31989D0135

89/135/EOK: Aπόφαση της Επιτροπής της 7ης Φεβρουαρίου 1989 για την έγκριση τεσσάρων προγραμμάτων που καταρτίστηκαν από την πορτογαλική κυβέρνηση καθώς και για την τροποποίηση δύο προγραμμάτων που είχαν εγκριθεί προγενέστερα κατ' εφαρμογή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3828/85 του Συμβουλίου για την κατάρτιση ειδικού προγράμματος ανάπτυξης της γεωργίας στην Πορτογαλία

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 049 της 21/02/1989 σ. 0035 - 0035


*****

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 7ης Φεβρουαρίου 1989

για την έγκριση τεσσάρων προγραμμάτων που καταρτίστηκαν από την πορτογαλική κυβέρνηση καθώς και για την τροποποίηση δύο προγραμμάτων που είχαν εγκριθεί προγενέστερα κατ' εφαρμογή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3828/85 του Συμβουλίου για την κατάρτιση ειδικού προγράμματος ανάπτυξης της γεωργίας στην Πορτογαλία

(Το κείμενο στην πορτογαλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(89/135/ΕΟΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3828/85 του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1985 για την κατάρτιση ειδικού προγράμματος ανάπτυξης της γεωργίας στην Πορτογαλία (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2182/88 (2), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 2.

Εκτιμώντας:

ότι η πορτογαλική κυβέρνηση ανακοίνωσε στις 17 Μαΐου 1988 τρία ειδικά προγράμματα που αφορούν αντίστοιχα τα νέα συλλογικά συστήματα άρδευσης, την ανακαίνιση του περιφερειακού συστήματος άρδευσης καλλιεργήσιμων εκτάσεων και την αποστράγγιση και τη διατήρηση του εδάφους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3828/85· ότι τα εν λόγω προγράμματα αποσκοπούν στη βελτίωση της υδραυλικής κατάστασης·

ότι η πορτογαλική κυβέρνηση ανακοίνωσε στις 13 Ιουλίου 1988 ειδικό πρόγραμμα που αφορά μελέτες για την ανάλυση της πορτογαλικής γεωργίας κατά την έννοια του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3828/85, που αποσκοπεί στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μέτρων ενίσχυσης της ανάπτυξης της γεωργίας στην Πορτογαλία με παράλληλη τήρηση των προσανατολισμών της κοινής γεωργικής πολιτικής·

ότι η πορτογαλική κυβέρνηση ανακοίνωσε στις 25 Ιουλίου 1988 προσθήκη στο ειδικό πρόγραμμα ανανέωσης και βελτίωσης των παραδοσιακών συστημάτων άρδευσης στη νήσο Μαδέρα με σκοπό να διευρυνθεί το πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος περιλαμβάνοντας ιδιωτικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις·

ότι η πορτογαλική κυβέρνηση ανακοίνωσε στις 21 Οκτωβρίου 1988 προσθήκη στο ειδικό πρόγραμμα δράσης στο δασικό τομέα, κατά την έννοια του άρθρου 22 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3828/85, που αποσκοπεί να συμπεριληφθεί στο εν λόγω πρόγραμμα η αυτόνομη περιοχή της Μαδέρας και να τροποποιηθούν τα ανώτατα όρια για τις δαπάνες ανά μονάδα, που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για τη χορήγηση ενίσχυσης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων·

ότι ζητήθηκε η γνώμη του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων σχετικά με τις χρηματοδοτικές πτυχές του ζητήματος·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνιμης Επιτροπής Γεωργικών Διαρθρώσεων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Εγκρίνονται τα ειδικά προγράμματα και οι προσθήκες στα ειδικά προγράμματα που ανακοινώθηκαν στις 17 Μαΐου, 13 Ιουλίου, 25 Ιουλίου και 21 Οκτωβρίου 1988 από την πορτογαλική κυβέρνηση σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3828/85.

Άρθρο 2

Οι ενισχύσεις που χορηγούνται από την πορτογαλική κυβέρνηση στα πλαίσια της υλοποίησης των εν λόγω προγραμμάτων είναι επιλέξιμες από τις 21 Οκτωβρίου 1988.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Πορτογαλική Δημοκρατία.

Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 1989.

Για την Επιτροπή

Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ αριθ. L 372 της 31. 12. 1985, σ. 5.

(2) ΕΕ αριθ. L 191 της 22. 7. 1988, σ. 13.