάτων, που δεν κυκλοφορούν στο πλαίσιο του καθεστώτος εσωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης,

- τη δυνατότητα που παρέχεται στα κράτη μέλη, σε περίπτωση χρησιμοποίησης μηχανογραφικού συστήματος επεξεργασίας των διασαφήσεων, να προβλέπουν ότι η διασάφηση, κατά την έννοια της παραγράφου 1, συνίσταται στο ενιαίο έγγραφο, που εκδίδεται μέσω του εν λόγω συστήματος.

4. Όταν, για τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων, χρησιμοποιούνται συστήματα πληροφορικής, δημόσια ή ιδιωτικά, μέσω των οποίων πραγματοποιείται επίσης η έκδοση των διασαφήσεων, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να προβλέπουν ότι:

- η χειρόγραφη υπογραφή αντικαθίσταται από άλλη τεχνική εξακρίβωσης της ταυτότητας, η οποία μπορεί ενδεχομένως να συνίσταται στη χρησιμοποίηση κωδικών και έχει τις ίδιες νομικές συνέπειες με τη χειρόγραφη υπογραφή. Η διευκόλυνση αυτή παρέχεται μόνον όταν πληρούνται οι τεχνικές και διοικητικές προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από τις αρμόδιες αρχές,

- οι διασαφήσεις που εκδίδονται κατ' αυτόν τον τρόπο επικυρώνονται αμέσως από τα συστήματα αντί να τίθεται με το χέρι ή με μηχανικό μέσο η σφραγίδα του τελωνείου και η υπογραφή του αρμόδιου υπαλλήλου.

5. Όταν στην κοινοτική νομοθεσία γίνεται αναφορά σε διασάφηση εξαγωγής, επανεξαγωγής, εισαγωγής ή υπαγωγής σε οποιοδήποτε άλλο τελωνειακό καθεστώς, τα κράτη μέλη δεν δύνανται να απαιτούν διοικητικά έγγραφα άλλα από εκείνα τα οποία:

- θεσπίζονται ρητά από κοινοτικές πράξεις ή προβλέπονται από τέτοιες πράξεις,

- απαιτούνται βάσει διεθνών συμβάσεων που συμβιβάζονται με την συνθήκη,

- απαιτούνται από τους επιχειρηματίες προκειμένου αυτοί να επιτύχουν, μετά από σχετική αίτηση, πλεονέκτημα ή ειδική διευκόλυνση,

- απαιτούνται, στο πλαίσιο των διατάξεων της συνθήκης, για την εφαρμογή ειδικών ρυθμίσεων η εφαρμογή των οποίων δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη χρήση του εγγράφου που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 206

Εφόσον χρειάζεται, χρησιμοποιείται επίσης το έντυπο του ενιαίου διοικητικού εγγράφου κατά τη μεταβατική περίοδο που προβλέπεται στην πράξη προσχώρησης, κατά το εμπόριο, μεταξύ της Κοινότητας με τη σύνθεση που αυτή είχε στις 31 Δεκεμβρίου 1985 και της Ισπανίας ή της Πορτογαλίας, καθώς και μεταξύ αυτών των δύο κρατών μελών, προϊόντων που δεν υπόκεινται ακόμη σε πλήρη κατάργηση των δασμών και φορολογικών επιβαρύνσεων ισοδύναμου αποτελέσματος ή εξακολουθούν να υποβάλλονται σε άλλα μέτρα που προβλέπονται από την πράξη προσχώρησης.

Για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου, καταστρέφεται το αντίτυπο 2 ή, κατά περίπτωση, το αντίτυπο 7 των εντύπων που χρησιμοποιούνται κατά τις συναλλαγές με την Ισπανία και την Πορτογαλία ή μεταξύ των δύο αυτών κρατών μελών.

Χρησιμοποιείται επίσης για κοινοτικά εμπορεύματα στο πλαίσιο συναλλαγών μεταξύ των μερών του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας στα οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου [9] και σε μέρη του εν λόγω εδάφους στα οποία οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται, ή στο πλαίσιο συναλλαγών μεταξύ μερών του εδάφους αυτού στα οποία δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις αυτές.

[9] ΕΕ αριθ. L 145 της 13. 6. 1977, σ. 1.

Άρθρο 207

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 205 παράγραφος 3, οι τελωνειακές υπηρεσίες των κρατών μελών κατά τη συμπλήρωση των διατυπώσεων εξαγωγής ή εισαγωγής, έχουν τη δυνατότητα να μην απαιτούν, γενικώς, την προσκόμιση ορισμένων αντιτύπων του ενιαίου εγγράφου που προορίζονται για τις αρχές αυτού του κράτους μέλους, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω στοιχεία βρίσκονται σε άλλα μέσα εγγραφής.

Άρθρο 208

1. Το ενιαίο διοικητικό έγγραφο πρέπει να προσκομίζεται σε δεσμίδες που περιλαμβάνουν τον αριθμό αντιτύπων που προβλέπεται για τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων που αφορούν το τελωνειακό καθεστώς στο οποίο πρέπει να υπαχθεί το εμπόρευμα.

2. Όταν του καθεστώτος κοινοτικής ή κοινής διαμετακόμισης προηγείται ή έπεται κάποιο άλλο τελωνειακό καθεστώς, μπορεί να προσκομίζεται δεσμίδα, που περιλαμβάνει τον αριθμό αντιτύπων που προβλέπεται για τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων που αφορούν το καθεστώς διαμετακόμισης και το προηγούμενο ή επόμενο τελωνειακό καθεστώς.

3. Οι δεσμίδες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 προέρχονται:

- είτε από ένα σύνολο οκτώ αντιτύπων, σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα 31,

- είτε, σε περίπτωση ιδίως χρησιμοποίησης μηχανογραφικού συστήματος επεξεργασίας των διασαφήσεων, από δύο συνεχόμενα σύνολα τεσσάρων αντιτύπων, σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα 32.

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 205 παράγραφος 3 και των άρθρων 222 έως 224 και 254 έως 289, τα έντυπα των διασαφήσεων είναι δυνατό να συμπληρώνονται, ενδεχομένως, με ένα ή περισσότερα συμπληρωματικά έντυπα, που προσκομίζονται σε δεσμίδες, οι οποίες περιλαμβάνουν τα αντίτυπα διασάφησης που προβλέπονται για τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων που αφορούν το τελωνειακό καθεστώς στο οποίο πρέπει να υπαχθούν τα εμπορεύματα, στα οποία είναι δυνατό να επισυνάπτονται, ενδεχομένως, τα αντίτυπα που προβλέπονται για τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων που αφορούν τα προηγούμενα ή επόμενα τελωνειακά καθεστώτα.

Οι δεσμίδες αυτές προέρχονται:

- είτε από ένα σύνολο οκτώ αντιτύπων, σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα 33,

- είτε από δύο σύνολα τεσσάρων αντιτύπων, σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα 34.

Τα συμπληρωματικά έντυπα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ενιαίου διοικητικού εγγράφου στο οποίο αναφέρονται.

5. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 4, οι τελωνειακές αρχές έχουν την ευχέρεια να προβλέπουν ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά έγγραφα σε περίπτωση που χρησιμοποιείται μηχανογραφικό σύστημα επεξεργασίας των διασαφήσεων, μέσω του οποίου πραγματοποιείται και η έκδοση αυτών των τελευταίων.

Άρθρο 209

1. Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 208 παράγραφος 2, κάθε ενδιαφερόμενος δεσμεύεται μόνο για τα στοιχεία που αναφέρονται στο καθεστώς που ζήτησε ως διασαφιστής, κύριος υπόχρεος ή αντιπρόσωπος του ενός εξ αυτών.

2. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1, όταν ο διασαφιστής χρησιμοποιεί ενιαίο έγγραφο, το οποίο εκδόθηκε κατά τη διάρκεια του προηγούμενου τελωνειακού καθεστώτος, είναι υποχρεωμένος να επαληθεύει, πριν από την κατάθεση της διασάφησης, την ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται στις θέσεις που τον αφορούν και τη δυνατότητα εφαρμογής τους στα σχετικά εμπορεύματα και το αιτούμενο καθεστώς, καθώς και να συμπληρώνει τις εν λόγω θέσεις, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, οποιαδήποτε διαφορά παρατηρηθεί από το διασαφιστή μεταξύ των συγκεκριμένων εμπορευμάτων και των υπαρχόντων στοιχείων πρέπει να ανακοινώνεται αμέσως από αυτόν στο τελωνείο στο οποίο κατατίθεται η διασάφηση. Στην περίπτωση αυτή, ο διασαφιστής θα πρέπει να συντάσσει τη διασάφησή του σε νέα αντίτυπα του εντύπου του ενιαίου εγγράφου.

Άρθρο 210

Όταν το ενιαίο διοικητικό έγγραφο χρησιμοποιείται για να καλύψει πολλά διαδοχικά τελωνειακά καθεστώτα, οι τελωνειακές αρχές βεβαιώνονται ότι συμφωνούν τα διαδοχικά στοιχεία που αναφέρονται στις σχετικές με τα εν λόγω διαφορετικά καθεστώτα διασαφήσεις.

Άρθρο 211

Η διασάφηση πρέπει να συντάσσεται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας, που γίνεται αποδεκτή από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο διεκπεραιώθηκαν οι διατυπώσεις.

Σε περίπτωση ανάγκης, οι τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους προορισμού μπορεί να ζητήσουν από το διασαφιστή ή τον αντιπρόσωπό του σ’ αυτό το κράτος μέλος τη μετάφραση της διασάφησης στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του εν λόγω κράτους μέλους. Η μετάφραση αυτή αντικαθιστά τα αντίστοιχα στοιχεία της εν λόγω διασάφησης.

Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου, η διασάφηση πρέπει να συντάσσεται στην επίσημη ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους προορισμού σε όλες τις περιπτώσεις όπου η διασάφηση, στο τελευταίο αυτό κράτος μέλος, γίνεται με αντίτυπα διασάφησης διαφορετικά από αυτά που υποβλήθηκαν αρχικά στο τελωνείο του κράτους μέλους αναχώρησης.

Άρθρο 212

1. Το ενιαίο διοικητικό έγγραφο πρέπει να συντάσσεται σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα 37 και, ενδεχομένως, αφού ληφθούν υπόψη τα συμπληρωματικά στοιχεία που προβλέπονται στο πλαίσιο άλλων κοινοτικών ρυθμίσεων.

2. Οι τελωνειακές αρχές εξασφαλίζουν στους χρήστες την ευχερή προμήθεια των οδηγιών, που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3. Οι τελωνειακές υπηρεσίες κάθε κράτους μέλους συμπληρώνουν τις οδηγίες αυτές, εφόσον χρειάζεται.

Άρθρο 213

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για τη συμπλήρωση του εντύπου που αναφέρεται στο άρθρο 205 παράγραφος 1 περιλαμβάνονται στο παράρτημα 38.

Άρθρο 214

Στις περιπτώσεις που, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, είναι απαραίτητο να εκδίδονται συμπληρωματικά αντίγραφα του εντύπου που αναφέρεται στο άρθρο 205 παράγραφος 1, ο διασαφιστής μπορεί να χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτό, και εφόσον χρειάζεται, συμπληρωματικά αντίτυπα ή φωτοαντίγραφα του εν λόγω εντύπου.

Τα συμπληρωματικά αυτά αντίτυπα ή τα φωτοαντίγραφα πρέπει να υπογράφονται από το διασαφιστή, να προσκομίζονται στις τελωνειακές αρχές και να θεωρούνται από αυτές υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και για το ενιαίο έγγραφο. Γίνονται αποδεκτά από τις τελωνειακές αρχές με τον ίδιο τρόπο που ισχύει για τα πρωτότυπα, εφόσον η ποιότητα και η ευχέρεια ανάγνωσης αυτών κρίνονται ικανοποιητικές από τις εν λόγω αρχές.

Άρθρο 215

1. Το έντυπο που αναφέρεται στο άρθρο 205 παράγραφος 1 τυπώνεται σε χαρτί γραφής με κόλλα, το οποίο αντιγράφεται αυτόματα και το οποίο έχει βάρος τουλάχιστον 40 gr/m2. Το χαρτί αυτό πρέπει να είναι επαρκώς αδιαφανές, ώστε τα στοιχεία που αναγράφονται σε μία από τις δύο πλευρές να μην θίγουν την ευχέρεια ανάγνωσης των ενδείξεων που αναγράφονται στην άλλη πλευρά και η ανθεκτικότητά του πρέπει να του επιτρέπει, με κανονική χρήση, να μη σκίζεται ούτε να ζαρώνει.

Το χαρτί αυτό είναι χρώματος λευκού για όλα τα αντίτυπα. Ωστόσο, τα αντίτυπα που αφορούν την κοινοτική διαμετακόμιση (1, 4, 5 και 7), οι θέσεις 1 (όσον αφορά την πρώτη και την τρίτη υποδιαίρεση), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (όσον αφορά την πρώτη υποδιαίρεση αριστερά), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 και 56 έχουν πράσινο φόντο.

Η εκτύπωση των εντύπων γίνεται με πράσινο χρώμα.

2. Οι διαστάσεις των θέσεων είναι, οριζοντίως, ένα δέκατο του δακτύλου και καθέτως ένα έκτο του δακτύλου. Οι διαστάσεις των υποδιαιρέσεων των θέσεων είναι, οριζοντίως, ένα δέκατο του δακτύλου.

3. Πραγματοποιείται διάκριση των διαφόρων αντιτύπων των εντύπων με χρώματα κατά τον ακόλουθο τρόπο:

α) στα έντυπα που είναι σύμφωνα με τα υποδείγματα που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα 31 και 33:

- τα αντίτυπα 1, 2, 3 και 5 φέρουν στο δεξί άκρο ένα συνεχές περιθώριο χρώματος κόκκινου, πράσινου, κίτρινου και μπλε αντίστοιχα,

- τα αντίτυπα 4, 6, 7 και 8 φέρουν στο δεξί άκρο ένα διακεκομμένο περιθώριο χρώματος μπλε, κόκκινου, πράσινου και κίτρινου αντίστοιχα·

β) στα έντυπα που είναι σύμφωνα με τα υποδείγματα που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα 32 και 34:

τα αντίτυπα 1/6, 2/7, 3/8 και 4/5 φέρουν στο δεξί άκρο συνεχές περιθώριο και, δεξιά αυτού, διακεκομμένο περιθώριο χρώματος κόκκινου, πράσινου, κίτρινου και μπλε αντίστοιχα.

Το πλάτος των περιθωρίων αυτών ανέρχεται σε 3 χιλιοστά περίπου. Το διακεκομμένο περιθώριο αποτελείται από διαδοχικά τετραγωνίδια με πλευρά πλάτους 3 χιλιοστών, τα οποία απέχουν μεταξύ τους κατά 3 χιλιοστά.

4. Το παράρτημα 35 περιλαμβάνει τα αντίτυπα, επί των οποίων πρέπει να αναγράφονται, με τη μέθοδο αυτόματης αντιγραφής, τα στοιχεία που περιέχονται στα έντυπα που αναφέρονται στα παραρτήματα 31 και 33.

Το παράρτημα 36 αναφέρει τα αντίτυπα, επί των οποίων πρέπει να αναγράφονται, με τη μέθοδο αυτόματης αντιγραφής, τα στοιχεία που περιέχονται στα έντυπα που αναφέρονται στα παραρτήματα 34 και 36.

5. Οι διαστάσεις των εντύπων είναι 210 Χ 297 χιλιοστά, με μέγιστη ανοχή 5 χιλιοστών λιγότερο και 8 χιλιοστών περισσότερο, όσον αφορά το μήκος.

6. Οι τελωνειακές υπηρεσίες των κρατών μελών μπορούν να απαιτήσουν να αναγράφεται στα έντυπα το όνομα και η διεύθυνση του τυπογράφου ή να υπάρχει σήμα που θα καθιστά δυνατή την αναγνώριση της ταυτότητάς του. Μπορούν, επιπλέον, να υποβάλλουν την εκτύπωση των εντύπων σε προηγούμενη τεχνική έγκριση.

Τμήμα 3

Απαιτούμενα στοιχεία, ανάλογα με το προβλεπόμενο τελωνειακό καθεστώς

Άρθρο 216

1. Ο μέγιστος αριθμός θέσεων που είναι δυνατό να συμπληρώνονται για διασάφηση υπαγωγής σε συγκεκριμένο τελωνειακό καθεστώς σε περίπτωση χρησιμοποίησης του ενιαίου διοικητικού εγγράφου περιλαμβάνεται σε κατάσταση στο παράρτημα 37.

2. Στο παράρτημα 37 περιλαμβάνεται επίσης κατάσταση του μέγιστου αριθμού των θέσεων που πρέπει να χρησιμοποιούνται για διασάφηση υπαγωγής σε συγκεκριμένο τελωνειακό καθεστώς.

Άρθρο 217

Τα στοιχεία που απαιτούνται σε περίπτωση χρησιμοποίησης ενός από τα έντυπα που αναφέρονται στο άρθρο 205 παράγραφος 2, προκύπτουν από το ίδιο το εν λόγω έντυπο και συμπληρώνονται, ενδεχομένως, από τις διατάξεις που διέπουν το σχετικό τελωνειακό καθεστώς.

Τμήμα 4

Έγγραφα που επισυνάπτονται στη διασάφηση

Άρθρο 218

1. Τα έγγραφα που επισυνάπτονται στη διασάφηση θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία είναι:

α) το τιμολόγιο βάσει του οποίου δηλώθηκε η δασμολογητέα αξία των εμπορευμάτων, όπως αυτό πρέπει να υποβάλλεται κατ' εφαρμογή του άρθρου 181·

β) εφόσον απαιτείται, δυνάμει του άρθρου 178, η δήλωση των στοιχείων για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των διασαφισθέντων εμπορευμάτων, η οποία υπολογίζεται υπό τις προϋποθέσεις που θέτει το εν λόγω άρθρο·

γ) τα έγγραφα που απαιτούνται για την εφαρμογή προτιμησιακού δασμολογικού καθεστώτος ή κάθε άλλου μέτρου παρέκκλισης από το καθεστώς του κοινού δικαίου που εφαρμόζεται στα διασαφισθέντα εμπορεύματα·

δ) κάθε άλλο έγγραφο που απαιτείται για την εφαρμογή των διατάξεων που διέπουν τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των διασαφισθέντων εμπορευμάτων.

2. Εφόσον το θεωρούν αναγκαίο, οι τελωνειακές αρχές μπορεί να ζητήσουν, κατά την υποβολή της διασάφησης, την κατάθεση των εγγράφων μεταφοράς ή, κατά περίπτωση, των εγγράφων που αναφέρονται στο προηγούμενο τελωνειακό καθεστώς.

Μπορεί επίσης να ζητήσουν, εφόσον το ίδιο εμπόρευμα προσκομίζεται σε περισσότερα του ενός δέματα, την κατάθεση καταλόγου δεμάτων ή ισοδύναμου εγγράφου, που να αναφέρει το περιεχόμενο κάθε δέματος.

3. Εντούτοις, εφόσον πρόκειται για εμπόρευμα που εισάγεται με το ευνοϊκό καθεστώς δασμολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 81 του κώδικα, είναι δυνατόν να μην απαιτούνται τα έγγραφα που αναφέρονται στα στοιχεία β) και γ) της παραγράφου 1.

Εξάλλου, εφόσον πρόκειται για εμπορεύματα που εισάγονται με απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς, είναι δυνατόν να μην απαιτούνται τα έγγραφα που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) της παραγράφου 1, εκτός εάν οι τελωνειακές αρχές τα θεωρούν απαραίτητα για να επιτρέψουν την εφαρμογή των διατάξεων που διέπουν τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των συγκεκριμένων εμπορευμάτων.

Άρθρο 219

1. Η δήλωση διαμετακόμισης συνοδεύεται από το έγγραφο μεταφοράς. Το τελωνείο αναχώρησης έχει την ευχέρεια να παρέχει απαλλαγή από την υποχρέωση προσκόμισης του εν λόγω εγγράφου κατά τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων. Εντούτοις, το έγγραφο μεταφοράς πρέπει να προσκομίζεται, κάθε φορά που ζητείται από την τελωνειακή υπηρεσία ή κάθε άλλη εξουσιοδοτημένη αρχή, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.

2. Με την επιφύλαξη των μέτρων απλούστευσης, που ενδεχομένως εφαρμόζονται, το παραστατικό εξαγωγής/αποστολής ή επανεξαγωγής των εμπορευμάτων εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας ή κάθε έγγραφο ισοδύναμου αποτελέσματος, πρέπει να υποβάλλεται στο τελωνείο αναχώρησης μαζί με τη δήλωση διαμετακόμισης στην οποία αναφέρεται.

3. Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να απαιτήσουν, κατά περίπτωση, την κατάθεση του σχετικού με το προηγούμενο τελωνειακό καθεστώς εγγράφου.

Άρθρο 220

1. Τα έγγραφα που πρέπει να επισυνάπτονται στη διασάφηση υπαγωγής σε οικονομικό τελωνειακό καθεστώς, εκτός από το καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή, είναι:

α) τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 218, με εξαίρεση την περίπτωση υπαγωγής στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης σε αποθήκη άλλη από αποθήκη τύπου Δ·

β) η άδεια υπαγωγής στο εν λόγω τελωνειακό καθεστώς ή αντίγραφο της αίτησης σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 556 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, εκτός από τις περιπτώσεις υπαγωγής στο καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης ή της εφαρμογής του άρθρου 568 παράγραφος 3, του άρθρου 656 παράγραφος 3 ή του άρθρου 695 παράγραφος 3.

2. Τα έγγραφα που πρέπει να επισυνάπτονται στη διασάφηση υπαγωγής στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή είναι:

α) τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 221·

β) η άδεια υπαγωγής στο καθεστώς ή αντίγραφο της αίτησης σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 751 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, εκτός από την περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 760 παράγραφος 2.

3. Το άρθρο 218 παράγραφος 2 εφαρμόζεται στις διασαφήσεις υπαγωγής σε κάθε οικονομικό τελωνειακό καθεστώς.

4. Οι τελωνειακές αρχές είναι δυνατό να επιτρέπουν, τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) και στην παράγραφο 2 στοιχείο β), να τίθενται απλώς στη διάθεσή τους, αντί να επισυνάπτονται στη διασάφηση.

Άρθρο 221

1. Στη διασάφηση εξαγωγής ή επανεξαγωγής πρέπει να επισυνάπτεται κάθε έγγραφο που είναι αναγκαίο για την ορθή εφαρμογή των εξαγωγικών δασμών και των διατάξεων που διέπουν την εξαγωγή ή την επανεξαγωγή των συγκεκριμένων εμπορευμάτων.

2. Το άρθρο 218 παράγραφος 2 εφαρμόζεται στις διασαφήσεις εξαγωγής ή επανεξαγωγής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Διασάφηση με τη χρήση συστημάτων πληροφορικής

Άρθρο 222

1. Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επιτρέπουν στο διασαφιστή να αντικαθιστά το σύνολο ή μέρος των στοιχείων της γραπτής διασάφησης που αναφέρονται στο παράρτημα 37, με τη διαβίβαση στο υποδεικνυόμενο για το σκοπό αυτό τελωνείο, για περαιτέρω επεξεργασία από ηλεκτρονικό υπολογιστή, στοιχείων που έχουν κωδικοποιηθεί ή συνταχθεί με οποιοδήποτε άλλο καθοριζόμενο από τις αρχές αυτές τύπο και ανταποκρινόμενο στις απαιτούμενες για τις γραπτές διασαφήσεις οδηγίες.

2. Οι όροι διαβίβασης των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 στοιχείων καθορίζονται από τις τελωνειακές αρχές.

Άρθρο 223

Οι μορφές συστημάτων πληροφορικής που μπορούν να επιτρέπονται από τις τελωνειακές αρχές είναι, κυρίως, οι ακόλουθες:

- η δυνατότητα απαίτησης εισαγωγής των στοιχείων, που είναι απαραίτητα για τη διεκπεραίωση των σχετικών διατυπώσεων, στο μηχανογραφικό τους σύστημα επεξεργασίας των διασαφήσεων, χωρίς οι εν λόγω τελωνειακές αρχές να απαιτούν γραπτή διασάφηση,

- η δυνατότητα να προβλέπεται ότι αποτελεί διασάφηση, κατά την έννοια του άρθρου 205 παράγραφος 1, η εισαγωγή των δεδομένων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, αν δεν εκδίδεται έγγραφο που να ισοδυναμεί με διασάφηση.

Άρθρο 224

1. Όταν, για τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων, χρησιμοποιούνται συστήματα πληροφορικής, δημόσια ή ιδιωτικά, οι τελωνειακές αρχές επιτρέπουν σε όσους το ζητούν να αντικαταστήσουν τη χειρόγραφη υπογραφή τους με μια άλλη τεχνική εξακρίβωσης της ταυτότητας, η οποία είναι δυνατό να βασίζεται στη χρησιμοποίηση κωδικών και έχει τις ίδιες νομικές συνέπειες με τη χρησιμοποίηση της χειρόγραφης υπογραφής.

2. Οι τελωνειακές αρχές μπορεί επίσης να επιτρέπουν στους ενδιαφερόμενους να καταρτίζουν και να διαβιβάζουν με συστήματα πληροφορικής το σύνολο ή μέρος των εγγράφων που αναφέρονται στα άρθρα 218 έως 221.

3. Οι διευκολύνσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 παρέχονται μόνο αν πληρούνται οι τεχνικές και διοικητικές προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις τελωνειακές αρχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Διασάφηση που πραγματοποιείται με προφορική δήλωση ή με οποιαδήποτε άλλη πράξη

Τμήμα 1

Διασαφήσεις που πραγματοποιούνται με προφορική δήλωση

Άρθρο 225

Είναι δυνατό να αποτελέσουν αντικείμενο διασάφησης για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία που πραγματοποιείται με προφορική δήλωση:

α) τα εμπορεύματα χωρίς κανένα εμπορικό χαρακτήρα, τα οποία:

- είτε περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών,

- είτε απευθύνονται σε ιδιώτες,

- είτε, σε άλλες περιπτώσεις αμελητέας σημασίας, όταν το επιτρέπουν οι τελωνειακές αρχές·

β) τα εμπορεύματα εμπορικού χαρακτήρα, εάν ταυτόχρονα:

- η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει, ανά αποστολή και διασαφιστή, το στατιστικό όριο που προβλέπεται από τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις,

- η αποστολή δεν αποτελεί μέρος κανονικής σειράς παρόμοιων αποστολών και

- τα εμπορεύματα δεν μεταφέρονται από ανεξάρτητους μεταφορείς ως μέρος μεγαλύτερης εμπορευματικής μεταφοράς·

γ) τα εμπορεύματα που αναφέρονται στο άρθρο 229, όταν πρόκειται για εμπορεύματα στα οποία παρέχεται ατέλεια ως επανεισαγόμενα εμπορεύματα·

δ) τα εμπορεύματα που αναφέρονται στο άρθρο 230 στοιχεία β) και γ).

Άρθρο 226

Είναι δυνατό να αποτελέσουν αντικείμενο διασάφησης για την εξαγωγή που πραγματοποιείται με προφορική δήλωση:

α) τα εμπορεύματα χωρίς κανένα εμπορικό χαρακτήρα, τα οποία:

- είτε περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών,

- είτε αποστέλλονται από ιδιώτες·

β) τα εμπορεύματα που αναφέρονται στο άρθρο 225 στοιχείο β)·

γ) τα εμπορεύματα που αναφέρονται στο άρθρο 231 στοιχεία β) και γ)·

δ) άλλα εμπορεύματα, σε περιπτώσεις αμελητέας οικονομικής σημασίας, όταν το επιτρέπουν οι τελωνειακές αρχές.

Άρθρο 227

1. Οι τελωνειακές αρχές μπορεί να προβλέψουν ότι τα άρθρα 225 και 226 δεν εφαρμόζονται, όταν το πρόσωπο που προβαίνει στον εκτελωνισμό ενεργεί για λογαριασμό άλλου ως επαγγελματίας εκτελωνιστής.

2. Όταν οι τελωνειακές αρχές αμφιβάλλουν για την ακρίβεια ή την πληρότητα των δηλούμενων στοιχείων δασμολόγησης, μπορεί να απαιτούν γραπτή διασάφηση.

Άρθρο 228

Όταν τα σχετικά εμπορεύματα που διασαφίζονται με προφορική δήλωση σύμφωνα με τα άρθρα 225 και 226 υπόκεινται σε εισαγωγικούς ή εξαγωγικούς δασμούς, οι τελωνειακές αρχές παρέχουν στον ενδιαφερόμενο απόδειξη καταβολής των οφειλόμενων δασμών.

Άρθρο 229

1. Είναι δυνατό να αποτελέσουν αντικείμενο διασάφησης που πραγματοποιείται με προφορική δήλωση σε περίπτωση προσωρινής εισαγωγής τα ακόλουθα εμπορεύματα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 696:

α) - ζώα και υλικά, που περιλαμβάνονται στο άρθρο 685,

- συσκευασίες που περιλαμβάνονται στο άρθρο 679,

- υλικά παραγωγής και μετάδοσης ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών ρεπορτάζ και τα οχήματα που έχουν ειδικά προσαρμοστεί για να χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών ρεπορτάζ καθώς και οι εξοπλισμοί τους, που εισάγονται από δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς εγκατεστημένους εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, εγκεκριμένους από τις τελωνειακές αρχές έκδοσης της άδειας υπαγωγής στο καθεστώς για την εισαγωγή των εν λόγω υλικών και οχημάτων,

- εργαλεία και συσκευές, που χρειάζονται οι γιατροί για την παροχή βοήθειας σε ασθενείς που αναμένουν την προσφορά οργάνου προς μεταμόσχευση κατ’ εφαρμογή του άρθρου 671 παράγραφος 2 στοιχείο γ)·

β) τα εμπορεύματα που αναφέρονται στο άρθρο 232·

γ) άλλα εμπορεύματα, όταν το επιτρέπουν οι τελωνειακές αρχές.

2. Τα εμπορεύματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν επίσης να αποτελέσουν αντικείμενο διασάφησης που πραγματοποιείται με προφορική δήλωση για την επανεξαγωγή μετά τη λήξη καθεστώτος προσωρινής εισαγωγής.

Τμήμα 2

Διασαφήσεις που πραγματοποιούνται με οποιαδήποτε άλλη πράξη

Άρθρο 230

Όταν δεν αποτελούν αντικείμενο ρητής διασάφησης, θεωρούνται ότι διασαφίζονται για να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία με την πράξη που αναφέρεται στο άρθρο 233:

α) τα εμπορεύματα χωρίς κανένα εμπορικό χαρακτήρα, που περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών και στα οποία παρέχεται ατέλεια είτε βάσει του κεφαλαίου Ι, τίτλου ΧΙ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 918/83 του Συμβουλίου [10], είτε ως επανεισαγόμενα εμπορεύματα·

[10] ΕΕ αριθ. L 105 της 23. 4. 1983, σ. 1.

β) τα εμπορεύματα, στα οποία παρέχεται ατέλεια βάσει του κεφαλαίου Ι τίτλοι ΙΧ και Χ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 918/83 του Συμβουλίου·

γ) τα μεταφορικά μέσα, στα οποία παρέχεται ατέλεια ως επανεισαγόμενα εμπορεύματα·

δ) τα εμπορεύματα που εισάγονται στο πλαίσιο εμπορικών πράξεων αμελητέας σημασίας και που απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης στο τελωνείο, σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 4 του κώδικα, υπό τον όρο ότι δεν υπόκεινται σε εισαγωγικούς δασμούς.

Άρθρο 231

Όταν δεν αποτελούν αντικείμενο ρητής διασάφησης, θεωρούνται ότι διασαφίζονται για την εξαγωγή με την πράξη που αναφέρεται στο άρθρο 233 στοιχείο β):

α) τα μη υποκείμενα σε εξαγωγικούς δασμούς και χωρίς εμπορικό χαρακτήρα εμπορεύματα που περιέχονται στις αποσκευές των ταξιδιωτών·

β) τα μεταφορικά μέσα που είναι ταξινομημένα στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας και προορίζονται να επανεισαχθούν·

γ) τα εμπορεύματα που αναφέρονται στο κεφάλαιο ΙΙ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 918/83 του Συμβουλίου·

δ) άλλα εμπορεύματα σε περιπτώσεις αμελητέας οικονομικής σημασίας, εφόσον το επιτρέπουν οι τελωνειακές αρχές.

Άρθρο 232

1. Όταν δεν αποτελούν αντικείμενο γραπτής διασάφησης ή διασάφησης που πραγματοποιείται με προφορική δήλωση, θεωρούνται ότι διασαφίζονται για την προσωρινή εισαγωγή με την πράξη που αναφέρεται στο άρθρο 233, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 698 και 735:

α) τα προσωπικά είδη και τα εμπορεύματα που εισάγονται για αθλητικούς σκοπούς και περιλαμβάνονται στο άρθρο 684·

β) τα μεταφορικά μέσα που αναφέρονται στα άρθρα 718 έως 725.

2. Όταν δεν αποτελούν αντικείμενο γραπτής διασάφησης ή διασάφησης που πραγματοποιείται με προφορική δήλωση, τα εμπορεύματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 θεωρούνται ότι διασαφίζονται για την επανεξαγωγή, μετά τη λήξη καθεστώτος προσωρινής εισαγωγής με την πράξη του άρθρου 233.

Άρθρο 233

Για την εφαρμογή των άρθρων 230 έως 232, η πράξη που θεωρείται ως διασάφηση μπορεί να έχει τις ακόλουθες μορφές:

α) σε περίπτωση προσκόμισης των εμπορευμάτων σε τελωνείο ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος που ορίζεται ή εγκρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κώδικα:

- επιλογή του πράσινου διαδρόμου ή διαδρόμου «τίποτα για δήλωση» στα τελωνεία όπου υπάρχει διπλός διάδρομος ελέγχου,

- διέλευση από τελωνείο που δεν διαθέτει διπλό διάδρομο ελέγχου χωρίς αυθόρμητη υποβολή διασάφησης,

- επίθεση δίσκου διασάφησης ή αυτοκόλλητης ετικέτας «τίποτα για δήλωση» στο αλεξήνεμο των επιβατικών οχημάτων, όταν προβλέπεται τέτοια δυνατότητα από τις εθνικές διατάξεις·

β) σε περίπτωση απαλλαγής από την υποχρέωση προσκόμισης στο τελωνείο σύμφωνα με τα μέτρα που λαμβάνονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 38 παράγραφος 4 του κώδικα, σε περίπτωση εξαγωγής σύμφωνα με το άρθρο 231 και επανεξαγωγής σύμφωνα με το άρθρο 232 παράγραφος 2:

- απλώς και μόνο η πράξη διέλευσης των συνόρων του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας.

Άρθρο 234

1. Όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή των άρθρων 230 έως 232, θεωρείται ότι τα εν λόγω εμπορεύματα προσκομίζονται στο τελωνείο κατά την έννοια του άρθρου 63 του κώδικα, ότι η διασάφηση γίνεται αποδεκτή και ότι η άδεια παραλαβής παρέχεται κατά τη στιγμή που ολοκληρώνεται η πράξη που αναφέρεται στο άρθρο 233.

2. Αν από ενδεχόμενο έλεγχο προκύψει ότι η πράξη που αναφέρεται στο άρθρο 233 ολοκληρώνεται χωρίς να πληρούνται οι όροι των άρθρων 230 έως 232 για τα εμπορεύματα που εισέρχονται ή εξέρχονται, θεωρείται ότι τα εμπορεύματα αυτά εισάγονται ή εξάγονται παράτυπα.

Τμήμα 3

Κοινές διατάξεις για τα τμήματα 1 και 2

Άρθρο 235

Οι διατάξεις των άρθρων 225 έως 232 δεν εφαρμόζονται στα εμπορεύματα για τα οποία απαιτείται ή ζητείται καταβολή επιστροφών ή άλλων ποσών ή η επιστροφή δασμών, ή τα οποία υποβάλλονται σε απαγορευτικά ή περιοριστικά μέτρα ή σε κάθε άλλη ειδική διατύπωση.

Άρθρο 236

Για την εφαρμογή των τμημάτων 1 και 2, ως «ταξιδιώτες» νοούνται:

Α. κατά την εισαγωγή:

1. τα πρόσωπα που εισέρχονται προσωρινά στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, στο οποίο αυτά δεν έχουν τη συνήθη κατοικία τους, καθώς και

2. τα πρόσωπα που επιστρέφουν στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, στο οποίο αυτά έχουν τη συνήθη κατοικία τους, αφού παρέμειναν προσωρινά στο έδαφος τρίτης χώρας·

Β. κατά την εξαγωγή:

1. τα πρόσωπα που εγκαταλείπουν προσωρινά το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, όπου διατηρούν τη συνήθη κατοικία τους, καθώς και

2. τα πρόσωπα που εγκαταλείπουν, μετά από προσωρινή παραμονή σ’ αυτό, το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, όπου δεν διατηρούν τη συνήθη κατοικία τους.

Τμήμα 4

Ταχυδρομικές αποστολές

Άρθρο 237

1. Στο πλαίσιο των ταχυδρομικών αποστολών, θεωρείται ότι διασαφίζονται:

Α. για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία:

α) κατά τη στιγμή της εισόδου τους στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, τα ακόλουθα προϊόντα:

- οι κάρτες και οι επιστολές που περιέχουν αποκλειστικά προσωπικά μηνύματα,

- οι επιστολές για τυφλούς,

- τα έντυπα που δεν υπόκεινται σε εισαγωγικούς δασμούς και

- οποιαδήποτε άλλη ταχυδρομική αποστολή επιστολών και δεμάτων η οποία δεν απαιτείται να προσκομιστεί στο τελωνείο, σύμφωνα με τα μέτρα που λαμβάνονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 38 παράγραφος 4 του κώδικα·

β) κατά τη στιγμή της προσκόμισής τους στο τελωνείο:

- οι ταχυδρομικές αποστολές επιστολών και δεμάτων, άλλες από αυτές που αναφέρονται στο στοιχείο α), υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από τη δήλωση C1 ή/και C2/CP3·

Β. για την εξαγωγή:

α) κατά τη στιγμή της ανάληψης από τις ταχυδρομικές αρχές των ταχυδρομικών αποστολών επιστολών και δεμάτων που δεν υπόκεινται σε εξαγωγικούς δασμούς·

β) κατά τη στιγμή της προσκόμισης στο τελωνείο των ταχυδρομικών αποστολών επιστολών και δεμάτων που υπόκεινται σε εξαγωγικούς δασμούς, υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από τη δήλωση C1 ή/και C2/CP3.

2. Θεωρείται ως διασαφιστής και, ενδεχομένως, ως οφειλέτης στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο Α ο παραλήπτης, και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο στοιχείο Β ο αποστολέας. Οι τελωνειακές αρχές μπορεί να προβλέψουν η ταχυδρομική υπηρεσία να θεωρείται ως διασαφιστής και, ενδεχομένως, ως οφειλέτης.

3. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1, θεωρείται ότι τα εμπορεύματα που δεν υπόκεινται σε δασμούς προσκομίζονται στο τελωνείο κατά την έννοια του άρθρου 63 του κώδικα, ότι η διασάφηση γίνεται αποδεκτή και ότι η άδεια παραλαβής παρέχεται:

α) κατά την εισαγωγή: τη στιγμή της παράδοσης του εμπορεύματος στον παραλήπτη·

β) κατά την εξαγωγή: τη στιγμή της ανάληψης του εμπορεύματος από τις ταχυδρομικές αρχές.

4. Όταν μια ταχυδρομική αποστολή επιστολών ή δεμάτων για την οποία δεν προβλέπεται απαλλαγή από την υποχρέωση προσκόμισης στο τελωνείο σύμφωνα με τα μέτρα που λαμβάνονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 38 παράγραφος 4 του κώδικα προσκομίζεται χωρίς δήλωση C1 ή/και C2/CP3, ή όταν η εν λόγω δήλωση είναι ελλιπής, οι τελωνειακές αρχές καθορίζουν τη μορφή υπό την οποία πρέπει να γίνει ή να συμπληρωθεί η διασάφηση.

Άρθρο 238

Το άρθρο 237 δεν εφαρμόζεται

- στις αποστολές ή τα δέματα που περιέχουν εμπορεύματα, τα οποία προορίζονται για εμπορικούς σκοπούς και των οποίων η συνολική αξία υπερβαίνει το στατιστικό όριο που προβλέπεται από τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις 7 οι τελωνειακές αρχές έχουν τη δυνατότητα να προβλέπουν υψηλότερα όρια,

- στις αποστολές ή τα δέματα που περιέχουν εμπορεύματα, που προορίζονται για εμπορικούς σκοπούς και αποτελούν μέρος κανονικής σειράς παρόμοιων πράξεων,

- όταν υποβάλλεται διασάφηση γραπτώς, με προφορική δήλωση ή με χρήση μηχανογραφικής μεθόδου,

- στις αποστολές ή τα δέματα που περιέχουν εμπορεύματα που αναφέρονται στο άρθρο 235.

ΤΙΤΛΟΣ VIII

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ

Άρθρο 239

1. Η εξέταση των εμπορευμάτων πραγματοποιείται στον τόπο που έχει ορισθεί και στις ώρες που έχουν προβλεφθεί γι' αυτόν τον σκοπό.

2. Ωστόσο, οι τελωνειακές αρχές δύνανται να επιτρέπουν, μετά από αίτηση του διασαφιστή, την εξέταση των εμπορευμάτων σε τόπο ή σε ώρες, άλλες από αυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν, επιβαρύνουν το διασαφιστή.

Άρθρο 240

1. Όταν οι τελωνειακές αρχές αποφασίσουν να προβούν στην εξέταση των εμπορευμάτων, ενημερώνουν σχετικά το διασαφιστή ή τον αντιπρόσωπό του.

2. Όταν αυτές αποφασίσουν να προβούν στην εξέταση μέρους μόνον των διασαφισθέντων εμπορευμάτων, υποδεικνύουν στο διασαφιστή ή στον αντιπρόσωπό του τα εμπορεύματα που επιθυμούν να εξετάσουν, χωρίς να έχει το δικαίωμα ο τελευταίος να προβάλει αντίρρηση για την επιλογή αυτή.

Άρθρο 241

1. Ο διασαφιστής ή το πρόσωπο που αυτός υποδεικνύει να παραστεί στην εξέταση των εμπορευμάτων, παρέχει στις τελωνειακές αρχές την αναγκαία βοήθεια για να διευκολύνει το έργο τους. Αν οι τελωνειακές αρχές δεν κρίνουν ικανοποιητική τη βοήθεια που τους έχει παρασχεθεί, μπορεί να απαιτήσουν από το διασαφιστή να υποδείξει πρόσωπο ικανό να παράσχει την απαιτούμενη βοήθεια.

2. Εφόσον ο διασαφιστής αρνείται να παραστεί στην εξέταση των εμπορευμάτων ή να υποδείξει πρόσωπο ικανό να παράσχει τη βοήθεια που οι τελωνειακές αρχές κρίνουν αναγκαία, αυτές ορίζουν προθεσμία για την εκτέλεση της απόφασής τους, εκτός αν κρίνουν ότι μπορούν να παραιτηθούν από αυτήν την εξέταση.

Αν, μετά το πέρας της καθορισμένης προθεσμίας, ο διασαφιστής δεν συμμορφωθεί προς τις υποδείξεις των τελωνειακών αρχών, αυτές, ενόψει της εφαρμογής του άρθρου 75 στοιχείο α) του κώδικα, προβαίνουν αυτεπαγγέλτως στην εξέταση των εμπορευμάτων, με την ευθύνη και με δαπάνες του διασαφιστή, προσφεύγοντας, όταν το κρίνουν αναγκαίο, στις υπηρεσίες εμπειρογνώμονα ή κάθε άλλου προσώπου που ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

3. Οι διαπιστώσεις στις οποίες προβαίνουν οι τελωνειακές αρχές κατά την εξέταση των εμπορευμάτων υπό τις συνθήκες που περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο, έχουν την ίδια ισχύ με εκείνη που θα είχαν αν η εξέταση είχε διενεργηθεί παρουσία του διασαφιστή.

4. Αντί των μέτρων που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3, οι τελωνειακές αρχές έχουν την ευχέρεια να θεωρήσουν ανίσχυρη τη διασάφηση όταν δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η άρνηση του διασαφιστή να παραστεί στην εξέταση των εμπορευμάτων ή να υποδείξει πρόσωπο κατάλληλο να παράσχει την αναγκαία συνδρομή δεν έχει ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα να εμποδίσει τη διαπίστωση παράβασης των διατάξεων που διέπουν την υπαγωγή των εμπορευμάτων στο υπό εξέταση καθεστώς, ή την αποφυγή εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 66 παράγραφος 1 ή του άρθρου 80 παράγραφος 2 του κώδικα.

Άρθρο 242

1. Εφόσον οι τελωνειακές αρχές αποφασίσουν να προβούν σε λήψη δειγμάτων, ενημερώνουν σχετικά το διασαφιστή ή τον αντιπρόσωπό του.

2. Η λήψη δειγμάτων πραγματοποιείται από τις ίδιες τις τελωνειακές αρχές. Αυτές είναι δυνατό, εντούτοις, να ζητήσουν την υπό τον έλεγχό τους, εκ μέρους του διασαφιστή ή προσώπου που αυτός ορίζει, πραγματοποίηση της εν λόγω λήψης δειγμάτων.

Η λήψη δειγμάτων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις μεθόδους που προβλέπονται σχετικά από τις ισχύουσες διατάξεις.

3. Οι ποσότητες των λαμβανομένων δειγμάτων δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα όρια που είναι αναγκαία για την ανάλυση ή το λεπτομερή έλεγχο, συμπεριλαμβανομένης μιας ενδεχόμενης επαλήθευσης.

Άρθρο 243

1. Ο διασαφιστής ή το πρόσωπο που αυτός ορίζει να παρίσταται κατά την λήψη δειγμάτων, υποχρεούται να παρέχει στις τελωνειακές αρχές κάθε αναγκαία βοήθεια, ώστε να διευκολύνει το σχετικό έργο.

2. Εφόσον ο διασαφιστής αρνείται να παρίσταται κατά τη λήψη δειγμάτων ή να ορίσει πρόσωπο κατάλληλο γι' αυτό το σκοπό, ή όταν δεν παρέχει στις τελωνειακές αρχές την αναγκαία βοήθεια για να διευκολύνει το σχετικό έργο, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 241 παράγραφοι 1, 2 και 3.

Άρθρο 244

Εφόσον οι τελωνειακές αρχές πραγματοποίησαν τη λήψη δειγμάτων με το σκοπό να προβούν σε λεπτομερή ανάλυση ή έλεγχο, επιτρέπουν την παραλαβή των εν λόγω εμπορευμάτων, χωρίς να αναμένουν τα αποτελέσματα της εν λόγω ανάλυσης ή του ελέγχου, εφόσον δεν προκύπτει κανένα αντίθετο στοιχείο και υπό τον όρο ότι, αν γεννηθεί ή ενδέχεται να γεννηθεί τελωνειακή οφειλή, έχει προηγουμένως βεβαιωθεί και πληρωθεί το αντίστοιχο ποσό των δασμών ή έχει συσταθεί εγγύηση γι’ αυτό.

Άρθρο 245

1. Οι ποσότητες που λαμβάνονται ως δείγματα εκ μέρους της τελωνειακής υπηρεσίας, δεν αφαιρούνται από την ποσότητα του διασαφισθέντος εμπορεύματος.

2. Εφόσον πρόκειται για διασάφηση εξαγωγής ή τελειοποίησης προς επανεισαγωγή, επιτρέπεται στο διασαφιστή, όταν το επιτρέπουν οι περιστάσεις, να αντικαθιστά τις ποσότητες των εμπορευμάτων που λαμβάνονται ως δείγματα με πανομοιότυπα εμπορεύματα, προκειμένου να συμπληρώσει την αποστολή.

Άρθρο 246

1. Εκτός από τις περιπτώσεις που καταστρέφονται κατά τη διάρκεια της λεπτομερούς αναλύσεως ή του ελέγχου, τα λαμβανόμενα δείγματα επιστρέφονται στο διασαφιστή, κατόπιν αιτήσεώς του και με δικές του δαπάνες, εφόσον η φύλαξή τους από τις τελωνειακές αρχές καθίσταται άσκοπη, και ιδίως εφόσον εξαντλείται κάθε δυνατότητα προσφυγής εκ μέρους του διασαφιστή εναντίον της απόφασης, η οποία λαμβάνεται από τις τελωνειακές αρχές βάσει των αποτελεσμάτων της εν λόγω ανάλυσης ή του εν λόγω εμπεριστατωμένου ελέγχου.

2. Τα δείγματα των οποίων ο διασαφιστής δεν έχει ζητήσει την επιστροφή μπορούν είτε να καταστραφούν είτε να φυλαχθούν από τις τελωνειακές αρχές. Εντούτοις, σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, οι τελωνειακές αρχές έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν από τον ενδιαφερόμενο να αποσύρει τα υπόλοιπα δείγματα.

Άρθρο 247

1. Όταν οι τελωνειακές αρχές προβαίνουν στον έλεγχο της διασάφησης καθώς και των συνημμένων εγγράφων, ή στην εξέταση των εμπορευμάτων, αναγράφουν τουλάχιστον επί του αντιτύπου της διασάφησης που προορίζεται γι’ αυτές ή επί ενός συνημμένου σ’ αυτή εγγράφου, τα στοιχεία που αποτέλεσαν αντικείμενο αυτού του ελέγχου ή της εξέτασης, καθώς και τα αποτελέσματά τους. Σε περίπτωση μερικής εξέτασης των εμπορευμάτων αναφέρονται ομοίως τα στοιχεία της παρτίδας που εξετάστηκε.

Κατά περίπτωση, οι τελωνειακές αρχές αναφέρουν ομοίως στη διασάφηση την απουσία του διασαφιστή ή του αντιπροσώπου του.

2. Αν το αποτέλεσμα του ελέγχου της διασάφησης και των συνημμένων σ’ αυτή εγγράφων ή της εξέτασης των εμπορευμάτων δεν συμφωνεί με τη διασάφηση, οι τελωνειακές αρχές αναφέρουν, τουλάχιστον επί του αντιτύπου της διασάφησης που προορίζεται για τις εν λόγω αρχές ή επί του συνημμένου σ’ αυτή εγγράφου, τα στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τη δασμολόγηση των σχετικών εμπορευμάτων και, κατά περίπτωση, για τον υπολογισμό των επιστροφών και άλλων ποσών κατά την εξαγωγή, καθώς και για την εφαρμογή των άλλων διατάξεων που διέπουν το τελωνειακό καθεστώς στο οποίο έχουν υπαχθεί τα εμπορεύματα.

3. Οι διαπιστώσεις των τελωνειακών αρχών πρέπει να αναφέρουν, ενδεχομένως, τα στοιχεία εξακρίβωσης της ταυτότητας που λήφθηκαν υπόψη. Πρέπει, επιπλέον, να φέρουν ημερομηνία και να αναφέρουν τις αναγκαίες πληροφορίες βάσει των οποίων θα εξακριβώνεται η ταυτότητα του υπαλλήλου που τις συνέταξε.

4. Οι τελωνειακές αρχές έχουν την ευχέρεια να μην αναγράφουν τίποτε στη διασάφηση ή στο συνημμένο σε αυτήν έγγραφο που αναφέρεται στην παράγραφο 1, εφόσον δεν πραγματοποιούν έλεγχο της διασάφησης ή εξέταση των εμπορευμάτων.

Άρθρο 248

1. Η χορήγηση της άδειας παραλαβής επιτρέπει τη βεβαίωση των εισαγωγικών δασμών που προσδιορίζονται σύμφωνα με τα στοιχεία της διασάφησης. Όταν οι τελωνειακές αρχές κρίνουν ότι οι έλεγχοι στους οποίους προέβησαν είναι δυνατό να οδηγήσουν στον προσδιορισμό ποσού δασμών ανώτερου από το ποσό που προκύπτει από τα στοιχεία της διασάφησης, απαιτούν, επιπλέον, τη σύσταση εγγύησης επαρκούς για την κάλυψη της διαφοράς μεταξύ του ποσού που προκύπτει από τα στοιχεία της διασάφησης και εκείνου στο οποίο τα εμπορεύματα μπορεί να υπόκεινται οριστικά. Ωστόσο, ο διασαφιστής έχει την ευχέρεια, αντί να προβεί στη σύσταση της εγγύησης αυτής, να ζητήσει την άμεση βεβαίωση του ποσού των δασμών στους οποίους τα εμπορεύματα υπόκεινται οριστικά.

2. Όταν οι τελωνειακές αρχές, με βάση τους ελέγχους που διενήργησαν, προσδιορίσουν ποσό δασμών διαφορετικό από εκείνο που προκύπτει από τις ενδείξεις της διασάφησης, η έκδοση άδειας παραλαβής των εμπορευμάτων συνεπάγεται την άμεση βεβαίωση του ποσού αυτού.

3. Όταν οι τελωνειακές αρχές έχουν αμφιβολίες ως προς την εφαρμογή απαγορευτικών ή περιοριστικών μέτρων και δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα παρά μόνο μετά τη λήψη των αποτελεσμάτων των ελέγχων που ανέλαβαν, δεν μπορεί να χορηγηθεί άδεια παραλαβής των εμπορευμάτων.

Άρθρο 249

1. Η μορφή υπό την οποία οι τελωνειακές αρχές παρέχουν την άδεια παραλαβής προσδιορίζεται από τις ίδιες, λαμβανομένων υπόψη του χώρου όπου βρίσκονται τα εμπορεύματα και των ειδικότερων διατυπώσεων σύμφωνα με τις οποίες αυτές ασκούν την επιτήρησή τους.

2. Σε περίπτωση γραπτής διασάφησης, η άδεια παραλαβής και η ημερομηνία χορήγησής της σημειώνονται στη διασάφηση ή, κατά περίπτωση, σε συνημμένο έγγραφο, και σχετικό αντίγραφο παραδίδεται στο διασαφιστή.

Άρθρο 250

1. Όταν δεν μπορεί να εκδοθεί άδεια παραλαβής για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 75 στοιχείο α) δεύτερη ή τρίτη περίπτωση του κώδικα, οι τελωνειακές αρχές τάσσουν στο διασαφιστή προθεσμία για ρύθμιση της κατάστασης των εμπορευμάτων.

2. Όταν, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 75 στοιχείο α), δεύτερη περίπτωση του κώδικα, ο διασαφιστής δεν προσκομίσει τα ζητηθέντα δικαιολογητικά πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η εν λόγω διασάφηση θεωρείται ανίσχυρη και οι τελωνειακές αρχές προβαίνουν στην ακύρωσή της. Εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 66 παράγραφος 3 του κώδικα.

3. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 75, στοιχείο α) τρίτη περίπτωση του κώδικα, και με την επιφύλαξη της ενδεχόμενης εφαρμογής του άρθρου 66 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο ή του άρθρου 182 του κώδικα, όταν ο διασαφιστής δεν κατέβαλε το ποσό των οφειλόμενων δασμών ούτε προέβη στη σύσταση εγγύησης γι’ αυτό πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1, οι τελωνειακές αρχές έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν στις προκαταρκτικές διατυπώσεις για την πώληση των εμπορευμάτων. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον η κατάσταση δεν ρυθμίστηκε στο μεταξύ, γίνεται εκποίηση των εμπορευμάτων, ενδεχομένως αναγκαστική αν το επιτρέπει η νομοθεσία του κράτους μέλους, στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγονται οι εν λόγω αρχές. Οι τελωνειακές αρχές ενημερώνουν σχετικά το διασαφιστή.

Οι τελωνειακές αρχές έχουν την ευχέρεια, με ευθύνη και δαπάνες του διασαφιστή, να μεταφέρουν τα εν λόγω εμπορεύματα σε ειδικούς χώρους τους οποίους επιβλέπουν.

Άρθρο 251

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 66 παράγραφος 2 του κώδικα, η διασάφηση είναι δυνατόν να ακυρωθεί μετά τη χορήγηση της άδειας παραλαβής υπό τους ακόλουθους όρους:

1. όταν αποδεικνύεται ότι τα εμπορεύματα έχουν κατά λάθος διασαφισθεί για καθεστώς που συνεπάγεται την υποχρέωση καταβολής εισαγωγικών δασμών αντί να υπαχθούν σε άλλο τελωνειακό καθεστώς, οι τελωνειακές αρχές ακυρώνουν τη διασάφηση, αν η σχετική αίτηση υποβλήθηκε μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από την ημερομηνία αποδοχής της διασάφησης, εφόσον:

- τα εμπορεύματα δεν έχουν χρησιμοποιηθεί υπό όρους άλλους από εκείνους που προβλέπονται από το τελωνειακό καθεστώς στο οποίο έπρεπε να έχουν υπαχθεί,

- κατά το χρονικό σημείο που διασαφίστηκαν, τα εμπορεύματα προορίζονταν να υπαχθούν σε άλλο τελωνειακό καθεστώς για το οποίο πληρούσαν όλους τους απαιτούμενους όρους, και

- τα εμπορεύματα διασαφίζονται αμέσως για το τελωνειακό καθεστώς για το οποίο πράγματι προορίζονταν.

Η διασάφηση υπαγωγής των εμπορευμάτων στο τελευταίο αυτό τελωνειακό καθεστώς παράγει αποτελέσματα από την ημερομηνία αποδοχής της ακυρωθείσας διασάφησης.

Οι τελωνειακές αρχές έχουν την ευχέρεια να επιτρέπουν υπέρβαση της προαναφερόμενης προθεσμίας σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δεόντως αιτιολογημένες·

2. όταν τα εμπορεύματα έχουν διασαφισθεί για εξαγωγή ή για το καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή, η διασάφηση ακυρώνεται εφόσον:

α) πρόκειται για εμπορεύματα τα οποία είτε υποβάλλονται σε εξαγωγικούς δασμούς είτε έχουν αποτελέσει αντικείμενο αίτησης για επιστροφή εισαγωγικών δασμών, επιστροφών ή άλλων ποσών κατά την εξαγωγή ή άλλου ειδικού μέτρου κατά την εξαγωγή·

- ο διασαφιστής αποδείξει στις αρχές του τελωνείου εξαγωγής ότι τα εμπορεύματα δεν απομακρύνθηκαν από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας,

- ο διασαφιστής προσκομίσει εκ νέου στις εν λόγω αρχές όλα τα αντίτυπα της διασάφησης, καθώς και όλα τα άλλα έγγραφα που του παραδόθηκαν μετά την αποδοχή της διασάφησης,

- ο διασαφιστής, κατά περίπτωση, προσκομίσει στο τελωνείο εξαγωγής την απόδειξη ότι οι επιστροφές και τα λοιπά ποσά που χορηγήθηκαν λόγω της διασάφησης εξαγωγής των εν λόγω εμπορευμάτων επιστράφηκαν ή ότι οι ενδιαφερόμενες υπηρεσίες έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα για τη μη πληρωμή,

- ο διασαφιστής, κατά περίπτωση και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ικανοποιεί τις λοιπές υποχρεώσεις που είναι δυνατόν να απαιτηθούν από το τελωνείο εξαγωγής για την τακτοποίηση της κατάστασης των εμπορευμάτων αυτών.

Η ακύρωση της διασάφησης συνεπάγεται, κατά περίπτωση, την ακύρωση των καταχωρήσεων που έγιναν στο ή στα πιστοποιητικά εξαγωγής ή προκαθορισμού που προσκομίσθηκαν προς υποστήριξη της εν λόγω διασάφησης.

Όταν η έξοδος από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας εμπορευμάτων που διασαφίστηκαν για εξαγωγή πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός ορισμένης προθεσμίας, η μη τήρηση της προθεσμίας αυτής συνεπάγεται την ακύρωση της σχετικής διασάφησης·

β) όσον αφορά άλλα εμπορεύματα, εφόσον το τελωνείο εξαγωγής είναι ενήμερο, σύμφωνα με το άρθρο 796, ότι τα εμπορεύματα που διασαφίστηκαν δεν απομακρύνθηκαν από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας·

3. όταν η επανεξαγωγή εμπορευμάτων απαιτεί την κατάθεση διασάφησης, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις του σημείου 2·

4. όταν κοινοτικά εμπορεύματα έχουν υπαχθεί στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης κατά την έννοια του άρθρου 98 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κώδικα, η ακύρωση της διασάφησης υπαγωγής στο καθεστώς αυτό μπορεί να ζητηθεί και να πραγματοποιηθεί από της λήψεως των μέτρων που προβλέπονται στις ειδικές ρυθμίσεις σε περίπτωση μη τήρησης του προβλεπόμενου προορισμού.

Αν, κατά τη λήξη της καθορισμένης προθεσμίας για τη διάρκεια παραμονής υπό το καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης των προαναφερθέντων εμπορευμάτων, τα εμπορεύματα αυτά δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο αίτησης για να λάβουν ένα από τους προορισμούς που προβλέπονται από τις εν λόγω ειδικές ρυθμίσεις, οι τελωνειακές αρχές λαμβάνουν τα μέτρα που προβλέπονται από αυτές τις ρυθμίσεις.

Άρθρο 252

Όταν οι τελωνειακές αρχές προβαίνουν στην πώληση των εμπορευμάτων βάσει του άρθρου 75 του κώδικα, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 188.

ΤΙΤΛΟΣ IX

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Ορισμοί

Άρθρο 253

1. Η διαδικασία της ελλιπούς διασάφησης επιτρέπει στις τελωνειακές αρχές να αποδέχονται, σε περιπτώσεις δεόντως αιτιολογημένες, διασάφηση στην οποία δεν περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα στοιχεία ή στην οποία δεν επισυνάπτονται όλα τα αναγκαία έγγραφα για το συγκεκριμένο τελωνειακό καθεστώς.

2. Η διαδικασία της απλουστευμένης διασάφησης επιτρέπει την υπαγωγή στο συγκεκριμένο τελωνειακό καθεστώς εμπορευμάτων με προσκόμιση απλουστευμένης διασάφησης, με μεταγενέστερη προσκόμιση συμπληρωματικής διασάφησης η οποία μπορεί να έχει, ενδεχομένως, συνολικό, περιοδικό ή ανακεφαλαιωτικό χαρακτήρα.

3. Η διαδικασία εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εισαγωγέα τόπο επιτρέπει την υπαγωγή στο συγκεκριμένο τελωνειακό καθεστώς εμπορευμάτων στις εγκαταστάσεις του ενδιαφερομένου ή σε άλλο τόπο που ορίζεται ή εγκρίνεται από τις τελωνειακές αρχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Διασάφηση για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία

Τμήμα 1

Ελλιπής διασάφηση

Άρθρο 254

Οι διασαφήσεις για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, τις οποίες οι τελωνειακές αρχές δύνανται, μετά από αίτηση του διασαφιστή, να αποδεχθούν, χωρίς να αναγράφονται σ’ αυτές ορισμένα από τα στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα 37, πρέπει τουλάχιστον να περιλαμβάνουν τα στοιχεία που αναφέρονται στις θέσεις 1 (πρώτη και δεύτερη υποδιαίρεση), 14, 21, 31, 37, 40 και 54 του ενιαίου διοικητικού εγγράφου, καθώς και:

- την περιγραφή των εμπορευμάτων με επαρκώς ακριβείς όρους, ώστε να μπορούν οι τελωνειακές αρχές να προσδιορίζουν αμέσως και χωρίς αμφιβολία την κλάση ή τη διάκριση της συνδυασμένης ονοματολογίας στην οποία αυτά υπάγονται,

- όταν πρόκειται για εμπορεύματα που υποβάλλονται σε δασμούς κατ’ αξίαν, τη δασμολογητέα τους αξία ή, όταν διαπιστώνεται ότι ο διασαφιστής δεν είναι σε θέση να δηλώσει την αξία αυτή, μια προσωρινή ένδειξη της αξίας που θεωρείται ως αποδεκτή από την τελωνειακή υπηρεσία, λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων που διαθέτει ο διασαφιστής,

- όλα τα άλλα στοιχεία που θεωρούνται αναγκαία για την εξακρίβωση της ταυτότητας των εμπορευμάτων και την εφαρμογή των διατάξεων που διέπουν τη θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία, καθώς και για τον καθορισμό της εγγύησης από τη σύσταση της οποίας εξαρτάται η έκδοση της άδειας παραλαβής των εμπορευμάτων.

Άρθρο 255

1. Οι διασαφήσεις για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία τις οποίες είναι δυνατό να αποδέχονται οι τελωνειακές αρχές, μετά από αίτηση του διασαφιστή, χωρίς να επισυνάπτονται σ’ αυτές ορισμένα από τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζονται για την υποστήριξη της διασάφησης, πρέπει τουλάχιστον να συνοδεύονται από τα δικαιολογητικά, από την προσκόμιση των οποίων εξαρτάται η θέση των εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία.

2. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της παραγράφου 1, η διασάφηση στην οποία δεν επισυνάπτεται ένα από τα δικαιολογητικά από την προσκόμιση των οποίων εξαρτάται η θέση των εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία, μπορεί να γίνει αποδεκτή εφόσον διαπιστωθεί, κατά τρόπο που ικανοποιεί τις τελωνειακές αρχές:

α) ότι το εν λόγω δικαιολογητικό υπάρχει και εξακολουθεί να ισχύει·

β) ότι, το δικαιολογητικό αυτό δεν μπόρεσε να επισυναφθεί στη διασάφηση λόγω περιστάσεων ανεξάρτητων της θέλησης του διασαφιστή·

γ) ότι, οποιαδήποτε καθυστέρηση στην αποδοχή της διασάφησης θα παρεμπόδιζε τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων ή θα είχε ως συνέπεια την υπαγωγή τους σε υψηλότερο δασμολογικό συντελεστή.

Τα στοιχεία που αναφέρονται στα ελλείποντα δικαιολογητικά πρέπει οπωσδήποτε να μνημονεύονται στη διασάφηση.

Άρθρο 256

1. Η προθεσμία που παρέχουν οι τελωνειακές αρχές στο διασαφιστή για την κοινοποίηση των στοιχείων ή δικαιολογητικών που λείπουν κατά την αποδοχή της διασάφησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα μήνα από την ημερομηνία αποδοχής της διασάφησης.

Όταν πρόκειται για δικαιολογητικό από την προσκόμιση του οποίου εξαρτάται η εφαρμογή μειωμένου ή μηδενικού εισαγωγικού δασμού και εφόσον οι τελωνειακές αρχές έχουν βάσιμους λόγους να πιστεύουν ότι μπορεί να παρασχεθεί στα εμπορεύματα στα οποία αναφέρεται η ελλιπής διασάφηση το ευεργέτημα του μειωμένου ή μηδενικού δασμού, επιτρέπεται να χορηγηθεί συμπληρωματική προθεσμία, μετά από αίτηση του διασαφιστή, για την προσκόμιση του δικαιολογητικού αυτού. Η συμπληρωματική αυτή προθεσμία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις μήνες.

Όταν πρόκειται για την κοινοποίηση των στοιχείων ή των δικαιολογητικών που λείπουν όσον αφορά τη δασμολογητέα αξία, οι τελωνειακές αρχές έχουν την ευχέρεια, εφόσον το κρίνουν αναγκαίο, να καθορίσουν μεγαλύτερη προθεσμία ή να παρατείνουν προθεσμία που καθορίστηκε προηγουμένως. Η συνολική περίοδος που παρέχεται πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ισχύουσες προθεσμίες παραγραφής.

2. Όταν μειωμένος ή μηδενικός εισαγωγικός δασμός εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση που εμπορεύματα τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία εντός των ορίων ορισμένων δασμολογικών ποσοστώσεων και οροφών, ο καταλογισμός εντός των εγκεκριμένων ορίων μπορεί να γίνει μόνο κατά τη στιγμή της πραγματικής προσκόμισης του δικαιολογητικού από το οποίο εξαρτάται η παραχώρηση του μειωμένου ή μηδενικού αυτού δασμού. Η εν λόγω προσκόμιση πρέπει οπωσδήποτε να πραγματοποιηθεί:

- πριν από την ημερομηνία κατά την οποία λαμβάνεται κοινοτικό μέτρο επαναφοράς των κανονικών εισαγωγικών δασμών, εφόσον πρόκειται για δασμολογική οροφή,

- πριν από την κάλυψη των προβλεφθέντων ορίων, εφόσον πρόκειται για δασμολογική ποσόστωση.

3. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, το δικαιολογητικό από την προσκόμιση του οποίου εξαρτάται η παραχώρηση του μειωμένου ή μηδενικού εισαγωγικού δασμού μπορεί να προσκομίζεται μετά την ημερομηνία εκπνοής της περιόδου για την οποία είχε καθοριστεί αυτός ο μειωμένος ή μηδενικός εισαγωγικός δασμός, εφόσον η διασάφηση που αφορά τα εν λόγω εμπορεύματα είχε γίνει αποδεκτή πριν από την ημερομηνία αυτή.

Άρθρο 257

1. Η αποδοχή από τις τελωνειακές αρχές ελλιπούς διασάφησης δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση ή την καθυστέρηση της έκδοσης άδειας παραλαβής των εμπορευμάτων που αναφέρονται στη διασάφηση αυτή, εφόσον βέβαια τίποτα δεν αντιτίθεται στην εν λόγω έκδοση. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 248, η παράδοση των εμπορευμάτων διενεργείται σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στις επόμενες παραγράφους 2 έως 5.

2. Όταν η μεταγενέστερη συμπλήρωση στοιχείου της διασάφησης ή η προσκόμιση δικαιολογητικού που λείπει κατά τον χρόνο αποδοχής της, δεν μπορεί να έχει καμιά επίδραση στο ποσό των δασμών που επιβάλλονται στα εμπορεύματα, που αφορά η διασάφηση, οι τελωνειακές αρχές προβαίνουν αμέσως στη βεβαίωση του ποσού των δασμών αυτών, όπως προσδιορίζεται υπό κανονικές συνθήκες.

3. Όταν, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 254, η διασάφηση φέρει προσωρινή ένδειξη της αξίας, οι τελωνειακές αρχές:

- προβαίνουν στην άμεση βεβαίωση του ποσού των δασμών που υπολογίζονται με βάση την ένδειξη αυτή,

- απαιτούν, ενδεχομένως, τη σύσταση επαρκούς εγγύησης για την κάλυψη της διαφοράς μεταξύ του ποσού αυτού και εκείνου στο οποίο τα εμπορεύματα είναι δυνατόν να υποβληθούν τελικά.

4. Όταν, στις άλλες περιπτώσεις, εκτός από εκείνες που αναφέρονται στην παράγραφο 3, η μεταγενέστερη συμπλήρωση στοιχείου της διασάφησης ή η προσκόμιση δικαιολογητικού που λείπει κατά το χρόνο αποδοχής της μπορεί να έχει επίδραση στο ποσό των δασμών που επιβάλλεται στα εμπορεύματα τα οποία αφορά η διασάφηση αυτή:

α) αν η μεταγενέστερη συμπλήρωση του στοιχείου ή η προσκόμιση του δικαιολογητικού που λείπει μπορεί να έχει ως συνέπεια την επιβολή δασμού με μειωμένο συντελεστή, οι τελωνειακές αρχές:

- προβαίνουν στην άμεση βεβαίωση του ποσού των δασμών που υπολογίζονται σύμφωνα με τον εν λόγω μειωμένο συντελεστή,

- απαιτούν τη σύσταση εγγύησης που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού αυτού και εκείνου που θα προέκυπτε από την επιβολή στα εν λόγω εμπορεύματα δασμών, υπολογιζομένων σύμφωνα με τον κανονικό συντελεστή·

β) αν η μεταγενέστερη συμπλήρωση στοιχείου ή η προσκόμιση δικαιολογητικού που λείπει μπορεί να έχει ως συνέπεια την υπαγωγή των εμπορευμάτων στο ευνοϊκό καθεστώς της πλήρους δασμολογικής απαλλαγής, οι τελωνειακές αρχές απαιτούν τη σύσταση εγγύησης που καλύπτει την ενδεχόμενη είσπραξη του ποσού των δασμών που υπολογίζονται σύμφωνα με τον κανονικό συντελεστή.

5. Με την επιφύλαξη τροποποιήσεων που θα επέλθουν, ενδεχομένως, αργότερα, κατά τη διαδικασία κυρίως του οριστικού προσδιορισμού της δασμολογητέας αξίας, ο διασαφιστής έχει την ευχέρεια, αντί να προβαίνει στη σύσταση εγγύησης, να ζητεί την άμεση βεβαίωση:

- σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 3 δεύτερη περίπτωση ή της παραγράφου 4 στοιχείο α) δεύτερη περίπτωση, του ποσού των δασμών στους οποίους μπορεί να υποβληθούν οριστικά τα εμπορεύματα,

- σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 4 στοιχείο β), του ποσού των δασμών που υπολογίζονται βάσει του κανονικού συντελεστή.

Άρθρο 258

Αν, με την εκπνοή της αναφερόμενης στο άρθρο 256 προθεσμίας, ο διασαφιστής δεν προσκόμισε τα απαραίτητα στοιχεία για τον οριστικό καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων ή δεν συμπλήρωσε τις ενδείξεις ή δεν προσκόμισε τα δικαιολογητικά που λείπουν, οι τελωνειακές αρχές προβαίνουν αμέσως στη βεβαίωση, ως δασμών που επιβάλλονται στα εν λόγω εμπορεύματα, του ποσού της εγγύησης που είχε συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 257 παράγραφος 3 δεύτερη περίπτωση ή παράγραφος 4 στοιχείο α) δεύτερη περίπτωση και στοιχείο β).

Άρθρο 259

Ελλιπής διασάφηση που γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στα άρθρα 254 έως 257 όρους μπορεί, είτε να συμπληρώνεται από το διασαφιστή είτε να αντικαθίσταται, μετά από σύμφωνη γνώμη των τελωνειακών αρχών, από άλλη διασάφηση ανταποκρινόμενη στους όρους του άρθρου 62 του κώδικα.

Στις δύο αυτές περιπτώσεις, ως ημερομηνία για τον προσδιορισμό των δασμών που, ενδεχομένως, απαιτούνται και για την εφαρμογή των λοιπών διατάξεων που διέπουν τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, λαμβάνεται η ημερομηνία αποδοχής της ελλιπούς διασάφησης.

Τμήμα 2

Διαδικασία απλουστευμένης διασάφησης

Άρθρο 260

1. Μετά από γραπτή αίτηση που περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία, παρέχεται, σύμφωνα με τους όρους και τον τρόπο που αναφέρονται στα άρθρα 261 και 262, στο διασαφιστή η άδεια να υποβάλει απλουστευμένη διασάφηση για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, όταν τα εμπορεύματα προσκομίζονται στο τελωνείο.

2. Η απλουστευμένη διασάφηση μπορεί να έχει τη μορφή:

- είτε ελλιπούς διασάφησης που συντάσσεται σε έντυπο του ενιαίου διοικητικού εγγράφου,

- είτε διοικητικού ή εμπορικού εγγράφου που συνοδεύεται από αίτηση για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία.

Αυτή πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα για την εξακρίβωση της ταυτότητας των εμπορευμάτων.

3. Όταν το επιτρέπουν οι περιστάσεις, οι τελωνειακές αρχές είναι δυνατό να επιτρέπουν η αίτηση για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 δεύτερη περίπτωση να αντικαθίσταται από συνολική αίτηση που θα καλύπτει τις πράξεις θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Στο εμπορικό ή διοικητικό έγγραφο που προσκομίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1, πρέπει να περιλαμβάνονται τα στοιχεία αναφοράς της άδειας που εκδίδεται μετά την εν λόγω συνολική αίτηση.

4. Στην απλουστευμένη διασάφηση πρέπει να επισυνάπτονται όλα τα έγγραφα από τα οποία εξαρτάται, ενδεχομένως, η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία. Εφαρμόζεται το άρθρο 255 παράγραφος 2.

5. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του άρθρου 278.

Άρθρο 261

1. Η άδεια που αναφέρεται στο άρθρο 260 παρέχεται στο διασαφιστή, εφόσον διασφαλίζεται ο αποτελεσματικός έλεγχος της τήρησης των απαγορεύσεων ή περιορισμών εισαγωγής ή άλλων διατάξεων που διέπουν τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία.

2. Η άδεια δεν παρέχεται, καταρχήν, όταν ο αιτών:

- έχει διαπράξει σοβαρή παράβαση ή επανειλημμένες παραβάσεις των τελωνειακών ρυθμίσεων,

- διενεργεί πράξεις θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία μόνον περιστασιακά.

Είναι δυνατό να μην παρασχεθεί η άδεια όταν το εν λόγω πρόσωπο ενεργεί για λογαριασμό άλλου, ο οποίος διενεργεί πράξεις θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία μόνον περιστασιακά.

3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 9 του κώδικα, η άδεια μπορεί να ανακληθεί στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

Άρθρο 262

1. Η άδεια που αναφέρεται στο άρθρο 260:

- προσδιορίζει το ή τα αρμόδια τελωνεία για την αποδοχή των απλουστευμένων διασαφήσεων,

- καθορίζει τη μορφή και το περιεχόμενο των απλουστευμένων διασαφήσεων,

- προσδιορίζει τα εμπορεύματα τα οποία αυτή αφορά, καθώς και τα στοιχεία που πρέπει να αναγράφονται στην απλουστευμένη διασάφηση, για τον προσδιορισμό της ταυτότητας των εμπορευμάτων,

- ορίζει τα στοιχεία αναφοράς της εγγύησης που παρέχει ο ενδιαφερόμενος για την εξασφάλιση τελωνειακής οφειλής που είναι ενδεχόμενο να γεννηθεί.

Στην άδεια προσδιορίζεται επίσης η μορφή και το περιεχόμενο των συμπληρωματικών διασαφήσεων και ορίζεται η προθεσμία υποβολής τους στις ειδικά καθοριζόμενες αρμόδιες αρχές.

2. Οι τελωνειακές αρχές έχουν την ευχέρεια να απαλλάσσουν τους ενδιαφερόμενους από την υποχρέωση υποβολής της συμπληρωματικής διασάφησης όταν η απλουστευμένη διασάφηση είναι σχετική με εμπόρευμα του οποίου η αξία είναι κατώτερη από το στατιστικό όριο που προβλέπεται στις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις και η απλουστευμένη διασάφηση περιέχει ήδη όλα τα αναγκαία στοιχεία για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία.

Τμήμα 3

Διαδικασία εκτελωνισμού στον προσδιοριζόμενο από τον εισαγωγέα τόπο

Άρθρο 263

Η άδεια για εκτελωνισμό σε τόπο προσδιοριζόμενο από τον εισαγωγέα παρέχεται, με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπονται στα άρθρα 264, 265 και 266, σε οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να θέσει σε ελεύθερη κυκλοφορία εμπορεύματα στους αποθηκευτικούς του χώρους ή σε άλλο χώρο που αναφέρεται στο άρθρο 253 και το οποίο υποβάλλει, προς τούτο, στις αρχές αυτές γραπτή αίτηση με όλα τα αναγκαία στοιχεία για τη χορήγηση της άδειας:

- για τα εμπορεύματα που υπόκεινται στο καθεστώς κοινοτικής ή κοινής διαμετακόμισης, για τα οποία έχει παραχωρηθεί στο πρόσωπο που αναφέρεται ανωτέρω η απλούστευση των διατυπώσεων στο τελωνείο προορισμού, βάσει των άρθρων 406 έως 409,

- για τα εμπορεύματα που έχουν προηγουμένως υπαχθεί σε οικονομικό τελωνειακό καθεστώς, με την επιφύλαξη του άρθρου 278,

- για τα εμπορεύματα που, μετά την προσκόμισή τους στο τελωνείο, σύμφωνα με το άρθρο 40 του κώδικα, μεταφέρθηκαν στις ανωτέρω αποθήκες ή χώρους υπό διαδικασία διαμετακόμισης άλλη από την προβλεπόμενη στην πρώτη περίπτωση,

- για τα εμπορεύματα που έχουν εισαχθεί στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας με απαλλαγή από την υποχρέωση προσκόμισης στο τελωνείο, σύμφωνα με το άρθρο 41 στοιχείο β) του κώδικα.

Άρθρο 264

1. Η άδεια που αναφέρεται στο άρθρο 263 παρέχεται:

- εφόσον τα λογιστικά βιβλία του αιτούντος επιτρέπουν στις τελωνειακές αρχές να διενεργήσουν αποτελεσματικό έλεγχο, και ιδίως έλεγχο εκ των υστέρων,

- εφόσον μπορεί να εξασφαλιστεί ο αποτελεσματικός έλεγχος της τήρησης των απαγορεύσεων ή περιορισμών κατά την εισαγωγή ή άλλων διατάξεων που διέπουν τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία.

2. Η άδεια δεν χορηγείται, κατά κανόνα, όταν ο αιτών:

- έχει διαπράξει σοβαρή παράβαση ή επανειλημμένες παραβάσεις των τελωνειακών ρυθμίσεων,

- διενεργεί πράξεις θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία μόνο περιστασιακά.

Άρθρο 265

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 9 του κώδικα, οι τελωνειακές αρχές έχουν τη δυνατότητα να μην ανακαλέσουν την άδεια όταν:

- ο δικαιούχος της εκτελέσει τις υποχρεώσεις του εντός προθεσμίας που καθορίζεται, ενδεχομένως, από τις τελωνειακές αρχές, ή

- η παράλειψη δεν είχε σοβαρές επιπτώσεις στη σωστή λειτουργία του καθεστώτος.

2. Η άδεια ανακαλείται, κατά κανόνα, στην πρώτη περίπτωση του άρθρου 264 παράγραφος 2.

3. Η άδεια μπορεί να ανακληθεί όταν παρουσιαστεί η περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 264 παράγραφος 2 δεύτερη περίπτωση.

Άρθρο 266

1. Για να δοθεί στις τελωνειακές αρχές η δυνατότητα να εξακριβώσουν την κανονική διεκπεραίωση των εργασιών, ο δικαιούχος της άδειας που αναφέρεται στο άρθρο 263 υποχρεούται, από τη στιγμή της άφιξης των εμπορευμάτων στους καθορισμένους για το σκοπό αυτό χώρους:

α) να γνωστοποιήσει την άφιξη αυτή στις τελωνειακές αρχές, ακολουθώντας την τυπική διαδικασία και τους τρόπους που καθορίζονται από αυτές, προκειμένου να του παρασχεθεί η άδεια παραλαβής των εμπορευμάτων·

β) να καταχωρήσει τα εμπορεύματα στα λογιστικά του βιβλία. Η καταχώρηση αυτή μπορεί να αντικατασταθεί από κάθε άλλη διατύπωση που προβλέπεται από τις τελωνειακές αρχές και παρέχει ανάλογα εχέγγυα. Πρέπει να περιλαμβάνει την ημερομηνία καταχώρησης και τις απαραίτητες ενδείξεις για την εξακρίβωση της ταυτότητας των εμπορευμάτων·

γ) να θέσει στη διάθεση των τελωνειακών αρχών όλα τα έγγραφα από την προσκόμιση των οποίων εξαρτάται, ενδεχομένως, η εφαρμογή των διατάξεων που διέπουν τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία.

2. Εφόσον δεν θίγεται ο έλεγχος της κανονικής διεκπεραίωσης των εργασιών, οι τελωνειακές αρχές μπορούν:

α) να επιτρέψουν να γίνεται η γνωστοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) από τη στιγμή που επίκειται η άφιξη του εμπορεύματος·

β) υπό ορισμένες ιδιαίτερες περιστάσεις, οφειλόμενες στη φύση των εν λόγω εμπορευμάτων και στον ταχύ ρυθμό διεκπεραίωσης των διαδικασιών, να απαλλάξουν το δικαιούχο της άδειας από την υποχρέωση γνωστοποίησης στην αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία κάθε άφιξης των εμπορευμάτων, υπό τον όρο ότι ο δικαιούχος παρέχει στην υπηρεσία αυτή όλες τις πληροφορίες που αυτή κρίνει αναγκαίες, για να είναι, ενδεχομένως, σε θέση να ασκήσει το δικαίωμά της για εξέταση των εμπορευμάτων.

Στην περίπτωση αυτή, η καταχώρηση των εμπορευμάτων στα λογιστικά βιβλία του ενδιαφερομένου επέχει θέση άδειας παραλαβής.

Άρθρο 267

Η αναφερόμενη στο άρθρο 263 άδεια καθορίζει τις πρακτικές λεπτομέρειες εφαρμογής της διαδικασίας, και ειδικότερα:

- τα εμπορεύματα στα οποία αυτή εφαρμόζεται,

- τη μορφή των υποχρεώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 266, καθώς και τα στοιχεία της εγγύησης που πρέπει να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος,

- τη στιγμή παραλαβής των εμπορευμάτων,

- την προθεσμία εντός της οποίας η συμπληρωματική διασάφηση πρέπει να κατατεθεί στο αρμόδιο τελωνείο που ορίζεται για το σκοπό αυτό,

- τους όρους υπό τους οποίους τα εμπορεύματα αποτελούν, ενδεχομένως, αντικείμενο συνολικών, περιοδικών ή ανακεφαλαιωτικών διασαφήσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Διασάφηση για οικονομικό τελωνειακό καθεστώς

Τμήμα 1

Υπαγωγή σε οικονομικό τελωνειακό καθεστώς

Υποτμήμα 1

Υπαγωγή στο καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης

Α. Ελλιπής διασάφηση

Άρθρο 268

1. Οι διασαφήσεις για την υπαγωγή στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης που μπορεί να αποδεχθεί το τελωνείο υπαγωγής στο καθεστώς, κατ' αίτηση του διασαφιστή, χωρίς αυτές να περιέχουν ορισμένα στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα 37, πρέπει τουλάχιστον να περιέχουν τα αναγκαία στοιχεία για την εξακρίβωση της ταυτότητας των εμπορευμάτων τα οποία αφορούν, καθώς και την ποσότητά τους.

2. Τα άρθρα 255, 256 και 259 εφαρμόζονται κατ’ αναλογία.

3. Το παρόν άρθρο δεν ισχύει για τις διασαφήσεις υπαγωγής στο καθεστώς των κοινοτικών γεωργικών εμπορευμάτων που αναφέρονται στα άρθρα 529 έως 534.

Β. Διαδικασία απλουστευμένης διασάφησης

Άρθρο 269

1. Μπορεί να επιτραπεί στον ενδιαφερόμενο, μετά από αίτησή του και σύμφωνα με τους όρους και τον τρόπο που αναφέρονται στο άρθρο 270, να υπαγάγει εμπορεύματα στο καθεστώς με κατάθεση απλουστευμένης διασάφησης, κατά την προσκόμιση αυτών στο τελωνείο.

Η απλουστευμένη διασάφηση μπορεί να έχει τη μορφή:

- είτε ελλιπούς διασάφησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 268,

- είτε διοικητικού ή εμπορικού εγγράφου συνοδευόμενου από αίτηση υπαγωγής στο καθεστώς.

Πρέπει να περιέχει τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 268 παράγραφος 1.

2. Όταν η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται σε αποθήκη τύπου Δ, η απλουστευμένη διασάφηση πρέπει να περιλαμβάνει επίσης το είδος, με αρκετά ακριβή περιγραφή, ώστε να επιτρέπει την άμεση και βέβαιη κατάταξη, καθώς και τη δασμολογητέα αξία των εμπορευμάτων.

3. Η διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν εφαρμόζεται σε αποθήκες τύπου Β και ΣΤ και στην υπαγωγή των κοινοτικών γεωργικών εμπορευμάτων που αναφέρονται στα άρθρα 529 έως 534 στο καθεστώς σε οποιοδήποτε τύπο αποθήκης.

Άρθρο 270

1. Η αίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 269, παράγραφος 1 πρέπει να συντάσσεται γραπτώς και να περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για την παροχή της άδειας.

Όταν το επιτρέπουν οι περιστάσεις, η αίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 269 παράγραφος 1 μπορεί να αντικαθίσταται από συνολική αίτηση που καλύπτει τις πράξεις που πρόκειται να εκτελεστούν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Σ’ αυτή την περίπτωση, η εν λόγω αίτηση πρέπει να γίνεται υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στα άρθρα 497 έως 502 και να υποβάλλεται με την αίτηση για παροχή άδειας διαχείρισης αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης ή ως τροποποίηση της αρχικής άδειας, στην τελωνειακή αρχή που εξέδωσε την άδεια υπαγωγής στο καθεστώς.

2. Η άδεια που αναφέρεται στο άρθρο 269 παράγραφος 1 παρέχεται στον ενδιαφερόμενο, εφόσον δεν θίγεται η κανονικότητα των πράξεων.

3. Η άδεια δεν παρέχεται κατά κανόνα όταν:

- δεν προσφέρονται όλες οι εγγυήσεις, που είναι αναγκαίες για την καλή διεξαγωγή των πράξεων,

- ο ενδιαφερόμενος δεν πραγματοποιεί συχνά πράξεις υπαγωγής στο καθεστώς,

- ο ενδιαφερόμενος διέπραξε σοβαρή παράβαση ή επανειλημμένες παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας.

4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 9 του κώδικα, η άδεια μπορεί να ανακληθεί όταν εμφανίζονται οι περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3.

Άρθρο 271

Η άδεια που αναφέρεται στο άρθρο 269 παράγραφος 1 καθορίζει τις πρακτικές λεπτομέρειες λειτουργίας της διαδικασίας, και ιδίως:

- το ή τα τελωνεία υπαγωγής στο καθεστώς,

- τον τύπο και το περιεχόμενο των απλουστευμένων διασαφήσεων.

Δεν απαιτείται η προσκόμιση συμπληρωματικής διασάφησης.

Γ. Διαδικασία εκτελωνισμού στον προσδιοριζόμενο από τον εισαγωγέα τόπο

Άρθρο 272

1. Η άδεια υπαγωγής στη διαδικασία εκτελωνισμού στον προσδιοριζόμενο από τον εισαγωγέα τόπο παρέχεται υπό τους όρους και σύμφωνα με τον τρόπο που προβλέπονται στην παράγραφο 2 και στα άρθρα 273 και 274.

2. Το άρθρο 269 παράγραφος 2 και το άρθρο 270 εφαρμόζονται κατ' αναλογία.

Άρθρο 273

1. Για να επιτραπεί στις τελωνειακές αρχές να εξασφαλίσουν την κανονικότητα των εργασιών, ο δικαιούχος της άδειας υποχρεούται, κατά την άφιξη των εμπορευμάτων στους χώρους που έχουν οριστεί για το σκοπό αυτό:

α) να ανακοινώσει τη συγκεκριμένη άφιξη στο τελωνείο ελέγχου υπό τους όρους και σύμφωνα με τον τρόπο που αυτό έχει ορίσει·

β) να πραγματοποιήσει τις εγγραφές στη λογιστική αποθήκης·

.γ) να θέσει στη διάθεση του τελωνείου ελέγχου όλα τα έγγραφα που αφορούν την υπαγωγή των εμπορευμάτων στο καθεστώς.

Η εγγραφή που αναφέρεται στο στοιχείο β) πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον ορισμένα από τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται στην εμπορική πρακτική για την εξακρίβωση της ταυτότητας των εμπορευμάτων συμπεριλαμβανομένης της ποσότητάς τους.

2. Εφαρμόζεται το άρθρο 266 παράγραφος 2.

Άρθρο 274

Η άδεια που αναφέρεται στο άρθρο 272 παράγραφος 1 καθορίζει τις πρακτικές λεπτομέρειες λειτουργίας της διαδικασίας και καθορίζει, ιδίως:

- τα εμπορεύματα στα οποία αυτή εφαρμόζεται,

- τη μορφή των υποχρεώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 273,

- τη στιγμή κατά την οποία πραγματοποιείται η παραλαβή των εμπορευμάτων.

Δεν απαιτείται η προσκόμιση συμπληρωματικής διασάφησης.

Υποτμήμα 2

Υπαγωγή στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο ή προσωρινής εισαγωγής

Α. Ελλιπής διασάφηση

Άρθρο 275

1. Οι διασαφήσεις υπαγωγής σε κάποιο οικονομικό τελωνειακό καθεστώς εκτός από την τελειοποίηση προς επανεισαγωγή και την τελωνειακή αποταμίευση, που μπορεί να αποδεχθεί το τελωνείο υπαγωγής στο καθεστώς κατ’ αίτηση του διασαφιστή, χωρίς αυτές να περιέχουν ορισμένα στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα 37 ή χωρίς να επισυνάπτονται τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 220, πρέπει τουλάχιστον να περιέχουν τα στοιχεία που αναφέρονται στις θέσεις 14, 21, 31, 37, 40 και 54 του ενιαίου διοικητικού εγγράφου και στη θέση 44 τα στοιχεία αναφοράς της άδειας, ή:

- τα στοιχεία αναφοράς της αίτησης, σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 556 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, ή

- τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 568 παράγραφος 3 στο άρθρο 656 παράγραφος 3 ή στο άρθρο 695 παράγραφος 3, εφόσον είναι δυνατόν να καταχωρηθούν στη συγκεκριμένη θέση, σε περίπτωση κατά την οποία εφαρμόζονται οι απλουστευμένες διαδικασίες έκδοσης της αδείας.

2. Τα άρθρα 255, 256 και 259 εφαρμόζονται κατ’ αναλογία.

3. Εφαρμόζονται επίσης κατ' αναλογία, σε περίπτωση υπαγωγής στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (σύστημα επιστροφής), τα άρθρα 257 και 258.

Β. Διαδικασία απλουστευμένης διασάφησης και εκτελωνισμού στον προσδιοριζόμενο από τον εισαγωγέα τόπο

Άρθρο 276

Οι διατάξεις των άρθρων 260 έως 267 και 270 εφαρμόζονται κατ' αναλογία στα εμπορεύματα που διασαφίζονται για να υπαχθούν στα οικονομικά τελωνειακά καθεστώτα που προβλέπονται στο παρόν υποτμήμα.

Υποτμήμα 3

Εμπορεύματα που διασαφίζονται για την τελειοποίηση προς επανεισαγωγή

Άρθρο 277

Οι διατάξεις των άρθρων 279 έως 289 που εφαρμόζονται στα εμπορεύματα που διασαφίζονται για την εξαγωγή ισχύουν κατ' αναλογία για τα εμπορεύματα που διασαφίζονται για την εξαγωγή στο πλαίσιο καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή.

Τμήμα 2

Λήξη οικονομικού τελωνειακού καθεστώτος

Άρθρο 278

1. Στις περιπτώσεις λήξης οικονομικού τελωνειακού καθεστώτος, εκτός από τα καθεστώτα της τελειοποίησης προς επανεισαγωγή και της τελωνειακής αποταμίευσης, μπορεί να εφαρμόζονται οι απλουστευμένες διαδικασίες που προβλέπονται για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, την εξαγωγή και την επανεξαγωγή. Στην περίπτωση της επανεξαγωγής, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις των άρθρων 279 έως 289.

2. Στις περιπτώσεις θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων στο πλαίσιο του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή, μπορεί να εφαρμόζονται οι απλουστευμένες διαδικασίες που προβλέπονται στα άρθρα 254 έως 267.

3. Στις περιπτώσεις λήξης του καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης, μπορεί να εφαρμόζονται οι απλουστευμένες διαδικασίες που προβλέπονται για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, την εξαγωγή και την επανεξαγωγή.

Ωστόσο:

α) για τα εμπορεύματα που υπάγονται στο καθεστώς σε αποθήκη τύπου ΣΤ δεν είναι δυνατό να επιτραπεί καμία απλουστευμένη διαδικασία·

β) για τα εμπορεύματα που υπάγονται στο καθεστώς σε αποθήκη τύπου Β εφαρμόζονται μόνο οι ελλιπείς διασαφήσεις ή η διαδικασία της απλουστευμένης διασάφησης·

γ) η έκδοση άδειας για αποθήκη τύπου Δ επιβάλλει την αυτόματη εφαρμογή της διαδικασίας εκτελωνισμού στις εγκαταστάσεις του ενδιαφερόμενου για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία.

Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί την εφαρμογή υπέρ αυτού ευνοϊκών στοιχείων δασμολόγησης, που δεν μπορούν να ελεγχθούν χωρίς φυσικό έλεγχο των εμπορευμάτων, η διαδικασία αυτή δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Σ' αυτή την περίπτωση μπορεί να χρησιμοποιηθούν άλλες διαδικασίες που προϋποθέτουν την προσκόμιση των εμπορευμάτων στο τελωνείο·

δ) δεν εφαρμόζεται καμία απλουστευμένη διαδικασία για τα κοινοτικά γεωργικά εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης κατ' εφαρμογή των άρθρων 529 έως 534.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Διασάφηση εξαγωγής

Άρθρο 279

Οι διατυπώσεις που πρέπει να διεκπεραιώνονται στο τελωνείο εξαγωγής σύμφωνα με το άρθρο 792 είναι δυνατό να απλουστευτούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.

Στο παρόν κεφάλαιο εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 793 και 796.

Τμήμα 1

Ελλιπής διασάφηση

Άρθρο 280

1. Οι διασαφήσεις εξαγωγής τις οποίες δύνανται να αποδεχθούν οι τελωνειακές αρχές, κατόπιν αιτήσεως του διασαφιστή, χωρίς να αναγράφονται σ' αυτές ορισμένα από τα στοιχεία που παρατίθενται στο παράρτημα 37, πρέπει τουλάχιστον να φέρουν τις ενδείξεις που προβλέπονται για τις θέσεις 1 (πρώτη υποδιαίρεση), 2, 14, 17, 31, 33, 38, 44 και 54 του ενιαίου διοικητικού εγγράφου, καθώς και:

- προκειμένου για εμπορεύματα που υπόκεινται σε εξαγωγικούς δασμούς ή σε οποιοδήποτε άλλο μέτρο που προβλέπεται στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής, όλα τα στοιχεία που επιτρέπουν την ορθή εφαρμογή των δασμών αυτών ή των μέτρων,

- κάθε άλλο στοιχείο που θεωρείται απαραίτητο για την εξακρίβωση της ταυτότητας των εμπορευμάτων και για την εφαρμογή των διατάξεων που διέπουν την εξαγωγή, καθώς και για τον καθορισμό της εγγύησης, από τη σύσταση της οποίας μπορεί να εξαρτηθεί η εξαγωγή των εμπορευμάτων.

2. Είναι δυνατόν οι τελωνειακές αρχές να απαλλάξουν τον διασαφιστή από την υποχρέωση να συμπληρώσει τις θέσεις 17 και 33, με την προϋπόθεση ότι ο τελευταίος δηλώνει ότι η εξαγωγή των εμπορευμάτων δεν υπόκειται σε περιοριστικά ή απαγορευτικά μέτρα και ότι η περιγραφή των εμπορευμάτων επιτρέπει να προσδιοριστεί αμέσως και χωρίς αμφιβολία η δασμολογική κατάταξή τους.

3. Το αντίτυπο αριθ. 3 πρέπει να φέρει στη θέση 44 μία από τις ακόλουθες ενδείξεις:

- Exportaciσn simplificada,

- Forenklet udfψrsel,

- Vereinfachte Ausfuhr,

- Απλουστευμένη εξαγωγή,

- Simplified exportation,

- Exportation simplifiιe,

- Esportazione semplificata,

- Vereenvoudigde uitvoer,

- Exportaηγo simplificada.

4. Τα άρθρα 255 έως 259 εφαρμόζονται κατ’ αναλογία στη διασάφηση εξαγωγής.

Άρθρο 281

Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 789, η συμπληρωματική διασάφηση ή εκείνη που την αντικαθιστά είναι δυνατόν να κατατεθεί στο τελωνείο που είναι αρμόδιο για τον τόπο εγκατάστασης του εξαγωγέα. Όταν ο υποκαθιστών είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο, στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο εξαγωγέας, αυτή η δυνατότητα παρέχεται μόνον εφόσον έχουν συναφθεί σχετικές συμφωνίες μεταξύ των υπηρεσιών των ενδιαφερόμενων κρατών μελών.

Στην ελλιπή διασάφηση πρέπει να αναφέρεται το τελωνείο στο οποίο θα κατατεθεί η συμπληρωματική διασάφηση ή η διασάφηση αντικατάστασης. Το τελωνείο στο οποίο είχε κατατεθεί η ελλιπής διασάφηση αποστέλλει τα αντίτυπα 1 και 2 στο τελωνείο, στο οποίο είχε κατατεθεί η συμπληρωματική διασάφηση ή η διασάφηση αντικατάστασης.

Τμήμα 2

Διαδικασία απλουστευμένης διασάφησης

Άρθρο 282

1. Μετά από γραπτή αίτηση, η οποία περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη χορήγηση της άδειας, ο διασαφιστής δύναται, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τις λεπτομέρειες που προβλέπονται στα άρθρα 261 και 262, τα οποία εφαρμόζονται κατ’ αναλογία, να καταθέσει τη διασάφηση εξαγωγής υπό απλουστευμένη μορφή, όταν τα εμπορεύματα προσκομίζονται στο τελωνείο.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 288, η απλουστευμένη διασάφηση αποτελείται από το ελλιπές ενιαίο διοικητικό έγγραφο, το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την εξακρίβωση της ταυτότητας των εμπορευμάτων. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 280 εφαρμόζονται κατ' αναλογία.

Τμήμα 3

Διαδικασία εκτελωνισμού στον προσδιοριζόμενο από τον εισαγωγέα τόπο

Άρθρο 283

Η άδεια για τη διαδικασία εκτελωνισμού στον προσδιοριζόμενο από τον εισαγωγέα τόπο χορηγείται, μετά από γραπτή αίτηση, υπό τις συνθήκες και σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που προβλέπονται στο άρθρο 284 σε κάθε πρόσωπο, το οποίο στο εξής καλείται «εγκεκριμένος εξαγωγέας» και το οποίο επιθυμεί να διεκπεραιώσει τις διατυπώσεις εξαγωγής στις δικές του εγκαταστάσεις ή σε άλλους χώρους που ορίζονται ή εγκρίνονται από τις τελωνειακές αρχές.

Άρθρο 284

Τα άρθρα 264 και 265 εφαρμόζονται κατ’ αναλογία.

Άρθρο 285

1. Για να μπορέσουν οι τελωνειακές αρχές να εξασφαλίσουν την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών, ο εγκεκριμένος εξαγωγέας υποχρεούται, πριν από την αναχώρηση των εμπορευμάτων από τους χώρους που προβλέπονται στο άρθρο 283:

α) να γνωστοποιήσει την αναχώρηση αυτή στις τελωνειακές αρχές, σύμφωνα με τον τύπο και τις λεπτομέρειες που ορίζονται από αυτή, για να εξασφαλίσει την άδεια παραλαβής των εν λόγω εμπορευμάτων·

β) να εγγράψει τα εμπορεύματα αυτά στις λογιστικές καταχωρήσεις του. Η εγγραφή αυτή μπορεί να αντικατασταθεί από οποιαδήποτε άλλη διατύπωση που προβλέπεται από τις τελωνειακές αρχές και παρουσιάζει ανάλογες εγγυήσεις. Πρέπει να περιλαμβάνει μνεία της ημερομηνίας κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η εγγραφή αυτή, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία για την εξακρίβωση της ταυτότητας των εμπορευμάτων·

γ) να θέσει στη διάθεση των τελωνειακών αρχών όλα τα έγγραφα των οποίων η προσκόμιση είναι, ενδεχομένως, απαραίτητη για την εφαρμογή των διατάξεων που διέπουν την εξαγωγή.

2. Σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, που δικαιολογούνται από τη φύση των συγκεκριμένων εμπορευμάτων και τον ταχύ ρυθμό των διαδικασιών εξαγωγής, οι τελωνειακές αρχές έχουν την ευχέρεια να απαλλάσσουν τον εγκεκριμένο εξαγωγέα από την υποχρέωση γνωστοποίησης στην αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία κάθε αναχώρησης εμπορευμάτων, με την επιφύλαξη ότι αυτός θα παράσχει στην εν λόγω υπηρεσία όλες τις πληροφορίες που αυτή κρίνει απαραίτητες για να μπορεί, ενδεχομένως, να ασκήσει το δικαίωμα ελέγχου των εμπορευμάτων.

Στην περίπτωση αυτή, η εγγραφή των εμπορευμάτων στις λογιστικές καταχωρήσεις του εγκεκριμένου εξαγωγέα ισοδυναμεί με άδεια παραλαβής.

Άρθρο 286

1. Για τον έλεγχο της πραγματικής εξόδου από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, πρέπει να χρησιμοποιείται ως δικαιολογητικό της εξόδου το αντίτυπο αριθ. 3 του ενιαίου εγγράφου.

Η άδεια προβλέπει ότι το αντίτυπο αριθ. 3 του ενιαίου εγγράφου είναι επικυρωμένο εκ των προτέρων.

2. Η εκ των προτέρων επικύρωση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε:

α) με την προηγούμενη επίθεση, στη θέση Α, του αποτυπώματος της σφραγίδας του αρμόδιου τελωνείου, και της υπογραφής ενός υπαλλήλου του εν λόγω τελωνείου·

β) με την επίθεση, από τον εγκεκριμένο εξαγωγέα, του αποτυπώματος ειδικής σφραγίδας σύμφωνης με το υπόδειγμα που συνάπτεται στο παράρτημα 62.

Το αποτύπωμα αυτής της σφραγίδας μπορεί να τυπώνεται εκ των προτέρων στα έντυπα, όταν η εκτύπωση αυτών ανατίθεται σε τυπογραφείο εγκεκριμένο για το σκοπό αυτό.

3. Πριν από την αναχώρηση των εμπορευμάτων, ο εγκεκριμένος εξαγωγέας υποχρεούται:

- να διεκπεραιώσει τις διατυπώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 285,

- να αναγράψει στο αντίτυπο αριθ. 3 του ενιαίου εγγράφου τα στοιχεία της εγγραφής στις λογιστικές καταχωρήσεις, καθώς και την ημερομηνία αυτής.

4. Το αντίτυπο αριθ. 3, που συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2, πρέπει να φέρει στη θέση 44:

- τον αριθμό της αδείας, καθώς και το όνομα του τελωνείου που την εξέδωσε,

- μία από τις μνείες που αναφέρονται στο άρθρο 280 παράγραφος 3.

Άρθρο 287

1. Η άδεια που προβλέπεται στο άρθρο 283 καθορίζει τις πρακτικές λεπτομέρειες λειτουργίας της διαδικασίας και προσδιορίζει, ιδίως:

- τα εμπορεύματα στα οποία αυτή εφαρμόζεται,

- τη μορφή των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 285,

- το χρόνο παροχής της άδειας παραλαβής,

- το περιεχόμενο του αντιτύπου αριθ. 3, καθώς και τις λεπτομέρειες της επικύρωσής του,

- τις λεπτομέρειες σύνταξης της συμπληρωματικής διασάφησης και την προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να κατατεθεί.

2. Η άδεια περιλαμβάνει τη δέσμευση του εγκεκριμένου εξαγωγέα να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει τη φύλαξη της ειδικής σφραγίδας ή των εντύπων που φέρουν το αποτύπωμα της σφραγίδας του τελωνείου εξαγωγής, ή το αποτύπωμα της ειδικής σφραγίδας.

Τμήμα 4

Κοινές διατάξεις για τα τμήματα 2 και 3

Άρθρο 288

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν, στη θέση του ενιαίου εγγράφου, τη χρήση διοικητικού ή εμπορικού εγγράφου ή κάθε άλλου μέσου εγγραφής, όταν κάθε εξαγωγή πραγματοποιείται στο έδαφος του ιδίου κράτους μέλους ή όταν τέτοια δυνατότητα προβλέπεται από τις συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ των διοικήσεων των ενδιαφερομένων κρατών μελών.

2. Τα έγγραφα ή άλλα μέσα εγγραφής που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον τα απαραίτητα στοιχεία για την εξακρίβωση της ταυτότητας των εμπορευμάτων, καθώς και μία από τις μνείες που αναφέρονται στο άρθρο 280, παράγραφος 3, και να συνοδεύονται από αίτηση εξαγωγής.

Όταν το επιτρέπουν οι περιστάσεις, οι τελωνειακές αρχές δύνανται να δέχονται αντικατάσταση της αίτησης εξαγωγής από συνολική αίτηση που καλύπτει τις εξαγωγές, οι οποίες πρόκειται να πραγματοποιηθούν εντός συγκεκριμένης περιόδου. Στα εν λόγω έγγραφα ή μέσα εγγραφής πρέπει να γίνεται αναφορά στην άδεια που χορηγείται κατόπιν αυτής της συνολικής αίτησης.

3. Το εμπορικό ή διοικητικό έγγραφο επέχει θέση δικαιολογητικού εξόδου από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας όπως και το αντίτυπο αριθ. 3 του ενιαίου εγγράφου. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης άλλων μέσων εγγραφής, οι λεπτομέρειες της θεώρησης εξόδου καθορίζονται, ενδεχομένως, στο πλαίσιο ρυθμίσεων μεταξύ των υπηρεσιών των ενδιαφερομένων κρατών μελών.

Άρθρο 289

Όταν όλη η διαδικασία εξαγωγής πραγματοποιείται στο έδαφος ενός κράτους μέλους, αυτό μπορεί να προβλέπει, εκτός από τις διαδικασίες που αναφέρονται στα τμήματα 2 και 3 και τηρουμένων των κοινοτικών πολιτικών, άλλες απλουστεύσεις.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΟΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

ΤΙΤΛΟΣ Ι

ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 290

1. Όταν κοινοτικά εμπορεύματα εξάγονται με βάση δελτίο ΑΤΑ, κατ' εφαρμογή του άρθρου 797, η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων αυτών μπορεί να πραγματοποιείται με βάση το δελτίο ΑΤΑ.

2. Στην περίπτωση αυτή, το τελωνείο όπου τα εμπορεύματα τέθηκαν σε ελεύθερη κυκλοφορία πραγματοποιεί τις ακόλουθες διατυπώσεις:

α) επαληθεύει τα δεδομένα που αναφέρονται στις θέσεις Α έως G του αντιτύπου επανεισαγωγής·

β) συμπληρώνει το στέλεχος και τη θέση Η του αντιτύπου επανεισαγωγής·

γ) φυλάσσει το φύλλο επανεισαγωγής.

3. Όταν οι διατυπώσεις για τη λήξη της προσωρινής εξαγωγής των κοινοτικών εμπορευμάτων διεκπεραιώνονται σε τελωνείο άλλο από εκείνο μέσω του οποίου τα εμπορεύματα εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, η μεταφορά των εμπορευμάτων αυτών από το εν λόγω τελωνείο στο τελωνείο όπου διεκπεραιώνονται οι σχετικές διατυπώσεις πραγματοποιείται χωρίς διατυπώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Εισαγωγή ορισμένων εμπορευμάτων με υπαγωγή σε ευνοϊκό δασμολογικό καθεστώς λόγω του ειδικού τους προορισμού

Τμήμα 1

Εμπορεύματα εκτός από άλογα που προορίζονται για σφαγή

Άρθρο 291

1. Η υπαγωγή, κατά τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία εμπορεύματος, σε ευνοϊκό δασμολογικό καθεστώς λόγω του ειδικού του προορισμού, εξαρτάται από την παροχή γραπτής άδειας στο πρόσωπο που εισάγει το εμπόρευμα, το ίδιο ή μέσω αντιπροσώπου, με σκοπό να το θέσει σε ελεύθερη κυκλοφορία.

2. Η άδεια αυτή εκδίδεται μετά από γραπτή αίτηση του ενδιαφερομένου, από τις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους, στο οποίο διασαφίζεται το εμπόρευμα για να τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία.

3. Όταν πρόκειται για τα εμπορεύματα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα 39, η αίτηση πρέπει κυρίως να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α) συνοπτική περιγραφή των μονάδων που χρησιμοποιούνται για την προβλεπόμενη επεξεργασία·

β) το είδος της προβλεπόμενης επεξεργασίας·

γ) το είδος και την ποσότητα των προϊόντων που υποβάλλονται σε επεξεργασία·

δ) σε περίπτωση εφαρμογής των συμπληρωματικών σημειώσεων 4 στοιχείο ν) και 5 του κεφαλαίου 27 της συνδυασμένης ονοματολογίας, το είδος και την ποσότητα των παραγόμενων προϊόντων, καθώς και τη δασμολογική τους κλάση.

4. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να καθιστά δυνατή, κατά τρόπο ικανοποιητικό, στις αρμόδιες αρχές, την παρακολούθηση των προϊόντων στην ή στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης κατά τη διάρκεια της τεχνικής διαδικασίας για την επεξεργασία τους.

Άρθρο 292

1. Οι τελωνειακές αρχές έχουν την ευχέρεια να περιορίζουν τη διάρκεια ισχύος της άδειας που αναφέρεται στο άρθρο 291.

2. Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας, ο δικαιούχος αυτής υποχρεούται να εξοφλήσει αμέσως το ποσό των εισαγωγικών δασμών, που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 208 του κώδικα και αφορά τα εμπορεύματα που δεν έχουν ακόμη λάβει τον προδιαγραφέντα ειδικό προορισμό.

Άρθρο 293

Ο δικαιούχος της άδειας υποχρεούται:

α) να δώσει στο εμπόρευμα τον προδιαγραφέντα ειδικό προορισμό·

β) να τηρεί λογιστικά βιβλία, τα οποία επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές να πραγματοποιούν τους ελέγχους που κρίνουν αναγκαίους, όσον αφορά την πραγματική χρησιμοποίηση του σχετικού εμπορεύματος για τον προδιαγραφέντα ειδικό προορισμό και να φυλάσσει τα βιβλία αυτά.

Άρθρο 294

1. Το εμπόρευμα πρέπει να λάβει στο σύνολό του τον προδιαγραφέντα ειδικό προορισμό πριν από την εκπνοή προθεσμίας ενός έτους από την ημερομηνία κατά την οποία έγινε δεκτή από τις τελωνειακές αρχές η διασάφηση για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία.

2. Όσον αφορά τα εμπορεύματα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα 40 μέρος ΙΙ, η προθεσμία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι πενταετής.

3. Οι προθεσμίες που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους μπορεί να παραταθούν από τις τελωνειακές αρχές, αν το εμπόρευμα δεν λάβει τον ειδικό προορισμό λόγω τυχαίου γεγονότος ή ανωτέρας βίας ή εξαιτίας των ειδικών απαιτήσεων της τεχνικής διαδικασίας επεξεργασίας ή μεταποίησης του εμπορεύματος.

4. Όταν πρόκειται για τα εμπορεύματα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα 39, οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 εφαρμόζονται, εκτός αν υπάρχουν αντίθετες διατάξεις στις συμπληρωματικές σημειώσεις 4 στοιχείο ν) και 5 του κεφαλαίου 27 της συνδυασμένης ονοματολογίας.

Άρθρο 295

1. Τα εμπορεύματα θεωρείται ότι λαμβάνουν τον εν λόγω ειδικό προορισμό:

1. εφόσον πρόκειται για εμπορεύματα που επιδέχονται μία και μόνη χρησιμοποίηση: κατά τη στιγμή που λαμβάνουν, στο σύνολό τους, τον προδιαγραφέντα ειδικό προορισμό σύμφωνα με τις οριζόμενες προθεσμίες·

2. εφόσον πρόκειται για εμπορεύματα που μπορούν να έχουν επαναλαμβανόμενη χρήση: δύο έτη από την ημέρα της πρώτης χρησιμοποίησης για τον προδιαγραφέντα προορισμό 7 η ημερομηνία της πρώτης χρησιμοποίησης πρέπει να αναγράφεται στα λογιστικά βιβλία που προβλέπονται στο άρθρο 293 στοιχείο β)· ωστόσο:

α) όσον αφορά τα υλικά που περιλαμβάνονται στο παράρτημα 40 μέρος Ι, που χρησιμοποιούνται από τις αεροπορικές εταιρείες για τη συντήρηση και την επισκευή των αεροσκαφών τους, είτε στο πλαίσιο συμφωνιών ανταλλαγών που αφορούν τα υλικά αυτά είτε για τις δικές τους ανάγκες: τη στιγμή της πρώτης χρησιμοποίησής τους για τον προδιαγραφέντα προορισμό·

β) όσον αφορά τα μεμονωμένα τεμάχια για αυτοκίνητα οχήματα που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: τη στιγμή κατά την οποία αυτά τα οχήματα μεταβιβάζονται σε άλλα άτομα·

γ) όσον αφορά τα εμπορεύματα που αναφέρονται στο παράρτημα 40 μέρος Ι, που προορίζονταν για ορισμένες κατηγορίες αεροσκαφών ενόψει της κατασκευής, συντήρησης, μεταποίησης και του εξοπλισμού αυτών: κατά τη στιγμή της εκχώρησης του αεροσκάφους σε πρόσωπο άλλο από το δικαιούχο της άδειας ή τη στιγμή της διάθεσής του στον ιδιοκτήτη, μετά, ιδίως, από συντήρηση, επισκευή ή μεταποίηση·

δ) όσον αφορά τα εμπορεύματα που αναφέρονται στο παράρτημα 40 μέρος ΙΙ, που προορίζονταν αντίστοιχα για ορισμένες κατηγορίες πλοίων, εξεδρών γεώτρησης ή εκμετάλλευσης ενόψει της κατασκευής, συντήρησης, μεταποίησης και του εξοπλισμού αυτών: κατά τη στιγμή της εκχώρησης του πλοίου ή της εξέδρας ή κατά τη στιγμή της θέσης του πλοίου ή της εξέδρας στη διάθεση του ιδιοκτήτη, μετά, ιδίως, από συντήρηση, επισκευή ή μεταποίηση·

ε) όσον αφορά τα εμπορεύματα που αναφέρονται στο παράρτημα 40 μέρος ΙΙ που παρέχονται απευθείας στο πλοίο με σκοπό τον εξοπλισμό του: τη στιγμή της παράδοσης αυτής·

ζ) όσον αφορά τα πολιτικά αεροσκάφη: τη στιγμή της εγγραφής τους στο δημόσιο μητρώο που προβλέπεται σχετικά.

2. Τα απορρίμματα ή θραύσματα που προκύπτουν από τη διαδικασία επεξεργασίας ή μεταποίησης του εμπορεύματος, καθώς και οι απώλειες υλικών που οφείλονται σε φυσικές αιτίες, θεωρούνται ως εμπορεύματα που έχουν λάβει ειδικό προορισμό.

Άρθρο 296

1. Σε περίπτωση ανάγκης δεόντως βεβαιούμενης από το δικαιούχο της άδειας, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να εγκρίνουν την αποθήκευση των εμπορευμάτων που αναφέρονται στο παρόν τμήμα με εμπορεύματα είδους, ποιότητας και φυσικών και τεχνικών χαρακτηριστικών ταυτόσημων προς τα τελευταία αυτά.

Στις περιπτώσεις παρόμοιας αποθήκευσης, οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται σε ποσότητα εμπορευμάτων ισοδύναμη με εκείνη των εμπορευμάτων που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος τμήματος.

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1, οι τελωνειακές αρχές έχουν τη δυνατότητα να επιτρέπουν την αποθήκευση των εμπορευμάτων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα 39, τα οποία έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος τμήματος, αναμεμειγμένα με άλλα εμπορεύματα του ίδιου παραρτήματος ή με ακατέργαστα λάδια πετρελαίων της διάκρισης 2709 00 00 της συνδυασμένης ονοματολογίας.

3. Η αποθήκευση μείγματος των εμπορευμάτων που προβλέπονται στην παράγραφο 2, τα οποία δεν είναι ταυτόσημα ως προς το είδος, την ποιότητα και τα τεχνικά και φυσικά χαρακτηριστικά, είναι δυνατό να επιτραπεί μόνο αν το μείγμα προορίζεται να υποβληθεί εξ ολοκλήρου σε μια από τις επεξεργασίες που προβλέπονται στις συμπληρωματικές σημειώσεις 4 και 5 του κεφαλαίου 27 της συνδυασμένης ονοματολογίας.

Άρθρο 297

1. Σε περίπτωση εκχώρησης των εμπορευμάτων στο εσωτερικό της Κοινότητας, ο εκδοχέας πρέπει να κατέχει άδεια εκδοθείσα σύμφωνα με το άρθρο 291.

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 294, το εμπόρευμα πρέπει να έχει λάβει στο σύνολό του τον προδιαγραφέντα ειδικό προορισμό πριν από την εκπνοή προθεσμίας ενός έτους από την ημερομηνία της εκχώρησης 7 η προθεσμία αυτή μπορεί, ωστόσο, να παραταθεί σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 294 παράγραφος 3.

Άρθρο 298

1. Η αποστολή των εμπορευμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 297 από ένα κράτος μέλος σε άλλο πραγματοποιείται βάσει του αντιτύπου ελέγχου Τ5, όπως προβλέπεται στα άρθρα 471 έως 495, με την επιφύλαξη των διαδικαστικών λεπτομερειών που ορίζονται στις παραγράφους 2 έως 8.

2. Ο εκχωρητής-αποστολέας συντάσσει το αντίτυπο ελέγχου Τ5 σε ένα πρωτότυπο και πέντε αντίγραφα. Τα αντίγραφα πρέπει να είναι κατάλληλα αριθμημένα.

Στο αντίτυπο ελέγχου Τ5 αναφέρονται κυρίως:

- στη θέση Α («Τελωνείο αναχώρησης»), το αρμόδιο τελωνείο του κράτους μέλους αναχώρησης,

- στη θέση 2, το πλήρες όνομα ή η επωνυμία και η πλήρης διεύθυνση του εκχωρητή-αποστολέα,

- στη θέση 8, το πλήρες όνομα ή η επωνυμία και η πλήρης διεύθυνση του εκδοχέα-παραλήπτη,

- στη θέση «Σημαντική σημείωση» (κάτω από τη θέση 14 «Διασαφιστής/Αντιπρόσωπος»), αναγράφεται, μεταξύ των δύο περιπτώσεων, μια περίπτωση με το ακόλουθο κείμενο: «- στην περίπτωση εμπορευμάτων που αποστέλλονται υπό το καθεστώς "ειδικού προορισμού" στον εκδοχέα-παραλήπτη που αναφέρεται παραπάνω»,

- στις θέσεις 31 και 33, αντίστοιχα η περιγραφή των εμπορευμάτων στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται κατά τη στιγμή της αποστολής, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των τεμαχίων, και του αντίστοιχου κωδικού της συνδυασμένης ονοματολογίας,

- στη θέση 38, η καθαρή μάζα των εμπορευμάτων,

- στη θέση 103, η καθαρή ποσότητα των εμπορευμάτων, ολογράφως,

- στη θέση 104, αφού τεθεί χ στη θέση «Άλλοι (που θα προσδιορισθούν)», μία από τις ακόλουθες μνείες με κεφαλαία γράμματα:

- DESTINO ESPECIAL: MERCANCΝAS QUE DEBEN PONERSE A DISPOSICIΣN DEL CESIONARIO [REGLAMENTO (CEE) N° 2454/93, ARTΝCULO 298],

- SΖRLIGT ANVENDELSESFORMΕL: SKAL STILLES TIL RΕDIGHED FOR ERHVERVEREN (FORORDNING (EΨF) Nr. 2454/93, ARTIKEL 298),

- BESONDERE VERWENDUNG: WAREN SIND DEM άBERNEHMER ZUR VERFάGUNG ZU STELLEN (ARTIKEL 298 DER VERORDNUNG (EWG) Nr. 2454/93),

- ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΕΘΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΚΔΟΧΕΑ [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, ΑΡΘΡΟ 298],

- END-USE: GOODS TO BE PLACED AT THE DISPOSAL OF THE TRANSFEREE (REGULATION (EEC) No 2454/93, ARTICLE 298),

- DESTINATION PARTICULIΘRE: MARCHANDISES ΐ METTRE ΐ LA DISPOSITION DU CESSIONNAIRE [RΘGLEMENT (CEE) N° 2454/93, ARTICLE 298],

- DESTINAZIONE PARTICOLARE: MERCI DA METTERE A DISPOSIZIONE DEL CESSIONARIO [REGOLAMENTO (CEE) N. 2454/93, ARTICULO 298],

- BIJZONDERE BESTEMMING: GOEDEREN TER BESCHIKKING TE STELLEN VAN DE CESSIONARIS (VERORDENING (EEG) Nr. 2454/93, ARTIKEL 298),

- DESTINO ESPECIAL: MERCADORIAS A PΤR ΐ DISPOSIΗΓO DO CESSIONΑRIO [REGULAMENTO (CEE) N° 2454/93, ARTIGO 298°];

- στη θέση 106:

α) στις περιπτώσεις που τα εμπορεύματα έχουν υποστεί επεξεργασία ή μεταποίηση μετά τη θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία, η περιγραφή των εμπορευμάτων αυτών στην κατάσταση στην οποία βρίσκονταν κατά τη στιγμή που τέθηκαν σε ελεύθερη κυκλοφορία, καθώς και ο σχετικός κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας·

β) ο αριθμός καταχώρησης και η ημερομηνία της διασάφησης για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, καθώς και το όνομα και η διεύθυνση του σχετικού τελωνείου,

- στη θέση Ε, στην οπίσθια σελίδα («για το κράτος μέλος αναχώρησης»):

- το αρμόδιο τελωνείο του κράτους μέλους προορισμού·

- η ημερομηνία αποστολής του εμπορεύματος.

3. Ο εκχωρητής-αποστολέας επισυνάπτει το πρώτο αντίγραφο στα λογιστικά του βιβλία που προβλέπονται στο άρθρο 293 στοιχείο β) και, πριν από την αποστολή του εμπορεύματος, διαβιβάζει το δεύτερο και το τρίτο στο αρμόδιο τελωνείο του κράτους μέλους αναχώρησης, με τον τρόπο που αυτό επιθυμεί. Εξάλλου, αποστέλλει μαζί με το εμπόρευμα το τέταρτο και το πέμπτο αντίγραφο και το πρωτότυπο στον εκδοχέα-παραλήπτη. Το προαναφερθέν τελωνείο φυλάσσει το δεύτερο αντίγραφο και διαβιβάζει το τρίτο στο αρμόδιο τελωνείο του κράτους μέλους προορισμού.

4. Μόλις ο εκδοχέας-παραλήπτης παραλάβει το εμπόρευμα, το καταχωρεί στα λογιστικά του βιβλία που προβλέπονται στο άρθρο 293 στοιχείο β), στα οποία επισυνάπτει το πρωτότυπο και διαβιβάζει, αμέσως, το τέταρτο αντίγραφο στο αρμόδιο τελωνείο του κράτους μέλους προορισμού, με τον τρόπο που αυτό επιθυμεί, γνωρίζοντάς του την ημερομηνία άφιξης. Σε περίπτωση που παρατηρείται πλεόνασμα, έλλειμμα, αντικατάσταση ή άλλες παρατυπίες, ενημερώνει αμέσως το συγκεκριμένο τελωνείο. Εξάλλου επιστρέφει το πέμπτο αντίγραφο στον εκχωρητή-αποστολέα.

5. Από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 4, οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν κεφάλαιο μεταβιβάζονται από τον εκχωρητή-αποστολέα στον εκδοχέα-παραλήπτη. Μέχρι τότε, οι υποχρεώσεις αυτές βαρύνουν τον εκχωρητή-αποστολέα.

6. Τα εμπορεύματα που αποστέλλονται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο παρόν άρθρο δεν προσκομίζονται ούτε στο τελωνείο αναχώρησης ούτε στο τελωνείο προορισμού.

7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται επίσης στα εμπορεύματα που κυκλοφορούν μεταξύ δύο σημείων που βρίσκονται στην Κοινότητα, διερχόμενα από εδάφη των χωρών της ΕΖΕΣ και τα οποία, σε μία από τις χώρες αυτές, αποτελούν το αντικείμενο εκ νέου αποστολής.

8. Οι τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους αναχώρησης και του κράτους μέλους προορισμού διενεργούν περιοδικούς ελέγχους τόσο έναντι του εκχωρητή-αποστολέα όσο και έναντι του εκδοχέα-παραλήπτη. Αυτοί υποχρεούνται να παρέχουν την απαιτούμενη σχετική βοήθεια και να προσκομίζουν τις ζητούμενες πληροφορίες.

Άρθρο 299

1. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 298, δεν απαιτείται η προσκόμιση αντιτύπου ελέγχου Τ5 για τη μεταφορά υλικών που προορίζονται για τη συντήρηση ή επισκευή αεροσκαφών, είτε στο πλαίσιο συμφωνιών ανταλλαγών που αφορούν αυτά τα υλικά είτε για τις δικές τους ανάγκες, από αεροπορικές εταιρείες, που αναλαμβάνουν διεθνείς μεταφορές.

Στην περίπτωση αυτή, η μεταφορά πραγματοποιείται βάσει της αεροπορικής φορτωτικής ή ισοδύναμου εγγράφου υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 298, παράγραφος 6.

2. Η αεροπορική φορτωτική ή το ισοδύναμο έγγραφο, πρέπει να φέρει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α) την επωνυμία της αποστέλλουσας αεροπορικής εταιρείας·

β) την ονομασία του αερολιμένα αναχώρησης·

γ) την επωνυμία της παραλήπτριας αεροπορικής εταιρείας·

δ) την ονομασία του αερολιμένα προορισμού·

ε) την περιγραφή των υλικών·

ζ) τον αριθμό των τεμαχίων.

Οι ενδείξεις που περιλαμβάνονται στο προηγούμενο εδάφιο μπορούν επίσης να παρέχονται με τη μορφή κωδικού ή με αναφορά σε συνημμένο έγγραφο.

3. Η αεροπορική φορτωτική, ή το ισοδύναμο έγγραφο, πρέπει να φέρει στην εμπρόσθια σελίδα, με κεφαλαία γράμματα, μια από τις ακόλουθες μνείες:

- DESTINO ESPECIAL,

- SΖRLIGT ANVENDELSESFORMΕL,

- BESONDERE VERWENDUNG,

- ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ,

- END-USE,

- DESTINATION PARTICULIΘRE,

- DESTINAZIONE PARTICOLARE,

- BIJZONDERE BESTEMMING,

- DESTINO ESPECIAL.

4. Σε κάθε κράτος μέλος κάθε αεροπορική εταιρεία, αποστολέας ή παραλήπτης των υλικών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, θέτει στη διάθεση των αρμόδιων τελωνειακών αρχών, με σκοπό τον έλεγχο, τα λογιστικά βιβλία που προβλέπονται στο άρθρο 293 στοιχείο β).

5. Η αποστέλλουσα αεροπορική εταιρεία φυλάσσει ένα αντίτυπο της αεροπορικής φορτωτικής ή του ισοδύναμου εγγράφου, ως λογιστικό στοιχείο, και παραδίδει, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται από τις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους στο οποίο εδρεύει η αποστέλλουσα αεροπορική εταιρεία, ένα άλλο αντίτυπο στο αρμόδιο τελωνείο.

Η παραλήπτρια αεροπορική εταιρεία φυλάσσει ένα αντίτυπο της αεροπορικής φορτωτικής ή του ισοδύναμου εγγράφου, ως λογιστικό στοιχείο, και παραδίδει, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται από τις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους προορισμού, ένα άλλο αντίτυπο στο αρμόδιο τελωνείο.

6. Τα άθικτα υλικά και τα αντίτυπα της αεροπορικής φορτωτικής ή του ισοδύναμου εγγράφου πρέπει να παραδίδονται στην παραλήπτρια αεροπορική εταιρεία στους εγκεκριμένους από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους, στο οποίο αυτή εδρεύει, χώρους. Εξάλλου, τα εν λόγω υλικά πρέπει να καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλία που προβλέπονται στο άρθρο 293 στοιχείο β).

Η παράδοση των υλικών, των αντιτύπων της αεροπορικής φορτωτικής ή του ισοδύναμου εγγράφου, καθώς επίσης και η καταχώρηση που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, πρέπει να πραγματοποιούνται, το αργότερο, εντός προθεσμίας πέντε ημερών από την ημερομηνία αναχώρησης του αεροσκάφους που μεταφέρει τα εν λόγω υλικά.

7. Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν άρθρο μεταβιβάζονται από την αποστέλλουσα στην παραλήπτρια αεροπορική εταιρεία κατά τη στιγμή που τα άθικτα υλικά, καθώς και τα αντίτυπα της αεροπορικής φορτωτικής ή του ισοδύναμου εγγράφου, παραδίδονται στην τελευταία.

Άρθρο 300

Κάθε εκχώρηση εμπορεύματος στο εσωτερικό του ίδιου κράτους μέλους πρέπει να ανακοινώνεται στις τελωνειακές αρχές. Ο τύπος, η προθεσμία και οι λοιπές προϋποθέσεις της ανακοίνωσης καθορίζονται από τις τελωνειακές αρχές. Η ανακοίνωση πρέπει να αναφέρει ήδη σαφώς την ημερομηνία εκχώρησης των εμπορευμάτων.

Από την εν λόγω ημερομηνία, ο εκχωρητής, όσον αφορά τα εμπορεύματα που αποτέλεσαν αντικείμενο της εκχώρησης, αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν τμήμα.

Άρθρο 301

1. Μετά από αίτηση του δικαιούχου της άδειας, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 291, οι τελωνειακές αρχές εγκρίνουν, με τους όρους που αυτές καθορίζουν, τους χώρους, που στη συνέχεια αποκαλούνται «χερσαίες επιχειρησιακές βάσεις» και στους οποίους τα εμπορεύματα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα 40 μέρος ΙΙ, τμήμα Β μπορούν να αποθηκευτούν ή να υποβληθούν σε εργασίες οποιασδήποτε φύσης.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 298, η διακίνηση των εμπορευμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μεταξύ:

α) της χερσαίας επιχειρησιακής βάσης και των εξεδρών, είτε οι τελευταίες βρίσκονται εντός είτε εκτός των χωρικών υδάτων και αντιστρόφως·

β) ενδεχομένως, της χερσαίας επιχειρησιακής βάσης και του χώρου φόρτωσης των προϊόντων προς τις εξέδρες, καθώς και του χώρου εκφόρτωσης των εξεδρών και της χερσαίας επιχειρησιακής βάσης·

γ) του χώρου φόρτωσης και των εξεδρών, είτε βρίσκονται εντός είτε εκτός των χωρικών υδάτων, όταν τα εμπορεύματα φορτώνονται με προορισμό τις εξέδρες χωρίς να διέρχονται από τη χερσαία επιχειρησιακή βάση και αντιστρόφως·

δ) αυτών των ίδιων των εξεδρών, είτε βρίσκονται εντός είτε εκτός των χωρικών υδάτων,

δεν υπόκειται σε άλλες διατυπώσεις εκτός από μια καταχώρηση στα λογιστικά βιβλία που προβλέπονται στο άρθρο 293, στοιχείο β).

Άρθρο 302

1. Η χρησιμοποίηση των εμπορευμάτων για προορισμό διαφορετικό από εκείνον για τον οποίον ισχύει το ευνοϊκό δασμολογικό καθεστώς που προβλέπεται στο άρθρο 291, γίνεται δεκτή από τις αρμόδιες αρχές μόνον εφόσον αποδεικνύεται από το δικαιούχο της άδειας, κατά τρόπο ικανοποιητικό για τις αρμόδιες αρχές, ότι το εμπόρευμα δεν μπόρεσε να λάβει τον προδιαγραφέντα ειδικό προορισμό για λόγους αναφερόμενους είτε στο δικαιούχο της άδειας είτε σ’ αυτό το ίδιο το εμπόρευμα.

2. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της παραγράφου 1, όταν πρόκειται για προϊόντα που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα 40 μέρος Ι και 40 μέρος ΙΙ, η χρησιμοποίηση του εμπορεύματος για προορισμό άλλο από εκείνον που προβλέπεται από το ευνοϊκό δασμολογικό καθεστώς γίνεται αποδεκτή από τις τελωνειακές αρχές, εφόσον αυτή δικαιολογείται, κατά τη γνώμη τους, από οικονομικούς λόγους.

3. Το πλεονέκτημα της διάταξης που προβλέπεται στις προηγούμενες παραγράφους εξαρτάται από την πληρωμή από το δικαιούχο της άδειας του ποσού των εισαγωγικών δασμών, που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 208 του κώδικα.

Άρθρο 303

1. Η εξαγωγή του εμπορεύματος εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας ή η καταστροφή του υπό τελωνειακό έλεγχο γίνεται δεκτή από τις τελωνειακές αρχές μόνον εφόσον αποδεικνύεται από το δικαιούχο της άδειας, κατά τρόπο ικανοποιητικό για τις αρμόδιες αρχές, ότι το εμπόρευμα δεν μπόρεσε να λάβει τον προδιαγραφέντα ειδικό προορισμό για λόγους αναφερόμενους είτε στο δικαιούχο της άδειας είτε σ' αυτό το ίδιο το εμπόρευμα.

Εφόσον επιτρέπεται η εξαγωγή του εμπορεύματος εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, το εν λόγω εμπόρευμα θεωρείται ως μη κοινοτικό εμπόρευμα από την αποδοχή της διασάφησης εξαγωγής και μετά.

Όταν πρόκειται για γεωργικά προϊόντα, στη θέση 44 του ενιαίου εγγράφου πρέπει να αναγράφεται, με κεφαλαία γράμματα, μία από τις ακόλουθες μνείες:

- DESTINO ESPECIAL: MERCANCΝAS PREVISTAS PARA LA EXPORTACIΣN [REGLAMENTO (CEE) N° 2454/93, ARTΝCULO 303]: APLICACIΣN DE LOS MONTANTES COMPENSATORIOS MONETARIOS Y RESTITUCIONES AGRARIAS EXCLUIDA.

- SΖRLIGT ANVENDELSESFORMΕL: VARER BESTEMT TIL UDFΨRSEL I (FORORDNING (EΨF) Nr. 2454/93, ARTIKEL 303): ANVENDELSE AF MONETΖRE UDLIGNINGSBELΨB OG LANDBRUGSRESTITUTIONER ER UDELUKKET.

- BESONDERE VERWENDUNG: ZUR AUSFUHR VORGESEHENE WAREN (ARTIKEL 303 DER VERORDNUNG (EWG) Nr. 2454/93): ANWENDUNG DER WΔHRUNGSAUSGLEICHSBETRΔGE UND LANDWIRTSCHAFTLICHEN AUSFUHRERSTATTUNGEN AUSGESCHLOSSEN.

- ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, ΑΡΘΡΟ 303]: ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ.

- END-USE: GOODS DESTINED FOR EXPORTATION (REGULATION (EEC) No 2454/93, ARTICLE 303): MONETARY COMPENSATORY AMOUNTS AND AGRICULTURAL REFUNDS NOT APPLICABLE.

- DESTINATION PARTICULIΘRE: MARCHANDISES PRΙVUES POUR L'EXPORTATION [RΘGLEMENT (CEE) N° 2454/93, ARTICLE 303]: APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONΙTAIRES ET RESTITUTIONS AGRICOLES EXCLUE.

- DESTINAZIONE PARTICOLARE: MERCI PREVISTE PER L'ESPORTAZIONE [REGOLAMENTO (CEE) N. 2454/93, ARTICOLO 303]: APPLICAZIONE DEI MONTANTI COMPENSATORI MONETARI E RESTITUZIONI AGRICOLE ESCLUSA.

- BIJZONDERE BESTEMMING: VOOR UITVOER BESTEMDE GOEDEREN (VERORDENING (EEG) Nr. 2454/93, ARTIKEL 303): TOEKENNING VAN MONETAIRE COMPENSERENDE BEDRAGEN EN LANDBOUWRESTITUTIES UITGESLOTEN.

- DESTINO ESPECIAL: MERCADORIAS PREVISTAS PARA A EXPORTAΗΓO [REGULAMENTO (CEE) N° 2545/93, ARTIGO 303°]: APLICAΗΓO DOS MONTANTES COMPENSATΣRIOS MONETΑRIOS E RESTITUIΗΥES AGRΝCOLAS EXCLUΝDA.

2. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της παραγράφου 1, όταν πρόκειται για προϊόντα που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα 40 μέρος Ι και 40 μέρος ΙΙ, η εξαγωγή του εμπορεύματος εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας επιτρέπεται από τις τελωνειακές αρχές, εφόσον αυτή δικαιολογείται από οικονομικούς λόγους.

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρμόζονται στα αποθηκευμένα σε μείγμα εμπορεύματα που αναφέρονται στο άρθρο 296 παράγραφος 3, μόνον αν το σύνολο του μείγματος εξαχθεί ή καταστραφεί.

Άρθρο 304

1. Κάθε εμπόρευμα προοριζόμενο για ειδική χρησιμοποίηση, για την οποία ο εφαρμοστέος εισαγωγικός δασμός στο πλαίσιο του καθεστώτος του ειδικού προορισμού δεν είναι κατώτερος από εκείνον που πρέπει να εφαρμοστεί σ' αυτό, αγνοουμένου του εν λόγω προορισμού, πρέπει να κατατάσσεται στη διάκριση της συνδυασμένης ονοματολογίας που επιτρέπει ο ειδικός προορισμός, χωρίς να εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος τμήματος.

2. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν εφαρμόζονται στα εμπορεύματα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα 41.

Τμήμα 2

Άλογα που προορίζονται για σφαγή

Άρθρο 305

1. Η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των αλόγων που προορίζονται για σφαγή, με υπαγωγή στη διάκριση 0101 19 10 της συνδυασμένης ονοματολογίας, είναι δυνατή, υπό την προϋπόθεση ότι:

α) παρέχεται εγγύηση που καλύπτει το ποσό της τελωνειακής οφειλής που μπορεί να δημιουργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 208 του κώδικα·

β) κάθε άλογο εξατομικεύεται, μετά τη στιγμή της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία και κατά τρόπο ικανοποιητικό για το τελωνείο, με ένα διακριτικό σήμα, ευανάγνωστο, που προκύπτει από την αφαίρεση του τριχώματος στην αριστερή ωμοπλάτη, η οποία πραγματοποιείται με τη βοήθεια ψαλίδας ή με άλλο τρόπο και φέρει το σημείο «Χ», που δείχνει ότι το άλογο προορίζεται για σφαγή, καθώς επίσης και αριθμό που επιτρέπει την εξατομίκευση του αλόγου από τη στιγμή θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία μέχρι τη σφαγή του.

2. Τα διακριτικά στοιχεία εξατομίκευσης καταχωρούνται στη διασάφηση θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία των σχετικών αλόγων. Αντίγραφο αυτής της διασάφησης που συνοδεύει τα άλογα πρέπει να περιέρχεται στην αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 308 παράγραφος 1.

3. Οι υποχρεώσεις του διασαφιστή είναι εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 293.

Άρθρο 306

1. Μετά την παράδοση για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, τα άλογα πρέπει να οδηγούνται αμέσως, με μεταφορικά μέσα δεόντως σφραγισμένα από την αρμόδια αρχή, με την επιφύλαξη των εθνικών διατάξεων περί διάρρηξης και αντικατάστασης των σφραγίδων σε περίπτωση ανάγκης, σε ένα σφαγείο αναγνωρισμένο από την αρμόδια αρχή και να σφάζονται εκεί.

2. Κατά την άφιξη στο σφαγείο, η αποσφράγιση του οχήματος και η εκφόρτωση των αλόγων πρέπει να γίνονται παρουσία της αρμόδιας αρχής.

3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 δεν εφαρμόζονται όταν το τελωνείο που επέτρεψε την παραλαβή βρίσκεται μέσα στο σφαγείο και εφόσον τα άλογα τίθενται αμέσως υπό την ευθύνη της αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 308 παράγραφος 1.

Εξάλλου, όταν το τελωνείο που επέτρεψε την παραλαβή βρίσκεται σε άμεση γειτονία με το σφαγείο, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να αντικαταστήσουν το σφράγισμα με μέτρα επίβλεψης, ώστε να εξασφαλίζεται η άμεση μεταφορά των αλόγων στο σφαγείο και η θέση τους υπό την ευθύνη της αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 308 παράγραφος 1.

Άρθρο 307

Αν κατά την άφιξη στο σφαγείο δεν είναι δυνατό να εξακριβωθεί η ταυτότητα του αλόγου, ή αν οι διατάξεις του άρθρου 306 δεν έχουν τηρηθεί, η αρμόδια αρχή ενημερώνει αμέσως σχετικά το αρμόδιο τελωνείο, το οποίο λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα.

Άρθρο 308

1. Η απόδειξη της σφαγής των αλόγων πρέπει να παρέχεται είτε με πιστοποιητικό που εκδίδεται από εξουσιοδοτημένη σχετικά αρχή είτε με βεβαίωση της ανωτέρω αρχής, που αναγράφεται στο αντίγραφο της διασάφησης, που προβλέπεται στο άρθρο 305 παράγραφος 2, από όπου προκύπτει ότι τα σφαγέντα άλογα είναι αυτά που αναφέρονται στη διασάφηση θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία.

2. Εντός προθεσμίας 30 ημερών από την ημερομηνία αποδοχής της διασάφησης θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία των αλόγων, τα αποδεικτικά στοιχεία της σφαγής πρέπει να περιέρχονται στο τελωνείο όπου κατατέθηκε η συγκεκριμένη διασάφηση είτε απευθείας με φροντίδα της αρχής που αναφέρεται στην παράγραφο 1, είτε μέσω του διασαφιστή, σύμφωνα με την απόφαση κάθε κράτους μέλους.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

Η ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 309

Για τους σκοπούς του παρόντος τίτλου, νοούνται ως:

α) μεταφορικό μέσο, ιδίως:

- κάθε οδικό όχημα, καθώς και ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα οχήματα,

- κάθε σιδηροδρομικό όχημα ή άμαξα,

- σκάφη ή πλοία,

- αεροσκάφη,

- εμπορευματοκιβώτια, κατά την έννοια του άρθρου 670 στοιχείο στ)·

β) τελωνείο αναχώρησης:

το τελωνείο στο οποίο αρχίζει η πράξη κοινοτικής διαμετακόμισης·

γ) τελωνείο διέλευσης:

- το τελωνείο εξόδου από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, όταν η αποστολή εγκαταλείπει το έδαφος αυτό κατά τη διάρκεια πράξης κοινοτικής διαμετακόμισης μέσω των συνόρων κράτους μέλους με τρίτη χώρα,

- το τελωνείο εισόδου στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, όταν τα εμπορεύματα διέρχονται από τρίτη χώρα κατά τη διάρκεια πράξης κοινοτικής διαμετακόμισης·

δ) τελωνείο προορισμού:

το τελωνείο στο οποίο πρέπει να προσκομίζονται τα εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς κοινοτικής διαμετακόμισης, για να περατωθεί η πράξη της κοινοτικής διαμετακόμισης·

ε) τελωνείο εγγύησης:

το τελωνείο στο οποίο πραγματοποιείται η σύσταση συνολικής ή κατ' αποκοπήν εγγύησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 310

1. Στο πλαίσιο του καθεστώτος της εξωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης κυκλοφορούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κώδικα, τα κοινοτικά εμπορεύματα:

- τα οποία έχουν γίνει αντικείμενο τελωνειακών διατυπώσεων εξαγωγής ενόψει της χορήγησης επιστροφών κατά την εξαγωγή προς τρίτες χώρες στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής,

ή

- για τα οποία η επιστροφή ή η διαγραφή εισαγωγικών δασμών προϋποθέτει την επανεξαγωγή τους εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας ή την υπαγωγή τους σε καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης, σε οποιοδήποτε άλλο τελωνειακό καθεστώς, εκτός από τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία ή τη θέση τους σε ελεύθερη ζώνη ή ελεύθερη αποθήκη,

ή

- τα οποία τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία στο πλαίσιο του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (σύστημα επιστροφής), ενόψει της μεταγενέστερης εξαγωγής τους με τη μορφή παράγωγων προϊόντων, και για τα οποία είναι δυνατό να υποβληθεί αίτηση επιστροφής σύμφωνα με το άρθρο 128 του κώδικα και ο ενδιαφερόμενος έχει τέτοια πρόθεση,

ή

- τα οποία υπάγονται στο καθεστώς εισφορών και φόρων κατά την εξαγωγή και τα οποία έχουν γίνει αντικείμενο τελωνειακών διατυπώσεων κατά την εξαγωγή προς τρίτες χώρες στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής,

ή

- τα οποία προέρχονται από αποθέματα παρέμβασης και υποβάλλονται σε μέτρα ελέγχου ως προς τη χρησιμοποίηση ή/και τον προορισμό και τα οποία έχουν γίνει αντικείμενο τελωνειακών διατυπώσεων κατά την εξαγωγή προς τρίτες χώρες στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής.

2. Τα εμπορεύματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 που δεν εγκατέλειψαν το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας θεωρούνται ως κοινοτικά εμπορεύματα, υπό τον όρο ότι βεβαιώνεται η ακύρωση της διασάφησης εξαγωγής και οι τελωνειακές διατυπώσεις που αντιστοιχούν στα κοινοτικά μέτρα που είχαν καταστήσει αναγκαία την έξοδό τους από το εν λόγω τελωνειακό έδαφος, καθώς και, ενδεχομένως, των αποτελεσμάτων των εν λόγω διατυπώσεων.

Άρθρο 311

Με την επιφύλαξη του άρθρου 310 παράγραφος 1, κυκλοφορούν σύμφωνα με το καθεστώς της εσωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης τα κοινοτικά εμπορεύματα:

α) τα οποία αποστέλλονται από ένα σημείο του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας σε άλλο μέσω μιας ή περισσότερων χωρών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ)·

β) τα οποία αποστέλλονται, στο πλαίσιο των μεθόδων διοικητικής συνεργασίας που επιδιώκουν να εξασφαλίσουν, κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, κατά τις συναλλαγές μεταξύ της Κοινότητας με τη σύνθεσή της στις 31 Δεκεμβρίου 1985, αφενός, και της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, αφετέρου, καθώς και κατά τις συναλλαγές μεταξύ των εν λόγω δύο κρατών μελών, την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων για τα οποία δεν ισχύει ακόμη η πλήρης κατάργηση δασμών ή άλλων μέτρων που προβλέπονται από την πράξη προσχώρησης·

γ) τα οποία αποστέλλονται:

- από ένα μέρος του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας στο οποίο εφαρμόζονται οι διατάξεις της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου με προορισμό άλλο μέρος του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας στο οποίο δεν εφαρμόζονται οι προαναφερόμενες διατάξεις,

- από ένα μέρος του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας στο οποίο δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου με προορισμό άλλο μέρος του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας στο οποίο εφαρμόζονται οι προαναφερόμενες διατάξεις,

- από ένα μέρος του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας στο οποίο δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου με προορισμό άλλο μέρος του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας στο οποίο δεν εφαρμόζονται επίσης οι προαναφερόμενες διατάξεις.

Άρθρο 312

Η μεταφορά από ένα σημείο του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας σε άλλο μέσω του εδάφους τρίτης χώρας, άλλης από χώρα της ΕΖΕΣ, εμπορευμάτων υπό κοινοτική διαμετακόμιση, επιτρέπεται εφόσον η διέλευση από αυτή την τρίτη χώρα πραγματοποιείται βάσει ενιαίου τίτλου μεταφοράς, που έχει εκδοθεί σε κράτος κράτος μέλος· σ’ αυτή την περίπτωση, η ισχύς του εν λόγω καθεστώτος αναστέλλεται στο έδαφος της τρίτης χώρας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Κοινοτικός χαρακτήρας των εμπορευμάτων

Άρθρο 313

1. Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, όλα τα εμπορεύματα που μεταφέρονται από ένα σημείο το οποίο βρίσκεται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας με προορισμό ένα άλλο σημείο στο έδαφος αυτό, θεωρούνται ως κοινοτικά, εκτός αν αποδειχθεί ότι δεν έχουν κοινοτικό χαρακτήρα.

2. Δεν θεωρούνται ως κοινοτικά εμπορεύματα, εκτός αν αποδειχθεί δεόντως ο κοινοτικός τους χαρακτήρας σύμφωνα με τα άρθρα 314 έως 323:

α) τα εμπορεύματα που κυκλοφορούν με την κάλυψη ενός από τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 163 παράγραφος 2 στοιχεία β) έως ε) του κώδικα·

β) τα εμπορεύματα που κυκλοφορούν από ένα σημείο του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας σε άλλο με διέλευση από το έδαφος τρίτης χώρας·

γ) τα εμπορεύματα που μεταφέρονται:

- είτε αεροπορικώς από αερολιμένα που βρίσκεται σε τρίτη χώρα με προορισμό αερολιμένα που βρίσκεται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας,

- είτε θαλασσίως από λιμένα που βρίσκεται σε τρίτη χώρα με προορισμό λιμένα που βρίσκεται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

- είτε θαλασσίως από ελεύθερη ζώνη εντός λιμένος που βρίσκεται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας όπου φορτώθηκαν ή μεταφορτώθηκαν σε άλλο λιμένα που βρίσκεται στο εν λόγω έδαφος, εκτός αν αποδεικνύεται, με θεώρηση των τελωνειακών αρχών στα έγγραφα του πλοίου, ότι το εν λόγω πλοίο καταπλέει από τμήμα του εν λόγω λιμένα που δεν αποτελεί τμήμα της ελεύθερης ζώνης·

δ) τα εμπορεύματα που αποστέλλονται από ταχυδρομείο εντός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, εφόσον οι συσκευασίες ή τα συνοδευτικά έγγραφα φέρουν ετικέτα, το υπόδειγμα της οποίας περιλαμβάνεται στο παράρτημα 42. Οι τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους αποστολής υποχρεούνται να θέτουν ή να μεριμνούν ώστε να τίθεται η ετικέτα αυτή επί των συσκευασιών και των συνοδευτικών εγγράφων, όταν τα εμπορεύματα που πρόκειται να αποσταλούν είναι μη κοινοτικά·

ε) τα εμπορεύματα που μεταφέρονται θαλασσίως από λιμένα εντός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας σε έναν άλλο λιμένα στο έδαφος αυτό, στην περίπτωση που μεταφέρθηκαν:

- με πλοίο που έρχεται από τρίτη χώρα και μεταφέρει εμπορεύματα που φορτώθηκαν σε τρίτη χώρα και το οποίο έχει προσεγγίσει έναν ή περισσότερους κοινοτικούς λιμένες,

- με πλοίο που κατευθύνεται σε τρίτη χώρα και μεταφέρει εμπορεύματα που φορτώθηκαν σε κοινοτικό λιμένα για να εκφορτωθούν σε τρίτη χώρα και το οποίο έχει προσεγγίσει έναν ή περισσότερους κοινοτικούς λιμένες,

- με πλοίο που έχει προσεγγίσει έναν ή περισσότερους λιμένες τρίτων χωρών μεταξύ του κοινοτικού λιμένα αναχώρησης και του κοινοτικού λιμένα προορισμού,

- με πλοίο που φθάνει απευθείας σε ελεύθερη ζώνη,

- με πλοίο που έχει προσεγγίσει λιμένα στον οποίο υπάρχει ελεύθερη ζώνη, εκτός αν έχει διαπιστωθεί, βάσει σχετικής θεώρησης των τελωνειακών αρχών στα έγγραφα του πλοίου, ότι το εν λόγω πλοίο έρχεται από ένα τμήμα του λιμένα που βρίσκεται εκτός της ελεύθερης ζώνης.

3. α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 170 του κώδικα, ο κυβερνήτης του πλοίου ή ο εκπρόσωπός του υποχρεούται να ενημερώσει τις τελωνειακές αρχές στο λιμένα όπου εκφορτώνονται τα εμπορεύματα, για την άφιξη του πλοίου και να αναφέρει από ποιον λιμένα ξεκίνησε το πλοίο με το αρχικό φορτίο του, καθώς και όλους τους λιμένες στους οποίους προσέγγισε ή πρόκειται να προσεγγίσει το πλοίο προτού καταπλεύσει στον κοινοτικό λιμένα προορισμού. Εφόσον ζητηθεί, ο κυβερνήτης του πλοίου παρουσιάζει τα έγγραφα του πλοίου, παραδείγματος χάρη το ημερολόγιο πλοίου, προς απόδειξη των σχετικών στοιχείων.

Σε περίπτωση που τα προσκομισθέντα στοιχεία δεν ικανοποιούν τις τελωνειακές αρχές στον λιμένα προορισμού, οι εν λόγω αρχές θεωρούν ότι όλα τα μεταφερόμενα με το πλοίο αυτό εμπορεύματα είναι μη κοινοτικά, εκτός αν αποδεικνύεται ο κοινοτικός τους χαρακτήρας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 314 έως 323.

β) Για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α), ο κυβερνήτης του πλοίου ή ο εκπρόσωπός του προσκομίζει στις τελωνειακές αρχές των κοινοτικών λιμένων, στους οποίους εκφορτώνονται τα εμπορεύματα, αντίγραφο ενημερωτικού εγγράφου που έχει επικυρωθεί από τις τελωνειακές αρχές του λιμένα απόπλου στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, στο οποίο αναφέρεται ο προβλεπόμενος λιμένας προορισμού, καθώς και όλοι οι λιμένες τους οποίους είναι πιθανό να προσεγγίσει το πλοίο.

Ωστόσο, η προσκόμιση ενημερωτικού εγγράφου είναι υποχρεωτική στην περίπτωση που το πλοίο μεταφέρει εμπορεύματα που καλύπτονται από τις διατάξεις του άρθρου 91, παράγραφος 1 του κώδικα.

γ) Οι τελωνειακές αρχές στο λιμένα προορισμού έχουν την ευχέρεια να μην εφαρμόζουν τις διατάξεις των στοιχείων α) και β) όσον αφορά τα πλοία:

- για τα οποία λόγω, για παράδειγμα, της φύσης των ναυτιλιακών τους επιχειρήσεων και της γεωγραφικής περιοχής, στην οποία διαξάγονται οι επιχειρήσεις αυτές, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πλέουν μόνο μεταξύ κοινοτικών λιμένων και δεν πραγματοποιούν στάσεις σε τρίτες χώρες,

- τα οποία τα εκμεταλλεύονται ναυτιλιακές εταιρείες που έχουν λάβει την άδεια να εφαρμόζουν την απλουστευμένη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 448 παράγραφος 11.

Άρθρο 314

1. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 313 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως δ), πρέπει να αποδεικνύεται ο κοινοτικός χαρακτήρας των εμπορευμάτων μέσω των εγγράφων που προβλέπονται στα άρθρα 315 έως 318 ή σύμφωνα με τον τρόπο που προβλέπεται στα άρθρα 319 έως 323.

2. Τα έγγραφα ή οι τρόποι που προβλέπονται στην παράγραφο 1 δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν για τα εμπορεύματα:

α) τα οποία προορίζονται για εξαγωγή·

β) τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 310 παράγραφος 1 πρώτη περίπτωση·

γ) τα οποία φέρουν συσκευασίες που δεν έχουν κοινοτικό χαρακτήρα·

δ) τα οποία δεν μεταφέρονται απευθείας από ένα κράτος μέλος σε άλλο.

Θεωρούνται ως μεταφερόμενα απευθείας από ένα κράτος μέλος σε άλλο:

- τα εμπορεύματα που μεταφέρονται χωρίς να διέρχονται μέσω του εδάφους τρίτης χώρας,

- τα εμπορεύματα που μεταφέρονται μέσω του εδάφους μίας ή περισσότερων τρίτων χωρών, εφόσον η διέλευση μέσω των εν λόγω χωρών πραγματοποιείται υπό την κάλυψη ενιαίου τίτλου μεταφοράς, που έχει εκδοθεί σε κράτος μέλος.

Άρθρο 315

1. Ο κοινοτικός χαρακτήρας εμπορεύματος αποδεικνύεται, υπό τις προϋποθέσεις που ακολουθούν, με την προσκόμιση παραστατικού T2L.

2. Το παραστατικό T2L συντάσσεται επί εντύπου που είναι σύμφωνο με το αντίτυπο αριθ. 4 ή το αντίτυπο αριθ. 4/5 του υποδείγματος εντύπου που περιλαμβάνεται στα παραρτήματα 31 και 32.

Αυτό το έντυπο συμπληρώνεται, κατά περίπτωση, με ένα ή περισσότερα έντυπα που είναι σύμφωνα με το αντίτυπο αριθ. 4 ή το αντίτυπο αριθ. 4/5 του υποδείγματος εντύπου και περιλαμβάνονται στα παραρτήματα 31 και 32.

Εφόσον τα κράτη μέλη δεν εγκρίνουν τη χρησιμοποίηση συμπληρωματικών εντύπων σε περίπτωση χρησιμοποίησης συστήματος πληροφορικής για την επεξεργασία των διασαφήσεων, το οποίο προβαίνει στην εκτύπωση αυτών, το εν λόγω έντυπο συμπληρώνεται με ένα ή περισσότερα έντυπα που είναι σύμφωνα με το αντίτυπο αριθ. 4 ή το αντίτυπο αριθ. 4/5 του υποδείγματος εντύπου και περιλαμβάνονται στα παραρτήματα 31 και 32.

3. Ο ενδιαφερόμενος σημειώνει το σύμβολο «T2L» στη δεξιά υποδιαίρεση της θέσης 1 του εντύπου και το σύμβολο «T2L bis» στη δεξιά υποδιαίρεση της θέσης 1 του ή των χρησιμοποιούμενων συμπληρωματικών εντύπων.

4. Εφόσον πρέπει να συνταχθεί παραστατικό T2L για αποστολή που περιλαμβάνει περισσότερα από ένα είδη εμπορευμάτων, τα στοιχεία που αφορούν τα εμπορεύματα αυτά μπορεί να παρέχονται σε έναν ή περισσότερους πίνακες φόρτωσης κατά την έννοια των άρθρων 341 παράγραφος 2 έως 344 παράγραφος 2, αντί να αναφέρονται στις θέσεις 31 «Δέματα και περιγραφή των εμπορευμάτων», 32 «Αριθμός είδους», 35 «Μεικτή μάζα (kg)», και, ενδεχομένως, 33 «Κωδικός των εμπορευμάτων», 38 «Καθαρή μάζα (kg)», 44 «Ειδικές μνείες, προσκομιζόμενα έγγραφα, πιστοποιητικά και άδειες» του εντύπου που χρησιμοποιείται για τη σύνταξη του παραστατικού T2L.

Όταν χρησιμοποιούνται πίνακες φόρτωσης, οι εν λόγω θέσεις του εντύπου που χρησιμεύει για τη σύνταξη του παραστατικού T2L διαγράφονται.

5. Το επάνω μέρος του πλαισίου που αναφέρεται στο άρθρο 342 στοιχείο β) προορίζεται για το σύμβολο «T2L»· το κάτω μέρος του πλαισίου προορίζεται για τη θεώρηση των τελωνειακών αρχών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 316 παράγραφος 2 στοιχείο β).

Η στήλη «Χώρα αποστολής/εξαγωγής» του πίνακα φόρτωσης δεν πρέπει να συμπληρώνεται.

6. Ο πίνακας φόρτωσης εκδίδεται στον ίδιο αριθμό αντιτύπων με το παραστατικό T2L στο οποίο αναφέρεται.

7. Εφόσον επισυνάπτονται πολλοί πίνακες φόρτωσης στο ίδιο παραστατικό T2L, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να τους δίδει αύξοντα αριθμό· ο αριθμός των πινάκων φόρτωσης που επισυνάπτονται σημειώνεται στη θέση 4 «Πίνακες φόρτωσης» του εντύπου που χρησιμοποιείται για τη σύνταξη του παραστατικού T2L.

Άρθρο 316

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 394, το παραστατικό T2L συντάσσεται σε ένα μόνο αντίτυπο.

2. Το παραστατικό T2L και, κατά περίπτωση, το ή τα παραστατικά T2L bis, θεωρούνται, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, από τις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους αναχώρησης. Στη θεώρηση πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία, που αναγράφονται, στο μέτρο του δυνατού, στη θέση Γ (τελωνείο αναχώρησης) των εν λόγω παραστατικών:

α) για το παραστατικό T2L, το όνομα και η σφραγίδα του τελωνείου αναχώρησης, η υπογραφή του αρμόδιου υπαλλήλου, η ημερομηνία θεώρησης και είτε ο αριθμός πρωτοκόλλου είτε ο αριθμός της διασάφησης αποστολής, εφόσον η διασάφηση αυτή είναι αναγκαία·

β) για το παραστατικό T2L bis, ο αριθμός που εμφαίνεται στο παραστατικό T2L. Ο αριθμός αυτός πρέπει να αναγράφεται είτε με σφραγίδα που φέρει την ονομασία του τελωνείου του κράτους μέλους αναχώρησης είτε με το χέρι. Στην περίπτωση αυτή, ο αριθμός πρέπει να συνοδεύεται από την επίσημη σφραγίδα του εν λόγω τελωνείου.

Τα παραστατικά αυτά παραδίδονται στον ενδιαφερόμενο μόλις ολοκληρωθούν οι διατυπώσεις σχετικά με την αποστολή των εμπορευμάτων προς το κράτος μέλος προορισμού.

Άρθρο 317

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 315 και 316, ο κοινοτικός χαρακτήρας εμπορεύματος αποδεικνύεται, υπό τις προϋποθέσεις που ακολουθούν, με την προσκόμιση του τιμολογίου ή του εγγράφου μεταφοράς που αφορά το εν λόγω εμπόρευμα.

2. Στο τιμολόγιο ή το έγγραφο μεταφοράς που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρέπει να αναγράφεται τουλάχιστον το όνομα και η πλήρης διεύθυνση του αποστολέα ή του διασαφιστή, αν αυτός δεν είναι ο αποστολέας, ο αριθμός, το είδος, τα σήματα και οι αριθμοί των δεμάτων, η περιγραφή των εμπορευμάτων, καθώς και η μεικτή μάζα σε χιλιόγραμμα και, ενδεχομένως, οι αριθμοί των εμπορευματοκιβωτίων.

Ο διασαφιστής πρέπει να αναγράφει στο εν λόγω έγγραφο κατά τρόπο εμφανή το σύμβολο «T2L», συνοδευόμενο από την υπογραφή του.

3. Το τιμολόγιο ή το έγγραφο μεταφοράς δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον διασαφιστή θεωρείται, μετά από αίτησή του, από τις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους αναχώρησης. Η θεώρηση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα και τη σφραγίδα του τελωνείου αναχώρησης, την υπογραφή του αρμόδιου υπαλλήλου, την ημερομηνία θεώρησης και είτε τον αριθμό καταχώρησης, είτε τον αριθμό της διασάφησης αποστολής ή εξαγωγής, αν μια τέτοια δήλωση είναι απαραίτητη.

4. Εφόσον η συνολική αξία των κοινοτικών εμπορευμάτων, τα οποία αναφέρονται στο τιμολόγιο ή στο έγγραφο μεταφοράς που έχει συμπληρωθεί και υπογραφεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 ή σύμφωνα με το άρθρο 224, παράγραφος 1 δεν υπερβαίνει τις 10 000 Ecu, ο διασαφιστής απαλλάσσεται από την υποχρέωση υποβολής αυτού του εγγράφου για θεώρηση από τις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους αναχώρησης.

Στην περίπτωση που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο, το τιμολόγιο ή το έγγραφο μεταφοράς πρέπει να περιέχει, εκτός από τις ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2, το τελωνείο αναχώρησης.

5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται εφόσον το τιμολόγιο ή το έγγραφο μεταφοράς αναφέρονται αποκλειστικά σε κοινοτικά εμπορεύματα.

Άρθρο 318

Όταν το έγγραφο που χρησιμοποιείται για την αιτιολόγηση του κοινοτικού χαρακτήρα των εμπορευμάτων εκδίδεται εκ των υστέρων, φέρει με κόκκινα γράμματα μία από τις ακόλουθες μνείες:

- Expedido a posteriori,

- Udstedt efterfψlgende,

- Nachtrδglich ausgestellt,

- Εκδοθέν εκ των υστέρων,

- Issued retroactively,

- Dιlivrι a posteriori,

- Rilasciato a posteriori,

- Achteraf afgegeven,

- Emitido a posteriori.

Άρθρο 319

1. Εφόσον τα εμπορεύματα μεταφέρονται συνοδευόμενα από δελτίο TIR ή δελτίο ΑΤΑ, ο διασαφιστής μπορεί, για να δικαιολογήσει τον κοινοτικό χαρακτήρα των εμπορευμάτων και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 314 παράγραφος 2, να θέτει, κατά τρόπο εμφανή, στη θέση που προορίζεται για την περιγραφή των εμπορευμάτων, το σύμβολο «T2L», συνοδευόμενο από την υπογραφή του σε όλα τα σχετικά φύλλα του χρησιμοποιούμενου δελτίου, πριν από την προσκόμιση αυτού προς θεώρηση στο τελωνείο αναχώρησης. Το σύμβολο «T2L» πρέπει να βεβαιώνεται, σε όλα τα φύλλα στα οποία έχει τεθεί, με τη σφραγίδα του τελωνείου αναχώρησης συνοδευόμενη από την υπογραφή του αρμόδιου υπαλλήλου.

2. Στην περίπτωση που το δελτίο TIR ή το δελτίο ΑΤΑ περιλαμβάνουν ταυτόχρονα κοινοτικά και μη κοινοτικά εμπορεύματα, αυτές οι δύο κατηγορίες εμπορευμάτων πρέπει να αναφέρονται χωριστά και το σύμβολο «T2L» πρέπει να τίθεται έτσι ώστε να αφορά σαφώς μόνον τα κοινοτικά εμπορεύματα.

Άρθρο 320

Εφόσον πρέπει να αποδειχθεί ο κοινοτικός χαρακτήρας οδικού οχήματος με κινητήρα ταξινομημένου σε κράτος μέλος της Κοινότητας, το εν λόγω όχημα θεωρείται ως κοινοτικό:

α) εφόσον συνοδεύεται από την πινακίδα κυκλοφορίας και το έγγραφο ταξινόμησής του και εφόσον τα χαρακτηριστικά ταξινόμησής του, όπως αυτά προκύπτουν από το έγγραφο ταξινόμησης και, ενδεχομένως, από την πινακίδα κυκλοφορίας, πιστοποιούν κατά τρόπο ασφαλή τον κοινοτικό χαρακτήρα·

β) στις άλλες περιπτώσεις, σύμφωνα με τον τρόπο που προβλέπεται στα άρθρα 315 έως 323.

Άρθρο 321

Εφόσον πρέπει να αποδειχθεί ο κοινοτικός χαρακτήρας οχήματος μεταφοράς εμπορευμάτων που ανήκει σε επιχείρηση σιδηροδρόμων κράτους μέλους της Κοινότητας, το εν λόγω όχημα θεωρείται ως κοινοτικό:

α) εφόσον ο κωδικός αριθμός και το σήμα ιδιοκτησίας (επιχείρηση σιδηροδρόμων) που φέρει αυτό πιστοποιούν κατά τρόπο ασφαλή τον κοινοτικό του χαρακτήρα·

β) στις άλλες περιπτώσεις, εφόσον προσκομίζεται ένα από τα έγγραφα που αναφέρονται στα άρθρα 315 έως 318.

Άρθρο 322

1. Εφόσον πρέπει να αποδειχθεί ο κοινοτικός χαρακτήρας των συσκευασιών που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των εμπορευμάτων στο πλαίσιο των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, οι οποίες είναι δυνατό να αποδειχθεί ότι ανήκουν σε πρόσωπο εγκατεστημένο σε κάποιο κράτος μέλος και επιστρέφουν κενές, μετά τη χρησιμοποίησή τους, προερχόμενες από άλλο κράτος μέλος, οι εν λόγω συσκευασίες θεωρούνται ως κοινοτικές:

α) εφόσον δηλώνονται ως κοινοτικά εμπορεύματα χωρίς να υπάρχει καμία αμφιβολία για την ειλικρίνεια αυτής της δήλωσης·

β) στις λοιπές περιπτώσεις, σύμφωνα με τον τρόπο που ορίζεται στα άρθρα 315 έως 323.

2. Η διευκόλυνση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 παρέχεται για τα δοχεία, τις συσκευασίες, τις παλέτες και άλλα παρόμοια υλικά, με εξαίρεση τα εμπορευματοκιβώτια κατά την έννοια του άρθρου 670.

Άρθρο 323

Εφόσον πρέπει να αποδειχθεί ο κοινοτικός χαρακτήρας των εμπορευμάτων που συνοδεύουν τους ταξιδιώτες ή που περιέχονται στις αποσκευές τους, τα εμπορεύματα αυτά θεωρούνται, εφόσον δεν προορίζονται για εμπορικούς σκοπούς, ως κοινοτικά:

α) όταν δηλώνονται ως κοινοτικά εμπορεύματα χωρίς να υπάρχει καμία αμφιβολία για την ειλικρίνεια αυτής της δήλωσης·

β) στις λοιπές περιπτώσεις, σύμφωνα με τον τρόπο που αναφέρεται στα άρθρα 315 έως 322.

Άρθρο 324

Οι τελωνειακές διοικήσεις των κρατών μελών παρέχουν μεταξύ τους αμοιβαία συνδρομή για τον έλεγχο της γνησιότητας και της ακρίβειας των εγγράφων, καθώς και της κανονικότητας των τρόπων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, για την αιτιολόγηση του κοινοτικού χαρακτήρα των εμπορευμάτων.

Άρθρο 325

Στο πλαίσιο των μεθόδων διοικητικής συνεργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο της συνθήκης, καθιερώνεται παραστατικό T2M. Το παραστατικό αυτό έχει σκοπό να αποδεικνύει ότι προϊόντα αλιευόμενα από τα πλοία των κρατών μελών και εισαγόμενα στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, είτε στην αρχική τους κατάσταση είτε μετά από επεξεργασία επί των πλοίων των κρατών μελών, η οποία δεν έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό των λαμβανόμενων προϊόντων από το κεφάλαιο 3 ή τις κλάσεις ΣΟ 1504 ή 2301, πληρούν τους προβλεπόμενους στο άρθρο 9 παράγραφος 2 της εν λόγω συνθήκης όρους.

Άρθρο 326

Τα προϊόντα που αλιεύονται και εκείνα που λαμβάνονται επί των πλοίων και αναφέρονται στο άρθρο 325 πρέπει να καλύπτονται από παραστατικό Τ2Μ, το οποίο πρέπει να εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 329 έως 333 όταν:

α) το πλοίο, το οποίο τα αλίευσε και, ενδεχομένως, επί του οποίου υπέστησαν επεξεργασία, τα μεταφέρει κατευθείαν σε κράτος μέλος διάφορο εκείνου στο οποίο υπάγεται το πλοίο αυτό·

β) πλοίο κράτους μέλους, επί του οποίου τα αλιευθέντα προϊόντα έχουν μεταφορτωθεί από το πλοίο που προβλέπεται στο στοιχείο α), εξασφαλίζει την επεξεργασία αυτών επί του πλοίου και μεταφέρει τα παρασκευασθέντα προϊόντα κατευθείαν στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας·

γ) πλοίο κράτους μέλους, διάφορο από τα προβλεπόμενα στο στοιχείο α) ή β), επί του οποίου τα αλιευθέντα προϊόντα ή τα παρασκευασθέντα προϊόντα έχουν μεταφορτωθεί, μεταφέρει αυτά κατευθείαν στην Κοινότητα·

δ) ένα από τα πλοία που προβλέπονται στα στοιχεία α), β) ή γ) μεταφέρει τα αλιευθέντα προϊόντα ή τα παρασκευασθέντα προϊόντα κατευθείαν σε χώρα ή έδαφος εκτός της Κοινότητας, από όπου τα προϊόντα αυτά μεταφέρονται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

Άρθρο 327

1. Το έντυπο, στο οποίο συντάσσεται το παραστατικό Τ2Μ, είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που εμφανίζεται στο παράρτημα 43.

2. Το χαρτί που χρησιμοποιείται για το πρωτότυπο, είναι χαρτί γραφής χωρίς μηχανικούς πολτούς, εμπλουτισμένο με κόλλα και βάρους τουλάχιστον 55 gr/m2. Φέρει και στις δύο όψεις έντυπη κυματοειδή διάταξη γραμμών, χρώματος πράσινου, η οποία καθιστά εμφανή οποιαδήποτε παραποίηση με μηχανικά ή χημικά μέσα.

3. Οι διαστάσεις του εντύπου Τ2Μ είναι 210 επί 297 χιλιοστά, επιτρεπομένης, όσον αφορά το μήκος, μέγιστης ανοχής 5 χιλιοστών λιγότερο και 8 χιλιοστών περισσότερο.

4. Το έντυπο πρέπει να τυπώνεται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας, η οποία καθορίζεται από τις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους, στο οποίο ανήκει το αλιευτικό πλοίο.

5. Τα έντυπα Τ2Μ συρράφονται κατά δεσμίδες των δέκα εντύπων, κάθε δε έντυπο αποτελείται από ένα πρωτότυπο, αποσπώμενο από τη δεσμίδα, και από ένα αντίγραφο μη αποσπώμενο, το οποίο παράγεται με αποτύπωση. Οι δεσμίδες φέρουν, στη σελίδα 2 του εξωφύλλου, τις σημειώσεις που περιλαμβάνονται στο παράρτημα 44.

6. Κάθε έντυπο Τ2Μ φέρει αριθμό σειράς, που προορίζεται για την εξατομίκευσή του. Ο αριθμός είναι ο ίδιος, τόσο για το πρωτότυπο, όσο και για το αντίγραφό του.

7. Τα κράτη μέλη δύνανται να αναλαμβάνουν τα ίδια την εκτύπωση και τη συρραφή κατά δεσμίδες των εντύπων Τ2Μ ή να εμπιστεύονται τη σχετική μέριμνα σε τυπογραφεία, τα οποία έχουν λάβει την έγκρισή τους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, γίνεται μνεία της έγκρισης αυτής στη σελίδα 1 του εξωφύλλου κάθε δεσμίδας, καθώς και στο πρωτότυπο κάθε εντύπου. Η εν λόγω σελίδα 1, καθώς και το πρωτότυπο κάθε εντύπου, αναφέρουν, εξάλλου, το όνομα και τη διεύθυνση του τυπογραφείου ή σήμα, που επιτρέπει την εξακρίβωση της ταυτότητός του.

8. Το έντυπο Τ2Μ πρέπει να συμπληρώνεται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας, είτε με γραφομηχανή, είτε με το χέρι, κατά τρόπο ευανάγνωστο. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, το έντυπο συμπληρώνεται με μελάνι και με κεφαλαία γράμματα. Δεν πρέπει να φέρει ξέσματα ή προσθήκες. Οι επ' αυτού γενόμενες τροποποιήσεις πρέπει να γίνονται με διαγραφή των λανθασμένων ενδείξεων και με την προσθήκη, εφόσον παρίσταται ανάγκη, των επιθυμητών ενδείξεων. Κάθε τέτοια τροποποίηση πρέπει να εγκρίνεται από το πρόσωπο, το οποίο υπέγραψε τη δήλωση που συνεπάγεται την τροποποίηση.

Άρθρο 328

Δεσμίδα εντύπων Τ2Μ χορηγείται μετά από αίτηση του πλοιοκτήτη ή του εκπροσώπου αυτού, από τις τελωνειακές αρχές του λιμένα νηολόγησης ή εξοπλισμού του αλιευτικού πλοίου. Η δεσμίδα αυτή χορηγείται μόνο όταν ο πλοιοκτήτης ή ο εκπρόσωπος αυτού έχει συμπληρώσει, στη γλώσσα του εντύπου, τις θέσεις 1 και 2 όλων των πρωτοτύπων και αντιγράφων των εντύπων, τα οποία περιέχει η δεσμίδα. Κατά την παράδοση της δεσμίδας αυτής, οι εν λόγω αρχές συμπληρώνουν τη θέση 3 όλων των πρωτοτύπων και αντιγράφων των εντύπων, τα οποία περιέχει αυτή.

Άρθρο 329

Ο κυβερνήτης του πλοίου, με το οποίο αλιεύθηκαν τα προϊόντα αλιείας, συμπληρώνει τις θέσεις 4, 5 και 8 στο πρωτότυπο και στο αντίγραφο ενός εντύπου της δεσμίδας:

α) κατά τη διάρκεια κάθε εκφόρτωσης των αλιευθέντων προϊόντων, σε κράτος μέλος διάφορο εκείνου, στο οποίο ανήκει το πλοίο του·

β) κατά τη διάρκεια κάθε μεταφόρτωσης προϊόντων αλιευθέντων σε άλλο πλοίο κράτους μέλους·

γ) κατά τη διάρκεια κάθε εκφόρτωσης προϊόντων αλιευθέντων σε χώρα ή έδαφος, που βρίσκεται εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας.

Άρθρο 330

Όταν τα αλιεύματα υπέστησαν στο πλοίο που τα αλίευσε επεξεργασία, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την κατάταξη των παρασκευασθέντων προϊόντων στη δασμολογική κλάση ΣΟ 1504 ή 2301, ο κυβερνήτης του πλοίου τούτου πρέπει να συμπληρώνει τις θέσεις 4 μέχρι 8 του πρωτοτύπου και του αντιγράφου του παραστατικού Τ2Μ και να καταχωρεί την επεξεργασία στο ημερολόγιο του πλοίου του.

Άρθρο 331

Κατά τη μεταφόρτωση των προβλεπόμενων στο άρθρο 329 στοιχείο β) αλιευμάτων ή των προβλεπόμενων στο άρθρο 330 παρασκευασθέντων προϊόντων, συμπληρώνεται επίσης η θέση 9 του πρωτοτύπου και του αντιγράφου του παραστατικού Τ2Μ, η δε δήλωση μεταφόρτωσης υπογράφεται από αμφότερους τους ενδιαφερόμενους κυβερνήτες. Το πρωτότυπο του παραστατικού Τ2Μ παραδίδεται στον κυβερνήτη του πλοίου, στο οποίο μεταφορτώθηκαν τα αλιεύματα ή τα παρασκευασθέντα προϊόντα, η δε πράξη μεταφόρτωσης καταχωρείται στο ημερολόγιο και των δύο πλοίων.

Άρθρο 332

Όταν η προβλεπόμενη στο άρθρο 330 επεξεργασία πραγματοποιείται σε άλλο πλοίο κράτους μέλους, στο οποίο μεταφορτώθηκαν τα αλιεύματα, ο πλοίαρχος του πλοίου αυτού πρέπει να συμπληρώνει τις θέσεις 6, 7 και 10 του πρωτοτύπου του παραστατικού Τ2Μ το οποίο παραδόθηκε σ' αυτόν κατά τη μεταφόρτωση, και να καταχωρεί την επεξεργασία στο ημερολόγιο του πλοίου του.

Άρθρο 333

Σε περίπτωση δεύτερης μεταφόρτωσης των προβλεπόμενων στο άρθρο 329 στοιχείο β) αλιευμάτων ή των προβλεπόμενων στο άρθρο 330 παρασκευασθέντων προϊόντων ή σε περίπτωση μεταφόρτωσης των προβλεπόμενων στο άρθρο 332 παρασκευασθέντων προϊόντων, συμπληρώνεται, επίσης, η θέση 11 στο πρωτότυπο του παραστατικού Τ2Μ, η δε δήλωση μεταφόρτωσης υπογράφεται και από τους δύο ενδιαφερομένους κυβερνήτες.

Το πρωτότυπο του εγγράφου Τ2Μ παραδίδεται στον κυβερνήτη του πλοίου, στο οποίο μεταφορτώθηκαν τα αλιεύματα ή τα παρασκευασθέντα προϊόντα, η δε πράξη μεταφόρτωσης καταχωρείται στο ημερολόγιο πλοίου και των δύο πλοίων.

Άρθρο 334

1. Το πρωτότυπο του παραστατικού Τ2Μ, το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 329 και ενδεχομένως, των άρθρων 330 έως 333, πρέπει να κατατίθεται στο τελωνείο, στο οποίο τα παρασκευασθέντα προϊόντα που προβλέπονται στο άρθρο 325 και στα οποία αυτό αναφέρεται, αποτελούν το αντικείμενο διασάφησης για την υπαγωγή σε τελωνειακό καθεστώς. Οι εν λόγω αρχές έχουν την ευχέρεια να ζητούν μετάφραση αυτού. Εξάλλου, προς το σκοπό του ελέγχου της ακριβείας των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο παραστατικό Τ2Μ, δύνανται να απαιτούν την προσκόμιση όλων των απαιτούμενων εγγράφων, και ιδίως των προβλεπόμενων στο άρθρο 326 στοιχεία α), β) και γ) εγγράφων του πλοίου.

2. Όταν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 325 αλιεύματα ή παρασκευασθέντα προϊόντα, στα οποία αναφέρεται το παραστατικό Τ2Μ, παρέμειναν σε χώρα ή έδαφος εκτός της Κοινότητος, το εν λόγω παραστατικό ισχύει μόνο εφόσον συνοδεύεται από βεβαίωση των τελωνειακών αρχών της εν λόγω χώρας ή εδάφους.

Η βεβαίωση αυτή πρέπει να:

α) ορίζει ακριβώς, ότι τα αλιεύματα ή τα παρασκευασθέντα προϊόντα, στα οποία αναφέρεται το προαναφερθέν παραστατικό, παρέμειναν υπό τελωνειακή επιτήρηση καθ, όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στη συγκεκριμένη χώρα ή το έδαφος και ότι δεν υποβλήθηκαν σε άλλες εργασίες, εκτός από εκείνες οι οποίες αποσκοπούν στη συντήρησή τους·

β) φέρει την ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης των αλιευμάτων ή των παρασκευασθέντων προϊόντων και την ακριβή περιγραφή του χρησιμοποιούμενου μεταφορικού μέσου για την εκ νέου αποστολή τους στην Κοινότητα.

Ελλείψει τέτοιας βεβαίωσης, οι τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους, στο οποίο τα αλιεύματα ή τα παρασκευασθέντα προϊόντα εισήχθησαν, δύνανται να δέχονται οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, που αναγνωρίζεται ως ισοδύναμο.

Άρθρο 335

1. Σε περίπτωση που τα αλιεύματα ή τα παρασκευασθέντα προϊόντα, που αναφέρονται στο άρθρο 325, μεταφέρονται σε χώρα ή έδαφος εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας και προορίζονται για εκ νέου αποστολή προς το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας με τμηματικές αποστολές, το πρωτότυπο του παραστατικού Τ2Μ, που συντάσσεται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 329 και, ενδεχομένως, των άρθρων 330 έως 333, φυλάσσεται στην εν λόγω χώρα ή έδαφος από τον κυβερνήτη του σκάφους ή εκπρόσωπό του. Αντίγραφο του εγγράφου αυτού αποστέλλεται αμέσως στο τελωνείο του λιμένα εξοπλισμού ή νηολόγησης του αλιευτικού σκάφους.

2. Για κάθε τμηματική αποστολή, ο κυβερνήτης του σκάφους ή ο αντιπρόσωπός του καταρτίζει απόσπασμα του παραστατικού Τ2Μ, χρησιμοποιώντας γι’ αυτό το σκοπό έντυπο που προέρχεται από δεσμίδα εντύπων Τ2Μ που παραδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 328.

Κάθε απόσπασμα περιέχει αναφορά στο αρχικό έγγραφο και ένδειξη στη θέση 4 για τη φύση και την ποσότητα των προϊόντων που απαρτίζουν την τμηματική αποστολή.

Κάθε απόσπασμα πρέπει να φέρει με εμφανείς χαρακτήρες μία από τις ακόλουθες μνείες:

- Extracto,

- Udskrift,

- Auszug,

- Απόσπασμα,

- Extract,

- Extrait,

- Estratto,

- Uittreksel,

- Extracto.

3. Για κάθε τμηματική αποστολή, το πρωτότυπο του αποσπάσματος παραστατικού Τ2Μ, συνοδευόμενο από τη δήλωση που προβλέπεται στο άρθρο 334, παράγραφος 2, προσκομίζεται στο τελωνείο κράτους μέλους όπου τα προϊόντα που απαρτίζουν την τμηματική αποστολή γίνονται αντικείμενο διασάφησης για την υπαγωγή τους σε τελωνειακό καθεστώς.

4. Το τελωνείο που αναφέρεται στην παράγραφο 3 αποστέλλει αμέσως στο τελωνείο του λιμένα νηολόγησης ή εξοπλισμού του αλιευτικού σκάφους αντίγραφο του αποσπάσματος του παραστατικού Τ2Μ δεόντως θεωρημένο. Επιπλέον, το εν λόγω αντίγραφο φέρει ένδειξη της δήλωσης σχετικά με το τελωνειακό καθεστώς υπαγωγής.

5. Το αρχικό παραστατικό Τ2Μ φυλάσσεται μέχρις ότου όλα τα προϊόντα για τα οποία έχει εκδοθεί λάβουν κάποιο προορισμό.

Ο κυβερνήτης ή ο αντιπρόσωπός του αναφέρει στη θέση «Παρατηρήσεις» του αρχικού παραστατικού Τ2Μ, για κάθε προορισμό, τον αριθμό και τη φύση των δεμάτων, το μεικτό βάρος (χιλιόγραμμα), όπως και τον προορισμό που δίδεται στο εμπόρευμα. Σε περίπτωση που ο προορισμός αυτός αποτελείται από τμηματική αποστολή που μεταφέρεται στο εσωτερικό της Κοινότητας, σύμφωνα με την παράγραφο 2, είναι σκόπιμο να αναφερθεί επίσης ο αριθμός και η ημερομηνία του αντίστοιχου αποσπάσματος. Αφού όλα τα προϊόντα για τα οποία έχει εκδοθεί το αρχικό παραστατικό Τ2Μ λάβουν κάποιον προορισμό, το πρωτότυπο του παραστατικού αυτού αποστέλλεται χωρίς καθυστέρηση στο τελωνείο του λιμένα νηολόγησης ή εξοπλισμού του αλιευτικού σκάφους.

6. Για να διασφαλιστεί η είσπραξη των δασμών και άλλων επιβαρύνσεων που ενδεχομένως απαιτούνται, οι αρχές του τελωνείου που αναφέρεται στην παράγραφο 3 επιτρέπουν τον εκτελωνισμό των αλιευμάτων ως κοινοτικών μόνον αφού συσταθεί σχετική εγγύηση. Η εγγύηση αυτή αποδεσμεύεται μετά από σύμφωνη γνώμη του τελωνείου του λιμένα νηολόγησης ή εξοπλισμού του αλιευτικού σκάφους. Η σύμφωνη αυτή γνώμη παρέχεται το αργότερο ένα μήνα μετά τη λήψη του πρωτοτύπου του παραστατικού Τ2Μ που αναφέρεται στην παράγραφο 5.

Άρθρο 336

Το ευεργέτημα του ενδοκοινοτικού καθεστώτος παρέχεται στις συσκευασίες, οι οποίες προσκομίζονται, ενδεχομένως, ταυτόχρονα με τα αλιεύματα ή τα παρασκευασθέντα προϊόντα του άρθρου 325, στα οποία αναφέρεται το παραστατικό Τ2Μ, μόνο με την προσκόμιση στις τελωνειακές αρχές εγγράφου, το οποίο πιστοποιεί τον κοινοτικό χαρακτήρα των εν λόγω συσκευασιών.

Άρθρο 337

Σε κάθε επιστροφή του αλιευτικού σκάφους στον λιμένα νηολόγησης ή εξοπλισμού του - εφόσον έγινε χρήση της δεσμίδας των εντύπων Τ2Μ μετά την αναχώρησή του - ο πλοιοκτήτης ή ο εκπρόσωπος του υποχρεούται να καταθέσει την εν λόγω δεσμίδα στο τελωνείο, το οποίο την εξέδωσε για τον έλεγχο των αντιγράφων.

Ο ίδιος οφείλει, επίσης, να προσκομίζει τη δεσμίδα σε κάθε ζήτηση των τελωνειακών αρχών.

Μετά από κάθε πράξη ελέγχου, η δεσμίδα επιστρέφεται στον κάτοχό της για να χρησιμοποιηθεί το σύνολο των εντύπων, τα οποία περιέχει.

Άρθρο 338

Όταν, πριν χρησιμοποιηθεί το σύνολο των εντύπων Τ2Μ, το σκάφος, στο οποίο αναφέρεται η προβλεπόμενη στο άρθρο 327 δεσμίδα, παύει να πληροί όλους τους απαιτούμενους όρους, ώστε να δύνανται τα αλιεύματα να γίνονται δεκτά στο πλαίσιο του ενδοκοινοτικού καθεστώτος στα λοιπά κράτη μέλη, η δεσμίδα αυτή πρέπει να επιστρέφεται, χωρίς καθυστέρηση, στο τελωνείο, το οποίο την εξέδωσε.

Άρθρο 339

Για το σκοπό της εξασφάλισης της ορθής εφαρμογής των άρθρων 325 έως 340, οι διοικήσεις των κρατών μελών παρέχουν αμοιβαία συνδρομή για τον έλεγχο της γνησιότητας των παραστατικών Τ2Μ και της ακριβείας των στοιχείων που περιλαμβάνονται σ' αυτά.

Άρθρο 340

1. Για την εφαρμογή των άρθρων 325 και 326, τα σκάφη που είναι εγγεγραμμένα μόνιμα στα νηολόγια των τελωνειακών τοπικών αρχών («registros de base») της Θέουτας ή της Μελίλιας, δεν θεωρούνται πλοία κρατών μελών.

2. Οι τελωνειακές αρχές του λιμένα νηολόγησης ή εξοπλισμού ενός αλιευτικού εγγεγραμμένου μόνιμα στα νηολόγια των αρμόδιων τοπικών αρχών («registros de base») της Θέουτας ή της Μελίλιας, δεν μπορούν να εκδώσουν δεσμίδες εντύπων Τ2Μ για το πλοίο αυτό.

3. Οι διατάξεις του άρθρου 334 παράγραφος 2 εφαρμόζονται όταν τα αλιευθέντα προϊόντα ή τα ληφθέντα από αυτά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 326, τα οποία αφορά το παραστατικό Τ2Μ εκφορτώνονται σε λιμένα της Θέουτας ή της Μελίλιας και μεταφορτώνονται για να μεταφερθούν στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας. Η εκφόρτωση, η αποθήκευση και η μεταφόρτωση των εν λόγω προϊόντων πρέπει, εξάλλου, να πραγματοποιούνται σε χώρους άλλους από εκείνους που προορίζονται για εμπορεύματα που έχουν άλλο προορισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Η εξωτερική κοινοτική διαμετακόμιση

Τμήμα 1

Διαδικασία

Άρθρο 341

1. Κάθε εμπόρευμα, για να κυκλοφορεί σύμφωνα με το καθεστώς της εξωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης, πρέπει να αποτελεί, υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος τμήματος, αντικείμενο δήλωσης Τ1. Ως δήλωση Τ1 νοείται η δήλωση που συντάσσεται επί εντύπου που ανταποκρίνεται στα υποδείγματα που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα 31 έως 34 και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στα παραρτήματα 37 και 38.

2. Οι πίνακες φόρτωσης, που βασίζονται στο υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα 45, είναι δυνατό, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στα άρθρα 343 έως 345 και 383, να χρησιμοποιούνται ως το περιγραφικό μέρος των δηλώσεων κοινοτικής διαμετακόμισης. Η χρησιμοποίησή τους δεν επηρεάζει καθόλου τις υποχρεώσεις, όσον αφορά τις διατυπώσεις που αντιστοιχούν, ανάλογα με την περίπτωση, σε κάθε καθεστώς αποστολής/εξαγωγής ή σε κάθε καθεστώς στο κράτος μέλος προορισμού, καθώς και εκείνες που αφορούν τα αντίστοιχα έντυπα.

Ως πίνακας φόρτωσης νοείται κάθε εμπορικό έγγραφο που ανταποκρίνεται στους όρους των άρθρων 342 έως 345 και του άρθρου 383, καθώς και των άρθρων 386 έως 388.

Άρθρο 342

Οι πίνακες φόρτωσης περιλαμβάνουν:

α) την επικεφαλίδα «Πίνακας φόρτωσης»·

β) πλαίσιο 70 Χ 55 χιλιοστών, διαιρεμένο σε ένα ανώτερο μέρος 70 Χ 15 χιλιοστών, που προορίζεται για το σύμβολο «Τ», ακολουθούμενο από μια από τις μνείες που προβλέπονται στο άρθρο 346 παράγραφος 1 και σε ένα κατώτερο μέρος 70 Χ 40 χιλιοστών που προορίζεται για τις μνείες που προβλέπονται στο άρθρο 345 παράγραφος 3·

γ) στήλες με την ακόλουθη σειρά, που επιγράφονται ως εξής:

- αύξων αριθμός,

- σημεία, αριθμοί, αριθμός και φύση των δεμάτων, περιγραφή των εμπορευμάτων,

- χώρα αποστολής/εξαγωγής,

- μεικτή μάζα (σε kg),

- συμπληρώνεται από τη διοίκηση.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την ευχέρεια να προσαρμόζουν σύμφωνα με τις ανάγκες τους το πλάτος των στηλών. Εντούτοις, η στήλη που επιγράφεται «συμπληρώνεται από τη διοίκηση» πρέπει να έχει πλάτος τουλάχιστον 30 χιλιοστών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, εξάλλου, να χρησιμοποιούν ελεύθερα τους λοιπούς χώρους πλην εκείνων που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ).

Άρθρο 343

1. Ως πίνακας φόρτωσης μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο η πρόσθια όψη του εντύπου.

2. Πριν από κάθε είδος που περιλαμβάνεται στον πίνακα φόρτωσης πρέπει να αναγράφεται αύξων αριθμός.

3. Κάθε είδος πρέπει να συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από τις ειδικές μνείες που προβλέπονται από τους κοινοτικούς κανονισμούς, ιδίως στον τομέα της κοινής γεωργικής πολιτικής από την αναφορά των εκδιδόμενων εγγράφων, των πιστοποιητικών και των αδειών.

4. Αμέσως κάτω από την τελευταία εγγραφή, πρέπει να σύρεται οριζόντια γραμμή και οι μη χρησιμοποιούμενοι χώροι πρέπει να διαγράφονται ώστε να είναι αδύνατη κάθε μεταγενέστερη προσθήκη.

Άρθρο 344

1. Οι τελωνειακές αρχές κάθε κράτους μέλους έχουν την ευχέρεια να επιτρέπουν τη χρήση ως πινάκων φόρτωσης, κατά την έννοια του άρθρου 341 παράγραφος 2, πινάκων που δεν πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του άρθρου 341 παράγραφος 2 εδάφιο 2 και του άρθρου 342.

Η χρησιμοποίηση τέτοιων πινάκων μπορεί να γίνει δεκτή μόνον εφόσον αυτοί:

α) εκδίδονται από επιχειρήσεις των οποίων οι λογιστικές εγγραφές βασίζονται σε ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικής ή αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων·

β) έχουν σχεδιαστεί και συμπληρώνονται με τέτοιον τρόπο ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται εύκολα από τις τελωνειακές αρχές·

γ) αναγράφουν, για κάθε εμπόρευμα, τον αριθμό, το είδος, τα σήματα και τους αριθμούς των δεμάτων, την περιγραφή των εμπορευμάτων, τη χώρα αποστολής/εξαγωγής, καθώς και τη μεικτή μάζα σε χιλιόγραμμα.

2. Είναι επίσης δυνατόν να επιτρέπεται η χρήση ως πινάκων φόρτωσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1, περιγραφικών πινάκων που συντάσσονται για τους σκοπούς της διεκπεραίωσης των διατυπώσεων αποστολής/εξαγωγής, έστω και αν οι πίνακες αυτοί εκδίδονται από επιχειρήσεις των οποίων οι λογιστικές εγγραφές δεν πραγματοποιούνται με ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικής ή αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων.

3. Οι τελωνειακές αρχές κάθε κράτους μέλους έχουν την ευχέρεια να επιτρέπουν στις επιχειρήσεις, των οποίων οι λογιστικές εγγραφές γίνονται με ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικής ή αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων και στις οποίες, δυνάμει των παραγράφων 1 και 2, έχει ήδη επιτραπεί να χρησιμοποιούν πίνακες ενός συγκεκριμένου τύπου, να χρησιμοποιούν επίσης τους πίνακες αυτούς για τις πράξεις κοινοτικής διαμετακόμισης που αφορούν μόνον ένα είδος εμπορεύματος, εφόσον η παροχή της διευκόλυνσης αυτής καθίσταται απαραίτητη λόγω των προγραμμάτων πληροφορικής των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων.

Άρθρο 345

1. Όταν ο κύριος υπόχρεος χρησιμοποιεί πίνακες φόρτωσης για μια αποστολή η οποία περιλαμβάνει διάφορα είδη εμπορευμάτων, οι θέσεις 15 «Κράτος αποστολής/εξαγωγής», 33 «Κωδικοί των εμπορευμάτων», 35 «Μεικτή μάζα (kg)», 38 «Καθαρή μάζα (kg)» και, κατά περίπτωση, 44 «Ειδικές μνείες, προσκομιζόμενα έγγραφα, πιστοποιητικά και άδειες» του εντύπου που χρησιμοποιείται για την κοινοτική διαμετακόμιση διαγράφονται και η θέση 31 «Δέματα και περιγραφή των εμπορευμάτων» του εντύπου αυτού δεν μπορεί να συμπληρωθεί όσον αφορά την ένδειξη των σημάτων, των αριθμών, του αριθμού και της φύσης των δεμάτων και την περιγραφή των εμπορευμάτων. Το έντυπο τούτο δεν μπορεί να συμπληρώνεται με συμπληρωματικά έντυπα.

2. Ο πίνακας φόρτωσης φέρει τον ίδιο αριθμό αντιτύπων με το έντυπο που χρησιμοποιείται για την κοινοτική διαμετακόμιση στο οποίο αναφέρεται.

3. Κατά την καταχώρηση της δήλωσης, ο πίνακας φόρτωσης έχει τον ίδιο αριθμό καταχώρησης με το χρησιμοποιηθέν για την κοινοτική διαμετακόμιση έντυπο, στο οποίο αναφέρεται. Ο αριθμός αυτός πρέπει να αναγράφεται είτε με σφραγίδα, που περιλαμβάνει το όνομα του τελωνείου αναχώρησης, είτε με το χέρι. Στην τελευταία περίπτωση, πρέπει να φέρει την επίσημη σφραγίδα του τελωνείου αναχώρησης.

Η υπογραφή υπαλλήλου του τελωνείου αναχώρησης είναι προαιρετική.

4. Όταν επισυνάπτονται πολυάριθμοι πίνακες φόρτωσης σε ένα και μοναδικό έντυπο που χρησιμοποιείται για την κοινοτική διαμετακόμιση, αυτοί πρέπει να αριθμούνται από τον κύριο υπόχρεο· ο αριθμός των επισυναπτόμενων πινάκων φόρτωσης αναφέρεται στη θέση 4 «Πίνακες φόρτωσης» του εν λόγω εντύπου.

5. Η δήλωση που έχει συνταχθεί σε έντυπο του ενιαίου διοιητικού εγγράφου και η οποία περιέχει στη δεξιά υποδιαίρεση της θέσης 1 το σύμβολο «Τ1» ή το σύμβολο «Τ2» και συνοδεύεται από έναν ή περισσότερους πίνακες φόρτωσης, εκλαμβάνεται, ανάλογα με την περίπτωση, ως δήλωση εξωτερικής ή εσωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης που αναφέρονται αντίστοιχα στο άρθρο 341 παράγραφος 1 ή στο άρθρο 381.

Άρθρο 346

1. Όταν τα εμπορεύματα πρέπει να κυκλοφορήσουν υπό το καθεστώς της εξωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης, ο κύριος υπόχρεος θέτει το σύμβολο «Τ1» στη δεξιά υποδιαίρεση της θέσης 1 του χρησιμοποιούμενου εντύπου. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης συμπληρωματικών εντύπων, ο κύριος υπόχρεος θέτει το σύμβολο «Τ1 bis» στη δεξιά υποδιαίρεση της θέσης 1 του ή των χρησιμοποιούμενων συμπληρωματικών εντύπων.

Όταν τα κράτη μέλη δεν εγκρίνουν τη χρησιμοποίηση των συμπληρωματικών εντύπων σε περίπτωση χρησιμοποίησης συστήματος πληροφορικής για την επεξεργασία των διασαφήσεων, με το οποίο γίνεται η εκτύπωση αυτών, το έντυπο δήλωσης κοινοτικής διαμετακόμισης πρέπει να συμπληρώνεται από ένα ή περισσότερα έντυπα, των οποίων τα υποδείγματα περιλαμβάνονται στα παραρτήματα 31 και 32. Σ' αυτή την περίπτωση, το σύμβολο «Τ1 bis» τίθεται στη δεξιά υποδιαίρεση της θέσης 1 των συγκεκριμένων εντύπων.

2. Η δήλωση Τ1 υπογράφεται από τον κύριο υπόχρεο και προσκομίζεται στο τελωνείο αναχώρησης σε τρία τουλάχιστον αντίτυπα.

3. Όταν το καθεστώς της κοινοτικής διαμετακόμισης, στο κράτος μέλος αναχώρησης, ακολουθεί κάποιο άλλο τελωνειακό καθεστώς, στη δήλωση Τ1 γίνεται αναφορά στο εν λόγω καθεστώς ή στα αντίστοιχα τελωνειακά παραστατικά.

Άρθρο 347

1. Το ίδιο μεταφορικό μέσο μπορεί να χρησιμοποιείται για τη φόρτωση εμπορευμάτων σε περισσότερα τελωνεία αναχώρησης, καθώς και για την εκφόρτωση σε περισσότερα τελωνεία προορισμού.

2. Στην ίδια δήλωση Τ1 είναι δυνατό να περιλαμβάνονται εκείνα μόνον τα εμπορεύματα που φορτώθηκαν ή που πρέπει να φορτωθούν σε ένα μόνο μεταφορικό μέσο και που προορίζονται να μεταφερθούν από το ίδιο τελωνείο αναχώρησης στο ίδιο τελωνείο προορισμού.

Για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου, τα ακόλουθα λογίζεται ότι αποτελούν ενιαίο μεταφορικό μέσο, υπό τον όρο ότι μεταφέρουν εμπορεύματα, τα οποία αποτελούν αντικείμενο ενιαίας αποστολής:

α) τα οδικά οχήματα που συνοδεύονται από το ή τα ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα οχήματά τους·

β) οι συρμοί σιδηροδρομικών οχημάτων ή αμαξών·

γ) τα πλοία που αποτελούν ενιαίο σύνολο·

δ) τα εμπορευματοκιβώτια που φορτώθηκαν σε ένα μεταφορικό μέσο, κατά την έννοια του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 348

1. Το τελωνείο αναχώρησης δέχεται και καταχωρεί τη δήλωση Τ1, τάσσει την προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να προσκομιστούν τα εμπορεύματα στο τελωνείο προορισμού και λαμβάνει τα μέτρα για τη διαπίστωση της ταυτότητας που κρίνει αναγκαία.

2. Μετά τη δέουσα θεώρηση του παραστατικού Τ1, το τελωνείο αναχώρησης φυλάσσει το αντίτυπο που προορίζεται γι' αυτό και παραδίδει τα λοιπά αντίτυπα στον κύριο υπόχρεο ή στον αντιπρόσωπό του.

Άρθρο 349

1. Κατά γενικό κανόνα, η διαπίστωση της ταυτότητας των εμπορευμάτων εξασφαλίζεται με σφράγιση.

2. Πραγματοποιείται σφράγιση:

α) του χώρου που περιέχει τα εμπορεύματα, όταν το μεταφορικό μέσο έχει εγκριθεί κατ' εφαρμογή άλλων διατάξεων ή έχει αναγνωρισθεί ως κατάλληλο από το τελωνείο αναχώρησης·

β) κάθε κιβωτίου στις λοιπές περιπτώσεις.

3. Είναι δυνατό να αναγνωρίζονται ως κατάλληλα για σφράγιση κατά χώρο τα μεταφορικά μέσα, τα οποία:

α) είναι δυνατό να σφραγίζονται κατά τρόπο απλό και αποτελεσματικό·

β) είναι κατασκευασμένα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην μπορούν να εξαχθούν ή να εισαχθούν τα εμπορεύματα χωρίς εμφανή παραβίαση ή ρήξη των σφραγίδων·

γ) δεν έχουν κρυφούς χώρους που να επιτρέπουν την απόκρυψη εμπορευμάτων·

δ) έχουν χώρους προοριζόμενους για τη φόρτωση, οι οποίοι είναι ευκόλως προσιτοί για τον έλεγχο από τις τελωνειακές αρχές.

4. Το τελωνείο αναχώρησης μπορεί να μην προβεί σε σφράγιση όταν, λαμβανομένων υπόψη άλλων τυχόν μέτρων για τη διαπίστωση της ταυτότητας, η περιγραφή των εμπορευμάτων στο παραστατικό Τ1 ή στα συμπληρωματικά παραστατικά επιτρέπει τη διαπίστωση της ταυτότητάς τους.

Άρθρο 350

1. Η μεταφορά των εμπορευμάτων πραγματοποιείται βάσει των αντιτύπων του παραστατικού Τ1, που παραδίδονται στον κύριο υπόχρεο ή στον αντιπρόσωπό του από το τελωνείο αναχώρησης.

2. Τα αντίτυπα του παραστατικού Τ1 προσκομίζονται οποτεδήποτε το απαιτήσουν οι τελωνειακές αρχές.

Άρθρο 351

Κάθε κράτος μέλος ανακοινώνει στην Επιτροπή τον πίνακα και τις ώρες λειτουργίας των τελωνείων που είναι αρμόδια για τις πράξεις κοινοτικής διαμετακόμισης.

Η Επιτροπή ανακοινώνει τις πληροφορίες αυτές στα άλλα κράτη μέλη.

Άρθρο 352

1. Η αποστολή, καθώς και τα αντίτυπα του παραστατικού Τ1, προσκομίζονται σε κάθε τελωνείο διέλευσης.

2. Ο μεταφορέας παραδίδει σε κάθε τελωνείο διέλευσης το δελτίο διέλευσης που καταρτίζεται σε έντυπο σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα 46.

3. Τα τελωνεία διέλευσης ελέγχουν τα εμπορεύματα μόνο στην περίπτωση που υφίσταται υπόνοια παρατυπιών, οι οποίες είναι δυνατό να οδηγήσουν σε κατάχρηση.

4. Όταν η μεταφορά πραγματοποιείται μέσω τελωνείου διέλευσης άλλου από εκείνο που αναφέρεται στο παραστατικό Τ1, το τελωνείο διέλευσης μέσω του οποίου πραγματοποιείται η μεταφορά αποστέλλει χωρίς καθυστέρηση το δελτίο διέλευσης στο τελωνείο που αναφέρεται στο εν λόγω παραστατικό.

Άρθρο 353

Όταν πραγματοποιείται φόρτωση ή εκφόρτωση σε ενδιάμεσες τελωνειακές αρχές, πρέπει να προσκομίζονται σ' αυτές τα αντίτυπα του παραστατικού Τ1 που παραδίδονται από το ή τα τελωνεία αναχώρησης.

Άρθρο 354

1. Τα εμπορεύματα που αναφέρονται σε παραστατικό Τ1, είναι δυνατό, χωρίς νέα δήλωση, να μεταφορτωθούν σε άλλο μεταφορικό μέσο υπό την επιτήρηση των τελωνειακών αρχών του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου διενεργείται η μεταφόρτωση. Στην περίπτωση αυτή, οι αρμόδιες αρχές θεωρούν δεόντως το παραστατικό Τ1.

2. Οι τελωνειακές αρχές έχουν την ευχέρεια, υπό τους όρους που αυτές καθορίζουν, να επιτρέπουν τη μεταφόρτωση χωρίς επιτήρηση. Στην περίπτωση αυτή, ο μεταφορέας θεωρεί δεόντως το παραστατικό Τ1 και ενημερώνει τις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους μεταφόρτωσης, για να λάβει θεώρηση.

Άρθρο 355

1. Ο μεταφορέας, σε περίπτωση ρήξης σφραγίδας κατά τη διάρκεια της μεταφοράς για λόγους ανεξάρτητους της θελήσεώς του, οφείλει να ζητήσει, το συντομότερο, τη σύνταξη πρακτικού διαπιστώσεων από τις τελωνειακές αρχές στο κράτος μέλος όπου βρίσκεται το μεταφορικό μέσο. Η παρεμβαίνουσα τελωνειακή αρχή θέτει, εάν είναι δυνατόν, νέες σφραγίδες.

2. Σε περίπτωση ατυχήματος που καθιστά αναγκαία τη μεταφόρτωση σε άλλο μεταφορικό μέσο, εφαρμόζεται το άρθρο 354.

3. Σε περίπτωση επικείμενου κινδύνου που καθιστά αναγκαία την άμεση, ολική ή μερική εκφόρτωση, ο μεταφορέας μπορεί να λάβει μέτρα με δική του πρωτοβουλία, κάνοντας σχετική μνεία στο παραστατικό Τ1. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζεται η παράγραφος 1.

4. Όταν ο μεταφορέας, λόγω ατυχήματος ή άλλων γεγονότων κατά τη μεταφορά, δεν μπορεί να τηρήσει την προθεσμία του άρθρου 348, οφείλει να ενημερώσει το συντομότερο την τελωνειακή αρχή που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η οποία και θεωρεί δεόντως το παραστατικό Τ1.

Άρθρο 356

1. Τα εμπορεύματα και το παραστατικό Τ1 πρέπει να προσκομίζονται στο τελωνείο προορισμού.

2. Το τελωνείο προορισμού θεωρεί, κατόπιν ελέγχου, τα αντίτυπα του παραστατικού Τ1, αποστέλλει χωρίς καθυστέρηση ένα αντίτυπο στο τελωνείο αναχώρησης και φυλάσσει το άλλο.

3. Η πράξη κοινοτικής διαμετακόμισης είναι δυνατό να περατωθεί σε τελωνείο άλλο από αυτό που προβλέπεται στο παραστατικό Τ1. Το τελωνείο αυτό καθίσταται τότε τελωνείο προορισμού.

4. Η καθοριζόμενη από το τελωνείο αναχώρησης προθεσμία εντός της οποίας τα εμπορεύματα πρέπει να προσκομιστούν στο τελωνείο προορισμού δεσμεύει τις τελωνειακές αρχές των χωρών από το έδαφος των οποίων διέρχονται τα εμπορεύματα κατά την κοινοτική διαμετακόμιση και δεν μπορεί να μεταβληθεί από τις εν λόγω αρχές.

5. Όταν τα εμπορεύματα προσκομίζονται στο τελωνείο προορισμού μετά την εκπνοή της προθεσμίας που είχε ορίσει το τελωνείο αναχώρησης και το εκπρόθεσμο οφείλεται αποδεδειγμένα, κατά την κρίση του τελωνείου προορισμού, σε περιστάσεις μη δυνάμενες να καταλογιστούν στον μεταφορέα ή στον κύριο υπόχρεο, ο τελευταίος αυτός θεωρείται εμπρόθεσμος.

Άρθρο 357

1. Το πρόσωπο, που προσκομίζει στο τελωνείο προορισμού παραστατικό κοινοτικής διαμετακόμισης, καθώς και την αποστολή στην οποία το παραστατικό αυτό αναφέρεται, μπορεί να λάβει, μετά από σχετική αίτηση, απόδειξη παραλαβής.

2. Το έντυπο επί του οποίου συντάσσεται η απόδειξη παραλαβής, που πιστοποιεί την προσκόμιση στο τελωνείο προορισμού του παραστατικού κοινοτικής διαμετακόμισης, καθώς και της αποστολής, στην οποία αναφέρεται, πρέπει να είναι σύμφωνο προς το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα 47. Εντούτοις, όσον αφορά το παραστατικό κοινοτικής διαμετακόμισης, η απόδειξη παραλαβής μπορεί να συντάσσεται βάσει του υποδείγματος που περιλαμβάνεται στο κάτω μέρος της οπίσθιας πλευράς του αντιτύπου του εν λόγω παραστατικού που επιστρέφεται.

3. Η απόδειξη παραλαβής πρέπει να συμπληρώνεται προηγουμένως από τον ενδιαφερόμενο. Είναι δυνατό να περιέχει, έξω από το πλαίσιο που συμπληρώνεται από το τελωνείο προορισμού, και άλλα στοιχεία σχετικά με την αποστολή, αλλά η ισχύς της θεώρησης του τελωνείου προορισμού περιορίζεται στα στοιχεία που περιέχονται εντός του εν λόγω πλαισίου.

Άρθρο 358

Κάθε κράτος μέλος μπορεί να ορίσει μία ή περισσότερες κεντρικές υπηρεσίες στις οποίες τα αρμόδια τελωνεία του κράτους μέλους προορισμού οφείλουν να επιστρέφουν τα παραστατικά. Τα κράτη μέλη, που έχουν ορίσει για τον σκοπό αυτό τις εν λόγω υπηρεσίες, ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή, καθορίζοντας και το είδος των προς επιστροφή παραστατικών. Η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τα λοιπά κράτη μέλη.

Τμήμα 2

Εγγυήσεις

Υποτμήμα 1

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 359

1. Η εγγύηση που προβλέπεται στο άρθρο 94 παράγραφος 1 του κώδικα ισχύει σε όλη την Κοινότητα.

2. Η εγγύηση μπορεί να παρέχεται συνολικά για περισσότερες πράξεις κοινοτικής διαμετακόμισης ή μεμονωμένα για μία μόνο πράξη κοινοτικής διαμετακόμισης.

3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 373 παράγραφος 2, η εγγύηση συνίσταται στην εις ολόκληρο εγγύηση τρίτου προσώπου, φυσικού ή νομικού, που πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 195 του κώδικα.

4. Η πράξη εγγύησης που αναφέρεται στην παράγραφο 3 πρέπει να είναι σύμφωνη με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο:

- παράρτημα 48, αν πρόκειται για συνολική εγγύηση,

- παράρτημα 49, αν πρόκειται για μεμονωμένη εγγύηση,

- παράρτημα 50, αν πρόκειται για κατ' αποκοπή εγγύηση.

5. Όταν οι εθνικές, νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις ή τα συναλλακτικά ήθη το απαιτούν, κάθε κράτος μέλος μπορεί να καθορίζει διαφορετικό τύπο πράξης εγγύησης, εφόσον αυτή συνεπάγεται αποτελέσματα ταυτόσημα με εκείνα της πράξης που προβλέπεται στο υπόδειγμα.

Υποτμήμα 2

Συνολική εγγύηση

Άρθρο 360

Όταν, για πράξεις εξωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης, που αφορούν εμπορεύματα εισαγόμενα στην Κοινότητα από τρίτες χώρες και τα οποία έχουν αποτελέσει ή πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο ειδικών πληροφοριών, ιδίως κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1468/81 του Συμβουλίου [11], υφίστανται αυξημένοι κίνδυνοι απάτης, οι τελωνειακές διοικήσεις των κρατών μελών υποχρεούνται, με σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής, να λάβουν ειδικά μέτρα με σκοπό να απαγορευθεί προσωρινά η προσφυγή στη συνολική εγγύηση.

[11] ΕΕ αριθ. L 144 της 2. 6. 1981, σ. 1.

Η απόφαση περί απαγορεύσεως της προσφυγής στη συνολική εγγύηση που έχει ληφθεί από την τελωνειακή διοίκηση ενός κράτους μέλους εφαρμόζεται έναντι των διοικήσεων των άλλων κρατών μελών.

Οι τελωνειακές διοικήσεις των κρατών μελών ενημερώνονται μεταξύ τους για τις αποφάσεις που λαμβάνονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου αυτού, ενημερώνοντας επίσης και την Επιτροπή.

Μετά την πάροδο έξι μηνών, η Επιτροπή αποφασίζει για την παράταση ή όχι των αποφασισθέντων μέτρων.

Άρθρο 361

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 360, το ύψος της συνολικής εγγύησης καθορίζεται σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

1. Το ποσό της συνολικής εγγύησης καθορίζεται τουλάχιστον στο 30 % των απαιτούμενων δασμών και λοιπών επιβαρύνσεων, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται κατωτέρω στο σημείο 4.

2. Η συνολική εγγύηση καθορίζεται σε ποσό ίσο προς το σύνολο των απαιτούμενων δασμών και λοιπών επιβαρύνσεων, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται κατωτέρω στο σημείο 4, όταν πρόκειται να καλύψει πράξεις εξωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης που αφορούν εμπορεύματα:

- εισαγόμενα στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας,

- υπαγόμενα στην κατάσταση που περιλαμβάνεται στο παράρτημα 53,

- έχοντα αποτελέσει το αντικείμενο ειδικών πληροφοριών της Επιτροπής σχετικών με πράξεις διαμετακόμισης που παρουσιάζουν αυξημένους κινδύνους, ιδίως κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1468/81 του Συμβουλίου.

Ωστόσο, οι τελωνειακές αρχές έχουν την ευχέρεια να καθορίζουν τη συνολική εγγύηση σε ποσό ίσο προς το 5 % των απαιτούμενων δασμών και λοιπών επιβαρύνσεων για τα πρόσωπα:

- που είναι εγκατεστημένα στο κράτος μέλος στο οποίο πραγματοποιείται η σύσταση της εγγύησης,

- που χρησιμοποιούν κατά τρόπο μη περιστασιακό το καθεστώς της κοινοτικής διαμετακόμισης,

- που έχουν οικονομική κατάσταση η οποία τους επιτρέπει να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους,

- που δεν έχουν διαπράξει σοβαρή παράβαση της τελωνειακής και φορολογικής νομοθεσίας.

Σε περίπτωση εφαρμογής του παρόντος εδαφίου, το τελωνείο εγγύησης αναγράφει στη θέση 7 του πιστοποιητικού εγγύησης που αναφέρεται στο άρθρο 362 παράγραφος 3, μία από τις ακόλουθες μνείες:

- aplicaciσn del punto 2 del artνculo 361 del Reglamento (CEE) n° 2454/93,

- anvendelse af artikel 361, nr. 2 i forordning (EΨF) nr. 2454/93,

- Anwendung von Artikel 361 Nummer 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93,

- Εφαρμογή του άρθρου 361 σημείο 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2545/93,

- application of Article 361 (2) of Regulation (EEC) No 2454/93,

- application de l'article 361 point 2 du rθglement (CEE) n° 2454/93,

- applicazione dell'articolo 361, punto 2 del regolamento (CEE) n. 2454/93,

- toepassing van artikel 361, punt 2, van Verordening (EEG) nr. 2454/93,

- aplicaηγo do ponto 2 do artigo 361° do Regulamento (CEE) n° 2454/93.

3. Όταν η δήλωση κοινοτικής διαμετακόμισης περιλαμβάνει άλλα εμπορεύματα εκτός από τα εμπορεύματα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, οι διατάξεις που αφορούν το ποσό της εγγύησης στην περίπτωση της συνολικής εγγύησης εφαρμόζονται, όπως θα εφαρμόζονταν αν οι δύο κατηγορίες εμπορευμάτων αποτελούσαν το αντικείμενο χωριστών διασαφήσεων.

Ωστόσο, δεν λαμβάνεται υπόψη η παρουσία εμπορευμάτων της μίας από τις δύο κατηγορίες, των οποίων η ποσότητα ή η αξία είναι σχετικά ασήμαντη.

4. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, πραγματοποιείται από το τελωνείο εγγύησης εκτίμηση εντός περιόδου μίας εβδομάδας:

- των αποστολών που πραγματοποιούνται,

- των απαιτούμενων δασμών και λοιπών επιβαρύνσεων, λαμβανομένης υπόψη της υψηλότερης δασμολόγησης που ισχύει σε μια από τις ενδιαφερόμενες χώρες.

Αυτή η εκτίμηση πραγματοποιείται με βάση το σύνολο των εμπορικών και λογιστικών εγγράφων του ενδιαφερόμενου, τα οποία αναφέρονται στα αποσταλθέντα κατά τη διάρκεια του λήξαντος έτους εμπορεύματα, το δε ευρεθέν ποσό διαιρείται δια του 52.

Σε περιπτώσεις ατόμων, που ασκούν για πρώτη φορά το επάγγελμα, το τελωνείο εγγύησης προβαίνει, σε συνεργασία με τον ενδιαφερόμενο, σε εκτίμηση των ποσοτήτων, αξιών και φορολογήσεων εφαρμοστέων επί εμπορευμάτων που θα αποσταλούν εντός καθορισμένης χρονικής περιόδου, βασιζόμενο σε ήδη διαθέσιμα στοιχεία. Κατ' επέκταση, το τελωνείο εγγύησης καθορίζει την αξία και τη δασμολογική επιβάρυνση που προβλέπονται για εμπορεύματα τα οποία πρόκειται να αποσταλούν κατά τη διάρκεια περιόδου μίας εβδομάδας.

Το τελωνείο εγγύησης πρέπει να προβεί σε ετήσια εξέταση του ύψους της συνολικής εγγύησης, ειδικότερα συναρτήσει των πληροφοριών που λαμβάνονται στα τελωνεία αποστολής και, ενδεχομένως, να προβεί σε αναπροσαρμογή του ποσού αυτού.

Άρθρο 362

1. Η σύσταση της συνολικής εγγύησης πραγματοποιείται στο τελωνείο εγγύησης.

2. Το τελωνείο εγγύησης καθορίζει το ποσό της εγγύησης, αποδέχεται την υποχρέωση εγγύησης και χορηγεί άδεια με την οποία επιτρέπεται στον κύριο υπόχρεο να πραγματοποιεί, εντός των ορίων της εγγύησης, κάθε πράξη κοινοτικής διαμετακόμισης, οποιοδήποτε και αν είναι το τελωνείο αναχώρησης.

3. Σε κάθε πρόσωπο το οποίο έχει λάβει άδεια, χορηγείται, υπό τους όρους των άρθρων 363 έως 366, σε ένα ή περισσότερα αντίτυπα, πιστοποιητικό εγγύησης, που συντάσσεται σε έντυπο σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα 51.

4. Σε κάθε παραστατικό Τ1 πρέπει να γίνεται μνεία του πιστοποιητικού εγγύησης.

5. Το τελωνείο εγγύησης μπορεί να ανακαλέσει την άδεια όταν δεν υφίστανται πλέον οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες είχε χορηγηθεί.

Άρθρο 363

1. Ο κύριος υπόχρεος ορίζει υπ' ευθύνη του, στην οπίσθια όψη του πιστοποιητικού εγγύησης, κατά την έκδοση του πιστοποιητικού ή οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος του εν λόγω πιστοποιητικού, τα πρόσωπα που εξουσιοδοτεί να υπογράψουν για λογαριασμό του τις δηλώσεις κοινοτικής διαμετακόμισης. Ο ορισμός συνίσταται στην αναφορά του ονοματεπώνυμου, όπως και στην παράθεση του δείγματος της υπογραφής του εξουσιοδοτημένου προσώπου. Κάθε εγγραφή εξουσιοδοτημένου προσώπου πρέπει να κυρούται με την υπογραφή του κύριου υπόχρεου. Ο κύριος υπόχρεος μπορεί να διαγράφει τους χώρους που δεν επιθυμεί να χρησιμοποιήσει.

2. Ο κύριος υπόχρεος μπορεί να ακυρώνει οποτεδήποτε την εγγραφή του ονόματος εξουσιοδοτημένου προσώπου στην οπίσθια όψη του πιστοποιητικού.

Άρθρο 364

Κάθε πρόσωπο που αναφέρεται στην οπίσθια όψη πιστοποιητικού εγγύησης, το οποίο κατατίθεται σε τελωνείο αναχώρησης, θεωρείται ως εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του κύριου υπόχρεου.

Άρθρο 365

Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού εγγύησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο έτη. Εντούτοις, το τελωνείο εγγύησης μπορεί να την παρατείνει, μόνο μία φορά, κατά δύο το πολύ έτη.

Άρθρο 366

Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εγγύησης, ο κύριος υπόχρεος υποχρεούται να επιστρέψει αμελλητί στο τελωνείο εγγύησης όλα τα χορηγηθέντα σ' αυτόν πιστοποιητικά εγγύησης των οποίων η ισχύς δεν έχει ακόμη λήξει.

Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή ποια από τα ισχύοντα πιστοποιητικά δεν έχουν επιστραφεί. Η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τα λοιπά κράτη μέλη.

Υποτμήμα 3

Κατ’ αποκοπήν εγγύηση

Άρθρο 367

1. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να δεχθεί ότι ο εγγυητής εγγυάται με μία μόνο πράξη, για κατ' αποκοπή ποσό 7 000 Ecu ανά δήλωση, την πληρωμή των δασμών και των λοιπών επιβαρύνσεων που, ενδεχομένως, απαιτούνται για την υπ' ευθύνη του πραγματοποίηση πράξης κοινοτικής διαμετακόμισης, οποιοσδήποτε και αν είναι ο κύριος υπόχρεος. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του άρθρου 368.

2. Η σύσταση της κατ’ αποκοπήν εγγύησης πραγματοποιείται στο τελωνείο εγγύησης.

Άρθρο 368

1. Εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3, το τελωνείο αναχώρησης δεν μπορεί να απαιτεί εγγύηση ανώτερη από το κατ’ αποκοπή ποσό των 7 000 Ecu ανά δήλωση κοινοτικής διαμετακόμισης, ανεξάρτητα από το ύψος των δασμών και των λοιπών επιβαρύνσεων που αφορούν εμπορεύματα, τα οποία αποτελούν το αντικείμενο συγκεκριμένης δήλωσης.

2. Όταν, λόγω ειδικών περιστάσεων, η μεταφορά εμπορευμάτων εμφανίζει αυξημένους κινδύνους και το τελωνείο αναχώρησης κρίνει για το λόγο αυτό ως ανεπαρκή την εγγύηση των 7 000 Ecu, μπορεί να απαιτήσει μεγαλύτερη εγγύηση, υπό μορφή πολλαπλάσιου των 7 000 Ecu, αναγκαία για την εγγύηση των δασμών που αφορούν το σύνολο των προς αποστολή εμπορευμάτων.

3. Στις μεταφορές εμπορευμάτων που περιλαμβάνονται στον πίνακα που παρατίθεται στο παράρτημα 52, η κατ’ αποκοπή εγγύηση αυξάνεται όταν η ποσότητα του ή των μεταφερόμενων εμπορευμάτων υπερβαίνει εκείνη που αντιστοιχεί στο κατ' αποκοπή ποσό των 7 000 Ecu.

Στην περίπτωση αυτή, το ποσό της απαιτούμενης κατ’ αποκοπή εγγύησης καθορίζεται, ανάλογα με την ποσότητα των εμπορευμάτων που πρέπει να αποσταλούν, σε πολλαπλάσιο των 7 000 Ecu.

4. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3, ο κύριος υπόχρεος πρέπει να καταθέτει στο τελωνείο αναχώρησης αριθμό τίτλων κατ’ αποκοπή εγγύησης, που αντιστοιχεί στο απαιτούμενο πολλαπλάσιο των 7 000 Ecu.

Άρθρο 369

1. Όταν η δήλωση κοινοτικής διαμετακόμισης περιλαμβάνει, εκτός των εμπορευμάτων του πίνακα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα 52 και άλλα εμπορεύματα, οι διατάξεις για την κατ' αποκοπή εγγύηση εφαρμόζονται όπως θα εφαρμόζονταν αν οι δύο κατηγορίες εμπορευμάτων αποτελούσαν αντικείμενο ξεχωριστών δηλώσεων.

2. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της παραγράφου 1, δεν λαμβάνονται υπόψη τα εμπορεύματα της μίας από τις δύο κατηγορίες των οποίων η ποσότητα ή η αξία είναι σχετικά ασήμαντη.

Άρθρο 370

1. Με την αποδοχή από το τελωνείο εγγύησης της δήλωσης εγγύησης, ο εγγυητής εξουσιοδοτείται να χορηγεί, με τους όρους που προβλέπονται στην πράξη εγγύησης, τον ή τους απαιτούμενους τίτλους της κατ’ αποκοπή εγγύησης σε πρόσωπα που προτίθενται να πραγματοποιήσουν, υπό την ιδιότητα του κύριου υπόχρεου και από το τελωνείο αναχώρησης της επιλογής τους, πράξη κοινοτικής διαμετακόμισης.

2. Το έντυπο επί του οποίου συντάσσεται ο τίτλος της κατ’ αποκοπή εγγύησης πρέπει να ανταποκρίνεται στο υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα 54. Οι μνείες που περιλαμβάνονται στην οπίσθια όψη του υποδείγματος τούτου μπορεί, εντούτοις, να αναγράφονται στο επάνω μέρος της πρόσθιας όψης, πριν από την ένδειξη του οργανισμού έκδοσης, ενώ οι λοιπές μνείες παραμένουν αμετάβλητες.

3. Η ευθύνη του εγγυητή φθάνει μέχρι ποσού 7 000 Ecu ανά τίτλο κατ’ αποκοπή εγγύησης.

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 368 και 371, κάθε τίτλος κατ' αποκοπή εγγύησης επιτρέπει στον κύριο υπόχρεο να πραγματοποιεί πράξη κοινοτικής διαμετακόμισης. Ο τίτλος προσκομίζεται στο τελωνείο αναχώρησης και φυλάσσεται σ’ αυτό.

Άρθρο 371

Ο εγγυητής μπορεί να εκδίδει τίτλους κατ' αποκοπήν εγγύησης:

- οι οποίοι δεν ισχύουν για πράξη κοινοτικής διαμετακόμισης που αφορά εμπορεύματα του πίνακα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα 52,

- οι οποίοι είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν μέχρι επτά τίτλους κατ’ ανώτατο όριο και ανά μέσο μεταφοράς, κατά την έννοια του άρθρου 347 παράγραφος 2, για εμπορεύματα άλλα από εκείνα που αναφέρονται στην πρώτη περίπτωση.

Για το σκοπό αυτό, ο εγγυητής αναγράφει, διαγωνίως και με κεφαλαία γράμματα, στον ή στους τίτλους της κατ’ αποκοπήν εγγύησης που εκδίδει, μία από τις ακόλουθες μνείες:

- VALIDEZ LIMITADA; APLICACIΣN DEL ARTΝCULO 371 DEL REGLAMENTO (CEE) N° 2454/93,

- BEGRΖNSET GYLDIGHED - ARTIKEL 371 I FORORDNING (EΨF) Nr. 2454/93,

- BESCHRΔNKTE GELTUNG - ARTIKEL 371 DER VERORDNUNG (EWG) Nr. 2454/93,

- ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 371 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93,

- LIMITED VALIDITY - APPLICATION OF ARTICLE 371 OF REGULATION (EEC) No 2454/93,

- VALIDITΙ LIMITΙE - APPLICATION DE L'ARTICLE 371 DU RΘGLEMENT (CEE) N° 2454/93,

- VALIDITΐ LIMITATA - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 371 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2454/93,

- BEPERKTE GELDIGHEID - TOEPASSING VAN ARTIKEL 371 VAN VERORDENING (EEG) Nr. 2454/93,

- VALIDADE LIMITADA; APLICAΗΓO DO ARTIGO 371° DO REGULAMENTO (CEE) N° 2454/93.

Άρθρο 372

Η καταγγελία σύμβασης εγγύησης κοινοποιείται χωρίς καθυστέρηση από το κράτος μέλος στο οποίο υπάγεται το τελωνείο εγγύησης στα λοιπά κράτη μέλη.

Υποτμήμα 4

Μεμονωμένη εγγύηση

Άρθρο 373

1. Η σύσταση της εγγύησης που παρέχεται μεμονωμένα για πράξη κοινοτικής διαμετακόμισης πραγματοποιείται στο τελωνείο αναχώρησης, το οποίο και καθορίζει το ύψος της.

2. Η εγγύηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι δυνατό να συνίσταται σε κατάθεση χρηματικού ποσού στο τελωνείο αναχώρησης. Σ’ αυτήν την περίπτωση επιστρέφεται κατά την εξόφληση του παραστατικού Τ1 στο τελωνείο αναχώρησης.

Υποτμήμα 5

Κοινή διάταξη για τα υποτμήματα 1 έως 4

Άρθρο 374

Εκτός από την περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 199 παράγραφος 1 του κώδικα, ο εγγυητής απαλλάσσεται επίσης από τις υποχρεώσεις του εφόσον, εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία καταχώρησης της δήλωσης Τ1, δεν έχει ειδοποιηθεί από τις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους αναχώρησης σχετικά με τη μη εξόφληση του παραστατικού Τ1.

Σε περίπτωση που, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, ο εγγυητής ειδοποιείται από τις τελωνειακές αρχές σχετικά με τη μη εξόφληση του παραστατικού Τ1, πρέπει παράλληλα να ενημερώνεται ότι είναι ή μπορεί να θεωρηθεί υπόχρεος σε καταβολή των οφειλών του από τη συγκεκριμένη πράξη κοινοτικής διαμετακόμισης. Ο εγγυητής πρέπει να λάβει την ειδοποίηση αυτή εντός τριετίας από την καταχώρηση της δήλωσης Τ1. Ελλείψει εμπρόθεσμης ειδοποίησης, ο εγγυητής απαλλάσσεται των υποχρεώσεών του.

Υποτμήμα 6

Απαλλαγή από την εγγύηση

Άρθρο 375

1. Ενόψει της χορήγησης απαλλαγής από την εγγύηση για τις πράξεις κοινοτικής διαμετακόμισης, η υποχρέωση που πρέπει να αναλάβει ενυπόγραφα ο ενδιαφερόμενος σύμφωνα με το άρθρο 95 παράγραφος 2 στοιχείο ε) του κώδικα πρέπει να συντάσσεται με τη μορφή του υποδείγματος που περιλαμβάνεται στο παράρτημα 55.

2. Όταν το απαιτούν οι εθνικές, νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις ή η συνήθης πρακτική, κάθε κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο να αναλάβει ενυπόγραφα την υποχρέωση με διαφορετική μορφή, εφόσον αυτή συνεπάγεται τα ίδια ακριβώς αποτελέσματα με εκείνα που έχει και η υποχρέωση που προβλέπεται στο υπόδειγμα.

Άρθρο 376

1. Η απαλλαγή από την εγγύηση δεν εφαρμόζεται, σύμφωνα με το άρθρο 95 παράγραφος 3 του κώδικα, στα εμπορεύματα:

α) των οποίων η συνολική αξία υπερβαίνει τις 100 000 Ecu ανά αποστολή·

β) τα οποία περιλαμβάνονται στον πίνακα του παραρτήματος 56, ως εμπορεύματα που παρουσιάζουν αυξημένους κινδύνους.

2. Η απαλλαγή από την εγγύηση δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 360, απαγορεύεται η προσφυγή στη συνολική εγγύηση.

Άρθρο 377

1. Σε περίπτωση απαλλαγής από την εγγύηση, γίνεται μνεία του πιστοποιητικού που αναφέρεται στο άρθρο 95 παράγραφος 4 του κώδικα στην αντίστοιχη δήλωση διαμετακόμισης Τ1.

2. Το έντυπο στο οποίο συντάσσεται το πιστοποιητικό απαλλαγής από την εγγύηση πρέπει να ανταποκρίνεται στο υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα 57.

3. Στην οπίσθια όψη του πιστοποιητικού απαλλαγής από την εγγύηση, ο κύριος υπόχρεος ορίζει με ευθύνη του, κατά την έκδοση του πιστοποιητικού ή οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος του εν λόγω πιστοποιητικού, τα πρόσωπα που έχει εξουσιοδοτήσει να υπογράψουν για λογαριασμό του τις δηλώσεις κοινοτικής διαμετακόμισης. Ο ορισμός συνίσταται στην αναφορά του ονοματεπώνυμου του εξουσιοδοτημένου προσώπου, όπως και στην παράθεση του δείγματος της υπογραφής του. Κάθε εγγραφή εξουσιοδοτημένου προσώπου πρέπει να κυρούται με την υπογραφή του κύριου υπόχρεου. Ο κύριος υπόχρεος μπορεί να διαγράφει τους χώρους που δεν επιθυμεί να χρησιμοποιήσει.

Ο κύριος υπόχρεος μπορεί ανά πάσα στιγμή να ακυρώσει την εγγραφή του ονόματος εξουσιοδοτημένου προσώπου στην οπίσθια όψη του πιστοποιητικού.

4. Κάθε πρόσωπο το όνομα του οποίου υπάρχει στην οπίσθια όψη ενός πιστοποιητικού απαλλαγής από την εγγύηση, που προσκομίζεται σε τελωνείο αναχώρησης, θεωρείται ότι είναι ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του κύριου υποχρέου.

5. Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού απαλλαγής από την εγγύηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο έτη. Ωστόσο, η εν λόγω διάρκεια μπορεί να παραταθεί, μία μόνο φορά, από πλευράς τελωνειακών αρχών, για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη.

6. Σε περίπτωση ανάκλησης της απαλλαγής από την εγγύηση, ο κύριος υπόχρεος είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει χωρίς καθυστέρηση, στις αρχές που έχουν χορηγήσει την απαλλαγή, όλα τα ισχύοντα πιστοποιητικά απαλλαγής από την εγγύηση που παρέλαβε.

Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τα στοιχεία ταυτότητας των ισχυόντων πιστοποιητικών που δεν έχουν επιστραφεί.

Η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τα λοιπά κράτη μέλη.

Τμήμα 3

Παρατυπίες και απόδειξη της κανονικότητας της πράξης

Άρθρο 378

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 215 του κώδικα, όταν η αποστολή δεν προσκομιστεί στο τελωνείο προορισμού και ο τόπος όπου διεπράχθη η παράβαση ή παρατυπία δεν μπορεί να προσδιοριστεί, θεωρείται ότι η εν λόγω παράβαση ή παρατυπία διεπράχθη:

- στο κράτος μέλος στο οποίο υπάγεται το τελωνείο αναχώρησης, ή

- στο κράτος μέλος στο οποίο υπάγεται το τελωνείο διέλευσης κατά την είσοδο στην Κοινότητα και στο οποίο κατατέθηκε δελτίο διέλευσης,

εκτός αν, εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στο άρθρο 379 παράγραφος 2, αποδειχθεί επαρκώς, κατά την κρίση των τελωνειακών αρχών, η κανονικότητα της πράξης διαμετακόμισης ή ο τόπος όπου πράγματι διεπράχθη η παράβαση ή η παρατυπία.

2. Όταν, ελλείψει αποδείξεως, η εν λόγω παράβαση ή παρατυπία θεωρείται ότι διεπράχθη στο κράτος μέλος αναχώρησης ή εισόδου, όπως προβλέπεται στη δεύτερη περίπτωση του πρώτου εδαφίου, οι δασμοί και οι λοιπές επιβαρύνσεις για τα εν λόγω εμπορεύματα εισπράττονται από αυτό το κράτος μέλος σύμφωνα με τις κοινοτικές ή εθνικές διατάξεις.

3. Αν, εντός τριετίας από την ημερομηνία καταχώρησης της δήλωσης Τ1, έχει προσδιοριστεί το κράτος μέλος όπου πράγματι διεπράχθη η προαναφερθείσα παράβαση ή παρατυπία, το οικείο κράτος μέλος προβαίνει, σύμφωνα με τις κοινοτικές ή εθνικές διατάξεις, στην είσπραξη των δασμών και των λοιπών επιβαρύνσεων (εκτός από εκείνους που εισπράχθηκαν, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο, ως ίδιοι πόροι της Κοινότητας) που οφείλονται για τα εν λόγω εμπορεύματα. Στην περίπτωση αυτή, αμέσως μόλις προσκομιστεί η απόδειξη είσπραξης, επιστρέφονται οι δασμοί και οι λοιπές επιβαρύνσεις που είχαν εισπραχθεί αρχικά (εκτός από τους εισπραχθέντες στο πλαίσιο των ιδίων πόρων της Κοινότητας).

4. Η εγγύηση, υπό την οποία διενεργήθη η πράξη διαμετακόμισης, ελευθερώνεται μόνο στο τέλος της προαναφερθείσας τριετούς προθεσμίας ή, ενδεχομένως, μετά την καταβολή των δασμών και των λοιπών επιβαρύνσεων που επιβάλλονται στο κράτος μέλος όπου διεπράχθη η παράβαση ή η παρατυπία.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις αναγκαίες διατάξεις για την αποφυγή παραβάσεων ή παρατυπιών και την επιβολή αποτελεσματικών κυρώσεων.

Άρθρο 379

1. Όταν κάποια αποστολή δεν προσκομιστεί στο τελωνείο προορισμού και δεν μπορεί να προσδιοριστεί ο τόπος όπου διαπράχθηκε η παράβαση ή παρατυπία, το τελωνείο αναχώρησης ενημερώνει σχετικά τον κύριο υπόχρεο το συντομότερο δυνατό και το αργότερο πριν από τη λήξη του ενδέκατου μηνός από την ημερομηνία καταχώρησης της δήλωσης κοινοτικής διαμετακόμισης.

2. Η ανακοίνωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρέπει να αναφέρει κυρίως την προθεσμία εντός της οποίας δύναται να αποδεικνύεται, κατά τρόπο ικανοποιητικό, στο τελωνείο αναχώρησης η κανονικότητα της πράξης διαμετακόμισης ή ο τόπος όπου πράγματι διαπράχθηκε η παράβαση ή η παρατυπία. Η προθεσμία αυτή ανέρχεται σε τρεις μήνες από την ημερομηνία της ανακοίνωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Εάν, εντός της προθεσμίας αυτής, δεν προσκομιστεί η εν λόγω απόδειξη, το αρμόδιο κράτος μέλος προβαίνει στην είσπραξη των σχετικών δασμών και άλλων επιβαρύνσεων. Στην περίπτωση που αυτό το κράτος μέλος δεν είναι το ίδιο με εκείνο στο οποίο βρίσκεται το τελωνείο αναχώρησης, αυτό το τελευταίο ειδοποιεί το συντομότερο το εν λόγω κράτος μέλος.

Άρθρο 380

Η απόδειξη της κανονικότητας της πράξης διαμετακόμισης υπό την έννοια του άρθρου 378 παράγραφος 1 παρέχεται κατά τρόπο ικανοποιητικό στις τελωνειακές αρχές, ιδίως:

α) με την προσκόμιση εγγράφου, επικυρωμένου από τις τελωνειακές αρχές, που αποδεικνύει ότι τα εν λόγω εμπορεύματα προσκομίστηκαν στο τελωνείο προορισμού ή, σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 406, στον εγκεκριμένο παραλήπτη. Το έγγραφο αυτό πρέπει να περιλαμβάνει προσδιορισμό της ταυτότητας των σχετικών εμπορευμάτων·

β) με την προσκόμιση τελωνειακού εγγράφου για την παράδοση στην κατανάλωση που έχει εκδοθεί σε τρίτη χώρα, ή αντιγράφου, ή φωτοαντιγράφου αυτού· το αντίγραφο ή το φωτοαντίγραφο πρέπει να έχει επικυρωθεί είτε από τον οργανισμό που θεώρησε το αρχικό έγγραφο, είτε από τις τελωνειακές υπηρεσίες της ενδιαφερόμενης τρίτης χώρας ή από τις τελωνειακές υπηρεσίες ενός κράτους μέλους. Το έγγραφο αυτό πρέπει να περιλαμβάνει τον προσδιορισμό της ταυτότητας των σχετικών εμπορευμάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Η εσωτερική κοινοτική διαμετακόμιση

Άρθρο 381

1. Κάθε εμπόρευμα, για να κυκλοφορεί σύμφωνα με το καθεστώς της εσωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης, πρέπει να αποτελεί αντικείμενο δήλωσης Τ2. Ως δήλωση Τ2 νοείται η δήλωση που συντάσσεται επί εντύπου που ανταποκρίνεται στο υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στα παραρτήματα 31 έως 34 και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στο παράρτημα 37.

2. Οι διατάξεις του κεφαλαίου 4 εφαρμόζονται κατ' αναλογία στο καθεστώς της εσωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Κοινές διατάξεις για τα κεφάλαια 4 και 5

Άρθρο 382

1. Για τις αποστολές που αφορούν ταυτόχρονα εμπορεύματα τα οποία πρέπει να κυκλοφορούν στο πλαίσιο του καθεστώτος εξωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης και εμπορεύματα που πρέπει να κυκλοφορούν στο πλαίσιο καθεστώτος εσωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης, συμπληρωματικά παραστατικά που φέρουν αντίστοιχα το σύμβολο «Τ1 bis» ή το σύμβολο «Τ2 bis» μπορούν να επισυνάπτονται στο ίδιο έντυπο δήλωσης κοινοτικής διαμετακόμισης.

Στην περίπτωση αυτή, το σύμβολο «Τ» πρέπει να τίθεται στη δεξιά υποδιαίρεση της θέσης 1 αυτού του εντύπου 7 το κενό διάστημα πίσω από το σύμβολο «Τ» διαγράφεται 7 εξάλλου οι θέσεις 32 «Αριθμός είδους», 33 «Κωδικοί των εμπορευμάτων», 35 «Μεικτή μάζα (kg)», 38 «Καθαρή μάζα (kg)» και 44 «Ειδικές μνείες, προσκομιζόμενα έγγραφα, πιστοποιητικά και άδειες» πρέπει να διαγράφονται. Ο αύξων αριθμός των συμπληρωματικών παραστατικών που φέρουν το σύμβολο «Τ1 bis» και των συμπληρωματικών παραστατικών που φέρουν το σύμβολο «Τ2 bis» πρέπει να αναγράφεται στη θέση 31 «Δέματα και περιγραφή των εμπορευμάτων» του χρησιμοποιούμενου εντύπου της δήλωσης κοινοτικής διαμετακόμισης.

2. Στην περίπτωση που ένα από τα σύμβολα «Τ1», «Τ1 bis» ή «Τ2», «Τ2 bis» δεν έχει τεθεί στη δεξιά υποδιαίρεση της θέσης 1 του χρησιμοποιηθέντος εντύπου ή εφόσον, σε περίπτωση που πρόκειται ταυτόχρονα για εμπορεύματα που κυκλοφορούν στο πλαίσιο καθεστώτος εξωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης και εμπορεύματα που κυκλοφορούν στο πλαίσιο καθεστώτος εσωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης, οι διατάξεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 και στο άρθρο 383 δεν έχουν τηρηθεί, τα προϊόντα που μεταφέρονται υπό την κάλυψη παρόμοιων παραστατικών θεωρούνται ότι κυκλοφορούν με το καθεστώς της εξωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης.

Ωστόσο, για την εφαρμογή των εξαγωγικών δασμών ή των μέτρων που προβλέπονται για την εξαγωγή στο πλαίσιο της κοινής εμπορικής πολιτικής, τα εμπορεύματα αυτά θεωρείται ότι κυκλοφορούν με το καθεστώς της εσωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης.

Άρθρο 383

Για τις αποστολές που αφορούν ταυτόχρονα εμπορεύματα που κυκλοφορούν στο πλαίσιο καθεστώτος εξωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης και εμπορεύματα που κυκλοφορούν στο πλαίσιο καθεστώτος εσωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης, μπορούν να καταρτίζονται χωριστοί πίνακες φόρτωσης και να επισυνάπτονται στο ίδιο έντυπο δήλωσης κοινοτικής διαμετακόμισης.

Στην περίπτωση αυτή, το σύμβολο «Τ» πρέπει να τίθεται στη δεξιά υποδιαίρεση της θέσης 1 του εν λόγω εντύπου 7 το κενό διάστημα πίσω από το σύμβολο «Τ» διαγράφεται 7 εξάλλου, οι θέσεις 15 «Χώρα αποστολής/εξαγωγής», 32 «Αριθμός είδους», 33 «Κωδικοί των εμπορευμάτων», 35 «Μεικτή μάζα (kg)», 38 «Καθαρή μάζα (kg)» και, ενδεχομένως, 44 «Ειδικές μνείες, προσκομιζόμενα έγγραφα, πιστοποιητικά και άδειες» πρέπει να διαγράφονται. Ο αύξων αριθμός των πινάκων φόρτωσης που αφορά κάθε μία από τις δύο κατηγορίες εμπορευμάτων πρέπει να αναγράφεται στη θέση 31 «Δέματα και περιγραφή των εμπορευμάτων» του χρησιμοποιούμενου εντύπου.

Άρθρο 384

Εφόσον υπάρχει ανάγκη, οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών κοινοποιούν αμοιβαία τις διαπιστώσεις, τα έγγραφα, τις αναφορές, τα πρακτικά και τις πληροφορίες που αφορούν τις μεταφορές που διενεργούνται στο πλαίσιο του καθεστώτος κοινοτικής διαμετακόμισης, καθώς και τις τυχόν διαπιστωθείσες παρατυπίες ή παραβάσεις του.

Άρθρο 385

Οι δηλώσεις διαμετακόμισης και τα παραστατικά πρέπει να εκδίδονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας που είναι αποδεκτή από τις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους αναχώρησης. Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται για τους τίτλους κατ' αποκοπή εγγύησης.

Σε περίπτωση ανάγκης, οι τελωνειακές αρχές άλλου κράτους μέλους στο οποίο πρέπει να προσκομιστούν οι δηλώσεις και τα παραστατικά μπορεί να απαιτήσει τη μετάφρασή τους στην επίσημη ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του εν λόγω κράτους μέλους.

Όσον αφορά το πιστοποιητικό εγγύησης, η χρησιμοποιούμενη γλώσσα υποδεικνύεται από τις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους στις οποίες υπάγεται το τελωνείο εγγύησης.

Όσον αφορά το πιστοποιητικό απαλλαγής από την εγγύηση, η χρησιμοποιούμενη γλώσσα υποδεικνύεται από τις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους στο οποίο παρέχεται η απαλλαγή από την εγγύηση.

Άρθρο 386

1. Το χαρτί που πρέπει να χρησιμοποιείται για τα έντυπα των πινάκων φόρτωσης, των δελτίων διέλευσης και των αποδείξεων παραλαβής είναι χαρτί γραφής διαβρεγμένο με κόλλα, βάρους τουλάχιστον 40 gr/m2 και η ανθεκτικότητά του στην κοινή χρήση πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην σχίζεται ούτε να τσαλακώνεται.

2. Το χαρτί επί του οποίου τυπώνονται τα έντυπα των τίτλων της κατ’ αποκοπή εγγύησης είναι χαρτί γραφής χωρίς μηχανικούς πολτούς, διαβρεγμένο με κόλλα και βάρους τουλάχιστον 55 gr/m2. Φέρει έντυπη κυματοειδή διάταξη συμπλέκτων γραμμών κόκκινου χρώματος, η οποία καθιστά εμφανή κάθε παραποίηση με μηχανικά ή χημικά μέσα.

3. Το χαρτί επί του οποίου τυπώνονται τα έντυπα του πιστοποιητικού εγγύησης και του πιστοποιητικού απαλλαγής από την εγγύηση είναι χαρτί χωρίς μηχανικούς πολτούς, διαβρεγμένο με κόλλα και βάρους τουλάχιστον 100 gr/m2. Φέρει στις δύο όψεις έντυπη κυματοειδή διάταξη συμπλέκτων γραμμών, η οποία καθιστά εμφανή κάθε παραποίηση με μηχανικά ή χημικά μέσα. Αυτή η έντυπη κυματοειδής διάταξη είναι:

- πράσινου χρώματος για τα πιστοποιητικά εγγύησης,

- κυανού χρώματος για τα πιστοποιητικά απαλλαγής από την εγγύηση.

4. Το χαρτί που αναφέρεται στις παραγράφους 1, 2 και 3 είναι χρώματος λευκού, εκτός εκείνου των πινάκων φόρτωσης που αναφέρονται στο άρθρο 341 παράγραφος 2, για το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν το χρώμα.

Άρθρο 387

Οι διαστάσεις των εντύπων είναι:

α) 210 Χ 297 χιλιοστά για τους πίνακες φόρτωσης, με ανώτατο επιτρεπόμενο όριο 5 χιλιοστά λιγότερο και 8 χιλιοστά περισσότερο όσον αφορά το μήκος·

β) 210 Χ 148 χιλιοστά για τα δελτία διέλευσης, τα πιστοποιητικά εγγύησης και τα πιστοποιητικά απαλλαγής από την εγγύηση·

γ) 148 Χ 105 χιλιοστά για τις αποδείξεις παραλαβής και τους τίτλους της κατ' αποκοπή εγγύησης.

Άρθρο 388

1. Τα έντυπα του τίτλου της κατ’ αποκοπή εγγύησης πρέπει να αναφέρουν το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του τυπογράφου ή σήμα που επιτρέπει την αναγνώρισή του. Ο τίτλος της κατ' αποκοπή εγγύησης φέρει, εξάλλου, αριθμό σειράς για την εξατομίκευσή του.

2. Τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν ή αναθέτουν την εκτύπωση των εντύπων των πιστοποιητικών εγγύησης και των πιστοποιητικών απαλλαγής από την εγγύηση. Κάθε πιστοποιητικό πρέπει να φέρει αύξοντα αριθμό που να επιτρέπει την εξακρίβωση της ταυτότητάς του.

3. Τα έντυπα του πιστοποιητικού εγγύησης, του πιστοποιητικού απαλλαγής από την εγγύηση καθώς, και των τίτλων της κατ’ αποκοπή εγγύησης, πρέπει να συμπληρώνονται στη γραφομηχανή ή με μηχανογραφική ή παρόμοια μέθοδο.

4. Τα έντυπα των πινάκων φόρτωσης, των δελτίων διέλευσης και των αποδείξεων παραλαβής συμπληρώνονται είτε με γραφομηχανή είτε με μηχανογραφική ή παρόμοια μέθοδο, είτε με ευανάγνωστο τρόπο με το χέρι· στην τελευταία περίπτωση, συμπληρώνονται με μελάνι και κεφαλαία γράμματα.

5. Τα έντυπα δεν πρέπει να περιέχουν ξυσίματα ή προσθήκες. Οι αλλαγές γίνονται με διαγραφή των λανθασμένων ενδείξεων και με προσθήκη, ενδεχομένως, των επιθυμητών. Κάθε αλλαγή που γίνεται με αυτόν τον τρόπο πρέπει να εγκρίνεται από αυτόν που την επιφέρει και να θεωρείται επί τούτου από τις τελωνειακές αρχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Μέτρα απλούστευσης

Τμήμα 1

Απλουστευμένη διαδικασία έκδοσης του εγγράφου που χρησιμεύει για την αιτιολόγηση του κοινοτικού χαρακτήρα των εμπορευμάτων

Άρθρο 389

Με την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 317 παράγραφος 4, οι τελωνειακές αρχές κάθε κράτους μέλους μπορεί να επιτρέπουν σε κάθε πρόσωπο, που στο εξής αποκαλείται «εγκεκριμένος αποστολέας», και το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 390 και επιθυμεί να δικαιολογήσει τον κοινοτικό χαρακτήρα των εμπορευμάτων μέσω ενός από τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 317 και στη συνέχεια αποκαλούνται «εμπορικά έγγραφα» ή μέσω παραστατικού T2L σύμφωνα με το άρθρο 315 παράγραφος 1, να χρησιμοποιεί τα συγκεκριμένα έγγραφα χωρίς να είναι υποχρεωμένο να τα προσκομίζει προς θεώρηση στις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους αναχώρησης.

Άρθρο 390

1. Η άδεια που αναφέρεται στο άρθρο 389 χορηγείται μόνο στα πρόσωπα:

α) που πραγματοποιούν συχνά αποστολές εμπορευμάτων·

β) των οποίων τα λογιστικά βιβλία επιτρέπουν στις τελωνειακές αρχές τον έλεγχο των εργασιών·

γ) τα οποία δεν έχουν διαπράξει σοβαρές ή κατ’ επανάληψη παραβάσεις της τελωνειακής ή φορολογικής νομοθεσίας.

2. Οι τελωνειακές αρχές έχουν την ευχέρεια να ανακαλούν την άδεια όταν ο εγκεκριμένος αποστολέας δεν πληροί πλέον τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 1 ή τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παρόν τμήμα ή στην άδεια.

Άρθρο 391

1. Στην άδεια που χορηγείται από τις τελωνειακές αρχές καθορίζονται, ιδίως:

α) το τελωνείο που είναι αρμόδιο για τον εκ των προτέρων έλεγχο της γνησιότητας του εγγράφου κατά την έννοια του άρθρου 392 παράγραφος 1 στοιχείο α), των εντύπων που χρησιμοποιούνται για την έκδοση των σχετικών εγγράφων·

β) οι όροι υπό τους οποίους ο εγκεκριμένος αποστολέας οφείλει να δικαιολογεί τη χρησιμοποίηση των εν λόγω εντύπων.

2. Οι αρμόδιες αρχές καθορίζουν την προθεσμία και τις συνθήκες υπό τις οποίες ο εγκεκριμένος αποστολέας ενημερώνει το αρμόδιο τελωνείο για να είναι δυνατόν να διενεργηθεί, ενδεχομένως, έλεγχος πριν από την αναχώρηση των εμπορευμάτων.

Άρθρο 392

1. Στην άδεια ορίζεται ότι η θέση Γ «τελωνείο αναχώρησης» στην πρόσθια όψη των εντύπων που χρησιμοποιούνται για τη σύνταξη του παραστατικού T2L και, ενδεχομένως, του ή των παραστατικών T2L bis ή η πρόσθια όψη των σχετικών εμπορικών εγγράφων, πρέπει:

α) να φέρει εκ των προτέρων το αποτύπωμα της σφραγίδας του τελωνείου που αναφέρεται στο άρθρο 391 παράγραφος 1 στοιχείο α) και την υπογραφή του υπαλλήλου του εν λόγω τελωνείου,

ή

β) να έχει σφραγιστεί από τον εγκεκριμένο αποστολέα με το αποτύπωμα ειδικής μεταλλικής σφραγίδας αποδεκτής από τις τελωνειακές αρχές και σύμφωνης με το υπόδειγμα του παραρτήματος 62. Το αποτύπωμα αυτό μπορεί να είναι εκ των προτέρων τυπωμένο στα έντυπα, εφόσον η εκτύπωση έχει ανατεθεί σε τυπογραφείο εγκεκριμένο γι’ αυτό τον σκοπό.

2. Το αργότερο τη στιγμή της αποστολής των εμπορευμάτων, ο εγκεκριμένος αποστολέας υποχρεούται να συμπληρώσει και να υπογράψει το έντυπο. Πρέπει, εξάλλου, να αναφέρει στη θέση του παραστατικού T2L που προορίζεται για τον έλεγχο εκ μέρους του τελωνείου αναχώρησης ή σε εμφανές σημείο του χρησιμοποιούμενου εμπορικού εγγράφου, το όνομα του αρμόδιου τελωνείου, την ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού, καθώς και μία από τις ακόλουθες μνείες:

- Procedimiento simplificado,

- Forenklet fremgangsmεde,

- Vereinfachtes Verfahren,

- Απλουστευμένη διαδικασία,

- Simplified procedure,

- Procιdure simplifiιe,

- Procedura semplificata,

- Vereenvoudigde regeling,

- Procedimento simplificado.

3. Το έντυπο, αφού συνταχθεί δεόντως και συμπληρωθεί με τα στοιχεία που προβλέπονται στην παράγραφο 2 και αφού υπογραφεί από τον εγκεκριμένο αποστολέα, ισχύει ως παραστατικό για τη βεβαίωση του κοινοτικού χαρακτήρα των εμπορευμάτων.

Άρθρο 393

1. Οι τελωνειακές αρχές είναι δυνατόν να επιτρέψουν στον εγκεκριμένο αποστολέα να μην υπογράψει τα χρησιμοποιούμενα εμπορικά έγγραφα ή τα παραστατικά T2L, που φέρουν το αποτύπωμα της ειδικής σφραγίδας, που προβλέπεται στο παράρτημα 62, και που έχουν εκδοθεί μέσω ολοκληρωμένου συστήματος ηλεκτρονικής ή αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων. Η άδεια αυτή παρέχεται υπό τον όρο ότι ο εγκεκριμένος αποστολέας έχει προηγουμένως παραδώσει στις αρχές αυτές γραπτή δέσμευση με την οποία αναλαμβάνει την ευθύνη για τις νομικές συνέπειες που απορρέουν από την έκδοση όλων των εμπορικών εγγράφων ή των παραστατικών T2L τα οποία φέρουν την ειδική σφραγίδα.

2. Τα παραστατικά T2L ή τα εμπορικά έγγραφα που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 1 πρέπει να φέρουν, αντί για την υπογραφή του εγκεκριμένου αποστολέα, μία από τις ακόλουθες μνείες:

- Dispensa de firma,

- Fritaget for underskrift,

- Freistellung von der Unterschriftsleistung,

- Δεν απαιτείται υπογραφή,

- Signature waived,

- Dispense de signature,

- Dispensa dalla firma,

- Van ondertekening vrijgesteld,

- Dispensada a assinatura.

Άρθρο 394

Ο εγκεκριμένος αποστολέας υποχρεούται να εκδίδει αντίγραφο κάθε εμπορικού εγγράφου ή κάθε παραστατικού T2L το οποίο εκδίδεται βάσει του παρόντος τμήματος. Οι τελωνειακές αρχές καθορίζουν τις λεπτομέρειες σύμφωνα με τις οποίες το εν λόγω αντίγραφο προσκομίζεται για λόγους ελέγχου και φυλάσσεται τουλάχιστον επί δύο έτη.

Άρθρο 395

1. Ο εγκεκριμένος αποστολέας υποχρεούται:

α) να τηρεί τους όρους που προβλέπονται στο παρόν τμήμα και στην άδεια·

β) να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της φύλαξης της ειδικής σφραγίδας ή των εντύπων που φέρουν το αποτύπωμα της σφραγίδας του τελωνείου που αναφέρεται στο άρθρο 391 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή της ειδικής σφραγίδας.

2. Σε περίπτωση καταχρηστικής χρησιμοποίησης από οποιονδήποτε των εντύπων που χρησιμεύουν για την έκδοση των εμπορικών εγγράφων ή των παραστατικών T2L και τα οποία φέρουν εκ των προτέρων τη σφραγίδα του τελωνείου που αναφέρεται στο άρθρο 391 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή το αποτύπωμα της ειδικής σφραγίδας, ο εγκεκριμένος αποστολέας είναι υπεύθυνος, με την επιφύλαξη της άσκησης ποινικής δίωξης, για την πληρωμή των δασμών και λοιπών επιβαρύνσεων που δεν έχουν καταβληθεί σε συγκεκριμένο κράτος μέλος λόγω τέτοιας καταχρηστικής χρησιμοποίησης, εκτός αν αποδείξει στις τελωνειακές αρχές, οι οποίες του χορήγησαν την άδεια, ότι έλαβε όλα τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β).

Άρθρο 396

Οι τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους αναχώρησης μπορούν να εξαιρούν ορισμένες κατηγορίες εμπορευμάτων ή ορισμένες μεταφορές εμπορευμάτων από τις διευκολύνσεις που προβλέπονται στο παρόν τμήμα.

Τμήμα 2

Απλούστευση των διατυπώσεων διαμετακόμισης που πρέπει να διεκπεραιώνονται στα τελωνεία αναχώρησης και προορισμού

Άρθρο 397

Στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται το καθεστώς κοινοτικής διαμετακόμισης, οι διατυπώσεις όσον αφορά το καθεστώς αυτό απλουστεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος τμήματος.

Εντούτοις, για τα εμπορεύματα ως προς τα οποία προβλέπεται η εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 463 έως 470, δεν μπορούν να εφαρμοστούν οι διατάξεις του παρόντος τμήματος.

Υποτμήμα 1

Διατυπώσεις στο τελωνείο αναχώρησης

Άρθρο 398

Οι τελωνειακές αρχές κάθε κράτους μέλους έχουν την ευχέρεια να επιτρέπουν, μετά από σχετική αίτηση, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, που καλείται στο εξής «εγκεκριμένος αποστολέας», το οποίο πληροί τους όρους του άρθρου 399 και προτίθεται να εκτελέσει πράξεις κοινοτικής διαμετακόμισης, να μην προσκομίσει στο τελωνείο αναχώρησης ούτε τα εμπορεύματα ούτε τη δήλωση κοινοτικής διαμετακόμισης της οποίας τα εμπορεύματα αυτά αποτελούν αντικείμενο.

Άρθρο 399

1. Η άδεια που αναφέρεται στο άρθρο 398 χορηγείται μόνο στα πρόσωπα:

α) που πραγματοποιούν συχνά αποστολές εμπορευμάτων·

β) των οποίων τα λογιστικά βιβλία επιτρέπουν στις τελωνειακές αρχές τον έλεγχο των εργασιών·

γ) τα οποία έχουν παράσχει συνολική εγγύηση, όταν από τις διατάξεις σχετικά με την κοινοτική διαμετακόμιση απαιτείται εγγύηση·

δ) τα οποία δεν έχουν διαπράξει σοβαρές ή κατ' επανάληψη παραβάσεις της τελωνειακής ή φορολογικής νομοθεσίας.

2. Οι τελωνειακές αρχές έχουν την ευχέρεια να ανακαλούν την άδεια όταν ο εγκεκριμένος αποστολέας δεν πληροί πλέον τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 1 ή τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παρόν υποτμήμα ή στην άδεια.

Άρθρο 400

Στην άδεια που χορηγείται από τις τελωνειακές αρχές καθορίζονται, ιδίως:

α) το ή τα αρμόδια τελωνεία αναχώρησης για τις αποστολές εμπορευμάτων που πρόκειται να πραγματοποιηθούν·

β) η προθεσμία, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο ο εγκεκριμένος αποστολέας ενημερώνει το τελωνείο αναχώρησης σχετικά με τα εμπορεύματα που πρόκειται να μεταφερθούν, ώστε να μπορεί να διενεργείται, ενδεχομένως, έλεγχος πριν από την αναχώρηση των εμπορευμάτων·

γ) η προθεσμία στην οποία τα εμπορεύματα πρέπει να προσκομίζονται στο τελωνείο προορισμού·

δ) τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την εξακρίβωση της ταυτότητας. Για το σκοπό αυτό, οι τελωνειακές αρχές είναι δυνατό να ορίζουν ότι τα μεταφορικά μέσα ή τα δέματα πρέπει να φέρουν ειδικές σφραγίδες αποδεκτές από τις τελωνειακές αρχές, που τίθενται από τον εγκεκριμένο αποστολέα.

Άρθρο 401

1. Στην άδεια ορίζεται ότι η θέση που συμπληρώνεται από το τελωνείο αναχώρησης, η οποία βρίσκεται στην πρόσθια όψη των εντύπων της δήλωσης κοινοτικής διαμετακόμισης, πρέπει:

α) να φέρει εκ των προτέρων το αποτύπωμα της σφραγίδας του τελωνείου αναχώρησης και την υπογραφή του υπαλλήλου του εν λόγω τελωνείου,

ή

β) να έχει σφραγιστεί από τον εγκεκριμένο αποστολέα με το αποτύπωμα ειδικής μεταλλικής σφραγίδας αποδεκτής από τις τελωνειακές αρχές και σύμφωνης με το υπόδειγμα του παραρτήματος 62. Το αποτύπωμα αυτό μπορεί να είναι εκ των προτέρων τυπωμένο στα έντυπα, εφόσον η εκτύπωση έχει ανατεθεί σε τυπογραφείο εγκεκριμένο γι’ αυτό το σκοπό.

Ο εγκεκριμένος αποστολέας υποχρεούται να συμπληρώσει αυτό το χώρο σημειώνοντας εκεί την ημερομηνία αποστολής των εμπορευμάτων και να δώσει στη δήλωση έναν αριθμό σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται γι’ αυτό το σκοπό στην άδεια.

2. Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επιβάλλουν τη χρησιμοποίηση εντύπων, τα οποία φέρουν διακριτικό σήμα για την εξατομίκευσή τους.

Άρθρο 402

1. Το αργότερο τη στιγμή της αποστολής των εμπορευμάτων, ο εγκεκριμένος αποστολέας συμπληρώνει τη δήλωση κοινοτικής διαμετακόμισης, που έχει συνταχθεί δεόντως, αναφέροντας στην πρόσθια όψη των αντιτύπων αριθ. 1 και 4, στη θέση «Έλεγχος από το τελωνείο αναχώρησης», την προθεσμία εντός της οποίας τα εμπορεύματα πρέπει να προσκομιστούν στο τελωνείο προορισμού, τα μέτρα που εφαρμόζονται για την εξακρίβωση της ταυτότητας, καθώς και μία από τις ακόλουθες μνείες:

- Procedimiento simplificado,

- Forenklet fremgangsmεde,

- Vereinfachtes Verfahren,

- Απλουστευμένη διαδικασία,

- Simplified procedure,

- Procιdure simplifiιe,

- Procedura semplificata,

- Vereenvoudigde regeling,

- Procedimento simplificado.

2. Μετά την αποστολή, το αντίτυπο αριθ. 1 αποστέλλεται χωρίς καθυστέρηση στο τελωνείο αναχώρησης. Οι τελωνειακές αρχές έχουν τη δυνατότητα να προβλέπουν στην άδεια ότι το αντίτυπο αριθ. 1 πρέπει να αποστέλλεται στο τελωνείο αναχώρησης μόλις συνταχθεί η δήλωση κοινοτικής διαμετακόμισης. Τα υπόλοιπα αντίτυπα συνοδεύουν τα εμπορεύματα, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στα άρθρα 341 έως 380.

3. Όταν οι τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους αναχώρησης προβαίνουν σε έλεγχο κατά την αναχώρηση μιας αποστολής, πρέπει να θέτουν τη θεώρησή τους στη θέση «Έλεγχος από το τελωνείο αναχώρησης» στην πρόσθια όψη των αντιτύπων αριθ. 1 και 4 της δήλωσης κοινοτικής διαμετακόμισης.

Άρθρο 403

Η δήλωση κοινοτικής διαμετακόμισης που έχει συνταχθεί δεόντως και συμπληρώνεται με τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 402 παράγραφος 1 ισχύει ως παραστατικό εξωτερικής ή εσωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης, ανάλογα με την περίπτωση, και ο εγκεκριμένος αποστολέας, ο οποίος υπέγραψε τη δήλωση, είναι ο κύριος υπόχρεος.

Άρθρο 404

1. Οι τελωνειακές αρχές είναι δυνατόν να επιτρέψουν στον εγκεκριμένο αποστολέα να μην υπογράψει τις δηλώσεις κοινοτικής διαμετακόμισης που φέρουν το αποτύπωμα της ειδικής σφραγίδας που προβλέπεται στο παράρτημα 62 και που έχουν εκδοθεί με ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικής ή αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων. Η άδεια αυτή παρέχεται υπό τον όρο ότι ο εγκεκριμένος αποστολέας έχει προηγουμένως παραδώσει στις αρχές αυτές γραπτή δέσμευση με την οποία αναγνωρίζεται ως κύριος υπόχρεος όλων των πράξεων κοινοτικής διαμετακόμισης που διενεργούνται με παραστατικά κοινοτικής διαμετακόμισης που φέρουν το αποτύπωμα της ειδικής σφραγίδας.

2. Τα παραστατικά κοινοτικής διαμετακόμισης που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 1 πρέπει να φέρουν, στη θέση υπογραφής του κύριου υπόχρεου, μία από τις ακόλουθες μνείες:

- Dispensa de firma,

- Fritaget for underskrift,

- Freistellung von der Unterschriftsleistung,

- Δεν απαιτείται υπογραφή,

- Signature waived,

- Dispense de signature,

- Dispensa dalla firma,

- Van ondertekening vrijgesteld,

- Dispensada a assinatura.

Άρθρο 405

1. Ο εγκεκριμένος αποστολέας υποχρεούται:

α) να τηρεί τους όρους που προβλέπονται στο παρόν υποτμήμα και στην άδεια·

β) να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της φύλαξης της ειδικής σφραγίδας ή των εντύπων που φέρουν το αποτύπωμα της σφραγίδας του τελωνείου αναχώρησης ή το αποτύπωμα της ειδικής σφραγίδας.

2. Σε περίπτωση καταχρηστικής χρησιμοποίησης, από οποιονδήποτε, των εντύπων στα οποία έχει τεθεί προηγουμένως η σφραγίδα του τελωνείου αναχώρησης ή η ειδική σφραγίδα, ο εγκεκριμένος αποστολέας είναι υπεύθυνος, με την επιφύλαξη της άσκησης ποινικής δίωξης, για την πληρωμή των δασμών και άλλων επιβαρύνσεων που έχουν καταστεί απαιτητές σε συγκεκριμένο κράτος μέλος και αφορούν τα μεταφερόμενα εμπορεύματα που συνοδεύονται από τα εν λόγω έντυπα, εκτός αν αυτός αποδείξει στις τελωνειακές αρχές που του χορήγησαν την άδεια ότι έλαβε όλα τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β).

Υποτμήμα 2

Διατυπώσεις στο τελωνείο προορισμού

Άρθρο 406

1. Οι τελωνειακές αρχές κάθε κράτους μέλους έχουν την ευχέρεια να επιτρέπουν να μην προσκομίζονται στο τελωνείο προορισμού τα εμπορεύματα που μεταφέρονται σύμφωνα με το καθεστώς κοινοτικής διαμετακόμισης, όταν αυτά προορίζονται για πρόσωπο το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 407, που καλείται στο εξής «εγκεκριμένος παραλήπτης» και στο οποίο έχει χορηγηθεί εκ των προτέρων έγκριση από τις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους, στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται το τελωνείο προορισμού.

2. Στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ο κύριος υπόχρεος πληροί τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κώδικα, με την προϋπόθεση ότι, εντός της δεδομένης προθεσμίας, τα αντίτυπα του παραστατικού κοινοτικής διαμετακόμισης που συνόδευσαν την εμπορευματική αποστολή, καθώς και τα άθικτα εμπορεύματα, παραδίδονται στον εγκεκριμένο παραλήπτη στις αποθήκες του ή στους χώρους που ορίζονται στην άδεια και ότι τα μέτρα για την εξακρίβωση της ταυτότητάς τους έχουν εφαρμοστεί.

3. Ο εγκεκριμένος παραλήπτης εκδίδει, για κάθε αποστολή που του παραδίδεται σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 2, μετά από αίτηση του μεταφορέα, απόδειξη παραλαβής στην οποία δηλώνει ότι του παραδόθηκαν το παραστατικό και τα εμπορεύματα.

Άρθρο 407

1. Η άδεια που αναφέρεται στο άρθρο 406 χορηγείται μόνο στα πρόσωπα:

α) τα οποία δέχονται συχνά αποστολές υπό κοινοτική διαμετακόμιση·

β) των οποίων τα λογιστικά βιβλία επιτρέπουν στις τελωνειακές αρχές τον έλεγχο των εργασιών ·

γ) τα οποία δεν έχουν διαπράξει σοβαρές ή κατ’ επανάληψη παραβάσεις της τελωνειακής ή φορολογικής νομοθεσίας.

2. Οι τελωνειακές αρχές έχουν την ευχέρεια να ανακαλούν την άδεια όταν ο εγκεκριμένος παραλήπτης δεν πληροί πλέον τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 1 ή τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παρόν υποτμήμα ή στην άδεια.

Άρθρο 408

1. Στην άδεια που χορηγείται από τις τελωνειακές αρχές καθορίζονται, ιδίως:

α) το ή τα αρμόδια τελωνεία προορισμού για τις αποστολές εμπορευμάτων που δέχεται ο εγκεκριμένος παραλήπτης·

β) η προθεσμία καθώς και ο τρόπος με τον οποίο ο εγκεκριμένος παραλήπτης ενημερώνει το τελωνείο προορισμού σχετικά με την άφιξη των εμπορευμάτων, ώστε να μπορεί να διενεργείται ενδεχομένως έλεγχος κατά την άφιξη αυτών.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 410, οι τελωνειακές αρχές ορίζουν στην άδεια αν ο εγκεκριμένος παραλήπτης μπορεί να διαθέτει τα εμπορεύματα κατά την άφιξή τους χωρίς παρέμβαση του τελωνείου προορισμού.

Άρθρο 409

1. Για τα εμπορεύματα που φθάνουν στις αποθήκες του ή στους χώρους που καθορίζονται στην άδεια, ο εγκεκριμένος παραλήπτης υποχρεούται:

α) να ειδοποιεί αμέσως, σύμφωνα με τον προβλεπόμενο στην άδεια τρόπο, το τελωνείο προορισμού για ενδεχόμενα πλεονάσματα, ελλείμματα, υποκαταστάσεις ή άλλες παρατυπίες, όπως παραβιασμένη σφράγιση·

β) να αποστέλλει χωρίς καθυστέρηση στο τελωνείο προορισμού τα αντίτυπα του παραστατικού κοινοτικής διαμετακόμισης που συνόδευσαν την αποστολή, αναφέροντας την ημερομηνία άφιξης, καθώς και την κατάσταση των ενδεχόμενων σφραγίδων.

2. Το τελωνείο προορισμού θέτει στα αντίτυπα του παραστατικού κοινοτικής διαμετακόμισης τις προαναφερθείσες μνείες.

Υποτμήμα 3

Άλλες διατάξεις

Άρθρο 410

Οι τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους αναχώρησης ή προορισμού έχουν τη δυνατότητα να εξαιρούν ορισμένες κατηγορίες εμπορευμάτων από τις διευκολύνσεις που προβλέπονται στα άρθρα 398 και 406.

Άρθρο 411

1. Όταν η απαλλαγή από την υποχρέωση προσκόμισης στο τελωνείο αναχώρησης της δήλωσης κοινοτικής διαμετακόμισης εφαρμόζεται σε εμπορεύματα που πρόκειται να αποσταλούν με την κάλυψη φορτωτικής CIM ή δελτίου παράδοσης TR, σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στα άρθρα 413 έως 442, οι τελωνειακές αρχές καθορίζουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζεται ότι τα αντίτυπα αριθ. 1, 2 και 3 της φορτωτικής CIM ή τα αντίτυπα αριθ. 2, 3Α και 3Β του δελτίου παράδοσης TR φέρουν το σύμβολο «Τ1» ή «Τ2».

2. Όταν τα μεταφερόμενα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 413 έως 442, εμπορεύματα προορίζονται για εγκεκριμένο παραλήπτη, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να προβλέπουν ότι, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 406 παράγραφος 2 και από το άρθρο 409 παράγραφος 1 στοιχείο β), τα αντίτυπα αριθ. 2 και 3 της φορτωτικής CIM ή τα αντίτυπα αριθ. 1, 2 και 3Α του δελτίου παράδοσης TR παραδίδονται απευθείας από τη σιδηροδρομική υπηρεσία ή από την επιχείρηση μεταφοράς στο τελωνείο προορισμού.

Τμήμα 3

Απλούστευση των διατυπώσεων για τα εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς

Υποτμήμα 1

Γενικές διατάξεις για τις σιδηροδρομικές μεταφορές

Άρθρο 412

Το άρθρο 352 δεν εφαρμόζεται στις σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων.

Στις περιπτώσεις που, βάσει του άρθρου 352 παράγραφος 2, πρέπει να παραδοθεί δελτίο διέλευσης, οι καταστάσεις των υπηρεσιών σιδηροδρόμων επέχουν θέση δελτίου διέλευσης.

Άρθρο 413

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες εφαρμόζεται το καθεστώς της κοινοτικής διαμετακόμισης, οι διατυπώσεις που αφορούν το καθεστώς αυτό απλουστεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 414 έως 425, 441 και 442 για τις εμπορευματικές μεταφορές που πραγματοποιούνται από τις επιχειρήσεις σιδηροδρόμων και συνοδεύονται από «Διεθνή φορτωτική CIM και δεμάτων εξπρές» που στη συνέχεια αποκαλείται «φορτωτική CIM».

Άρθρο 414

Η φορτωτική CIM ισχύει ως:

α) δήλωση ή παραστατικό Τ1, όσον αφορά τα εμπορεύματα που κυκλοφορούν στο πλαίσιο του καθεστώτος εξωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης·

β) δήλωση ή παραστατικό Τ2, όσον αφορά τα εμπορεύματα που κυκλοφορούν στο πλαίσιο του καθεστώτος εσωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης.

Άρθρο 415

Η επιχείρηση σιδηροδρόμων κάθε κράτους μέλους θέτει στη διάθεση των τελωνειακών αρχών της χώρας στο ή στα κεντρικά λογιστήρια τις εγγραφές της, ώστε να μπορεί να διενεργηθεί σχετικός έλεγχος.

Άρθρο 416

1. Η επιχείρηση σιδηροδρόμων, που δέχεται προς μεταφορά το εμπόρευμα το οποίο συνοδεύεται από φορτωτική CIM, που επέχει θέση δήλωσης ή παραστατικού Τ1 ή Τ2, καθίσταται, για την πράξη αυτή, κύριος υπόχρεος.

2. Η επιχείρηση σιδηροδρόμων του κράτους μέλους μέσω του οποίου η αποστολή εισέρχεται στην Κοινότητα καθίσταται, για τις πράξεις σχετικά με τα εμπορεύματα τα οποία γίνονται δεκτά προς μεταφορά από την επιχείρηση σιδηροδρόμων τρίτης χώρας, κύριος υπόχρεος.

Άρθρο 417

Οι επιχειρήσεις σιδηροδρόμων μεριμνούν, ώστε οι μεταφορές που πραγματοποιούνται υπό το καθεστώς κοινοτικής διαμετακόμισης να χαρακτηρίζονται από τη χρήση ετικέτας με εικονόγραμμα, του οποίου το υπόδειγμα περιλαμβάνεται στο παράρτημα 58.

Οι ετικέτες τίθενται επί της φορτωτικής CIM, καθώς και επί του σιδηροδρομικού οχήματος, εφόσον πρόκειται για πλήρη φόρτωση, ή επί του δέματος ή των δεμάτων στις λοιπές περιπτώσεις.

Άρθρο 418

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης μεταφοράς, που έχει ως συνέπεια να περατωθεί:

- στο εσωτερικό του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, μια μεταφορά η οποία έπρεπε να περατωθεί στο εξωτερικό του εδάφους αυτού,

- στο εξωτερικό του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, μια μεταφορά η οποία έπρεπε να περατωθεί στο εσωτερικό του εδάφους αυτού,

οι επιχειρήσεις σιδηροδρόμων έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν στην εκτέλεση της τροποποιημένης σύμβασης μόνο μετά από προηγούμενη άδεια του τελωνείου αναχώρησης.

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, οι επιχειρήσεις σιδηροδρόμων έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν στην εκτέλεση της τροποποιημένης σύμβασης 7 ενημερώνουν αμέσως το τελωνείο αναχώρησης σχετικά με την τροποποίηση που επήλθε.

Άρθρο 419

1. Εφόσον μια μεταφορά στην οποία εφαρμόζεται το καθεστώς κοινοτικής διαμετακόμισης αρχίζει και πρέπει να περατωθεί στο εσωτερικό του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, η φορτωτική CIM προσκομίζεται στο τελωνείο αναχώρησης.

2. Το τελωνείο αναχώρησης θέτει, κατά τρόπο εμφανή, στη θέση που προορίζεται για το τελωνείο των αντιτύπων 1, 2 και 3 της φορτωτικής CIM:

- το σύμβολο «T1» αν τα εμπορεύματα κυκλοφορούν στο πλαίσιο του καθεστώτος εξωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης,

- το σύμβολο «T2», «T2ES» ή «T2PT», κατά περίπτωση, αν τα εμπορεύματα κυκλοφορούν στο πλαίσιο του καθεστώτος εσωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης, σύμφωνα με το άρθρο 311 στοιχείο β) ή σύμφωνα με το άρθρο 165 του κώδικα.

Το σύμβολο «T2», «T2ES» ή «T2PT» επικυρώνεται με την επίθεση της σφραγίδας του τελωνείου αναχώρησης.

3. Όλα τα αντίτυπα της φορτωτικής CIM επιστρέφονται στον ενδιαφερόμενο.

4. Τα εμπορεύματα που αναφέρονται στο άρθρο 311 στοιχείο α) του βασικού κανονισμού υπάγονται, υπό τους όρους που ορίζει κάθε κράτος μέλος, για το σύνολο της διαδρομής που πρέπει να καλυφθεί από το σταθμό αναχώρησης ως το σταθμό προορισμού που βρίσκονται εντός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, στο πλαίσιο του καθεστώτος της εσωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης, χωρίς να υπάρχει ανάγκη για προσκόμιση στο τελωνείο αναχώρησης της φορτωτικής CIM που αφορά τα συγκεκριμένα εμπορεύματα και χωρίς να χρειάζεται η επικόλληση των ετικετών που αναφέρονται στο άρθρο 417. Ωστόσο, η απαλλαγή αυτή από την υποχρέωση προσκόμισης δεν ισχύει για τις φορτωτικές CIM που εκδίδονται για εμπορεύματα, στα οποία προβλέπεται ότι εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 463 έως 470.

5. Όσον αφορά τα εμπορεύματα που αναφέρονται στην παράγραφο 2, το τελωνείο στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο σιδηροδρομικός σταθμός προορισμού αναλαμβάνει χρέη τελωνείου προορισμού. Εντούτοις, εφόσον τα εμπορεύματα τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία ή υπαχθούν σε άλλο τελωνειακό καθεστώς σε ενδιάμεσο σιδηροδρομικό σταθμό, χρέη τελωνείου προορισμού αναλαμβάνει το τελωνείο στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο εν λόγω σιδηροδρομικός σταθμός.

Στο τελωνείο προορισμού δεν απαιτείται η διεκπεραίωση καμιάς διατύπωσης όσον αφορά τα εμπορεύματα που αναφέρονται στο άρθρο 311 στοιχείο α).

6. Για τη διενέργεια του ελέγχου που αναφέρεται στο άρθρο 415, οι εταιρείες σιδηροδρόμων πρέπει να θέτουν όλες τις φορτωτικές CIM, που εκδίδονται στο πλαίσιο των πράξεων διαμετακόμισης που αναφέρονται στην παράγραφο 4, στη διάθεση των τελωνειακών αρχών στη χώρα προορισμού, ενδεχομένως σύμφωνα με τον τρόπο που προσδιορίζεται μετά από συμφωνία με αυτές.

7. Όταν κοινοτικά εμπορεύματα μεταφέρονται σιδηροδρομικώς από σημείο που βρίσκεται σε κράτος μέλος σε σημείο που βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος με διέλευση από τρίτη χώρα εκτός από χώρα της ΕΖΕΣ, εφαρμόζεται το καθεστώς εσωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης. Σ' αυτήν την περίπτωση, ισχύουν κατ’ αναλογία οι διατάξεις της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 εδάφια 2 και 6.

Άρθρο 420

Κατά γενικό κανόνα και λαμβανομένων υπόψη των μέτρων εξακρίβωσης της ταυτότητας που εφαρμόζονται από τις επιχειρήσεις σιδηροδρόμων, το τελωνείο αναχώρησης δεν προβαίνει στη σφράγιση των μεταφορικών μέσων ή των δεμάτων.

Άρθρο 421

1. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 419 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο, η επιχείρηση σιδηροδρόμων του κράτους μέλους στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται το τελωνείο προορισμού παραδίδει στο τελευταίο τα αντίτυπα αριθ. 2 και 3 της φορτωτικής CIM.

2. Το τελωνείο προορισμού, αφού θεωρήσει το αντίτυπο αριθ. 2, το επιστρέφει χωρίς καθυστέρηση στην επιχείρηση σιδηροδρόμων και φυλάσσει το αντίτυπο αριθ. 3.

Άρθρο 422

1. Εφόσον η μεταφορά αρχίζει στο εσωτερικό του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας και πρέπει να περατωθεί στο εξωτερικό του εδάφους αυτού, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 419 και 420.

2. Το τελωνείο στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο μεθοριακός σιδηροδρομικός σταθμός από τον οποίο η αποστολή εγκαταλείπει το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, αναλαμβάνει χρέη τελωνείου προορισμού.

3. Στο τελωνείο προορισμού δεν απαιτείται η διεκπεραίωση διατυπώσεων.

Άρθρο 423

1. Εφόσον η μεταφορά αρχίζει στο εξωτερικό του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας και πρέπει να περατωθεί στο εσωτερικό του εδάφους αυτού, το τελωνείο στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο μεθοριακός σιδηροδρομικός σταθμός, από τον οποίο η αποστολή εισέρχεται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, αναλαμβάνει χρέη τελωνείου αναχώρησης.

Στο τελωνείο αναχώρησης δεν απαιτείται η διεκπεραίωση διατυπώσεων.

2. Το τελωνείο στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο σιδηροδρομικός σταθμός προορισμού, αναλαμβάνει χρέη τελωνείου προορισμού. Εντούτοις, εφόσον τα εμπορεύματα τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία ή υπαχθούν σε άλλο τελωνειακό καθεστώς σε ενδιάμεσο σιδηροδρομικό σταθμό, χρέη τελωνείου προορισμού αναλαμβάνει το τελωνείο στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο εν λόγω σιδηροδρομικός σταθμός.

Οι διατυπώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 421 διεκπεραιώνονται στο τελωνείο προορισμού.

Άρθρο 424

1. Εφόσον μεταφορά αρχίζει και πρέπει να περατωθεί στο εξωτερικό του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, τα τελωνεία που αναλαμβάνουν χρέη τελωνείου αναχώρησης, όπως και εκείνα που αναλαμβάνουν χρέη τελωνείου προορισμού, είναι τα τελωνεία που αναφέρονται αντίστοιχα στο άρθρο 423 παράγραφος 1 και στο άρθρο 422 παράγραφος 2.

2. Στα τελωνεία αναχώρησης και προορισμού δεν απαιτείται η διεκπεραίωση διατυπώσεων.

Άρθρο 425

Τα εμπορεύματα που μεταφέρονται με τον τρόπο που αναφέρεται στο άρθρο 423 παράγραφος 1 ή στο άρθρο 424 παράγραφος 1 θεωρούνται ότι κυκλοφορούν με το καθεστώς της εξωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης, εκτός εάν ο κοινοτικός χαρακτήρας των εμπορευμάτων αυτών αποδεικνύεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 313 έως 340.

Υποτμήμα 2

Διατάξεις για τις μεταφορές με μεγάλα εμπορευματοκιβώτια

Άρθρο 426

Στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται το καθεστώς της κοινοτικής διαμετακόμισης, οι διατυπώσεις που αφορούν το καθεστώς αυτό απλουστεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 427 έως 442, για τις εμπορευματικές μεταφορές που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις σιδηροδρόμων με μεγάλα εμπορευματοκιβώτια, μέσω επιχειρήσεων μεταφορών και με την κάλυψη δελτίων παράδοσης που ονομάζονται, για τους σκοπούς του παρόντος τίτλου, «δελτία παράδοσης TR». Οι εν λόγω μεταφορές περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, τη μεταφορά των αποστολών αυτών από μεταφορικές επιχειρήσεις μεταφορών και με άλλα μέσα εκτός του σιδηροδρόμου, στη χώρα αποστολής μέχρι το σταθμό αναχώρησης που βρίσκεται στη χώρα αυτή και στη χώρα προορισμού από το σταθμό προορισμού που βρίσκεται στη χώρα αυτή, καθώς και τη θαλάσσια μεταφορά που πραγματοποιείται, ενδεχομένως, κατά τη διάρκεια της διαδρομής μεταξύ αυτών των δύο σταθμών.

Άρθρο 427

Για την εφαρμογή των άρθρων 426 έως 442, νοείται ως:

1. «επιχείρηση μεταφορών»: μια επιχείρηση την οποία έχουν συστήσει οι επιχειρήσεις σιδηροδρόμων υπό μορφή εταιρείας και της οποίας αυτές αποτελούν τους εταίρους, με σκοπό την πραγματοποίηση μεταφορών εμπορευμάτων με μεγάλα εμπορευματοκιβώτια, βάσει δελτίων παράδοσης TR·

2. «μεγάλο εμπορευματοκιβώτιο»: εμπορευματοκιβώτιο κατά την έννοια του άρθρου 670 στοιχείο στ):

- διαμορφωμένο κατά τρόπο ώστε να μπορεί να σφραγιστεί αποτελεσματικά, όταν η σφράγιση είναι αναγκαία κατ’ εφαρμογή του άρθρου 435, και

- τέτοιων διαστάσεων ώστε η επιφάνεια η οποία περικλείεται από τις τέσσερις εξωτερικές γωνίες να είναι τουλάχιστον 7 τετραγωνικά μέτρα·

3. «δελτίο παράδοσης TR»: το έγγραφο το οποίο υλοποιεί τη σύμβαση μεταφοράς, βάσει της οποίας η επιχείρηση μεταφοράς μεταφέρει από έναν αποστολέα και με προορισμό έναν παραλήπτη, ένα ή περισσότερα μεγάλα εμπορευματοκιβώτια στο πλαίσιο των διεθνών μεταφορών. Το δελτίο παράδοσης TR φέρει στην επάνω δεξιά γωνία έναν αριθμό σειράς που επιτρέπει την εξακρίβωση της ταυτότητάς του. Ο αριθμός αυτός αποτελείται από οκτώ ψηφία, των οποίων προτάσσονται τα γράμματα TR.

Το δελτίο παράδοσης TR αποτελείται από τα ακόλουθα αντίτυπα, παρουσιαζόμενα με τη σειρά αρίθμησής τους:

- αριθ. 1: αντίτυπο για τη γενική διεύθυνση της επιχείρησης μεταφορών,

- αριθ. 2: αντίτυπο για τον εθνικό εκπρόσωπο της επιχείρησης μεταφορών στο σταθμό προορισμού,

- αριθ. 3Α: αντίτυπο για το τελωνείο,

- αριθ. 3Β: αντίτυπο για τον παραλήπτη,

- αριθ. 4: αντίτυπο για τη γενική διεύθυνση της επιχείρησης μεταφορών,

- αριθ. 5: αντίτυπο για τον εθνικό εκπρόσωπο της επιχείρησης μεταφορών στο σταθμό αναχώρησης,

- αριθ. 6: αντίτυπο για τον αποστολέα.

Κάθε αντίτυπο του δελτίου παράδοσης TR, με εξαίρεση το αντίτυπο 3Α, πλαισιώνεται στο δεξιό μέρος του από μια πράσινη ταινία, της οποίας το πλάτος είναι περίπου 4 εκατοστά·

4. «κατάσταση μεγάλων εμπορευματοκιβωτίων»: που καλείται στο εξής «κατάσταση»· το έγγραφο που προσαρτάται στο δελτίο παράδοσης TR, του οποίου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος και το οποίο αποσκοπεί να καλύψει την αποστολή πολλών μεγάλων εμπορευματοκιβωτίων από τον ίδιο σταθμό αναχώρησης προς τον ίδιο σταθμό προορισμού, όπου πρέπει να διεκπεραιωθούν οι τελωνειακές διατυπώσεις.

Η κατάσταση περιλαμβάνει τον ίδιο αριθμό αντιτύπων με το δελτίο παράδοσης TR στο οποίο αναφέρεται.

Ο αριθμός των καταστάσεων αναγράφεται στη θέση που προορίζεται για την αναγραφή του αριθμού των καταστάσεων, στην επάνω δεξιά γωνία του δελτίου παράδοσης TR.

Εξάλλου, ο αύξων αριθμός του αντίστοιχου δελτίου παράδοσης TR πρέπει να αναγράφεται στην επάνω δεξιά γωνία κάθε κατάστασης.

Άρθρο 428

Το δελτίο παράδοσης TR που χρησιμοποιεί η επιχείρηση μεταφορών ισχύει ως:

α) δήλωση ή παραστατικό T1, όσον αφορά τα εμπορεύματα που κυκλοφορούν στο πλαίσιο του καθεστώτος εξωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης·

β) δήλωση ή παραστατικό T2, όσον αφορά τα εμπορεύματα που κυκλοφορούν στο πλαίσιο του καθεστώτος εσωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης.

Άρθρο 429

1. Σε κάθε κράτος μέλος η επιχείρηση μεταφορών θέτει στη διάθεση των τελωνειακών αρχών, μέσω του εθνικού ή των εθνικών εκπροσώπων της, τα έγγραφα στοιχεία που βρίσκονται στο ή στα λογιστικά κέντρα της ή στο κέντρο του εθνικού ή των εθνικών εκπροσώπων της, ώστε να είναι δυνατή η άσκηση ελέγχου.

2. Με αίτηση των τελωνειακών αρχών, η επιχείρηση μεταφορών ή ο εθνικός ή οι εθνικοί εκπρόσωποί της ανακοινώνουν σ' αυτές, όσο το δυνατόν συντομότερα, όλα τα έγγραφα, λογιστικές εγγραφές ή πληροφορίες σχετικά με τις πραγματοποιηθείσες αποστολές ή τις αποστολές που πρόκειται να πραγματοποιηθούν και για τις οποίες οι αρχές κρίνουν ότι οφείλουν να λάβουν γνώση.

3. Στις περιπτώσεις που, σύμφωνα με το άρθρο 428, τα δελτία παράδοσης TR ισχύουν ως διασαφήσεις ή παραστατικά T1 ή T2, η επιχείρηση μεταφοράς ή ο εθνικός ή οι εθνικοί εκπρόσωποί της πληροφορούν:

α) τα τελωνεία προορισμού, για τα δελτία παράδοσης TR των οποίων το αντίτυπο αριθ. 1 θα είχε περιέλθει σ' αυτή, χωρίς να φέρει θεώρηση του τελωνείου·

β) τα τελωνεία αναχώρησης, για τα δελτία παράδοσης TR των οποίων το αντίτυπο αριθ. 1 δεν τους έχει επιστραφεί και ως προς τα οποία δεν τους είναι δυνατόν να προσδιορίσουν αν τα μεταφερόμενα εμπορεύματα έχουν προσκομιστεί κανονικά στο τελωνείο προορισμού ή, σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 437, αν έχουν εγκαταλείψει το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας με προορισμό τρίτη χώρα.

Άρθρο 430

1. Για τις μεταφορές που αναφέρονται στο άρθρο 426, που έγιναν δεκτές από την επιχείρηση μεταφορών σε ένα κράτος μέλος, η επιχείρηση σιδηροδρόμων του εν λόγω κράτους μέλους καθίσταται κύριος υπόχρεος.

2. Για τις μεταφορές που αναφέρονται στο άρθρο 426, που έγιναν δεκτές από την επιχείρηση μεταφορών σε τρίτη χώρα, η επιχείρηση σιδηροδρόμων του κράτους μέλους, μέσω του οποίου τα προϊόντα εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, καθίσταται κύριος υπόχρεος.

Άρθρο 431

Αν, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς που εκτελείται με άλλο μέσο εκτός από τον σιδηρόδρομο, πρέπει να διεκπεραιωθούν ορισμένες τελωνειακές διατυπώσεις μέχρι το σταθμό αναχώρησης ή κατά τη διάρκεια της μεταφοράς που εκτελείται με άλλο τρόπο εκτός από το σιδηρόδρομο από το σταθμό προορισμού, το δελτίο παράδοσης TR μπορεί να περιλαμβάνει ένα μόνο μεγάλο εμπορευματοκιβώτιο.

Άρθρο 432

Η επιχείρηση μεταφορών φροντίζει ώστε οι μεταφορές που πραγματοποιούνται υπό το καθεστώς κοινοτικής διαμετακόμισης να χαρακτηρίζονται από τη χρήση ετικέτας με εικονόγραμμα, του οποίου το υπόδειγμα περιλαμβάνεται στο παράρτημα 58. Οι ετικέτες τίθενται επί του δελτίου παράδοσης TR, καθώς και στο ή στα μεγάλα εμπορευματοκιβώτια.

Άρθρο 433

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης μεταφορών, που έχει ως συνέπεια να περατωθεί:

- στο εσωτερικό του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, μια μεταφορά η οποία έπρεπε να περατωθεί στο εξωτερικό του εδάφους αυτού,

- στο εξωτερικό του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, μια μεταφορά η οποία έπρεπε να περατωθεί στο εσωτερικό του εδάφους αυτού,

η επιχείρηση μεταφορών μπορεί να προβαίνει στην εκτέλεση της τροποποιημένης σύμβασης μόνο μετά από προηγούμενη άδεια του τελωνείου αναχώρησης.

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η επιχείρηση μεταφορών μπορεί να προβαίνει στην εκτέλεση της τροποποιημένης σύμβασης· ενημερώνει αμέσως το τελωνείο αναχώρησης σχετικά με την τροποποίηση που επήλθε.

Άρθρο 434

1. Εφόσον μια μεταφορά στην οποία εφαρμόζεται το καθεστώς κοινοτικής διαμετακόμισης αρχίζει και πρέπει να περατωθεί στο εσωτερικό του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, το δελτίο παράδοσης TR προσκομίζεται στο τελωνείο αναχώρησης.

2. Το τελωνείο αναχώρησης θέτει, κατά τρόπο εμφανή, στη θέση που προορίζεται για το τελωνείο των αντιτύπων αριθ. 2, 3Α και 3Β του δελτίου παράδοσης TR:

- το σύμβολο «T1» αν τα εμπορεύματα κυκλοφορούν στο πλαίσιο της διαδικασίας εξωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης,

- το σύμβολο «T2», «T2ES» ή «T2PT», κατά περίπτωση, αν τα εμπορεύματα κυκλοφορούν στο πλαίσιο του καθεστώτος εσωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης, σύμφωνα με το άρθρο 311 στοιχείο β) και το άρθρο 165 του κώδικα.

Το σύμβολο «Τ2» ή «T2ES» ή «T2PT» επικυρώνεται με την επίθεση της σφραγίδας του τελωνείου αναχώρησης.

3. Όταν κάποιο δελτίο παράδοσης TR αφορά ταυτόχρονα εμπορευματοκιβώτια τα οποία περιέχουν εμπορεύματα, που κυκλοφορούν στο πλαίσιο του καθεστώτος της εξωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης, και εμπορευματοκιβώτια τα οποία περιέχουν εμπορεύματα, που κυκλοφορούν στο πλαίσιο του καθεστώτος της εσωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης, σύμφωνα με το άρθρο 311 στοιχείο β) και το άρθρο 165 του κώδικα, το τελωνείο, αναχώρησης θέτει, στη θέση που προορίζεται για το τελωνείο των αντιτύπων αριθ. 2, 3Α και 3Β του δελτίου παράδοσης TR τα στοιχεία αναφοράς για κάθε εμπορευματοκιβώτιο χωριστά, ανάλογα με το είδος των εμπορευμάτων που αυτά περιέχουν, και θέτει αντίστοιχα το σύμβολο «T1» ή «T2» ή «T2ES» ή «T2PT» απέναντι από τα σχετικά στοιχεία αναφοράς του ή των εμπορευματοκιβωτίων.

4. Όταν, στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 3, χρησιμοποιούνται οι καταστάσεις των μεγάλων εμπορευματοκιβωτίων, πρέπει να καταρτίζονται διαφορετικές καταστάσεις για κάθε κατηγορία εμπορευματοκιβωτίων και τα στοιχεία αναφοράς αυτών να περιλαμβάνουν τη μνεία, στη θέση που προορίζεται για το τελωνείο των αντιτύπων αριθ. 2, 3Α και 3Β του δελτίου παράδοσης TR, του ή των αυξόντων αριθμών της ή των καταστάσεων των μεγάλων εμπορευματοκιβωτίων. Το σύμβολο «T1» ή «T2» ή «T2ES» ή «T2PT» τίθεται απέναντι από τον ή τους αύξοντες αριθμούς της ή των καταστάσεων, ανάλογα με την κατηγορία εμπορευματοκιβωτίων στην οποία αυτές αναφέρονται.

5. Όλα τα αντίτυπα του δελτίου TR επιστρέφονται στον ενδιαφερόμενο.

6. Τα εμπορεύματα που αναφέρονται στο άρθρο 311 στοιχείο α) υπάγονται, υπό τους όρους που ορίζει κάθε κράτος μέλος, για το σύνολο της διαδρομής που πρέπει να καλυφθεί, στο καθεστώς της εσωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης, χωρίς να υπάρχει ανάγκη για προσκόμιση στο τελωνείο αναχώρησης του δελτίου παράδοσης TR που αφορά τα συγκεκριμένα εμπορεύματα και χωρίς να χρειάζεται η επικόλληση των ετικετών που αναφέρονται στο άρθρο 432. Ωστόσο, η απαλλαγή αυτή από την υποχρέωση προσκόμισης δεν ισχύει για τα δελτία παράδοσης TR που εκδίδονται για εμπορεύματα, στα οποία προβλέπεται ότι εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 463 έως 470.

7. Όσον αφορά τα εμπορεύματα που αναφέρονται στην παράγραφο 2, το δελτίο παράδοσης TR πρέπει να προσκομίζεται στο τελωνείο προορισμού όπου τα εμπορεύματα γίνονται αντικείμενο διασάφησης για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία ή για την υπαγωγή τους σε άλλο τελωνειακό καθεστώς.

Στο τελωνείο προορισμού δεν απαιτείται η διεκπεραίωση καμίας διατύπωσης, όσον αφορά τα εμπορεύματα που αναφέρονται στο άρθρο 311 στοιχείο α).

8. Για τη διενέργεια του ελέγχου που αναφέρεται στο άρθρο 429, η επιχείρηση μεταφορών πρέπει να θέτει όλα τα δελτία παράδοσης TR, που εκδίδονται στο πλαίσιο των πράξεων διαμετακόμισης που αναφέρονται στην παράγραφο 6, στη διάθεση των τελωνειακών αρχών στη χώρα προορισμού, ενδεχομένως σύμφωνα με τον τρόπο που προσδιορίζεται μετά από συμφωνία με αυτές.

9. Εφόσον τα κοινοτικά εμπορεύματα μεταφέρονται σιδηροδρομικώς από ένα σημείο κράτους μέλους σε σημείο άλλου κράτους μέλους, μέσω εδάφους τρίτης χώρας άλλης από τις χώρες ΕΖΕΣ, εφαρμόζεται το καθεστώς εσωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης. Σ' αυτή την περίπτωση εφαρμόζονται κατ' αναλογία οι διατάξεις της παραγράφου 6, της παραγράφου 7 εδάφιο 2 και της παραγράφου 8.

Άρθρο 435

Η εξακρίβωση της ταυτότητας των εμπορευμάτων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 349. Ωστόσο, το τελωνείο αναχώρησης δεν προβαίνει, κατά κανόνα, στο σφράγισμα των μεγάλων εμπορευματοκιβωτίων αν οι επιχειρήσεις σιδηροδρόμων εφαρμόζουν μέτρα εξακρίβωσης της ταυτότητας. Αν τεθούν σφραγίδες, αυτές μνημονεύονται στον προοριζόμενο για το τελωνείο χώρο των αντίτυπων αριθ. 3Α και 3Β του δελτίου παράδοσης TR.

Άρθρο 436

1. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 434 παράγραφος 7 πρώτο εδάφιο, η επιχείρηση μεταφορών παραδίδει στο τελωνείο προορισμού τα αντίτυπα αριθ. 1, 2 και 3Α του δελτίου παράδοσης TR.

2. Το τελωνείο προορισμού, αφού θεωρήσει τα αντίτυπα αριθ. 1 και 2, τα επιστρέφει χωρίς καθυστέρηση στην επιχείρηση μεταφορών και φυλάσσει το αντίτυπο αριθ. 3Α.

Άρθρο 437

1. Εφόσον η μεταφορά αρχίζει στο εσωτερικό του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας και πρέπει να περατωθεί στο εξωτερικό του εδάφους αυτού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 434 παράγραφοι 1 έως 5 και του άρθρου 435.

2. Το τελωνείο στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο μεθοριακός σιδηροδρομικός σταθμός από τον οποίο η αποστολή εγκαταλείπει το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, αναλαμβάνει χρέη τελωνείου προορισμού.

3. Στο τελωνείο προορισμού δεν απαιτείται η διεκπεραίωση διατυπώσεων.

Άρθρο 438

1. Εφόσον η μεταφορά αρχίζει στο εξωτερικό του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας και πρέπει να περατωθεί στο εσωτερικό του εδάφους αυτού, το τελωνείο στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο μεθοριακός σιδηροδρομικός σταθμός, από τον οποίο η αποστολή εισέρχεται στην Κοινότητα, αναλαμβάνει χρέη τελωνείου αναχώρησης. Στο τελωνείο αναχώρησης δεν απαιτείται η διεκπεραίωση διατυπώσεων.

2. Το τελωνείο στο οποίο προσκομίζονται τα εμπορεύματα αναλαμβάνει χρέη τελωνείου προορισμού.

Οι διατυπώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 436 διεκπεραιώνονται στο τελωνείο προορισμού.

Άρθρο 439

1. Εφόσον μεταφορά αρχίζει και πρέπει να περατωθεί στο εξωτερικό του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, τα τελωνεία που αναλαμβάνουν χρέη τελωνείου αναχώρησης, καθώς και εκείνα που αναλαμβάνουν χρέη τελωνείου προορισμού, είναι τα τελωνεία που αναφέρονται αντίστοιχα στο άρθρο 438 παράγραφος 1 και στο άρθρο 437 παράγραφος 2.

2. Στα τελωνεία αναχώρησης και προορισμού δεν απαιτείται η διεκπεραίωση διατυπώσεων.

Άρθρο 440

Τα εμπορεύματα που μεταφέρονται με τον τρόπο που αναφέρεται στο άρθρο 438 παράγραφος 1 ή στο άρθρο 439 παράγραφος 1 θεωρούνται ότι κυκλοφορούν στο πλαίσιο του καθεστώτος εξωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης, εκτός εάν ο κοινοτικός χαρακτήρας των εμπορευμάτων αυτών αποδεικνύεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 313 έως 340.

Υποτμήμα 3

Άλλες διατάξεις

Άρθρο 441

1. Οι διατάξεις του άρθρου 341 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο 2 και των άρθρων 342 έως 344 εφαρμόζονται στους πίνακες φόρτωσης που είναι, ενδεχομένως, προσαρτημένοι στη φορτωτική CIM ή στο δελτίο παράδοσης TR. Ο αριθμός αυτών των πινάκων σημειώνεται στη θέση που προορίζεται για την περιγραφή των συνημμένων εγγράφων, της φορτωτικής CIM ή του δελτίου παράδοσης TR, κατά περίπτωση.

Εξάλλου, ο πίνακας φόρτωσης πρέπει να φέρει τον αριθμό του σιδηροδρομικού οχήματος στο οποίο αναφέρεται η φορτωτική CIM ή, κατά περίπτωση, τον αριθμό του εμπορευματοκιβωτίου που περιέχει τα εμπορεύματα.

2. Για τις μεταφορές που έχουν αφετηρία το εσωτερικό του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας και αφορούν ταυτόχρονα εμπορεύματα που κυκλοφορούν στο πλαίσιο του καθεστώτος εξωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης και εμπορεύματα που κυκλοφορούν στο πλαίσιο του καθεστώτος εσωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης, πρέπει να καταρτίζονται ξεχωριστοί πίνακες φόρτωσης· για τις μεταφορές με μεγάλα εμπορευματοκιβώτια βάσει δελτίων παράδοσης TR, αυτοί οι ξεχωριστοί πίνακες φόρτωσης πρέπει να καταρτίζονται για κάθε μεγάλο εμπορευματοκιβώτιο που περιέχει ταυτόχρονα και τις δύο κατηγορίες εμπορευμάτων.

Οι αύξοντες αριθμοί των πινάκων φόρτωσης που αφορούν κάθε μία από τις δύο κατηγορίες εμπορευμάτων πρέπει να αναγράφονται στη θέση η οποία προορίζεται για την περιγραφή των εμπορευμάτων, της φορτωτικής CIM ή του δελτίου παράδοσης TR, κατά περίπτωση.

3. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και για τους σκοπούς των διαδικασιών που προβλέπονται στα άρθρα 413 έως 442, οι πίνακες φόρτωσης που επισυνάπτονται στη φορτωτική CIM ή στο δελτίο παράδοσης TR αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών και έχουν τα ίδια νομικά αποτελέσματα.

Το πρωτότυπο των εν λόγω πινάκων φόρτωσης πρέπει να φέρει θεώρηση του σταθμού αποστολής.

Υποτμήμα 4

Πεδίο εφαρμογής των συνήθων και των απλουστευμένων διαδικασιών

Άρθρο 442

1. Στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται το καθεστώς της κοινοτικής διαμετακόμισης, οι διατάξεις των άρθρων 412 έως 441 δεν αποκλείουν τη δυνατότητα χρησιμοποίησης των διαδικασιών που προσδιορίζονται στα άρθρα 341 έως 380, ενώ εφαρμόζονται οπωσδήποτε οι διατάξεις των άρθρων 415 και 417 ή 429 και 432.

2. Στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, πρέπει να σημειώνεται με εμφανή τρόπο η παραπομπή στο ή στα παραστατικά διαμετακόμισης που χρησιμοποιούνται κατά τη στιγμή έκδοσης της φορτωτικής CIM ή του δελτίου παράδοσης TR, στη θέση που προορίζεται για τα στοιχεία των συνοδευτικών εγγράφων. Η παραπομπή αυτή πρέπει να περιλαμβάνει την ένδειξη του τύπου του εγγράφου, του τελωνείου έκδοσης, της ημερομηνίας και του αριθμού καταχώρησης κάθε εγγράφου που χρησιμοποιήθηκε.

Εξάλλου, το αντίτυπο αριθ. 2 της φορτωτικής CIM ή τα αντίτυπα αριθ. 1 και 2 του δελτίου παράδοσης TR πρέπει να φέρουν τη θεώρηση της επιχείρησης σιδηροδρόμων, στην οποία υπάγεται ο τελευταίος σταθμός από τον οποίο διέρχονται τα εμπορεύματα στο πλαίσιο της διαδικασίας διαμετακόμισης. Η επιχείρηση αυτή προβαίνει στη θεώρηση των αντιτύπων αφού βεβαιωθεί ότι η μεταφορά των εμπορευμάτων καλύπτεται από το ή τα παραστατικά κοινοτικής διαμετακόμισης στα οποία γίνεται αναφορά.

3. Όταν μια πράξη κοινοτικής διαμετακόμισης πραγματοποιείται βάσει δελτίου παράδοσης TR, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 426 έως 440, η φορτωτική CIM που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο αυτής της πράξης εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής των αναφερόμενων ανωτέρω παραγράφων 1 και 2 και των άρθρων 413 έως 425. Η φορτωτική CIM πρέπει να φέρει, στη θέση που προορίζεται για την περιγραφή των παραρτημάτων και κατά τρόπο εμφανή, αναφορά στο δελτίο παράδοσης TR. Αυτή η αναφορά πρέπει να φέρει την ένδειξη «Δελτίο παράδοσης TR» ακολουθούμενη από τον αριθμό σειράς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

Ειδικές διατάξεις που ισχύουν για ορισμένους τρόπους μεταφοράς

Τμήμα 1

Αεροπορικές μεταφορές

Άρθρο 443

Το καθεστώς της κοινοτικής διαμετακόμισης είναι υποχρεωτικό όσον αφορά τα εμπορεύματα που μεταφέρονται αποκλειστικά και μόνον αεροπορικώς, στην περίπτωση που φορτώνονται ή μεταφορτώνονται σε αερολιμένα της Κοινότητας.

Άρθρο 444

1. Όταν, σύμφωνα με το άρθρο 443, το καθεστώς της κοινοτικής διαμετακόμισης είναι υποχρεωτικό για τα εμπορεύματα που μεταφέρονται αεροπορικώς και αναχωρούν από αερολιμένα της Κοινότητας, το δηλωτικό, υπόδειγμα του οποίου περιλαμβάνεται στο παράρτημα 3 του προσαρτήματος 9 της σύμβασης για τη διεθνή πολιτική αεροπορία και αφορά τα συγκεκριμένα εμπορεύματα, ισοδυναμεί με δήλωση κοινοτικής διαμετακόμισης.

2. Όταν η μεταφορά αφορά ταυτόχρονα εμπορεύματα που πρέπει να κυκλοφορούν στο πλαίσιο του καθεστώτος εξωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης και, ενδεχομένως, εμπορεύματα που πρέπει να κυκλοφορούν με το καθεστώς της εσωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης, τα εμπορεύματα αυτά πρέπει να αναφέρονται σε χωριστά δηλωτικά.

3. Το ή τα δηλωτικά που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 πρέπει να φέρουν ημερομηνία και υπογραφή της αεροπορικής εταιρείας και μνεία που τα χαρακτηρίζει ως δηλώσεις κοινοτικής διαμετακόμισης και προσδιορίζει τον τελωνειακό χαρακτήρα των εμπορευμάτων τα οποία αφορούν. Έτσι συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα τα δηλωτικά ισοδυναμούν με δήλωση T1 ή T2 ανάλογα με την περίπτωση.

Το ή τα δηλωτικά που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 πρέπει να φέρουν τα ακόλουθα στοιχεία:

- την επωνυμία της αεροπορικής εταιρείας που μεταφέρει τα εμπορεύματα,

- τον αριθμό της πτήσης,

- την ημερομηνία της πτήσης,

- το όνομα του αερολιμένα φόρτωσης (αερολιμένα αναχώρησης) και εκφόρτωσης (αερολιμένα προορισμού),

και, για κάθε αποστολή που περιλαμβάνεται στο δηλωτικό:

- τον αριθμό της αεροπορικής φορτωτικής,

- τον αριθμό των δεμάτων,

- την περιληπτική περιγραφή των εμπορευμάτων ή, ενδεχομένως, τη μνεία «Consolidated», ακόμη και σε συντετμημένη μορφή,

- τη μεικτή μάζα.

4. Η αεροπορική εταιρεία που πραγματοποιεί τη μεταφορά εμπορευμάτων που συνοδεύονται από τα δηλωτικά που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 3 αποτελεί, για τη μεταφορά αυτή, τον κύριο υπόχρεο.

5. Με εξαίρεση την περίπτωση όπου η αεροπορική εταιρεία έχει την ιδιότητα εγκεκριμένου αποστολέα, κατά την έννοια του άρθρου 398, τα δηλωτικά που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 3 πρέπει να προσκομίζονται σε δύο τουλάχιστον αντίτυπα, προς θεώρηση, στις τελωνειακές αρχές του αερολιμένα αναχώρησης, οι οποίες φυλάσσουν αντίτυπο αυτών.

Οι αρχές αυτές έχουν την ευχέρεια να ζητήσουν, προς έλεγχο, την προσκόμιση όλων των αεροπορικών φορτωτικών που αφορούν τις αποστολές που περιλαμβάνονται στα δηλωτικά.

6. Η αεροπορική εταιρεία που μεταφέρει τα εμπορεύματα ανακοινώνει στις τελωνειακές αρχές του αερολιμένα προορισμού το όνομα του αερολιμένα ή των αερολιμένων αναχώρησης του μεταφορικού μέσου.

Οι τελωνειακές αρχές του αερολιμένα προορισμού έχουν την ευχέρεια να μην ζητούν την πληροφορία αυτή από τις αεροπορικές εταιρείες, όταν, λόγω ιδίως της φύσης και της γεωγραφικής περιοχής των αεροπορικών συνδέσεων που αυτές πραγματοποιούν, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για τον αερολιμένα ή τους αερολιμένες αναχώρησης του μεταφορικού μέσου.

7. Τα δηλωτικά που προβλέπονται στις παραγράφους 1 έως 5 πρέπει να προσκομίζονται στις τελωνειακές αρχές του αερολιμένα προορισμού. Οι αρχές αυτές φυλάσσουν αντίτυπο των δηλωτικών.

8. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 7, οι τελωνειακές αρχές του αερολιμένα προορισμού έχουν την ευχέρεια να ζητούν, προς έλεγχο, τα δηλωτικά που αφορούν όλα τα εμπορεύματα που εκφορτώνονται στον αερολιμένα.

Οι αρχές αυτές έχουν επίσης τη δυνατότητα να ζητούν, προς έλεγχο, όλες τις αεροπορικές φορτωτικές που αφορούν τις αποστολές που περιλαμβάνονται στα δηλωτικά.

9. Οι τελωνειακές αρχές του αερολιμένα προορισμού διαβιβάζουν κάθε μήνα στις τελωνειακές αρχές κάθε αερολιμένα αναχώρησης, κατάσταση, που καταρτίζουν οι αεροπορικές εταιρείες, των δηλωτικών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 3 που τους υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου μήνα. Η κατάσταση αυτή πρέπει να επικυρώνεται από τις τελωνειακές αρχές του αερολιμένα προορισμού.

Η περιγραφή καθενός από τα δηλωτικά στη συγκεκριμένη κατάσταση πρέπει να γίνεται με τα ακόλουθα στοιχεία:

- τον αριθμό αναφοράς του δηλωτικού,

- την επωνυμία (ενδεχομένως συντετμημένη) της αεροπορικής εταιρείας που μετέφερε τα εμπορεύματα,

- τον αριθμό της πτήσης,

- την ημερομηνία της πτήσης.

Οι τελωνειακές αρχές έχουν τη δυνατότητα να επιτρέπουν, υπό τις προϋποθέσεις που αυτές ορίζουν, μέσω διμερών ή πολυμερών ρυθμίσεων, στις αεροπορικές εταιρείες να πραγματοποιούν οι ίδιες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1, τη διαβίβαση των πληροφοριών σε κάθε αερολιμένα αναχώρησης. Αυτές γνωστοποιούν την άδεια αυτή στις τελωνειακές αρχές των λοιπών κρατών μελών.

Σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπιών σε σχέση με τα στοιχεία των δηλωτικών που αναφέρονται στην κατάσταση αυτή, το τελωνείο προορισμού ενημερώνει σχετικά το τελωνείο αναχώρησης, αναφέροντας κυρίως τις αεροπορικές φορτωτικές που αφορούν τα εμπορεύματα ως προς τα οποία διαπιστώθηκαν οι παρατυπίες.

10. Αντί για τη χρησιμοποίηση του δηλωτικού που προβλέπεται στην παράγραφο 1, οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών μπορεί να παρέχουν, μετά από σχετική αίτηση των ενδιαφερόμενων αεροπορικών εταιρειών, μέσω διμερών ή πολυμερών ρυθμίσεων, απλουστευμένες διαδικασίες κοινοτικής διαμετακόμισης, κατά τις οποίες εφαρμόζονται οι τεχνικές ανταλλαγής δεδομένων, τις οποίες χρησιμοποιούν οι σχετικές αεροπορικές εταιρείες.

11. α) Στις περιπτώσεις διεθνών αεροπορικών εταιρειών, οι οποίες είτε είναι εγκατεστημένες είτε διαθέτουν περιφερειακό γραφείο στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, και οι οποίες:

- χρησιμοποιούν συστήματα ανταλλαγής δεδομένων για τη διαβίβαση στοιχείων μεταξύ αερολιμένων αναχώρησης και προορισμού στο έδαφος αυτό, και

- πληρούν τις προϋποθέσεις του στοιχείου β),

το καθεστώς κοινοτικής διαμετακόμισης, που περιγράφεται στις παραγράφους 1 έως 9, απλουστεύεται, μετά από σχετική αίτηση.

Μετά τη λήψη της αίτησης, οι τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένη η αεροπορική εταιρεία, ενημερώνουν τις τελωνειακές αρχές των λοιπών κρατών μελών, στα οποία βρίσκονται οι αερολιμένες αναχώρησης και προορισμού αντιστοίχως, που συνδέονται με συστήματα ανταλλαγής δεδομένων.

Εφόσον δεν υπάρξουν αντιρρήσεις εντός 60 ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης, οι τελωνειακές αρχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κώδικα, επιτρέπουν την απλουστευμένη διαδικασία που περιγράφεται στο στοιχείο γ).

Η άδεια αυτή ισχύει σε όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και εφαρμόζεται μόνο στις διαμετακομιστικές μεταφορές μεταξύ των αερολιμένων που αναφέρονται στην άδεια.

β) Η απλουστευμένη διαδικασία που αναφέρεται στο στοιχείο γ) παρέχεται μόνον σε αεροπορικές εταιρείες οι οποίες:

- πραγματοποιούν σημαντικό αριθμό ενδοκοινοτικών πτήσεων,

- αποστέλλουν και λαμβάνουν εμπορεύματα συχνά,

- με τα λογιστικά βιβλία και τα ηλεκτρονικά συστήματα λογιστικής, διευκολύνουν τις τελωνειακές αρχές στην επαλήθευση των εργασιών τους κατά την αναχώρηση και την άφιξη στον προορισμό,

- δεν έχουν διαπράξει σοβαρές ή επανειλημμένες παραβάσεις της τελωνειακής ή φορολογικής νομοθεσίας,

- θέτουν στη διάθεση των τελωνειακών αρχών όλα τα βιβλία τους,

- αναλαμβάνουν την υποχρέωση να λογοδοτούν στις τελωνειακές αρχές κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους και να συνεργάζονται τους για τη διευθέτηση των παραβάσεων και των παρατυπιών.

γ) Η απλουστευμένη διαδικασία εφαρμόζεται ως εξής:

- η αεροπορική εταιρεία διατηρεί στοιχεία σχετικά με το καθεστώς όλων των αποστολών στα εμπορικά βιβλία της,

- το δηλωτικό στον αερολιμένα αναχώρησης, το οποίο διαβιβάζεται με σύστημα ανταλλαγής δεδομένων, καθίσταται το δηλωτικό στον αερολιμένα προορισμού,

- η αεροπορική εταιρεία αναφέρει το κατάλληλο καθεστώς T1, T2, TE (αντίστοιχο προς το T2ES), TP (αντίστοιχο προς το T2PT) και C (αντίστοιχο προς το T2L) για κάθε είδος του δηλωτικού,

- το καθεστώς κοινοτικής διαμετακόμισης πρέπει να θεωρείται ότι λήγει, όταν το δηλωτικό που έχει εκδοθεί με σύστημα ανταλλαγής δεδομένων τίθεται στη διάθεση των τελωνειακών αρχών του αερολιμένα προορισμού και τα εμπορεύματα προσκομίζονται σ' αυτές,

- αντίτυπο του δηλωτικού που έχει εκδοθεί με σύστημα ανταλλαγής δεδομένων υποβάλλεται, εφόσον ζητηθεί, στις τελωνειακές αρχές των αερολιμένων αναχώρησης και προορισμού,

- οι τελωνειακές αρχές του αερολιμένα αναχώρησης διεξάγουν, με τη μορφή λογιστικού ελέγχου, ελέγχους εκ των υστέρων βασιζόμενους σε ανάλυση του επιπέδου των πιθανών κινδύνων,

- οι τελωνειακές αρχές του αερολιμένα προορισμού διεξάγουν, με τη μορφή λογιστικού ελέγχου, ελέγχους βασιζόμενους σε ορισμένο επίπεδο ανάλυσης των πιθανών κινδύνων και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, αποστέλλουν λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τα δηλωτικά που έχουν εκδοθεί με σύστημα ανταλλαγής δεδομένων στις τελωνειακές αρχές του αερολιμένα αναχώρησης προς επαλήθευση,

- η αεροπορική εταιρεία είναι υπεύθυνη για τον εντοπισμό και τη γνωστοποίηση στις τελωνειακές αρχές κάθε παράβασης και παρατυπίας, που διαπιστώνεται στον αερολιμένα προορισμού,

- οι τελωνειακές αρχές του αερολιμένα προορισμού γνωστοποιούν στις τελωνειακές αρχές του αερολιμένα αναχώρησης, μετά την πάροδο ευλόγου χρονικού διαστήματος, κάθε εκκρεμούσα διαφορά και παρατυπία,

- οι προαναφερθείσες παραβάσεις ή παρατυπίες είναι δυνατόν να επιλύονται με διαδικασίες που πρόκειται να αποτελέσουν το αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ των αεροπορικών εταιρειών και των τελωνειακών αρχών αναχώρησης και προορισμού.

Άρθρο 445

Όταν, σύμφωνα με το άρθρο 443, το καθεστώς της κοινοτικής διαμετακόμισης είναι υποχρεωτικό για τα εμπορεύματα που μεταφέρονται αεροπορικώς, με αναχώρηση από αερολιμένα της Κοινότητας, οι διατάξεις του άρθρου 444 δεν αποκλείουν τη δυνατότητα για κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο να χρησιμοποιεί τη διαδικασία του καθεστώτος της κοινοτικής διαμετακόμισης που ορίζεται στα άρθρα 341 έως 380. Σ' αυτή την περίπτωση, οι διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 444 δεν εφαρμόζονται.

Τμήμα 2

Θαλάσσιες μεταφορές

Άρθρο 446

Το καθεστώς της κοινοτικής διαμετακόμισης είναι υποχρεωτικό για τα εμπορεύματα που μεταφέρονται δια θαλάσσης στην περίπτωση μόνο που αυτά φορτώνονται ή μεταφορτώνονται σε λιμένα της Κοινότητας.

Άρθρο 447

Το καθεστώς κοινοτικής διαμετακόμισης δεν εφαρμόζεται όταν εμπορεύματα που αναφέρονται στο άρθρο 91 παράγραφος 1 του κώδικα φορτώνονται επί πλοίου σε λιμένα που βρίσκεται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας:

- για εξαγωγή σε τρίτη χώρα χωρίς να προηγηθεί εκφόρτωση ή μεταφόρτωση σε άλλον λιμένα εντός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, ή

- για μεταφορά με προορισμό ελεύθερη ζώνη που βρίσκεται σε λιμένα 7 στην περίπτωση αυτή, η χρήση του ενημερωτικού εγγράφου που προβλέπεται στο άρθρο 313 παράγραφος 3 στοιχείο β) είναι υποχρεωτική.

Άρθρο 448

1. Όταν, σύμφωνα με το άρθρο 446, είναι υποχρεωτικό το καθεστώς κοινοτικής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται θαλασσίως με αναχώρηση από κοινοτικό λιμένα, οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών μπορούν, εφόσον το ζητήσουν οι ενδιαφερόμενες ναυτιλιακές εταιρείες και με την προϋπόθεση ότι ισχύουν οι όροι των παραγράφων 2 έως 10, να απλουστεύουν τις διαδικασίες κοινοτικής διαμετακόμισης που ορίζονται στο βασικό κανονισμό, επιτρέποντας να χρησιμοποιηθεί το δηλωτικό που αφορά τα συγκεκριμένα εμπορεύματα ως δήλωση ή παραστατικό κοινοτικής διαμετακόμισης.

2. Μετά από σχετικό αίτημα, οι τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένη η ναυτιλιακή εταιρεία, το κοινοποιούν στις τελωνειακές αρχές των λοιπών κρατών μελών στο έδαφος των οποίων βρίσκονται οι προβλεπόμενοι λιμένες αναχώρησης και προορισμού.

Εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις εντός 60 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης, οι τελωνειακές αρχές παρέχουν τη σχετική άδεια στην ενδιαφερόμενη ναυτιλιακή εταιρεία. Η άδεια ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη και επέχει θέση της διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας που αναφέρεται στο άρθρο 97 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κώδικα.

Στην περίπτωση που δεν παρέχεται τέτοια άδεια, ισχύει η διαδικασία κοινοτικής διαμετακόμισης που περιγράφεται στα άρθρα 341 έως 380.

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν αποκλείουν, εξάλλου, τη δυνατότητα για κάθε ενδιαφερόμενο, περιλαμβανομένων και των ναυτιλιακών εταιρειών που μπορούν να λάβουν τέτοια άδεια, να εφαρμόζουν, ενδεχομένως, τη διαδικασία του καθεστώτος κοινοτικής διαμετακόμισης που περιγράφεται στα άρθρα 341 έως 380.

3. Η άδεια που αναφέρεται στην παράγραφο 1 χορηγείται μόνο σε ναυτιλιακές εταιρείες:

- των οποίων τα τηρούμενα βιβλία επιτρέπουν στις τελωνειακές αρχές να ελέγχουν τις δραστηριότητές τους,

- οι οποίες δεν έχουν διαπράξει σοβαρές ή επανειλημμένες τελωνειακές ή φορολογικές παραβάσεις,

- οι οποίες χρησιμοποιούν δηλωτικά:

- στα οποία αναγράφονται, τουλάχιστον, η ονομασία και η πλήρης διεύθυνση της εκάστοτε ναυτιλιακής εταιρείας, η ταυτότητα του πλοίου, το σημείο φόρτωσης, το σημείο εκφόρτωσης, ο αριθμός αναφοράς της φορτωτικής και, για κάθε φορτίο, το πλήθος, η φύση, τα σήματα και οι αριθμοί των δεμάτων, η περιγραφή των εμπορευμάτων, η μεικτή μάζα σε χιλιόγραμμα και, εφόσον υπάρχουν, οι αριθμοί των εμπορευματοκιβωτίων,

- τα οποία μπορούν εύκολα να κατανοήσουν και να ελέγξουν οι τελωνειακές αρχές,

- τα οποία μπορούν να υποβάλλονται δεόντως συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα στις τελωνειακές αρχές πριν από την αναχώρηση των πλοίων στα οποία αναφέρονται τα εν λόγω δηλωτικά.

4. Η άδεια που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρέπει να ορίζει ότι, στην περίπτωση που η μεταφορά αφορά ταυτόχρονα εμπορεύματα που πρέπει να μεταφερθούν στο πλαίσιο του καθεστώτος εξωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης και, αφετέρου, εμπορεύματα που πρέπει να μεταφερθούν στο πλαίσιο του καθεστώτος εσωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης, τα εμπορεύματα αυτά καταχωρούνται σε ξεχωριστά δηλωτικά.

5. Το δηλωτικό ή τα δηλωτικά που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3 πρέπει να φέρουν μνεία, με ημερομηνία και υπογραφή, της ναυτιλιακής εταιρείας, βάσει της οποίας τα δηλωτικά αναγνωρίζονται ως δηλώσεις κοινοτικής διαμετακόμισης και καθορίζεται το τελωνειακό καθεστώς των εμπορευμάτων τα οποία αφορούν. Συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα με τον τρόπο αυτό το ή τα δηλωτικά επέχουν θέση δηλώσεων T1 ή T2, ανάλογα με την περίπτωση.

6. Η ναυτιλιακή εταιρεία που μεταφέρει εμπορεύματα που συνοδεύονται από δηλωτικά των παραγράφων 1 έως 4 είναι, όσον αφορά τη συγκεκριμένη μεταφορά, ο κύριος υπόχρεος.

7. Εκτός από τις περιπτώσεις που η ναυτιλιακή εταιρεία έχει καθεστώς εγκεκριμένου αποστολέα, κατά την έννοια του άρθρου 398, τα δηλωτικά που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 4 προσκομίζονται τουλάχιστον εις διπλούν για επικύρωση στις τελωνειακές αρχές στον λιμένα αναχώρησης, οι οποίες διατηρούν ένα αντίγραφο.

8. Τα δηλωτικά που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 4 προσκομίζονται για επικύρωση στις τελωνειακές αρχές στον λιμένα προορισμού. Οι αρχές αυτές κρατούν ένα αντίγραφο των δηλωτικών ώστε τα εμπορεύματα να μπορούν να υποβάλλονται σε τελωνειακή επιτήρηση αν χρειαστεί.

9. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 8, οι τελωνειακές αρχές του λιμένα προορισμού μπορούν, με σκοπό τον έλεγχο, να απαιτούν την προσκόμιση των δηλωτικών και των φορτωτικών που καλύπτουν τα εμπορεύματα που εκφορτώνονται στο λιμένα.

10. Οι τελωνειακές αρχές στο λιμένα προορισμού διαβιβάζουν κάθε μήνα στις τελωνειακές αρχές κάθε λιμένα αναχώρησης κατάλογο, που έχει καταρτιστεί από τις ναυτιλιακές εταιρείες ή τους αντιπροσώπους τους, των δηλωτικών που ορίζονται στις παραγράφους 1 έως 4 τα οποία προσκομίστηκαν κατά τον προηγούμενο μήνα. Ο κατάλογος αυτός πρέπει να επικυρώνεται από τις τελωνειακές αρχές του λιμένα προορισμού.

Η αναγνώριση κάθε δηλωτικού που περιλαμβάνεται στον εν λόγω κατάλογο γίνεται βάσει των ακόλουθων στοιχείων:

- αριθμός αναφοράς του δηλωτικού,

- ονομασία (συντετμημένη εάν χρειάζεται) της ναυτιλιακής εταιρείας που μετέφερε τα εμπορεύματα,

- ημερομηνία της θαλάσσιας μεταφοράς.

Εφόσον εντοπισθούν παρατυπίες όσον αφορά το περιεχόμενο των δηλωτικών του εν λόγω καταλόγου, το τελωνείο προορισμού ενημερώνει το τελωνείο αναχώρησης, αναφερόμενο ιδιαίτερα στις φορτωτικές που καλύπτουν τα εν λόγω εμπορεύματα για τα οποία εντοπίσθηκαν οι παρατυπίες.

11. α) Στην περίπτωση διεθνών ναυτιλιακών εταιρειών που είτε έχουν συσταθεί, ή έχουν ιδρύσει περιφερειακό γραφείο, στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας και οι οποίες πληρούν τους όρους του στοιχείου β), το καθεστώς της κοινοτικής διαμετακόμισης που περιγράφεται στις παραγράφους 1 έως 10 μπορεί να απλουστευτεί περαιτέρω, εφόσον διατυπωθεί σχετικό αίτημα.

Με τη λήψη του αιτήματος, οι τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένη η ναυτιλιακή εταιρεία κοινοποιούν το αίτημα αυτό στις τελωνειακές αρχές των λοιπών κρατών μελών στο έδαφος των οποίων βρίσκονται οι λιμένες αναχώρησης και προορισμού.

Εφόσον δεν διατυπωθεί αντίρρηση εντός 60 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης, οι τελωνειακές αρχές, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 97 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κώδικα, επιτρέπουν την απλουστευμένη διαδικασία που περιγράφεται στο στοιχείο γ).

Η άδεια αυτή ισχύει σε όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και αφορά μόνο τις διαμετακομιστικές μεταφορές μεταξύ των λιμένων που αναφέρονται στην άδεια.

β) Η απλουστευμένη διαδικασία που προβλέπεται στο στοιχείο γ) χορηγείται μόνο σε ναυτιλιακές εταιρείες:

- που επιτρέπεται να χρησιμοποιούν δηλωτικό σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου,

- που πραγματοποιούν σημαντικό αριθμό τακτικών ενδοκοινοτικών ταξιδίων σε γνωστές διαδρομές,

- που συχνά αποστέλλουν και παραλαμβάνουν εμπορεύματα,

- που δεσμεύονται να είναι πλήρως υπεύθυνες ενώπιον των τελωνειακών αρχών για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους και τη συνεργασία τους για τη διευθέτηση των παραβάσεων και των παρατυπιών.

γ) Η απλουστευμένη διαδικασία ισχύει ως εξής:

- η ναυτιλιακή εταιρεία διατηρεί στοιχεία για το καθεστώς όλων των αποστολών στα εμπορικά πρακτικά της και στα αντίγραφα των δηλωτικών,

- η ναυτιλιακή εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί ένα μόνο δηλωτικό για όλα τα μεταφερόμενα εμπορεύματα, αναγράφοντας το αντίστοιχο καθεστώς Τ1, Τ2, ΤΕ (ισοδύναμο του T2ES), ΤΡ (ισοδύναμο του T2RT) και C (ισοδύναμο του T2L) απέναντι από κάθε στοιχείο του δηλωτικού,

- το καθεστώς κοινοτικής διαμετακόμισης θεωρείται ότι λήγει με την προσκόμιση των δηλωτικών και των εμπορευμάτων στις τελωνειακές αρχές του λιμένα προορισμού,

- οι τελωνειακές αρχές του λιμένα αναχώρησης πραγματοποιούν μέσω λογιστικού ελέγχου, εκ των υστέρων ελέγχους βάσει ανάλυσης του επιπέδου πιθανού κινδύνου,

- οι τελωνειακές αρχές του λιμένα προορισμού πραγματοποιούν μέσω λογιστικού ελέγχου, ελέγχους βάσει ανάλυσης του επιπέδου πιθανού κινδύνου και, αν χρειαστεί, αποστέλλουν στοιχεία των δηλωτικών στις τελωνειακές αρχές στον λιμένα αναχώρησης για επαλήθευση,

- η ναυτιλιακή εταιρεία είναι υπεύθυνη για τον εντοπισμό και την κοινοποίηση στις τελωνειακές αρχές όλων των παραβάσεων και των παρατυπιών που σημειώνονται στον λιμένα προορισμού,

- οι τελωνειακές αρχές στον λιμένα προορισμού κοινοποιούν, εντός εύλογης προθεσμίας, όλες τις παραβάσεις και παρατυπίες στις τελωνειακές αρχές στον λιμένα αναχώρησης.

Άρθρο 449

Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 446, τα εμπορεύματα που φορτώνονται ή μεταφορτώνονται σε ελεύθερη ζώνη εντός λιμένος που βρίσκεται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, θεωρείται ότι φορτώνονται ή μεταφορτώνονται σε λιμένα που βρίσκεται σε τρίτη χώρα, εκτός αν αποδεικνύεται, από θεώρηση των τελωνειακών αρχών στα έγγραφα του πλοίου, ότι το εν λόγω πλοίο καταπλέει από τμήμα του εν λόγω λιμένα που δεν αποτελεί τμήμα της ελεύθερης ζώνης.

Τμήμα 3

Μεταφορές με δίκτυο αγωγών

Άρθρο 450

1. Στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται το καθεστώς κοινοτικής διαμετακόμισης, οι διατυπώσεις που αφορούν το καθεστώς αυτό προσαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 έως 6 για τις μεταφορές εμπορευμάτων μέσω δικτύου αγωγών.

2. Τα εμπορεύματα που μεταφέρονται μέσω δικτύου αγωγών θεωρούνται ότι έχουν υπαχθεί στο καθεστώς της κοινοτικής διαμετακόμισης:

- αμέσως μετά την είσοδό τους στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, αν πρόκειται για εμπορεύματα που εισέρχονται στο εν λόγω έδαφος μέσω δικτύου αγωγών,

- αμέσως μετά την είσοδό τους στα δίκτυα αγωγών, αν πρόκειται για εμπορεύματα που βρίσκονται ήδη στο εν λόγω τελωνειακό έδαφος.

Ο κοινοτικός χαρακτήρας των εμπορευμάτων αυτών αποδεικνύεται, ενδεχομένως, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 313 έως 340.

3. Για τα εμπορεύματα που αναφέρονται στην παράγραφο 2, το άτομο που εκμεταλλεύεται το δίκτυο αγωγών και είναι εγκατεστημένο στο κράτος μέλος μέσω του εδάφους του οποίου τα εμπορεύματα εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας ή το άτομο που εκμεταλλεύεται το δίκτυο αγωγών και είναι εγκατεστημένο στο κράτος μέλος όπου αρχίζει η μεταφορά, επέχει θέση κύριου υπόχρεου.

4. Για την εφαρμογή του άρθρου 96 παράγραφος 2 του κώδικα, το άτομο που εκμεταλλεύεται το δίκτυο αγωγών και είναι εγκατεστημένο στο κράτος μέλος μέσω του εδάφους του οποίου τα εμπορεύματα κυκλοφορούν με δίκτυο αγωγών θεωρείται ως μεταφορέας.

5. Η πράξη κοινοτικής διαμετακόμισης θεωρείται ότι λήγει κατά τη στιγμή που τα εμπορεύματα που μεταφέρονται με δίκτυα αγωγών φθάνουν στις εγκαταστάσεις των παραληπτών τους ή στα δίκτυα διανομής του παραλήπτη και βεβαιώνονται στα λογιστικά βιβλία αυτού.

6. Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη μεταφορά των εμπορευμάτων θέτουν τις λογιστικές τους καταχωρήσεις στη διάθεση των τελωνειακών αρχών για το σκοπό διενέργειας όλων των ελέγχων που κρίνονται αναγκαίοι στο πλαίσιο των πράξεων κοινοτικής διαμετακόμισης που αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 4.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

Μεταφορές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας του δελτίου TIR ή του δελτίου ΑΤΑ

Τμήμα 1

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 451

1. Σε περίπτωση που, σύμφωνα με το άρθρο 91 παράγραφος 2 στοιχεία β) και γ) και το άρθρο 163 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κώδικα, η μεταφορά εμπορεύματος από ένα σημείο του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας σε άλλο σημείο αυτού πραγματοποιείται:

- υπό καθεστώς διεθνούς μεταφοράς των εμπορευμάτων βάσει των δελτίων TIR (σύμβαση TIR),

- βάσει των δελτίων ΑΤΑ (σύμβαση ΑΤΑ),

το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας θεωρείται, όσον αφορά τον τρόπο χρήσης των δελτίων TIR ή ΑΤΑ για τους σκοπούς της μεταφοράς αυτής, ότι αποτελεί ενιαίο έδαφος.

2. Στα πλαίσια της χρήσης των δελτίων ΑΤΑ, ως παραστατικών διαμετακόμισης, νοείται ως «διαμετακόμιση» η μεταφορά εμπορευμάτων από τελωνείο το οποίο βρίσκεται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, προς άλλο τελωνείο που βρίσκεται στο ίδιο έδαφος.

Άρθρο 452

Σε περίπτωση που η μεταφορά εμπορεύματος από ένα σημείο του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας σε άλλο εκτελείται με τμηματική διέλευση από το έδαφος τρίτης χώρας, οι διατυπώσεις και έλεγχοι που εμπεριέχονται στα καθεστώτα TIR ή ΑΤΑ εφαρμόζονται στα σημεία από τα οποία η αποστολή εγκαταλείπει προσωρινά το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας και από τα οποία εισέρχεται εκ νέου σ’ αυτό.

Άρθρο 453

1. Τα εμπορεύματα τα οποία μεταφέρονται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, βάσει δελτίων TIR ή ΑΤΑ, θεωρούνται ως μη κοινοτικά εμπορεύματα, εκτός εάν αποδειχθεί ότι αυτά έχουν κοινοτικό χαρακτήρα.

2. Ο κοινοτικός χαρακτήρας των εμπορευμάτων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 314 έως 324.

Άρθρο 454

1. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων της σύμβασης TIR και της σύμβασης ΑΤΑ σχετικά με την υπευθυνότητα των εγγυοδοτικών οργανισμών κατά τη χρησιμοποίηση ενός δελτίου TIR ή δελτίου ΑΤΑ.

2. Όταν διαπιστώνεται, κατά τη διάρκεια ή επ’ ευκαιρία μιας μεταφοράς που πραγματοποιείται υπό την κάλυψη δελτίου TIR, ή μιας πράξης διαμετακόμισης που πραγματοποιείται υπό την κάλυψη δελτίου ΑΤΑ, ότι διεπράχθη παράβαση ή παρατυπία σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος, η είσπραξη των δασμών και των άλλων, ενδεχομένως, απαιτητών επιβαρύνσεων πραγματοποιείται από αυτό το κράτος μέλος σύμφωνα με τις κοινοτικές ή εθνικές διατάξεις, υπό την επιφύλαξη ασκήσεως ποινικής διώξεως.

3. Όταν δεν είναι δυνατό να προσδιορισθεί το έδαφος στο οποίο διεπράχθη παράβαση ή παρατυπία, θεωρείται ότι αυτή διεπράχθη στο κράτος μέλος όπου διεπιστώθη, εκτός εάν, εντός προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 455 παράγραφος 1, δεν αποδεικνύεται, κατά τρόπο ικανοποιητικό για τις τελωνειακές αρχές, η κανονικότητα της πράξης ή ο τόπος όπου η παράβαση ή η παρατυπία πράγματι διεπράχθη.

Εάν, ελλείψει τέτοιας απόδειξης, η εν λόγω παράβαση ή παρατυπία εξακολουθεί να θεωρείται ότι διεπράχθη στο κράτος μέλος όπου διεπιστώθη, οι δασμοί και οι άλλες σχετικές με τα εμπορεύματα αυτά επιβαρύνσεις, εισπράττονται από το εν λόγω κράτος μέλος σύμφωνα με τις κοινοτικές ή εθνικές διατάξεις.

Εάν, μεταγενέστερα, προσδιορισθεί το κράτος μέλος στο οποίο πράγματι διεπράχθη η παράβαση ή παρατυπία, οι δασμοί και οι άλλες επιβαρύνσεις - με εξαίρεση αυτούς που έχουν εισπραχθεί ως ίδιοι πόροι της Κοινότητας σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο - στους οποίους υπόκεινται τα εμπορεύματα, επιστρέφονται από το κράτος μέλος το οποίο είχε αρχικά προβεί στην είσπραξή τους. Στην περίπτωση αυτή, η ενδεχόμενη διαφορά επιστρέφεται στο πρόσωπο το οποίο αρχικά είχε καταβάλλει τις επιβαρύνσεις.

Εάν το ποσό των δασμών και άλλων επιβαρύνσεων που εισπράχθηκαν αρχικά και επιστράφηκαν από το κράτος μέλος που τους είχε εισπράξει είναι κατώτερο από το ποσό των δασμών και άλλων επιβαρύνσεων που απαιτούνται στο κράτος μέλος στο οποίο πράγματι διαπράχθηκε η παράβαση ή η παρατυπία, το κράτος μέλος αυτό εισπράττει τη διαφορά σύμφωνα με τις κοινοτικές ή εθνικές διατάξεις.

Οι τελωνειακές διοικήσεις των κρατών μελών θεσπίζουν τις αναγκαίες διατάξεις για την καταπολέμηση των παραβάσεων ή παρατυπιών και την επιβολή αποτελεσματικών κυρώσεων.

Άρθρο 455

1. Όταν διαπιστωθεί ότι, κατά τη διάρκεια ή με την ευκαιρία μεταφοράς βάσει δελτίου TIR ή πράξης διαμετακόμισης βάσει δελτίου ΑΤΑ, διαπράττεται παράβαση ή παρατυπία, οι τελωνειακές αρχές κοινοποιούν αυτήν την παράβαση ή παρατυπία στον κάτοχο του δελτίου TIR ή του δελτίου ΑΤΑ και στον εγγυοδοτικό οργανισμό, μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται, ανάλογα με την περίπτωση, στο άρθρο 11 παράγραφος 1 της σύμβασης TIR ή στο άρθρο 6 παράγραφος 4 της σύμβασης ΑΤΑ.

2. Η απόδειξη για την κανονικότητα της πράξης διαμετακόμισης υπό την κάλυψη δελτίου TIR ή δελτίου ΑΤΑ, κατά την έννοια του άρθρου 454 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο πρέπει να προσκομίζεται εντός της προθεσμίας που προβλέπεται, ανάλογα με την περίπτωση, στο άρθρο 11 παράγραφος 2 της σύμβασης TIR και στο άρθρο 7 παράγραφοι 1 και 2 της σύμβασης ΑΤΑ.

3. Ειδικότερα, μπορεί να προσκομισθεί απόδειξη, ικανοποιητική για τις τελωνειακές αρχές, με τις ακόλουθες μορφές:

α) με την υποβολή εγγράφου που έχουν επικυρώσει οι τελωνειακές αρχές και το οποίο αποδεικνύει ότι τα εν λόγω εμπορεύματα έχουν προσκομιστεί στο τελωνείο προορισμού. Αυτό το έγγραφο πρέπει να περιλαμβάνει την ταυτότητα των εν λόγω εμπορευμάτων,

ή

β) με την υποβολή τελωνειακού εγγράφου θέσης σε κατανάλωση που εκδόθηκε σε τρίτη χώρα, ή αντίγραφου ή φωτοτυπίας αυτού του εγγράφου· αυτό το αντίγραφο ή η φωτοτυπία πρέπει να επικυρωθεί, είτε από τον οργανισμό που θεώρησε το αρχικό έγγραφο, είτε από τις επίσημες υπηρεσίες της ενδιαφερόμενης τρίτης χώρας, είτε από τις επίσημες υπηρεσίες ενός κράτους μέλους. Αυτό το έγγραφο πρέπει να περιλαμβάνει την ταυτότητα των εν λόγω εμπορευμάτων,

ή

γ) όσον αφορά τη σύμβαση ΑΤΑ, με τις αποδείξεις που προβλέπονται στο άρθρο 8 της εν λόγω σύμβασης.

Τμήμα 2

Διατάξεις σχετικά με τη διαδικασία του δελτίου TIR

Άρθρο 456

Για τους σκοπούς του άρθρου 1 στοιχείο η) της σύμβασης TIR , νοείται ως «τελωνείο διέλευσης» κάθε τελωνείο μέσω του οποίου οδικό όχημα, συνδυασμός οδικών οχημάτων ή εμπορευματοκιβώτιο, όπως ορίζονται στη σύμβαση TIR, εισάγεται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας ή εξάγεται από αυτό κατά τη διάρκεια μιας πράξης TIR.

Άρθρο 457

Για την εφαρμογή του άρθρου 8 παράγραφος 4 της σύμβασης TIR, σε περίπτωση που μια αποστολή εισέρχεται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας ή αρχίζει σε τελωνείο αναχώρησης το οποίο βρίσκεται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, ο εγγυοδοτικός οργανισμός καθίσταται ή είναι υπεύθυνος ενώπιον των τελωνειακών αρχών κάθε κράτους μέλους από το έδαφος του οποίου διέρχεται η αποστολή TIR, μέχρις ότου εξέλθει από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, ή μέχρι το τελωνείο προορισμού που βρίσκεται στο έδαφος αυτό.

Τμήμα 3

Διατάξεις σχετικά με τη διαδικασία του δελτίου ΑΤΑ

Άρθρο 458

1. Σε κάθε κράτος μέλος, οι τελωνειακές αρχές ορίζουν κεντρικό γραφείο, έργο του οποίου είναι η εξασφάλιση του συντονισμού των πράξεων σχετικά με τις παραβάσεις ή παρατυπίες όσον αφορά τα δελτία ΑΤΑ.

Οι εν λόγω αρχές γνωστοποιούν στην Επιτροπή τα γραφεία αυτά μαζί με την πλήρη διεύθυνσή τους. Ένας κατάλογος αυτών των γραφείων δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σειρά C.

2. Για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που καλείται να εισπράξει τους δασμούς και τις λοιπές επιβαρύνσεις που οφείλονται, το κράτος μέλος στο οποίο διαπιστώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 454 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, ότι διεπράχθη παράβαση ή παρατυπία κατά τη διάρκεια πράξης διαμετακόμισης που πραγματοποιήθηκε δυνάμει δελτίου ΑΤΑ, είναι το κράτος μέλος στο οποίο ευρέθησαν τα εμπορεύματα, και, αν αυτά δεν ευρέθησαν, το κράτος μέλος του οποίου το συντονιστικό γραφείο έχει στην κατοχή του το πιο πρόσφατο φύλλο του δελτίου.

Άρθρο 459

1. Όταν διαπιστωθεί η γένεση οφειλής από τις τελωνειακές αρχές ενός κράτους μέλους, εγείρεται απαίτηση, όσο το δυνατό συντομότερα, έναντι του εγγυοδοτικού οργανισμού με τον οποίο συνδέεται το εν λόγω κράτος μέλος. Όταν η γένεση του χρέους οφείλεται στο γεγονός ότι εμπορεύματα που αποτελούν αντικείμενο δελτίου ΑΤΑ δεν επανεξήχθησαν ή δεν εκφορτώθηκαν κανονικά εντός των ταχθεισών προθεσμιών κατ' εφαρμογή της σύμβασης ΑΤΑ, η απαίτηση αυτή εγείρεται το νωρίτερο τρεις μήνες μετά την ημερομηνία λήξης ισχύος του δελτίου.

2. Το συντονιστικό γραφείο που επιλαμβάνεται της απαίτησης απευθύνει ταυτόχρονα, στο μέτρο του δυνατού, στο συντονιστικό γραφείο στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται το τελωνείο προσωρινής εισαγωγής, ενημερωτικό σημείωμα που καταρτίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που αναφέρεται στο παράρτημα 59.

Το εν λόγω ενημερωτικό σημείωμα συνοδεύεται από αντίγραφο του μη εξοφληθέντος φύλλου, εκτός αν το συντονιστικό γραφείο δεν έχει στην κατοχή του τέτοιο φύλλο. Το ενημερωτικό σημείωμα μπορεί επίσης να χρησιμοποιείται κάθε φορά που αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Άρθρο 460

1. Ο υπολογισμός του ποσού των δασμών και φόρων που προκύπτει από την απαίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 459 πραγματοποιείται με το υπόδειγμα έντυπου δασμολόγησης που περιλαμβάνεται στο παράρτημα 60, το οποίο συμπληρώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που επισυνάπτονται σ’ αυτό το υπόδειγμα.

Το έντυπο δασμολόγησης μπορεί να συμπληρώνεται μετά την έγερση της απαίτησης, εντός προθεσμίας η οποία, ωστόσο, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους τρεις μήνες από την εν λόγω έγερση, και οπωσδήποτε δεν πρέπει να υπερβαίνει την προθεσία έξι μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία οι τελωνειακές αρχές κινούν τη διαδικασία είσπραξης.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 461 και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται σ' αυτό, η αποστολή του εντύπου αυτού σε εγγυοδοτικό οργανισμό από την τελωνειακή υπηρεσία με την οποία αυτός συνδέεται, δεν απαλλάσσει τους υπόλοιπους εγγυοδοτικούς οργανισμούς της Κοινότητας από την ενδεχόμενη πληρωμή των δασμών και λοιπών επιβαρύνσεων, αν διαπιστωθεί ότι η παράβαση ή η παρατυπία διαπράχθηκε σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο αναλήφθηκε αρχικά η διαδικασία.

3. Το έντυπο δασμολόγησης συνοδεύεται από δύο ή τρία αντίγραφα, ανάλογα με την περίπτωση. Το πρώτο αντίγραφο προορίζεται για τον εγγυοδοτικό οργανισμό με τον οποίο συνδέεται η τελωνειακή αρχή του κράτους μέλους στο οποίο εγέρθηκε η απαίτηση. Το δεύτερο αντίγραφο φυλάσσεται από το κεντρικό συντονιστικό γραφείο που το εξέδωσε. Ενδεχομένως, το συντονιστικό γραφείο που το εξέδωσε αποστέλλει το τρίτο αντίγραφο στο συντονιστικό γραφείο στο οποίο υπάγεται το τελωνείο προσωρινής εισαγωγής.

Άρθρο 461

1. Όταν αποδεικνύεται ότι μια παράβαση ή παρατυπία διαπράχθηκε σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο αρχικά είχε κινηθεί η διαδικασία, το συντονιστικό γραφείο του πρώτου κράτους μέλους κλείνει το φάκελο.

2. Για το σκοπό αυτό, αποστέλλει στο συντονιστικό γραφείο του δεύτερου κράτους μέλους τα στοιχεία του φακέλου που έχει στην κατοχή του και επιστρέφει, ενδεχομένως, στον εγγυοδοτικό οργανισμό με τον οποίο συνδέεται τα ποσά που είχαν ήδη παρακρατηθεί ή καταβληθεί προσωρινά από αυτόν.

Εντούτοις, ο φάκελος κλείνει μόνον όταν το συντονιστικό γραφείο του πρώτου κράτους μέλους λάβει εκ μέρους του συντονιστικού γραφείου του δεύτερου κράτους μέλους απαλλακτικό σημείωμα που περιλαμβάνει, ιδίως, τη μνεία ότι πραγματοποιήθηκε η έγερση της απαίτησης στο δεύτερο αυτό κράτος μέλος, σύμφωνα με τις αρχές της σύμβασης ΑΤΑ. Το απαλλακτικό αυτό σημείωμα συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα 61.

3. Το συντονιστικό γραφείο του κράτους μέλους όπου διαπράχθηκε η παράβαση ή η παρατυπία, αναλαμβάνει τη διαδικασία της επιστροφής και εισπράττει, ενδεχομένως, από τον εγγυοδοτικό οργανισμό με τον οποίο συνδέεται, τα ποσά των δασμών και λοιπών επιβαρύνσεων που οφείλονται με τους ισχύοντες συντελεστές στο κράτος μέλος όπου βρίσκεται το εν λόγω γραφείο.

4. Η μεταφορά της διαδικασίας πρέπει να πραγματοποιείται εντός της προθεσμίας ενός έτους από τη λήξη του δελτίου, υπό τον όρο ότι η πληρωμή δεν οριστικοποιήθηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφοι 2 και 3 της σύμβασης ΑΤΑ. Αν σημειωθεί υπέρβαση της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται οι διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 454 παράγραφος 3 τρίτο και τέταρτο εδάφιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

Μεταφορές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας του εντύπου 302

Άρθρο 462

1. Όταν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 παράγραφος 2 στοιχείο ε) και του άρθρου 163 παράγραφος 2 στοιχείο ε) του κώδικα, η μεταφορά εμπορεύματος από ένα σημείο του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας σε άλλο πραγματοποιείται βάσει του εντύπου 302 που προβλέπεται στο πλαίσιο της σύμβασης μεταξύ των κρατών μερών της συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού, όσον αφορά το καθεστώς των δυνάμεών τους, που υπογράφηκε στο Λονδίνο στις 19 Ιουνίου 1951, το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας θεωρείται, όσον αφορά τις λεπτομέρειες χρησιμοποίησης του εντύπου αυτού για τους σκοπούς της εν λόγω μεταφοράς, ότι αποτελεί ένα και μόνον έδαφος.

2. Όταν η μεταφορά που αναφέρεται στην παράγραφο 1 διέρχεται εν μέρει από το έδαφος τρίτης χώρας, οι έλεγχοι και διατυπώσεις που αφορούν το έντυπο 302 εφαρμόζονται στα σημεία από τα οποία η μεταφορά εγκαταλείπει προσωρινά το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας και εισέρχεται εκ νέου στο έδαφος αυτό.

3. Όταν διαπιστώνεται ότι, κατά τη διάρκεια ή με την ευκαιρία μιας μεταφοράς που εκτελείται βάσει εντύπου 302, διεπράχθη παράβαση ή παρατυπία σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος, οι δασμοί και οι άλλες, ενδεχομένως, απαιτητές επιβαρύνσεις εισπράττονται από το κράτος μέλος αυτό σύμφωνα με τις κοινοτικές ή εθνικές διατάξεις και με την επιφύλαξη της άσκησης ποινικής δίωξης.

4. Εφαρμόζεται κατ’ αναλογία το άρθρο 454 παράγραφος 3.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

Χρησιμοποίηση των παραστατικών κοινοτικής διαμετακόμισης για την εφαρμογή μέτρων κατά την εξαγωγή ορισμένων εμπορευμάτων

Άρθρο 463

1. Το παρόν κεφάλαιο καθορίζει τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τα εμπορεύματα, τα οποία κυκλοφορούν στο εσωτερικό του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας στο πλαίσιο καθεστώτος κοινοτικής διαμετακόμισης ή άλλου καθεστώτος τελωνειακής διαμετακόμισης και των οποίων η εξαγωγή εκτός της Κοινότητας απαγορεύεται ή υποβάλλεται σε περιορισμούς, φόρους ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση.

2. Εντούτοις, οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται μόνον εφόσον το μέτρο που εισάγει την απαγόρευση, τον περιορισμό, το φόρο ή άλλη επιβάρυνση προβλέπει ρητά την εφαρμογή τους και με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που το μέτρο αυτό μπορεί να περιλαμβάνει.

Άρθρο 464

Όταν τα εμπορεύματα που αναφέρονται στο άρθρο 463 παράγραφος 1 τίθενται υπό καθεστώς κοινοτικής διαμετακόμισης, ο κύριος υπόχρεος θέτει στη θέση «περιγραφή των εμπορευμάτων» της δήλωσης κοινοτικής διαμετακόμισης, μία από τις ακόλουθες μνείες, ανάλογα με την περίπτωση:

- Salida de la Comunidad sometida a restricciones,

- Udpassage fra Fζllesskabet undergivet restriktioner,

- Ausgang aus der Gemeinschaft - Beschrδnkungen unterworfen,

- Έξοδος από την Κοινότητα υποκειμένη σε περιορισμούς,

- Export from the Community subject to restrictions,

- Sortie de la Communautι soumise ΰ des restrictions,

- Uscita dalla Comunitΰ assoggettata a restrizioni,

- Verlaten van de Gemeenschap aan beperkingen onderworpen,

- Saνda da Comunidade sujeita a restriηυes 7

- Salida de la Comunidad sujeta a pago de derechos,

- Udpassage fra Fζllesskabet betinget af afgiftsbetaling,

- Ausgang aus der Gemeinschaft - Abgabenerhebungen unterworfen,

- Έξοδος από την Κοινότητα υποκειμένη σε επιβάρυνση,

- Export from the Community subject to duty,

- Sortie de la Communautι soumise ΰ imposition,

- Uscita dalla Comunitΰ assoggettata a tassazione,

- Verlaten van de Gemeenschap aan belastingheffing onderworpen,

- Saνda da Comunidade sujeita a pagamento de imposiηυes.

Άρθρο 465

1. Όταν τα εμπορεύματα που αναφέρονται στο άρθρο 463 παράγραφος 1 υπάγονται σε καθεστώς διαμετακόμισης άλλο από εκείνο της κοινοτικής διαμετακόμισης, το τελωνείο στο οποίο διεκπεραιώνονται οι αναγκαίες διατυπώσεις για την αποστολή τους απαιτεί τη συμπλήρωση του αντιτύπου ελέγχου Τ5, που προβλέπεται στο άρθρο 472. Ο ενδιαφερόμενος θέτει στη θέση 104 του αντιτύπου αυτού, ανάλογα με την περίπτωση, μία από τις μνείες που προβλέπονται στο άρθρο 464.

2. Το τελωνείο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 θέτει, ανάλογα με την περίπτωση, στο τελωνειακό παραστατικό βάσει του οποίου πρόκειται να μεταφερθούν εμπορεύματα, μία από τις μνείες που προβλέπονται στο άρθρο 464.

Άρθρο 466

Οι διατάξεις των άρθρων 464 και 465 δεν εφαρμόζονται εφόσον, όταν τα εμπορεύματα έχουν γίνει αντικείμενο διασάφησης για να εξαχθούν εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, προσκομίζεται απόδειξη στο τελωνείο, όπου τηρούνται οι διατυπώσεις εξαγωγής, ότι η διοικητική πράξη που αποδεσμεύει τα εμπορεύματα από τον περιορισμό που προβλέπεται γι' αυτά έχει εκτελεσθεί, ότι οι εξαγωγικοί δασμοί, ο φόρος ή η επιβάρυνση που οφείλονται έχουν καταβληθεί ή ότι, λαμβανομένης υπόψη της κατάστασής τους, τα εμπορεύματα αυτά μπορούν να εγκαταλείψουν το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας χωρίς άλλη διατύπωση.

Άρθρο 467

1. Αν το μέτρο που αναφέρεται στο άρθρο 463 παράγραφος 2 προβλέπει τη σύσταση εγγύησης, η εγγύηση αυτή πρέπει να παρέχεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, σύμφωνα με τις ενδείξεις που περιλαμβάνονται στο τελωνειακό παραστατικό, τα εμπορεύματα που αναφέρονται στο άρθρο 463 παράγραφος 1 και κυκλοφορούν μεταξύ δύο σημείων μέσα στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας εγκαταλείπουν, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, το έδαφος αυτό, ακολουθώντας οποιαδήποτε οδό πλην της αεροπορικής.

2. Η εγγύηση συστήνεται στο τελωνείο όπου ολοκληρώνονται οι απαιτούμενες διατυπώσεις για την αποστολή των εμπορευμάτων, ή σε άλλη υπηρεσία η οποία ορίζεται για το σκοπό αυτό από το κράτος μέλος στο οποίο υπάγεται το τελωνείο αυτό, σύμφωνα με τον τρόπο που καθορίζουν οι τελωνειακές αρχές του εν λόγω κράτους μέλους. Εφόσον πρόκειται για μέτρο το οποίο επιβάλλει φόρο ή άλλη επιβάρυνση, η εγγύηση δεν είναι απαραίτητη αν η μεταφορά των εμπορευμάτων πραγματοποιείται υπό το καθεστώς της κοινοτικής διαμετακόμισης και έχει ήδη παρασχεθεί εγγύηση, η οποία δεν συνίσταται σε κατάθεση χρηματικού ποσού, ή αν προβλέπεται απαλλαγή από την εγγύηση λόγω του προσώπου του κύριου υπόχρεου.

Άρθρο 468

1. Οι διατάξεις του άρθρου 465 εφαρμόζονται επίσης στα εμπορεύματα που αναφέρονται στο άρθρο 463 παράγραφος 1, τα οποία κυκλοφορούν μεταξύ δύο σημείων που βρίσκονται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας διερχόμενα από το έδαφος των χωρών ΕΖΕΣ και τα οποία, σε μία από αυτές τις χώρες, αποτελούν αντικείμενο εκ νέου αποστολής.

Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 482, το πρωτότυπο του αντιτύπου ελέγχου Τ5 συνοδεύει τα εμπορεύματα μέχρι το αρμόδιο τελωνείο του κράτους μέλους προορισμού.

Το τελωνείο αναχώρησης καθορίζει την προθεσμία μέσα στην οποία τα εμπορεύματα πρέπει να επανεισαχθούν στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

2. Αν το μέτρο που αναφέρεται στο άρθρο 463 παράγραφος 2 προβλέπει τη σύσταση εγγύησης, πρέπει η εγγύηση αυτή να παρέχεται, κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 467, σε όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 469

Όταν τα εμπορεύματα δεν τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία αμέσως μετά την άφιξή τους στο τελωνείο προορισμού, το τελωνείο αυτό οφείλει να φροντίζει για τη διασφάλιση της εφαρμογής των μέτρων που προβλέπονται έναντι των εμπορευμάτων αυτών και τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 463 παράγραφος 2.

Άρθρο 470

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα εμπορεύματα που αναφέρονται στο άρθρο 463 παράγραφος 1 και τα οποία κυκλοφορούν, έστω και αεροπορικώς, με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 467, δεν επανεισάγονται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας μέσα στην ορισθείσα προθεσμία, θεωρούνται ως εξαχθέντα παράτυπα σε τρίτη χώρα από το κράτος μέλος από το οποίο έχουν αποσταλεί, εφόσον δεν αποδειχθεί ότι αυτά απωλέσθηκαν λόγω ανωτέρας βίας ή τυχαίου συμβάντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12

Διατάξεις για τα παραστατικά (αντίτυπο ελέγχου Τ5) που πρέπει να χρησιμοποιούνται ενόψει της εφαρμογής των κοινοτικών μέτρων ελέγχου της χρησιμοποίησης ή/και του προορισμού των εμπορευμάτων

Άρθρο 471

Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, νοούνται ως:

α) αρμόδιες αρχές:

οι τελωνειακές αρχές ή κάθε άλλη αρχή στην οποία ανατίθεται η εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου·

β) τελωνείο:

το τελωνείο ή ο τοπικός οργανισμός που έχει αναλάβει την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου.

Άρθρο 472

1. Όταν η εφαρμογή κοινοτικού μέτρου που έχει θεσπιστεί στον τομέα εισαγωγής ή εξαγωγής εμπορευμάτων ή κυκλοφορίας εμπορευμάτων στο εσωτερικό του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας εξαρτάται από την απόδειξη ότι τα εμπορεύματα που αποτελούν το αντικείμενο του εν λόγω μέτρου χρησιμοποιήθηκαν για το σκοπό ή/και διοχετεύθηκαν στον προορισμό που προβλέπεται ή επιβάλλεται από το μέτρο αυτό, η εν λόγω απόδειξη παρέχεται με την προσκόμιση του αντιτύπου ελέγχου Τ5. Ως αντίτυπο ελέγχου Τ5 νοείται το αντίτυπο που συντάσσεται επί εντύπου Τ5, το οποίο συμπληρώνεται ενδεχομένως με ένα ή περισσότερα έντυπα Τ5 bis, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 478, ή με ένα ή περισσότερους πίνακες φόρτωσης Τ5, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 479 και 480.

Δεν αποκλείεται να χρησιμοποιούνται συγχρόνως, αλλά για διαφορετικούς σκοπούς, πολλά αντίτυπα ελέγχου Τ5, εφόσον καθένα από αυτά προβλέπεται από κοινοτικό μέτρο.

2. Κάθε πρόσωπο που υπογράφει το αντίτυπο ελέγχου Τ5, κατά την έννοια της παραγράφου 1, υποχρεούται να προσδώσει στα εμπορεύματα που περιγράφονται στο παραστατικό αυτό τη χρήση ή/και τον δηλωθέντα προορισμό.

Άρθρο 473

Τα έντυπα επί των οποίων συντάσσεται το αντίτυπο ελέγχου Τ5 πρέπει να είναι σύμφωνα με τα υποδείγματα των παραρτημάτων 63, 64, και 65.

Τα έντυπα αυτά συμπληρώνονται σύμφωνα με τα στοιχεία των σημειώσεων που περιέχει το παράρτημα 66 και, ενδεχομένως, λαμβανομένων υπόψη των συμπληρωματικών στοιχείων που προβλέπονται στο πλαίσιο των λοιπών κοινοτικών κανονισμών. Κάθε κράτος μέλος συμπληρώνει εν ανάγκη τις σημειώσεις αυτές.

Το αντίτυπο ελέγχου Τ5 εκδίδεται και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 476 έως 485.

Άρθρο 474

1. Το χαρτί που χρησιμοποιείται έχει ανοιχτό μπλε χρώμα, προορίζεται για γραφή και ζυγίζει τουλάχιστον 40 gr/m2. Πρέπει να είναι επαρκώς αδιαφανές, ώστε τα στοιχεία που αναφέρονται στη μία όψη να μην επηρεάζουν το ευανάγνωστο των στοιχείων που αναφέρονται στην άλλη όψη, και η αντοχή του πρέπει να είναι τέτοια ώστε, κατά τη συνήθη χρήση, ούτε να σχίζεται, ούτε να τσαλακώνεται.

2. Οι διαστάσεις του εντύπου είναι:

α) 210 Χ 297 χιλιοστά για το έντυπο Τ5 (παράρτημα 63) και το έντυπο Τ5 bis (παράρτημα 64), με ανώτατη επιτρεπόμενη ανοχή από - 5 έως + 8 χιλιοστά, ως προς το μήκος·

β) 297 Χ 420 χιλιοστά για τους πίνακες φόρτωσης Τ5 (παράρτημα 65), με ανώτατη επιτρεπόμενη ανοχή - 5 έως + 8 χιλιοστά ως προς το μήκος.

3. Τα διάφορα αντίτυπα των εντύπων σημειώνονται με χρώματα κατά τον ακόλουθο τρόπο:

- το πρωτότυπο φέρει στη δεξιά πλευρά συνεχές περιθώριο χρώματος μαύρου,

- το πλάτος του περιθωρίου αυτού είναι περίπου 3 χιλιοστά.

4. Η διεύθυνση για την επιστροφή και η σημαντική σημείωση που αναγράφονται στην πρόσθια όψη του εντύπου είναι δυνατό να τυπωθούν με κόκκινο χρώμα.

Άρθρο 475

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών έχουν τη δυνατότητα να απαιτούν τα έντυπα του αντίτυπου ελέγχου Τ5 να αναφέρουν το όνομα και τη διεύθυνση του τυπογράφου ή σήματος που επιτρέπει την εξακρίβωση της ταυτότητάς του.

Άρθρο 476

Το αντίτυπο ελέγχου Τ5 πρέπει να συντάσσεται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας, αποδεκτή από τις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους αναχώρησης.

Οι τελωνειακές αρχές ενός άλλου κράτους μέλους, στο οποίο πρέπει να προσκομιστεί το παραστατικό αυτό, μπορούν να ζητήσουν τη μετάφραση στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του εν λόγω κράτους μέλους.

Άρθρο 477

1. Το αντίτυπο ελέγχου Τ5 πρέπει να συμπληρώνεται στη γραφομηχανή ή με μηχανογραφική ή συναφή μέθοδο. Μπορεί επίσης να συμπληρώνεται ευανάγνωστα με το χέρι και με κεφαλαία γράμματα και με μελάνι.

Τα έντυπα δεν πρέπει να φέρουν ξέσματα ούτε αλλοιώσεις. Τυχόν τροποποιήσεις πρέπει να γίνονται με τη διαγραφή των εσφαλμένων ενδείξεων και την προσθήκη, κατά περίπτωση, των επιθυμητών ενδείξεων. Κάθε τέτοια τροποποίηση πρέπει να εγκρίνεται από το πρόσωπο που την επιφέρει και να θεωρείται από τις τελωνειακές αρχές.

2. Το αντίτυπο ελέγχου Τ5 μπορεί επίσης να ετοιμάζεται και να συμπληρώνεται με τεχνική μέθοδο αναπαραγωγής, εφόσον οι διατάξεις σχετικά με τα υποδείγματα, το χαρτί, τις διαστάσεις των εντύπων, τη γλώσσα που χρησιμοποιείται, το ευανάγνωστο και την απαγόρευση ξυσιμάτων, προσθηκών και τροποποιήσεων τηρούνται αυστηρά.

Άρθρο 478

1. Οι αρμόδιες αρχές κάθε κράτους μέλους έχουν την ευχέρεια να επιτρέπουν στις επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στο έδαφός τους να συμπληρώνουν το αντίτυπο ελέγχου Τ5 με ένα ή περισσότερα έντυπα Τ5 bis, εφόσον όλα αυτά τα έντυπα αφορούν μία μόνο αποστολή εμπορευμάτων που φορτώνονται σε ένα μόνο μεταφορικό μέσο, προορίζονται για ένα μόνο παραλήπτη και χρησιμοποιούνται για ένα μόνο σκοπό ή/και διοχετεύονται σε ένα μόνο προορισμό.

2. Ο αριθμός των εντύπων Τ5 bis που έχουν χρησιμοποιηθεί σημειώνεται στη θέση 3 του αντιτύπου ελέγχου Τ5 που συνοδεύουν. Ο αριθμός καταχώρησης του αντιτύπου ελέγχου Τ5 σημειώνεται στη θέση που προορίζεται για την εγγραφή κάθε εντύπου Τ5 bis. Ο συνολικός αριθμός των δεμάτων που καλύπτονται από το έντυπο Τ5 και από το ή τα έντυπα Τ5 bis αναγράφεται στη θέση 6 του αντιτύπου ελέγχου Τ5.

Άρθρο 479

1. Οι τελωνειακές αρχές κάθε κράτους μέλους μπορούν να επιτρέπουν στις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στο έδαφός τους να συμπληρώνουν το αντίτυπο ελέγχου Τ5 με έναν ή περισσότερους πίνακες Τ5 φόρτωσης που περιλαμβάνουν τα στοιχεία που κανονικά αναγράφονται στις θέσεις 31, 33, 35, 38, 100, 103 και 105 του εντύπου Τ5, εφόσον όλα αυτά τα έντυπα αφορούν μία μόνο αποστολή εμπορευμάτων που φορτώνονται σε ένα μόνο μεταφορικό μέσο, προορίζονται για ένα μόνο παραλήπτη και χρησιμοποιούνται για ένα μόνο σκοπό ή/και διοχετεύονται σε έναν μόνο προορισμό.

2. Μόνο η πρόσθια όψη του εντύπου του πίνακα φόρτωσης Τ5 μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Πριν από κάθε εμπόρευμα που περιλαμβάνεται στον πίνακα φόρτωσης Τ5, πρέπει να προηγείται αύξων αριθμός· πρέπει να αναφέρονται όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από τους τίτλους των στηλών του πίνακα.

Αμέσως κάτω από την τελευταία εγγραφή, πρέπει να χαράσσεται οριζόντια γραμμή και να διαγράφονται τα κενά διαστήματα που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί, έτσι ώστε να καθίσταται αδύνατη οποιαδήποτε μεταγενέστερη προσθήκη. Ο συνολικός αριθμός των δεμάτων που περιέχουν τα εμπορεύματα τα οποία περιγράφονται στον πίνακα, η συνολική μεικτή μάζα και η συνολική καθαρή μάζα τους πρέπει να αναγράφονται στο τέλος των αντίστοιχων στηλών.

3. Όταν χρησιμοποιούνται πίνακες φόρτωσης Τ5, οι θέσεις 31, 33, 35, 38, 100, 103 και 105 του αντιτύπου ελέγχου Τ5 στο οποίο αναφέρονται πρέπει να διαγράφονται και το έγγραφο αυτό δεν μπορεί να συμπληρώνεται με έντυπα Τ5 bis.

4. Ο αριθμός των πινάκων φόρτωσης Τ5 που χρησιμοποιούνται αναγράφεται στη θέση 4 του αντιτύπου ελέγχου Τ5. Ο αριθμός καταχώρησης του αντιτύπου ελέγχου Τ5 αναφέρεται στη θέση που προορίζεται για την καταχώρηση κάθε πίνακα φόρτωσης Τ5. Ο συνολικός αριθμός των δεμάτων που καλύπτονται από τους διάφορες πίνακες φόρτωσης αναφέρεται στη θέση 6 του αντίτυπου ελέγχου Τ5.

Άρθρο 480

1. Στην άδεια που αναφέρεται στο άρθρο 479 παράγραφος 1 μπορεί να προβλέπεται ότι οι επιχειρήσεις, των οποίων οι λογιστικές εγγραφές βασίζονται σε ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικής ή αυτόματης επεξεργασίας πληροφοριών, χρησιμοποιούν πίνακες φόρτωσης Τ5 που έχουν καταρτιστεί με τέτοιο σύστημα και οι οποίοι, μολονότι περιέχουν το σύνολο των ενδείξεων που αναφέρονται στον πίνακα, το υπόδειγμα του οποίου παρατίθεται στο παράρτημα 65, δεν πληρούν όλους τους όρους των άρθρων 473 έως 475 και 477 και του άρθρου 479 παράγραφος 2, όσον αφορά την υποχρέωση να προηγείται κάθε είδους του καταλόγου αύξων αριθμός.

Οι πίνακες αυτοί πρέπει, πάντως, να έχουν μελετηθεί και να συμπληρώνονται με τέτοιον τρόπο, ώστε να είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται χωρίς δυσκολία από τις τελωνειακές αρχές.

2. Η άδεια παρέχεται μόνο στις επιχειρήσεις οι οποίες προσφέρουν όλα τα εχέγγυα που κρίνονται χρήσιμα από τις τελωνειακές αρχές.

3. Είναι επίσης δυνατό να επιτρέπεται η χρήση, ως πινάκων φόρτωσης που αναφέρονται στο άρθρο 479 παράγραφος 1, περιγραφικών πινάκων που συντάσσονται με σκοπό τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων αποστολής/εξαγωγής, έστω και αν οι πίνακες αυτοί εκδίδονται από επιχειρήσεις των οποίων οι λογιστικές εγγραφές δεν βασίζονται σε ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικής ή αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων.

4. Ο δικαιούχος της άδειας είναι υπεύθυνος για κάθε καταχρηστική χρησιμοποίηση, από οποιονδήποτε, των πινάκων φόρτωσης που καταρτίζει.

Άρθρο 481

1. Το αντίτυπο ελέγχου Τ5 και, κατά περίπτωση, τα έντυπα Τ5 bis ή οι πίνακες φόρτωσης Τ5 συντάσσονται από τον ενδιαφερόμενο σε ένα πρωτότυπο και σε τουλάχιστον ένα αντίγραφο. Κάθε ένα από τα έγγραφα αυτά πρέπει να φέρει το πρωτότυπο της υπογραφής του ενδιαφερομένου.

2. Στο αντίτυπο ελέγχου Τ5 και, κατά περίπτωση, στα έντυπα Τ5 bis ή στους πίνακες φόρτωσης Τ5, πρέπει να αναφέρονται, όσον αφορά την περιγραφή των εμπορευμάτων και τις ειδικές μνείες, όλες οι ενδείξεις που απαιτούνται από τις διατάξεις περί του κοινοτικού μέτρου το οποίο συνεπάγεται τη διενέργεια του ελέγχου.

3. Όταν τα εμπορεύματα δεν τίθενται υπό το καθεστώς της κοινοτικής διαμετακόμισης, το αντίτυπο ελέγχου Τ5 πρέπει να περιέχει, ενδεχομένως, τα στοιχεία αναφοράς του παραστατικού που έχει σχέση με τη χρησιμοποιούμενη διαδικασία διαμετακόμισης. Αν δεν γίνεται χρήση διαδικασίας διαμετακόμισης, το αντίτυπο ελέγχου Τ5 πρέπει να περιλαμβάνει μία από τις ακόλουθες μνείες:

- mercancνas fuera del procedimiento de trαnsito,

- ingen forsendelsesprocedure,

- nicht im Versandverfahren befindliche Waren,

- είτε σε μνεία «Εμπορεύματα εκτός διαδικασίας διαμετακόμισης»,

- goods not covered by a transit procedure,

- marchandises hors procιdure de transit,

- merci non vincolate ad una procedura di transito,

- goederen niet geplaatst onder een regeling voor douanevervoer,

- mercadorias nγo abrangidas por um procedimento de trβnsito.

4. Το παραστατικό κοινοτικής διαμετακόμισης ή το παραστατικό που έχει σχέση με τη χρησιμοποιούμενη διαδικασία διαμετακόμισης πρέπει να περιέχει τα στοιχεία αναφοράς του αντιτύπου ή των αντιτύπων ελέγχου Τ5 τα οποία έχουν εκδοθεί.

Άρθρο 482

1. Όταν τα εμπορεύματα κυκλοφορούν στο πλαίσιο διαδικασίας κοινοτικής διαμετακόμισης ή άλλης διαδικασίας διαμετακόμισης, το τελωνείο αναχώρησης εκδίδει το αντίτυπο ελέγχου Τ5.

Το τελωνείο αναχώρησης φυλάσσει αντίγραφο του αντιτύπου ελέγχου Τ5.

Το πρωτότυπο του αντιτύπου ελέγχου Τ5 συνοδεύει τα εμπορεύματα τουλάχιστον μέχρι το τελωνείο όπου επικυρώνεται ο έλεγχος του προορισμού ή/και της χρήσης των εμπορευμάτων υπό συνθήκες ίδιες με αυτές που ισχύουν για το παραστατικό που αφορά τη χρησιμοποιούμενη διαδικασία διαμετακόμισης.

2. Όταν τα εμπορεύματα που υποβάλλονται σε έλεγχο της χρήσης ή/και του προορισμού δεν υπάγονται σε καθεστώς διαμετακόμισης, το αντίτυπο ελέγχου Τ5 εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους αποστολής. Αυτές φυλάσσουν αντίγραφο του αντιτύπου ελέγχου Τ5.

Το αντίτυπο ελέγχου Τ5 πρέπει να φέρει μία από τις μνείες που αναφέρονται στο άρθρο 481 παράγραφος 3.

3. Το αντίτυπο ελέγχου Τ5 και, ενδεχομένως, το ή τα έντυπα Τ5 bis ή οι πίνακες φόρτωσης Τ5, θεωρούνται από τις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους αναχώρησης. Η θεώρηση πρέπει να περιλαμβάνει στο μέτρο του δυνατού, στη θέση Α (Τελωνείο αναχώρησης) των εγγράφων αυτών τα ακόλουθα στοιχεία:

α) για το αντίτυπο ελέγχου Τ5, το όνομα και τη σφραγίδα του τελωνείου αναχώρησης, την υπογραφή του αρμόδιου προσώπου, την ημερομηνία θεώρησης και τον αριθμό πρωτοκόλλου, που είναι δυνατό να έχει τυπωθεί εκ των προτέρων·

β) για το έντυπο Τ5 bis ή τον πίνακα φόρτωσης Τ5, τον αριθμό που εμφαίνεται στο αντίτυπο ελέγχου Τ5. Ο αριθμός αυτός πρέπει να αναγράφεται είτε με σφραγίδα που φέρει το όνομα του τελωνείου αναχώρησης, είτε με το χέρι. Στην τελευταία περίπτωση, πρέπει να συνοδεύεται από την επίσημη σφραγίδα του εν λόγω τελωνείου.

Τα πρωτότυπα αυτών των παραστατικών παραδίδονται στον ενδιαφερόμενο μόλις ολοκληρωθούν όλες οι διοικητικές διατυπώσεις.

4. Τα εμπορεύματα και τα πρωτότυπα των αντιτύπων ελέγχου Τ5 πρέπει να προσκομίζονται στο τελωνείο προορισμού.

Άρθρο 483

1. Το τελωνείο προορισμού διενεργεί, ή αναθέτει σε τρίτους να διενεργήσουν υπ’ ευθύνη του, τον έλεγχο της χρήσης ή/και του προβλεπόμενου ή επιβεβλημένου προορισμού.

2. Το τελωνείο προορισμού πρέπει να διατηρεί, ενδεχομένως, με την τήρηση αντιγράφου, στοιχεία των αντιτύπων ελέγχου Τ5 και των αποτελεσμάτων των ελέγχων που διενεργήθηκαν.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 485, το πρωτότυπο του αντιτύπου ελέγχου Τ5 επιστρέφεται αμέσως στη διεύθυνση που αναφέρεται στη θέση «Επιστρεπτέον εις» αφού ολοκληρωθούν όλες οι απαιτούμενες διατυπώσεις και αφού θεωρηθεί δεόντως από το τελωνείο προορισμού.

Άρθρο 484

Το πρόσωπο που προσκομίζει στο τελωνείο προορισμού αντίτυπο ελέγχου Τ5 και την αποστολή στην οποία αναφέρεται αυτό, μπορεί να λάβει, μετά από σχετική αίτηση, απόδειξη παραλαβής που συντάσσεται σε έντυπο σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα 47. Αυτή η απόδειξη δεν μπορεί να αντικαταστήσει το αντίτυπο ελέγχου Τ5.

Άρθρο 485

1. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών επιτρέπουν μια αποστολή που συνοδεύεται από αντίτυπο ελέγχου Τ5, καθώς και το ίδιο το αντίτυπο ελέγχου Τ5, να κατατμηθούν πριν από τη λήξη της διαδικασίας για την οποία εκδόθηκε το αντίτυπο αυτό. Οι αποστολές που αποτελούν το αντικείμενο κατάτμησης είναι δυνατό να υποβληθούν σε νέα κατάτμηση.

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των κοινοτικών μέτρων των σχετικών με τα προϊόντα τα προερχόμενα από παρέμβαση, τα οποία πρέπει να υποβληθούν σε έλεγχο ως προς τη χρήση ή/και τον προορισμό και τα οποία αποτελούν αντικείμενο μεταποίησης σε άλλο κράτος μέλος πριν λάβουν τη χρήση ή/και τον τελικό προορισμό τους.

3. Η κατάτμηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 συντελείται υπό τους όρους που προβλέπονται στις παραγράφους 4 έως 7. Τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να παρεκκλίνουν από αυτούς τους όρους στην περίπτωση που το σύνολο των αποστολών που προκύπτουν από την κατάτμηση πρέπει να λάβει τη χρήση ή/και τον προορισμό που δηλώνεται μέσα στο κράτος μέλος όπου έλαβε χώρα η κατάτμηση.

4. Το τελωνείο όπου πραγματοποιήθηκε η κατάτμηση παραδίδει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 481, απόσπασμα του αντιτύπου ελέγχου Τ5 για κάθε τμήμα της κατατμηθείσας αποστολής, χρησιμοποιώντας για αυτό το σκοπό ένα έντυπο του αντιτύπου ελέγχου Τ5.

Κάθε απόσπασμα πρέπει, ιδίως, να περιέχει τις ειδικές μνείες που αναγράφονται στις θέσεις 100, 104, 105, 106 και 107 του αρχικού αντιτύπου ελέγχου Τ5 και να αναφέρει την καθαρή μάζα και την καθαρή ποσότητα των εμπορευμάτων που αποτελούν το αντικείμενο της αποστολής. Κάθε απόσπασμα αναφέρει, στη θέση 106, τον αριθμό καταχώρησης, την ημερομηνία, το τελωνείο και τη χώρα έκδοσης του αρχικού αντιτύπου ελέγχου, με μία από τις ακόλουθες μνείες:

- Extracto del ejemplar de control: (nϊmero, fecha, oficina y paνs de expediciσn)

- Udskrift af kontroleksemplar: (nummer, dato, udstedelsessted og land)

- Auszug aus dem Kontrollexemplar: (Nummer, Datum, ausstellende Stelle und Ausstellungsland)

- Απόσπασμα του αντιτύπου ελέγχου: (αριθμός, ημερομηνία, γραφείο και χώρα εκδόσεως)

- Extract of control copy: (Number, date, office and country of issue)

- Extrait de l'exemplaire de contrτle: (numιro, date, bureau et pays de dιlivrance)

- Estratto dell'esemplare di controllo: (numero, data, ufficio e paese di emissione)

- Uittreksel uit controle-exemplaar: (nummer, datum, kantoor en land van afgifte)

- Extracto do exemplar de controlo: (nϊmero, data, estβncia, paνs de emissγo)

5. Το τελωνείο όπου πραγματοποιείται η κατάτμηση αναφέρει στο αντίτυπο του αρχικού ελέγχου Τ5 την κατάτμηση αυτού. Για το σκοπό αυτό, φέρει στη θέση «Ελεγχος χρήσης ή/και προορισμού» μία από τις ακόλουθες μνείες:

- . . . (nϊmero) extractos expedidos - copias adjuntas,

- . . . (antal) udstedte udskrifter - kopier vedfψjet,

- . . . (Anzahl) Auszόge ausgestellt - Durchschriften liegen bei,

- . . . (αριθμός) εκδοθέντα αποσπάσματα - συνημμένα αντίγραφα,

- . . . (number) extracts issued - copies attached,

- . . . (nombre) extraits dιlivrιs - copies ci-jointes,

- . . . (numero) estratti rilasciati - copie allegate,

- . . . (aantal) uittreksels afgegeven - kopieλn bijgevoegd,

- . . . (quantidade) extractos emitidos - cσpias juntas.

Το αρχικό αντίτυπο ελέγχου Τ5 επιστρέφεται αμέσως στη διεύθυνση που αναφέρεται στη θέση «Επιστρεπτέον εις» συνοδευόμενο από αντίγραφα των αποσπασμάτων που έχουν εκδοθεί.

Το τελωνείο στο οποίο πραγματοποιείται η κατάτμηση φυλάσσει αντίγραφο του αρχικού αντιτύπου ελέγχου Τ5 και των εκδοθέντων αποσπασμάτων.

6. Τα πρωτότυπα των αποσπασμάτων του αντιτύπου ελέγχου Τ5 συνοδεύουν τις τμηματικές αποστολές συγχρόνως, ενδεχομένως, με τα έγγραφα που αφορούν τη χρησιμοποιούμενη διαδικασία.

7. Τα αρμόδια τελωνεία των κρατών μελών προορισμού των τμημάτων της κατατμηθείσας αποστολής εξασφαλίζουν απευθείας ή μέσω άλλων, με τη δική τους ευθύνη, τον έλεγχο της χρήσης ή/και του προβλεπόμενου ή επιβεβλημένου προορισμού. Επιστρέφουν τα αποσπάσματα θεωρημένα σύμφωνα με το άρθρο 483 παράγραφος 3 στη διεύθυνση που αναφέρεται στη θέση «Επιστρεπτέον εις».

8. Στην περίπτωση νέας κατάτμησης σύμφωνα με την παράγραφο 1, εφαρμόζονται κατ’, αναλογία οι διατάξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 7.

Άρθρο 486

1. Το αντίτυπο ελέγχου Τ5 μπορεί να εκδοθεί εκ των υστέρων, εφόσον:

- για την παράλειψη της αίτησης ή τη μη έκδοση του εγγράφου αυτού τη στιγμή της αποστολής των εμπορευμάτων δεν είναι υπεύθυνος ο ενδιαφερόμενος, ή εφόσον αυτός μπορεί να προσκομίσει απόδειξη, ικανοποιητική για τις τελωνειακές αρχές, ότι η παράλειψη αυτή δεν οφείλεται σε απρονοησία ή συνήθη αμέλεια εκ μέρους του,

- ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει την απόδειξη ότι το αντίτυπο ελέγχου Τ5 αφορά πράγματι τα εμπορεύματα για τα οποία έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διοικητικές διατυπώσεις,

- ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση του εν λόγω εγγράφου,

- αποδεικνύεται κατά τρόπο ικανοποιητικό στις τελωνειακές αρχές ότι η εκ των υστέρων έκδοση του αντιτύπου ελέγχου Τ5 δεν μπορεί να δημιουργήσει αδικαιολόγητα οικονομικά πλεονεκτήματα, λαμβανομένης υπόψη του καθεστώτος διαμετακόμισης που έχει ενδεχομένως χρησιμοποιηθεί, του τελωνειακού καθεστώτος των εμπορευμάτων και της χρήσης ή/και του προορισμού τους.

2. Όταν το αντίτυπο ελέγχου Τ5 εκδίδεται εκ των υστέρων, φέρει με κόκκινα γράμματα μία από τις ακόλουθες ενδείξεις:

- Expedido a posteriori,

- Udstedt efterfψlgende,

- Nachtrδglich ausgestellt,

- Εκδοθέν εκ των υστέρων,

- Issued retroactively,

- Dιlivrι a posteriori,

- Rilasciato a posterioi,

- Achteraf afgegeven,

- Emitido a posteriori.

Επιπλέον, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αναφέρει στο αντίτυπο ελέγχου Τ5 τα στοιχεία του μεταφορικού μέσου με το οποίο απεστάλησαν τα εμπορεύματα, καθώς και την ημερομηνία αναχώρησης και, ενδεχομένως, την ημερομηνία προσκόμισης των εμπορευμάτων στο τελωνείο προορισμού.

3. Το αντίτυπο ελέγχου Τ5 που εκδίδεται εκ των υστέρων μπορεί να θεωρείται από το τελωνείο προορισμού μόνο αν αυτό διαπιστώσει ότι τα εμπορεύματα που αποτελούν αντικείμενο του εν λόγω εγγράφου χρησιμοποιήθηκαν για το σκοπό ή/και έφθασαν στον προορισμό που προβλέπεται ή επιβάλλεται από το κοινοτικό μέτρο που έχει θεσπιστεί σχετικά με την εισαγωγή, την εξαγωγή ή την κυκλοφορία των εν λόγω εμπορευμάτων στο εσωτερικό της Κοινότητας.

4. Σε περίπτωση απώλειας του πρωτοτύπου, μπορούν να εκδοθούν αντίγραφα των αντιτύπων ελέγχου Τ5, αποσπάσματα των αντιτύπων ελέγχου Τ5, αντίτυπα Τ5 bis και καταστάσεις φόρτωσης Τ5. Το αντίγραφο πρέπει να φέρει με κόκκινα κεφαλαία γράμματα τη λέξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ», καθώς και τη σφραγίδα του τελωνείου που εξέδωσε το αντίγραφο αυτό και την υπογραφή του αρμόδιου υπαλλήλου.

Άρθρο 487

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 472 και εφόσον δεν ορίζεται άλλως στις διατάξεις περί του κοινοτικού μέτρου, κάθε κράτος μέλος έχει το δικαίωμα να προβλέπει ότι η απόδειξη ότι τα εμπορεύματα έχουν λάβει τη χρήση ή/και τον προορισμό που προβλέπεται ή επιβάλλεται παρέχεται σύμφωνα με την εθνική διαδικασία, εφόσον τα εμπορεύματα δεν εγκαταλείπουν το έδαφός του πριν χρησιμοποιηθούν για το σκοπό ή/και λάβουν τον προορισμό που προβλέπεται ή επιβάλλεται.

Άρθρο 488

Οι αρμόδιες αρχές κάθε κράτους μέλους έχουν την ευχέρεια, στα πλαίσια της αρμοδιότητάς τους, να επιτρέπουν στα πρόσωπα που ανταποκρίνονται στους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 489 και που καλούνται στο εξής «εγκεκριμένος(-οι) αποστολέας(-είς)», τα οποία προτίθενται να αποστείλουν εμπορεύματα για τα οποία πρέπει να συνταχθεί αντίτυπο ελέγχου Τ5, να μην προσκομίζουν στο τελωνείο αναχώρησης ούτε τα εμπορεύματα ούτε το αντίτυπο ελέγχου Τ5 του οποίου τα εν λόγω εμπορεύματα αποτελούν αντικείμενο.

Άρθρο 489

1. Η άδεια που αναφέρεται στο άρθρο 488 παρέχεται μόνο στα πρόσωπα:

α) που πραγματοποιούν συχνά αποστολές εμπορευμάτων·

β) των οποίων οι λογιστικές εγγραφές επιτρέπουν στις τελωνειακές αρχές να ελέγχουν τις εργασίες τους·

γ) που παρέχουν εγγύηση όταν η έκδοση του αντιτύπου ελέγχου Τ5 πρέπει να συνοδεύεται από τη σύσταση εγγύησης, και

δ) που δεν έχουν διαπράξει σοβαρές ή κατ’ επανάληψη παραβάσεις της ή των σχετικών νομοθεσιών.

2. Οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για τη σύσταση της εγγύησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ).

Άρθρο 490

Στην άδεια που εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές καθορίζονται κυρίως:

α) το ή τα αρμόδια τελωνεία που αποτελούν το ή τα τελωνεία αναχώρησης για τις αποστολές που πρόκειται να πραγματοποιηθούν·

β) η προθεσμία εντός της οποίας, καθώς και το τρόπος με τον οποίο, ο εγκεκριμένος αποστολέας ενημερώνει το τελωνείο αναχώρησης σχετικά με τις αποστολές που πρόκειται να πραγματοποιηθούν, για να μπορεί αυτό να διενεργεί, ενδεχομένως, έλεγχο πριν από την αναχώρηση των εμπορευμάτων·

γ) η προθεσμία εντός της οποίας τα εμπορεύματα πρέπει να προσκομίζονται στο τελωνείο προορισμού· η προθεσμία αυτή καθορίζεται σε συνάρτηση με τους όρους μεταφοράς·

δ) τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την εξακρίβωση της ταυτότητας. Για το σκοπό αυτό, οι τελωνειακές αρχές είναι δυνατό να ορίζουν ότι τα μεταφορικά μέσα ή τα δέματα πρέπει να φέρουν ειδικές σφραγίδες αποδεκτές από τις τελωνειακές αρχές, που τίθενται από τον εγκεκριμένο αποστολέα.

Άρθρο 491

1. Η άδεια προβλέπει ότι στη θέση για το τελωνείο αναχώρησης στην πρόσθια όψη του αντιτύπου ελέγχου Τ5, πρέπει:

α) να τίθεται εκ των προτέρων η σφραγίδα του τελωνείου αναχώρησης και η υπογραφή υπαλλήλου του εν λόγω τελωνείου,

ή

β) να τίθεται από τον εγκεκριμένο αποστολέα η ειδική μεταλλική σφραγίδα που εγκρίνεται από τις τελωνειακές αρχές και είναι σύμφωνη με το υπόδειγμα του παραρτήματος 62. Το αποτύπωμα της εν λόγω σφραγίδας ενδέχεται να έχει τυπωθεί εκ των προτέρων στα έντυπα από τυπογραφείο που εγκρίνεται ειδικά για το σκοπό αυτό.

Ο εγκεκριμένος αποστολέας είναι υποχρεωμένος να συμπληρώσει τη θέση αυτή αναφέροντας την ημερομηνία αποστολής των εμπορευμάτων και να δώσει στη διασάφηση αύξοντα αριθμό σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται σχετικά στην άδεια.

2. Οι αρμόδιες αρχές έχουν την ευχέρεια να επιβάλλουν τη χρησιμοποίηση εντύπων που φέρουν διακριτικό σήμα για να ξεχωρίζουν.

Άρθρο 492

1. Το αργότερο κατά το χρόνο αποστολής των εμπορευμάτων, ο εγκεκριμένος αποστολέας συμπληρώνει το αντίτυπο ελέγχου Τ5 που έχει συνταχθεί δεόντως, αναγράφοντας στην πρόσθια σελίδα αυτού, στη θέση «Έλεγχος από το τελωνείο αναχώρησης», ενδεχομένως, την προθεσμία εντός της οποίας τα εμπορεύματα πρέπει να προσκομίζονται στο τελωνείο προορισμού και τα στοιχεία αναφοράς του εγγράφου εξαγωγής που απαιτεί το κράτος μέλος αποστολής, τα μέτρα που εφαρμόζονται για την εξακρίβωση της ταυτότητας, και συμπληρώνοντας την εν λόγω θέση με μία από τις ακόλουθες μνείες:

- Procedimiento simplificado,

- Forenklet fremgangsmεde,

- Vereinfachtes Verfahren,

- Απλουστευμένη διαδικασία,

- Simplified procedure,

- Procιdure simplifiιe,

- Procedura semplificata,

- Vereenvoudigde regeling,

- Procedimento simplificado.

2. Μετά την αποστολή, ο εγκεκριμένος αποστολέας διαβιβάζει αμέσως στο τελωνείο αναχώρησης το αντίγραφο του αντιτύπου ελέγχου Τ5 συνοδευόμενο από κάθε έγγραφο επί του οποίου βασίζεται η έκδοση του αντιτύπου ελέγχου Τ5.

3. Όταν το τελωνείο αναχώρησης ελέγχει μια αποστολή κατά την αναχώρηση, θέτει τη σχετική θεώρηση στη θέση «Έλεγχος από το τελωνείο αναχώρησης» που περιλαμβάνεται στην πρόσθια όψη του αντιτύπου ελέγχου Τ5.

4. Το αντίτυπο ελέγχου Τ5 δεόντως συμπληρωμένο και με τα στοιχεία που προβλέπονται στην παράγραφο 1, καθώς και υπογεγραμμένο από τον εγκεκριμένο αποστολέα, θεωρείται ότι έχει εκδοθεί από το τελωνείο αναχώρησης που έχει επικυρώσει εκ των προτέρων το έντυπο, κατά την έννοια του άρθρου 491 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή το όνομα του οποίου εμφαίνεται στην ειδική σφραγίδα που αναφέρεται στο άρθρο 491 παράγραφος 1 στοιχείο β), για να χρησιμεύσει ως απόδειξη του γεγονότος ότι τα εμπορεύματα που αφορά έχουν χρησιμοποιηθεί με τον προβλεπόμενο τρόπο ή/και έχουν λάβει τον προβλεπόμενο προορισμό τους.

Άρθρο 493

1. Ο εγκεκριμένος αποστολέας υποχρεούται:

α) να τηρεί τους όρους που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο και στην άδεια·

β) να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της φύλαξης της ειδικής σφραγίδας ή των εντύπων που φέρουν τη σφραγίδα του τελωνείου αναχώρησης ή την ειδική σφραγίδα.

2. Ο εγκεκριμένος αποστολέας υφίσταται όλες τις συνέπειες, ιδίως τις οικονομικές, των σφαλμάτων, παραλείψεων ή άλλων ατελειών, κατά τη συμπλήρωση των αντιτύπων ελέγχου Τ5, καθώς και κατά τη διεξαγωγή των διαδικασιών για τις οποίες είναι υπεύθυνος βάσει της άδειας που αναφέρεται στο άρθρο 488.

3. Σε περίπτωση καταχρηστικής χρησιμοποίησης από οποιοδήποτε πρόσωπο των αντιτύπων ελέγχου Τ5, που φέρουν εκ των προτέρων τη σφραγίδα του τελωνείου αναχώρησης ή την ειδική σφραγίδα, ο εγκεκριμένος αποστολέας, με την επιφύλαξη ποινικής δίωξης, ευθύνεται για την πληρωμή των δασμών και των άλλων επιβαρύνσεων που δεν έχουν καταβληθεί και για την επιστροφή των οικονομικών πλεονεκτημάτων που προέκυψαν καταχρηστικά συνεπεία της χρησιμοποίησης, εκτός αν αποδείξει στις τελωνειακές αρχές από τις οποίες έχει εγκριθεί ότι έχει λάβει τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β).

Άρθρο 494

1. Οι τελωνειακές αρχές είναι δυνατό να επιτρέπουν στον εγκεκριμένο αποστολέα να μην υπογράφει τα αντίτυπα ελέγχου Τ5 που φέρουν την ειδική σφραγίδα που αναφέρεται στο παράρτημα 62 και έχουν εκδοθεί μέσω ολοκληρωμένου συστήματος ηλεκτρονικής ή αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων. Η άδεια αυτή παρέχεται υπό τον όρο ότι ο εγκεκριμένος αποστολέας έχει καταθέσει προηγουμένως στις αρχές αυτές γραπτή δήλωση με την οποία αναλαμβάνει την ευθύνη, με την επιφύλαξη ποινικής δίωξης, για την πληρωμή των δασμών και των άλλων επιβαρύνσεων που δεν έχουν καταβληθεί και για την επιστροφή των οικονομικών πλεονεκτημάτων που προέκυψαν καταχρηστικά συνεπεία της χρησιμοποίησης των αντιτύπων Τ5 που φέρουν την ειδική σφραγίδα.

2. Τα αντίτυπα ελέγχου Τ5 που συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 πρέπει να φέρουν στη θέση που προορίζεται για την υπογραφή του ενδιαφερομένου, μία από τις ακόλουθες μνείες:

- Dispensa de firma,

- Fritaget for underskrift,

- Freistellung von der Unterschriftsleistung,

- Δεν απαιτείται υπογραφή,

- Signature waived,

- Dispense de signature,

- Dispensa dalla firma,

- Van ondertekening vrijgesteld,

- Dispensada a assinatura.

Άρθρο 495

Τα έντυπα που αναφέρονται στα παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2823/87 της Επιτροπής [12], τα οποία είχαν χρησιμοποιηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, μπορούν να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται μέχρι να εξαντληθούν τα αποθέματα και το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 1995.

[12] ΕΕ αριθ. L 270 της 23. 9. 1987, σ. 1.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Γενικές διατάξεις

Τμήμα 1

Ορισμοί

Άρθρο 496

Κατά την έννοια του παρόντος τίτλου θεωρείται ως:

α) τελωνείο ελέγχου: το τελωνείο που έχει εξουσιοδοτηθεί από τις τελωνειακές αρχές κάθε κράτους μέλους οι οποίες εξέδωσαν την άδεια, για τον έλεγχο του καθεστώτος που αναφέρεται στην άδεια·

β) τελωνείο υπαγωγής στο καθεστώς: το (τα) τελωνείο (τελωνεία) που είναι εξουσιοδοτημένο (εξουσιοδοτημένα) από τις τελωνειακές αρχές τού κράτους μέλους που εξέδωσαν την άδεια, για να δεχθεί (δεχθούν) τις διασαφήσεις υπαγωγής στο καθεστώς που αναφέρεται στην άδεια·

γ) τελωνείο λήξης του καθεστώτος: το (τα) τελωνείο (τελωνεία) που έχει (έχουν) εξουσιοδοτηθεί από τις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους, οι οποίες εξέδωσαν την άδεια, για να δεχθεί (δεχθούν) διασαφήσεις που παρέχουν στα εμπορεύματα, ύστερα από υπαγωγή σε οικονομικό τελωνειακό καθεστώς, έναν τελωνειακό προορισμό που αναφέρεται στην άδεια.

Τμήμα 2

Παροχή του καθεστώτος - Συνήθης διαδικασία

Άρθρο 497

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 και των διατάξεων των άρθρων 568, 656, 695 και 760, η αίτηση αδείας για υπαγωγή σε οικονομικό τελωνειακό καθεστώς, περιλαμβανομένης και της αίτησης αδείας για τη διαχείριση αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης, ή για χρησιμοποίηση του καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης, που στο εξής καλείται «αίτηση», υποβάλλεται γραπτώς.

Αναπαράγει, ανάλογα με την περίπτωση, ένα από τα υποδείγματα που περιλαμβάνει το παράρτημα 67. Ο αιτών αναφέρει στην αίτησή του όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες που αντιστοιχούν στα διάφορα σημεία που περιλαμβάνονται στο σχετικό υπόδειγμα, ανάλογα με την περίπτωση, στα παραρτήμα τα 67/Α έως 67/Ε, αναφερόμενος σ' αυτά τα σημεία και λαμβάνοντας υπόψη τις παραπομπές που περιλαμβάνονται στο εν λόγω υπόδειγμα. Δεν είναι απαραίτητο να επαναλαμβάνεται το κείμενο αυτών των τελευταίων παραπομπών στην αίτηση. Η αίτηση φέρει ημερομηνία και υπογραφή.

Όταν οι ορισθείσες τελωνειακές αρχές κρίνουν ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην αίτηση είναι ανεπαρκείς, η παρούσα παράγραφος δεν αποκλείει τη δυνατότητα να απαιτούνται από τον αιτούντα συμπληρωματικές πληροφορίες και να απαιτείται η αναφορά άλλων στοιχείων που είναι αναγκαία για την εφαρμογή διατάξεων που αφορούν τομείς άλλους από αυτούς τους οποίους διέπει ο παρών τίτλος.

2. Επισυνάπτεται στην αίτηση κάθε έγγραφο ή δικαιολογητικό, στο πρωτότυπο ή σε αντίγραφο, που αναφέρεται στις ενδείξεις που πρέπει να παρέχονται στην αίτηση, και το οποίο είναι αναγκαίο για την εξέτασή της. Μπορεί επίσης να επισυνάπτονται στην αίτηση φύλλα χαρτιού, σε περίπτωση που είναι αναγκαίο να αναπτυχθούν ορισμένες ενδείξεις που πρέπει να παρασχεθούν. Κάθε έγγραφο, δικαιολογητικό ή φύλλο χαρτιού που επισυνάπτεται στην αίτηση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. Η αίτηση αναφέρει τον αριθμό των παραρτημάτων που περιλαμβάνει.

3. Οι τελωνειακές αρχές έχουν την ευχέρεια να επιτρέπουν, κατά περίπτωση, όταν πρόκειται για αίτηση ανανέωσης ή τροποποίησης μιας αδείας, ο δικαιούχος να έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει γραπτή αίτηση που θα περιλαμβάνει, ιδίως, τα στοιχεία αναφοράς της προηγούμενης αδείας και θα αναφέρει, ενδεχομένως, τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την τροποποίησή της.

4. Με την επιφύλαξη των απλουστευμένων διαδικασιών που προβλέπονται στα άρθρα 568, 656, 695 και 760, κάθε αίτηση που δεν πληροί τους όρους που προβλέπονται στο παρόν άρθρο και δεν υποβάλλεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 509, 555, 651, 691 και 750 θεωρείται μη παραδεκτή.

Άρθρο 498

Η υποβολή αίτησης με την υπογραφή του αιτούντος δείχνει την επιθυμία του ενδιαφερομένου να επωφεληθεί από το οικονομικό τελωνειακό καθεστώς που ζητείται και, με την επιφύλαξη της ενδεχόμενης εφαρμογής κατασταλτικών διατάξεων, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν στα κράτη μέλη, ισοδυναμεί με ανάληψη υποχρέωσης όσον αφορά:

- την ακρίβεια των ενδείξεων που αναφέρονται στην αίτηση,

- την αυθεντικότητα των επισυναπτόμενων εγγράφων,

- την τήρηση του συνόλου των υποχρεώσεων που έχουν σχέση με το ζητούμενο οικονομικό τελωνειακό καθεστώς.

Άρθρο 499

1. Πριν από τη χορήγηση της αδείας, οι τελωνειακές αρχές που έχουν ορισθεί για τη χορήγησή της, βεβαιώνονται ότι πληρούνται όλοι οι αναγκαίοι για το σκοπό αυτό όροι.

2. Η άδεια δεν είναι δυνατόν να χορηγηθεί, εφόσον η αίτηση είναι μη παραδεκτή σύμφωνα με το άρθρο 497 παράγραφος 4.

Άρθρο 500

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 568, 656, 695 και 760, η άδεια που προβλέπεται στο άρθρο 85 του κώδικα, περιλαμβανομένης και της αδείας διαχείρισης τελωνειακής αποθήκης ή χρησιμοποίησης του καθεστώτος της τελωνειακής αποταμίευσης, συντάσσεται σε υπόδειγμα σύμφωνο, κατά περίπτωση, με τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα 68/Α έως 68/Ε. Στην άδεια τίθεται ημερομηνία και υπογραφή.

2. Η εκδιδόμενη άδεια κοινοποιείται στον αιτούντα.

3. Με την επιφύλαξη των δυνατοτήτων για παρεκκλίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 556 παράγραφος 1 και στο άρθρο 751 παράγραφος 1, η άδεια αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της.

4. Η άδεια μπορεί να καλύπτει, ανάλογα με την περίπτωση, μία ή περισσότερες υπαγωγές στο καθεστώς.

5. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, όταν πρόκειται για ανανέωση ή για τροποποίηση αδείας που έχει ήδη εκδοθεί και για την οποία η αίτηση είχε υποβληθεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 497 παράγραφος 3, οι τελωνειακές αρχές έχουν τη δυνατότητα, κατά περίπτωση, είτε να αναφέρουν σε απόφαση τις θέσεις που πρέπει να τροποποιηθούν κάνοντας αναφορά στην άδεια που τροποποιείται, είτε να εκδίδουν νέα άδεια.

Άρθρο 501

1. Όταν δεν τηρείται ένας από τους όρους για τη χορήγηση της αδείας, οι τελωνειακές αρχές απορρίπτουν την αίτηση.

2. Η απόφαση που περιλαμβάνει την απόρριψη της αίτησης συντάσσεται γραπτώς και κοινοποιείται στον αιτούντα, αφού ληφθούν υπόψη οι διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 3 του κώδικα.

Άρθρο 502

1. Οι αιτήσεις και τα παραρτήματά τους φυλάσσονται από τις τελωνειακές αρχές μαζί με αντίγραφο της αδείας που, ενδεχομένως, εκδίδεται.

2. Σε περίπτωση χορήγησης αδείας, η προθεσμία φύλαξης των αιτήσεων και των παραρτημάτων τους, καθώς και της αδείας, είναι τουλάχιστον τρία έτη από το τέλος του ημερολογιακού έτους κατά τη διάρκεια του οποίου έληξε η ισχύς της αδείας ή, σε περίπτωση χορήγησης αδείας για διαχείριση αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης ή για χρησιμοποίηση του καθεστώτος της τελωνειακής αποταμίευσης, η προθεσμία φύλαξης των αιτήσεων και των παραρτημάτων τους, καθώς και της αδείας, είναι τουλάχιστον τρία ημερολογιακά έτη από το τέλος του έτους κατά τη διάρκεια του οποίου ακυρώθηκε ή ανακλήθηκε η άδεια.

3. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ή ακύρωσης ή ανάκλησης της αδείας, η αίτηση, η ενδεχόμενη άδεια ή η απόφαση που περιλαμβάνει την απόρριψη της αίτησης και τα παραρτήματά τους φυλάσσονται τουλάχιστον επί τρία έτη από το τέλος του ημερολογιακού έτους κατά τη διάρκεια του οποίου απορρίφθηκε η αίτηση ή ακυρώθηκε ή ανακλήθηκε η άδεια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Τελωνειακή αποταμίευση

Τμήμα 1

Γενικές διατάξεις

Υποτμήμα 1

Ορισμοί και τύποι αποθήκης

Άρθρο 503

Κατά την έννοια του παρόντος κεφαλαίου, νοούνται ως:

α) γεωργικά εμπορεύματα: τα εμπορεύματα που υπάγονται στους κανονισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 565/80 του Συμβουλίου [13]. Εξομοιούνται με γεωργικά εμπορεύματα τα εμπορεύματα που υπάγονται στους κανονισμούς του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 3033/80 [14] (εμπορεύματα που προκύπτουν από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων) και (ΕΟΚ) αριθ. 3035/80 [15] (γεωργικά προϊόντα που εξάγονται με τη μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα ΙΙ της συνθήκης)·

[13] ΕΕ αριθ. L 62 της 7. 3. 1980, σ. 5.

[14] ΕΕ αριθ. L 323 της 29. 11. 1980, σ. 1.

[15] ΕΕ αριθ. L 323 της 29. 11. 1980, σ. 26.

β) προκαταβολική πληρωμή: η πληρωμή, πριν από την εξαγωγή, ποσού ίσου προς τις επιστροφές κατά την εξαγωγή, εφόσον η πληρωμή αυτή προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 565/80 του Συμβουλίου·

γ) εμπορεύματα με προχρηματοδότηση: κάθε εμπόρευμα που προορίζεται για εξαγωγή στην κατάσταση που βρίσκεται και που τυγχάνει προκαταβολικής πληρωμής, ανεξάρτητα από την ονομασία που του δίδεται από τις κοινοτικές ρυθμίσεις που επιτρέπουν την προκαταβολική πληρωμή·

δ) βασικό προϊόν με προχρηματοδότηση: κάθε προϊόν που προορίζεται για εξαγωγή μετά από μεταποίηση που υπερβαίνει τις συνήθεις εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 532, υπό μορφή μεταποιημένου προϊόντος, με προκαταβολική πληρωμή·

ε) μεταποιημένο εμπόρευμα: κάθε προϊόν ή εμπόρευμα που προκύπτει από την επεξεργασία ενός βασικού προϊόντος με προχρηματοδότηση, ανεξάρτητα από την ονομασία που του δίδεται από τις κοινοτικές ρυθμίσεις που επιτρέπουν την προκαταβολική πληρωμή.

Άρθρο 504

1. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3, οι αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης στις οποίες αποθηκεύονται τα εμπορεύματα υπό το καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης χαρακτηρίζονται από τις ακόλουθες ονομασίες:

- αποθήκη τύπου Α: δημόσια αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 99 δεύτερο εδάφιο πρώτη περίπτωση του κώδικα, που υπάγεται στην ευθύνη του διαχειριστή αποθήκης,

- αποθήκη τύπου Β: δημόσια αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 99 δεύτερο εδάφιο πρώτη περίπτωση του κώδικα, που υπάγεται στην ευθύνη κάθε αποταμιευτή, σύμφωνα με το άρθρο 102 παράγραφος 1 του κώδικα και με εφαρμογή του άρθρου 105, δεύτερο εδάφιο του κώδικα,

- αποθήκη τύπου Γ: ιδιωτική αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 99 δεύτερο εδάφιο δεύτερη περίπτωση του κώδικα, όπου ο διαχειριστής αποθήκης ταυτίζεται με τον αποταμιευτή, χωρίς να είναι απαραίτητα κύριος των εμπορευμάτων,

- αποθήκη τύπου Δ: ιδιωτική αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 99 δεύτερο εδάφιο δεύτερη περίπτωση του κώδικα, όπου ο διαχειριστής αποθήκης ταυτίζεται με τον αποταμιευτή, χωρίς να είναι απαραίτητα κύριος των εμπορευμάτων, και με εφαρμογή της διαδικασίας που αναφέρεται στο άρθρο 112 παράγραφος 3 του κώδικα.

2. Το καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης σε ιδιωτική αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 99 δεύτερο εδάφιο δεύτερη περίπτωση του κώδικα, όπου ο διαχειριστής αποθήκης ταυτίζεται με τον αποταμιευτή, χωρίς να είναι απαραίτητα κύριος των εμπορευμάτων, εφαρμόζεται επίσης στο πλαίσιο συστήματος που επιτρέπει την αποθήκευση εμπορευμάτων στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης του δικαιούχου της άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παράγραφος 3 του κώδικα. Το σύστημα αυτό χαρακτηρίζεται ως αποθήκη τύπου Ε.

3. Όταν η διαχείριση κάποιας αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης, με τη μορφή δημόσιας αποθήκης σύμφωνα με το άρθρο 99 δεύτερο εδάφιο πρώτη περίπτωση του κώδικα, ασκείται από τις τελωνειακές αρχές, η περίπτωση αυτή χαρακτηρίζεται ως αποθήκη τύπου ΣΤ.

4. Αποκλείεται ο συνδυασμός των τύπων αποθήκης που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 για τον ίδιο χώρο ή θέση.

Υποτμήμα 2

Χώρος της αποθήκης

Άρθρο 505

1. Με εξαίρεση τις αποθήκες τύπου Ε και ΣΤ, η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης αποτελείται από χώρους, ή οποιαδήποτε άλλη περιορισμένη έκταση, που έχουν εγκριθεί από τις τελωνειακές αρχές.

2. Όταν οι τελωνειακές αρχές αποφασίζουν να ασκήσουν τη διαχείριση αποθήκης τύπου ΣΤ, υποδεικνύουν το χώρο ή την περιορισμένη έκταση που αποτελεί την αποθήκη. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται με τη μορφή που χρησιμοποιείται στο κράτος μέλος για τη δημοσίευση των διοικητικών ή νομοθετικών του πράξεων.

3. Κάθε χώρος εγκεκριμένος από τις τελωνειακές αρχές ως «αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης», σύμφωνα με το άρθρο 185, ή του οποίου τη διαχείριση ασκούν οι τελωνειακές αρχές, μπορεί επίσης να εγκριθεί ως αποθήκη τύπου Α, Β, Γ ή Δ ή, αντίστοιχα, ως αποθήκη τύπου ΣΤ.

Άρθρο 506

Οι αποθήκες των τύπων Α, Γ, Δ και Ε είναι δυνατό επίσης να εγκριθούν ως αποθήκες ανεφοδιασμού, σύμφωνα με το άρθρο 38 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3665/87 της Επιτροπής [16].

[16] ΕΕ αριθ. L 351 της 14. 12. 1987, σ. 1.

Υποτμήμα 3

Μέτρα εμπορικής πολιτικής

Άρθρο 507

Όταν στις κοινοτικές πράξεις τα μέτρα εμπορικής πολιτικής προβλέπονται για:

α) τη θέση των εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία, αυτά δεν εφαρμόζονται ούτε κατά την υπαγωγή εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης ούτε καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους εκεί·

β) την είσοδο στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας εμπορευμάτων, αυτά εφαρμόζονται κατά την υπαγωγή στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης μη κοινοτικών εμπορευμάτων·

γ) την εξαγωγή εμπορευμάτων, αυτά εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή κοινοτικών εμπορευμάτων εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, μετά την υπαγωγή τους στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης.

Τμήμα 2

Διατάξεις για τη χορήγηση της άδειας

Άρθρο 508

Οι διατάξεις του παρόντος τμήματος εφαρμόζονται σε οποιοδήποτε τύπο αποθήκης, με εξαίρεση τις αποθήκες του τύπου ΣΤ.

Άρθρο 509

Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας διαχείρισης αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης υποβάλλεται, σύμφωνα με το άρθρο 497 και το παράρτημα 67/Α, στις τελωνειακές αρχές που υποδεικνύει το κράτος μέλος, στο οποίο βρίσκονται οι χώροι που πρόκειται να εγκριθούν ως αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ή, όταν πρόκειται για αποθήκη τύπου Ε, στις τελωνειακές αρχές που υποδεικνύει το κράτος μέλος, στο οποίο τηρούνται οι βασικές λογιστικές καταχωρήσεις του διαχειριστή της αποθήκης.

Άρθρο 510

1. Η άδεια παρέχεται μόνο εφόσον ο αιτών αποδείξει ότι υπάρχει πραγματική οικονομική ανάγκη αποθήκευσης και εφόσον η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης προορίζεται κυρίως για την αποθήκευση εμπορευμάτων, χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα πραγματοποίησης συνήθων εργασιών, τελειοποίησης προς επανεξαγωγή ή εργασιών μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο, υπό τους όρους που προβλέπονται στα άρθρα 106 και 109 του κώδικα, εφόσον οι εργασίες αυτές δεν υπερτερούν της δραστηριότητας αποθήκευσης των εμπορευμάτων.

2. Για την εφαρμογή του άρθρου 86 του κώδικα, για την εκτίμηση της αναλογίας μεταξύ του διοικητικού κόστους που δημιουργείται από τα μέτρα επιτήρησης και ελέγχου της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης και των οικονομικών αναγκών αποθήκευσης, λαμβάνεται κυρίως υπόψη ο τύπος της αποθήκης και οι διαδικασίες που μπορεί να εφαρμοστούν.

Άρθρο 511

1. Η άδεια εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές που ορίζει το κάθε κράτος μέλος, στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 509.

Η άδεια αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία έκδοσής της ή από μεταγενέστερη ημερομηνία, εφόσον έτσι ορίζεται σ' αυτή. Ωστόσο, όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι τελωνειακές αρχές κοινοποιούν γραπτώς, αλλά όχι με χρήση του εντύπου που αναφέρεται στο παράρτημα 68/Α, στο πρόσωπο που έχει υποβάλει αίτηση για ιδιωτική αποθήκη, την έγκρισή τους για την έκδοση της άδειας, η άδεια αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία της κοινοποίησης αυτής. Αντίγραφο της εν λόγω κοινοποίησης προσαρτάται στην άδεια και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

2. Με την επιφύλαξη των κανόνων για την ακύρωση, ανάκληση και τις τροποποιήσεις, η άδεια έχει απεριόριστη διάρκεια ισχύος.

3. Η άδεια αναφέρει κυρίως το τελωνείο που είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης. Μπορεί, ενδεχομένως, να αναφέρει, ότι τα εμπορεύματα που παρουσιάζουν κινδύνους, που είναι δυνατό να αλλοιώσουν άλλα εμπορεύματα ή που απαιτούν, για άλλους λόγους, ιδιαίτερες εγκαταστάσεις, πρέπει να τοποθετούνται σε χώρους ειδικά εξοπλισμένους για την αποθήκευσή τους.

Στην περίπτωση ιδιωτικής αποθήκης, η άδεια είναι δυνατόν να αναφέρει τις κατηγορίες εμπορευμάτων που γίνονται δεκτά στην αποθήκη αυτή.

4. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος ζητήσει την προσκόμιση και τη διασάφηση των εμπορευμάτων για το καθεστώς σε τελωνείο διαφορετικό από το τελωνείο ελέγχου και εφόσον ως εκ τούτου δεν θίγεται η κανονικότητα των εργασιών, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να ορίσουν ότι η διασάφηση υπαγωγής στο καθεστώς των εν λόγω εμπορευμάτων κατατίθεται σε άλλα τελωνεία.

Όταν η διαδικασία αφορά πολλά κράτη μέλη, οι τελωνειακές αρχές που εξέδωσαν την άδεια αποστέλλουν αντίγραφο στις ενδιαφερόμενες τελωνειακές αρχές.

Άρθρο 512

1. Ο όρος της οικονομικής ανάγκης αποθήκευσης, που αναφέρεται στο άρθρο 510 παράγραφος 1, θεωρείται ότι δεν πληρούται πλέον εφόσον ο δικαιούχος αδείας ζητήσει γραπτώς την ανάκλησή της.

2. Επίσης η άδεια είναι δυνατόν να ανακληθεί εφόσον οι τελωνειακές αρχές κρίνουν ότι η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης δεν χρησιμοποιείται επαρκώς για να δικαιολογείται η διατήρησή της.

Τμήμα 3

Υπαγωγή των εμπορευμάτων στο καθεστώς

Άρθρο 513

1. Τα εμπορεύματα που προορίζονται να υπαχθούν στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης και η σχετική διασάφηση υπαγωγής στο καθεστώς πρέπει να προσκομίζονται στο τελωνείο ελέγχου, ή, σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 511 παράγραφος 4, σε ένα από τα τελωνεία υπαγωγής που αναφέρονται στην άδεια.

2. Στην περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 511 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο, αντίγραφο ή συμπληρωματικό αντίτυπο της διασάφησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ή αντίγραφο του διοικητικού ή εμπορικού εγγράφου που χρησιμοποιείται για την υπαγωγή των εμπορευμάτων στο καθεστώς αποστέλλεται από το τελωνείο υπαγωγής στο καθεστώς, μόλις χορηγηθεί η άδεια παραλαβής των εμπορευμάτων, στο τελωνείο ελέγχου. Η ονομασία και η διεύθυνση του τελωνείου αυτού αναγράφονται στη θέση 44 της διασάφησης ή στο εμπορικό ή διοικητικό έγγραφο.

Εφόσον το τελωνείο υπαγωγής στο καθεστώς το κρίνει απαραίτητο, έχει τη δυνατότητα να ζητήσει από το τελωνείο ελέγχου να το ενημερώσει σχετικά με την άφιξη των εμπορευμάτων.

Οι διατάξεις που διέπουν το καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης εφαρμόζονται από την ημερομηνία αποδοχής της διασάφησης υπαγωγής στο καθεστώς από το τελωνείο υπαγωγής και η εν λόγω διασάφηση χρησιμοποιείται επίσης για τη μεταφορά, που πρέπει να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατό, και την εισαγωγή των εμπορευμάτων στους χώρους αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης, χωρίς προσκόμιση αυτών στο τελωνείο ελέγχου.

Η διαδικασία αυτή δεν εφαρμόζεται σε αποθήκες τύπου Β.

3. Η διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 μπορεί επίσης να εφαρμοστεί χωρίς αίτηση των ενδιαφερομένων, για λόγους διοικητικής οργάνωσης των τελωνείων, και ιδίως για λόγους που έχουν σχέση με τη χρησιμοποίηση συστημάτων πληροφορικής.

Υποτμήμα 1

Συνήθης διαδικασία

Άρθρο 514

Η διασάφηση που αναφέρεται στο άρθρο 513 πρέπει να καταρτίζεται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 198 έως 252.

Υποτμήμα 2

Απλουστευμένες διαδικασίες

Άρθρο 515

Οι απλουστευμένες διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 76 του κώδικα εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 268 έως 274.

Άρθρο 516

Οι διαδικασίες που προβλέπονται στα άρθρα 514 και 515 εφαρμόζονται επίσης για να επιτρέπουν τη μεταφορά εμπορευμάτων από την προσωρινή εναπόθεση που αναφέρεται στο άρθρο 505 παράγραφος 3 στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης.

Τμήμα 4

Λειτουργία της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης και του καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης

Υποτμήμα 1

Λογιστική αποθήκης

Άρθρο 517

1. Στις αποθήκες τύπου Α, Γ, Δ και Ε οι τελωνειακές αρχές υποχρεώνουν το διαχειριστή αποθήκης να τηρεί τη λογιστική αποθήκης που αναφέρεται στο άρθρο 105 του κώδικα.

Η εν λόγω λογιστική αποθήκης πρέπει να τίθεται στη διάθεση του τελωνείου ελέγχου, ώστε αυτό να μπορεί να διενεργεί όλους τους ελέγχους.

2. Σε αποθήκη τύπου Β, το τελωνείο ελέγχου φυλάσσει τις διασαφήσεις υπαγωγής στο καθεστώς ή τα διοικητικά έγγραφα που χρησιμοποιούνται για την υπαγωγή σ’ αυτό για να παρακολουθεί τη λήξη του. Δεν τηρείται λογιστική αποθήκης.

Με την επιφύλαξη των λοιπών κοινοτικών διατάξεων για τη φύλαξη των τελωνειακών εγγράφων, το τελωνείο ελέγχου μπορεί να ορίσει, στο πλαίσιο της διοικητικής του οργάνωσης, προσθεσμίες σχετικά με τη φύλαξη των εν λόγω διασαφήσεων. Οι προθεσμίες αυτές είναι δυνατό να παραταθούν.

Σε περίπτωση που τα εμπορεύματα, στα οποία αναφέρεται η διασάφηση ή το έγγραφο, δεν έχουν λάβει, κατά τη λήξη της προθεσμίας, κάποιον τελωνειακό προορισμό, το τελωνείο ελέγχου ζητεί να δοθεί στα εν λόγω εμπορεύματα ένας από τους προορισμούς αυτούς ή να αντικατασταθεί η αρχική διασάφηση ή έγγραφο υπαγωγής των εμπορευμάτων στο καθεστώς από νέα διασάφηση που να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προηγούμενης διασάφησης ή του προηγούμενου εγγράφου.

3. Σε αποθήκη τύπου ΣΤ, οι σχετικές λογιστικές εγγραφές περιέχουν όλα τα στοιχεία που απαριθμούνται στο άρθρο 520. Οι εγγραφές αυτές αντικαθιστούν τη λογιστική αποθήκης, που αναφέρεται στο άρθρο 105 του κώδικα.

Άρθρο 518

Με την επιφύλαξη του άρθρου 517 παράγραφος 3, το τελωνείο ελέγχου δεν τηρεί λογιστική αποθήκης.

Για τις διοικητικές ανάγκες του, μπορεί να τηρεί βιβλία για όλες τις διασαφήσεις που γίνονται αποδεκτές.

Άρθρο 519

Όταν το λογιστικό σύστημα, που τηρείται από τον ενδιαφερόμενο για εμπορικούς ή φορολογικούς λόγους, περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον έλεγχο, λαμβανομένου υπόψη του τύπου αποθήκης και των ισχυουσών διαδικασιών υπαγωγής στο καθεστώς και λήξης αυτού, και τα στοιχεία αυτά είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο, οι τελωνειακές αρχές εγκρίνουν αυτό το λογιστικό σύστημα ως τη λογιστική αποθήκης που αναφέρεται στο άρθρο 105 του κώδικα.

Άρθρο 520

1. Η λογιστική αποθήκης που προβλέπεται στο άρθρο 105 του κώδικα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ορθή εφαρμογή του καθεστώτος και για τον έλεγχό της.

Σ’ αυτό πρέπει να αναφέρονται κυρίως:

α) τα στοιχεία που αναφέρονται στις θέσεις 1, 31, 37 και 38 της διασάφησης υπαγωγής στο καθεστώς·

β) τα στοιχεία αναφοράς των διασαφήσεων με τις οποίες τα εμπορεύματα έλαβαν τελωνειακό προορισμό που επιφέρει τη λήξη του καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης·

γ) η ημερομηνία, τα στοιχεία αναφοράς των λοιπών τελωνειακών εγγράφων και όλα τα έγγραφα σχετικά με την υπαγωγή στο καθεστώς και τη λήξη αυτού·

δ) τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την παρακολούθηση των εμπορευμάτων και ιδίως ο τόπος στον οποίο αυτά βρίσκονται, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων σχετικά με ενδεχόμενες μεταφορές των εμπορευμάτων από μια αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης σε άλλη χωρίς να λήξει το καθεστώς·

ε) τα στοιχεία σχετικά με την κοινή αποθήκευση εμπορευμάτων, που αναφέρεται στο άρθρο 524·

στ) όλες οι λοιπές λεπτομέρειες που είναι, ενδεχομένως, αναγκαίες για τον προσδιορισμό της ταυτότητας των εμπορευμάτων·

ζ) οι ενδείξεις σχετικά με τις συνήθεις εργασίες, στις οποίες υποβάλλονται τα εμπορεύματα·

η) τα στοιχεία σχετικά με την προσωρινή παραλαβή των εμπορευμάτων από τους χώρους της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης.

2. Η λογιστική αποθήκης σε αποθήκη τύπου Δ πρέπει, εκτός από τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1, να περιλαμβάνει και τις ενδείξεις που αναφέρονται στη κατάσταση που προβλέπεται στο παράρτημα 37.

3. Η λογιστική αποθήκης πρέπει ανά πάσα στιγμή να παρουσιάζει την πραγματική κατάσταση του αποθέματος των εμπορευμάτων που παραμένουν ακόμη υπό το καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης. Ο διαχειριστής της αποθήκης πρέπει να καταθέτει στο τελωνείο ελέγχου εντός της προθεσμίας που καθορίζεται από τις τελωνειακές αρχές κατάσταση που να αναφέρει το εν λόγω απόθεμα.

4. Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 112 παράγραφος 2 του κώδικα, η δασμολογητέα αξία των εμπορευμάτων πριν υποβληθούν σε εργασίες πρέπει να αναφέρεται στη λογιστική αποθήκης.

5. Σε περίπτωση εφαρμογής απλουστευμένων διαδικασιών (υπαγωγής στο καθεστώς ή λήξης αυτού) ισχύουν κατ’ αναλογία οι διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 521

1. Η καταχώρηση στη λογιστική αποθήκης των εμπορευμάτων που υπάγονται στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης σε αποθήκη τύπου Α, Γ ή Δ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 107 του κώδικα, πρέπει να γίνεται ταυτόχρονα με την τοποθέτησή τους στην αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης, με βάση τα στοιχεία που αναγνωρίζει ή αποδέχεται το τελωνείο ελέγχου ή το τελωνείο υπαγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 513 παράγραφος 2.

2. Όταν πρόκειται για την υπαγωγή στο καθεστώς σε αποθήκη τύπου Ε, η καταχώρηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρέπει να γίνεται ταυτόχρονα με την άφιξη των εμπορευμάτων στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης του δικαιούχου της άδειας.

3. Όταν η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης χρησιμεύει παράλληλα ως αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 505 παράγραφος 3, η καταχώρηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρέπει να πραγματοποιείται:

- πριν από τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 49 του κώδικα, σε περίπτωση που η διαδικασία εκτελωνισμού στον προσδιοριζόμενο από τον εισαγωγέα τόπο που αναφέρεται στο άρθρο 272 εφαρμόζεται στη μεταφορά από την προσωρινή εναπόθεση στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης·

- τη στιγμή χορήγησης της άδειας παραλαβής μετά την κατάθεση της διασάφησης υπαγωγής των εμπορευμάτων στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης, στις λοιπές περιπτώσεις.

4. Η καταχώρηση στη λογιστική αποθήκης στοιχείων σχετικά με τη λήξη του καθεστώτος πρέπει να πραγματοποιείται:

- το αργότερο κατά τη στιγμή της εξόδου των εμπορευμάτων από τους χώρους της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης, εφόσον εφαρμόζεται κάποια απλουστευμένη διαδικασία,

- τη στιγμή της παραλαβής που επιτρέπεται μετά την κατάθεση της διασάφησης, με την οποία τα εμπορεύματα λαμβάνουν κάποιο τελωνειακό προορισμό, στις άλλες περιπτώσεις.

Υποτμήμα 2

Συνήθεις εργασίες

Άρθρο 522

1. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3, οι συνήθεις εργασίες στις οποίες μπορεί να υποβάλλονται τα μη κοινοτικά εμπορεύματα αναφέρονται στο παράρτημα 69.

2. Όταν από τη συνήθη εργασία είναι δυνατό να προκύψει πλεονέκτημα όσον αφορά τους εισαγωγικούς δασμούς που αντιστοιχούν στα εμπορεύματα που υποβάλλονται στις εργασίες, σε σχέση με τους εισαγωγικούς δασμούς που αντιστοιχούν στα εμπορεύματα πριν από τις εργασίες, αυτό μπορεί να επιτρέπεται μόνον αν η αίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 112 παράγραφος 2 του κώδικα κατατίθεται ταυτόχρονα με την αίτηση χορήγησης άδειας για συνήθεις εργασίες.

Στην περίπτωση αυτή, δεν είναι δυνατό να γίνει αποδεκτή η αίτηση εφαρμογής των ευνοϊκότερων στοιχείων δασμολόγησης σε αποθήκη τύπου Δ, που αναφέρεται στο άρθρο 112 παράγραφος 3 του κώδικα.

3. Όταν, μετά τη συνήθη εργασία, το ποσό των εισαγωγικών δασμών είναι μεγαλύτερο από το ποσό των εισαγωγικών δασμών που αντιστοιχεί στα εμπορεύματα πριν από τη συνήθη εργασία, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να παραιτηθεί από την υποβολή της αίτησης που αναφέρεται στο άρθρο 112 παράγραφος 2 του κώδικα.

Σ’ αυτή την περίπτωση, ο διαχειριστής αποθήκης τύπου Δ πρέπει να παραιτηθεί από οποιοδήποτε πλεονέκτημα, που απορρέει από την εφαρμογή των στοιχείων δασμολόγησης, που αναγνωρίζονται ή γίνονται αποδεκτά για τα εμπορεύματα που έχουν υποβληθεί στις συνήθεις εργασίες κατά την υπαγωγή τους στο καθεστώς.

4. Όταν τα εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης διασαφίζονται για τελωνειακό καθεστώς άλλο από την θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και εφαρμόζεται η παράγραφος 2, η διασάφηση γι' αυτόν τον προορισμό περιέχει στη θέση 31 μία από τις παρακάτω μνείες:

- Mercancνas MU,

- SB varer,

- UB-Waren,

- Εμπορεύματα ΣΕ,

- UFH goods,

- Marchandises MU,

- Merci MU,

- GB-goederen,

- Mercadorias MU.

Η μνεία αυτή πρέπει να μεταφέρεται σε κάθε έγγραφο σχετικό με το τελωνειακό καθεστώς, στο οποίο υπάγονται, ή με την αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης στην οποία τοποθετούνται τα εν λόγω εμπορεύματα στη συνέχεια.

5. Σε περίπτωση θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία ή υπαγωγής σε άλλο τελωνειακό καθεστώς που μπορεί να συνεπάγεται τελωνειακή οφειλή για τα εμπορεύματα που αναφέρονται στην παράγραφο 2, μετά την υπαγωγή τους σε άλλο τελωνειακό καθεστώς, χρησιμοποιείται το δελτίο πληροφοριών που ονομάζεται «Δελτίο INF 8». Αυτό καταρτίζεται σε ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, επί εντύπου σύμφωνου με το υπόδειγμα και τις διατάξεις του παραρτήματος 70.

Οι τελωνειακές αρχές στις οποίες υποβάλλεται η διασάφηση θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία ή υπαγωγής σε άλλο τελωνειακό καθεστώς από το οποίο πιθανόν να προκύψει τελωνειακή οφειλή, ζητούν με δελτίο INF 8, θεωρημένο από τις ίδιες, από το τελωνείο ελέγχου της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης, όπου πραγματοποιήθηκαν οι συνήθεις εργασίες, να ενημερωθούν για το είδος, τη δασμολογητέα αξία και την ποσότητα των εμπορευμάτων που διασαφίστηκαν και που θα λαμβάνονταν υπόψη, αν δεν είχαν υποβληθεί στις εν λόγω εργασίες.

Το πρωτότυπο του δελτίου INF 8 διαβιβάζεται στο τελωνείο ελέγχου της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης και το αντίγραφο φυλάσσεται από τις τελωνειακές αρχές που θεώρησαν τη θέση 14 του δελτίου INF 8. Το τελωνείο ελέγχου της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης παρέχει τις πληροφορίες που ζητούνται στις θέσεις 11, 12 και 13, θεωρεί τη θέση 15 και αποστέλλει το πρωτότυπο του δελτίου INF 8 στο τελωνείο που αναφέρεται στη θέση 4.

6. Ο διασαφιστής μπορεί να ζητήσει την έκδοση δελτίου INF 8 κατά την κατάθεση της διασάφησης που αναφέρεται στην παράγραφο 4.

Στην περίπτωση αυτή, το τελωνείο ελέγχου παρέχει τις πληροφορίες που ζητούνται στις θέσεις 11, 12 και 13, θεωρεί τη θέση 15 και παραδίδει το πρωτότυπο και το αντίγραφο του δελτίου INF 8 στο διασαφιστή.

Άρθρο 523

1. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει, πριν πραγματοποιήσει συνήθεις εργασίες, να ζητεί γραπτώς σχετική άδεια από το τελωνείο ελέγχου, για κάθε περίπτωση χωριστά.

2. Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας για την πραγματοποίηση συνήθους εργασίας πρέπει να φέρει όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή των διατάξεων που διέπουν το καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης, και ιδίως του άρθρου 522 παράγραφοι 2 και 3.

Αν η αίτηση εγκριθεί, το τελωνείο ελέγχου παρέχει την άδεια, αναγράφοντας στην αίτηση αυτή την ανάλογη μνεία και επιθέτοντας τη σφραγίδα του.

Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται κατ’ αναλογία το άρθρο 502.

3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 522, η άδεια διαχείρισης αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης ή, όταν πρόκειται για αποθήκη τύπου Ε, χρησιμοποίησης του καθεστώτος, μπορεί να αναφέρει τις συνήθεις εργασίες που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του καθεστώτος. Σ' αυτή την περίπτωση, η ενημέρωση του τελωνείου ελέγχου, με τον τύπο που αυτό καθορίζει, ότι θα πραγματοποιηθεί συνήθης εργασία, αντικαθιστά την αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Υποτμήμα 3

Κοινή αποθήκευση εμπορευμάτων με διαφορετικό τελωνειακό χαρακτήρα

Άρθρο 524

1. Εφόσον δεν θίγεται η κανονικότητα των εργασιών, το τελωνείο ελέγχου επιτρέπει τα κοινοτικά εμπορεύματα, εκτός από τα αναφερόμενα στο άρθρο 98 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κώδικα, και τα μη κοινοτικά εμπορεύματα να αποθηκεύονται μαζί στις ίδιες εγκαταστάσεις αποθήκευσης.

2. Σε περίπτωση που η κοινή αποθήκευση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 καθιστά αδύνατο τον ανά πάσα στιγμή προσδιορισμό του τελωνειακού χαρακτήρα κάθε εμπορεύματος χωριστά, η συγκεκριμένη αποθήκευση επιτρέπεται μόνον αν τα εμπορεύματα είναι ισοδύναμα.

Ισοδύναμα είναι τα εμπορεύματα που υπάγονται στην ίδια διάκριση της συνδυασμένης ονοματολογίας, παρουσιάζουν την ίδια εμπορική ποιότητα και έχουν τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά.

Υποτμήμα 4

Προσωρινή παραλαβή

Άρθρο 525

1. Πριν παραλάβει τα εμπορεύματα, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να ζητήσει γραπτώς από το τελωνείο ελέγχου, για κάθε περίπτωση χωριστά, την άδεια για προσωρινή παραλαβή των εμπορευμάτων από τους χώρους της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης.

2. Η αίτηση για την άδεια προσωρινής παραλαβής πρέπει να αναφέρει όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή των διατάξεων που διέπουν το καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης. Αν η αίτηση εγκριθεί, το τελωνείο ελέγχου παρέχει την άδεια αναγράφοντας στην αίτηση την ανάλογη μνεία και επιθέτοντας τη σφραγίδα του.

Σ’ αυτή την περίπτωση εφαρμόζεται κατ’ αναλογία το άρθρο 502.

3. Η άδεια διαχείρισης αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να αναφέρει τις περιπτώσεις προσωρινής παραλαβής που μπορεί να επιτραπούν. Στην περίπτωση αυτή, η ενημέρωση του τελωνείου ελέγχου, με τον τύπο που αυτό ορίζει, ότι θα πραγματοποιηθεί προσωρινή παραλαβή, αντικαθιστά την αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

4. Σε περίπτωση που κατά την προσωρινή παραλαβή πραγματοποιούνται συνήθεις εργασίες εφαρμόζονται τα άρθρα 522 και 523.

Υποτμήμα 5

Μεταφορά εμπορευμάτων από μια αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης σε άλλη χωρίς να λήξει το καθεστώς

Άρθρο 526

1. Η μεταφορά εμπορευμάτων από μια αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης σε άλλη χωρίς να λήξει το καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης πραγματοποιείται με χρήση εντύπου που αντιστοιχεί στο υπόδειγμα του εντύπου που καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 205 και σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο παράρτημα 71.

2. Η απλουστευμένη διαδικασία που αναφέρεται στο παράρτημα 72 εφαρμόζεται:

- όταν για την αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης από την οποία αποστέλλονται τα εμπορεύματα ισχύει η διαδικασία εκτελωνισμού στον προσδιοριζόμενο από τον εισαγωγέα τόπο όπως προβλέπεται αντίστοιχα στο άρθρο 253 παράγραφος 3, και για την αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης στην οποία πρόκειται να τοποθετηθούν τα εμπορεύματα ισχύει η προαναφερθείσα διαδικασία εκτελωνισμού στον προσδιοριζόμενο από τον εισαγωγέα τόπο για την υπαγωγή στο καθεστώς, που προβλέπεται στο άρθρο 272,

ή

- όταν υπεύθυνος για τις δύο αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης είναι το ίδιο πρόσωπο,

ή

- όταν τα λογιστικά συστήματα αποθήκης είναι διασυνδεδεμένα με ηλεκτρονικά μέσα.

3. Οι ευθύνες σχετικά με τα μεταφερόμενα εμπορεύματα μεταβιβάζονται στο διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης, στην οποία πρόκειται να τοποθετηθούν τα εμπορεύματα κατά τη στιγμή της παραλαβής των εμπορευμάτων από αυτόν και της εγγραφής τους στη δική του λογιστική αποθήκης.

4. Στην περίπτωση που τα εμπορεύματα που πρόκειται να μεταφερθούν αποτέλεσαν αντικείμενο συνήθων εργασιών και εφαρμόζεται το άρθρο 522 παράγραφος 2, το έγγραφο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρέπει να αναφέρει το είδος, τη δασμολογητέα αξία και την ποσότητα αυτών, που θα λαμβάνονταν υπόψη στην περίπτωση που θα προέκυπτε τελωνειακή οφειλή, αν τα εμπορεύματα δεν είχαν υποβληθεί στις εν λόγω εργασίες.

Στα εμπορεύματα αυτά εφαρμόζεται, ενδεχομένως, το άρθρο 522 παράγραφοι 4, 5 και 6.

5. Τα εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης δεν επιτρέπεται να μεταφερθούν από μια αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης σε άλλη χωρίς να λήξει το καθεστώς, όταν η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης από την οποία ή προς την οποία αποστέλλονται αυτά είναι αποθήκη τύπου Β.

Υποτμήμα 6

Απογραφή

Άρθρο 527

Το τελωνείο ελέγχου μπορεί να απαιτήσει, αν το κρίνει απαραίτητο για τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης, να γίνεται, περιοδικά ή μη, απογραφή όλων ή μέρους των εμπορευμάτων που υπάγονται στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης.

Τμήμα 5

Λήξη του καθεστώτος

Άρθρο 528

1. Σε περίπτωση κοινής αποθήκευσης ισοδύναμων εμπορευμάτων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 524 παράγραφος 2, τα εμπορεύματα που διασαφίζονται για κάποιο τελωνειακό προορισμό θεωρούνται ως κοινοτικά ή μη, κατ’ επιλογή του ενδιαφερομένου.

Η εφαρμογή του πρώτου εδαφίου δεν δύναται σε καμιά περίπτωση να έχει ως αποτέλεσμα να παρέχεται τελωνειακός χαρακτήρας σε ποσότητα εμπορευμάτων μεγαλύτερη από την ποσότητα εμπορευμάτων με το χαρακτήρα αυτό, τα οποία βρίσκονται πράγματι στην αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης κατά την έξοδο των εμπορευμάτων που διασαφίζονται για κάποιο τελωνειακό προορισμό.

2. Σε περίπτωση πλήρους καταστροφής ή ανεπανόρθωτης βλάβης των εμπορευμάτων, το μέρος των υπαχθέντων στο καθεστώς εμπορευμάτων που καταστράφηκε ή απωλέσθηκε προσδιορίζεται κατ' αναλογία των εμπορευμάτων του ίδιου είδους, που είχαν υπαχθεί στο καθεστώς και είχαν τοποθετηθεί στους χώρους της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης τη στιγμή κατά την οποία επήλθε η καταστροφή ή η απώλεια, εκτός αν ο διαχειριστής της αποθήκης αποδείξει την πραγματική ποσότητα των καταστραφέντων ή απωλεσθέντων εμπορευμάτων, που είχαν υπαχθεί στο καθεστώς.

Τμήμα 6

Ειδικές διατάξεις για τα κοινοτικά γεωργικά προϊόντα

Άρθρο 529

Τα τμήματα 1 έως 5 εφαρμόζονται στα εμπορεύματα με προχρηματοδότηση, που υπάγονται στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης σύμφωνα με το άρθρο 98 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κώδικα, με εξαίρεση το άρθρο 522 και το άρθρο 524.

Άρθρο 530

1. Η διασάφηση που προβλέπεται στο άρθρο 513 παράγραφος 1, που αφορά τα εμπορεύματα με προχρηματοδότηση, πρέπει να καταρτίζεται στο έντυπο που προβλέπεται στο άρθρο 205.

2. Η «δήλωση πληρωμής» που προβλέπεται στο άρθρο 25 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3665/87 της Επιτροπής αποτελείται από αντίγραφο του εγγράφου που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

3. Στη δήλωση πρέπει να επισυνάπτονται όλα τα έγγραφα των οποίων η προσκόμιση είναι απαραίτητη για την υπαγωγή στο καθεστώς των εμπορευμάτων με προχρηματοδότηση, και ειδικότερα το πιστοποιητικό εξαγωγής ή προκαθορισμού, όπως αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88 της Επιτροπής [17].

[17] ΕΕ αριθ. L 331 της 2. 12. 1988, σ. 1.

Άρθρο 531

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, η αποδοχή της διασάφησης υπαγωγής στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης εμπορευμάτων με προχρηματοδότηση, που αναφέρεται στο άρθρο 530, προϋποθέτει τη σύσταση εγγύησης, σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 565/80 του Συμβουλίου και του άρθρου 31 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3665/87 της Επιτροπής. Οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85 της Επιτροπής [18] ισχύουν.

[18] ΕΕ αριθ. L 205 της 3. 8. 1985, σ. 5.

2. Οι τελωνειακές αρχές έχουν την ευχέρεια να επιτρέπουν τη σύσταση της εγγύησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μετά την αποδοχή της διασάφησης για την υπαγωγή στο καθεστώς, υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 31 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3665/87 της Επιτροπής.

Άρθρο 532

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 815/89 της Επιτροπής [19], τα εμπορεύματα με προχρηματοδότηση, που υπάγονται στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης, είναι δυνατό να υποστούν τις συνήθεις εργασίες που προβλέπονται στο άρθρο 28 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3665/87 της Επιτροπής, που περιλαμβάνονται στην κατάσταση του παραρτήματος 73.

[19] ΕΕ αριθ. L 86 της 31. 3. 1989, σ. 34.

Άρθρο 533

1. Το καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης λήγει με την αποδοχή διασάφησης εξαγωγής.

2. Μετά την αποδοχή της διασάφησης εξαγωγής, τα εμπορεύματα παραμένουν υπό τελωνειακό έλεγχο μέχρις ότου εγκαταλείψουν το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

Κατά την περίοδο αυτή, τα εμπορεύματα μπορεί να αποθηκευτούν στους χώρους αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης χωρίς να υπαχθούν στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης.

3. Η εφαρμογή του παρόντος άρθρου από το τελωνείο ελέγχου δεν προδικάζει τους ελέγχους που πρέπει να πραγματοποιούν οι αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο εφαρμογής της κοινής γεωργικής πολιτικής.

Άρθρο 534

1. Η διασάφηση εξαγωγής εμπορευμάτων με προχρηματοδότηση που υπάγονται στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης πρέπει να καταρτίζεται στο έντυπο που προβλέπεται στο άρθρο 205.

2. Στη διασάφηση πρέπει να επισυνάπτονται όλα τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 221, και ειδικότερα το πιστοποιητικό εξαγωγής ή προκαθορισμού που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88 της Επιτροπής.

3. Η ημερομηνία εξόδου των εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας αναγράφεται στην πίσω σελίδα του εγγράφου που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Αν, πριν εγκαταλείψουν το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, τα εμπορεύματα, για τα οποία έγινε δεκτή διασάφηση εξαγωγής, διασχίζουν ένα μέρος του εν λόγω εδάφους, εφαρμόζονται οι διαδικασίες που προβλέπονται στα άρθρα 6, 6α και 7 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3665/87 της Επιτροπής.

4. Θεωρούνται ότι έχουν εγκαταλείψει το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας τα εμπορεύματα που έλαβαν προορισμό που εξομοιούται προς εξαγωγή, σύμφωνα με τα άρθρα 34 και 42 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3665/87 της Επιτροπής.

Τμήμα 7

Χρησιμοποίηση της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης χωρίς υπαγωγή των εμπορευμάτων στο καθεστώς

Υποτμήμα 1

Κοινοτικά εμπορεύματα

Άρθρο 535

Η μεταποίηση βασικών προϊόντων με προχρηματοδότηση στους χώρους αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 565/80 του Συμβουλίου.

Άρθρο 536

1. Όταν οι τελωνειακές αρχές απαιτούν κοινοτικά εμπορεύματα, εκτός από εκείνα που περιλαμβάνονται στο άρθρο 98 παράγραφος 2 στοιχείο β) και παράγραφος 3 του κώδικα, τα οποία είναι αποθηκευμένα στην αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης, να εγγράφονται στη λογιστική αποθήκης που αναφέρεται στο άρθρο 105 του κώδικα, σύμφωνα με το άρθρο 106 παράγραφος 3 του κώδικα, ο τελωνειακός χαρακτήρας των εν λόγω εμπορευμάτων πρέπει να προκύπτει σαφώς από τη σχετική ένδειξη.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 524, το τελωνείο ελέγχου μπορεί να προβλέπει ειδικές λεπτομέρειες για την εξακρίβωση της ταυτότητας των εν λόγω εμπορευμάτων, κυρίως για να μπορεί να τα ξεχωρίζει από τα εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης και είναι αποθηκευμένα στον ίδιο χώρο.

3. Τα εμπορεύματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορεί να χρησιμοποιούνται για συνήθεις εργασίες, τελειοποίηση προς επανεξαγωγή ή μεταποίηση υπό τελωνειακό έλεγχο.

Άρθρο 537

Στους χώρους της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης επιτρέπεται να αποθηκεύονται, χωρίς να υπάγονται στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης, τα εμπορεύματα:

- που πρέπει να παραμείνουν υπό τελωνειακό έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3665/87 της Επιτροπής,

- που παραμένουν στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, ενόψει μεταφόρτωσής τους βάσει του άρθρου 6α του ίδιου κανονισμού.

Στα εμπορεύματα αυτά εφαρμόζεται το άρθρο 536 παράγραφοι 1 και 2.

Υποτμήμα 2

Μη κοινοτικά εμπορεύματα

Άρθρο 538

1. Το παρόν υποτμήμα εφαρμόζεται στις πράξεις τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, σύστημα αναστολής ή μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο που πραγματοποιούνται στους χώρους αποθηκών τύπου Α, Γ και Δ, στις οποίες επιτρέπεται η εφαρμογή της διαδικασίας εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εισαγωγέα τόπο για την υπαγωγή στο καθεστώς, την επανεξαγωγή ή τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία.

2. Στην περίπτωση που το παρόν υποτμήμα δεν προβλέπει ειδικές διατάξεις, εφαρμόζονται οι διατάξεις που προβλέπονται στο πλαίσιο των καθεστώτων τελειοποίησης προς επανεξαγωγή και μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο:

- στις πράξεις τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, σύστημα επιστροφής,

- στις πράξεις τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, με το σύστημα αναστολής και επιστροφής, και μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο, που πραγματοποιούνται στις αποθήκες τύπου Β και ΣΤ και στις αποθήκες που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση των εμπορευμάτων που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης σε αποθήκη τύπου Ε,

- στις πράξεις που πραγματοποιούνται στις αποθήκες τύπου Α, Γ και Δ και δεν πληρούν τους όρους της παραγράφου 1.

Άρθρο 539

Οι τελωνειακές αρχές αρνούνται τη χορήγηση άδειας για εφαρμογή των ευνοϊκών απλουστευμένων διαδικασιών που αναφέρονται στο παρόν υποτμήμα, αν δεν παρέχονται όλες οι αναγκαίες εγγυήσεις για την καλή διεξαγωγή των εργασιών.

Οι τελωνειακές αρχές έχουν τη δυνατότητα να αρνηθούν τη χορήγηση άδειας σε άτομα που δεν προβαίνουν συχνά σε πράξεις τελειοποίησης προς επανεξαγωγή ή μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο, με την επιφύλαξη του άρθρου 15.

Άρθρο 540

Οι πράξεις τελειοποίησης ή μεταποίησης, που διενεργούνται στο πλαίσιο του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή ή μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο, κατά περίπτωση, στους χώρους αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης που αναφέρεται στο άρθρο 538, παράγραφος 1, πραγματοποιούνται μόνον μετά από χορήγηση της άδειας που αναφέρεται στο άρθρο 61 ή στο άρθρο 651 ανάλογα με την περίπτωση. Στην άδεια πρέπει να ορίζεται σε ποια αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης (με αναφορά του τύπου αυτής) διενεργούνται οι εν λόγω πράξεις.

Άρθρο 541

1. Για να χρησιμοποιήσει τις διαδικασίες που προβλέπονται στο παρόν υποτμήμα, ο δικαιούχος της άδειας πρέπει να τηρεί, κατά περίπτωση, «καταχωρήσεις για την τελειοποίηση προς επανεξαγωγή» ή «καταχωρήσεις για τη μεταποίηση υπό τελωνειακό έλεγχο» οι οποίες αναφέρονται αντίστοιχα στα άρθρα 556, παράγραφος 3 και 651, παράγραφος 3, που πρέπει επίσης να περιέχουν τα στοιχεία της άδειας.

2. Για τη σύνταξη του εκκαθαριστικού λογαριασμού που αναφέρεται στο άρθρο 595 ή στο άρθρο 664, η αναφορά στις εγγραφές που πραγματοποιούνται στις καταχωρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αντικαθιστά την αναφορά στις διασαφήσεις και τα έγγραφα που αναφέρεται στο άρθρο 595, παράγραφος 3 ή στο άρθρο 664, παράγραφος 3.

3. Οι εγγραφές στις «καταχωρήσεις για την τελειοποίηση προς επανεξαγωγή» ή «στις καταχωρήσεις για τη μεταποίηση υπό τελωνειακό έλεγχο» πρέπει να επιτρέπουν στις τελωνειακές αρχές να επαληθεύουν ανά πάσα στιγμή την ακριβή κατάσταση όλων των εμπορευμάτων ή όλων των προϊόντων που έχουν υπαχθεί σε ένα από τα εν λόγω καθεστώτα.

Άρθρο 542

1. Η υπαγωγή εμπορευμάτων στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή ή μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο κατά τη στιγμή της εισόδου τους στην αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης πραγματοποιείται μέσω της διαδικασίας εκτελωνισμού στον προσδιοριζόμενο από τον εισαγωγέα τόπο, που αναφέρεται στο άρθρο 276.

2. Η εγγραφή στις «καταχωρήσεις για την τελειοποίηση προς επανεξαγωγή» ή στις «καταχωρήσεις για τη μεταποίηση υπό τελωνειακό έλεγχο», πρέπει να αναφέρει το έγγραφο με την κάλυψη του οποίου μεταφέρθηκαν τα εμπορεύματα.

Άρθρο 543

1. Η υπαγωγή στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή ή στο καθεστώς μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο εμπορευμάτων, τα οποία βρίσκονται σε αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης πραγματοποιείται μέσω της διαδικασίας εκτελωνισμού στον προσδιοριζόμενο από τον εισαγωγέα τόπο, που αναφέρεται στο άρθρο 276.

2. Το καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης λήγει με τη σχετική εγγραφή στις «καταχωρήσεις για την τελειοποίηση προς επανεξαγωγή» ή στις «καταχωρήσεις για τη μεταποίηση υπό τελωνειακό έλεγχο», ανάλογα με την περίπτωση. Τα στοιχεία αναφοράς της εγγραφής αυτής σημειώνονται στη λογιστική αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης.

Άρθρο 544

1. Η υπαγωγή στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης παράγωγων προϊόντων ή αρχικών εμπορευμάτων, που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή σε αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης, ή μεταποιημένων προϊόντων ή αρχικών εμπορευμάτων που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο σε αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης, πραγματοποιείται μέσω της διαδικασίας εκτελωνισμού στον προσδιοριζόμενο από τον εισαγωγέα τόπο, που αναφέρεται στο άρθρο 272.

2. Το καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή ή μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο λήγει με σχετική εγγραφή στη λογιστική αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης. Τα στοιχεία αναφοράς της εγγραφής αυτής σημειώνονται στις «καταχωρήσεις για την τελειοποίηση προς επανεξαγωγή» ή στις «καταχωρήσεις για τη μεταποίηση υπό τελωνειακό έλεγχο», ανάλογα με την περίπτωση.

3. Οι ενδείξεις, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 610 πρέπει να εγγράφονται στη λογιστική αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης.

Άρθρο 545

1. Όταν η λήξη του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή για τα παράγωγα προϊόντα ή αρχικά εμπορεύματα, ή του καθεστώτος μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο για τα μεταποιημένα προϊόντα ή τα αρχικά εμπορεύματα, πραγματοποιείται κατά τη στιγμή εξόδου από την αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης λόγω της επανεξαγωγής αυτών των προϊόντων ή εμπορευμάτων, η τελευταία αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία εκτελωνισμού στον προσδιοριζόμενο από τον εισαγωγέα τόπο που αναφέρεται στο άρθρο 283.

2. Όταν η λήξη του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή για τα παράγωγα προϊόντα ή αρχικά εμπορεύματα, ή του καθεστώτος μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο για τα μεταποιημένα προϊόντα ή τα αρχικά εμπορεύματα, πραγματοποιείται κατά τη στιγμή της εξόδου από την αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης, με θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των εν λόγω προϊόντων ή εμπορευμάτων, η τελευταία αυτή διενεργείται σύμφωνα με τη διαδικασία εκτελωνισμού στον προσδιοριζόμενο από τον εισαγωγέα τόπο που αναφέρεται στο άρθρο 263 έως 267.

3. Όταν η λήξη του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή για τα παράγωγα προϊόντα ή αρχικά εμπορεύματα, ή του καθεστώτος μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο για τα μεταποιημένα προϊόντα ή τα αρχικά εμπορεύματα, πραγματοποιείται κατά τη στιγμή της εξόδου από την αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης, με την υπαγωγή σε καθεστώς εκτός από τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία ή την επανεξαγωγή, η εν λόγω υπαγωγή διενεργείται σύμφωνα με τις συνήθεις ή απλουστευμένες διαδικασίες που προβλέπονται γι'αυτόν τον σκοπό.

4. Δεν απαιτείται σημείωση της εξόδου των παράγωγων προϊόντων ή αρχικών εμπορευμάτων ή των μεταποιημένων προϊόντων ή αρχικών εμπορευμάτων, αντίστοιχα, από την αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης στη λογιστική αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης.

Άρθρο 546

Το άρθρο 544 παράγραφος 2 και το άρθρο 545 παράγραφοι 2 και 4 δεν εμποδίζουν την εφαρμογή των άρθρων 122, 135 και 136 του κώδικα, όσον αφορά τη δασμολόγηση εμπορευμάτων ή προϊόντων που έχουν υπαχθεί στα καθεστώτα τελειοποίησης προς επανεξαγωγή ή μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο.

Άρθρο 547

1. Εφόσον δεν θίγεται η κανονικότητα των πράξεων, οι τελωνειακές αρχές επιτρέπουν τα μη κοινοτικά εμπορεύματα, που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης, να αποθηκεύονται μαζί με τα εμπορεύματα εισαγωγής ή τα παράγωγα προϊόντα, που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, στις ίδιες αποθηκευτικές εγκαταστάσεις.

2. Η πρόσδοση σε κάποιο εμπόρευμα του χαρακτήρα εμπορεύματος που έχει υπαχθεί στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης ή παράγωγου προϊόντος ή αρχικού εμπορεύματος που έχει υπαχθεί στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, συνεπάγεται την εφαρμογή, όσον αφορά το εν λόγω εμπόρευμα, όλων των διατάξεων που διέπουν το καθεστώς αυτό, συμπεριλαμβανομένων, κυρίως, των κανόνων που αφορούν τη δασμολόγηση και την είσπραξη εξισωτικών τόκων.

3. Εφαρμόζονται κατ’ αναλογία το άρθρο 524 παράγραφος 2 και το άρθρο 528 παράγραφοι 1 και 2.

Τμήμα 8

Ανταλλαγή πληροφοριών

Άρθρο 548

Κατ’ εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου, κάθε κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με τα γενικά μέτρα τα οποία αφορούν:

- τον καθορισμό των τελωνειακών αρχών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 509,

- το άρθρο 104 του κώδικα,

- το άρθρο 106 παράγραφος 3 του κώδικα,

- το άρθρο 513 παράγραφος 3.

Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πληροφορίες αυτές στη σειρά C της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Τελειοποίηση προς επανεξαγωγή

Τμήμα 1

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 549

Κατά την έννοια του παρόντος κεφαλαίου νοούνται ως:

α) Κύρια παράγωγα προϊόντα: τα παράγωγα προϊόντα, για τη λήψη των οποίων έχει επιτραπεί το καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή·

β) Δευτερεύοντα παράγωγα προϊόντα: τα παράγωγα προϊόντα εκτός από τα κύρια παράγωγα προϊόντα, που προκύπτουν απαραιτήτως από εργασίες τελειοποίησης·

γ) Απώλειες: το μέρος των εμπορευμάτων εισαγωγής που καταστρέφεται και εξαφανίζεται κατά τη διάρκεια των εργασιών τελειοποίησης, ιδίως λόγω εξάτμισης, ξήρανσης, διαφυγής υπό μορφή αερίων, διαφυγής στα ύδατα απόπλυσης·

δ) Ποσοτική μέθοδος: η κατανομή των εμπορευμάτων εισαγωγής στα διάφορα παράγωγα προϊόντα σε συνάρτηση με την ποσότητα των εν λόγω εμπορευμάτων·

ε) Μέθοδος κατ' αξία: η κατανομή των εμπορευμάτων εισαγωγής μεταξύ των διαφόρων παράγωγων προϊόντων ανάλογα με την αξία των παράγωγων προϊόντων·

στ) Μεταποιητές: τα πρόσωπα που πραγματοποιούν όλες ή μέρος των εργασιών τελειοποίησης·

ζ) Συμψηφισμός στο ισοδύναμο: το σύστημα που επιτρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κώδικα, τα παράγωγα προϊόντα να λαμβάνονται από ισοδύναμα εμπορεύματα, τα οποία πρέπει να πληρούν τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 569 παράγραφος 1·

η) Προκαταβολική εξαγωγή: το σύστημα που επιτρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κώδικα, τα παράγωγα εμπορεύματα που λαμβάνονται από ισοδύναμα εμπορεύματα να εξάγονται εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας πριν από την υπαγωγή των εμπορευμάτων εισαγωγής στο καθεστώς με το σύστημα της αναστολής·

θ) Τριγωνικές συναλλαγές: το σύστημα σύμφωνα με το οποίο η υπαγωγή εμπορευμάτων εισαγωγής στο καθεστώς στην Κοινότητα πραγματοποιείται σε τελωνείο άλλο από εκείνο μέσω του οποίου πραγματοποιήθηκε η προκαταβολική εξαγωγή των παράγωγων προϊόντων·

ι) Προθεσμία επανεξαγωγής: η προθεσμία εντός της οποίας τα προϊόντα πρέπει να έχουν λάβει έναν από τους προβλεπόμενους επιτρεπόμενους προορισμούς κατ' εφαρμογή του άρθρου 89 του κώδικα·

κ) Μηνιαίος συγκεντρωτικός υπολογισμός: η εφαρμογή του άρθρου 118 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κώδικα σε σχέση με τις προθεσμίες επανεξαγωγής που αρχίζουν κατά τη διάρκεια συγκεκριμένου ημερολογιακού μήνα·

λ) Τριμηνιαίος συγκεντρωτικός υπολογισμός: η εφαρμογή του άρθρου 118 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κώδικα σε σχέση με τις προθεσμίες επανεξαγωγής που αρχίζουν κατά τη διάρκεια συγκεκριμένου τριμήνου.

Άρθρο 550

Τα εμπορεύματα στα οποία εφαρμόζεται το άρθρο 114 παράγραφος 2 στοιχείο γ) τέταρτη περίπτωση του κώδικα και τα οποία αποτελούν το αντικείμενο ενισχύσεων στην παραγωγή περιλαμβάνονται στο παράρτημα 74.

Τμήμα 2

Παραχώρηση του καθεστώτος - Συνήθης διαδικασία

Άρθρο 551

1. Το σύστημα αναστολής παρέχεται μόνο όταν ο αιτών έχει συγκεκριμένη πρόθεση για επανεξαγωγή των κύριων παράγωγων προϊόντων εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας. Σ’ αυτή την περίπτωση, το σύστημα αυτό μπορεί να παρασχεθεί για όλα τα εμπορεύματα που πρόκειται να τελειοποιηθούν.

2. Το σύστημα επιστροφής παρέχεται μόνο στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 124 του κώδικα, όταν υπάρχει δυνατότητα εξαγωγής των κύριων παράγωγων προϊόντων εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας.

3. Όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις παροχής του ενός ή του άλλου συστήματος, ο αιτών μπορεί να ζητήσει την έκδοση άδειας, είτε με το σύστημα της αναστολής είτε με εκείνο της επιστροφής.

Άρθρο 552

1. Οι οικονομικοί όροι που προβλέπονται στο άρθρο 117 στοιχείο γ) του κώδικα θεωρείται ότι πληρούνται ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) εφόσον πρόκειται για μια από τις ακόλουθες εργασίες με τον αντίστοιχο κωδικό τους:

i) εργασίες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της εκτέλεσης σύμβασης έργου «φασόν», που έχει συναφθεί με πρόσωπο εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα. Ως εργασία «φασόν» νοείται κάθε εργασία τελειοποίησης που εκτελείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και για λογαριασμό εντολέα εγκατεστημένου εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας και, κατά κανόνα, έναντι πληρωμής μόνο του κόστους μεταποίησης εμπορευμάτων εισαγωγής που τίθενται αμέσως ή εμμέσως στη διάθεση του δικαιούχου της άδειας (κωδικός 6201),

ii) εργασίες που πραγματοποιούνται σε εμπορεύματα χωρίς εμπορικό χαρακτήρα (κωδικός 6202),

iii) επισκευές, συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης της λειτουργίας και της ρύθμισης (κωδικός 6301),

iv) συνήθεις εργασίες που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της συντήρησης των εμπορευμάτων, στη βελτίωση της εμφάνισης ή της εμπορικής τους ποιότητας ή στην προετοιμασία της διανομής ή της μεταπώλησής τους (κωδικός 6302),

v) εργασίες που αφορούν εμπορεύματα, η αξία (κάθε είδους) των οποίων, ανά οκταψήφιο κωδικό ΣΟ, που εισάγεται βάσει άδειας δεν υπερβαίνει, ανά αιτούντα και ανά ημερολογιακό έτος, τις 200 000 Ecu, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μεταποιητών που εκτελούν την πράξη τελειοποίησης.

Ωστόσο, για τα εμπορεύματα ή τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στον πίνακα του παραρτήματος 75, η αξία αυτή καθορίζεται σε 100 000 Ecu. Η αξία είναι η δασμολογητέα αξία των εμπορευμάτων που υπολογίζεται βάσει των γνωστών στοιχείων και των εγγράφων που προσκομίζονται κατά την κατάθεση της αίτησης.

Η εφαρμογή του σημείου αυτού μπορεί να ανασταλεί για συγκεκριμένο εμπόρευμα εισαγωγής σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει η επιτροπή (κωδικός 6400)·

β) αν εμπορεύματα συγκρίσιμα προς εκείνα που προορίζονται να υποβληθούν σε εργασίες τελειοποίησης δεν παράγονται στην Κοινότητα (κωδικός 6101).

Ως «συγκρίσιμα εμπορεύματα» νοούνται τα εμπορεύματα που υπάγονται στον ίδιο οκταψήφιο κωδικό της συνδυασμένης ονοματολογίας, που παρουσιάζουν την ίδια εμπορική ποιότητα και διαθέτουν τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά, όταν εκτιμώνται σε συνάρτηση με τα παράγωγα προϊόντα που πρόκειται να ληφθούν.

γ) αν «συγκρίσιμα εμπορεύματα», που καθορίζονται στο στοιχείο β) δεν παράγονται στην Κοινότητα ή δεν παράγονται σε επαρκή ποσότητα (κωδικός 6102)·

δ) αν συγκρίσιμα εμπορεύματα που καθορίζονται στο στοιχείο β) δεν μπορεί να τεθούν στη διάθεση του αιτούντα εντός των κατάλληλων προθεσμιών από τους παραγωγούς που είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα. Δεν υπάρχουν «κατάλληλες προθεσμίες» όταν οι παραγωγοί που είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα δεν είναι σε θέση να θέσουν στη διάθεση του μεταποιητή συγκρίσιμα εμπορεύματα εντός της αναγκαίας προθεσμίας για την πραγματοποίηση της προβλεπόμενης εμπορικής πράξης, παρά το γεγονός ότι υποβλήθηκε σ’ αυτούς σχετική αίτηση την κατάλληλη στιγμή (κωδικός 6103)·

ε) αν συγκρίσιμα εμπορεύματα που καθορίζονται στο στοιχείο β) παράγονται στην Κοινότητα αλλά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

i) η τιμή τους καθιστά οικονομικώς αδύνατη την προβλεπόμενη εμπορική πράξ