31990R3492

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3492/90 του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 1990 για τον καθορισμό των στοιχείων που λαμβάνονται υπόψη στους ετήσιους λογαριασμούς για τη χρηματοδότηση των μέτρων παρεμβάσεως με τη μορφή δημόσιας αποθεματοποίησης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, τμήμα Εγγυήσεων

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 337 της 04/12/1990 σ. 0003 - 0006
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 35 σ. 0173
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 35 σ. 0173


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ( ΕΟΚ ) αριθ . 3492/90 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Νοεμβρίου 1990 για τον καθορισμό των στοιχείων που λαμβάνονται υπόψη στους ετήσιους λογαριασμούς για τη χρηματοδότηση των μέτρων παρεμβάσεως με τη μορφή δημόσιας αποθεματοποίησης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, τμήμα Εγγυήσεων

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

τον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ . 729/70 του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 1970 για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής ( 1 ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ . 2048/88 ( 2 ), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 2,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας :

ότι ο κανονισμός ( ΕΟΚ ) αριθ . 1883/78 ( 3 ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ . 787/89 ( 4 ), καθορίζει τους γενικούς κανόνες για τη χρηματοδότηση των παρεμβάσεων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων ( ΕΓΤΠΕ ), τμήμα Εγγυήσεων -

ότι ο κανονισμός ( ΕΟΚ ) αριθ . 3247/81 του Συμβουλίου της 9ης Νοεμβρίου 1981 σχετικά με τη χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, τμήμα Εγγυήσεων ορισμένων μέτρων παρέμβασης, και ιδίως αυτών που συνίστανται στην αγορά, αποθεματοποίηση και πώληση γεωργικών προϊόντων απο τους οργανισμούς παρέμβασης ( 5 ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ . 3767/89 ( 6 ), καθορίζει τους κανόνες και τους όρους που διέπουν τους ετήσιους λογαριασμούς που επιτρέπουν να καθορισθούν οι δαπάνες που θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΓΤΠΕ, τμήμα Εγγυήσεων, για τα μέτρα παρεμβάσεως της δημόσιας αποθεματοποίησης - ότι με την πείρα που αποκτήθηκε, είναι αναγκαίο να απλουστευθούν οι υπάρχουσες διατάξεις και να προβλεφθεί ότι οι λεπτομέρειες εφαρμογής θεσπίζονται με απλουστευμένη διαδικασία - ότι θα πρέπει να καταργηθεί ο κανονισμός ( ΕΟΚ ) αριθ . 3247/81 -

ότι, κατ' εφαρμογή των γεωργικών κανονιστικών διατάξεων, οι οργανισμοί παρέμβασης αγοράζουν τα προϊόντα που προσφέρονται στην παρέμβαση - ότι θα πρέπει να υπενθυμιστεί ότι η υποχρέωση των κρατών μελών να εγκρίνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την καλή διατήρηση των αναλαμβανομένων προϊόντων - ότι η καθιέρωση απογραφών των αποθεκευμένων προϊόντων είναι αναγκαία σε τακτικά διαστήματα για να μπορούν να συγκρίνονται με την οικονομική λογιστική και τη λογιστική αποθήκης - ότι θα πρέπει να καθορισθούν οι διατάξεις χρηματοδότησης για τις περιπτώσεις ποσοτικών απωλειών, ποιοτικής υποτιμήσεως του προϊόντος, μεταφοράς των προϊόντων στην παρέμβαση και επανακτήσεως των ποσών από τους πωλητές, αγοραστές και εναποθηκευτές -

ότι στο άρθο 37 παράγραφος 2 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 822/87 του Συμβουλίου της 16ης Μαρτίου 1987 περί κοινής οργανώσεως της αμπελοοινικής αγοράς ( 7 ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ . 1325/90 ( 8 ), προβλέπει ότι οι δαπάνες των μέτρων για τη διάθεση των προϊόντων των αποστάξεων που αναφέρονται στα άρθρα 35 και 36 του εν λόγω κανονισμού αναλαμβάνονται από το ΕΓΤΠΕ, τμήμα Εγγυήσεων - ότι θα πρέπει να διευκρινησθούν οι διατάξεις που εφαρμόζονται για αυτό το μέτρο διαθέσεως -

ότι είναι αναγκαίο να προβλεφθεί η θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής και να καθορισθεί η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για το σκοπό αυτό,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

1 . Οι ετήσιοι λογαριασμοί καταρτίζονται για κάθε προϊόν, που αποτελεί αντικείμενο μέτρου παρεμβάσεως δημόσιας αποθεματοποίησης . Οι λογαριασμοί αυτοί περιέχουν ξεχωριστά τις ακόλουθες τρεις κατηγορίες στοιχείων :

α ) τις δαπάνες τις σχετικές με τις υλικές ενέργειες που προκύπτουν υπό την αγορά του προϊόντος από τους οργανισμούς παρέμβασης -

β ) τα έξοδα των τόκων για τα κεφάλαια που δεσμεύονται από τα κράτη μέλη κατά την αγορά των προϊόντων στην παρέμβαση -

γ ) τα ανοίγματα μεταξύ, αφενός, της αξίας των ποσοτήτων που μεταφέρονται από το προηγούμενο οικονομικό έτος και της αξίας των ποσοτήτων που εισέρχονται, λαμβανομένων υπόψη των υποτιμήσεων που αναφέρονται στο στοιχείο δ ) και, αφετέρου, της αξίας των ποσοτήτων που εξέρχονται και εκείνης των ποσοτήτων που μεταφέρονται στο επόμενο οικονομικό έτος καθώς και, ενδεχομένως, άλλες δαπάνες και έσοδα -

δ ) τα ποσά που προκύπτουν από τις υποτιμήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 1883/78 .

Ο κατάλογος των δαπανών που αναφέρονται στο στοιχείο α ) καθώς και λεπτομέρειες των άλλων δαπανών και εσόδων του στοιχείου γ ) αναφέρονται στο παράρτημα .

Τα έξοδα λόγω μεταφοράς στο εσωτερικό ή εκτός εδάφους κράτους μέλους εγκρίνονται με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 26 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 2727/75 ( 9 ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ . 1340/90 ( 10 ), ή ανάλογα με την περίπτωση, στο αντίστοιχο άρθρο των άλλων κανονισμών περί κοινής οργάνωσης γεωργικών αγορών και καταχωρίζονται λογιστικά σύμφωνα με το στοιχείο α ).

2 . Η λογιστική καταχώρηση των διαφόρων στοιχείων δαπανών και εσόδων, εκτός εάν έχει θεσπισθεί ειδική διάταξη σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 8, πραγματοποιείται σε συνάρτηση με τη χρονική στιγμή της υλικής ενέργειας, την οποία συνεπάγεται το μέτρο παρέμβασης .

3 . Όταν ένας λογαριασμός εμφανίζει πιστωτικό υπόλοιπο, το υπόλοιπο αυτό εκπίπτει από τις δαπάνες του τρέχοντος οικονομικού έτους .

Άρθρο 2

1 . Τα κράτη μέλη λαμάβνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν την καλή διατήρηση του προϊόντος που αποτέλεσε αντικείμενο κοινοτικών παρεμβάσεων .

2 . Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή, ύστερα από αίτησή της, για τις συμπληρωματικές διοικητικές διατάξεις που θεσπίζουν για την εφαρμογή και τη διαχείριση των μέτρων παρεμβάσεως .

Άρθρο 3

1 . Οι οργανισμοί παρέμβασης προβαίνουν, κατά τη διάρκεια κάθε οικονομικού έτους, σε απογραφή για κάθε προϊόν που έχει αποτελέσει αντικείμενο κοινοτικών παρεμβάσεων .

2 . Προβαίνουν στη σύγκριση των αποτελεσμάτων της εν λόγω απογραφής για τα στοιχεία των λογιστικών καταχωρήσεων - οι ποσοτικές διαφορές που διαπιστώνονται θα πρέπει να καταχωρίζονται λογιστικά, σύμφωνα με το αρθρο 5, καθώς και οι ποιοτικές διαφορές που διαπιστώνονται κατά τους ελέγχους .

Άρθρο 4

1 . Είναι δυνατόν να ορισθεί όριο ανοχής των επιτρεπομένων απωλειών όσον αφορά τη διατήρηση των αποθεματοποιημένων ποσοτήτων .

Οι ποσοτικές απώλεις που οφείλονται στη διατήρηση αντιστοιχούν στη διαφορά ανάμεσα στα θεωρητικά αποθέματα που προκύπτουν από τη λογιστική απογραφή και το πραγματικό απόθεμα που υπάρχει την τελευταία η´μερα του οικονομικού έτους βάσει της απογραφής που προβλέπεται στο άρθρο 3, ή, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, στο λογιστικό απόθεμα που υφίσταται μετά την εξάντληση του πραγματικού αποθέματος μιας αποθήκης .

2 . Είναι δυνατό να ορισθεί όριο ανοχής για τις επιτρεπόμενες απώλειες κατά τη μεταποίηση των αναληφθέντων προϊόντων .

3 . Οι ποσότητες που λείπουν λόγω κλοπών ή άλλων απωλειών που προκύπτουν από συγκεκριμένες αιτίες δεν προσμετρώνται κατά τον υπολογισμό των ορίων ανοχής που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 .

4 . Τα όρια που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 ορίζονται σύμφωνα με τηδιαδικασία που προβλέται στο άρθρο 8, αφού εξετασθούν, εάν υπάρχει ανάγκη, από την αρμόδια επιτροπή διαχείρισης .

Άρθρο 5

1 . Όλες οι ποσότητες που λείπουν και οι ποσότητες που έχουν υποστεί φθορά λόγω των πραγματικών συνθηκών αποθήκευσης, μεταφοράς ή μεταποίησης, ή λόγω υπερβολικά μακροχρόνιας διατήρησης, καταχωρίζονται λογιστικά ως εξελθούσες από το απόθεμα παρέμβασης κατά την ημερομηνία διαπίστωσης της απώλειας ή της φθοράς .

2 . Η αξία που αντιστοιχεί στις ποσότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 8 .

3 . Εκτός ειδικών κοινοτικών και κανονιστικών διατάξεων τα ενδεχόμενα έσοδα από την πώληση των προϊόντων που έχουν υποστεί φθορά καθώς και ενδεχόμενα άλλα ποσά που εισπράττονται σε αυτά τα πλαίσια δεν εγγράφονται λογιστικά .

4 . Εκτός ειδικών κοινοτικών και κανονιστικών διατάξεων, ένα προϊόν θεωρείται ότι έχει υποστεί φθορά όταν δεν ανταποκρίνεται πλέον στους ποσοτικούς όρους που ισχύουν κατά την αγορά .

5 . Σε περίπτωση ποσοτικών απωλειών ή φθοράς του προϊόντος λόγω φυσικών καταστροφών, το κράτος μέλος ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή . Η τελευταία λαμβάνει τις κατάλληλες αποφάσεις σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 8 .

Άρθρο 6

Τα ποσά που έχουν εισπραχθεί ή επιστραφεί από τους πωλητές, αγοραστές και εναποθηκευτές τα οποία αντιστοιχούν :

- σε πραγματικά έξοδα που προκύπτουν από τη μη τήρηση των προδιαγραφών που καθορίζονται για την αγορά και την πώληση των προϊόντων,

- στις εγγυήσεις που καταπίπτουν κατ' εφαρμογή του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 352/78 ( 11 ),

- στα ποσά με τα οποία επιβαρύνονται οι εμπορευόμενοι για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους που προβλέπονται από τους κοινοτικούς κανόνες,

πρέπει να καταχωρίζονται λογιστικά σε πίστωση του ΕΓΤΠΕ, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο γ ).

Άρθρο 7

Η χρηματοδότηση των δαπανών διάθεσης των αλκοολών που προβλέπονται στο άρθρο 37 παράγραφος 2 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 822/87, διέπεται από τους κανόνες των άρθρων 2 έως 6 του παρόντος κανονισμού .

Άρθρο 8

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 729/70 .

Άρθρο 9

Ο κανονισμός ( ΕΟΚ ) αριθ . 3247/81 καταργείται .

Άρθρο 10

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Οκτωβρίου 1990 .

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος .

Βρυξέλλες, 27 Νοεμβρίου 1990 .

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

V . SACCOMANDI

( 1 ) ΕΕ αριθ . L 94 της 28 . 4 . 1970, σ . 13 .

( 2 ) ΕΕ αριθ . L 185 της 15 . 7 . 1988, σ . 1 .

( 3 ) ΕΕ αριθ . L 216 της 5 . 8 . 1978, σ . 1 .

( 4 ) ΕΕ αριθ . L 85 της 30 . 3 . 1989, σ . 1 .

( 5 ) ΕΕ αριθ . L 327 της 14 . 11 . 1981, σ . 1 .

( 6 ) ΕΕ αριθ . L 365 της 15 . 12 . 1989, σ . 11 .

( 7 ) ΕΕ αριθ . L 84 της 27 . 3 . 1987, σ . 1 .

( 8 ) ΕΕ αριθ. L 132 της 23 . 5 . 1990, σ . 19 .

( 9 ) ΕΕ αριθ . L 281 της 1 . 11 . 1975, σ . 1 .

( 10 ) ΕΕ αριθ . L 134 της 28 . 5 . 1990, σ . 1 .

( 11) ΕΕ αριθ . L 50 της 22 . 2 . 1978, σ . 1 .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Στοιχεία δαπανών και εσόδων που δύνανται να περιληφθούν στους λογαριασμούς που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1

Α . Στοιχεία δαπανών σχετικά με τις υλικές ενέργειες αποθεματοποίησης που αναφέρονται στο στοιχείο α )

1 . Έξοδα που καλύπτονται από κατ' αποκοπή ποσά :

α ) είσοδος -

β ) έξοδος -

γ ) αποθεματοποίηση, λαμβανομένων υπόψη των εξόδων απογραφής -

δ ) μεταποίηση ή αφαίρεση των οστών -

ε ) συσκευασία -

στ ) σήμανση -

ζ ) αναλύσεις -

η ) μετουσίωση ή χρωματισμός, διαχείριση ή εργατικό δυναμικό -

θ ) έξοδος από το απόθεμα και εκ νέου είσοδος στο απόθεμα -

ι ) μεταφορά μετά την παρέμβαση -

ια ) μεταφορά εργοστάσιο - αποθήκη -

ιβ ) έξοδα που προκύπτουν από τη δωρεάν διανομή προϊόντων από τη δημόσια παρέμβαση .

2 . Τα έξοδα που δεν καλύπτονται από τα κατ' αποκοπή ποσά και που δεν οφείλουν, κατ' ανάγκη, να συνδέονται με τη στιγμή της υλικής ενέργειας :

- τα έξοδα μεταφοράς πριν την παρέμβαση που έχουν καταβληθεί ή εισπραχθεί κατά τις αγορές,

- τα έξοδα που προκύπτουν από μια μεταφορά εντός ή εκτός του εδάφους του κράτους μέλους ή κατά την εξαγωγή,

- τα έξοδα που προκύπτουν από διαγωνισμό,

- τα έξοδα που προκύπτουν από τις ενέργειες που προβλέπονται από τους κοινοτικούς κανόνες.

Β . Άλλα στοιχεία δαπανών ή εσόδων που αναφέρονται στο στοιχείο γ ):

- αξία των ποσοτήτων που έχουν απωλεσθεί ή έχουν υποστεί φθορά, που αναφέρται στο άρθρο 5 παράγραφοι 1, 2 και 5,

- ποσά που έχουν εισπραχθεί ή επιστραφεί από πωλητές, αγοραστές ή εναποθηκευτές άλλους από εκείνους που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 .