31993R1717

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1717/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιουνίου 1993 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2224/92 για λεπτομέρειες εφαρμογής των ειδικών μέτρων για τον εφοδιασμό των Καναρίων Νήσων όσον αφορά το λυκίσκο

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 159 της 01/07/1993 σ. 0102 - 0102
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 50 σ. 0143
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 50 σ. 0143


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1717/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιουνίου 1993 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2224/92 για λεπτομέρειες εφαρμογής των ειδικών μέτρων για τον εφοδιασμό των Καναρίων Νήσων όσον αφορά το λυκίσκο

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1601/92 του Συμβουλίου της 15ης Ιουνίου 1992 για ειδικά μέτρα που αφορούν ορισμένα γεωργικά προϊόντα υπέρ των Καναρίων Νήσων (1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3714/92 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας:

ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2224/92 της Επιτροπής (3) έχει καθορίσει τις ποσότητες του ισοζυγίου προβλέψεων για το λυκίσκο, ο οποίος επωφελείται από την απαλλαγή της εισφοράς κατά την εισαγωγή προερχόμενος από τρίτες χώρες ή της κοινοτικής ενίσχυσης 7 ότι πρέπει να καθοριστούν οι εν λόγω ποσότητες για την περίοδο από 1ης Ιουλίου 1993 έως 30 Ιουνίου 1994 7 ότι πρέπει, επίσης, μετά από την πρώτη εμπειρία που αποκτήθηκε, να τροποποιηθεί το ποσό της εγγυήσεως που συνιστάται από τον ενδιαφερόμενο 7

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης Λυκίσκου,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2224/92 τροποποιείται ως εξής:

1. Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 1

Για την εφαρμογή των άρθρων 2 και 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/92, η ποσότητα των προβλέψεων εφοδιασμού με λυκίσκο, που εμπίπτει στον κωδικό ΣΟ 1210 και επωφελείται της απαλλαγής από την εισφορά κατά την άμεση εισαγωγή στις Καναρίους Νήσους, όταν προέρχεται από τρίτες χώρες ή της κοινοτικής ενίσχυσης, ορίζεται σε 500 τόνους για την περίοδο από 1ης Ιουλίου 1993 έως 30 Ιουνίου 1994.»

2. Στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β), το ποσό «5 Ecu ανά 100 χιλιόγραμμα» αντικαθίσταται από το ποσό «2,5 Ecu ανά 100 χιλιόγραμμα».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουλίου 1993.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 30 Ιουνίου 1993.

Για την Επιτροπή

Renι STEICHEN

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ αριθ. L 173 της 27. 6. 1992, σ. 13.

(2) ΕΕ αριθ. L 378 της 23. 12. 1992, σ. 23.

(3) ΕΕ αριθ. L 218 της 1. 8. 1992, σ. 89.