31989L0682

Οδηγία 89/682/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1989 για την τροποποίηση της οδηγίας 86/298/ΕΟΚ για τις διατάξεις προστασίας, που είναι προσαρμοσμένες στο πίσω μέρος, σε περίπτωση ανατροπής των τροχοφόρων γεωργικών και δασικών ελκυστήρων με μικρό μετατρόχιο

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 398 της 30/12/1989 σ. 0029 - 0030
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόμος 19 σ. 0127
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόμος 19 σ. 0127


ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 21ης Δεκεμβρίου 1989

για την τροποποίηση της οδηγίας 86/298/ΕΟΚ για τις διατάξεις προστασίας, που είναι προσαρμοσμένες στο πίσω μέρος, σε περίπτωση ανατροπής των τροχοφόρων γεωργικών και δασικών ελκυστήρων με μικρό μετρατρόχιο

(89/682/ΕΟΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΟΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ιΕχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100^Α,

την πρόταση της Επιτροπής^(1),

Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο^(2),

ιΕχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής^(3),

Εκτιμώντας:

ότι επιβάλλεται να εκδοθούν τα μέτρα για την προοδευτική εγκαθίδρυση της εσωτερικής αγοράς κατά τη διάρκεια χρονικής περιόδου η οποία λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1992 ότι η εσωτερική αγορά περιλαμβάνει ένα χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων

ότι η οδηγία 86/298/ΕΟΚ^(4) προβλέπει, στο άρθρο 13, τη συμπλήρωσή της με διατάξεις που θα καθιερώνουν πρόσθετες δοκιμές προσκρούσεως κατά τη διάρκεια των δυναμικών δοκιμών

ότι, επειδή έχει ήδη προβλεφθεί πρόσθετη δοκιμή για τη διαδικασία της στατικής δοκιμής, είναι ανάγκη να καθιερωθεί επίσης πρόσθετη δοκιμή για τη διαδικασία της δυναμικής δοκιμής - η οποία άλλωστε αντιπροσωπεύει πιστότερα την κατάσταση στην περίπτωση ανατροπής ελκυστήρα - έτσι ώστε οι δύο διαδικασίες σχετικά με τις στατικές δοκιμές και τις δυναμικές δοκιμές να καταστούν ισοδύναμες και να παύσει να υφίσταται η σημερινή ανισορροπία μεταξύ των δύο αυτών δοκιμών

ότι για τις παραμέτρους και τους καθαρά θεωρητικούς υπολογισμούς στους οποίους αρχικά βασίστηκε η πρόσθε-

τη δυναμική δοκιμή προσκρούσεως, πραγματοποιήθηκαν πρακτικά πειράματα τα οποία δεν αφήνουν καμία αμφιβο-

λία ως προς την αξιοπιστία τους

ότι θα πρέπει επίσης να τροποποιηθεί το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 86/298/ΕΟΚ για να διατυπωθεί καλύτερα το κείμενο της δεύτερης περίπτωσης του άρθρου 1, σχετικά με τα ελαστικά του εμπρόσθιου και του οπίσθιου άξονα, και να παύσει έτσι να υφίσταται το ενδεχόμενο διαφορετικών ερμηνειών,

ΕΕ αριθ. C 256 της 9. 10. 1989, σ. 77.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η οδηγία 86/298/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1.

Στο άρθρο 1, η δεύτερη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«- ελάχιστο, σταθερό ή μεταβλητό, μετατρόχιο του άξονα που φέρει τα μεγαλυτέρων διαστάσεων ελαστικά, μικρότερο από 1 150 mm επειδή θεωρείται ότι το μετατρόχιο του άξονα που φέρει τα μεγαλύτερα ελαστικά πρέπει να ρυθμίζεται μέχρι 1 150 mm κατ' ανώτατο όριο, το μετατρόχιο του άλλου άξονα πρέπει να μπορεί να ρυθμίζεται έτσι ώστε τα εξωτερικά άκρα των ελαστικών με το μικρότερο πλάτος να μην ξεπερνούν τα εξωτερικά άκρα των ελαστικών του άλλου άξονα. Σε περίπτωση που οι δύο άξονες φέρουν σώτρα (ζάντες) και ελαστικά με ίδιες διαστάσεις, το σταθερό ή ρυθμιζόμενο μετατρόχιο των δύο αξόνων πρέπει να είναι μικρότερο από 1 150 mm,».

2.

Στο παράρτημα ΙΙ, το σημείο 3.1.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.1.1.

Μετά από κάθε επιμέρους δοκιμή στα πλαίσια της δυναμικής δοκιμής, δεν πρέπει να παρουσιάζει ρωγμές ή σχισμές όπως αυτές που περιγράφονται στο σημείο 3.1 του τμήματος^Α του παραρτήματος^ΙΙΙ.

Αν κατά τη διάρκεια της δυναμικής δοκιμής εμφανιστούν σχισμές ή ρωγμές μη αμελητέες, πρέπει να πραγματοποιείται πρόσθετη πρόσκρουση ή σύνθλιψη, όπως ορίζεται στο σημείο 1.6 του τμήματος^Α του παραρτήματος^ΙΙΙ, αμέσως μετά την πρόσκρουση ή σύνθλιψη που προκάλεσε τις σχισμές ή τις ρωγμές αυτές.»

3.

Στο παράρτημα ΙΙΙ τμήμα Α, το σημείο 1.6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.6.

Πρόσθετες δοκιμές

«1.6.1.

Αν κατά τη διάρκεια δοκιμής προσκρούσεως εμφανιστούν σχισμές ή ρωγμές μη αμελητέες, τότε, αμέσως μετά τη δοκιμή προσκρούσεως που προκάλεσε τις σχισμές ή τις ρωγμές αυτές, πρέπει να διεξάγεται δεύτερη παρόμοια δοκιμή αλλά με ύψος πτώσης ίσο προς:

Hm = 10 ^Χ^12^+^4α

Hm =

H

10

Χ

12^+^4α

1^+^2α

όπου "α" είναι η σχέση μεταξύ της μόνιμης παραμόρφωσης και της ελαστικής παραμόρφωσης (α^=^Dp/De) που μετριώνται στο σημείο κρούσης.

Η πρόσθετη μόνιμη παραμόρφωση λόγω της δεύτερης πρόσκρουσης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της μόνιμης παραμόρφωσης της οφειλόμενης στην πρώτη πρόσκρουση.

Για να μπορεί να γίνεται η πρόσθετη δοκιμή, πρέπει, σε όλες τις δοκιμές προσκρούσεως, να μετράται η ελαστική παραμόρφωση.

«1.6.2.

Αν κατά τη διάρκεια δοκιμής σύνθλιψης εμφανιστούν σχισμές ή ρωγμές μη αμελητέες, τότε, αμέσως μετά τη δοκιμή σύνθλιψης που προκάλεσε αυτές τις σχισμές ή ρωγμές, πρέπει να διεξάγεται δεύτερη παρόμοια δοκιμή σύνθλιψης αλλά με δύναμη ίση προς 1,2 Fvm.»

4.

Στο παράρτημα VI, παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο:

«7.3.

ιΕνδειξη και αποτελέσματα της ενδεχόμενης πρόσθετης δυναμικής δοκιμής.»

Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο 12 μήνες από τις 3^Ιανουαρίου 1990. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 1989.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

E. CRESSON

(1) ΕΕ αριθ. C 311 της 6. 12. 1988, σ. 9.

(2) ΕΕ αριθ. C 120 της 16. 5. 1989, σ. 70 και (3) ΕΕ αριθ. C 102 της 24. 4. 1989, σ. 5.

(4) ΕΕ αριθ. L 186 της 8. 7. 1986, σ. 26.