31990D0644

90/644/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 30ής Νοεμβρίου 1990 σχετικά με την εκκαθάριση των λογαριασμών των κρατών μελών που αφορούν τις δαπάνες που έχουν χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), τμήμα Εγγυήσεων, για το οικονομικό έτος 1988

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 350 της 14/12/1990 σ. 0082 - 0096
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 35 σ. 0266
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 35 σ. 0266


Απόφαση της Επιτροπής

της 30ής Νοεμβρίου 1990

σχετικά με την εκκαθάριση των λογαριασμών των κρατών μελών που αφορούν τις δαπάνες που έχουν χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), τμήμα Εγγυήσεων, για το οικονομικό έτος 1988

(90/644/ΕΟΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 729/70 του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 1970 περί της χρηματοδότησης της κοινής γεωργικής πολιτικής [1], όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2048/88 [2], και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 2,

Κατόπιν διαβουλεύσεων με την επιτροπή του Ταμείου,

Εκτιμώντας:

ότι σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 729/70, η Επιτροπή, βασιζόμενη στους ετήσιους λογαριασμούς που της αποστέλλουν τα κράτη μέλη, προβαίνει σε εκκαθάριση των λογαριασμών των δαπανών που καταβάλλονται από τις υπηρεσίες και τους οργανισμούς, οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 4 του εν λόγω κανονισμού·

ότι τα κράτη μέλη έχουν διαβιβάσει στην Επιτροπή τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εκκαθάριση των λογα ριασμών του οικονομικού έτους 1988· ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3183/87 του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 1987 σχετικά με τους ειδικούς κανόνες που αφορούν τη χρηματοδότηση της κοινής αγροτικής πολιτικής [3], το οικονομικό έτος 1987 άρχισε τον Νοέμβριο του 1987 με την εξάνληση των κοινοτικών οικονομικών μέσων που τέθηκαν στη διάθεση των κρατών μελών· ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2048/88 το οικονομικό αυτό έτος τελείωσε στις 15 Οκτωβρίου 1988·

ότι η Επιτροπή προέβη στους ελέγχους που προβλέπονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 729/70·

ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1723/72 της Επιτροπής της 26ης Ιουλίου 1972 σχετικά με την εκκαθάριση των λογαριασμών που αφορούν το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), τμήμα Εγγυήσεων [4], όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 295/88 [5], η απόφαση για την εκκαθάριση των λογαριασμών περιλαμβάνει τον καθορισμό του ύψους των δαπανών που πραγματοποιούνται σε κάθε κράτος μέλος κατά τη διάρκεια του σχετικού οικονομικού έτους και οι οποίες αναγνωρίζονται ως επιβαρύνσεις στο Ταμείο, τμήμα Εγγυήσεων· ότι, σύμφωνα με το άρθρο 102 του δημοσιονομικού κανονισμού της 21ης Δεκεμβρίου 1977 [6], όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚΑΧ, ΕΟΚ) αριθ. 610/90 [7], το αποτέλεσμα της απόφασης εκκαθάρισης το οποίο αποδίδει την ενδεχόμενη διαφορά μεταξύ του συνόλου των δαπανών που καταλογίστηκαν στους λογαριασμούς ενός δεδομένου οικονομικού έτους κατ' εφαρμογή των άρθρων 100 και 101 και του συνόλου των δαπανών που αναγνώρισε η Επιτροπή κατά την εκκαθάριση, αναγράφεται σε ένα μόνο άρθρο, ως επιπλέον δαπάνη ή ως μείωση της δαπάνης·

ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 729/70 μπορούν να χρηματοδοτηθούν μόνο οι επιστροφές κατά την την εξαγωγή προς τρίτες χώρες και οι παρεμβάσεις που προορίζονται να ρυθμίσουν τις γεωργικές αγορές, που χορηγούνται ή αναλαμβάνονται αντίστοιχα, σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες, στα πλαίσια της κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών· ότι, μετά τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν, ένα μέρος των δαπανών που δηλώθηκαν από τα κράτη μέλη δεν πληροί αυτούς τους όρους και δεν μπορεί, ως εκ τούτου, να χρηματοδοτηθεί από το ΕΓΤΠΕ, τμήμα Εγγυήσεων· ότι, στο παράρτημα της παρούσας απόφασης, αναφέρονται τα ποσά που έχουν δηλωθεί από τα σχετικά κράτη μέλη, εκείνα που έχουν αναγνωρισθεί ότι επιβαρύνουν το ΕΓΤΠΕ, τμήμα Εγγυήσεων, και οι διαφορές ανάμεσα στα δύο αυτά ποσά καθώς και οι διαφορές ανάμεσα στις δαπάνες που έχουν αναγνωρισθεί ότι επιβαρύνουν το ΕΓΤΠΕ, τμήμα Εγγυήσεων και εκείνες που καταλογίζονται στο οικονομικό έτος·

ότι τα κράτη μέλη ενημερώθηκαν λεπτομερώς για τις διορθώσεις που επήλθαν στους λογαριασμούς τους και τους δόθηκε η δυνατότητα να γνωστοποιήσουν τη θέση τους σχετικά με το θέμα αυτό·

ότι οι δαπάνες που δηλώθηκαν από την Ιταλία για τις ενισχύσεις για την κατανάλωση ελαιόλαδου για το ποσό 183369315937 ιταλικών λιρών, και απο την Ελλάδα για την ενίσχυση στην παραγωγή βάμβακος για το ποσό 48065056733 δραχμών δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας απόφασης δεδομένου ότι είναι αναγκαία μια συμπληρωματική εξέταση των φακέλων αυτών· ότι τα ποσά αυτά έχουν αφαιρεθεί από τις δαπάνες που έχουν δηλωθεί από τα κράτη μέλη για το τρέχον οικονομικό έτος και θα εκκαθαρισθούν αργότερα· ότι επιπλέον, όσον αφορά τις ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στην Ελλάδα για τον καπνό σε φύλλα των εσοδειών 1981 έως 1985, οι εγγυήσεις που παρέχονται στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1726/70 της Επιτροπής [8], όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 4263/88 [9], θα εκκαθαριστούν επίσης αργότερα· ότι οι σχετικοί φάκελοι θα εκκαθαριστούν βάσει των συμπληρωματικών στοιχείων που θα υποβληθούν από τα εν λόγω κράτη μέλη, εντός της προθεσμίας που θα ορίσει η Επιτροπή·

ότι οι δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται για τη Γερμανία περιλαμβάνουν ποσό 27510204 γερμανικών μάρκων, για τις Κάτω Χώρες ποσό 125403941 ολλανδικών φιορινιών, για τη Γαλλία ποσό 547383456 γαλλικών φράγκων και για τη Δανία ποσό 45027353 δανικών κορόνων και αφορούν επιστροφές κατά την εξαγωγή που χορηγήθηκαν στον τομέα των δημητριακών και της ζάχαρης· ότι τα ποσά αυτά πρέπει να αναληφθούν από τα εν λόγω κράτη μέλη δυνάμει της παρούσας απόφασης· ότι, εντούτοις, οι ιδιαίτερες περιστάσεις των περιπτώσεων αυτών δικαιολογούν επανεξέταση εκ μέρους της Επιτροπής της άρνησης χρηματοδότησης που αποφασίστηκε στην παρούσα εκκαθάριση των λογαριασμών, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω κράτη μέλη θα προσκομίσουν τις απαιτούμενες αποδείξεις εντός προθεσμίας έξι μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης· ότι, ωστόσο, αυτό δεν επηρεάζει το άμεσα εκτελεστικό της παρούσας απόφασης·

ότι οι δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται για τη Γερμανία περιλαμάνουν ποσό 104418850 γερμανικών μάρκων που αφορά τη συμπληρωματική εισφορά, η οποία θα έπρεπε να είχε εισπραχθεί στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων· ότι το ποσό αυτό πρέπει να αναληφθεί από το εν λόγω κράτος μέλος, δυνάμει της παρούσας απόφασης· ότι, εντούτοις, οι ιδιαίτερες περιστάσεις αυτής της περίπτωσης δικαιολογούν την επανεξέταση εκ μέρους της Επιτροπής της άρνησης χρηματοδότησης ανάλογα με τις δαπάνες που θα έχουν δηλωθεί από το εν λόγω κράτος μέλος πριν από τις 31 Μαρτίου 1991 στο πλαίσιο προγράμματος αγοράς εκ νέου των ποσοτήτων αναφοράς που δεν μπορούν πλέον να επαναχορηγηθούν μεταγενέστερα· ότι, ωστόσο, αυτό δεν επηρεάζει τα άμεσα εκτελεστό της παρουσας απόφασης·

ότι οι δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται για την Ιταλία περιλαμβάνουν ποσό 13953883351 ιταλικών λιρών και αφορούν την πριμοδότηση για τις προβατίνες και τις αίγες· ότι το ποσό αυτό πρέπει να αναληφθεί από το εν λόγω κράτος μέλος δυνάμει της παρούσας απόφασης· ότι, εντούτοις, οι ιδιαίτερες περιστάσεις της περίπτωσης αυτής δικαιολογούν την επανεξέταση εκ μέρους ταης Επιτροπής της άρνησης χρηματοδότησης που αποφασίστηκε στην παρούσα εκκαθάριση των λογαριασμών, υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω κράτος μέλος θα προσκομίσει τις απαιτούμενες αποδείξεις εντός της προθεσμίας που θα ορίσει η Επιτροπή· ότι, ωστόσο, αυτό δεν επηρεάζει το άμεσα εκτελεστό της παρούσας απόφασης·

ότι οι δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται για τη Γαλλία περιλαμβάνουν ποσό 446472537 γαλλικών φράγκων και αφορούν το συμπληρωματικό τέλος συνυπευθυνότητας στον τομέα του γάλακτος· ότι το ποσό αυτό πρέπει να αναληφθεί απο το εν λόγω κράτος μέλος δυνάμει της παρούσας απόφασης· ότι, εντούτοις, οι ιδιαίτερες περιστάσεις της περίπτωσης αυτής δικαιολογούν την επανεξέταση εκ μέρους της Επιτροπής της άρνησης χρηματοδότησης που αποφασίστηκε στην παρούσα εκκαθάριση των λογαριασμών, υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω κράτος μέλος θα προσκομίσει τις απαιτούμενες αποδείξεις εντός της προθεσμίας που θα ορίσει η Επιτροπή· ότι, ωστόσο, αυτό δεν επηρεάζει το άμεσα εκτελεστό της παρούσας απόφασης·

ότι τα νομισματικά εξισωτικά ποσά σχετικά με τις εξαγωγές σε τρίτες χώρες δηλώθηκαν από την Ελλάδα ως ίδιοι πόροι· ότι οι Επιτροπή ζήτησε διευκρινίσεις σχετικά με αυτά και επιφυλάσσεται να υποβάλλει τις αναγκαίες διορθώσεις στο πλαίσιο μιας μεταγενέστερης απόφασης εκκαθάρισης στην περίπτωση που προκύπτει από τις διευκρινίσεις αυτές· ότι, σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν, αυτά τα νομισματικά εξισωτικά ποσά θα έπρεπε να είχαν αφαιρεθεί από τις επιστροφές·

ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ακύρωσε, με την απόφασή του στην υπόθεση C-10/88 την απόφαση εκκαθάρισης των λογαριασμών του οικονομικού έτους 1985 για την Ιταλία στο μέτρο που αυτή είχε αρνηθεί την κοινοτική χρηματοδότηση των δαπανών που δηλώθηκαν από αυτό το κράτος μέλος σχετικά με τις πριμοδοτήσεις για τη γέννηση μόσχων ότι ως εκ τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 176 της συνθήκης, θα πρέπει να γίνει δεκτό στην κοινοτική χρηματοδότηση, στα πλαίσια της παρούσας εκκαθάρισης λογαριασμών, το ποσό των 19045553222 ιταλικών λιρών του οικονομικού έτους 1985· ότι επιβάλλεται, εξάλλου, να γίνουν δεκτά στην κοινοτική χρηματοδότηση, στα πλαίσια της παρούσας εκκαθάρισης λογαριασμών, τα ποσά τα οποία, για τον ίδιο λόγο, είχαν αποκλεισθεί της κοινοτικής χρηματοδότησης κατά τα οικονομικά έτη 1986 και 1987 ήτοι το ποσό των 57665488647 ιταλικών λιρών όσον αφορά την Ιταλία, 173871,44 λιρών στερλινών όσον αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο και 7683 ιρλανδικών λιρών όσον αφορά την Ιρλανδία·

ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ακύρωσε, με την απόφασή του στην υπόθεση C-8/88 την απόφαση εκκαθάρισης των λογαριασμών του οικονομικού έτους 1984 για τη Γερμανία, στο μέτρο που αυτή είχε αρνηθεί την κοινοτική χρηματοδότηση ορισμένων ποσών σχετικών με τις πριμοδοτήσεις για τις θηλάζουσες αγελάδες· ότι, ως εκ τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 176 της συνθήκης, θα πρέπει να γίνει δεκτό στην κοινοτική χρηματοδότηση, στα πλαίσια της παρούσας εκκαθάρισης λογαριασμών, το ποσό των 42585,88 γερμανικών μάρκων στα πλαίσια του οικονομικού έτους 1984· ότι επιβάλλεται, εξάλλου, να γίνει δεκτό στην κοινοτική χρηματοδότηση, στα πλαίσια της παρούσας εκκαθάρισης λογαριασμών, το ποσό που, για τον ίδιο λόγο, είχε αποκλεισθεί της κοινοτικής χρηματοδότησης κατά το οικονομικό έτος 1986, ήτοι 40324,06 γερμανικά μάρκα·

ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ακύρωσε, με την απόφασή του στην υπόθεση C-259/87, την απόφαση εκκαθάρισης των λογαριασμών του οικονομικού έτους 1983 για την Ελλάδα, στο μέτρο που αυτή είχε αρνηθεί την κοινοτική χρηματοδότηση των δαπανών που δηλώθηκαν από αυτό το κράτος μέλος σχετικά με την πώληση δύο παρτίδων 30000 τόνων μαλακού σίτου από τη δημόσια αποθεματοποίηση· ότι, ως εκ τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 176 της συνθήκης, θα πρέπει να γίνει δεκτό στην κοινοτική χρηματοδότηση, στα πλαίσια της παρούσας εκκαθάρισης, το ποσό των 596040000 δραχμών του οικονομικού έτους 1983·

ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ακύρωσε, με την απόφασή του στην υπόθεση C-334-87, την απόφαση εκκαθάρισης των λογαριασμών του οικονομικού έτους 1984 για την Ελλάδα, στο μέτρο που αυτή είχε αρνηθεί την κοινοτική χρηματοδότηση των δαπανών που δηλώθηκαν από το κράτος μέλος σχετικά με τις δαπάνες αποθεματοποίησης μιας παρτίδας πυρηνελαίου για την περίοδο 14 Μαρτίου έως 7 Αυγούστου 1984· ότι, ως εκ τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 176 της συνθήκης, θα πρέπει να γίνει δεκτό στην κοινοτική χρηματοδότηση, στα πλαίσια της παρούσας εκκαθάρισης, το ποσό των 9389270 δραχμών του οικονομικού έτους 1984 ·

ότι, όσον αφορά την Ιταλία, οι έρευνες οι σχετικές με την ποιότητα και την προέλευση του ελαιολάδου της παρέμβασης, την πριμοδότηση για τις θηλάζουσες αγελάδες, την ενίσχυση στη μεταποίηση σόγιας, την ενίσχυση στην παραγωγή σκληρού σίτου και στην ποιότητα του καπνού της παρέμβασης έχουν τελειώσει· ότι η έρευνα η σχετική με την ιδιωτική αποθεματοποίηση μοσχαρίσιου κρέατος στη Γαλλία έχει επίσης τελειώσει· ότι η παρούσα απόφαση αναφέρεται στη συνέχεια που πρέπει να δοθεί ·

ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1078/77 του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 1977 περί της καθιέρωσης του καθεστώτος πριμοδοτήσεων για τη μη εμπορία του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων και της μετατροπής των αγελών βοοειδών με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση [10], όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1300/84 [11], οι δαπάνες για τα μέτρα αυτά αναλαμβάνονται μέχρι ύψους 60 % από το τμήμα Εγγυήσεων του ΕΓΤΠΕ και για το υπόλοιπο 40 % από το τμήμα Προσανατολισμού· ότι τα μέτρα αυτά θεωρούνται σαν παρεμβάσεις υπό την έννοια του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 729/70 και αποτελούν κοινό μέτρο σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του ιδίου κανονισμού· ότι, συνεπώς, είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθεί εκκαθάριση των λογαριασμών για τις δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΠΕ, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών του τμήματος Προσανατολισμού.

ότι η παρούσα απόφαση δεν προδικάζει τις χρηματοδοτικές συνέπειες που είναι δυνατό να επέλθουν κατά μία μεταγενέστερη εκκαθάριση των λογαριασμών, λόγω εθνικών ενισχύσεων ή παρεμβάσεων για τις οποίες οι διαδικασίες που έχουν αναληφθεί δυνάμει των άρθρων 93 και 169 της συνθήκης εκκρεμούν προς το παρόν ή έχουν περατωθεί μετά τις 18 Ιουλίου 1989, ή τις περιπτώσεις που προέρχονται από παραβάσεις που έχουν διαπραχθεί το 1988 ή από εθνικές ενισχύσεις ασυμβίβαστες με τη συνθήκη που έχουν καταβληθεί το 1988 και είναι δυνατό να επηρεάσουν τις δαπάνες του ΕΓΤΠΕ κατά τη διάρκεια ενός μεταγενέστερου του 1988 οικονοικού έτους·

ότι η παρούσα απόφαση δεν προδικάζει τις χρηματοδοτικές επιπτώσεις που θα επιβάλει η Επιτροπή, κατά τη διάρκεια μιας μεταγενέστερης εκκαθάρισης λογαριασμών, λόγω ερευνών που συνεχίζονται, κατά την ημερομηνία της παρούσας απόφασης, ανωμαλιών κατά την έννοια του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 729/70 ή αποφάσεων του Δικαστηρίου σε υποθέσεις που επί του παρόντος εκκρεμούν και αναφέρονται σε θέματα που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας απόφασης·

ότι, όσον αφορά τις συναλλαγές της επισιτιστικής βοήθειας των οποίων η εκκαθάριση δεν έχει γίνει ακόμα, οι χρηματοδοτικές επιπτώσεις για το τμήμα Εγγυήσεων θα υπολογισθούν κατά τη διάρκεια μεταγενέστερης εκκαθάρισης λογαριασμών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Οι λογαριασμοί των κρατών μελών που αφορούν τις δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΠΕ, τμήμα Εγγυήσεων, στο πλαίσιο του οικονομικού έτους 1988 εκκαθαρίζονται όπως αναφέρεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Τα ποσά που προκύπτουν από το σημείο 3 της στήλης (γ) του παραρτήματος καταχωρούνται μεταξύ των δαπανών που προβλέπονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2776/88 της Επιτροπής [12], όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 775/90 [13], σε προθεσμία ενός μηνός μετά τη γνωστοποίηση της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται σε όλα τα κάτη μέλη.

Βρυξέλλες, 30 Νοεμβρίου 1990.

Για την Επιτροπή

Ray Mac sηαrrυ

Μέλος της Επιτροπής

[1] ΕΕ αριθ. L 94 της 28. 4. 1970, σ. 13.

[2] ΕΕ αριθ. L 185 της 15. 7. 1988, σ. 1.

[3] ΕΕ αριθ. L 304 της 27. 10. 1987, σ. 1.

[4] ΕΕ αριθ. L 186 της 16. 8. 1972, σ. 1.

[5] ΕΕ αριθ. L 30 της 2. 2. 1988, σ. 7.

[6] ΕΕ αριθ. L 356 της 31. 12. 1977, σ. 1.

[7] ΕΕ αριθ. L 70 της 16. 3. 1990, σ. 1.

[8] ΕΕ αριθ. L 191 της 27. 8. 1970, σ. 1.

[9] ΕΕ αριθ. L 376 της 31. 12. 1988, σ. 34.

[10] ΕΕ αριθ. L 131 της 26. 5. 1977, σ. 1.

[11] ΕΕ αριθ. L 125 της 12. 5. 1984, σ. 3.

[12] ΕΕ αριθ. L 249 της 8. 9. 1988, σ. 9.

[13] ΕΕ αριθ. L 83 της 30. 9. 1990, σ. 85.

--------------------------------------------------

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(σε γερμανικά μάρκα) |

Κράτος μέλος: Γερμανία Οικονομικό έτος: 1988 | Δαπάνες στα πλαίσια του ΕΓΤΠΕ, τμήμα Εγγυήσεων εκτός από εκείνες που αφορούν τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1078/77 | Δαπάνες που αφορούν τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1078/77 | Σύνολο (α + β) |

(α) | (β) | (γ) |

1.Δαπάνες που αναγνωρίζονται | | | |

α)Δαπάνες που έχουν δηλωθεί από το κράτος μέλος στα πλαίσια της παρούσας εκκαθάρισης | 10152712681,85 | –258321,22 | 10152454360,63 |

β)Δαπάνες που έχουν δηλωθεί κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος και που εξαιρέθηκαν από την εκκαθάριση για το έτος αυτό | 0,— | 0,— | 0,— |

γ)Δαπάνες που έχουν δηλωθεί και που εξαιρούνται από την παρούσα εκκαθάριση | 0,— | 0,— | 0,— |

δ)Δαπάνες που έχουν δηλωθεί και αποτελούν αντικείμενο της παρούσας έκκαθάρισης (α + β – γ) | 10152712681,85 | –258321,22 | 10152454360,63 |

ε)Δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται | –168222311,94 | 0,— | –168222311,94 |

στ)Χρηματοδοτικές επιπτώσεις που προκύπτουν από προηγούμενα οικονομικά έτη | 82909,94 | 0,— | 82909,94 |

ζ)Σύνολο δαπανών που αναγνωρίζονται (δ – ε + στ) | 9298457379,85 | –258321,22 | 9984314958,63 |

2.Δαπάνες που καταλογίζονται | | | |

α)Δαπάνες που καταλογίζονται στα πλαίσια του τρέχοντος οικονομικού έτους | 10165885067,92 | –258321,22 | 10165626746,70 |

β)Δαπάνες που καταλογίζονται στα πλαίσια του προηγούμενου οικονομικού έτους και που εξαιρέθηκαν από την εκκαθάριση για το έτος αυτό | 0,— | 0,— | 0,— |

γ)Δαπάνες που καταλογίζονται στο πλαίσιο του τρέχοντος οικονομικού έτους, αλλά εξαιρούνται από την παρούσα εκκαθάριση | 0,— | 0,— | 0,— |

δ)Σύνολο δαπανών που έχουν καταλογισθεί και αποτελούν αντικείμενο της παρούσας εκκαθάρισης (α + β – γ) | 10165885067,92 | –258321,22 | 10165626746,70 |

3.Δαπάνες που επιβαρύνουν ή προς καταβολή στο κρότος μέλος μετά την εκκαθάριση των λογαριασμών (2 δ – 1 ζ) | 181311788,07 | 0,— | 181311788,07 |

(σε βελγικά φράγκα) |

Κράτος μέλος: Βέλγιο Οικονομικό έτος: 1988 | Δαπάνες στα πλαίσια του ΕΓΤΠΕ, τμήμα Εγγυήσεων εκτός από εκείνες που αφορούν τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1078/77 | Δαπάνες που αφορούν τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1078/77 | Σύνολο (α + β) |

(α) | (β) | (γ) |

1.Δαπάνες που αναγνωρίζονται | | | |

α)Δαπάνες που έχουν δηλωθεί από το κράτος μέλος στα πλαίσια της παρούσας εκκαθάρισης | 31242058323 | 0 | 31242058323 |

β)Δαπάνες που έχουν δηλωθεί κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος και που εξαιρέθηκαν από την εκκαθάριση για το έτος αυτό | 0 | 0 | 0 |

γ)Δαπάνες που έχουν δηλωθεί και που εξαιρούνται από την παρούσα εκκαθάριση | 0 | 0 | 0 |

δ)Δαπάνες που έχουν δηλωθεί και αποτελούν αντικείμενο της παρούσας έκκαθάρισης (α + β – γ) | 31242058323 | 0 | 31242058323 |

ε)Δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται | –161656793 | 0 | –161656793 |

στ)Χρηματοδοτικές επιπτώσεις που προκύπτουν από προηγούμενα οικονομικά έτη | 0 | 0 | 0 |

ζ)Σύνολο δαπανών που αναγνωρίζονται (δ – ε + στ) | 31080401530 | 0 | 31080401530 |

2.Δαπάνες που καταλογίζονται | | | |

α)Δαπάνες που καταλογίζονται στα πλαίσια του τρέχοντος οικονομικού έτους | 31240513681 | 0 | 31240513681 |

β)Δαπάνες που καταλογίζονται στα πλαίσια του προηγούμενου οικονομικού έτους και που εξαιρέθηκαν από την εκκαθάριση για το έτος αυτό | 0 | 0 | 0 |

γ)Δαπάνες που καταλογίζονται στο πλαίσιο του τρέχοντος οικονομικού έτους, αλλά εξαιρούνται από την παρούσα εκκαθάριση | 0 | 0 | 0 |

δ)Σύνολο δαπανών που έχουν καταλογισθεί και αποτελούν αντικείμενο της παρούσας εκκαθάρισης (α + β – γ) | 31240 513681 | 0 | 31240513681 |

3.Δαπάνες που επιβαρύνουν ή προς καταβολή στο κράτος μέλος μετά την εκκαθάριση των λογαριασμών (2 δ – 1 ζ) | 160112151 | 0 | 160112151 |

(σε δανικές κορόνες) |

Κράτος μέλος: Δανία Οικονομικό έτος: 1988 | Δαπάνες στα πλαίσια του ΕΓΤΠΕ, τμήμα Εγγυήσεων εκτός από εκείνες που αφορούν τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1078/77 | Δαπάνες που αφορούν τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1078/77 | Σύνολο (α + β) |

(α) | (β) | (γ) |

1.Δαπάνες που αναγνωρίζονται | | | |

α)Δαπάνες που έχουν δηλωθεί από το κράτος μέλος στα πλαίσια της παρούσας εκκαθάρισης | 9726589690,69 | 26130,85 | 9726615821,54 |

β)Δαπάνες που έχουν δηλωθεί κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος και που εξαιρέθηκαν από την εκκαθάριση για το έτος αυτό | 0,— | 0,— | 0,— |

γ)Δαπάνες που έχουν δηλωθεί και που εξαιρούνται από την παρούσα εκκαθάριση | 0,— | 0,— | 0,— |

δ)Δαπάνες που έχουν δηλωθεί και αποτελούν αντικείμενο της παρούσας έκκαθάρισης (α + 6 – γ) | 9726589690,69 | 26130,85 | 9726615821,54 |

ε)Δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται | –91652563,05 | 0,— | –91652563,05 |

στ)Χρηματοδοτικές επιπτώσεις που προκύπτουν από προηγούμενα οικονομικά έτη | 0,— | 0,— | 0,— |

ζ)Σύνολο δαπανών που αναγνωρίζονται (δ – ε + στ) | 9634937127,64 | 26130,85 | 9634963258,49 |

2.Δαπάνες που καταλογίζονται | | | |

α)Δαπάνες που καταλογίζονται στα πλαίσια του τρέχοντος οικονομικού έτους | 9622771637,98 | 26130,85 | 9622797768,83 |

β)Δαπάνες που καταλογίζονται στα πλαίσια του προηγούμενου οικονομικού έτους και που εξαιρέθηκαν από την εκκαθάριση για το έτος αυτό | 0,— | 0,— | 0,— |

γ)Δαπάνες που καταλογίζονται στο πλαίσιο του τρέχοντος οικονομικού έτους, αλλά εξαιρούνται από την παρούσα εκκαθάριση | 0,— | 0,— | 0,— |

δ)Σύνολο δαπανών που έχουν καταλογισθεί και αποτελούν αντικείμενο της παρούσας εκκαθάρισης (α + β – γ) | 9622771637,98 | 26130,85 | 9622797768,83 |

3.Δαπάνες που επιβαρύνουν ή προς καταβολή στο κράτος μέλος μετά την εκκαθάριση των λογαριασμών (2 δ – 1 ζ) | –12165489,66 | 0,— | –12165489,66 |

(σε ισπανικές πεσέτες) |

Κράτος μέλος: Ισπανία Οικονομικό έτος: 1988 | Δαπάνες στα πλαίσια του ΕΓΤΠΕ, τμήμα Εγγυήσεων εκτός από εκείνες που αφορούν τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1078/77 | Δαπάνες που αφορούν τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1078/77 | Σύνολο (α + β) |

(α) | (β) | (γ) |

1.Δαπάνες που αναγνωρίζονται | | | |

α)Δαπάνες που έχουν δηλωθεί από το κράτος μέλος στα πλαίσια της παρούσας εκκαθάρισης | 258919719589 | 0 | 258919719589 |

β)Δαπάνες που έχουν δηλωθεί κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος και που εξαιρέθηκαν από την εκκαθάριση για το έτος αυτό | 0 | 0 | 0 |

γ)Δαπάνες που έχουν δηλωθεί και που εξαιρούνται από την παρούσα εκκαθάριση | 0 | 0 | 0 |

δ)Δαπάνες που έχουν δηλωθεί και αποτελούν αντικείμενο της παρούσας έκκαθάρισης (α + β – γ) | 258919719589 | 0 | 258919719589 |

ε)Δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται | –2122861793 | 0 | –2122861793 |

στ)Χρηματοδοτικές επιπτώσεις που προκύπτουν από προηγούμενα οικονομικά έτη | 0 | 0 | 0 |

ζ)Σύνολο δαπανών που αναγνωρίζονται (δ – ε + στ) | 256796857796 | 0 | 256796857796 |

2.Δαπάνες που καταλογίζονται | | | |

α)Δαπάνες που καταλογίζονται στα πλαίσια του τρέχοντος οικονομικού έτους | 260123221533 | 0 | 260123221533 |

β)Δαπάνες που καταλογίζονται στα πλαίσια του προηγούμενου οικονομικού έτους και που εξαιρέθηκαν από την εκκαθάριση για το έτος αυτό | 0 | 0 | 0 |

γ)Δαπάνες που καταλογίζονται στο πλαίσιο του τρέχοντος οικονομικού έτους, αλλά εξαιρούνται από την παρούσα εκκαθάριση | 0 | 0 | 0 |

δ)Σύνολο δαπανών που έχουν καταλογισθεί και αποτελούν αντικείμενο της παρούσας εκκαθάρισης (α + β – γ) | 260123221533 | 0 | 260123221533 |

3.Δαπάνες που επιβαρύνουν ή προς καταβολή στο κράτος μέλος μετά την εκκαθάριση των λογαριασμών (2 δ – 1 ζ) | 3326363737 | 0 | 3326363737 [1] |

(σε γαλλικά φράγκα) |

Κράτος μέλος: Γαλλία Οικονομικό έτος: 1988 | Δαπάνες στα πλαίσια του ΕΓΤΠΕ, τμήμα Εγγυήσεων εκτός από εκείνες που αφορούν τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1078/77 | Δαπάνες που αφορούν τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1078/77 | Σύνολο (α + β) |

(α) | (β) | (γ) |

1.Δαπάνες που αναγνωρίζονται | | | |

α)Δαπάνες που έχουν δηλωθεί από το κράτος μέλος στα πλαίσια της παρούσας εκκαθάρισης | 43548342550,09 | –275304,45 | 43548067245,64 |

β)Δαπάνες που έχουν δηλωθεί κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος και που εξαιρέθηκαν από την εκκαθάριση για το έτος αυτό | 0,— | 0,— | 0,— |

γ)Δαπάνες που έχουν δηλωθεί και που εξαιρούνται από την παρούσα εκκαθάριση | 0,— | 0,— | 0,— |

δ)Δαπάνες που έχουν δηλωθεί και αποτελούν αντικείμενο της παρούσας έκκαθάρισης (α + β – γ) | 43548342550,09 | –275304,45 | 43548067245,64 |

ε)Δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται | –1316172541,71 | 0,— | –1316172541,71 |

στ)Χρηματοδοτικές επιπτώσεις που προκύπτουν από προηγούμενα οικονομικά έτη | –6531932,— | 0,— | –6531932,— |

ζ)Σύνολο δαπανών που αναγνωρίζονται (δ – ε + στ) | 42225638076,38 | –275304,45 | 42225362771,93 |

2.Δαπάνες που καταλογίζονται | | | |

α)Δαπάνες που καταλογίζονται στα πλαίσια του τρέχοντος οικονομικού έτους | 43464461989,71 | –275304,45 | 43464186685,26 |

β)Δαπάνες που καταλογίζονται στα πλαίσια του προηγούμενου οικονομικού έτους και που εξαιρέθηκαν από την εκκαθάριση για το έτος αυτό | 0,— | 0,— | 0,— |

γ)Δαπάνες που καταλογίζονται στο πλαίσιο του τρέχοντος οικονομικού έτους, αλλά εξαιρούνται από την παρούσα εκκαθάριση | 0,— | 0,— | 0,— |

δ)Σύνολο δαπανών που έχουν καταλογισθεί και αποτελούν αντικείμενο της παρούσας εκκαθάρισης (α + β – γ) | 43464461989,71 | –275304,45 | 43464186685,26 |

3.Δαπάνες που επιβαρύνουν ή προς καταβολή στο κράτος μέλος μετά την εκκαθάριση των λογαριασμών (2 δ – 1 ζ) | 1238823913,33 | 0,— | 1238823913,33 |

(σε δραχμές) |

Κράτος μέλος: Ελλάδα Οικονομικό έτος: 1988 | Δαπάνες στα πλαίσια του ΕΓΤΠΕ, τμήμα Εγγυήσεων εκτός από εκείνες που αφορούν τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1078/77 | Δαπάνες που αφορούν τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1078/77 | Σύνολο (α + β) |

(α) | (β) | (γ) |

1.Δαπάνες που αναγνωρίζονται | | | |

α)Δαπάνες που έχουν δηλωθεί από το κράτος μέλος στα πλαίσια της παρούσας εκκαθάρισης | 217122444928 | 0 | 217122444928 |

β)Δαπάνες που έχουν δηλωθεί κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος και που εξαιρέθηκαν από την εκκαθάριση για το έτος αυτό | 0 | 0 | 0 |

γ)Δαπάνες που έχουν δηλωθεί και που εξαιρούνται από την παρούσα εκκαθάριση | 48065056733 | 0 | 48065056733 |

δ)Δαπάνες που έχουν δηλωθεί και αποτελούν αντικείμενο της παρούσας έκκαθάρισης (α + β – γ) | 169057388195 | 0 | 169057388195 |

ε)Δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται | –2258331903 | 0 | –2258331903 |

στ)Χρηματοδοτικές επιπτώσεις που προκύπτουν από προηγούμενα οικονομικά έτη | 605429270 | 0 | 605429270 |

ζ)Σύνολο δαπανών που αναγνωρίζονται (δ – ε + στ) | 167404485562 | 0 | 167404485562 |

2.Δαπάνες που καταλογίζονται | | | |

α)Δαπάνες που καταλογίζονται στα πλαίσια του τρέχοντος οικονομικού έτους | 217122477146 | 0 | 217122477146 |

β)Δαπάνες που καταλογίζονται στα πλαίσια του προηγούμενου οικονομικού έτους και που εξαιρέθηκαν από την εκκαθάριση για το έτος αυτό | 0 | 0 | 0 |

γ)Δαπάνες που καταλογίζονται στο πλαίσιο του τρέχοντος οικονομικού έτους, αλλά εξαιρούνται από την παρούσα εκκαθάριση | 48065056733 | 0 | 48065056733 |

δ)Σύνολο δαπανών που έχουν καταλογισθεί και αποτελούν αντικείμενο της παρούσας εκκαθάρισης (α + β – γ) | 169057420413 | 0 | 169057420413 |

3.Δαπάνες που επιβαρύνουν ή προς καταβολή στο κράτος μέλος μετά την εκκαθάριση των λογαριασμών (2 δ – 1 ζ) | 1652934851 | 0 | 1652934851 |

(σε ιρλανδικές λίρες) |

Κράτος μέλος: Ιρλανδία Οικονομικό έτος: 1988 | Δαπάνες στα πλαίσια του ΕΓΤΠΕ, τμήμα Εγγυήσεων έκτος από εκείνες που αφορούν τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1078/77 | Δαπάνες που αφορούν τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1078/77 | Σύνολο (α + β) |

(α) | (β) | (γ) |

1.Δαπάνες που αναγνωρίζονται | | | |

α)Δαπάνες που έχουν δηλωθεί από το κράτος μέλος στα πλαίσια της παρούσας εκκαθάρισης | 829429582,40 | –15671,16 | 829413911,24 |

β)Δαπάνες που έχουν δηλωθεί κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος και που εξαιρέθηκαν από την εκκαθάριση για το έτος αυτό | 0,— | 0,— | 0,— |

γ)Δαπάνες που έχουν δηλωθεί και που εξαιρούνται από την παρούσα εκκαθάριση | 0,— | 0,— | 0,— |

δ)Δαπάνες που έχουν δηλωθεί και αποτελούν αντικείμενο της παρούσας έκκαθάρισης (α + β – γ) | 829429582,40 | –15671,16 | 829413911,24 |

ε)Δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται | –936345,59 | 0,— | –936345,59 |

στ)Χρηματοδοτικές επιπτώσεις που προκύπτουν από προηγούμενα οικονομικά έτη | 7683,— | 0,— | 7683,— |

ζ)Σύνολο δαπανών που αναγνωρίζονται (δ – ε + στ) | 828500919,81 | –15671,16 | 828485248,65 |

2.Δαπάνες που καταλογίζονται | | | |

α)Δαπάνες που καταλογίζονται στα πλαίσια του τρέχοντος οικονομικού έτους | 835156327,19 | 15671,16 | 835140656,03 |

β)Δαπάνες που καταλογίζονται στα πλαίσια του προηγούμενου οικονομικού έτους και που εξαιρέθηκαν από την εκκαθάριση για το έτος αυτό | 0,— | 0,— | 0,— |

γ)Δαπάνες που καταλογίζονται στο πλαίσιο του τρέχοντος οικονομικού έτους, αλλά εξαιρούνται από την παρούσα εκκαθάριση | 0,— | 0,— | 0,— |

δ)Σύνολο δαπανών που έχουν καταλογισθεί και αποτελούν αντικείμενο της παρούσας εκκαθάρισης (α + β – γ) | 835156327,19 | –15671,16 | 835140656,03 |

3.Δαπάνες που επιβαρύνουν ή προς καταβολή στο κράτος μέλος μετά την εκκαθάριση των λογαριασμών (2 δ – 1 ζ) | 6655407,38 | 0,— | 6655407,38 |

(σε ιταλικές λίρες) |

Κράτος μέλος: Ιταλία Οικονομικό έτος: 1988 | Δαπάνες στα πλαίσια του ΕΓΤΠΕ, τμήμα Εγγυήσεων εκτός από εκείνες που αφορούν τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1078/77 | Δαπάνες που αφορούν τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1078/77 | Σύνολο (α + β) |

(α) | (β) | (γ) |

1.Δαπάνες που αναγνωρίζονται | | | |

α)Δαπάνες που έχουν δηλωθεί από το κράτος μέλος στα πλαίσια της παρούσας εκκαθάρισης | 6714737597462 | 0 | 6714737597462 |

β)Δαπάνες που έχουν δηλωθεί κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος και που εξαιρέθηκαν από την εκκαθάριση για το έτος αυτό | 0 | 0 | 0 |

γ)Δαπάνες που έχουν δηλωθεί και που εξαιρούνται από την παρούσα εκκαθάριση | 183369315937 | 0 | 183369315937 |

δ)Δαπάνες που έχουν δηλωθεί και αποτελούν αντικείμενο της παρούσας εκκαθάρισης (α + β – γ) | 6531368281525 | 0 | 6531368281525 |

ε)Δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται | –239185286586 | 0 | –239185286586 |

στ)Χρηματοδοτικές επιπτώσεις που προκύπτουν από προηγούμενα οικονομικά έτη | –107666614137 | 0 | –107666614137 |

ζ)Σύνολο δαπανών που αναγνωρίζονται (δ – ε + στ) | 6184516380802 | 0 | 6184516380802 |

2.Δαπάνες που καταλογίζονται | | | |

α)Δαπάνες που καταλογίζονται στα πλαίσια του τρέχοντος οικονομικού έτους | 6640451024338 | 0 | 6640451024338 |

β)Δαπάνες που καταλογίζονται στα πλαίσια του προηγούμενου οικονομικού έτους και που εξαιρέθηκαν από την εκκαθάριση για το έτος αυτό | 0 | 0 | 0 |

γ)Δαπάνες που καταλογίζονται στο πλαίσιο του τρέχοντος οικονομικού έτους, αλλά εξαιρούνται από την παρούσα εκκαθάριση | 183369315937 | 0 | 183369315937 |

δ)Σύνολο δαπανών που έχουν καταλογισθεί και αποτελούν αντικείμενο της παρούσας εκκαθάρισης (α + β – γ) | 6457081708401 | 0 | 6457081708401 |

3.Δαπάνες που επιβαρύνουν ή προς καταβολή στο κράτος μέλος μετά την εκκαθάριση των λογαριασμών (2 δ – 1 ζ) | 272565327599 | 0 | 272565327599 |

(σε φράγκα Λουξεμβούργου) |

Κράτος μέλος: Λουξεμβούργο Οικονομικό έτος: 1988 | Δαπάνες στα πλαίσια του ΕΓΤΠΕ, τμήμα Εγγυήσεων εκτός από εκείνες που αφορούν τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1078/77 | Δαπάνες που αφορούν τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1078/77 | Σύνολο (α + β) |

(α) | (β) | (γ) |

1.Δαπάνες που αναγνωρίζονται | | | |

α)Δαπάνες που έχουν δηλωθεί από το κράτος μέλος στα πλαίσια της παρούσας εκκαθάρισης | 129368606 | 371101 | 129739707 |

β)Δαπάνες που έχουν δηλωθεί κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος και που εξαιρέθηκαν από την εκκαθάριση για το έτος αυτό | 0 | 0 | 0 |

γ)Δαπάνες που έχουν δηλωθεί και που εξαιρούνται από την παρούσα εκκαθάριση | 0 | 0 | 0 |

δ)Δαπάνες που έχουν δηλωθεί και αποτελούν αντικείμενο της παρούσας έκκαθάρισης (α + 6 – γ) | 129368606 | 371101 | 129739707 |

ε)Δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται | 803459 | 0 | 803459 |

στ)Χρηματοδοτικές επιπτώσεις που προκύπτουν από προηγούμενα οικονομικά έτη | 0 | 0 | 0 |

ζ)Σύνολο δαπανών που αναγνωρίζονται (δ – ε + στ) | 130172065 | 371101 | 130543166 |

2.Δαπάνες που καταλογίζονται | | | |

α)Δαπάνες που καταλογίζονται στα πλαίσια του τρέχοντος οικονομικού έτους | 129368721 | 371101 | 129739822 |

6)Δαπάνες που καταλογίζονται στα πλαίσια του προηγούμενου οικονομικού έτους και που εξαιρέθηκαν από την εκκαθάριση για το έτος αυτό | 0 | 0 | 0 |

γ)Δαπάνες που καταλογίζονται στο πλαίσιο του τρέχοντος οικονομικού έτους, αλλά εξαιρούνται από την παρούσα εκκαθάριση | 0 | 0 | 0 |

δ)Σύνολο δαπανών που έχουν καταλογισθεί και αποτελούν αντικείμενο της παρούσας εκκαθάρισης (α + β – γ) | 129368721 | 371101 | 129739822 |

3.Δαπάνες που επιβαρύνουν ή προς καταβολή στο κράτος μέλος μετά την εκκαθάριση των λογαριασμών (2 δ – 1 ζ) | –803344 | 0 | –803344 |

(σε ολλανδικά φιορίνια) |

Κράτος μέλος: Κάτω Χώρες Οικονομικό έτος: 1988 | Δαπάνες στα πλαίσια του ΕΓΤΠΕ, τμήμα Εγγυήσεων εκτός από εκείνες που αφορούν τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1078/77 | Δαπάνες που αφορούν τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1078/77 | Σύνολο (α + β) |

(α) | (β) | (γ) |

1.Δαπάνες που αναγνωρίζονται | | | |

α)Δαπάνες που έχουν δηλωθεί από το κράτος μέλος στα πλαίσια της παρούσας εκκαθάρισης | 8894749689,45 | 0 | 8894749689,45 |

β)Δαπάνες που έχουν δηλωθεί κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος και που εξαιρέθηκαν από την εκκαθάριση για το έτος αυτό | 0 | 0 | 0 |

γ)Δαπάνες που έχουν δηλωθεί και που εξαιρούνται από την παρούσα εκκαθάριση | 0 | 0 | 0 |

δ)Δαπάνες που έχουν δηλωθεί και αποτελούν αντικείμενο της παρούσας έκκαθάρισης (α + β – γ) | 8894749689,45 | 0 | 8894749689,45 |

ε)Δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται | –163747892,57 | 0 | –163747892,57 |

στ)Χρηματοδοτικές επιπτώσεις που προκύπτουν από προηγούμενα οικονομικά έτη | 0 | 0 | 0 |

ζ)Σύνολο δαπανών που αναγνωρίζονται (δ – ε + στ) | 8731001796,88 | 0 | 8731001796,88 |

2.Δαπάνες που καταλογίζονται | | | |

α)Δαπάνες που καταλογίζονται στα πλαίσια του τρέχοντος οικονομικού έτους | 8894547000,63 | 0 | 8894547000,63 |

β)Δαπάνες που καταλογίζονται στα πλαίσια του προηγούμενου οικονομικού έτους και που εξαιρέθηκαν από την εκκαθάριση για το έτος αυτό | 0 | 0 | 0 |

γ)Δαπάνες που καταλογίζονται στο πλαίσιο του τρέχοντος οικονομικού έτους, αλλά εξαιρούνται από την παρούσα εκκαθάριση | 0 | 0 | 0 |

δ)Σύνολο δαπανών που έχουν καταλογισθεί και αποτελούν αντικείμενο της παρούσας εκκαθάρισης (α + β – γ) | 8894547000,63 | 0 | 8894547000,63 |

3.Δαπάνες που επιβαρύνουν ή προς καταβολή στο κράτος μέλος μετά την εκκαθάριση των λογαριασμών (2 δ – 1 ζ) | 163545203,75 | 0 | 163545203,75 |

(σε πορτογαλικά εσκούδα) |

Κράτος μέλος: Πορτογαλία Οικονομικό έτος: 1988 | Δαπάνες στα πλαίσια του ΕΓΤΠΕ, τμήμα Εγγυήσεων εκτός από εκείνες που αφορούν τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1078/77 | Δαπάνες που αφορούν τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1078/77 | Σύνολο (α + β) |

(α) | (β) | (γ) |

1.Δαπάνες που αναγνωρίζονται | | | |

α)Δαπάνες που έχουν δηλωθεί από το κράτος μέλος στα πλαίσια της παρούσας εκκαθάρισης | 26595095149 | 0 | 26595095149 |

β)Δαπάνες που έχουν δηλωθεί κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος και που εξαιρέθηκαν από την εκκαθάριση για το έτος αυτό | 0 | 0 | 0 |

γ)Δαπάνες που έχουν δηλωθεί και που εξαιρούνται από την παρούσα εκκαθάριση | 0 | 0 | 0 |

δ)Δαπάνες που έχουν δηλωθεί και αποτελούν αντικείμενο της παρούσας έκκαθάρισης (α + β – γ) | 26595095149 | 0 | 26595095149 |

ε)Δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται | –92007104 | 0 | –92007104 |

στ)Χρηματοδοτικές επιπτώσεις που προκύπτουν από προηγούμενα οικονομικά έτη | 0 | 0 | 0 |

ζ)Σύνολο δαπανών που αναγνωρίζονται (δ – ε + στ) | 26503088045 | 0 | 26503088045 |

2.Δαπάνες που καταλογίζονται | | | |

α)Δαπάνες που καταλογίζονται στα πλαίσια του τρέχοντος οικονομικού έτους | 26593912176 | 0 | 26593912176 |

β)Δαπάνες που καταλογίζονται στα πλαίσια του προηγούμενου οικονομικού έτους και που εξαιρέθηκαν από την εκκαθάριση για το έτος αυτό | 0 | 0 | 0 |

γ)Δαπάνες που καταλογίζονται στο πλαίσιο του τρέχοντος οικονομικού έτους, αλλά εξαιρούνται από την παρούσα εκκαθάριση | 0 | 0 | 0 |

δ)Σύνολο δαπανών που έχουν καταλογισθεί και αποτελούν αντικείμενο της παρούσας εκκαθάρισης (α + β – γ) | 26593912176 | 0 | 26593912176 |

3.Δαπάνες που επιβαρύνουν ή προς καταβολή στο κράτος μέλος μετά την εκκαθάριση των λογαριασμών (2 δ – 1 ζ) | 90824131 | 0 | 90824131 |

(σε λίρες στερλίνες) |

Κράτος μέλος: Ηνωμένο Βασίλειο Οικονομικό έτος: 1988 | Δαπάνες στα πλαίσια του ΕΓΤΠΕ, τμήμα Εγγυήσεων εκτός από εκείνες που αφορούν τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1078/77 | Δαπάνες που αφορούν τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1078/77 | Σύνολο (α + β) |

(α) | (β) | (γ) |

1.Δαπάνες που αναγνωρίζονται | | | |

α)Δαπάνες που έχουν δηλωθεί από το κράτος μέλος στα πλαίσια της παρούσας εκκαθάρισης | 1348124078,79 | –15080,28 | 1348108998,51 |

β)Δαπάνες που έχουν δηλωθεί κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος και που εξαιρέθηκαν από την εκκαθάριση για το έτος αυτό | 0,— | 0,— | 0,— |

γ)Δαπάνες που έχουν δηλωθεί και που εξαιρούνται από την παρούσα εκκαθάριση | 0,— | 0,— | 0,— |

δ)Δαπάνες που έχουν δηλωθεί και αποτελούν αντικείμενο της παρούσας έκκαθάρισης (α + β – γ) | 1348124078,79 | –15080,28 | 1348108998,51 |

ε)Δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται | –7543602,08 | 0,— | –7543602,08 |

στ)Χρηματοδοτικές επιπτώσεις που προκύπτουν από προηγούμενα οικονομικά έτη | 173871,44 | 0,— | 173871,44 |

ζ)Σύνολο δαπανών που αναγνωρίζονται (δ – ε + στ) | 1340 754348,15 | –15080,28 | 1340739267,87 |

2.Δαπάνες που καταλογίζονται | | | |

α)Δαπάνες που καταλογίζονται στα πλαίσια του τρέχοντος οικονομικού έτους | 1351452421,45 | –15080,28 | 1351437341,17 |

β)Δαπάνες που καταλογίζονται στα πλαίσια του προηγούμενου οικονομικού έτους και που εξαιρέθηκαν από την εκκαθάριση για το έτος αυτό | 0,— | 0,— | 0,— |

γ)Δαπάνες που καταλογίζονται στο πλαίσιο του τρέχοντος οικονομικού έτους, αλλά εξαιρούνται από την παρούσα εκκαθάριση | 0,— | 0,— | 0,— |

δ)Σύνολο δαπανών που έχουν καταλογισθεί και αποτελούν αντικείμενο της παρούσας εκκαθάρισης (α + β – γ) | 1351452421,45 | –15080,28 | 1351437341,17 |

3.Δαπάνες που επιβαρύνουν ή προς καταβολή στο κράτος μέλος μετά την εκκαθάριση των λογαριασμών (2 δ – 1 ζ) | 10698073,30 | 0,— | 10698073,30 |

[1] Εκ των οποίων ένα ποσό 2049388719 ισπανικών πεσετών έχει ήδη καταβληθεί τον Αύγουστο 1990.

--------------------------------------------------