31992R2410

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2410/92 του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1992 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3975/87 σχετικά με τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού που ισχύουν για τις επιχειρήσεις στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 240 της 24/08/1992 σ. 0018 - 0018


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2410/92 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Ιουλίου 1992 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3975/87 σχετικά με τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού που ισχύουν για τις επιχειρήσεις στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 87,

την πρόταση της Επιτροπής(1) ,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(2) ,

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3) ,

Εκτιμώντας:

ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3975/87(4) , αποτελεί μέρος μιας δέσμης αλληλένδετων μέτρων που έλαβε το Συμβούλιο ως ένα πρώτο βήμα στην πορεία για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς στον τομέα των μεταφορών ότι το πεδίο εφαρμογής του περιοριζόταν, ως εκ τούτου, στις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές μεταξύ των αερολιμένων της Κοινότητας

ότι, για τους λόγους αυτούς, η Επιτροπή δεν διαθέτει προς το παρόν τα μέσα ώστε να ερευνά άμεσα τις περιπτώσεις εικαζομένων παραβιάσεων των άρθρων 85 και 86 της συνθήκης και ότι δεν έχει τις απαιτούμενες εξουσίες για να λαμβάνει αποφάσεις ή να επιβάλει κυρώσεις για να εγκρίνει τις σχετικές συμφωνίες βάσει του άρθρου 85 παράγραφος 3 και να θέσει τέρμα στις παραβάσεις που διαπιστώνει σε σχέση με τις διενεργούμενες μεταφορές εντός του εδάφους ενός κράτους μέλους

ότι οι αεροπορικές μεταφορές που διενεργούνται εξ ολοκλήρου εντός του εδάφους ενός κράτους μέλους υπάγονται τώρα στα κοινοτικά μέτρα φιλελευθεροποίησης ότι, κατά συνέπεια, είναι επιθυμητό να καθιερωθούν κανόνες, βάσει των οποίων η Επιτροπή, ενεργώντας σε στενή και διαρκή επαφή με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, θα έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την εφαρμογή των άρθρων 85 και 86 της συνθήκης σε αυτόν τον τομέα των αεροπορικών, όταν επικρατούν συνθήκες υπό τις οποίες ενδέχεται να επηρεαστεί το εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών

ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα ασφαλές και σαφές νομικό πλαίσιο για τις αεροπορικές μεταφορές που διενεργούνται εντός του εδάφους ενός κράτους μέλους, με παράλληλη διασφάλιση της συνεπούς εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού ότι, ως εκ τούτου, θα πρέπει το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3975/87 να επεκταθεί και σε αυτόν τον τομέα των αεροπορικών μεταφορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3975/87, ο όρος "διεθνείς" διαγράφεται.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Ιουλίου 1992.

Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος J. COPE

(1) ΕΕ αριθ. C 225 της 30. 8. 1991, σ. 9.

(2) ΕΕ αριθ. C 125 της 18. 5. 1992, σ. 130.

(3) ΕΕ αριθ. C 169 της 6. 7. 1992, σ. 13.

(4) ΕΕ αριθ. L 374 της 31. 12. 1987, σ. 1.