31991R1328

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1328/91 της Επιτροπής της 21ης Μαΐου 1991 για την τροποποίηση του καταλόγου που είναι προσαρτημένος στον κανονισμό (ΕΟΚ) 55/87 για την κατάρτιση του καταλόγου των σκαφών συνολικού μήκους άνω των οκτώ μέτρων τα οποία επιτρέπεται να χρησιμοποιούν δοκότρατες σε ορισμένες παράκτιες περιοχές της Κοινότητας

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 127 της 23/05/1991 σ. 0015 - 0016


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ( ΕΟΚ ) αριθ . 1328/91 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Μαΐου 1991 για την τροποποίηση του καταλόγου που είναι προσαρτημένος στον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ . 55/87 για την κατάρτιση του καταλόγου των σκαφών συνολικού μήκους άνω των οκτώ μέτρων τα οποία επιτρέπεται να χρησιμοποιούν δοκότρατες σε ορισμένες παράκτιες περιοχές της Κοινότητας

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

τον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ . 3094/86 του Συμβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 1986 για τη θέσπιση τεχνικών μέτρων διατήρησης των αλιευτικών πόρων ( 1 ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ . 4056/89 ( 2 ),

τον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ . 55/87 της Επιτροπής της 30ής Δεκεμβρίου 1986 για την κατάρτιση του καταλόγου των σκαφών μήκους άνω των οκτώ μέτρων τα οποία επιτρέπεται να χρησιμοποιούν δοκότρατες σε ορισμένες παράκτιες περιοχές της Κοινότητας ( 3 ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ . 1142/91 ( 4 ), και ιδίως το άρθο 3,

Εκτιμώντας :

ότι οι αρχές Δανίας ζήτησαν να αντικατασταθεί στον κατάλογο που επισυνάπτεται στον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ . 55/87, ένα σκάφος που δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του άρθρου 1 παράγραφος 2 του ιδίου κανονισμού - ότι οι εθνικές αρχές έχουν δώσει όλη την πληροφόρηση βάσει της απαίτησης που προκύπτει από το άρθρο 3 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 55/87 - ότι από την αξιολόγηση της πληροφορίας αυτής προκύπτει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του κανονισμού - ότι το εν λόγω σκάφος μπορεί να αντικατασταθεί στον πίνακα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ : Άρθρο 1

Το παράρτημα του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 55/87 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού . Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων . Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος .

Βρυξέλλες, 21 Μαΐου 1991 . Για την Επιτροπή

Manuel MARIN

Αντιπρόεδρος ( 1 ) ΕΕ αριθ . L 288 της 11 . 10 . 1986, σ . 1 . ( 2 ) ΕΕ αριθ . L 389 της 30 . 12 . 1989, σ . 75 . ( 3 ) ΕΕ αριθ . L 8 της 10 . 1 . 1987, σ . 1 . ( 4 ) ΕΕ αριθ . L 112 της 4 . 5 . 1991, σ . 19 .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 55/87 τοποποιείται ως κάτωθι :

Σκάφος που αντικαθίσταται :

Εξωτερικά στοιχεία

και αριθμοί αναγνώρισης Όνομα

σκάφους Αριθμός

κλήσης

ασυρμάτου Λιμένας

νηολόγησης Ισχύς

κινητήρος

( kW ) ΔΑΝΙΑ HV 3 Lone OZYP Haderslev 170

Σκάφος που αντικαθιστά το παραπάνω αναγραφόμενο σκάφος :

Εξωτερικά στοιχεία

και αριθμοί αναγνώρισης Όνομα

σκάφους Αριθμός

κλήσης

ασυρμάτου Λιμένας

νηολόγησης Ισχύς

κινητήρος

( kW ) ΔΑΝΙΑ HV 3 Vinnie Runge OVIT Esbjerg 165