31989R2219

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2219/89 του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1989 σχετικά με τους ειδικούς όρους εξαγωγής τροφίμων και ζωοτροφών ύστερα από πυρηνικό ατύχημα ή σε κάθε άλλη περίπτωση κινδύνου από ακτινοβολίες

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 211 της 22/07/1989 σ. 0004 - 0005
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 15 τόμος 9 σ. 0088
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 15 τόμος 9 σ. 0088


*****

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2219/89 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 18ης Ιουλίου 1989

σχετικά με τους ειδικούς όρους εξαγωγής τροφίμων και ζωοτροφών ύστερα από πυρηνικό ατύχημα ή σε κάθε άλλη περίπτωση κινδύνου από ακτινοβολίες

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 113,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

Εκτιμώντας:

ότι η Επιτροπή πρέπει να ενημερώνεται σε περίπτωση πυρηνικού ατυχήματος ή για περιπτώσεις ασυνήθιστα υψηλών επιπέδων ραδιενέργειας σύμφωνα με την απόφαση 87/600/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 1987 για τις κοινοτικές ρυθμίσεις σχετικά με την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών σε περίπτωση έκτακτου κινδύνου από ακτινοβολίες (2) ή δυνάμει της σύμβασης του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενεργείας (ΑΙΕΑ) της 26ης Σεπτεμβρίου 1986 για την έγκαιρη γνωστοποίηση πυρηνικού ατυχήματος·

ότι το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (Ευρατόμ) αριθ. 3954/87 της 22ας Δεκεμβρίου 1987 με τον οποίο καθόρισε τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα ραδιενεργού μόλυνσης των τροφίμων και ζωοτροφών ύστερα από πυρηνικό ατύχημα ή σε κάθε άλλη περίπτωση κινδύνου από ακτινοβολίες (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (Ευρατόμ) αριθ. 2218/89 (4)·

ότι τα εν λόγω μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα που ορίζονται από τον ανωτέρω κανονισμό λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις πιο πρόσφατες επιστημονικές απόψεις που επικρατούν διεθνώς, ενώ ταυτόχρονα ανταποκρίνονται στην ανάγκη να μην εμφανίζονται αποκλίσεις μεταξύ των διεθνών κανονισμών·

ότι το ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στα πλαίσια του Συμβουλίου, το οποίο εκδόθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 1987 με την ευκαιρία της έγκρισης του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 3954/87, προβλέπει την έκδοση ειδικού κανονισμού σχετικά με τις εξαγωγές τροφίμων·

ότι ύστερα από πυρηνικό ατύχημα ή σε κάθε άλλη περίπτωση κινδύνου από ακτινοβολίες δεν είναι παραδεκτό να επιτρέπονται οι εξαγωγές προς τρίτες χώρες προϊόντων των οποίων το επίπεδο μόλυνσης υπερβαίνει τα μέγιστα αποδεκτά επίπεδα που ισχύουν για τα προϊόντα που προορίζονται για κατανάλωση εντός της Κοινότητας, και ότι είναι δύσκολο από πρακτική πλευρά, κάτω από αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες, να επιφυλαχθεί ιδιαίτερη μεταχείριση στα διάφορα προϊόντα ανάλογα με τον τελικό τους προορισμό·

ότι οι διατάξεις σε θέματα εξαγωγών πρέπει να περιλαμβάνουν και τις ζωοτροφές δεδομένου ότι τα προϊόντα αυτά αποτελούν το αντικείμενο του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 3954/87 για λόγους δημόσιας υγείας·

ότι πρέπει στο εξής να καθοριστούν με σαφήνεια οι όροι εξαγωγής τροφίμων και ζωοτροφών ύστερα από πυρηνικό ατύχημα ή σε κάθε άλλη περίπτωση κινδύνου από ακτινοβολίες και ότι επιβάλλεται να εφαρμόζονται και για τα προϊόντα αυτά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα ραδιενεργού μόλυνσης που θεσπίζει ο κανονισμός (Ευρατόμ) αριθ. 3954/87,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει τους όρους εξαγωγής τροφίμων και ζωοτροφών ύστερα από πυρηνικό ατύχημα ή σε κάθε άλλη περίπτωση κινδύνου από ακτινοβολίες, που ενδέχεται να προκαλέσει σημαντική ραδιενεργό μόλυνση των τροφίμων και των ζωοτροφών.

2. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ως «τρόφιμα» νοούνται τα προϊόντα που προορίζονται να καταναλωθούν από άνθρωπο, είτε απευθείας είτε ύστερα από μεταποίηση, και με τον όρο «ζωοτροφές» τα προϊόντα που προορίζονται αποκλειστικά για τη διατροφή ζώων.

Άρθρο 2

Δεν επιτρέπεται η εξαγωγή των τροφίμων και ζωοτροφών, η ραδιενεργός μόλυνση των οποίων υπερβαίνει τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα που εφαρμόζονται δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 2 και 3 του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 3954/87.

Άρθρο 3

Τα κράτη μέλη ελέγχουν την τήρηση των μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για τα οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 2.

Άρθρο 4

Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή όλα τα στοιχεία τα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και ιδίως όσα αφορούν περιπτώσεις μη τήρησης των μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων. Η Επιτροπή διαβιβάζει τα στοιχεία αυτά στα υπόλοιπα κράτη μέλη.

Άρθρο 5

Οι κανόνες εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θεσπίζονται από την Επιτροπή με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 7 του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 3954/87. Για το σκοπό αυτό συνίσταται ειδική επιτροπή.

Άρθρο 6

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Ιουλίου 1989.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

R. DUMAS

(1) ΕΕ αριθ. C 214 της 16. 8. 1988, σ. 31.

(2) ΕΕ αριθ. L 371 της 30. 12. 1987, σ. 76.

(3) ΕΕ αριθ. L 371 της 30. 12. 1987, σ. 11.

(4) Βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.