31991R3357

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3357/91 του Συμβουλίου της 7ης Νοεμβρίου 1991 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 918/83 για τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 318 της 20/11/1991 σ. 0003 - 0006
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 2 τόμος 8 σ. 0096
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 2 τόμος 8 σ. 0096


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3357/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Νοεμβρίου 1991 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 918/83 για τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 28,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας:

ότι το μέτρο διοικητικής απλούστευσης που προβλέπεται στο άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 918/83 του Συμβουλίου της 28ης Μαρτίου 1983 για τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 4235/88 (2), πρέπει, για να είναι αποτελεσματικό, να εφαρμόζεται σε όλες τις εισαγωγές που συνίστανται σε αποστολές εμπορευμάτων αμελητέας αξίας-

ότι το άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 918/83 θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα-

ότι οι διατάξεις των άρθρων 52 έως 57, 63α και 63β και 72 έως 77 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 918/83 θα πρέπει να επανεξεταστούν βάσει της αποκτηθείσας πείρας, προκειμένου να καταργηθούν οι προϋποθέσεις των οποίων η εφαρμογή αποδεικνύεται δαπανηρή και πολύπλοκη και να διευκολυνθεί κατ' αυτόν τον τρόπο η εισαγωγή των εν λόγω εμπορευμάτων-

ότι είναι, επομένως, σκόπιμο να παύσει να ισχύει η προϋπόθεση της απουσίας ισοδύναμου προϊόντος της κοινοτικής βιομηχανίας, η οποία, όταν εφαρμόζεται, δεν κατορθώνει να παίξει αποτελεσματικό προστατευτικό ρόλο, λόγω της εξαιρετικά καθυστερημένης παρέμβασής της στη διαδικασία εξέλιξης των εν λόγω προϊόντων και της οποίας η εφαρμογή συνοδεύεται από συγκρούσεις απόψεων μεταξύ εμπειρογνωμόνων, οι οποίες συνήθως ρυθμίζονται με τη συστηματική σχεδόν επικράτηση των συμφερόντων του εισαγωγέα και την αναγνώριση του δικαιώματός του για ατέλεια λόγω των ειδικών συνθηκών που διέπουν τη συγκεκριμένη εισαγωγή του,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 918/83 τροποποιείται ως εξής:

1. Το άρθρο 27 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"Άρθρο 27

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 28, επιτρέπεται η ατελής εισαγωγή όλων των αποστελλομένων εμπορευμάτων αμελητέας αξίας, τα οποία αποστέλλονται απευθείας από μια τρίτη χώρα σε έναν παραλήπτη που βρίσκεται στην Κοινότητα.

Ως "εμπορεύματα αμελητέας αξίας" νοούνται τα εμπορεύματα των οποίων η πραγματική αξία δεν υπερβαίνει συνολικά τα 22 Ecu ανά αποστολή."

2. Τα άρθρα 52, 53 και 54 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

"Άρθρο 52

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 53, 54, 56, 57 και 58, επιτρέπεται η ατελής εισαγωγή επιστημονικών οργάνων και συσκευών που δεν καλύπτονται από το άρθρο 51 και εισάγονται αποκλειστικά για μη εμπορικούς σκοπούς.

2. Η ατέλεια που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιορίζεται στα επιστημονικά όργανα και στις συσκευές που προορίζονται:

- είτε για δημόσια ή κοινωφελή ιδρύματα, τα οποία έχουν ως κύρια δραστηριότητα την εκπαίδευση ή την επιστημονική έρευνα, καθώς και για τις υπηρεσίες δημόσιων ή κοινωφελών ιδρυμάτων, οι οποίες έχουν ως κύρια δραστηριότητα την εκπαίδευση ή την επιστημονική έρευνα,

- είτε για ιδιωτικά ιδρύματα που έχουν ως κύρια δραστηριότητα την εκπαίδευση ή την επιστημονική έρευνα και στα οποία έχει παρασχεθεί η άδεια από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να παραλαμβάνουν ατελώς τα αντικείμενα αυτά.

Άρθρο 53

Η ατέλεια ισχύει επίσης για:

α) τα ανταλλακτικά, στοιχεία ή εξαρτήματα που προορίζονται ειδικά για επιστημονικά όργανα ή συσκευές, εφόσον τα εν λόγω ανταλλακτικά, στοιχεία ή εξαρτήματα εισάγονται ταυτόχρονα με αυτά τα όργανα ή τις συσκευές, ή εάν εισάγονται αργότερα, εφόσον είναι δυνατόν να διαπιστωθεί ότι προορίζονται για όργανα ή συσκευές:

- τα οποία έχουν προηγουμένως εισαχθεί ατελώς, εφόσον αυτά τα όργανα ή συσκευές εξακολουθούν να έχουν επιστημονικό χαρακτήρα κατά τη στιγμή που ζητείται η ατέλεια για τα συγκεκριμένα ανταλλακτικά, στοιχεία ή εξαρτήματα,

ή

- τα οποία δικαιούνται την ατέλεια κατά τη στιγμή που αυτή ζητείται για τα συγκεκριμένα ανταλλακτικά, στοιχεία ή εξαρτήματα-

β) τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση, τον έλεγχο, τη διαμέτρηση ή την επισκευή επιστημονικών οργάνων ή συσκευών, εφόσον τα εργαλεία αυτά εισάγονται ταυτόχρονα με τα εν λόγω όργανα ή συσκευές ή, εάν εισάγονται αργότερα, εφόσον είναι δυνατόν να διαπιστωθεί ότι προορίζονται για όργανα ή συσκευές:

- τα οποία έχουν προηγουμένως εισαχθεί ατελώς, εφόσον αυτά τα όργανα ή συσκευές εξακολουθούν να έχουν επιστημονικό χαρακτήρα κατά τη στιγμή που ζητείται η ατέλεια για τα εργαλεία,

ή

- τα οποία δικαιούνται την ατέλεια κατά τη στιγμή που αυτή ζητείται για τα εργαλεία.

Άρθρο 54

Για τους σκοπούς των άρθρων 52 και 53:

- με τον όρο "επιστημονικό όργανο ή συσκευή" νοείται κάθε όργανο ή συσκευή που, λόγω των αντικειμενικών τεχνικών χαρακτηριστικών του και λόγω των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται χάρη σ' αυτό, προσφέρεται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο για την πραγματοποίηση επιστημονικών εργασιών,

- με την έκφραση "που εισάγονται για μη εμπορικούς σκοπούς", νοείται το γεγονός ότι τα επιστημονικά όργανα ή οι συσκευές προορίζονται για εργασίες επιστημονικής έρευνας ή για εκπαιδευτικές δραστηριότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα."

3. Το άρθρο 55 διαγράφεται.

4. Τα άρθρα 56 και 57 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

"Άρθρο 56

Εφόσον κριθεί αναγκαίο, είναι δυνατόν, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 143 παράγραφοι 2 και 3, να αποκλείονται ορισμένα όργανα ή συσκευές από το δικαίωμα ατέλειας, όταν διαπιστώνεται ότι η ατελής εισαγωγή αυτών των οργάνων ή συσκευών ζημιώνει τα συμφέροντα της κοινοτικής βιομηχανίας στο συγκεκριμένο τομέα παραγωγής.

Άρθρο 57

1. Τα αντικείμενα που αναφέρει το άρθρο 51 και τα επιστημονικά όργανα ή συσκευές τα οποία εισάγονται ατελώς με τις προϋποθέσεις των άρθρων 53, 54 και 56, δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο χρησιδανείου, μισθώσεως ή μεταβιβάσεως, εξ επαχθούς ή χαριστικής αιτίας, αν δεν ενημερωθούν προηγουμένως οι αρμόδιες αρχές.

2. Σε περίπτωση χρησιδανείου, μισθώσεως ή μεταβιβάσεως προς ίδρυμα ή οργανισμό που δικαιούται ατέλειας κατ' εφαρμογή του άρθρου 51 και του άρθρου 52 παράγραφος 2, η ατέλεια εξακολουθεί να ισχύει εφόσον το ίδρυμα ή ο οργανισμός χρησιμοποιεί το αντικείμενο, το όργανο ή τη συσκευή που γεννούν το δικαίωμα παροχής της ατέλειας αυτής.

Στις άλλες περιπτώσεις, το χρησιδάνειο, η μίσθωση ή η μεταβίβαση εξαρτάται από την προηγούμενη καταβολή των εισαγωγικών δασμών, σύμφωνα με το ποσοστό που ισχύει κατά την ημερομηνία του χρησιδανείου, της μισθώσεως ή της μεταβιβάσεως, και με βάση το είδος και τη δασμολογητέα αξία που διαπιστώνουν ή αναγνωρίζουν οι αρμόδιες αρχές κατά την ίδια ημερομηνία."

5. Ο τίτλος XIVα αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"ΤΙΤΛΟΣ XIVα

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Ή ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Άρθρο 63α

1. Επιτρέπεται η ατελής εισαγωγή οργάνων και συσκευών που προορίζονται για την ιατρική έρευνα, την ιατρική διάγνωση ή τη θεραπεία, τα οποία δωρίζονται, είτε από ευαγείς ή φιλανθρωπικούς οργανισμούς είτε από ιδιώτη, σε αρμόδιες για την υγεία αρχές και σε νοσοκομεία ή ιδρύματα ιατρικών ερευνών, στα οποία έχει επιτραπεί από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να παραλαμβάνουν ατελώς τα είδη αυτά, ή τα οποία αγοράζονται από τις εν λόγω αρμόδιες για την υγεία αρχές, νοσοκομεία ή ιδρύματα ιατρικών ερευνών, αποκλειστικά με κεφάλαια που προέρχονται από ευαγείς ή φιλανθρωπικούς οργανισμούς ή από εθελοντικές συνεισφορές και, πάντα, εφόσον διαπιστώνεται ότι:

α) η δωρεά των οργάνων ή των συσκευών αυτών δεν υποκρύπτει καμία εμπορική πρόθεση εκ μέρους του δωρητή

και

β) ο δωρητής δεν συνδέεται κατά κανένα τρόπο με τον κατασκευαστή των οργάνων ή συσκευών για τα οποία ζητείται η ατέλεια.

2. Παρέχεται επίσης ατέλεια υπό τους ίδιους όρους:

α) για τα ανταλλακτικά, στοιχεία και εξαρτήματα που προορίζονται ειδικά για τα ανωτέρω όργανα ή συσκευές, εφόσον αυτά τα ανταλλακτικά, στοιχεία ή εξαρτήματα εισάγονται ταυτόχρονα με αυτά τα όργανα ή τις συσκευές ή, εάν εισάγονται μεταγενέστερα, εφόσον είναι δυνατόν να διαπιστωθεί ότι προορίζονται για όργανα ή συσκευές που έχουν προηγουμένως εισαχθεί ατελώς-

β) για εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση, τον έλεγχο, τη διαμέτρηση ή την επισκευή οργάνων ή συσκευών, εφόσον τα εργαλεία αυτά εισάγονται ταυτόχρονα με τα εν λόγω όργανα ή συσκευές, ή, εάν εισάγονται μεταγενέστερα, εφόσον είναι δυνατόν να διαπιστωθεί ότι προορίζονται για όργανα ή συσκευές που έχουν προηγουμένως εισαχθεί ατελώς.

Άρθρο 63β

Για τους σκοπούς του άρθρου 63α, και κυρίως όσον αφορά τα όργανα ή τις συσκευές καθώς και τους δικαιούχους οργανισμούς που αναφέρονται σ' αυτό, εφαρμόζονται κατ' αναλογία τα άρθρα 56, 57 και 58."

6. Τα άρθρα 72 και 73 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

"Άρθρο 72

1. Επιτρέπεται η ατελής εισαγωγή αντικειμένων που έχουν ειδικά σχεδιαστεί για την εκπαίδευση, την απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο των ατόμων που πάσχουν από σωματική ή διανοητική αναπηρία, με εξαίρεση τους τυφλούς, όταν αυτά εισάγονται:

- είτε από τα ίδια τα μειονεκτούντα άτομα για προσωπική τους χρήση,

- είτε από τα ιδρύματα ή τις οργανώσεις τα οποία έχουν ως κύρια δραστηριότητα την εκπαίδευση μειονεκτούντων ατόμων ή την παροχή βοήθειας στα άτομα αυτά και έχουν άδεια από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών για την ατελή παραλαβή των εν λόγω αντικειμένων.

2. Η ατέλεια που αναφέρεται στην παράγραφο 1 εφαρμόζεται στα ανταλλακτικά, στοιχεία ή εξαρτήματα, τα οποία προορίζονται ειδικά για τα εν λόγω αντικείμενα, καθώς και στα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση, τον έλεγχο, τη διαμέτρηση ή την επισκευή των εν λόγω αντικειμένων, εφόσον τα εν λόγω ανταλλακτικά, στοιχεία, εξαρτήματα ή εργαλεία εισάγονται ταυτόχρονα με τα εν λόγω αντικείμενα ή, εάν εισάγονται μεταγενέστερα, εφόσον είναι δυνατόν να διαπιστωθεί ότι προορίζονται για αντικείμενα τα οποία έχουν προηγουμένως εισαχθεί ατελώς ή τα οποία δικαιούνται την ατέλεια κατά τη στιγμή που αυτή ζητείται για τα εν λόγω ειδικά ανταλλακτικά, στοιχεία ή εξαρτήματα και εργαλεία.

Άρθρο 73

Εφόσον κριθεί αναγκαίο, είναι δυνατόν, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 142 παράγραφοι 2 και 3, να αποκλείονται ορισμένα αντικείμενα από το δικαίωμα ατελείας όταν διαπιστώνεται ότι η ατελής εισαγωγή των αντικειμένων αυτών ζημιώνει τα συμφέροντα της κοινοτικής βιομηχανίας στο συγκεκριμένο τομέα παραγωγής."

7. Το άρθρο 74 διαγράφεται.

8. Τα άρθρα 75, 76 και 77 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

"Άρθρο 75

Η απευθείας παροχή ατελείας για αντικείμενα προσωπικής χρήσεως σε τυφλούς ή άλλα μειονεκτούντα πρόσωπα, σύμφωνα με το άρθρο 71 πρώτη περίπτωση και το άρθρο 72 παράγραφος 1 πρώτη περίπτωση, εξαρτάται από την προϋπόθεση ότι οι διατάξεις που ισχύουν στα κράτη μέλη δίνουν τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να αποδείξουν την ιδιότητα του τυφλού ή μειονεκτούντος προσώπου, από την οποία απορρέει το δικαίωμα της ατέλειας.

Άρθρο 76

1. Τα αντικείμενα που έχουν εισαχθεί ατελώς από τα πρόσωπα που αναφέρονται στα άρθρα 71 και 72 δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο χρησιδανείου, μισθώσεως ή μεταβιβάσεως, εξ επαχθούς ή χαριστικής αιτίας, αν δεν ενημερωθούν προηγουμένως οι αρμόδιες αρχές.

2. Σε περίπτωση χρησιδανείου, μισθώσεως η μεταβιβάσεως προς πρόσωπα, ιδρύματα ή οργανισμούς τα οποία δικαιούνται ατέλειας κατ' εφαρμογή των άρθρων 71 και 72, η ατέλεια εξακολουθεί να ισχύει, εφόσον το πρόσωπο, το ίδρυμα ή οργανισμός χρησιμοποιεί το αντικείμενο για σκοπούς που δικαιολογούν παροχή ατέλειας.

Στις άλλες περιπτώσεις, το χρησιδάνειο, η μίσθωση ή μεταβίβαση εξαρτώνται από την προηγούμενη καταβολή των εισαγωγικών δασμών, με το ποσοστό που ισχύει κατά την ημερομηνία του χρησιδανείου, της μισθώσεως ή της μεταβιβάσεως και με βάση το είδος και τη δασμοληγητέα αξία την οποία αναγνωρίζουν ή αποδέχονται οι αρμόδιες αρχές κατά την ίδια ημερομηνία.

Άρθρο 77

12. Τα αντικείμενα που εισάγονται από ιδρύματα ή οργανισμούς υπέρ των οποίων παρέχεται το ευεργέτημα της ατελείας, υπό τις προϋποθ'πεσεις των άρθρων 71 και 72, μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο χρησιδανείου, μισθώσεως ή μεταβιβάσεως, εξ επαχθούς ή χαριστικής αιτίας, των ιδρυμάτων ή των οργανισμών αυτών, χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό, προς τους τυφλούς και τα άλλα μειονεκτούντα πρόσωπα, με τα οποία ασχολούνται οι εν λόγω φορείς, χωρίς να απαιτείται η καταβολή των δασμών που αναλογούν στα αντικείμενα αυτά.

2. Το χρησιδάνειο, η μίσθωση ή η μεταβίβαση δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν με προϋποθέσεις άλλες από τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 1, αν δεν ενημερωθούν προηγουμένως οι αρμόδιες αρχές.

Σε περίπτωση χρησιδανείου, μισθώσεως ή μεταβιβάσεως αυτού του είδους προς ένα πρόσωπο, ίδρυμα ή οργανισμό που δικαιούται επίσης ατέλεια κατ' εφαρμογή του άρθρου 71 πρώτο εδάφιο ή του άρθρου 72 παράγραφος 1, η ατέλεια εξακολουθεί να ισχύει, εφόσον το πρόσωπο, το ίδρυμα ή ο οργανισμός χρησιμοποιεί το σχετικό αντικείμενο για σκοπούς που δικαιολογούν τη χορήγηση της ατελείας αυτής.

Στις άλλες περιπτώσεις, το χρησιδάνειο, η μίσθωση ή η μεταβίβαση εξαρτάται από την προηγούμενη καταβολή των δασμών, με το ποσοστό που ισχύει κατά την ημερομηνία του χρησιδανείου, της μισθώσεως ή της μεταβιβάσεως, και με βάση το είδος και τη δασμολογητέα αξία που διαπιστώνουν ή αποδέχονται οι αρμόδιες αρχές κατά την ίδια ημερομηνία."

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Εφαρμόζεται από τη 1η Ιανουαρίου 1992. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 7 Νοεμβρίου 1991. Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

P. DANKERT

(1) ΕΕ αριθ. L 105 της 23. 4. 1983, σ. 1. (2) ΕΕ αριθ. L 373 της 31. 12. 1988, σ. 1.