31990R3943

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3943/90 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1990 περί εφαρμογής του συστήματος παρατήρησης και ελέγχου που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο XXIV της σύμβασης για τη διατήρηση της θαλάσσιας πανίδας και χλωρίδας της Ανταρκτικής

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 379 της 31/12/1990 σ. 0045 - 0059
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 15 τόμος 10 σ. 0031
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 15 τόμος 10 σ. 0031


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3943/90 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 19ης Δεκεμβρίου 1990

περί εφαρμογής του συστήματος παρατήρησης και ελέγχου που ορίζεται σύμφωνα με το

άρθρο XXIV της σύμβασης για τη διατήρηση της θαλάσσιας πανίδας και χλωρίδας της

Ανταρκτικής

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙKΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ιΕχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 170/83 του Συμβουλίου της 25ης Ιανουαρίου 1983 σχετικά με την καθιέρωση κοινοτικού συστήματος για τη διατήρηση και τη διαχείριση των αλιευτικών πόρων (1), όπως τροποποιήθηκε από την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, και ιδίως το άρθρο 11,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας:

ότι η σύμβαση για τη διατήρηση της θαλάσσιας πανίδας και χλωρίδας της Ανταρκτικής έχει εγκριθεί με την απόφαση 81/691/ΕΟΚ (2).

ότι το άρθρο ΧΧΙV της σύμβασης προβλέπει τη θέσπιση συστήματος παρατήρησης και ελέγχου ώστε να προωθούνται οι σχετικοί στόχοι και να διασφαλίζεται η τήρηση των διατάξεων της σύμβασης 7

ότι σύμφωνα με το ίδιο άρθρο το σύστημα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διαδικασίες για την επιβίβαση στα σκάφη και τον έλεγχο σκαφών από παρατηρητές και επιθεωρητές που ορίζονται από τα συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης 7 ότι το σύστημα περιλαμβάνει επίσης διαδικασίες για τις διώξεις που ασκήθηκαν και τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από το κράτος της σημαίας βάσει των αποδείξεων που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια των εν λόγω επιβιβάσεων και ελέγχων 7

ότι η επιτροπή για τη διατήρηση της θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας της Ανταρκτικής (CCAMLR) έχει δεόντως εγκρίνει σύστημα παρατήρησης και ελέγχου 7 ότι θα πρέπει να προβλεφθεί η εφαρμογή του εν λόγω συστήματος στην Κοινότητα 7

ότι είναι σκόπιμο να επεκταθεί ο έλεγχος των κοινοτικών σκαφών στην περιοχή που καλύπτεται από τη σύμβαση προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωσή τους με τα άλλα κοινοτικά μέτρα που αφορούν τον έλεγχο και τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων 7

ότι, προκειμένου να ελεγχθούν οι αλιευτικές δραστηριότητες στην περιοχή που καλύπτεται από τη σύμβαση, είναι απαραίτητο το κράτη μέλη να συνεργάζονται μεταξύ τους και με την Επιτροπή κατά την εφαρμογή του συστήματος και των άλλων σχετικών κοινοτικών μέτρων 7

ότι το σύστημα παρατήρησης και ελέγχου εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της υποχρέωσης των κρατών μελών, σύμφωνα με το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2241/87 του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1987 για τη θέσπιση ορισμένων

μέτρων ελέγχου για τις αλιευτικές δραστηριότητες (3), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3483/88 (4), να επιθεωρούν και να ελέγχουν τα κοινοτικά σκάφη τα οποία πραγματοποιούν αλιευτικές και άλλες συναφείς δραστηριότητες στην περιοχή που καλύπτεται από τη σύμβαση 7

ότι το σύστημα υπόκειται σε αναθεώρηση και θα πρέπει, κατά συνέπεια, να προβλεφθεί η θέσπιση των τροποποιήσεων που έχουν συμφωνηθεί σε πολυμερή βάση από την CCAMLR καθώς και των λεπτομερειών για την εφαρμογή του συστήματος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το σύστημα παρατήρησης και ελέγχου που ορίζεται σύμφωνα με τη σύμβαση για τη διατήρηση της θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας της Ανταρκτικής, που στο εξής ονομάζεται «σύστημα», εφαρμόζεται στην Κοινότητα.

Οι διατάξεις που διέπουν το σύστημα περιλαμβάνονται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

1. Η Επιτροπή ορίζει κοινοτικούς παρατηρητές ή επιθεωρητές για το σύστημα. Οι παρατηρητές ή επιθεωρητές μπορούν να διορίζονται από την Επιτροπή ή από κράτος μέλος και μπορούν να επιβιβάζονται σε οποιοδήποτε σκάφος κράτους μέλους ή, κατόπιν συμφωνίας με άλλο συμβαλλόμενο μέρος, σε σκάφος του τελευταίου, που ασχολείται ή πρόκειται να ασχοληθεί με παρατηρήσεις ή ελέγχους ή με επιστημονικές έρευνες στην περιοχή που καλύπτεται από τη σύμβαση. Οι επιθεωρητές και παρατηρητές μπορούν να πραγματοποιούν παρατηρήσεις και ελέγχους σε σκάφη που διεξάγουν επιστημονικές έρευνες ή αλιεύουν ζώντες θαλάσσιους πόρους στην περιοχή που καλύπτεται από τη σύμβαση.

2. Εκτός από τις αρμοδιότητές τους σύμφωνα με το σύστημα, οι κοινοτικοί επιθεωρητές ελέγχουν τα κοινοτικά σκάφη στα οποία εφαρμόζεται το σύστημα στην περιοχή που καλύπτεται από τη σύμβαση προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωσή τους προς κάθε κοινοτικό μέτρο διατήρησης ή ελέγχου των αλιευτικών πόρων που εφαρμόζεται στα σκάφη αυτά.

Άρθρο 3

Τα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ τους και με την Επιτροπή κατά την εφαρμογή του συστήματος.

Άρθρο 4

Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του κανονισμού αυτού θεσπίζονται, εάν είναι αναγκαίο, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 170/83.

Άρθρο 5

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 1990.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

C. VIZZINI

(1) ΕΕ αριθ. L 24 της 27. 1. 1983, σ. 1.

(2) ΕΕ αριθ. L 252 της 5. 9. 1981, σ. 26.

(3) ΕΕ αριθ. L 207 της 29. 7. 1987, σ. 1.

(4) ΕΕ αριθ. L 306 της 11. 11. 1988, σ. 2.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ ΤΗΣ ΑΝΤΑΡΚΤΙΚΗΣ

Παρατηρήσεις:

1. Στο ακόλουθο κείμενο για το σύστημα παρατήρησης και ελέγχου, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή για τη διατήρηση της θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας της Ανταρκτικής (CCAMLR), ο όρος «Επιτροπή» αντικαταστήθηκε, για λόγους σαφήνειας, από το «CCAMLR».

2. Στο ακόλουθο κείμενο για το σύστημα παρατήρησης και ελέγχου προσαρτώνται ο επισείων που φέρουν τα σκάφη των επιθεωρητών, η έκθεση επιθεώρησης και το δελτίο ταυτότητας του επιθεωρητή, όπως εγκρίθηκαν από την Επιτροπή για τη διατήρηση της θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας της Ανταρκτικής.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

VΙΙΙ. Κάθε μέλος της CCAMLR μπορεί να ορίσει παρατηρητές και επιθεωρητές όπως αναφέρεται στο άρθρο XXIV της σύμβασης.

α) Οι οριζόμενοι παρατηρητές και επιθεωρητές πρέπει να γνωρίζουν καλά τις αλιευτικές δραστηριότητες και τις δραστηριότητες επιστημονικής έρευνας που θα παρατηρήσουν και θα επιθεωρήσουν καθώς και τις διατάξεις της σύμβασης και τα μέτρα που εγκρίθηκαν σύμφωνα με αυτήν 7

β)

τα μέλη πιστοποιούν το προσόντα κάθε παρατηρητή και επιθεωρητή που ορίζουν 7

γ)

οι παρατηρητές και επιθεωρητές πρέπει να είναι υπήκοοι του συμβαλλόμενου μέρους που τους ορίζει και, όταν πραγματοποιούν παρατηρήσεις και επιθεωρήσεις, υπάγονται μόνο στη δικαιοδοσία αυτού του συμβαλλόμενου μέρους 7

δ)

οι παρατηρητές και επιθεωρητές πρέπει να είναι ικανοί να επικοινωνούν στη γλώσσα του κράτους της σημαίας των σκαφών στα οποία πραγματοποιούν τις δραστηριότητές τους 7

ε)

στους παρατηρητές και επιθεωρητές χορηγείται το καθεστώς του αξιωματικού όταν βρίσκονται επί των σκαφών 7

στ)

τα ονόματα των παρατηρητών και επιθεωρητών που έχουν οριστεί ανακοινώνονται στη CCAMLR την

1η Μαΐου κάθε έτους. Οι διορισμοί ισχύουν μέχρι την 1η Ιουλίου του επόμενου έτους.

VΙΙΙ. Η CCAMLR διατηρεί κατάλογο με εγκεκριμένους παρατηρητές και επιθεωρητές που έχουν οριστεί από τα μέλη.

α) Η CCAMLR ανακοινώνει τον κατάλογο των παρατηρητών και επιθεωρητών σε κάθε συμβαλλόμενο μέρος μέχρι τις 31 Μαΐου κάθε έτους.

VΙΙΙ. Για να εξακριβωθεί η συμμόρφωση με μέτρα που εγκρίθηκαν σύμφωνα με τη σύμβαση, οι παρατηρητές και επιθεωρητές που έχουν οριστεί από τα μέλη έχουν δικαίωμα να πραγματοποιούν παρατηρήσεις και ελέγχους επί των σκαφών που ασχολούνται με επιστημονικές έρευνες ή αλιεία θαλάσσιων ζώντων πόρων στην περιοχή την οποία καλύπτει η σύμβαση.

α) Η παρατήρηση και ο έλεγχος μπορούν να πραγματοποιηθούν από τους οριζόμενους παρατηρητές και επιθεωρητές από πλοία των κρατών που τους όρισαν 7

β)

τα πλοία στα οποία έχουν επιβιβαστεί παρατηρητές ή επιθεωρητές φέρουν ειδική σημαία ή επισείοντα που έχει εγκριθεί από την CCAMLR για να υποδείξουν ότι οι παρατηρητές ή επιθεωρητές εντός του σκάφους πραγματοποιούν παρατηρήσεις και επιθεωρήσεις σύμφωνα με το σύστημα αυτό 7

γ)

οι παρατηρητές αυτοί και οι επιθεωρητές μπορούν επίσης να επιβιβαστούν εντός των σκαφών και το χρονοδιάγραμμα της επιβίβασης και της αποβίβασής τους υπόκειται σε διακανονισμούς που συνάπτονται μεταξύ του κράτους που τους όρισε και του κράτους της σημαίας.

ΙΙΙV. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος υποβάλει στην CCAMLR μέχρι την 1η Μαΐου κάθε έτους ένα κατάλογο όλων

των σκαφών που φέρουν τη σημαία του και σκοπεύουν να αλιεύσουν θαλάσσιους ζώντες πόρους στην περιοχή που καλύπτεται από τη σύμβαση κατά το έτος που αρχίζει από την 1η Ιουλίου. Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει:

- όνομα του σκάφους,

- ενδεικτικό κλήσεως του σκάφους που έχει καταχωρηθεί από τις αρμόδιες αρχές του κράτους της σημαίας,

- λιμάνι νηολόγησης και εθνικότητα του σκάφους,

- τον πλοιοκτήτη ή ναυλωτή του σκάφους,

- κοινοποίηση ότι ο πλοίαρχος του σκάφους έχει πληροφορηθεί τα μέτρα που ισχύουν για την περιοχή ή τις περιοχές όπου το σκάφος θα αλιεύσει θαλάσσιους ζώντες πόρους στην περιοχή που καλύπτεται από τη σύμβαση.

α) Η CCAMLR ανακοινώνει σε όλα τα μέρη μέχρι τις 31 Μαΐου κάθε έτους συγκεντρωτικό κατάλογο όλων αυτών των σκαφών. Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει επίσης τα ονόματα των πλοίων που διενεργούν

έρευνα και που περιλαμβάνονται στο μητρώο των σκαφών που διενεργούν έρευνα σε μόνιμη βάση

το οποίο συντάσσεται σύμφωνα με την παράγραφο 60 της έκθεσης της πέμπτης συνεδρίασης της CCAMLR 7

β)

κάθε συμβαλλόμενο μέρος γνωστοποιεί επίσης στη CCAMLR, όσο το δυνατόν συντομότερα, οποιαδήποτε προσθήκη ή διαγραφή έγινε στον κατάλογο σκαφών που φέρουν τη σημαία του κατά τη διάρκεια της τρέχουσας αλιευτικής περιόδου. Η CCAMLR ανακοινώνει αμέσως την πληροφορία αυτή στα άλλα συμβαλλόμενα μέρη.

ΙΙΙV. α) Κάθε σκάφος που βρίσκεται στην περιοχή που καλύπτεται από τη σύμβαση για λόγους αλιείας θαλάσσιων ζώντων πόρων ή διεξαγωγής επιστημονικής έρευνας στους πόρους αυτούς, όταν του δοθεί σήμα σύμφωνα με το διεθνή κώδικα σημάτων από πλοίο που μεταφέρει παρατηρητή ή επιθεωρητή, όπως φαίνεται από την ειδική σημαία ή επισείοντα που αναφέρονται στην παράγραφο ΙΙΙ β), πρέπει να σταματά ή να κάνει τους κατάλληλους ελιγμούς για να διευκολύνει τη σίγουρη και άμεση επιβίβαση του παρατηρητή ή επιθεωρητή στο σκάφος, εκτός εάν το σκάφος εκείνη τη στιγμή πραγματοποιεί αλιευτική δραστηριότητα 7 στην περίπτωση αυτή, η επιβίβαση πραγματοποιείται μόλις καταστεί δυνατόν 7

β)

ο πλοίαρχος του σκάφους επιτρέπει στον παρατηρητή ή επιθεωρητή, ο οποίος μπορεί να συνοδεύεται από κατάλληλους βοηθούς, να επιβιβασθούν στο σκάφος.

ΙΙVΙ. Οι παρατηρητές και επιθεωρητές είναι εξουσιοδοτημένοι να παρατηρούν και να επιθεωρούν αλιεύματα, δίχτυα και άλλα αλιευτικά εργαλεία, όπως επίσης αλιευτικές δραστηριότητες και δραστηριότητες επιστημονικής έρευνας και έχουν πρόσβαση στα αρχεία και στις εκθέσεις που αφορούν αλιεύματα και τόπους αλίευσης, εφόσον αυτά είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους 7

α) Κάθε παρατηρητής και επιθεωρητής φέρει έγγραφο ταυτότητας που έχει εκδοθεί από το κράτος που τον έχει ορίσει 7 το έγγραφο αυτό που έχει εγκριθεί ή συνταχθεί από την CCAMLR βεβαιώνει ότι ο παρατηρητής ή επιθεωρητής έχει ορισθεί για να πραγματοποιήσει παρατηρήσεις και επιθεωρήσεις σύμφωνα με το σύστημα αυτό 7

β)

κατά την επιβίβαση στο σκάφος, ο επιθεωρητής ή παρατηρητής πρέπει να επιδεικνύει το έγγραφο που περιγράφεται στο στοιχείο α) 7

γ)

οι παρατηρήσεις και οι επιθεωρήσεις πρέπει να διενεργούνται κατά τρόπο που να προξενούν την ελάχιστη διατάραξη και ενόχληση στο σκάφος. Οι έρευνες περιορίζονται στη διαπίστωση των γεγονότων σε σχέση με τη συμμόρφωσή τους προς τα μέτρα της CCAMLR που ισχύουν για το σχετικό κράτος της σημαίας 7

δ)

οι παρατηρητές και επιθεωρητές μπορούν να λαμβάνουν φωτογραφίες, όταν κρίνεται αναγκαίο, για να αποδείξουν τυχόν παράβαση των μέτρων της CCAMLR που ισχύουν. Λαμβάνονται διπλές φωτογραφίες, μία εκ των οποίων επισυνάπτεται στην έκθεση για τις τυχόν παραβάσεις που παραδίδεται στον πλοίαρχο του σκάφους σύμφωνα με την παράγραφο VΙΙΙ 7

ε)

οι παρατηρητές και επιθεωρητές θέτουν αναγνωριστικό σήμα που έχει εγκριθεί από τη CCAMLR σε κάθε δίχτυ ή αλιευτικό εργαλείο που θεωρείται ότι έχει χρησιμοποιηθεί κατά παράβαση των μέτρων διατήρησης που ισχύουν και καταγράφουν το γεγονός αυτός στις εκθέσεις και κοινοποιήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο VΙΙΙ 7

στ)

ο πλοίαρχος οφείλει να παρέχει στους επιθεωρητές και παρατηρητές κάθε χρήσιμη βοήθεια για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθώς και δυνατότητα χρησιμοποίησης των μέσων επικοινωνίας.

ΙVΙΙ. Εάν ένα σκάφος αρνηθεί να σταματήσει ή να διευκολύνει την επιβίβαση του παρατηρητή ή επιθεωρητή, ή εάν ο πλοίαρχος ή το πλήρωμα του σκάφους επιχειρήσουν να παρέμβουν στις εργασίες του παρατηρητή ή επιθεωρητή, ο παρατηρητής ή επιθεωρητής πρέπει να συντάξει μια λεπτομερή έκθεση, με πλήρη περιγραφή όλων των γεγονότων και να στείλει την έκθεση στο κράτος που τον όρισε για να διαβιβασθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των παραγράφων VΙΙΙ και ΙΧ.

α) Παρέμβαση στις εργασίες ενός παρατηρητή ή επιθεωρητή ή παράλειψη τηρήσεως των οδηγιών ενός παρατηρητή ή επιθεωρητή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους θεωρούνται από το κράτος της σημαίας του σκάφους ότι εστράφησαν εναντίον παρατηρητή ή επιθεωρητή του κράτους αυτού 7

β)

το κράτος της σημαίας ανακοινώνει τις ενέργειες που έχουν αναληφθεί σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο και σύμφωνα με την παράγραφο Χ.

VΙΙΙ. Οι παρατηρητές και επιθεωρητές συντάσσουν λεπτομερείς εκθέσεις για τις παρατηρήσεις και επιθεωρήσεις τους. Οι εκθέσεις αυτές υποβάλλονται στο κράτος που τους όρισε το οποίο με τη σειρά του τις υποβάλει στη CCAMLR.

α)

Πριν από την αποβίβαση από τα σκάφη τα οποία έχουν παρατηρήσει και επιθεωρήσει, ο παρατηρητής ή επιθεωρητής παραδίδει στον πλοίαρχο του σκάφους βεβαίωση επιθεώρησης και γραπτή κοινοποίηση των τυχόν παραβάσεων των ισχυόντων μέτρων της CCAMLR και δίνει τη δυνατότητα στον πλοίαρχο να διατυπώσει γραπτώς στην κοινοποίηση τυχόν παρατηρήσεις του 7

β)

ο πλοίαρχος του σκάφους υπογράφει την κοινοποίηση ως απόδειξη της παραλαβής της και της δυνατότητας να τη σχολιάσει.

ΙΙΙΧ.

Οι εκθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο VΙΙ υποβάλλονται στο κράτος της σημαίας, και το κράτος της σημαίας έχει τη δυνατότητα να τις σχολιάσει πριν αυτές ληφθούν υπόψη από τη CCAMLR.

ΙΙΙΧ.

Εάν, μετά τις παρατηρήσεις και επιθεωρήσεις που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, διαπιστωθεί παράβαση των μέτρων που εγκρίθηκαν σύμφωνα με τη σύμβαση, το κράτος της σημασίας λαμβάνει μέτρα για τη δίωξη και, αν κριθεί αναγκαίο, για την επιβολή κυρώσεων. Το κράτος της σημαίας αναφέρει οποιεσδήποτε τέτοιες διώξεις και κυρώσεις στη CCAMLR.

Προσάρτημα 1

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ CCAMLR ΕΠΙΣΕΙΩΝ

>ΑΡΧΗ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>

200 cm<?δQS>90 cm

>ΤΕΛΟΣ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>

Προσάρτημα 2

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ ΤΗΣ ΑΝΤΑΡΚΤΙΚΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

(Παρακαλείται ο επιθεωρητής να χρησιμοποιήσει κεφαλαία γράμματα)

Σημείωμα για τον πλοίαρχο του προς επιθεώρηση σκάφους

Ο επιθεωρητής της CCAMLR επιδεικνύει κατά την επιβίβαση το δελτίο ταυτότητάς του της CCAMLR. Κατόπιν τούτου είναι εξουσιοδοτημένος να επιθεωρήσει και να μετρήσει όλα τα αλιευτικά εργαλεία που ευρίσκονται πάνω ή κοντά στο κατάστρωμα και είναι έτοιμα προς χρήση, τα αλιεύματα πάνω ή/και κάτω από το κατάστρωμα, καθώς και οιαδήποτε σχετικά έγγραφα. Στόχος της επιθεώρησης είναι να ελεγχθεί το κατά πόσο τηρούνται τα μέτρα της CCAMLR για τα οποία δεν έχει καμία αντίρρηση να ελεχθούν τα αλιευτικά αρχεία και το ημερολόγιο του πλοίου για την περιοχή που καλύπτεται από τη σύμβαση και τα αλιεύματα επί του σκάφους. Ο επιθεωρητής είναι εξουσιοδοτημένος να εξετάσει και να φωτογραφήσει τα εργαλεία του σκάφους, τα αλιεύματα, το ημερολόγιο ή άλλα σχετικά έγγραφα. Ο επιθεωρητής δεν θα ζητήσει να ανασυρθούν τα δίχτυα αλλά θα παραμείνει στο σκάφος έως την ανάσυρσή τους.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ(ΟΙ) ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ(ΕΣ)

1. ιΟνομα(τα): .

Συμβαλλόμενο μέρος: .

.

2. ιΟνομα και διακριτικά γράμματα ή/και αριθμός του σκάφους στο οποίο επιβαίνει ο επιθεωρητής: .

.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΘΕΩΡΟΥΜΕΝΟ ΣΚΑΦΟΣ

3. Συμβαλλόμενο μέρος και λιμάνι νηολογήσεως: .

4. ιΟνομα σκάφους και αριθμός νηολογίου: .

5. Τύπος σκάφους (αλιεία, έρευνα): .

6. ιΟνομα πλοιάρχου: .

7. ιΟνομα και διεύθυνση πλοιοκτήτη: .

.

8. Στίγμα υπολογιζόμενο από τον πλοίαρχο του σκάφους επιθεώρησης στις . GMT:

Γεωγραφικό πλάτος: ........................................................................... Γεωγραφικό μήκος: .

α) ιΟργανο υπολογισμού στίγματος: .

.

.

9. Στίγμα υπολογισμένο από τον πλοίαρχο του αλιευτικού σκάφους στις . GMT:

Γεωγραφικό πλάτος: ........................................................................... Γεωγραφικό μήκος: .

α) ιΟργανο υπολογισμού στίγματος: .

.

.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

10. Ημερομηνία: .ιΩρα επιβίβασης: ................. GMTιΩρα αναχώρησης: ................. GMT

ΕΠΙΘΕΩΡΗΘΕΝΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΑΝΩ ιΗ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ

11.

11. >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΧΙΛΙΟΣΤΟΜΕΤΡΑ

12.

Δίχτυ αριθ. ................................Θέση του διχτυού που θα μετρηθεί (στο νερό) .

(στο κατάστρωμα) .

Κατάσταση διχτυού (αρματωσιά): .

(υγρό-στεγνό): .

Αρχικές διαστάσεις σύμφωνα με το μέτρο διατήρησης 4/V (άρθρο 6):

12.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

12. μεσο μεγεθος ματιων

Σύνολο mm για 10 μάτια + 20 διαστάσεις =

μέσο μέγεθος ματιών

40 επιπλέον διαστάσεις σύμφωνα με το μέτρο διατήρησης 4/V (άρθρο 6):

12.

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

12.

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

12. μεσο μεγεθος ματιων

Σύνολο mm για 60 μάτια + 60 διαστάσεις =

μέσο μέγεθος ματιών

.

Εάν ο πλοίαρχος αμφισβητήσει τις αρχικές 60 διαστάσεις ματιών, γίνεται μέτρηση ακόμα 20 ματιών με τη χρησιμοποίηση ζυγού ή δυναμομέτρου σύμφωνα με το μέτρο διατήρησης 4/V (άρθρο 6 παράγραφος 2). Αυτή η μέτρηση θεωρείται ως η τελική.

Τελική μέτρηση σε περίπτωση αμφισβήτησης, μέτρο διατήρησης 4/V (άρθρο 6 παράγραφος 2):

12.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

12. μεσο μεγεθος ματιων

Σύνολο mm για 20 μάτια + 20 διαστάσεις =

μέσο μέγεθος ματιών

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΧΘΥΩΝ ΣΤΟ ΣΚΑΦΟΣ

13. Αποτέλεσμα της επιθεώρησης των ιχθύων κατά την τελευταία ανέλκυση των διχτυών (εάν ενδείκνυται):>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

Καταχώρηση αλιευμάτων σε μεικτό βάρος (δηλαδή βάρος μη μεταποιημένων ιχθύων).

14. Αποτέλεσμα της επιθεώρησης των αλιευμάτων στο σκάφος:

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

15. ιΕχουν καταχωρηθεί τα ακόλουθα στοιχεία στο ημερολόγιο του πλοίου ή σε άλλα αρχεία του πλοίου εντός του σκάφους;

Περιγραφή του σκάφους

.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ονομασία του πλοίου

είδος του σκάφους

αριθμός νηολόγησης και λιμάνι νηολόγησης

εθνικότητα του πλοίου

μεικτή χωρητικότητα

συνολικό μήκος (m)

μέγιστη ισχύς στον άξονα (kW σε ........ rev/min) ή ιπποδύναμη

Περιγραφή εργαλείων

ΝΑΙ

ΟΧΙ

τύπος μηχανότρατας (σύμφωνα με την ονοματολογία FAO)

κωδικός αριθμός για τύπο μηχανότρατας

μέγεθος ματιού στο στόμιο διχτυού (mm)

μέγεθος ματιού στο σάκο (mm τεντωμένο)

μέγεθος ματιού τρατών (mm)

σχέδιο διχτυού (περιλαμβάνει μήκος λωρίδων, μεγέθη νήματος, μεγέθη ματιών)

σχέδιο εργαλείων (πόρτες τράτας, χοντρά συρματόσχοινα κ.λπ.)

υποβρύχιος ακουστικός εξοπλισμός, βυθόμετρα (είδη και συχνότητες), ηχοβολιστικό (είδη και συχνότητες), ενδείκτης βάθους διχτυού (ναι/όχι)

Πληροφορίες ανέλκυσης των διχτυών

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ημερομηνία

στίγμα κατά την έναρξη της αλιείας (σε μοίρες και λεπτά)

ώρα κατά την έναρξη της αλιείας (σε ώρες και λεπτά GMT 7 εάν πρόκειται για τοπική ώρα, αναφέρατε την παρέκκλιση από GMT)

ώρα κατά τη λήξη της αλιείας (πριν από την ανέλκυση των διχτυών)

βάθος πυθμένος (m)

βάθος αλίευσης (μόνο για πελαγική τράτα)

φορά καλαρίσματος (εάν η διαδρομή έχει αλλάξει κατά τη διάρκεια του καλαρίσματος, αναφέρατε τη φορά του μεγαλύτερου μέρους της διαδρομής)

ταχύτητα ανέλκυσης διχυτών

. Περιβάλλον

.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ύπαρξη ή όχι πάγου στο νερό

νεφοκάλυψη ή είδος καιρού

ταχύτητα ανέμου (κόμβοι) ή δύναμη ανέμων (κλίμακα μποφόρ) και κατεύθυνση

θερμοκρασία επιφάνειας θάλασσας

θερμοκρασία αέρος

Καταχωρήσεις αλιευμάτων για κάθε ανέλκυση διχτυών

ΝΑΙ

ΟΧΙ

υπολογιζόμενα συνολικά αλιεύματα (kg)

σύνθεση ειδών ιχθύων κατά προσέγγιση (συνολικό ποσοστό)

ποσότητα και σύνθεση απορριφθέντων ιχθύων

αριθμός δοχείων για κάθε μέγεθος ιχθύος ανά είδος, εάν υπάρχει

ύπαρξη ιχθυδίων

Ημερήσια καταχώρηση γενικών πληροφοριών

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ώρα κατά την έναρξη της έρευνας

ώρα κατά τη λήξη της έρευνας και έναρξη της ανέλκυσης των διχτυών

ώρα κατά την οποία επαναλαμβάνεται η έρευνα μετά την ανέλκυση των διχτυών

ώρα κατά την οποία λήγει η έρευνα

16. Αντίγραφα της ανακοίνωσης της CCAMLR για τα θαλάσσια απορρίμματα ευρίσκονται σε εμφανή σημεία του σκάφους;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

17. Το διεθνές σήμα ραδιοεπικοινωνιακής κλήσης ευρίσκεται σε εμφανές σημείο στο ανοικτό κατάστρωμα και επίσης στην αριστερή και δεξιά πλευρά του σκάφους;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

18. Υπάρχει καταχώρηση για:

α) τις ημερομηνίες, τις θέσεις, τα είδη και τις ποσότητες αλιευτικών εργαλείων που ενδεχομένως χάθηκαν στην περιοχή;

. α)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

β)

δίχτυα, τεμάχια διχτυών, λωρίδες ή άλλα ενδεχομένως επικίνδυνα θαλάσσια απορρίμματα που έχουν χαθεί ή απορριφθεί, την κατάστασή τους και την ποσότητά τους, τα οποία έχουν βρεθεί κατά τη διάρκεια της αλιευτικής δραστηριότητας του σκάφους στην περιοχή;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

γ)

τον αριθμό και την κατάσταση ιχθύων, πτηνών, θαλάσσιων θηλαστικών ή άλλων οργανισμών που είχαν εμπλακεί στα απορρίμματα όταν βρέθηκαν;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

δ)

το τι απέγιναν τα απορρίμματα;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ε)

έναν κατάλογο με τα είδη και τις ποσότητες των διχτυών εντός του σκάφους;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

στ)

έχει προσδιοριστεί κάθε δίχτυ;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ζ)

τον αριθμό, το είδος, την ηλικία, το μέγεθος, το φύλο και την κατάσταση αναπαραγωγής όλων των πτηνών και των θαλάσσιων θηλαστικών που συνελήφθησαν τυχαία κατά τις αλιευτικές δραστηριότητες;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

19. Υπάρχουν πτηνά ή θαλάσσια θαλαστικά, νεκρά ή ζωντανά, επί του σκάφους;

.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Σημείωμα για τον πλοίαρχο του επιθεωρούμενου σκάφους:

Σε αυτό το στάδιο τερματίζεται η επιθεώρηση, εκτός εάν έχει διαπιστωθεί καταφανής παράβαση. Σε περίπτωση που δεν έχει διαπιστωθεί παράβαση, συνεχίστε στο σημείο 27. Στην αντίθετη περίπτωση, ο επιθεωρητής καταγράφει την παράβαση και υπογράφει. Οφείλετε να προσυπογράψετε ότι ενημερωθήκατε για την παράβαση, χωρίς τούτο να σημαίνει πως αποδεχθήκατε ότι διαπράχθηκε καταφανής παράβαση.

20. Είδος της καταφανούς παράβασης: .

.

.

.

Υπογραφή επιθεωρητή: .

Υπογραφή πλοιάρχου: .

Εάν έχει διαπιστωθεί καταφανής παράβαση, ο επιθεωρητής δύναται:

1. Να ελέγξει εκ νέου και να φωτογραφίσει το αλιευτικό εργαλείο, τα αλιεύματα, τα ημερολόγια του σκάφους ή οιαδήποτε άλλα σχετικά έγγραφα 7

2.

Να σας ζητήσει να σταματήσετε την αλιεία εφόσον η παράβαση συνίσταται σε:

α) αλιεία σε κλειστή περιοχή ή με εργαλεία που απαγορεύονται σε συγκεκριμένη περιοχή 7

β)

αλιεία αποθεμάτων ή ειδών, μετά την ημερομηνία κατά την οποία η εκτελεστική γραμματεία κοινοποίησε στα μέλη ότι απαγορεύεται η αλιεία αυτών των αποθεμάτων ή ειδών.

ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

21. ιΕγγραφα που ελέγχθηκαν μετά τη διαπίστωση καταφανούς παράβασης: .

.

.

.

22.

Παρατηρήσεις: (Στην περίπτωση διαφοράς μεταξύ του υπολογισμού των επί του σκάφους αλιευμάτων από τον επιθεωρητή και των σχετικών περιλήψεων των αλιευμάτων βάσει του ημερολογίου, καταχωρήσατε τη διαφορά αυτή επί τοις εκατό)

.

.

.

.

23. Φωτογραφηθέντα αντικείμενα σχετικά με την καταφανή παράβαση: .

.

.

24. Λοιπά σχόλια, δηλώσεις ή/και παρατηρήσεις του(των) επιθεωρητή(των) (σε περίπτωση καταφανούς παράβασης όσον αφορά το μέγεθος των ματιών συμπεριλαμβάνεται ο αναγνωριστικός αριθμός του σήματος που επέθεσε στο δίχτυ ο επιθεωρητής): .

.

.

.

.

25. Καταθέσεις του δευτέρου επιθεωρητή ή του μάρτυρα: .

.

.

.

26. ιΟνομα και υπογραφή του δευτέρου επιθεωρητή ή του μάρτυρα: .

.

27. Υπογραφή του υπεύθυνου επιθεωρητή: .

28. Κατάθεση των μαρτύρων του πλοιάρχου: .

.

.

.

.

29. ιΟνομα και υπογραφή του ή των μαρτύρων του πλοιάρχου: .

.

.

30. Βεβαίωση παραλαβής της έκθεσης:

Ο υπογεγραμμένος, πλοίαρχος του σκάφους ................................................, βεβαιώ διά της παρούσης ότι έλαβα σήμερα αντίγραφο της παρούσας έκθεσης και των φωτογραφήσεων. Η υπογραφή αυτής της έκθεσης δεν συνεπάγεται αποδοχή ουδενός μέρος του περιεχομένου της έκθεσης.

Ημερομηνία .

Υπογραφή .

31. Σχόλια και υπογραφή του πλοιάρχου του σκάφους: .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.ΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΟΙΑΡΧΟ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ, Ο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΚΡΑΤΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΗΠΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΝΟΜΗ.

Παρατηρήσεις

Οι επιθεωρητές χρησιμοποιούν αυτές τις σελίδες για να καταγράψουν τα σχόλιά τους για οποιοδήποτε θέμα της επιθεώρησης κρίνουν σκόπιμο.

Προσάρτημα 3

FRONT OF IDENTITY CARD

COMMISSION FOR THE

CONSERVATION OF ANTARCTIC

MARINE LIVING RESOURCES

The Bearer of this Document .

(Name in Capitals)

.(Signature)

is a CCAMLR inspector and has the authority to act under the arrangement approved

by the Commission until 1 July 1990

Issued by: .

Signature: .

Date: .

.

(Name of issuing country in capitals, and inspector's identity number)

Photograph

Seal or Official Stamp

BACK OF IDENTITY CARD

The bearer of this card is an authorised inspector under the

CCAMLR System of Observation & Inspection

Le porteur de cette carte est un inspecteur autorisι ΰ agir

selon le Systθme d'observation et d'inspection de la CCAMLR

Der Trδger dieses Ausweises ist ein im Rahmen des CCAMLR

Inspektions- und Beobachtungssystems autorisierter Inspektor

Japanese translation

to be

inserted here

Korean translation

to be

inserted here

Okaziciel tego dokumentu jest upowaznionym inspektorem

dzialajacym w ramach Systemu Obserwacji i Kontroli Konwencji

o Ochronie Zywych Zasobow Morskich Antarktyki (CCAMLR)

El portador de esta tarjeta es un inspector autorizado

segϊn el Sistema de Observaciσn e Inspecciσn de la CCRVMA