31986R3538

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3538/86 της Επιτροπής της 20ής Νοεμβρίου 1986 που θεσπίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος εισαγωγής που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3495/86 του Συμβουλίου στον τομέα του βοείου κρέατος

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 326 της 21/11/1986 σ. 0021


*****

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3538/86 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 20ής Νοεμβρίου 1986

που θεσπίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος εισαγωγής που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3495/86 του Συμβουλίου στον τομέα του βοείου κρέατος

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3495/86 του Συμβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 1986 για το άνοιγμα, για το έτος 1986 και ως αυτόνομο μέτρο, έκτακτης δασμολογικής ποσόστωσης για εισαγωγή βοείων κρεάτων υψηλής ποιότητας, νωπών, διατηρημένων δι' απλής ψύξης ή κατεψυγμένων, των διακρίσεων 02.01 Α ΙΙ α) και 02.01 Α ΙΙ β) του κοινού δασμολογίου (1), και ιδίως το άρθρο 2,

Εκτιμώντας:

ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3495/86 άνοιξε δασμολογική ποσόστωση για βόειο κρέας υψηλής ποιότητας· ότι είναι αναγκαίο να θεσπισθούν οι λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος αυτού·

ότι οι τρίτες χώρες εξαγωγής ανέλαβαν την υποχρέωση να εκδίδουν για τα προϊόντα αυτά τα πιστοποιητικά γνησιότητας που εγγυώνται την προέλευσή τους· ότι είναι αναγκαίο να καθορισθεί το υπόδειγμα για τα πιστοποιητικά αυτά και να προβλεφθούν οι λεπτομέρειες χρησιμοποίησής τους·

ότι το πιστοποιητικό γνησιότητας πρέπει να εκδίδεται από έναν κατάλληλο φορέα που βρίσκεται στην τρίτη χώρα· ότι ο φορέας πρέπει να παρέχει όλες τις αναγκαίες εγγυήσεις ώστε να διασφαλίζεται η καλή λειτουργία του εν λόγω καθεστώτος·

ότι πρέπει να προβλεφθεί η διαβίβαση, από τα κράτη μέλη, των πληροφοριών σχετικά με τις εν λόγω εισαγωγές·

ότι η Επιτροπή Διαχείρισης Βοείου Κρέατος δεν διατύπωσε γνώμη εντός της προθεσμίας που τέθηκε από τον πρόεδρό της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Η έκτακτη δασμολογική ποσόστωση των βοείων κρεάτων, νωπών, διατηρημένων δι' απλής ψύξης ή κατεψυγμένων, που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3495/86, κατανέμεται ως εξής:

α) 2 000 τόνοι κρεάτων διατηρημένων με απλή ψύξη, χωρίς κόκαλα, της διάκρισης 02.01 Α ΙΙ α) 4 ββ) του κοινού δασμολογίου, που ανταποκρίνονται στον ακόλουθο προσδιορισμό:

«τεμάχια βοείου κρέατος που προέρχονται από ζώα ηλικίας περιλαμβανομένης μεταξύ είκοσι δύο και είκοσι τεσσάρων μηνών, με δύο μόνιμους κοπτήρες οδόντες, αποκλειστικά τραφέντα σε λειμώνες, των οποίων το ζων βάρος κατά τη σφαγή δεν υπερβαίνει τα 460 χιλιόγραμμα ειδικών ή καλών ποιοτικών κατηγοριών, που ονομάζονται "ειδικά τεμάχια βοοειδών" (decoupes bovines speciales), σε χαρτοκιβώτια special boxed beef. Τα τεμάχια επιτρέπεται να φέρουν τη σήμανση "SC" (special cuts)»·

β) 1 000 τόνοι κρεάτων χωρίς κόκαλα, των διακρίσεων 02.01 Α ΙΙ α) 4 ββ) και 02.01 Α ΙΙ β) 4 ββ) 33 του κοινού δασμολογίου, που ανταποκρίνεται στον ακόλουθο προσδιορισμό:

«τεμάχια βοείου κρέατος που προέρχονται από ζώα αποκλειστικά τραφέντα σε λειμώνες, των οποίων το ζων βάρος κατά τη σφαγή δεν υπερβαίνει τα 460 χιλιόγραμμα ειδικών ή καλών ποιοτικών κατηγοριών που ονομάζονται "ειδικά τεμάχια βοοειδών" (decoupes bovines speciales), σε χαρτοκιβώτια special boxes beef. Τα τεμάχια αυτά επιτρέπεται να φέρουν τη σήμανση "SC" (special cuts )»·

γ) 5 000 τόνοι σε βάρος του προϊόντος κρεάτων χωρίς κόκαλα των διακρίσεων 02.01 Α ΙΙ α) 4 ββ) και 02.01 Α ΙΙ β) 4 ββ) 33 του κοινού δασμολογίου που ανταποκρίνονται στον ακόλουθο ορισμό:

«τεμάχια βοείου κρέατος που προέρχονται από νεαρά βοοειδή ( novilhos) ή από δαμάλεις (novilhas), ηλικίας μεταξύ είκοσι και εικοσιτεσσάρων μηνών, η οδοντοφυΐα των οποίων βρίσκεται στο στάδιο της πτώσης των κοπτήρων της πρώτης οδοντοφυΐας και έχουν μέχρι, κατά ανώτατο όριο, τέσσερις μόνιμους κοπτήρες, εκτραφέντα αποκλειστικά σε λειμώνες, ποιότητας καλής ωρίμανσης που αντιστοιχεί στις ακόλουθες κατηγορίες κατάταξης σφαγίων βοοειδών:

κρέατα που προέρχονται από σφάγια που έχουν καταταγεί στην κλάση Β ή R, με διάπλαση από κυρτή έως επίπεδη, και κατάσταση πάχυνσης 2 ή 3· τα τεμάχια αυτά που φέρουν τη σήμανση "SC" ( special cuts) ή την ετικέτα "SC" (special cuts), που πιστοποιούν την υψηλή ποιότητά τους, είναι συσκευασμένα σε κιβώτια που φέρουν την ένδειξη: "κρέατα υψηλής ποιότητας".»

Άρθρο 2

1. Η ολοκληρωματική κατάργηση της εισφοράς κατά την εισαγωγή για τα κρέατα που αναφέρονται στο άρθρο 1 υπόκειται στην προσκόμιση, κατά τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, πιστοποιητικού γνησιότητας.

2. Το πιστοποιητικό γνησιότητας συντάσσεται σε ένα πρωτότυπο και τουλάχιστον σε ένα αντίτυπο, επί εντύπου του οποίου το υπόδειγμα αναφέρεται στο παράρτημα Ι.

Το σχήμα του εντύπου είναι περίπου 210 x 297 χιλιοστά. Το χαρτί που χρησιμοποιείται ζυγίζει τουλάχιστον 40 γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο και είναι λευκού χρώματος.

3. Τα έντυπα εκτυπώνονται και συμπληρώνονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας· εξάλλου, μπορούν να εκτυπώνονται και να συμπληρώνονται στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες της χώρας εξαγωγής.

Στην πίσω όψη του εντύπου πρέπει να αναφέρεται ο ορισμός που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 που εφαρμόζεται στα κρέατα που προέρχονται από τη χώρα εξαγωγής.

4. Το πρωτότυπο και τα αντίτυπά του συμπληρώνονται είτε στη γραφομηχανή είτε με το χέρι. Στην τελευταία αυτή περίπτωση πρέπει να συμπληρώνονται με τυπογραφικούς χαρακτήρες.

5. Κάθε πιστοποιητικό γνησιότητας εξατομικεύεται με έναν αριθμό εκδόσεως που δίδεται από τον οργανισμό έκδοσης που αναφέρεται στο άρθρο 4. Τα αντίτυπα φέρουν τον ίδιο αριθμό εκδόσεως με το πρωτότυπό τους.

Άρθρο 3

1. Το πιστοποιητικό γνησιότητας ισχύει τρεις μήνες από την ημερομηνία εκδόσεώς του. Το πρωτότυπο του πιστοποιητικού αυτού προσκομίζεται, με ένα αντίτυπο, στις τελωνειακές αρχές κατά τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία του προϊόντος στο οποίο αναφέρεται.

Εντούτοις, το πιστοποιητικό που εκδίδεται κατά τη διάρκεια του 1986 δεν μπορεί να προσκομισθεί μετά τις 28 Φεβρουαρίου 1987.

2. Το αντίτυπο του πιστοποιητικού γνησιότητας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αποστέλλεται από τις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους, στο οποίο το προϊόν έχει τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία, στις αρχές που διορίζονται από το κράτος μέλος αυτό για την πραγματοποίηση της ανακοίνωσης που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1.

Άρθρο 4

1. Ένα πιστοποιητικό γνησιότητας ισχύει μόνον όταν είναι δεόντως συμπληρωμένο και θεωρημένο, σύμφωνα με τις ενδείξεις που εμφαίνονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ, από τους οργανισμούς έκδοσης που αναφέρονται στον κατάλογο του παραρτήματος ΙΙ.

2. Το πιστοποιητικό γνησιότητας είναι δεόντως θεωρημένο όταν δεικνύει τον τόπο και την ημερομηνία εκδόσεως και όταν φέρει τη σφραγίδα του οργανισμού έκδοσης και την υπογραφή του προσώπου ή των προσώπων που δικαιούνται να το υπογράψουν.

Η σφραγίδα μπορεί να αντικατασταθεί, στο πρωτότυπο του πιστοποιητικού γνησιότητας καθώς και στα αντίτυπά του, από έντυπη σφραγίδα.

Άρθρο 5

1. Οι οργανισμοί έκδοσης που εμφαίνονται στον κατάλογο του παραρτήματος ΙΙ πρέπει:

α) να αναγνωρίζονται ως αρμόδιοι από τις χώρες εξαγωγής·

β) να αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ελέγχουν τις ενδείξεις που εμφαίνονται στα πιστοποιητικά γνησιότητας·

γ) να αναλαμβάνουν να προμηθεύουν στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη, κατόπιν αιτήσεως, κάθε χρήσιμη πληροφορία για να είναι δυνατή η εκτίμηση των ενδείξεων που εμφαίνονται στα πιστοποιητικά γνησιότητας.

2. Ο κατάλογος αναθεωρείται όταν ο όρος που προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) δεν πληρούται ή όταν ένας οργανισμός έκδοσης δεν πληροί μία από τις υποχρεώσεις τις οποίες έχει αναλάβει.

Άρθρο 6

1. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή για κάθε περίοδο δέκα ημερών, το αργότερο δεκαπέντε ημέρες μετά την εν λόγω περίοδο, τις ποσότητες των προϊόντων που τέθηκαν σε ελεύθερη κυκλοφορία και αναφέρονται στο άρθρο 1, κατανεμημένα ανά χώρα καταγωγής και ανά δασμολογική διάκριση.

2. Κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού, νοείται ως περίοδος δέκα ημερών:

- από την 1η μέχρι και την 10η του μηνός,

- από την 11η μέχρι και την 20ή του μηνός,

- από την 21η μέχρι και την τελευταία ημέρα του μηνός.

Άρθρο 7

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 1986.

Για την Επιτροπή

Frans ANDRIESSEN

Αντιπρόεδρος

(1) ΕΕ αριθ. L 323 της 18. 11. 1986, σ. 3.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΝΑ ΕΚΔΙΔΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ

- JUNTA NACIONAL DE CARNES

για τα κρέατα προελεύσεως Αργεντινής που ανταποκρίνονται στον ορισμό που αναφέρεται στο άρθρο 1 στοιχείο α).

- INSTITUTO NACIONAL DE CARNES (INAC)

για τα κρέατα προελεύσεως Ουρουγουάης που ανταποκρίνονται στον ορισμό που αναφέρεται στο άρθρο 1 στοιχείο β).

- SECRETARIA DE INSPECAO DO PRODUTO ANIMAL (SIPA)

για τα κρέατα προελεύσεως Βραζιλίας που ανταποκρίνονται στον ορισμό που αναφέρεται στο άρθρο 1 στοιχείο γ).