31992R3825

Κανονισμός (ΕΟΚ) 3825/92 της Επιτροπής της 28ης Δεκεμβρίου 1992 που καθορίζει τις ποσοστώσεις για προϊόντα του τομέα του βοείου κρέατος που εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή στην Ισπανία, προέλευσης τρίτων χωρών

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 387 της 31/12/1992 σ. 0038 - 0039


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3825/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Δεκεμβρίου 1992 που καθορίζει τις ποσοστώσεις για προϊόντα του τομέα του βοείου κρέατος που εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή στην Ισπανία, προέλευσης τρίτων χωρών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 491/86 του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1986 που καθορίζει τις λεπτομέρειες των ποσοτικών περιορισμών κατά την εισαγωγή στην Ισπανία ορισμένων γεωργικών προϊόντων, προέλευσης τρίτων χωρών (1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3296/88 (2), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 3 και το άρθρο 3,

Εκτιμώντας:

ότι το άρθρο 17 της πράξης προσχώρησης προβλέπει ότι η Ισπανία μπορεί να εφαρμόσει, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1995, ποσοτικούς περιορισμούς κατά τις εισαγωγές προέλευσης τρίτων χωρών- ότι αυτοί οι ποσοτικοί περιορισμοί αφορούν τα προϊόντα τα οποία υπόκεινται στο συμπληρωματικό μηχανισμό στις συναλλαγές στον τομέα του βοείου κρέατος- ότι οι αρχικές ποσοστώσεις σε ποσότητα για κάθε προϊόν ή ομάδα προϊόντων του τομέα του βοείου κρέατος, καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των ποσοτικών περιορισμών που ισχύουν στον τομέα αυτό καθορίστηκαν από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1870/86 της Επιτροπής (3)-

ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3831/92 της Επιτροπής της 28ης Δεκεμβρίου 1992 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 816/89, ο οποίος καθορίζει τον πίνακα των προϊόντων που υπάγονται στον συμπληρωματικό μηχανισμό στις συναλλαγές στον τομέα των οπωροκηπευτικών και προσδιορίζει τα προϊόντα τα οποία, όσον αφορά τις παραδόσεις στην Ισπανία, υπόκεινται στον εν λόγω μηχανισμό περιορίζει την εφαρμογή του ΣΜΣ στα ζώντα βοοειδή στον τομέα του βοείου κρέατος (4)-

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης Βοείου Κρέατος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1. Οι ποσοστώσεις των προϊόντων του τομέα του βοείου κρέατος που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 491/86, και που υπάγονται στο συμπληρωματικό μηχανισμό στις συναλλαγές (ΣΜΣ), που εφαρμόζεται το 1993 κατά την εισαγωγή στην Ισπανία, προέλευσης τρίτων χωρών, καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

2. Οι διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 3, καθώς και εκείνες των άρθρων 2 και 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1870/86 συνεχίζουν να εφαρμόζονται.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 28 Δεκεμβρίου 1992. Για την Επιτροπή

Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ αριθ. L 54 της 1. 3. 1986, σ. 25. (2) ΕΕ αριθ. L 293 της 27. 10. 1988, σ. 7. (3) ΕΕ αριθ. L 162 της 18. 6. 1986, σ. 16. (4) Βλέπε σελίδα 47 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ομάδα Κωδικός ΣΟ Περιγραφή προϊόντων Ποσότητα

1993 1 0102 90 Ζωντανά βοοειδή, εκτός από τα αναπαραγωγά ζώα καθαρής φυλής και τα ζώα για ταυρομαχίες, σε κεφάλια 1 250