31993R1963

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1963/93 της Επιτροπής της 20ής Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88 περί κοινών τρόπων εφαρμογής του καθεστώτος πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα, όσον αφορά ιδίως ορισμένες γεωργονομισματικές πτυχές

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 177 της 21/07/1993 σ. 0019 - 0020
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 51 σ. 0020
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 51 σ. 0020


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1963/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88 περί κοινών τρόπων εφαρμογής του καθεστώτος πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα, όσον αφορά ιδίως ορισμένες γεωργονομισματικές πτυχές

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 1992 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των σιτηρών (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 2, το άρθρο 12 παράγραφος 6, το άρθρο 13 παράγραφος 6 και το άρθρο 21, καθώς και τις αντίστοιχες διατάξεις των άλλων κανονισμών περί κοινής οργανώσεως της αγοράς για τα γεωργικά προϊόντα,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92 του Συμβουλίου της 28ης Δεκεμβρίου 1992 σχετικά με τη λογιστική μονάδα και τις ισοτιμίες μετατροπής που πρέπει να εφαρμόζονται στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής (2), και ιδίως το άρθρο 12,

Εκτιμώντας:

ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92 θέσπισε νέο γεωργονομισματικό καθεστώς που καταργεί τα νομισματικά εξισωτικά ποσά από την 1η Ιανουαρίου 1993 7 ότι πρέπει να προσαρμοστεί ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88 της Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2101/92 (4), στο νέο αυτό καθεστώς 7

ότι το άρθρο 12 παράγραφος 4 τέταρτη περίπτωση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1068/93 της Επιτροπής της 30ής Απριλίου 1993 για τις λεπτομέρειες καθορισμού και εφαρμογής των ισοτιμιών που χρησιμοποιούνται στο γεωργικό τομέα (5) προβλέπει γενεσιουργό αιτία της γεωργικής ισοτιμίας μετατροπής που πρέπει να προσδιοριστεί για τη σύσταση εγγυήσεων κατά την αίτηση πιστοποιητικού 7

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη όλων των σχετικών επιτροπών διαχείρισης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88 τροποποιείται ως εξής:

1. Στο άρθρο 3 διαγράφονται οι παράγραφοι 4 και 6.

2. Στο άρθρο 5 η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3. Επιτρέπεται στα κράτη μέλη να μην απαιτήσουν το ή τα πιστοποιητικά εξαγωγής για τις αποστολές προϊόντων ή/και εμπορευμάτων που πραγματοποιούν ιδιώτες ή ενώσεις ιδιωτών ενόψει της δωρεάν διανομής τους για ανθρωπιστικούς σκοπούς σε τρίτες χώρες όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθοι όροι:

α) δεν ζητείται καμία επιστροφή από εκείνους που επιθυμούν να ωφεληθούν από την απαλλαγή αυτή 7

β) οι αποστολές αυτές δεν είναι τακτικές, αποτελούνται από ποικίλα προϊόντα ή/και εμπορεύματα και δεν υπερβαίνουν συνολικό όγκο 30 000 χιλιογράμμων ανά μεταφορικό μέσο και

γ) οι αρμόδιες αρχές διαθέτουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία όσον αφορά τον προσδιορισμό των προϊόντων ή/και εμπορευμάτων και την επιτυχή ολοκλήρωση της ενέργειας.

Η παρακάτω ένδειξη τίθεται στο τετραγωνίδιο 44 της δήλωσης εξαγωγής: "Καμία επιστροφή - άρθρο 5 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88".»

3. Το άρθρο 8 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Το πιστοποιητικό εισαγωγής ή εξαγωγής εγκρίνει και δημιουργεί αντίστοιχα την υποχρέωση να εισαχθεί ή να εξαχθεί, βάσει του πιστοποιητικού και, εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας, κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος του, η συγκεκριμένη ποσότητα του εν λόγω προϊόντος ή/και εμπορεύματος. Το πιστοποιητικό αυτό συνοδεύεται ή μπορεί να συνοδεύεται, ανάλογα με την περίπτωση, από τον προκαθορισμό του ποσοστού εισφοράς ή της επιστροφής καθώς και του εξισωτικού ποσού προσχώρησης με τους όρους που καθορίζονται από τους κανόνες που διέπουν το σχετικό τομέα.»

4. Στο άρθρο 14 παράγραφος 2 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης με την έννοια του πρώτου εδαφίου καθορίζει τη γενεσιουργό αιτία της γεωργικής ισοτιμίας μετατροπής για το ποσό της εγγύησης.»

5. Στο άρθρο 30 παράγραφος 1, το δεύτερο και τρίτο εδάφιο διαγράφονται.

6. Στο άρθρο 44 παράγραφος 9, το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«δ) για τη σύγκριση μεταξύ του ποσού της προκαθορισμένης επιστροφής και του ποσού της επιστροφής που ισχύει την τελευταία ημέρα της περιόδου ισχύος του πιστοποιητικού, λαμβάνονται υπόψη, κατά περίπτωση, τα εξισωτικά ποσά "προσχώρησης" και άλλα ποσά που προβλέπονται από την κοινοτική ρύθμιση.»

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Ιουλίου 1993.

Για την Επιτροπή

Renι STEICHEN

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ αριθ. L 181 της 1. 7. 1992, σ. 21.

(2) ΕΕ αριθ. L 387 της 31. 12. 1992, σ. 1.

(3) ΕΕ αριθ. L 331 της 2. 12. 1988, σ. 1.

(4) ΕΕ αριθ. L 210 της 25. 7. 1992, σ. 18.

(5) ΕΕ αριθ. L 108 της 1. 5. 1993, σ. 106.