31993R1932

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1932/93 της Επιτροπής της 16ης Ιουλίου 1993 για την καθιέρωση μέτρων διασφάλισης όσον αφορά τις εισαγωγές βυσσίνων

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 174 της 17/07/1993 σ. 0035 - 0036


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1932/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουλίου 1993 για την καθιέρωση μέτρων διασφαλίσεως όσον αφορά τις εισαγωγές βυσσίνων

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1035/72 του Συμβουλίου της 18ης Μαΐου 1972 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των οπωροκηπευτικών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 638/93 (2), και ιδίως το άρθρο 29 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας:

ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2707/72 του Συμβουλίου (3) καθορίζει τους όρους εφαρμογής των μέτρων διασφαλίσεως στον τομέα των οπωροκηπευτικών,

ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1931/93 της Επιτροπής της 16ης Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1234/93 περί καθορισμού των τιμών αναγωγής των κερασιών για την περίοδο εμπορίας 1993 (4), τα βύσσινα έχουν αφαιρεθεί από το πεδίο εφαρμογής των τιμών αναγωγής των κερασιών- ότι, πράγματι, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της αγοράς εφέτος δεν ενδείκνυται η εφαρμογή της τιμής αναγωγής για το προϊόν αυτό- ότι, λόγω ελλείψεως ενός συστήματος προστασίας στα σύνορα, θα μπορούσε να θιγεί η εμπορία της κοινοτικής παραγωγής από τον ανταγωνισμό των τρίτων χωρών οι οποίες προσφέρουν σε τιμές αισθητά χαμηλότερες από τις τιμές με τις οποίες μπορούν να διατεθούν στο εμπόριο τα κοινοτικά προϊόντα- ότι, σε παρόμοιες περιστάσεις η κοινοτική αγορά θα απειληθεί να υποστεί σοβαρές διαταραχές, από τις οποίες είναι δυνατόν να διακυβευθούν οι στόχοι του άρθρου 39 της συνθήκης-

ότι πρέπει, συνεπώς, να θεσπιστούν τα μέτρα με τα οποία θα αποφευχθούν οι εισαγωγές σε χαμηλές τιμές- ότι το καταλληλότερο σύστημα για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός είναι ένα σύστημα ελάχιστης τιμής κατά την εισαγωγή και επιβολή αντισταθμιστικών εισφορών στα προϊόντα που αθετούν την τιμή αυτή-

ότι πρέπει να καθοριστεί η ελάχιστη τιμή λαμβάνοντας υπόψη την τιμή αναγωγής των κερασιών και τη διαφορά της τιμής που διαπιστώθηκε στην αγορά μεταξύ των βυσσίνων που προορίζονται για μεταποίηση και των κερασιών που προορίζονται για την επιτραπέζια κατανάλωση,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1. Κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα των βυσσίνων που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 0809 20 20 και 0809 20 60, η ελάχιστη τιμή που πρέπει να τηρηθεί καθορίζεται σε 47,63 Ecu ανά 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους.

2. Όταν η τιμή εισαγωγής είναι χαμηλότερη από την ελάχιστη τιμή που αναφέρεται στην παράγραφο 1, εισπράττεται αντισταθμιστική εισφορά που ισούται με τη διαφορά μεταξύ των δύο αυτών τιμών.

Άρθρο 2

1. Δεν τηρείται η ελάχιστη τιμή κατά την εισαγωγή όταν η τιμή κατά την εισαγωγή εκφρασμένη στο νόμισμα του κράτους μέλους της θέσεως σε ελεύθερη κυκλοφορία είναι χαμηλότερη από την ελάχιστη τιμή κατά την εισαγωγή που εφαρμόζεται την ημέρα αποδοχής της δηλώσεως για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία.

2. Τα συστατικά στοιχεία της τιμής εισαγωγής είναι:

α) η τιμή fob που ισχύει στη χώρα καταγωγής-

β) το κόστος μεταφοράς και ασφάλισης έως το σημείο εισόδου στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

3. Κατά την έννοια της παραγράφου 2, ως "τιμή fob" νοείται η πληρωθείσα ή πληρωτέα τιμή για την ποσότητα προϊόντων που περιλαμβάνεται σε μια παρτίδα, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης φόρτωσης επί ενός μεταφορικού μέσου στο χώρο φόρτωσης της χώρας καταγωγής καθώς και τα υπόλοιπα έξοδα, στα οποία το προϊόν υπόκειται στην εν λόγω χώρα. Η τιμή fob δεν περιλαμβάνει τη δαπάνη για οποιαδήποτε υπηρεσία που επιβαρύνει τον πωλητή από τη στιγμή κατά την οποία τα προϊόντα φορτώνονται στον τόπο μεταφοράς.

4. Η τιμή καταβάλλεται στον πωλητή το αργότερο εντός τριμήνου από την επόμενη της αποδοχής από τις τελωνειακές αρχές δήλωσης για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία.

5. Εφόσον τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2 εκφράζονται σε νόμισμα άλλο από το νόμισμα του κράτους μέλους εισαγωγής, οι διατάξεις που ρυθμίζουν την εκτίμηση της αξίας των εμπορευμάτων για τελωνειακούς σκοπούς εφαρμόζονται κατά την μετατροπή του εν λόγω νομίσματος στο νόμισμα του κράτους μέλους εισαγωγής.

Άρθρο 3

1. Κατά τη διεκπεραίωση των τελωνειακών διατυπώσεων εισαγωγής, για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, οι τελωνειακές αρχές συγκρίνουν την τιμή εισαγωγής κάθε φορτίου με την ελάχιστη τιμή εισαγωγής.

2. Η τιμή εισαγωγής περιλαμβάνεται στη δήλωση για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, η δήλωση δε αυτή συνοδεύεται από όλα τα έγγραφα που είναι αναγκαία για την εξακρίβωση της τιμής.

3. Στην περίπτωση κατά την οποία:

α) το τιμολόγιο που υποβάλλεται στις τελωνειακές αρχές δεν έχει εκδοθεί από τον εξαγωγέα στη χώρα καταγωγής των προϊόντων ή

β) οι αρχές δεν έχουν πεισθεί ότι η τιμή που περιλαμβάνεται στη δήλωση ανταποκρίνεται στην πρακτική τιμή εισαγωγής ή

γ) η πληρωμή δεν έχει πραγματοποιηθεί εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 4,

οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για τον καθορισμό της τιμής εισαγωγής, αναφερόμενες, ιδίως, στην τιμή μεταπωλήσεως που εφαρμόζει ο εισαγωγέας.

Άρθρο 4

Ο εισαγωγέας διατηρεί απόδειξη της πληρωμής στον πωλητή. Η απόδειξη αυτή καθώς και τα εμπορικά έγγραφα, όπως τιμολόγια, συμβάσεις και αλληλογραφία, που αφορούν την αγορά και την πώληση των προϊόντων πρέπει να διατηρούνται κατά τη διάρκεια τριών ετών, στη διάθεση των τελωνειακών αρχών για εξακρίβωση.

Άρθρο 5

Με αίτησή του ο ενδιαφερόμενος μπορεί να παραιτηθεί από τα πιστοποιητικά που εκδόθηκαν και δεν χρησιμοποιήθηκαν στο σύνολό τους ή εν μέρει πριν από την ημερομηνία θέσεως σε ισχύ του παρόντος κανονισμού. Στην περίπτωση αυτή αποδεσμεύεται η εγγύηση που αφορά τις σχετικές ποσότητες.

Άρθρο 6

1. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται για τα προϊόντα για τα οποία έχει αποδειχθεί ότι εγκατέλειψαν τη χώρα καταγωγής πριν από την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος κανονισμού.

2. Τα ενδιαφερόμενα μέρη παρέχουν ικανοποιητική απόδειξη για τις αρμόδιες αρχές, ότι πληρούνται οι όροι που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Ωστόσο, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να θεωρήσουν ότι τα προϊόντα έχουν εγκαταλείψει τη χώρα καταγωγής πριν από την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος κανονισμού, εφόσον υποβάλλεται ένα από τα ακόλουθα έγγραφα:

- σε περίπτωση θαλάσσιας ή ποτάμιας μεταφοράς, η φορτωτική από την οποία προκύπτει ότι η φόρτωση έλαβε χώρα πριν από την ημέρα αυτή,

- σε περίπτωση σιδηροδρομικής μεταφοράς, η φορτωτική η οποία έγινε από τις σιδηροδρομικές υπηρεσίες της χώρας αποστολής πριν από την ημέρα αυτή,

- σε περίπτωση οδικής μεταφοράς, το δελτίο TIR (διεθνείς οδικές μεταφορές) που συντάσσεται από το τελωνειακό γραφείο της χώρας καταγωγής πριν από την ημέρα αυτή,

- σε περίπτωση αεροπορικής μεταφοράς, η αεροπορική φορτωτική από την οποία προκύπτει ότι η αεροπορική εταιρεία παρέλαβε τα προϊόντα πριν από την ημέρα αυτή.

3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 εφαρμόζονται μόνο στην περίπτωση που η δήλωση για ελεύθερη κυκλοφορία έγινε αποδεκτή από τις τελωνειακές αρχές πριν από την 1η Αυγούστου 1993.

Άρθρο 6

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 16 Ιουλίου 1993.

Για την Επιτροπή

Rene STEICHEN

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ αριθ. L 118 της 20. 5. 1972, σ. 1.

(2) ΕΕ αριθ. L 69 της 20. 3. 1993, σ. 7.

(3) ΕΕ αριθ. L 291 της 28. 12. 1972, σ. 3.

(4) Βλέπε σελίδα 34 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.