31981D0675

81/675/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 1981 η οποία διαπιστώνει ότι ορισμένα συστήματα σφράγισης είναι «συστήματα σφράγισης που καταστρέφονται και δεν δύνανται να επανατοποθετηθούν» κατά την έννοια των οδηγιών 66/400/ΕΟΚ, 66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ, 69/208/ΕΟΚ και 70/458/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 246 της 29/08/1981 σ. 0026 - 0027
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 13 σ. 0223
Ισπανική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 03 τόμος 23 σ. 0055
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 13 σ. 0223
Πορτογαλική ειδική έκδοση : Κεφάλαιο 03 τόμος 23 σ. 0055


*****

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 28ης Ιουλίου 1981

η οποία διαπιστώνει ότι ορισμένα συστήματα σφραγίσεως είναι « συστήματα σφραγίσεως που καταστρέφονται και δεν δύνανται να επανατοποθετηθούν» κατά την έννοια των οδηγιών 66/400/ΕΟΚ, 66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ, 69/208/ΕΟΚ και 70/458/ΕΟΚ του Συμβουλίου

(81/675/ΕΟΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος,

την οδηγία 66/400/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966 περί εμπορίας σπόρων τεύτλων προς σπορά (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 78/692/ΕΟΚ (2), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 1,

την οδηγία 66/401/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966 περί εμπορίας σπόρων κτηνοτροφικών φυτών προς σπορά (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 81/126/ΕΟΚ (4), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 1,

την οδηγία 66/402/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966 περί εμπορίας σπόρων σιτηρών προς σπορά (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 81/126/ΕΟΚ, και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 1,

την οδηγία 69/208/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 1969 περί εμπορίας σπόρων προς σπορά των ελαιούχων και κλωστικών φυτών (6), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 81/126/ΕΟΚ, και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 1,

την οδηγία 70/458/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 1970 περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κηπευτικών (7), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 80/1141/ΕΟΚ (8), και ιδίως το άρθρο 25 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας:

ότι σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται ανωτέρω, οι συσκευσίες των σπόρων πρέπει κανονικά να σφραγίζονται κατά τέτοιο τρόπο που να περιλαμβάνουν στο σύστημα σφραγίσεως είτε την προδιαγραφόμενη επίσημη ετικέτα είτε επίσημη μολύβδινη σφραγίδα·

ότι τα μέτρα αυτά δεν είναι αναγκαία εφ' οσον χρησιμοποιείται σύστημα σφραγίσεως που καταστρέφεται και δεν δύναται να επανατοποθετηθεί·

ότι πρέπει να διαπιστωθεί, για το συμφέρον μιας ομοιόμορφης εφαρμογής των κοινοτικών διατάξεων επί του θέματος, ότι ορισμένα συστήματα σφραγίσεως της συνήθους πρακτικής θεωρούνται ως «συστήματα σφραγίσεως που καταστρέφονται και δεν δύνανται να επανατοποθετηθούν»·

ότι εννοείται ότι το σύστημα που αφορά αποκλειστικά τους σπόρους σιτηρών προς σπορά είναι ένα σύστημα του οποίου η χρήση θα έπρεπε να περιορίζεται σταδιακά εις όφελος νέων συστημάτων που προσφέρουν συμπληρωματικές εγγυήσεις, και να επανεξετασθεί μετά από πέντε έτη·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνιμης Επιτροπής σπόρων προς σπορά και γεωργικών, δενδροκηπευτικών και δασικών φυτών προς φύτευση,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1. Διαπιστώνεται ότι τα συστήματα σφραγίσεως των ακόλουθων συσκευασιών είναι τα «συστήματα σφραγίσεως που καταστρέφονται και δεν δύνανται να επανατοποθετηθούν» κατά την έννοια του άρθρου 10 παράγραφος 1 της οδηγίας 66/400/ΕΟΚ, του άρθρου 9 παράγραφος 1 της οδηγίας 66/401//ΕΟΚ, του άρθρου 9 παράγραφος 1 της οδηγίας 66/402/ΕΟΚ, του άρθρου 9 παράγραφος 1 της οδηγίας 69/208/ΕΟΚ και του άρθρου 25 παράγραφος 1 της οδηγίας 70/458/ΕΟΚ:

α) των σάκων από χαρτί ή πλαστική ύλη, εφ όσον δεν έχουν κανένα άλλο άνοιγμα απ' αυτό που προορίζεται για το γέμισμα, και εφ όσον αυτό το άνοιγμα φέρει εξάρτημα το οποίο επιτρέπει να κολληθεί ή να συγκολληθεί μετά το γέμισμα με τρόπο ώστε να μη μπορούν να ανοίγουν οι σάκοι χωρίς να καταστρέφεται το άνοιγμα·

β) των σάκων που δεν είναι από ύφασμα και κλείνουν με ραφή, εφ όσον φέρουν, τουλάχιστον σε μία από τις πλευρές του ανοίγματος, ανεξίτηλη ένδειξη κλίμακας αριθμών που αρχίζει από τον αριθμό 1 στο ανώτερο άκρο, ή παρεμφερή ένδειξη (γράμματα, σχέδιο) που αποδεικνύουν ότι οι σάκοι έχουν διατηρήσει τις αρχικές τους διαστάσεις.

2. Διαπιστώνεται επίσης ότι τα συστήματα σφραγίσεως των ακόλουθων συσκευασιών, άλλων από αυτές που προβλέπονται στην πρώτη παράγραφο, θεωρούνται ακόμη ως «συστήματα σφραγίσεως που καταστρέφονται και δεν δύνανται να επανατοποθετηθούν» κατά την έννοια του άρθρου 9 παράγραφος 1 της οδηγίας 66/402/ΕΟΚ:

των σάκων από χαρτί ή πλαστική ύλη εφ όσον δεν έχουν κανένα άλλο άνοιγμα απ' αυτό που προορίζεται για το γέμισμα, εφ όσον η πίεση του βάρους των περιεχομένων σπόρων που ασκείται επί του σάκου εξασφαλίζει τη σφράγιση και εφ όσον το μήκος του ανοίγματος αυτού δεν είναι κατώτερο από 22 % του πλάτους του σάκου.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα Κράτη μέλη.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 28 Ιουλίου 1981.

Για την 'Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Gaston THORN

(1) ΕΕ αριθ. 125 της 11. 7. 1966, σ. 2290/66.

(2) ΕΕ αριθ. L 236 της 26. 8. 1978, σ. 13.

(3) ΕΕ αριθ. 125 της 11. 7. 1966, σ. 2298/66.

(4) ΕΕ αριθ. L 67 της 12. 3. 1981, σ. 36.

(5) ΕΕ αριθ. 125 της 11. 7. 1966, σ. 2305/66.

(6) ΕΕ αριθ. L 169 της 10. 7. 1969, σ. 3.

(7) ΕΕ αριθ. L 225 της 12. 10. 1970, σ. 7.

(8) ΕΕ αριθ. L 341 της 16. 12. 1980, σ. 27.