31990R3037

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 1990 για τη στατιστική ονοματολογία των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Κοινότητα

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 293 της 24/10/1990 σ. 0001 - 0026
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 2 τόμος 7 σ. 0152
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 2 τόμος 7 σ. 0152


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 9ης Οκτωβρίου 1990

για τη στατιστική ονοματολογία των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Κοινότητα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙKΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ιΕχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100^Α,

την πρόταση της Επιτροπής^(1),

Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο^(2),

ιΕχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής^(3),

Εκτιμώντας:

ότι η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς απαιτεί την εφαρμογή στατιστικών προτύπων για τη συλλογή, τη διαβίβαση και τη δημοσίευση των εθνικών και των κοινοτικών στατιστικών δεδομένων, προκειμένου να τίθενται στη διάθεση των επιχειρήσεων, των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, των διοικήσεων και των λοιπών οικονομικών φορέων της ενιαίας αγοράς, αξιόπιστα και συγκρίσιμα στατιστικά στοιχεία 7

ότι τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για τις επιχειρήσεις ώστε να μπορούν να αξιολογούν την ανταγωνιστικότητά τους, και χρήσιμα για τα κοινοτικά όργανα για να προλαμβάνονται οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού 7

ότι μόνον εφόσον τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν ονοματολογίες δραστηριοτήτων που συνδέονται με την κοινοτική ονοματολογία είναι δυνατόν να παρέχεται ολοκληρωμένη στατιστική πληροφόρηση με την αξιοπιστία, την ταχύτητα, την ευκαμψία και το επίπεδο λεπτομέρειας που απαιτούνται για τη διαχείριση της εσωτερικής αγοράς 7

ότι, προκειμένου τα κράτη μέλη να είναι σε θέση να καλύψουν τις εθνικές τους ανάγκες, πρέπει να τους δοθεί η δυνατότητα να διατηρήσουν ή να προσθέσουν επιπλέον υποδιαιρέσεις στις εθνικές τους ονοματολογίες, με βάση τη στατιστική ονοματολογία των οικονομικών δραστηριοτήτων στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες 7

ότι η διεθνής συμβατότητα των οικονομικών στατιστικών απαιτεί από τα κράτη μέλη και τα κοινοτικά όργανα τη

χρησιμοποίηση ονοματολογιών οικονομικών δραστηριοτήτων που να συνδέονται άμεσα με τη διεθνή πρότυπη βιομηχανική ονοματολογία (Isic) των Ηνωμένων Εθνών 7

ότι η χρησιμοποίηση της ονοματολογίας των οικονομικών δραστηριοτήτων της Κοινότητας απαιτεί τη βοήθεια της Επιτροπής από την επιτροπή του στατιστικού προγράμματος που συνεστήθη με την απόφαση 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ^(4) για κάθε ζήτημα που αφορά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, ιδίως όσον αφορά την ερμηνεία της ονοματολογίας αυτής, τις ήσσονος σημασίας τροποποιήσεις που θα πρέπει να επέλθουν σε αυτήν, τη σύνταξη και την ενημέρωση των σχετικών επεξηγηματικών σημειώσεων και τη χάραξη κατευθυντήριων γραμμών για την κατάταξη των στατιστικών μονάδων σύμφωνα με την εν λόγω ονοματολογία 7

ότι το περιεχόμενο των κατηγοριών της στατιστικής ονοματολογίας των οικονομικών δραστηριοτήτων στις Ευρωπα-

ϊκές Κοινότητες πρέπει να ερμηνεύεται κατά ενιαίο τρόπο σε όλα τα κράτη μέλη 7

ότι η εισαγωγή νέας ονοματολογίας απαιτεί μια μεταβατική περίοδο,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1. Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η θέσπιση κοινής στατιστικής ονοματολογίας των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, προκειμένου να εξασφαλίζεται η συγκρισιμότητα μεταξύ των εθνικών και κοινοτικών ονοματολογιών, καθώς επίσης και μεταξύ των εθνικών και κοινοτικών στατιστικών.

2. Ο παρών κανονισμός αφορά αποκλειστικά τη χρήση των ονοματολογιών για στατιστικούς σκοπούς.

3. Ο παρών κανονισμός, αφεαυτού, δεν επιβάλλει στα κράτη μέλη καμία υποχρέωση συλλογής, δημοσίευσης ή παροχής δεδομένων και δεν επιφέρει καμία υποχρέωση ως παροχής δεδομένων και δεν επιφέρει καμία υποχρέωση ως προς το βαθμό λεπτομέρειας και τον τύπο των στατιστικών προς το βαθμό λεπτομέρειας και τον τύπο των στατιστικών μονάδων που χρησιμοποιούνται στις στατιστικές έρευνες και αναλύσεις.

Άρθρο 2

1. Καθιερώνεται κοινή βάση για τις στατιστικές ονοματολογίες των οικονομικών δραστηριοτήτων στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, καλουμένη στο εξής NACE (Αναθ. 1), η οποία αποτελείται από:

- ένα πρώτο επίπεδο που περιλαμβάνει κλάσεις οι οποίες προσδιορίζονται από αλφαβητικό κωδικό (τίτλοι),

- ένα ενδιάμεσο επίπεδο που περιλαμβάνει κλάσεις οι οποίες προσδιορίζονται απο διπλό αλφαβητικό κωδικό (υπότιτλοι),

- ένα δεύτερο επίπεδο που περιλαμβάνει κλάσεις οι οποίες προσδιορίζονται από διψήφιο αριθμητικό κωδικό (τμήματα),

- ένα τρίτο επίπεδο που περιλαμβάνει κλάσεις οι οποίες προσδιορίζονται από τριψήφιο αριθμητικό κωδικό (ομάδες),

- ένα τέταρτο επίπεδο που περιλαμβάνει κλάσεις οι οποίες προσδιορίζονται από τετραψήφιο αριθμητικό κωδικό (τάξεις).

2. Η NACE (Αναθ. 1) επισυνάπτεται ως παράρτημα στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 3

1. ιΟλες οι στατιστικές κατά οικονομικές δραστηριότητες που εκπονούνται από τις υπηρεσίες της Επιτροπής βασίζονται στη NACE (Αναθ.^1).

2. Οι στατιστικές κατά οικονομικές δραστηριότητες των κρατών μελών θα εκπονούνται βάσει της NACE (Αναθ.^1) ή μιας εθνικής ονοματολογίας που απορρέει από αυτήν και τηρεί τους ακόλουθους κανόνες:

α) ^οι εθνικές ονοματολογίες περιλαμβάνουν επίπεδα αντίστοιχα προς εκείνα της NACE (Αναθ.^1), με την έννοια ότι καθένα από τα επίπεδα αυτά αποτελείται είτε από τις ίδιες κλάσεις με το αντίστοιχο επίπεδο NACE (Αναθ.^1), είτε από κλάσεις που αποτελούν ακριβή υποδιαίρεση του εν λόγω επιπέδου 7

β)

επιτρέπεται η εισαγωγή πρόσθετων επιπέδων 7

γ)

καθένα από τα επίπεδα, με εξαίρεση το ανώτατο, πρέπει να μπορεί να ομαδοποιείται για να ανταποκρίνεται επακριβώς στο αμέσως ανώτερο επίπεδο της NACE (Αναθ.^1) 7

δ)

η κωδικοποίηση μπορεί να είναι διαφορετική.

3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή προς έγκριση τα σχέδια κειμένων, πριν από τη δημοσίευσή τους, που καθορίζουν ή τροποποιούν την εθνική τους ονοματολογία. Η Επιτροπή ελέγχει τη συμβατότητα αυτών των σχεδίων κειμένων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Η εγκεκριμένη από την Επιτροπή εθνική ονοματολογία διαβιβάζεται από αυτήν, προς ενημέρωση, στα άλλα κράτη μέλη. Στη δημοσίευση των κρατών μελών περιλαμβάνεται ο πίνακας αντιστοιχιών μεταξύ της εθνικής ονοματολογίας και της NACE (Αναθ.^1).

4. Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν εθνική ονοματολογία που απορρέει από τη NACE (Αναθ.^1) θεσπίζουν, το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 1992, τα αναγκαία μέτρα για την εκπόνηση εθνικής ονοματολογίας σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Άρθρο 4

Εκτός των διατάξεων που προβλέπονται στο άρθρο 3, σε περίπτωση ασυμβατότητας μεταξύ ορισμένων κλάσεων της NACE (Αναθ.^1) και της εθνικής οικονομικής διάρθρωσης, η Επιτροπή μπορεί να επιτρέψει σε ένα κράτος μέλος να χρησιμοποιεί, σε συγκεκριμένο τομέα, μια ομαδοποίηση κλάσεων της NACE (Αναθ.^1) σε συγκεκριμένο επίπεδο.

Προκειμένου να λάβει μια τέτοια άδεια, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος πρέπει, για να δώσει τη δυνατότητα στην Επιτροπή να αξιολογήσει το αίτημά του, να της παράσχει κάθε αναγκαία πληροφορία.

Ωστόσο, παρά τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχείο α), η άδεια αυτή δεν μπορεί να επιτρέπει στο εν λόγω κράτος μέλος να δίδει στην ομαδοποιημένη κλάση υποδιαίρεση διαφορετική από εκείνη της NACE (Αναθ.^1).

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με το ενδιαφερόμενο κράτος Η Επιτροπή, σε συνεργασία με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, επανεξετάζει περιοδικά την εφαρμογή αυτών των διατάξεων για να διαπιστώσει αν εξακολουθούν να δικαιολογούνται.

Άρθρο 5

Η Επιτροπή λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα που απαιτούνται για τον έλεγχο της εφαρμογής και της διαχείρισης της NACE (Αναθ.^1).

Άρθρο 6

Η Επιτροπή, μετά από σχετικό αίτημα κράτους μέλους ή με δική της πρωτοβουλία και αφού προηγηθεί διαβούλευση με την επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 7, θεσπίζει τις απαραίτητες διατάξεις για να διασφαλισθεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της NACE (Αναθ.^1).

Άρθρο 7

Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή στατιστικού προγράμματος καλουμένη στο εξής «επιτροπή», και η οποία αποτελείται από αντιπροσώπους των κρατών μελών και προεδρεύεται από αντιπρόσωπο της Επιτροπής.

Άρθρο 8

Η επιτροπή εξετάζει όλα τα σχετικά με τη NACE (Αναθ.^1) θέματα τα οποία θίγονται από τον πρόεδρό της, είτε με δική του πρωτοβουλία, είτε μετά από σχετική αίτηση αντιπροσώπου κράτους μέλους, και τα οποία αφορούν την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, ιδίως όσον αφορά:

α) ^την ερμηνεία της NACE (Αναθ.^1) 7

β)

τις ήσσονος σημασίας τροποποιήσεις που πρέπει να επέλθουν στη NACE (Αναθ.^1) και οι οποίες:

- αποβλέπουν στο να ληφθούν υπόψη η τεχνολογική και η οικονομική πρόοδος,

- αποσκοπούν στην ευθυγράμμιση και στην αποσαφήνιση των κειμένων,

- προκύπτουν από τις τροποποιήσεις άλλων οικονομικών ταξινομήσεων και ιδιαίτερα της ISIC Αναθ.^3 7

γ)

την προετοιμασία και το συντονισμό των εργασιών αναθεώρησης της NACE (Αναθ.^1) 7

δ)

τη σύνταξη και ενημέρωση των επεξηγηματικών σημειώσεων σχετικά με τη NACE (Αναθ.^1) 7

ε)

τη χάραξη κατευθυντήριων γραμμών για την κατάταξη των στατιστικών μονάδων σύμφωνα με τη NACE (Αναθ.^1) 7

στ)

την εξέταση των προβλημάτων που προκύπτουν κατά την εφαρμογή της NACE (Αναθ.^1) στις ονοματολογίες οικονομικών δραστηριοτήτων των κρατών μελών 7

ζ)

τις εργασίες για την προετοιμασία, στις κατάλληλες περιπτώσεις, κοινής θέσης σχετικά με το έργο που εκτελούν διεθνείς οργανισμοί σε θέματα ονοματολογιών οικονομικών δραστηριοτήτων, και ιδίως σχετικά με την ISIC και τις επεξηγηματικές σημειώσεις της.

Τα ληπτέα μέτρα στα πλαίσια των στοιχείων α) έως και ζ) ανωτέρω, αποφασίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο^9.

Άρθρο 9

1. Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην επιτροπή σχέδιο των μέτρων που πρόκειται να ληφθούν. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της για το σχέδιο αυτό σε προθεσμία που μπορεί να ορίσει ο πρόεδρος ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος. Η γνώμη διατυπώνεται με την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης για την έκδοση των αποφάσεων που καλείται να λάβει το Συμβούλιο ύστερα από πρόταση της Επιτροπής. Κατά την ψηφοφορία στην επιτροπή, οι ψήφοι των αντιπροσώπων των κρατών μελών σταθμίζονται σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο. Ο πρόεδρος δεν λαμβάνει μέρος στην ψηφοφορία.

2. Η Επιτροπή θεσπίζει μέτρα τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν αμέσως. Εάν όμως τα μέτρα αυτά δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη που διατύπωσε η επιτροπή, ανακοινώνονται αμέσως από την Επιτροπή στο Συμβούλιο. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή μπορεί να αναβάλει, για τρεις μήνες από την ημερομηνία της ανακοίνωσης αυτής, την εφαρμογή των μέτρων που αποφασίστηκαν από αυτήν.

3. Το Συμβούλιο μπορεί, με ειδική πλειοψηφία, να λάβει διαφορετική απόφαση στην προθεσμία που προβλέπεται στην παράγραφο^2.

Άρθρο 10

1. Οι στατιστικές που βασίζονται σε στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από τα κράτη μέλη μετά την 1η Ιανουαρίου

1993, και στις οποίες η ταξινόμηση γίνεται κατά οικονομικές δραστηριότητες, καταρτίζονται βάσει της NACE (Αναθ.^1) ή μιας εθνικής ονοματολογίας που απορρέει από αυτή σύμφωνα με το άρθρο^3.

2. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τη NACE (Αναθ.^1) για τη διαβίβαση στην Επιτροπή στατιστικών στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 1993 και έχουν ταξινομηθεί κατά οικονομικές δραστηριότητες.

Άρθρο 11

1. Προβλέπεται μεταβατική περίοδος που αρχίζει την 1η^Ιανουαρίου 1993 και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1994. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής η Επιτροπή μπορεί, για ορισμένα στατιστικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν μετά την 1η^Ιανουαρίου 1993, να επιτρέψει σε ένα κράτος μέλος, για λόγους τεχνικούς ή λειτουργικούς δεόντως αιτιολογημένους, να χρησιμοποιήσει ονοματολογία άλλη εκτός από αυτήν που προβλέπεται στο άρθρο^3.

2. Η Επιτροπή μπορεί, ύστερα από αίτημα κράτους μέλους, να παρατείνει τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου.

Άρθρο 12

1. Κατά τη διαβίβαση στην Επιτροπή των στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 11, τα κράτη μέλη καταβάλλουν προσπάθεια, ύστερα από αίτημα της Επιτροπής, να τα διαβιβάσουν προσαρμοσμένα στη NACE (Αναθ.^1).

2. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή (Eurostat) όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τους πίνακες αντιστοιχιών που χρησιμοποιήθηκαν κατά την κατάρτιση των στατιστικών αυτών. Η Επιτροπή δημοσιεύει τους εν λόγω πίνακες αντιστοιχιών.

Άρθρο 13

Η Επιτροπή δημοσιεύει τον πίνακα αντιστοιχιών μεταξύ της σημερινής NACE και της NACE (Αναθ.^1) μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 14

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Λουξεμβούργο, 9 Οκτωβρίου 1990.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

P. ROMITA

(1) ΕΕ αριθ. C 58 της 8. 3. 1990, σ. 25.

(2) ΕΕ αριθ. C 175 της 16. 7. 1990, σ. 84 και απόφαση της 12ης Σεπτεμβρίου 1990 (δεν δημοσιεύθηκε ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα).

(3) ΕΕ αριθ. C 182 της 23. 7. 1990, σ. 1.

(4) ΕΕ αριθ. L 181 της 28. 6. 1989, σ. 47.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

NACE Αναθ. 1

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>