31988R1314

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1314/88 του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 1988 σχετικά με το καθεστώς εισαγωγής που εφαρμόζεται για το έτος 1988 στα προϊόντα των κωδικών 0714 10 90 και 0714 90 10 της συνδυασμένης ονοματολογίας, καταγωγής ορισμένων τρίτων χωρών, μη μελών της ΓΣΔΕ, εκτός από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 123 της 17/05/1988 σ. 0001 - 0001


*****

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1314/88 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 26ης Απριλίου 1988

σχετικά με το καθεστώς εισαγωγής που εφαρμόζεται για το έτος 1988 στα προϊόντα των κωδικών 0714 10 90 και 0714 90 10 της συνδυασμένης ονοματολογίας, καταγωγής ορισμένων τρίτων χωρών, μη μελών της ΓΣΔΕ, εκτός από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 113,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας:

ότι, με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 430/87 (1), το Συμβούλιο καθόρισε το καθεστώς που εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή των προϊόντων των κωδικών 0714 10 90 και 0714 90 10 της συνδυασμένης ονοματολογίας (διάκριση 07.06 Α του κοινού δασμολογίου), καταγωγής τρίτων χωρών, για τα έτη 1987, 1988, 1989, και, ανάλογα με την περίπτωση, 1990· ότι, ωστόσο, για τα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες, μη μέλη της ΓΣΔΕ, εκτός από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 430/87, οι ποσότητες που επωφελούνται του εν λόγω καθεστώτος έχουν καθοριστεί μόνο για το έτος 1987·

ότι πρέπει να καθοριστούν οι ποσότητες για το έτος 1988 λαμβάνοντας υπόψη, αφενός μεν, τα μέτρα που θα πρέπει να εγκρίνει η Κοινότητα για να σταθεροποιηθούν οι γεωργικές παραγωγές, αφετέρου δε, την αναγκαιότητα να διατηρηθεί το ρεύμα συναλλαγών με τις χώρες αυτές, μεριμνώντας παράλληλα να μη θιγεί η ισορροπία της εσωτερικής αγοράς των προϊόντων των σιτηρών·

ότι η χορηγούμενη ποσόστωση μπορεί να αποτελέσει το αντικείμενο αιτήσεων μεγαλύτερων εισαγωγών· ότι ορισμένες αιτήσεις, που αντιπροσωπεύουν περιορισμένο όγκο, αποσκοπούν σε παραδοσιακές χρήσεις διαφορετικές από τη διατροφή των ζώων· ότι, για να μην εξαλειφθούν πλήρως, πρέπει συνεπώς να προβλεφθεί ότι η εισαγωγή των εν λόγω προϊόντων, στα πλαίσια του εν λόγω καθεστώτος, δεν υπόκειται στους ποσοτικούς περιορισμούς που καθορίζονται για τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Για τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς 0714 10 90 και 0714 90 10 της συνδυασμένης ονοματολογίας, η είσπραξη της εισφοράς που επιβάλλεται κατά την εισαγωγή και είναι κατ' ανώτατο όριο 6 % κατ' αξία, περιορίζεται, για το έτος 1988, σε 30 000 τόνους, καταγωγής τρίτων χωρών, μη μελών της ΓΣΔΕ, εκτός από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 430/87.

Ο ποσοτικός περιορισμός, που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, δεν εφαρμόζεται πάντως κατά την εισαγωγή των προϊόντων που χρησιμοποιούνται μόνο για την άμεση ανθρώπινη κατανάλωση.

Άρθρο 2

Η Επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2727/75 του Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1975 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των σιτηρών (2), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1097/88 (3), τις λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και καθορίζει τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 δεύτερο εδάφιο του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Λουξεμβούργο, 26 Απριλίου 1988.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

H.-D. GENSCHER

(1) ΕΕ αριθ. L 43 της 13. 2. 1987, σ. 9.

(2) ΕΕ αριθ. L 281 της 1. 11. 1975, σ. 1.

(3) ΕΕ αριθ. L 110 της 29. 4. 1988, σ. 7.