31993R0266

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 266/93 της Επιτροπής της 5ης Φεβρουαρίου 1993 περί λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3438/92 του Συμβουλίου για την πρόβλεψη ειδικών μέτρων για τη μεταφορά ορισμένων νωπών οπωροκηπευτικών που κατάγονται από την Ελλάδα, τα οποία αποστέλλονται το 1993

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 030 της 06/02/1993 σ. 0049 - 0050


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 266/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Φεβρουαρίου 1993 περί λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3438/92 του Συμβουλίου για την πρόβλεψη ειδικών μέτρων για τη μεταφορά ορισμένων νωπών οπωροκηπευτικών που κατάγονται από την Ελλάδα, τα οποία αποστέλλονται το 1993

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3438/92 του Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 1992 για την πρόβλεψη ειδικών μέτρων για τη μεταφορά ορισμένων νωπών οπωροκηπευτικών που κατάγονται από την Ελλάδα (1), και ιδίως το άρθρο 3,

Εκτιμώντας:

ότι με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3438/92 καθιερώθηκε προσωρινή ειδική αποζημίωση για τις αποστολές το 1992 και το 1993, με φορτηγά οχήματα, πλοία ή βαγόνια που διαθέτουν ψυγεία, από την Ελλάδα και με προορισμό τα άλλα κράτη μέλη εκτός της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, ορισμένων νωπών οπωροκηπευτικών που κατάγονται από την Ελλάδα-

ότι οι λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3438/92 έχουν ήδη καθοριστεί με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3734/92 της Επιτροπής (2), όσον αφορά τις αποστολές του 1992-

ότι απαιτείται να προσδιοριστούν οι αποστολείς και οι αποστολές που δικαιούνται ενδεχομένως να λάβουν το 1993 αυτή τη χρηματική αντιστάθμιση, καθώς και οι ελάχιστες ενδείξεις που πρέπει να περιλαμβάνονται στη σχετική αίτηση για τη χορήγησή της-

ότι είναι, ως εκ τούτου, σκόπιμο να οριστούν οι πληροφορίες που πρέπει να διαβιβάζονται στην Επιτροπή από την αρμόδια ελληνική αρχή καθώς και η προθεσμία εντός της οποίας οι πληροφορίες αυτές πρέπει να έχουν διαβιβαστεί-

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης Οπωροκηπευτικών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Η προσωρινή ειδική αποζημίωση που αναφέρεται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3438/92 χορηγείται:

α) στους αποστολείς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι οποίοι έχουν πραγματικώς επιβαρυνθεί χρηματικώς με τη δαπάνη των εν λόγω αποστολών-

β) στις αποστολές που έχουν εγκαταλείψει το ελληνικό έδαφος στη διάρκεια του έτους 1993-

γ) στις ποσότητες που έχουν πραγματικά εισαχθεί σε κράτος μέλος πλην της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας.

Άρθρο 2

1. Η αίτηση για τη χορήγηση της προσωρινής ειδικής αποζημίωσης υποβάλλεται στην αρμόδια ελληνική αρχή το αργότερο τρεις μήνες μετά την αποστολή των σχετικών προϊόντων.

Εντούτοις, η αίτηση αυτή υποβάλλεται το αργότερο τρεις μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού για τις αποστολές που έχουν πραγματοποιηθεί πριν από την ημερομηνία αυτή.

2. Η αίτηση περιλαμβάνει τουλάχιστον:

α) το ονοματεπώνυμο ή την εταιρική επωνυμία του αιτούντα και τη διεύθυνσή του-

β) τις συνολικές ποσότητες των προϊόντων που πληρούν τους όρους του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3438/92 και του άρθρου 1 του παρόντος κανονισμού, εκφρασμένες σε καθαρό βάρος και κατανεμημένες κατά προϊόν και κατά αποστολή-

γ) για κάθε αποστολή:

- τη συνολική ποσότητα εκφρασμένη σε καθαρό βάρος και κατανεμημένη κατά προϊόν,

- το κράτος μέλος προορισμού,

- το ή τα μέσα μεταφοράς που έχουν χρησιμοποιηθεί,

- το εξοφλημένο τιμολόγιο των δαπανών μεταφοράς, στο όνομα του αιτούντα, ή αντίγραφο του εγγράφου μεταφοράς αν από αυτό μπορεί να διαπιστωθεί το άτομο που επιβαρύνθηκε χρηματικώς με τη δαπάνη της εν λόγω αποστολής,

- αντίγραφο του εγγράφου Τ5 που συντάσσεται από τις ελληνικές αρχές και θεωρείται από το κράτος μέλος προορισμού,

- δήλωση του αιτούντα που βεβαιώνει ότι τα προϊόντα της σχετικής αποστολής κατάγονται από την Ελλάδα.

3. Η αρμόδια ελληνική αρχή αποφασίζει επί του αποδεκτού των αιτήσεων.

Άρθρο 3

Η αρμόδια ελληνική αρχή ανακοινώνει στην Επιτροπή το αργότερο στις 31 Μαΐου 1994 τις συνολικές ποσότητες των προϊόντων για τα οποία έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις βάσει του παρόντος κανονισμού, κατανεμημένες κατά προϊόν, ανά μέσο μεταφοράς και ανά κράτος μέλος προορισμού.

Άρθρο 4

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 5 Φεβρουαρίου 1993.

Για την Επιτροπή

Rene STEICHEN

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ αριθ. L 350 της 1. 12. 1992, σ. 1.

(2) ΕΕ αριθ. L 380 της 24. 12. 1992, σ. 19.