31988R3648

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3648/88 της Επιτροπής της 23ης Νοεμβρίου 1988 για παρέκκλιση από την ποιοτική προδιαγραφή για τα εσπεριδοειδή

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 317 της 24/11/1988 σ. 0029 - 0029


*****

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3648/88 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 23ης Νοεμβρίου 1988

για παρέκκλιση από την ποιοτική προδιαγραφή για τα εσπεριδοειδή

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1035/72 του Συμβουλίου της 18ης Μαΐου 1972 περί κοινής οργανώσεως των αγορών στον τομέα των οπωροκηπευτικών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2238/88 (2), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας:

ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 379/71 της Επιτροπής (3) καθόρισε τις ποιοτικές προδιαγραφές για τα εσπεριδοειδή που περιλαμβάνονται στο παράρτημα του εν λόγω κανονισμού·

ότι, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη που φάνηκε στην εμπορία, ορισμένες διατάξεις όσον αφορά τη διατήρηση μπορούν να επιφέρουν σύγχυση, όσον αφορά τη σημερινή τους διατύπωση· ότι θα πρέπει να διορθωθεί αυτή η κατάσταση ενόψει πλήρους αναθεώρησης της προδιαγραφής·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης των Οπωροκηπευτικών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Κατά παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 379/71 μέχρι τις 15 Ιουλίου 1989 το τελευταίο εδάφιο του κεφαλαίου Β « Συσκευασία» του τίτλου V «Συσκευασία και παρουσίαση» του παραρτήματος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Τα δέματα ή οι παρτίδες, σε περίπτωση αποστολής χύμα, πρέπει να είναι απαλλαγμένα από κάθε ξένο σώμα· ωστόσο, η παρουσίαση που περιλαμβάνει ένα μικρό κλάδο που φέρει ορισμένα πράσινα φύλλα προσκολημμένα στον καρπό γίνεται αποδεκτή.»

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 1988.

Για την Επιτροπή

Frans ANDRIESSEN

Αντιπρόεδρος

(1) ΕΕ αριθ. L 118 της 20. 5. 1972, σ. 1.

(2) ΕΕ αριθ. L 198 της 26. 7. 1988, σ. 1.

(3) ΕΕ αριθ. L 45 της 24. 2. 1971, σ. 1.