31992D0002

92/2/ΕΟΚ : Απόφαση της Επιτροπής της 4ης Δεκεμβρίου 1991 που τροποποιεί την απόφαση 82/734/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τον πίνακα των εγκαταστάσεων της Ελβετίας που έχουν εγκριθεί για την εισαγωγή νωπών κρεάτων στην Κοινότητα

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 001 της 04/01/1992 σ. 0022 - 0023
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 40 σ. 0048
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 40 σ. 0048


ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Δεκεμβρίου 1991 που τροποποιεί την απόφαση 82/734/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τον πίνακα των εγκαταστάσεων της Ελβετίας που εχουν εγκριθεί για την εισαγωγή νωπών κρεάτων στην Κοινότητα (92/2/ΕΟΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

την οδηγία 72/462/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1972 για τα υγειονομικά προβλήματα και τα υγειονομικά μέτρα κατά την εισαγωγή ζώων του βοείου και χοιρείου είδους και νωπών κρεάτων ή προϊόντων με βάση το κρέας προελεύσεως τρίτων χωρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 91/497/ΕΟΚ (2), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1 και το άρθρο 18 παράγραφος 1,

την οδηγία 77/96/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1976 περί αναζητήσεως τριχινών κατά τις εισαγωγές από τρίτες χώρες νωπών κρεάτων που προέρχονται από χοιροειδή κατοικίδια (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 89/321/ΕΟΚ της Επιτροπής (4), και ιδίως το άρθρο 4,

Εκτιμώντας:

ότι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για την τροποποίηση ή συμπλήρωση των πινάκων των εγκαταστάσεων των τρίτων χωρών που έχουν εγκριθεί για την εισαγωγή νωπών κρεάτων στην Κοινότητα, έχει καθορισθεί με την απόφαση της Επιτροπής 90/13/ΕΟΚ (5)-

ότι ο πίνακας των εγκαταστάσεων της Ελβετίας που έχουν εγκριθεί για την εισαγωγή νωπών κρεάτων στην Κοινότητα καταρτίστηκε αρχικά στην απόφαση 82/734/ΕΟΚ του Συμβουλίου (6), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση C (91) 1066 της Επιτροπής της 30ής Μαΐου 1991 (7)-

ότι από το συνηθισμένο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε κατ' εφαρμογή του άρθρου 5 της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ και του άρθρου 3 παράγραφος 1 της απόφασης 86/474/ΕΟΚ της Επιτροπής της 11ης Σεπτεμβρίου 1986 σχετικά με την άσκηση των ελέγχων που πραγματοποιούνται στα πλαίσια του καθεστώτος που εφαρμόζεται στις εισαγωγές βοοειδών και χοιροειδών καθώς και νωπών κρεάτων προελεύσεως τρίτων χωρών (8), προέκυψε ότι σε ορισμένες εγκαταστάσεις το επίπεδο υγιεινής έχει υποστεί αλλαγές σε σχέση με τον προηγούμενο έλεγχο-

ότι είναι απαραίτητο, κατά συνέπεια, να τροποποιηθεί ο πίνακας των εγκαταστάσεων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα της απόφασης 82/734/ΕΟΚ αντικαθίσταται από το παράρτημα της απρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 4 Δεκεμβρίου 1991. Για την Επιτροπή

Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ αριθ. L 302 της 31. 12. 1972, σ. 28. (2) ΕΕ αριθ. L 268 της 24. 9. 1991, σ. 69. (3) ΕΕ αριθ. L 26 της 31. 1. 1977, σ. 67. (4) ΕΕ αριθ. L 133 της 17. 5. 1989, σ. 33. (5) ΕΕ αριθ. L 8 της 11. 1. 1990, σ. 70. (6) ΕΕ αριθ. L 311 της 8. 11. 1982, σ. 13. (7) ΕΕ αριθ. C 149 της 8. 6. 1991, σ. 4. (8) ΕΕ αριθ. L 279 της 30. 9. 1986, σ. 55.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Αριθμός έγκρισης Εγκατάσταση/Διεύθυνση Κατηγορία (*) Σ ΕΚ ΨΧΑ Β Π/Α Χ Μ ΕΠ 101 Staedtischer Schlachthof, 8004 Zuerich x x x T 102 Staedtischer Schlachthof, 3014 Bern x x x T 103 Staedtischer Schlachthof, Basel x x x T 107 Staedtischer Schlachthof, St. Gallen x x x (3) 115 Gustav Spiess, 9442 Berneck x x x x TF 121 Gehrig AG, 4170 Klus x x x x TF 155 Frischfleisch AG, 6210 Sursee x x x x (2) 240 Fleischhandel Cruezer AG, 7302 Landquart x x x 282 Tiefkuehllager AG, 4623 Neuendorf x (1) 283 Frigo St. Johann, 4056 Basel x (1) 291 Kuehlhaus Neuhof AG, 9202 Gossau x (1), TF 297 Tiefkuehlhaus AG, 8865 Bilten x (1), TF 298 Bahnhof-Kuehlhaus AG, 4313 Moehlin x (1) (*) Μ: Σφαγείο

ΕΚ: Εργαστήριο κοπής

ΨΧΑ: Ψυκτικοί χώροι αποθήκευσης Β: Βόειο κρέας

Π/Α: Κρέας αιγοπροβάτων

Χ: Χοίρειο κρέας

Μ: Κρέας μονόπλων ΕΠ: Ειδικές παρατηρήσεις (1) Κατεψυγμένα συσκευασμένα κρέατα μόνο (2) Χοίρειο κρέας: Μόνο κρέατα συσκευασμένα και έχοντα υποστεί επεξεργασία εν ψυχρώ, που προβλέπεται στο άρθρο 3 της οδηγίας 77/96/ΕΟΚ. (3) Εξαιρούμενα παραπροϊόντα T, TF Επιτρέπεται στις επιχειρήσεις για τις οποίες εμφαίνονται οι ενδείξεις "T" ή "TF", κατά την έννοια του άρθρου 4 της οδηγίας 77/96/ΕΟΚ, να πραγματοποιούν: - την εξέταση για τη διαπίστωση των τριχινών, που προβλέπεται στο άρθρο 2 της εν λόγω οδηγίας (Τ). - την επεξεργασία εν ψυχρώ, που προβλέπεται στο άρθρο 3 της εν λόγω οδηγίας (TF).