31985D0373

85/373/Ευρατόμ: Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1985 συμπληρωματική της απόφασης 84/1/Ευρατόμ, ΕΟΚ για την κατασκευή εργαστηρίου διακίνησης τριτίου

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 210 της 07/08/1985 σ. 0028 - 0028
Ισπανική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 12 τόμος 5 σ. 0007
Πορτογαλική ειδική έκδοση : Κεφάλαιο 12 τόμος 5 σ. 0007


*****

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 25ης Ιουλίου 1985

συμπληρωματική της απόφασης 84/1/Ευρατόμ, ΕΟΚ για την κατασκευή εργαστηρίου διακίνησης τριτίου

(85/373/Ευρατόμ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, και ιδιαίτερα το άρθρο 7,

την πρόταση της Επιτροπής (1), που υποβλήθηκε ύστερα από διαβουλεύσεις με την επιστημονική και τεχνική επιτροπή,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

Εκτιμώντας:

ότι, στα πλαίσια της κοινής πολιτικής στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας, το πολυετές ερευνητικό πρόγραμμα είναι ένα σπουδαιότερα μέσα, με το οποίο η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας μπορεί να συμβάλει στην ασφάλεια και την ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας, όπως και στην απόκτηση και διάδοση πληροφοριών στον πυρηνικό τομέα·

ότι, κατά τη διάρκεια της περιόδου 1984 -1987 το Κοινό Κέντρο Έρευνας (ΚΚΕρ) πρέπει να συνεχίσει να παίζει βασικό ρόλο στην ερευνητική στρατηγική της Κοινότητας και να εκτελεί έργα κοινού ενδιαφέροντος με πόρους που βρίσκονται σε ισοδύναμο επίπεδο με αυτό του προηγούμενου πολυετούς προγράμματος·

ότι, γενικότερα, το προγράμμα του Κοινού Κέντρου Έρευνας πρέπει να συμφωνεί με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 1983, όσον αφορά τις ευρωπαϊκές ερευνητικές δραστηριότητες ιδιαίτερης σπουδαιότητας·

ότι η απόφαση 84/1/Ευρατόμ, ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1983, η οποία θεσπίζει ερευνητικό πρόγραμμα που πρέπει να εκτελεστεί από το Κοινό Κέντρο Έρευνας για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (1984 -1987) (4), υπογραμμίζει τον ιδιαίτερο ρόλο του Κέντρου στον τομέα της τεχνολογίας και της ασφάλειας της σύντηξης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Τα ερευνητικά σχέδια ιδιαίτερης ευρωπαϊκής σημασίας στα οποία αναφέρεται η απόφαση 84/1/Ευρατόμ, ΕΟΚ οφείλουν να έχουν στόχο την κατασκευή ενός εργαστηρίου διακίνησης τριτίου στις εγκαταστάσεις του Κοινού Κέντρου Έρευνας της Ispra.

Άρθρο 2

Η κατασκευή και εκμετάλλευση του εργαστηρίου διακίνησης τριτίου ολοκληρώνεται πλήρως μέσα στο πρόγραμμα της περιόδου 1984 -1987 του Κοινού Κέντρου Έρευνας, ως μέρος του υποπρογράμματος για την «Τεχνολογία και ασφάλεια της σύντηξης». Όσον αφορά το παράρτημα Α της απόφασης 84/1/Ευρατόμ, ΕΟΚ, το σχέδιο «Μελέτες για ένα εργαστήριο διακίνησης τριτίου» αντικαθίσταται από το σχέδιο «Κατασκευή εργαστηρίου διακίνησης τριτίου».

Άρθρο 3

Όσον αφορά το παράρτημα Β της απόφασης 84/1/Ευρατόμ, ΕΟΚ, το κονδύλιο «Ειδικές πιστώσεις για σχέδια ιδιαίτερης ευρωπαϊκής σημασίας» μεταφέρεται στο κονδύλιο «Τεχνολογία και ασφάλεια της σύντηξης του προγράμματος πυρηνικής σύντηξης.

Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 1985.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. POOS

(1) ΕΕ αριθ. C 198 της 27. 7. 1984, σ. 6.

(2) ΕΕ αριθ. C 25 της 28. 1. 1985, σ. 9.

(3) ΕΕ αριθ. C 46 της 18. 2. 1985, σ. 72.

(4) ΕΕ αριθ. L 3 της 5. 1. 1984, σ. 21.