31985L0407

Οδηγία 85/407/ΕΟΚ της Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 1985 για την προσαρμογή στην τεχνολογική πρόοδο της οδηγίας 84/535/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν το επιτρεπτό επίπεδο ηχητικής στάθμης των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 233 της 30/08/1985 σ. 0016 - 0017
Ισπανική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 15 τόμος 6 σ. 0078
Πορτογαλική ειδική έκδοση : Κεφάλαιο 15 τόμος 6 σ. 0078
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 15 τόμος 7 σ. 0055
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 15 τόμος 7 σ. 0055


ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Ιουλίου 1985 για την προσαρμογή στην τεχνολογική πρόοδο της οδηγίας 84/535/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν το επιτρεπτό επίπεδο ηχητικής στάθμης των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκολλήσεως - (85/407/ΕΟΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

την οδηγία 84/535/ΕΟΚ του Συβμουλίου της 17ης Σεπτεμβρίου 1984 σχετικά με την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν το επιτρεπτό επίπεδο ηχητικής στάθμης των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκολλήσεως (1), και ιδίως το άρθρο 7,

(1) ΕΕ αριθ. L 300 της 19.11.1984, σ. 142.

Εκτιμώντας:

ότι, λαμβάνοντας υπόψη την πείρα που έχει αποκτηθεί και το σημερινό επίπεδο της τεχνολογίας, είναι τώρα αναγκαίο να προσαρμοστούν οι προδιαγραφές του παραρτήματος Ι της οδηγίας 84/535/ΕΟΚ στις πραγματικές πειραματικές συνθήκες

ότι τα μέτρα που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με την γνώμη της επιτροπής για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας σχετικά με τον προσδιορισμό των ηχητικών εκπομπών των μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

ρθρο 1

Το παράρτημα Ι της οδηγίας 84/535/ΕΟΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

ρθρο 2

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν πριν από τις 26 Μαρτίου 1986 τις αναγκαίες διατάξεις προκειμένου να προσαρμοστούν προς την παρούσα οδηγία και ενημερώνουν αμέσως περί αυτού την Επιτροπή.

ρθρο 3

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 1985.

Για την Επιτροπή

Stanley CLINTON DAVIS

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 84/535/ΕΟΚ

6.3. Θέση μετρήσεως

Το κείμενο του σημείου 6.3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Η περιοχή των δοκιμών πρέπει να είναι επίπεδη και οριζόντια. Η περιοχή αυτή, μέχρι και συμπεριλαμβανομένων και της κατακόρυφης προβολής των θέσεων των μικροφώνων, συνίσταται σε μια επιφάνεια από μπετόν ή μη πορώδη άσφαλτο ...

Τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη συγκολλήσεως που δεν έχουν τροχούς και στηρίζονται σε φορείο (skid), τοποθετούνται σε στηρίγματα ύψους 0,40 m εκτός εάν οι όροι εγκαταστάσεως, όπως ορίζονται από τον κατασκευαστή απαιτούν άλλο τρόπο.

6.4.1. Επιφάνεια μετρήσεως, απόσταση μετρήσεως

Το κείμενο του σημείου 6.4.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Η επιφάνεια της μετρήσεως που χρησιμοποιείται κατά την δοκιμή είναι ένα ημισφαίριο με ακτίνα:

- 4 m όταν η μεγαλύτερη διάσταση του προς δοκιμή ηλεκτροπαραγώγου ζεύγους συγκολλήσεως είναι μικρότερη ή ίση προς 1,5 m,

- 10 m όταν η μεγαλύτερη διάσταση του προς δοκιμή ηλεκτροπαραγώγου ζεύγους συγκολλήσεως είναι μεγαλύτερη από 1,5 m αλλά μικρότερη από 4 m,

- 16 m όταν η μεγαλύτερη διάσταση του προς δοκιμή ηλεκτροπαραγώγου ζεύγους συγκολλήσεως υπερβαίνει τα 4 m.

6.4.2.1. Γενικά

Το κείμενο του σημείου 6.4.2.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Για τις μετρήσεις, τα σημεία μετρήσεως είναι 6, δηλαδή τα σημεία 2, 4, 6, 8, 10 και 12, που ορίζονται σύμφωνα με το σημείο 6.4.2.2 του παραρτήματος Ι της οδηγίας 79/113/ΕΟΚ.

Για τις δοκιμές των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκολλήσεως το γεωμετρικό κέντρο του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους συγκολλήσεως τοποθετείται στην κατακόρυφη προβολή του κέντρου του ημισφαιρίου.

Ο άξονας των χ του συστήματος των συντεταγμένων, ως προς το οποίο ορίζονται οι θέσεις των σημείων μετρήσεως, είναι παράλληλος προς τον κύριο άξονα του ηλεκτροπαραγώγου ζεύγους συγκολλήσεως.