31992R2060

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2060/92 του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 1992 για τον καθορισμό, για την περίοδο εκτροφής 1992/93, του ποσού της ενίσχυσης για τους μεταξοσκώληκες

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 215 της 30/07/1992 σ. 0020 - 0020


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2060/92 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Ιουνίου 1992 για τον καθορισμό, για την περίοδο εκτροφής 1992/93, του ποσού της ενίσχυσης για τους μεταξοσκώληκες

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 845/72 του Συμβουλίου της 24ης Απριλίου 1972 περί ειδικών μέτρων για την προώθηση της εκτροφής μεταξοσκωλήκων (1), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 3,

την πρόταση της Επιτροπής (2),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (3),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (4),

Εκτιμώντας:

ότι το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 845/72 προβλέπει ότι το ποσό της ενίσχυσης για τους μεταξοσκώληκες που εκτρέφονται στην Κοινότητα πρέπει να καθορίζεται ετησίως κατά τρόπο που να συμβάλλει στην εξασφάλιση δικαίου εισοδήματος για τον εκτροφέα μεταξοσκωλήκων, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της αγοράς κουκουλιών και ακατέργαστης μέταξας, την προβλεπόμενη εξέλιξή της και την πολιτική των εισαγωγών-

ότι η εφαρμογή των κριτηρίων που αναφέρονται ανωτέρω οδηγεί στον καθορισμό του ποσού της ενίσχυσης στο κατωτέρω επίπεδο,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Για την περίοδο εκτροφής 1992/93, το ποσό της ενίσχυσης για τους μεταξοσκώληκες, που αναφέρεται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 845/72, καθορίζεται, ανά χρησιμοποιούμενο κουτί μεταξοσπόρων σε 111,81 Ecu.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Εφαρμόζεται από την 1η Απριλίου 1992.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Λουξεμβούργο, 30 Ιουνίου 1992.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Arlindo MARQUES CUNHA

(1) ΕΕ αριθ. L 100 της 27. 4. 1972, σ. 1. Κανονισμός που τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2059/92 (Βλέπε σελίδα 19 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).(2) ΕΕ αριθ. C 119 της 11. 5. 1992, σ. 37.(3) ΕΕ αριθ. C 150 της 15. 6. 1992.(4) ΕΕ αριθ. C 169 της 6. 7. 1992.