31991L0174

Οδηγία 91/174/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Μαρτίου 1991 σχετικά με τους ζωοτεχνικούς και γενεαλογικούς όρους που διέπουν την εμπορία ζώων φυλής (ράτσας), και σχετικά με την τροποποίηση των οδηγιών 77/504/ΕΟΚ και 90/425/ΕΟΚ

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 085 της 05/04/1991 σ. 0037 - 0038
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 36 σ. 0232
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 36 σ. 0232


ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαρτίου 1991 σχετικά με τους ζωοτεχνικούς και γενεαλογικούς όρους που διέπουν την εμπορία ζώων φυλής ( ράτσας ), και σχετικά με την τροποποίηση των οδηγιών 77/504/ΕΟΚ και 90/425/ΕΟΚ ( 91/174/ΕΟΚ )

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43,

την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ( 2 ),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ( 3 ),

Εκτιμώντας :

ότι τα ζώα φυλής ( ράτσας ) ως ζώντα ζώα περιλαμβάνονται στον κατάλογο του παραρτήματος ΙΙ της συνθήκης -

ότι η εκτροφή ζώων φυλής ( ράτσας ) εντάσσεται γενικά στο πλαίσιο των γεωργικών δραστηριοτήτων - ότι αποτελεί πηγή εσόδων για τμήμα του γεωργικού πληθυσμού και ότι ενδείκνυται, επομένως, να ενθαρρυνθεί -

ότι, για τα βοοειδή, τους χοίρους, τα αιγοπρόβατα και τα ιπποειδή, έχουν προβλεφθεί, στο κοινοτικό πλαίσιο, ειδικοί ζωοτεχνικοί κανόνες εναρμόνισης -

ότι, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθολογική ανάπτυξη της εκτροφής ζώων φυλής ( ράτσας ) και να αυξηθεί, κατ' αυτό τον τρόπο, η παραγωγικότητα του τομέα αυτού, πρέπει να καθοριστούν στο κοινοτικό επίπεδο κανόνες σχετικά με την εμπορία των ζώων αυτών -

ότι, καταρχήν, δεν είναι δυνατόν να απαγορεύεται, να περιορίζεται ή να παρεμποδίζεται το ενδοκοινοτικό εμπόριο -

ότι πρέπει να επεκταθούν οι διατάξεις που εφαμόζονται στα βοοειδή αναπαραγωγής καθαρής φυλής και στους βουβάλους αναπαραγωγής καθαρής φυλής και να τροποποιηθεί ανάλογα η οδηγία 77/504/ΕΟΚ ( 4 )-

ότι θα πρέπει να προβλεφθεί ότι οι διατάξεις της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ ( 5 ) εφαρμόζονται σ' αυτό τον τομέα -

ότι θα πρέπει να προβλεφθεί ότι οι εισαγωγές ζώων φυλής ( ράτσας ), προελεύσεως τρίτων χωρών, δεν μπορούν να πραγματοποιούνται με ευνοϊκότερους όρους από εκείνους που εφαρμόζονται στην Κοινότητα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ : Άρθρο 1

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοείται ως "ζώο φυλής ( ράτσας )" κάθε ζώο εκτροφής το οποίο καλύπτεται από το παράρτημα ΙΙ της συνθήκης, για την εμπορία του οποίου δεν έχουν ακόμα καθοριστεί ειδικότεροι ζωοτεχνικοί κοινοτικοί κανόνες και το οποίο εγγράφεται ή καταχωρείται σε μητρώο ή γενεαλογικό βιβλίο το οποίο τηρεί ανεγνωρισμένη οργάνωση ή ένωση κτηνοτρόφων . Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε :

- να μην απαγορεύεται, περιορίζεται ή παρεμποδίζεται, για ζωοτεχνικούς ή γενεαλογικούς λόγους, η εμπορία ζώων φυλής ( ράτσας ), καθώς και του σπέρματος, των ωαρίων ή των εμβρύων τους,

- προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαίτηση που προβλέπεται στην πρώτη περίπτωση, τα κριτήρια έγκρισης και αναγνώρισης των οργανώσεων ή ενώσεων κτηνοτρόφων, τα κριτήρια εγγραφής ή καταχώρησης στα μητρώα και στα γενεαλογικά βιβλία, καθώς και τα κριτήρια αποδοχής ζώων φυλής ( ράτσας ) για την αναπαραγωγή, τη χρησιμοποίηση του σπέρματος, των ωαρίων ή των εμβρύων τους, καθώς και το πιστοποιητικό που απαιτείται κατά την εμπορία τους, να καταρτίζονται με τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις, τηρώντας τις αρχές που έχει καθορίσει η οργάνωση ή ένωση που τηρεί το μητρώο ή το γενεαλογικό βιβλίο καταγωγής της φυλής .

Μέχρις ότου υλοποιηθούν οι ενδεχόμενες λεπτομέρειες εφαρμογής που προβλέπονται στο άρθρο 6, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι εθνικές νομοθεσίες στα πλαίσια τήρησης των γενικών διατάξεων της συνθήκης . Άρθρο 3

Στο άρθρο 1 στοιχείο α ) της οδηγίας 77/504/ΕΟΚ, μετά τους όρους "των βοοειδών" παρεμβάλλονται οι όροι "περιλαμβανομένων και των βουβάλων ". Άρθρο 4

Στο παράρτημα Α κεφάλαιο ΙΙ της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ, προστίθεται το εξής :

"Οδηγία 91/174/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Μαρτίου 1991 σχετικά με τους ζωοτεχνικούς και γενεαλογικούς όρους που διέπουν την εμπορία των ζώων φυλής ράτσας .

ΕΕ αριθ . L 85 της 5 . 4 . 1991, σ . 37 ." Άρθρο 5 Μέχρις ότου τεθεί σε εφαρμογή σχετική κοινοτική ρύθμιση, οι όροι που εφαρμόζονται για τις εισαγωγές ζώων φυλής ( ράτσας ) καθώς και του σπέρματος, των ωαρίων και των εμβρύων τους, προελεύσεως τρίτων χωρών, δεν μπορούν να είναι ευνοϊκότεροι από αυτούς που διέπουν το ενδοκοινοτικό εμπόριο . Άρθρο 6

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας οδηγίας θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 11 της οδηγίας 88/661/ΕΟΚ ( 6 ). Άρθρο 7

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία πριν από την 1η Ιανουαρίου 1992 . Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά .

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή περιέχουν παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους . Οι λεπτομέρειες αυτές της αναφοράς καθορίζονται από τα κράτη μέλη . Άρθρο 8

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη . Βρυξέλλες, 25 Μαρτίου 1991 . Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

R . STEICHEN ( 1 ) ΕΕ αριθ . C 304 της 29 . 11 . 1988, σ . 6 . ( 2 ) ΕΕ αριθ . C 12 της 16 . 1 . 1989, σ . 365 . ( 3 ) ΕΕ αριθ . C 56 της 6 . 3 . 1989, σ . 25 . ( 4 ) ΕΕ αριθ . L 206 της 12 . 8 . 1977, σ . 8 . Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ . 3768/85 ( ΕΕ αριθ . L 362 της 31 . 12 . 1985, σ . 8). ( 5 ) ΕΕ αριθ . L 224 της 18 . 8 . 1990, σ . 29 . Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 90/675/ΕΟΚ ( ΕΕ αριθ . L 373 της 31 . 12 . 1990, σ . 1 ). ( 6 ) ΕΕ αριθ . L 382 της 31 . 12 . 1988, σ . 36 .