31985R0225

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 225/85 του Συμβουλίου της 29ης Ιανουαρίου 1985 που προβλέπει ορισμένα ειδικά μέτρα σχετικά με το ιδιαίτερο καθεστώς που εφαρμόζεται στη Γροιλανδία για την αλιεία

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 029 της 01/02/1985 σ. 0018 - 0018
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 4 τόμος 2 σ. 0028
Ισπανική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 04 τόμος 3 σ. 0113
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 4 τόμος 2 σ. 0028
Πορτογαλική ειδική έκδοση : Κεφάλαιο 04 τόμος 3 σ. 0113


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 225/85 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Ιανουαρίου 1985 που προβλέπει ορισμένα ειδικά μέτρα σχετικά με το ιδιαίτερο καθεστώς που εφαρμόζεται στη Γροιλανδία για την αλιεία

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43, καθώς και το άρθρο 1 παράγραφος 2 του πρωτοκόλλου για το ιδιαίτερο καθεστώς που εφαρμόζεται στη Γροιλανδία,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Εκτιμώντας:

ότι η συνθήκη για την τροποποίηση των συνθηκών για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όσον αφορά τη Γροιλανδία θέτει τη Γροιλανδία υπό το καθεστώς σύνδεσης των υπερποντίων χωρών και εδαφών που προβλέπεται στο τέταρτο μέρος της συνθήκης- ότι το άρθρο 1 του πρωτοκόλλου για το ιδιαίτερο καθεστώς που εφαρμόζεται στη Γροιλανδία, συνδέει τη μεταχείριση κατά την εισαγωγή των αλιευτικών προϊόντων της Γροιλανδίας με τις δυνατότητες πρόσβασης στις αλιευτικές ζώνες της Γροιλανδίας που έχουν παραχωρηθεί στην Κοινότητα δυνάμει της συμφωνίας αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, αφενός, και της κυβέρνησης της Δανίας και της τοπικής κυβέρνησης της Γροιλανδίας, αφετέρου, που εγκρίθηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 223/85 (2)-

ότι η προσαρμογή των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει τα δύο μέρη και η αναστολή της συμφωνίας αλιείας προβλέπονται στη συμφωνία αυτή και στα πρωτόκολλα που αναφέρονται στο αρθρο 2 παράγραφος 1-

ότι πρέπει να προβλεφθούν οι κατάλληλες διαδικασίες για την εφαρμογή του συνόλου των διατάξεων αυτών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αποφασίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 2:

α) η προσαρμογή των υποχρεώσεων της Κοινότητας δυνάμει των πρωτοκόλλων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της συμφωνίας αλιείας-

β) η αναστολή της συμφωνίας αλιείας που προβλέπεται στο άρθρο 10-

γ) σε περίπτωση παρόμοιας αναστολής, κατάλληλα μέτρα σχετικά με τη μεταχείριση κατά την εισαγωγή των αλιευτικών προϊόντων καταγωγής Γροιλανδίας.

Άρθρο 2

1. Στις περιπτώσεις που προβλέπει το άρθρο 1, η Επιτροπή, μετά από αίτηση κράτους μέλους ή με δική της πρωτοβουλία, αποφασίζει τη λήψη των αναγκαίων μέτρων τα οποία ανακοινώνονται στα κράτη μέλη και εφαρμόζονται αμέσως.

Κάθε κράτος μέλος μπορεί να παραπέμψει στο Συμβούλιο το μέτρο που έχει λάβει η Επιτροπή. Το Συμβούλιο μπορεί, με ειδική πλειοψηφία, να τροποποιήσει ή να ακυρώσει το εν λόγω μέτρο.

2. Τα μέτρα καταργούνται, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 1, όταν αποκατασταθεί η ισορροπία με τις διαβουλεύσεις που προβλέπονται στη συμφωνία αλιείας.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της συνθήκης για την τροποποίηση των συνθηκών για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όσον αφορά τη Γροιλανδία.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 29 Ιανουαρίου 1985.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

G. ANDREOTTI

(1) ΕΕ αριθ. C 172 της 2. 7. 1984, σ. 83.

(2) Βλέπε σ. 8 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(1) Ενημέρωση για την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της συνθήκης για την τροποποίηση των συνθηκών για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όσον αφορά τη Γροιλανδία

Αφού ολοκληρώθηκαν οι αναγκαίες διαδικασίες για την έναρξη ισχύος της συνθήκης για την τροποποίηση των συνθηκών για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όσον αφορά τη Γροιλανδία, η συνθήκη θα αρχίσει να ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2, την 1η Φεβρουαρίου 1985.

(1) Βλέπε σ. 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(1)(2) Ενημέρωση για την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος - της συμφωνίας αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, αφενός, και της κυβέρνησης της Δανίας και της τοπικής κυβέρνησης της Γροιλανδίας, αφετέρου - του πρωτοκόλλου για τους όρους αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, αφενός, και της κυβέρνησης της Δανίας και της τοπικής κυβέρνησης της Γροιλανδίας, αφετέρου

Η κυβέρνηση της Δανίας, εξ ονόματος της τοπικής κυβέρνησης της Γροιλανδίας, και η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα κοινοποίησαν, η μια στην άλλη, στις 15 Ιουνίου 1984 και στις 30 Ιανουαρίου 1985 αντίστοιχα, την ολοκλήρωση των αναγκαίων διαδικασιών για την έναρξη ισχύος της συμφωνίας και του πρωτοκόλλου.

Η συμφωνία και το πρωτόκολλο αρχίζουν, συνεπώς, να ισχύουν, σύμφωνα με το άρθρο 13 της συμφωνίας και με το άρθρο 5 του πρωτοκόλλου, την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της συνθήκης για την τροποποίηση των συνθηκών για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όσον αφορά τη Γροιλανδία (3), δηλαδή την 1η Φεβρουαρίου 1985.

(1) Βλέπε σ. 8 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας. (2) Βλέπε σ. 13 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας. (3) Βλέπε σ. 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.