31992R3814

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3814/92 του Συμβουλίου της 28ης Δεκεμβρίου 1992 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 και για την εφαρμογή στην Ισπανία των τιμών στον τομέα της ζάχαρης που προβλέπονται σε αυτόν τον κανονισμό

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 387 της 31/12/1992 σ. 0007 - 0008
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 47 σ. 0042
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 47 σ. 0042


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3814/92 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Δεκεμβρίου 1992 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 και για την εφαρμογή στην Ισπανία των τιμών στον τομέα της ζάχαρης που προβλέπονται σε αυτόν τον κανονισμό

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 42 και 43,

την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, και ιδίως το άρθρο 70 παράγραφος 3 στοιχείο β),

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Εκτιμώντας:

ότι, για την υλοποίηση της ενιαίας αγοράς την 1η Ιανουαρίου 1993, είναι ευκταία η κατάργηση των εμποδίων στις συναλλαγές, όχι μόνον ανάμεσα στα κράτη μέλη της Κοινότητας με τη σύνθεσή της στις 31 Δεκεμβρίου 1985, αλλά και σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο βαθμό ανάμεσα σ' αυτά τα κράτη μέλη και στα νέα κράτη μέλη-

ότι, στον τομέα της ζάχαρης, εφαρμόζονται αντισταθμιστικά ποσά προσχώρησης στις συναλλαγές ανάμεσα στην Ισπανία και τα υπόλοιπα κράτη μέλη έως το τέλος της περιόδου εμπορίας 1994/95, δεδομένου ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 176/91 του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 1991 σχετικά με την προσέγγιση των τιμών της ζάχαρης και του ζαχαροτεύτλου που εφαρμόζονται στην Ισπανία και των κοινών τιμών (2) έχει προβλέψει για την ημερομηνία αυτή την ευθυγράμμιση των ισπανικών τιμών προς τις κοινές τιμές-

ότι, με την επιφύλαξη των μέτρων που θα ληφθούν κατά τη θέσπιση του νέου καθεστώτος παραγωγής στον τομέα της ζάχαρης ή λόγω των ειδικών επιπτώσεων για την Ισπανία που θα έχουν οι διεθνείς δεσμεύσεις της Κοινότητας, η πρόωρη ευθυγράμμιση των τιμών την 1η Ιανουαρίου 1993, και κατά συνέπεια, η κατάργηση, κατά την ημερομηνία αυτή, όλων των αντισταθμιστικών ποσών προσχώρησης, είναι δυνατές εάν αντισταθμιστεί το εισόδημα των ισπανών παραγωγών ζαχαροτεύτλων με τη χορήγηση μιας μεταβατικής και σταδιακά μειούμενης ενίσχυσης, το αρχικό ποσόν της οποίας βασίζεται στην υπάρχουσα διαφορά τιμών του ζαχαροτεύτλου- ότι, στο μέτρο που η μείωση των τιμών του ζαχαροτεύτλου θα έχει επιπτώσεις στην αγορά ζαχαροκάλαμου που παράγεται στην Ισπανία, θα πρέπει να προβλεφθεί η χορήγηση ανάλογης ενίσχυσης για τους παραγωγούς αυτού του προϊόντος-

ότι η κατάσταση της αγοράς στην Ισπανία συνεπάγεται την εφαρμογή στη χώρα αυτή των τιμών που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό-

ότι η πρόωρη ευθυγράμμιση των τιμών καθιστά αναγκαία τη λήψη μέτρων που θα διευκολύνουν τις απαραίτητες διαρθρωτικές προσαρμογές της ισπανικής ζαχαροβιομηχανίας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1. Η ευθυγράμμιση που προβλέπεται στο άρθρο 70 της πράξης προσχώρησης για τις τιμές ζάχαρης και των ζαχαροτεύτλων που εφαρμόζονται στην Ισπανία θα πραγματοποιηθεί την 1η Ιανουαρίου 1993 στα επίπεδα που καθορίζονται στην παράγραφο 2.

2. Οι τιμές που καθορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1749/92 (3) για τη ζάχαρη και τα ζαχαρότευτλα που διατίθενται στην αγορά κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 1993, αντικαθίστανται από τις ακόλουθες τιμές:

α) τιμή παρέμβασης της λευκής ζάχαρης: 54,41 Ecu/100 χιλιόγραμμα-

β) τιμή του ζαχαρότευτλου:

- τιμή βάσης: 41,82 Ecu/τόνο,

- ελάχιστη τιμή του ζαχαρότευτλου Α: 41,02 Ecu/τόνο,

- ελάχιστη τιμή του ζαχαρότευτλου Β: 29,02 Ecu/τόνο, υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 28 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 (4).

Άρθρο 2

1. Χορηγείται ενίσχυση στους παραγωγούς ζαχαροτεύτλων στην Ισπανία για τις περιόδους εμπορίας 1993/94 και 1994/95. Η ενίσχυση αυτή καθορίζεται σε 2,84 Ecu ανά τόνο για την πρώτη από τις περιόδους αυτές και μειώνεται κατά το ήμισυ για τη δεύτερη.

Επίσης, χορηγείται στους ίδιους παραγωγούς ενίσχυση ίση με 4,26 Ecu ανά τόνο για τις ποσότητες ζαχαροτεύτλων που μεταποιούνται σε ζάχαρη μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και 30ής Ιουνίου 1993, βάσει συμβάσεων που έχουν συναφθεί με βάση τις τιμές που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β).

2. Χορηγείται ενίσχυση στους παραγωγούς ζαχαροτεύτλων στην Ισπανία για τις περιόδους εμπορίας 1993/94 και 1994/95. Καθορίζεται σε 2,27 Ecu ανά τόνο ζαχαροτεύτλων για την πρώτη από αυτές τις περιόδους και μειώνεται κατά το ήμισυ για τη δεύτερη. Επιπλέον, μια ενίσχυση ίση με 3,41 Ecu ανά τόνο χορηγείται στους ίδιους παραγωγούς για τις ποσότητες ζαχαροτεύτλων που μεταποιούνται σε ζάχαρη μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και 30 Ιουνίου 1993, βάσει συμβάσεων που έχουν συναφθεί με βάση τις τιμές που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β).

3. Ενίσχυση 5,16 Ecu ανά 100 χιλιόγραμμα ζάχαρης, εκφραζόμενα σε λευκή ζάχαρη, χορηγείται στα προϊόντα που υπόκεινται στις ποσοστώσεις και ευρίσκονται στις 31 Δεκεμβρίου 1992, ώρα 24.00, σε αποθέματα, εξαιρέσει του ελάχιστου αποθέματος των δικαιούχων απόδοσης των εξόδων αποθεματοποίησης για τα αποθέματα αυτά δυνάμει του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81.

4. Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 θεωρούνται ως παρεμβάσεις κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 729/70 (5).

Άρθρο 3

Στο άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 8:

"8. Επιτρέπεται στην Ισπανία, υπό τους κατωτέρω όρους, να χορηγεί, κατά τις περιόδους εμπορίας 1993/94 έως 1995/96, ενίσχυση προσαρμογής στις επιχειρήσεις παραγωγής ζάχαρης.

Η ενίσχυση είναι δυνατό να χορηγείται μόνο για τη ζάχαρη Α και Β όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο α) και στο πλαίσιο σχεδίων αναδιάρθρωσης που αποσκοπούν στην ορθολογική οργάνωση της βιομηχανίας ζάχαρης στην Ισπανία. Τα σχέδια αυτά κοινοποιούνται στην Επιτροπή. Η ενίσχυση αυτή περιορίζεται στο ποσό των 37,8 εκατομμυρίων Ecu για την περίοδο που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο.

Το ποσό της ενίσχυσης που χορηγείται ανά περίοδο εμπορίας επιβαρύνει την Κοινότητα ως μέτρο παρέμβασης."

Άρθρο 4

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος κανονισμού εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 41 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81.

Σύμφωνα με την ίδια διαδικασία θεσπίζονται τα μεταβατικά μέτρα που είναι αναγκαία για να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση από το καθεστώς που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1716/91 στο καθεστώς που προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 5

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1716/91 καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 1993.

Άρθρο 6

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 1993. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 28 Δεκεμβρίου 1992. Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. GUMMER

(1) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 1992 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα). (2) ΕΕ αριθ. L 162 της 26. 6. 1991, σ. 18. (3) ΕΕ αριθ. L 150 της 1. 7. 1992, σ. 14. (4) ΕΕ αριθ. L 177 της 1. 7. 1981, σ. 4. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 61/92 (ΕΕ αριθ. L 6 της 11. 1. 1992, σ. 19). (5) ΕΕ αριθ. L 94 της 28. 4. 1990, σ. 13. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2048/88 (ΕΕ αριθ. L 185 της 15. 7. 1988, σ. 1).