31985R1367

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1367/85 της Επιτροπής της 24ης Μαΐου 1985 για την τροποποίηση των διατάξεων εφαρμογής των νομισματικών εξισωτικών ποσών από τις 27 Μαΐου 1985 για το βούτυρο παρέμβασης που πωλείται σε μειωμένη τιμή

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 139 της 27/05/1985 σ. 0022 - 0023


*****

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1367/85 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 24ης Μαΐου 1985

για την τροποποίηση των διατάξεων εφαρμογής των νομισματικών εξισωτικών ποσών από τις 27 Μαΐου 1985 για το βούτυρο παρεμβάσεως που πωλείται σε μειωμένη τιμή

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 974/71 του Συμβουλίου της 12ης Μαΐου 1971 σχετικά με ορισμένα μέτρα συγκυριακής πολιτικής που πρέπει να ληφθούν στον γεωργικό τομέα στη συνέχεια της προσωρινής διεύρυνσης των περιθωρίων διακύμανσης των νομισμάτων ορισμένων κρατών μελών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 855/84 (2), και ιδίως το άρθρο 6,

Εκτιμώντας:

ότι το άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1160/82 της Επιτροπής της 14ης Μαΐου 1982 περί καθιερώσεως του προκαθορισμού των νομισματικών εξισωτικών ποσών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 469/85 (4), προβλέπει ότι τα νομισματικά εξισωτικά ποσά που προκαθορίζονται πρέπει να προσαρμόζονται στην περίπτωση που μία νέα αντιπροσωπευτική τιμή τίθεται σε εφαρμογή κατά τη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού· ότι η νέα αυτή τιμή θα πρέπει να έχει αποφασισθεί πριν από την υποβολή της αίτησης πιστοποιητικού · ότι η κατάσταση αυτή θα προκύψει από τις 27 Μαΐου 1985 για τη Γαλλία, την Ελλάδα και την Ιταλία·

ότι τα νομισματικά εξισωτικά ποσά που καθιερώθηκαν από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 974/71 καθορίσθηκαν από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1343/85 της Επιτροπής (5)· ότι στο παράρτημα IV του εν λόγω κανονισμού αναφέρονται οι συντελεστές που πρέπει να εφαρμοσθούν στα νομισματικά εξισωτικά ποσά που έχουν προκαθορισθεί για το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα που εξάγονται από τις 27 Μαΐου 1985·

ότι με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2268/84 της Επιτροπής (6), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1007/85 (7), τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2278/84 της Επιτροπής (8), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3480/84 (9), και τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2956/84 της Επιτροπής (10), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3457/84 (11), τέθηκε, στη διάθεση των ενδιαφερομένων, βούτυρο δημοσίας παρέμβασης σε μειωμένη τιμή· ότι το βούτυρο αυτό προορίζεται για εξαγωγή προς τις τρίτες χώρες· ότι οι διατάξεις των εν λόγω κανονισμών προβλέπουν ότι η τιμή αγοράς του βουτύρου αυτού δεν επηρεάζεται, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, από ενδεχόμενες τροποποιήσεις της αντιπροσωπευτικής τιμής· ότι πρέπει, κατά συνέπεια, να μην εφαρμοσθεί η προσαρμογή των νομισματικών εξισωτικών ποσών που προκαθορίζονται από τις 16 Μαΐου 1985, που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1160/82, όσον αφορά το βούτυρο παρεμβάσεως που πωλείται σε μειωμένη τιμή και εξάγεται, μετά από την ημερομηνία αυτή, προς τη Γαλλία·

ότι τα νομισματικά εξισωτικά ποσά που εφαρμόζονται στα εν λόγω κράτη μέλη προσαρμόζονται από τις 27 Μαΐου 1985, μετά από την ισχύ των νέων αντιπροσωπευτικών τιμών· ότι πρέπει, εντούτοις, να διατηρηθούν αμετάβλητα για το βούτυρο που πωλήθηκε δυνάμει των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2268/84, (ΕΟΚ) αριθ. 2278/84 και (ΕΟΚ) αριθ. 2956/84 πριν από τις 27 Μαΐου 1985 και απεστάλησαν προς ένα άλλο κράτος μέλος από την ημερομηνία αυτή για να μεταποιηθεί σε βουτυρέλαιο πριν από την εξαγωγή του·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχειρίσεως Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στα νομισματικά εξισωτικά ποσά που προκαθορίζονται πριν από τις 16 Μαΐου 1985 για το βούτυρο παρεμβάσεως που πωλείται πριν από την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2268/84, του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2278/84, καθώς και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2956/84 και το οποίο εξάγεται υπό μορφή βουτύρου ή άλλων προϊόντων της κλάσεως 04.03 του Κοινού Δασμολογίου, από τις 27 Μαΐου 1985, δεν εφαρμόζονται οι συντελεστές που αναφέρονται στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1343/85 για τη Γαλλία.

Άρθρο 2

Για το βούτυρο που πουλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2268/84, (ΕΟΚ) αριθ. 2278/84, καθώς και (ΕΟΚ) αριθ. 2956/84 και για το οποίο τα συμβόλαια πωλήσεως συνήφθησαν πριν από τις 27 Μαΐου 1985, τα νομισματικά εξισωτικά ποσά που εφαρμόζονται στη Γαλλία στις 26 Μαΐου 1985 εξακολουθούν να ισχύουν για τις ποσότητες που εξήχθησαν από αυτό το κράτος μέλος προς ένα άλλο κράτος μέλος από τις 27 Μαΐου 1985.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσιεύσεώς του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 1985.

Για την Επιτροπή

Frans ANDRIESSEN

Αντιπρόεδρος

(1) ΕΕ αριθ. L 106 της 12. 5. 1971, σ. 1.

(2) ΕΕ αριθ. L 90 της 1. 4. 1984, σ. 1.

(3) ΕΕ αριθ. L 134 της 15. 5. 1982, σ. 22.

(4) ΕΕ αριθ. L 58 της 26. 2. 1985, σ. 5.

(5) ΕΕ αριθ. L 138 της 27. 5. 1985, σ. 2.

(6) ΕΕ αριθ. L 208 της 3. 8. 1984, σ. 35.

(7) ΕΕ αριθ. L 108 της 20. 4. 1985, σ. 7.

(8) ΕΕ αριθ. L 209 της 4. 8. 1984, σ. 8.

(9) ΕΕ αριθ. L 326 της 13. 12. 1984, σ. 13.

(10) ΕΕ αριθ. L 279 της 23. 10. 1984, σ. 4.

(11) ΕΕ αριθ. L 319 της 8. 12. 1984, σ. 9.