31989D0507

89/507/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 18ης Ιουλίου 1989 περί καθορισμού των μεθόδων ελέγχου των αποδόσεων και των μεθόδων εκτίμησης της γενετικής αξίας των αναπαραγωγών χοιροειδών καθαρής φυλής και των υβριδικών χοίρων αναπαραγωγής

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 247 της 23/08/1989 σ. 0043 - 0044
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 30 σ. 0117
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 30 σ. 0117


ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Ιουλίου 1989 περί καθορισμού των μεθόδων ελέγχου των αποδόσεων και των μεθόδων εκτίμησης της γενετικής αξίας των αναπαραγωγών χοιροειδών καθαρής φυλής και των υβριδικών χοίρων αναπαραγωγής ( 89/507/ΕΟΚ )

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑIΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ιΕχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

την οδηγία 88/661/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1988 σχετικά με τους ζωοτεχνικούς κανόνες που εφαροζο -

νται στα αναπαραγωγά χοιροειδή^(1 ), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 1 πρώτη περίπτωση και το άρθρο 10 παράγραφος 1 πρώτη περίπτωση,

Εκτιμώντας :

ότι οι μέθοδοι που εφαρμόζονται ήδη στα κράτη μέλη για τον έλεγχο των αποδόσεων και την εκτίμηση της γενετικής αξίας των αναπαραγωγών χοιροειδών είναι, σε γενικές γραμμές, παρεμφερείς

ότι είναι, ως εκ τούτου, απαραίτητο να υπάρξει μεγαλύτερη προσέγγιση μεταξύ των λεπτομερειών αυτών των μεθόδων προκειμένου να λαμβάνονται συγκρίσιμα αποτελέσματα

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνιμης Ζωοτεχνικής Επιτροπής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

Άρθρο 1

Οι μέθοδοι ελέγχου των αποδόσεων και οι μέθοδοι εκτίμησης της γενετικής αξίας των αναπαραγωγών χοιροειδών καθαρής φυλής και των υβριδικών χοίρων αναπαραγωγής είναι εκείνες που εμφαίνονται στο παράρτημα .

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη .

Βρυξέλλες, 18 Ιουλίου 1989 .

Για την Επιτροπή

Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

( 1 ) ΕΕ αριθ . L 382 της 31 . 12 . 1988, σ . 36 .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η γενετική αξία των χοιροειδών υπολογίζεται βάσει μιας ή συνδυασμού περισσότερων μεθόδων . Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα που προκύπτουν κατά τη δοκιμασία . Θα πρέπει επίσης να υπάρχει πρόσβαση και στα τελικά αποτελέσματα .

1 . ^Δοκιμασία απόδοσης

ΙΙ .^ Δοκιμασία απόδοσης σε κέντρο

α )^ πρέπει να αναφέρεται το όνομα του οργανισμού ή της αρχής που είναι υπεύθυνη για το κέντρο καθώς

και το όνομα της αρχής που είναι υπεύθυνη για τον υπολογισμό και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων

β )^ πρέπει να αναφέρονται σαφώς οι λεπτομέρειες της δοκιμασίας

γ )^ αναφέρονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία :

- όροι αποδοχής στο σταθμό, και ιδιαίτερα, μέγιστη ηλικία των νεαρών αναπαραγωγών χοιροειδών στην αρχή δοκιμασίας,

- διάρκεια της περιόδου δοκιμασίας στο κέντρο,

- τύπος διαίτης και σύστημα διατροφής

δ )^ πρέπει να αναφερθούν σαφώς οι παράμετροι που καταγράφηκαν ( π.χ . το ζων βάρος, αλλαγή της διατροφής, υπολογισμός της σωματικής διάπλασης και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο )

ε )^ Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της γενετικής αξίας πρέπει να είναι επιστημονικά αποδεκτή σύμφωνα με τις καθορισθείσες ζωοτεχνικές αρχές .

ΙΙ .^ Δοκιμασία απόδοσης στην εκμετάλλευση

Μία δοκιμασία απόδοσης μπορεί να πραγματοποιηθεί στην εκμετάλλευση, υπό τον όρο ότι μετά την περάτωσή της η αναπαραγωγική αξία μπορεί να υπολογισθεί σύμφωνα με τις καθιερωμένες ζωοτεχνικές αρχές .

2 . ^Δοκιμασία των απογόνων ή/και των θηλυκών ζώων

Α .^ Αναφέρεται το όνομα του οργανισμού ή της αρχής που φέρει την ευθύνη της δοκιμασίας καθώς και το όνομα της αρχής που είναι υπεύθυνη για τον υπολογισμό και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων .

Β .^ Η γενετική αξία του αναπαραγωγού χοίρου υπολογίζεται με εκτίμηση των ιδιοτήτων ενός ικανού αριθμού απογόνων ή/και θηλυκών ζώων ανάλογα με τα χαρακτηριστικά παραγωγής :

- πρέπει να παρέχεται ή να γίνεται αναφορά σε λεπτομερή περιγραφή της μεθόδου δοκιμασίας,

- οι απόγονοι ή/και τα ζώα θηλυκού γένους δεν πρέπει να υφίστανται επιλεκτική μεταχείριση,

- αναγνωρίζονται τρία είδη δοκιμασίας των απογόνων ή/και των ζώων θηλυκού γένους :

α ) ^κεντρική δοκιμασία σε κέντρα δοκιμασίας των απογόνων ή/και των θηλυκών ζώων

β ) ^πρόγραμμα ελέγχου των απογόνων ή/και των θηλυκών ζώων, που εφαρμόζεται σε εκμεταλλεύσεις . Οι απόγονοι ή/και τα θηλυκά ζώα πρέπει να επιλεγούν μεταξύ των κοπαδιών κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η έγκυρη σύγκριση μεταξύ των χοίρων αναπαραγωγής

γ ) ^στοιχεία που συλλέγονται από αναγνωρισμένα σφάγια των απογόνων ή/και των θηλυκών ζώων .

Γ .^ Οι απόγονοι ή/και τα θηλυκά ζώα πρέπει να επιλέγονται κατά τρόπο αμερόληπτο . Πρέπει να χρησιμοποιηθούν όλα τα σχετικά στοιχεία για την εκτίμηση της γενετικής αξίας των χοίρων αναπαραγωγής . Επιρροές άλλες από τις γενετικές ιδιότητες πρέπει να εξαλειφθούν με τις ενδεδειγμένες διαδικασίες κατά τον προσδιορισμό της γενετικής αξίας .

Δ .^ Οι παράμετροι που έχουν καταγραφεί πρέπει να αναφερθούν σαφώς ( π.χ . η αύξηση ζώντος βάρους, η αλλαγή διατροφής, η ποιότητα του σφάγιου, οι χαρακτήρες αναπαραγωγής, η γονιμότητα, η αναπαραγωγικότητα, η βιωσιμότητα των απογόνων ή/και των θηλυκών ζώων ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό στοιχείο ).

Ε .^ Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση της κληρονομικής αξίας πρέπει να είναι επιστημονικά αποδεκτή σύμφωνα με τις καθορισθείσες ζωοτεχνικές αρχές .

3 . ^Δοκιμασία των συγχρόνων για τους χοίρους αναπαραγωγής υβριδικού γένους

Οι προϋποθέσεις που ισχύουν για τους απογόνους ή/και τα θηλυκά ζώα, που ορίζονται σαφώς στις παραγράφους Α, Β, Γ, Δ και Ε του σημείου 2, εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών στους συγχρόνους των χοίρων αναπαραγωγής υβριδικού γένους .