31984L0424

Οδηγία 84/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3ης Σεπτεμβρίου 1984 για την τροποποίηση της οδηγίας 70/157/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αναφέρονται στο αποδεκτό ηχητικό επίπεδο και στη διάταξη εξάτμισης των οχημάτων με κινητήρα

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 238 της 06/09/1984 σ. 0031 - 0033
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόμος 13 σ. 0204
Ισπανική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόμος 16 σ. 0042
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόμος 13 σ. 0204
Πορτογαλική ειδική έκδοση : Κεφάλαιο 13 τόμος 16 σ. 0042


*****

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 3ης Σεπτεμβρίου 1984

για την τροποποίηση της οδηγίας 70/157/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αναφέρονται στο αποδεκτό ηχητικό επίπεδο και στη διάταξη εξάτμισης των οχημάτων με κινητήρα

(84/424/ΕΟΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου (2),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

Εκτιμώντας:

ότι η οδηγία 70/157/ΕΟΚ (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 81/334/ΕΟΚ (5), καθορίζει στο παράρτημά της όρια για το ηχητικό επίπεδο των οχημάτων με κινητήρα, τα οποία προορίζονται να κυκλοφορούν σε δρόμο, με ή χωρίς αμάξωμα, που έχουν τουλάχιστον τέσσερις τροχούς και ανώτατη από κατασκευή ταχύτητα που υπερβαίνει τα 25 χιλιόμετρα την ώρα, με εξαίρεση τα οχήματα που κινούνται πάνω σε σιδηροτροχιές, τις γεωργικές μηχανές και ελκυστήρες, καθώς και τα μηχανήματα δημοσίων έργων·

ότι η προστασία του πληθυσμού των αστικών κέντρων από το θόρυβο απαιτεί τη λήψη κατάλληλων μέτρων για να μειωθεί το ηχητικό επίπεδο των οχημάτων με κινητήρα και ότι μια τέτοια μείωση έχει καταστεί δυνατή λόγω της τεχνικής προόδου που έχει σημειωθεί στην κατασκευή των αυτοκινήτων·

ότι, για το λόγο αυτό, πρέπει να τροποποιηθεί το παράρτημα Ι της οδηγίας 70/157/ΕΟΚ και να μειωθούν οι εκφρασμένες σε dB (Α) τιμές του ηχητικού επιπέδου για κάθε κατηγορία οχήματος που προβλέπεται στο εν λόγω παράρτημα·

ότι η μείωση αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα για τη βελτίωση του περιβάλλοντος· ότι πρέπει, εντούτοις, να αναθεωρηθούν μεταγενέστερα οι σχετικές διατάξεις με βάση τα αποτελέσματα των εργασιών της Επιτροπής στα πλαίσια σφαιρικής αντιμετώπισης όπου να λαμβάνεται συγχρόνως υπόψη το σύνολο των βασικών πλευρών των κοινοτικών ρυθμίσεων στον τομέα των οχημάτων με κινητήρα, και ιδίως των παραγόντων: ασφάλεια, περιβάλλον και εξοινομόμηση ενέργειας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Στο παράρτημα Ι της οδηγίας 70/157/ΕΟΚ, το κείμενο του σημείου 5.2.2.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1.2,3 // «5.2.2.1 // Οριακές τιμές

// // Το ηχητικό επίπεδο που μετράται σύμφωνα με τα σημεία 5.2.2.2 έως 5.2.2.5 του παρόντος παραρτήματος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα ακόλουθα όρια:

1.2.3 // // // // // Κατηγορίες οχημάτων

// Οριακές

τιμές

σε dB (Α) // // // // 5.2.2.1.1. // Οχήματα που προορίζονται για τη μεταφορά προσώπων, τα οποία περιλαμβάνουν μέχρι εννέα θέσεις καθημένων, συμπεριλαμβανομένης και αυτής του οδηγού // 77 // 5.2.2.1.2. // Οχήματα που προορίζονται για τη μεταφορά προσώπων, και έχουν περισσότερες από εννέα θέσεις καθημένων, σημπεριλαμβανομένης και αυτής του οδηγού και των οποίων η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα υπερβαίνει τους 3,5 τόνους: // // 5.2.2.1.2.1. // - με κινητήρα ισχύος μικρότερης από 150 kW // 80 // 5.2.2.1.2.2. // - με κινητήρα ισχύος ίσης ή μεγαλύτερης από 150 kW // 83 // 5.2.2.1.3. // Οχήματα τα οποία προορίζονται για τη μεταφορά προσώπων και έχουν περισσότερες από εννέα θέσεις καθημένων, συμπεριλαμβανομένης και αυτής του οδηγού· οχήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά εμπορευμάτων, και των οποίων: // // 5.2.2.1.3.1. // - το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος δεν υπερβαίνει τους 2 τόνους // 78 // 5.2.2.1.3.2. // - το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος είναι μεταξύ 2 και 3,5 τόνων // 79 // 5.2.2.1.4. // Οχήματα που προορίζονται για τη μεταφορά εμπορευμάτων και των οποίων η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα υπερβαίνει τους 3,5 τόνους: // // 5.2.2.1.4.1. // - με κινητήρα ισχύος μικρότερης από 75 kW // 81 // 5.2.2.1.4.2. // - με κινητήρα ισχύος ίσης ή μεγαλύτερης από 75 kW αλλά μικρότερης από 150 kW // 83 // 5.2.2.1.4.3. // - με κινητήρα ισχύος ίσης ή μεγαλύτερης από 150 kW // 84 // // // 1.2,3 // // Ωστόσο,

// // - για τα οχήματα των κατηγοριών των σημείων 5.2.2.1.1 κα 5.2.2.1.3, οι οριακές τιμές αυξάνονται κατά 1 dB (Α) εφόσον τα οχήματα είναι εξοπλισμένα με κινητήρα diesel με απευθείας έγχυση,

// // - για τα οχήματα που έχουν μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μεγαλύτερο από 2 τόνους και τα οποία έχουν σχεδιαστεί για μη οδική χρήση, οι οριακές τιμές αυξάνονται κατά 1 dB (Α) εφόσον είναι εξοπλισμένα με κινητήρα ισχύος μικρότερης από 150 kW και κατά 2 dB (Α) εφόσον είναι εξοπλισμένα με κινητήρα ισχύος ίσης ή μεγαλύτερης από 150 kW.»

Άρθρο 2

1. Από την 1η Ιανουαρίου 1985, τα κράτη μέλη δεν είναι δυνατόν για λόγους που αφορόυν το αποδεκτό ηχητικό επίπεδο και τη διάταξη εξάτμισης:

- να αρνούνται, για ένα τύπο οχήματος με κινητήρα, την έγκριση ΕΟΚ ή τη χορήγηση του εγγράφου που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 τρίτη περίπτωση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 1970 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν την έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 80/1267/ΕΟΚ (2), ή την έγκριση από εθνικής πλευράς, ή

- να απαγορεύσουν την πρώτη θέση σε κυκλοφορία των οχημάτων

αν το ηχητικό επίπεδο και η διάταξη εξάτμισης του τύπου αυτού του εν λόγω οχήματος ή οχημάτων ανταποκρίνονται στις διατάξεις της οδηγίας 70/157/ΕΟΚ, όπως τροποποιείται από την παρούσα οδηγία.

2. Από την 1η Οκτωβρίου 1988, τα κράτη μέλη:

- δεν μπορούν να χορηγούν το έγγραφο που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 τρίτη περίπτωση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ για ένα τύπο οχήματος με κινητήρα του οποίου το ηχητικό επίπεδο και η διάταξη εξάτμισης δεν ανταποκρίνονται στις διατάξεις της οδηγίας 70/157/ΕΟΚ, όπως αυτή τροποποιείται από την παρούσα οδηγία,

- είναι δυνατόν να αρνούνται την έγκριση, από εθνικής πλευράς, τύπου οχήματος με κινητήρα του οποίου το ηχητικό επίπεδο και η διάταξη εξάτμισης δεν ανταποκρίνονται στις διατάξεις της οδηγίας 70/157/ΕΟΚ, όπως αυτή τροποποιείται από την παρούσα οδηγία.

Εντούτοις, όσον αφορά τα οχήματα της κατηγορίας του σημείου 5.2.2.1.3, που ορίζεται στο άρθρο 1, εφόσον είναι εξοπλισμένα με κινητήρες diesel, καθώς και όσον αφορά τα οχήματα της κατηγορίας του σημείου 5.2.2.1.4, η ημερομηνία «1η Οκτωβρίου 1988» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «1η Οκτωβρίου 1989».

3. Από την 1η Οκτωβρίου 1989, τα κράτη μέλη μπορούν να απαγορεύουν την κυκλοφορία, για πρώτη φορά, οχημάτων των οποίων το ηχητικό επίπεδο και η διάταξη εξάτμισης δεν ανταποκρίνονται στις διατάξεις της οδηγίας 70/157/ΕΟΚ, όπως αυτή τροποποιείται από την παρούσα οδηγία.

Εντούτοις, όσον αφορά τα οχήματα της κατηγορίας του σημείου 5.2.2.1.3, που ορίζεται στο άρθρο 1, εφόσον αυτά είναι εξοπλισμένα με κινητήρες diesel, καθώς και όσον αφορά τα οχήματα της κατηγορίας του σημείου 5.2.2.1.4, η ημερομηνία «1η Οκτωβρίου 1989» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «1η Οκτωβρίου 1990».

Άρθρο 3

Το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1990, το Συμβούλιο αποφασίζει περαιτέρω αναθεώρηση των διατάξεων της οδηγίας 70/157/ΕΟΚ με βάση έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τα νέα δυνατά μέτρα όσον αφορά τους κανόνες στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, η οποία καταρτίζεται λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη τους παράγοντες: ασφάλεια, περιβάλλον και εξοικονόμηση ενέργειας.

Άρθρο 4

Πριν από την 1η Ιανουαρίου 1985, τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία και ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Άρθρο 5

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 3 Σεπτεμβρίου 1984.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

P. BARRY

(1) ΕΕ αριθ. C 200 της 27. 7. 1983, σ. 5.

(2) ΕΕ αριθ. C 172 της 2. 7. 1984, σ. 157.

(3) ΕΕ αριθ. C 358 της 31. 12. 1983, σ. 4.

(4) ΕΕ αριθ. L 42 της 23. 2. 1970, σ. 16.

(5) ΕΕ αριθ. L 131 της 18. 5. 1981, σ. 6.

(1) ΕΕ αριθ. L 42 της 23. 2. 1970, σ. 1.

(2) ΕΕ αριθ. L 375 της 31. 12. 1980, σ. 34.