31993D0420

93/420/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 1993 σχετικά με προστατευτικά μέτρα έναντι του αφθώδους πυρετού στη Βουλγαρία, την τροποποίηση των αποφάσεων 93/372/ΕΟΚ και 92/325/ΕΟΚ και την κατάργηση της οδηγίας 91/536/ΕΟΚ

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 191 της 31/07/1993 σ. 0133 - 0134
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 4 τόμος 5 σ. 0076
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 4 τόμος 5 σ. 0076


ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Ιουλίου 1993 σχετικά με προστατευτικά μέτρα έναντι του αφθώδους πυρετού στη Βουλγαρία, την τροποποίηση των αποφάσεων 93/372/ΕΟΚ και 92/325/ΕΟΚ και την κατάργηση της οδηγίας 91/536/ΕΟΚ

(93/420/ΕΟΚ)Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

την οδηγία 72/462/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1972 για τα υγειονομικά προβλήματα και τα υγειονομικά μέτρα κατά την εισαγωγή ζώων του βοείου, χοιρείου και αιγείου είδους και νωπών κρεάτων ή προϊόντων με βάση το κρέας προέλευσης τρίτων χωρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1601/92 (2), και ιδίως τα άρθρα 6 παράγραφος 2, 8, 14 παράγραφος 3 στοιχείο γ) και το άρθρο 16,

την οδηγία 91/675/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 1991 για τον καθορισμό των αρχών που διέπουν την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων των ζώων που εισέρχονται στην Κοινότητα από τρίτες χώρες και την τροποποίηση των οδηγιών 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ και 90/645/ΕΟΚ (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 92/438/ΕΟΚ (4), και ιδίως το άρθρο 18 παράγραφος 7,

την οδηγία 90/675/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Δεκεμβρίου 1990 για τη θέσπιση των αρχών που διέπουν την οργάνωση των ιατρικών ελέγχων των προϊόντων που εισέρχονται στην Κοινότητα από τρίτες χώρες (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 92/118/ΕΟΚ (6), και ιδίως το άρθρο 19 παράγραφος 7,

Εκτιμώντας:

ότι έχει επιβεβαιωθεί ένα κρούσμα αφθώδους πυρετού στη Βουλγαρία-

ότι η Επιτροπή πραγματοποίησε μια αποστολή στη Βουλγαρία για να εξετάσει την κατάσταση σχετικά με τον αφθώδη πυρετό-

ότι η απόφαση 93/372/ΕΟΚ της Επιτροπής της 24ης Ιουνίου 1993 για προστατευτικά μέτρα που αφορούν τον αφθώδη πυρετό στη Βουλγαρία, για την τρίτη τροποποίηση της απόφασης 93/242/ΕΟΚ και την κατάργηση της απόφασης 93/343/ΕΟΚ (7), προβλέπει τη διαίρεση σε περιφέρειες της Βουλγαρίας όσον αφορά τις εξαγωγές ορισμένων ζώντων ζώων και προϊόντων στην Κοινότητα-

ότι, μετά το κρούσμα του αφθώδους πυρετού, η Βουλγαρία επέτρεψε τη χρησιμοποίηση εμβολιασμού δακτυλίου-

ότι η οδηγία 72/462/ΕΟΚ καθορίζει τους όρους για τις εισαγωγές ζώντων ζώων, νωπού κρέατος και προϊόντων με βάση το κρέας από τρίτες χώρες με τους όρους για τον αφθώδη πυρετό που ισχύουν τώρα στη Βουλγαρία-

ότι η απόφαση 93/242/ΕΟΚ της Επιτροπής της 30ής Απριλίου 1993 για την εισαγωγή στην Κοινότητα ορισμένων ζώντων ζώων και των προϊόντων τους που προέρχονται από ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες όπου υπάρχει αφθώδης πυρετός (8), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 93/397/ΕΟΚ (9), καθορίζει πρόσθετους όρους όσον αφορά την πιστοποίηση και την εκ των προτέρων ανακοίνωση των αποστολών από ορισμένες χώρες και τμήματα χωρών-

ότι οι υγειονομικοί όροι και η κτηνιατρική πιστοποίηση για τις εισαγωγές κατοικιδίων ζώων του βοείου και χοιρείου είδους από τη Βουλγαρία θεσπίστηκαν με την απόφαση 92/235/ΕΟΚ της Επιτροπής (10), όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 92/526/ΕΟΚ (11)-

ότι οι υγειονομικοί όροι και η κτηνιατρική πιστοποίηση για τις εισαγωγές νωπού κρέατος από τη Βουλγαρία θεσπίστηκαν από την απόφαση 92/222/ΕΟΚ της Επιτροπής (12)-

ότι είναι αναγκαίο να διασαφηνιστούν οι όροι για την εισαγωγή ορισμένων ζώντων ζώων και των προϊόντων τους στην Κοινότητα από τη Βουλγαρία σε σχέση με τις διατάξεις της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ και της απόφασης 93/242/ΕΟΚ-

ότι είναι αναγκαίο να προσαρμοστούν τα μέτρα και να τροποποιηθούν οι υγειονομικοί όροι και η κτηνιατρική πιστοποίηση για τα ζώντα ζώα και τα νωπά κρέατα σε σχέση με πρόσθετα μέτρα που πρέπει να ληφθούν μετά τον εμβολιασμό-

ότι πρέπει, ως εκ τούτου, να τροποποιηθούν οι αποφάσεις 93/372/ΕΟΚ και 92/325/ΕΟΚ-

ότι, μετά από ένα προηγούμενο κρούσμα αφθώδους πυρετού στη Βουλγαρία, είχε ληφθεί η απόφαση 91/536/ΕΟΚ της Επιτροπής (13)- ότι οι όροι της παρούσας απόφασης αντικαθιστούν εκείνους της απόφασης 91/536/ΕΟΚ- ότι η απόφαση 91/536/ΕΟΚ μπορεί να καταργηθεί-

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνιμης Κτηνιατρικής Επιτροπής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η απόφαση 93/372/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1. Στο άρθρο 1 προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

"3. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των σχετικών διατάξεων της απόφασης 93/242/ΕΟΚ, η εισαγωγή βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών και αιγοειδών και άλλων διχήλων ειδών από περιοχές της Βουλγαρίας που δεν αναφέρονται στην παράγραφο 1, υπόκεινται στους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 3 της απόφασης 92/325/ΕΟΚ της Επιτροπής (*).

(*) ΕΕ αριθ. L 177 της 30. 6. 1992, σ. 52."

2. Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 2:

"Άρθρο 2

1. Τα κράτη μέλη δεν επιτρέπουν την εισαγωγή νωπού κρέατος βοοειδών, προβατοειδών, αιγοειδών, χοιροειδών και άλλων διχήλων ειδών που προέρχονται από τις περιοχές της Βουλγαρίας οι οποίες απαριθμούνται στο άρθρο 1 παράγραφος 1.

2. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των σχετικών διατάξεων της απόφασης 93/242/ΕΟΚ, η εισαγωγή νωπού κρέατος βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών και αιγοειδών και άλλων διχήλων ειδών από περιοχές της Βουλγαρίας που δεν αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1, υπόκεινται στους όρους που θεσπίζονται με την απόφαση 92/222/ΕΟΚ της Επιτροπής (**).

(**) ΕΕ αριθ. L 108 της 25. 4. 1992, σ. 38."

3. Αλλάζει αναλόγως η αρίθμηση των άρθρων 2, 3, 4 και 5.

4. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"Άρθρο 3

Τα κράτη μέλη δεν επιτρέπουν την εισαγωγή προϊόντων που δεν αναφέρονται στο άρθρο 2, του βοείου, προβείου, αιγείου και χοιρείου είδους, καθώς και άλλων διχήλων ειδών που προέρχονται από τις περιοχές της Βουλγαρίας που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1."

Άρθρο 2

Η απόφαση 92/325/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1. Στο άρθρο 3 παράγραφος 1, οι λέξεις "μέχρι τις 29 Αυγούστου 1992" διαγράφονται.

2. Στο άρθρο 3 παράγραφος 1, η τελευταία παράγραφος διαγράφεται.

3. Στα παραρτήματα Α και Β, τμήμα V, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"1. Ότι η Βουλγαρία, κατά τους τελευταίους 12 μήνες, είναι απαλλαγμένη από πανώλη, μεταδοτική πλευροπνευμονία των βοοειδών, φυσαλιδώδη στοματίτιδα και κυανή γλώσσα- ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί οι εμβολιασμοί για καμία από αυτές τις ασθένειες κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών."

4. Στα παραρτήματα Α και Β μέρος V παράγραφος 2γ, η δεύτερη περίπτωση διαγράφεται.

5. Στα παραρτήματα Α και Β τμήμα VI, η φράση "να συμπληρωθεί μόνον εφόσον απαιτείται από το κράτος μέλος εισαγωγής κατ' εφαρμογή του άρθρου 3 παράγραφος 1 της απόφασης 92/235/ΕΟΚ" διαγράφεται.

6. Στα παραρτήματα Γ και Δ μέρος V, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"1. Ότι η Βουλγαρία είναι, κατά τους τελευταίους 12 μήνες, απαλλαγμένη από φυσαλιδώδη στοματίτιδα, κλασική πανώλη των χοίρων, αφρικανική πανώλη των χοίρων λοιμώδη παράλυση των χοιροειδών (νόσο του Teschen), φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων και φυσαλιδώδες εξάνθημα- ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί εμβολιασμοί για καμία από αυτές τις ασθένειες κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών- ότι έχει απαγορευθεί ο εμβολιασμός κατά της κλασικής πανώλης των χοίρων για τουλάχιστον 12 μήνες και ότι απαγορεύεται η εισαγωγή εμβολιασθέντων ζώων κατά της κλασικής πανώλης των χοίρων."

7. Στα παραρτήματα Γ και Δ μέρος VI, η φράση "να συμπληρωθεί μόνον εφόσον απαιτείται από το κράτος μέλος εισαγωγής κατ' εφαρμογή του άρθρου 3 παράγραφος 1 της απόφασης 92/325/ΕΟΚ" διαγράφεται.

Άρθρο 3

Η απόφαση 91/536/ΕΟΚ καταργείται.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 28 Ιουλίου 1993.

Για την Επιτροπή

Rene STEICHEN

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ αριθ. L 302 της 31. 12. 1972, σ. 28.

(2) ΕΕ αριθ. L 173 της 27. 6. 1992, σ. 13.

(3) ΕΕ αριθ. L 268 της 24. 9. 1991, σ. 56.

(4) ΕΕ αριθ. L 243 της 25. 8. 1992, σ. 27.

(5) ΕΕ αριθ. L 373 της 31. 12. 1990, σ. 1.

(6) ΕΕ αριθ. L 62 της 15. 3. 1993, σ. 49.

(7) ΕΕ αριθ. L 155 της 26. 6. 1993, σ. 91.

(8) ΕΕ αριθ. L 110 της 4. 5. 1993, σ. 36.

(9) ΕΕ αριθ. L 173 της 16. 7. 1993, σ. 36.

(10) ΕΕ αριθ. L 177 της 30. 6. 1992, σ. 52.

(11) ΕΕ αριθ. L 332 της 18. 11. 1992, σ. 21.

(12) ΕΕ αριθ. L 108 της 25. 4. 1992, σ. 38.

(13) ΕΕ αριθ. L 291 της 23. 10. 1991, σ. 20.