31989D0382

89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ: Απόφαση του Συμβουλίου της 19ης Ιουνίου 1989 για τη σύσταση επιτροπής του στατιστικού προγράμματος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 181 της 28/06/1989 σ. 0047 - 0047
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόμος 19 σ. 0021
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόμος 19 σ. 0021


*****

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 19ης Ιουνίου 1989

για τη σύσταση επιτροπής του στατιστικού προγράμματος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

(89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,

το σχέδιο απόφασης που έχει υποβάλει η Επιτροπή,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Εκτιμώντας:

ότι το ψήφισμα του Συμβουλίου της 19ης Ιουνίου 1989 σχετικά με την εφαρμογή ενός σχεδίου ενεργειών με προτεραιότητα στον τομέα της στατιστικής πληροφόρησης: στατιστικό πρόγραμμα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1989-1992 (2), κατέδειξε την ανάγκη ύπαρξης ενός συνολικού και συνεκτικού στατιστικού προγράμματος για την ύπαρξη των στόχων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·

ότι για την υλοποίηση του στατιστικού προγράμματος απαιτείται η λήψη αποφάσεων που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Κοινότητας, ο καθορισμός της προτεραιότητας αυτών των αναγκών και η εφαρμογή διαδικασιών που θα ενισχύσουν την υφιστάμενη στενή συνεργασία των κρατών μελών και της Επιτροπής·

ότι, για να υλοποιηθεί η συνεργασία αυτή, πρέπει να συσταθεί μια επιτροπή που θα επικουρεί την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην εκτέλεση των στατιστικών προγραμμάτων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·

ότι είναι επιθυμητό η συνεργασία αυτή να επεκταθεί στο σύνολο των τομέων που αποτελούν αντικείμενο στατιστικών προγραμμάτων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Συνιστάται επιτροπή στατιστικού προγράμματος, που καλείται στο εξής «η επιτροπή» και αποτελείται από αντιπροσώπους των στατιστικών υπηρεσιών των κρατών μελών, με πρόεδρο εκπρόσωπο της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (το Γενικό Διευθυντή της Στατιστικής Υπηρεσίας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων).

Άρθρο 2

Η επιτροπή αυτή βοηθά την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο γενικό συντονισμό των πολυετών στατιστικών προγραμμάτων, προκειμένου να εξασφαλισθεί ο συνδυασμός δράσεων που πρέπει να αναληφθούν με εκείνες που έχουν αποφασισθεί στα πλαίσια των εθνικών στατιστικών προγραμμάτων.

Άρθρο 3

Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων συμβουλεύεται την επιτροπή σχετικά με:

α) τις δράσεις που προτίθεται να αναλάβει για την επίτευξη των στόχων των πολυετών στατιστικών προγραμμάτων, καθώς και τα μέσα και τα χρονοδιαγράμματα για την επίτευξη των στόχων αυτών·

β) τις εξελίξεις των πολυετών στατιστικών προγραμμάτων·

γ) οποιοδήποτε άλλο θέμα, ιδίως μεθοδολογικού χαρακτήρα, που αναφέρεται στην κατάρτιση ή στην εκτέλεση του στατιστικού προγράμματος και το οποίο θέτει ο Πρόεδρός της, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν αιτήσεως ενός κράτους μέλους.

Άρθρο 4

Η επιτροπή ασκεί επιπλέον τα καθήκοντα που θα της ανατεθούν βάσει των διατάξεων που θα θεσπίσει το Συμβούλιο στον τομέα της στατιστικής, κατά τον τρόπο που θα καθοριστεί από τις διατάξεις αυτές, σύμφωνα με την απόφαση 87/373/ΕΟΚ (3).

Άρθρο 5

Κάθε χρόνο η επιτροπή συντάσσει έκθεση απολογισμού των στατιστικών εργασιών που της έχουν υποβληθεί προς εξέταση. Η έκθεση αυτή ανακοινώνεται από την Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Άρθρο 6

Η επιτροπή καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό της.

Λουξεμβούργο, 19 Ιουνίου 1989.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

C. SOLCHAGA CATALAN

(1) ΕΕ αριθ. C 158 της 26. 6. 1989.

(2) ΕΕ αριθ. C 162 της 29. 6. 1989, σ. 1.

(3) ΕΕ αριθ. L 197 της 18. 7. 1987, σ. 33.