31980L0181

Οδηγία 80/181/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1979 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στις μονάδες μετρήσεως και καταργήσεως της οδηγίας 71/354/ΕΟΚ

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 039 της 15/02/1980 σ. 0040 - 0050
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόμος 10 σ. 0181
Ελληνική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόμος 9 σ. 0090
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόμος 10 σ. 0181
Ισπανική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόμος 10 σ. 0292
Πορτογαλική ειδική έκδοση : Κεφάλαιο 13 τόμος 10 σ. 0292


ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20 ής Δεκεμβρίου 1979 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών Μελών των αναφερομένων στις μονάδες μετρήσεως και καταργήσεως της οδηγίας 71/354/ΕΟΚ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και ιδίως το άρθρο 100,

την οδηγία 71/354/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18 ης Οκτωβρίου 1971 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών Μελών σχετικά με τις μονάδες μετρήσεως (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 76/770/ΕΟΚ (2),

την πρόταση της Επιτροπής (3),

τη γνώμη της Συνελεύσεως (4),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (5),

Εκτιμώντας:

ότι οι μονάδες μετρήσεως είναι απαραίτητες για κάθε όργανο μετρήσεως, για την έκφραση κάθε πραγματοποιούμενης μετρήσεως και για την έκφραση κάθε ενδείξεως μεγέθους- ότι οι μονάδες μετρήσεως χρησιμοποιούνται στους περισσότερους από τους τομείς ανθρώπινης δραστηριότητος- ότι είναι αναγκαίο να εξασφαλισθεί η μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια κατά τη χρησιμοποίησή τους- ότι είναι επομένως αναγκαίο να ρυθμισθεί η χρήση τους εντός της Κοινότητος στο οικονομικό κύκλωμα, στους τομείς της δημοσίας υγείας και κοινωνικών ασφαλίσεων καθώς επίσης και στις εργασίες διοικητικού χαρακτήρα-

ότι εν τούτοις, στο πεδίο των διεθνών μεταφορών, υπάρχουν διεθνείς συμβάσεις ή συμφωνίες που δεσμεύουν την Κοινότητα ή τα Κράτη Μέλη- ότι οι συμβάσεις ή συμφωνίες αυτές πρέπει να τηρηθούν-

ότι οι νομοθεσίες των Κρατών Μελών που καθορίζουν τη χρήση των μονάδων μετρήσεων διαφέρουν από το ένα Κράτος Μέλος στο άλλο και ως εκ τούτου παρεμποδίζουν τις εμπορικές συναλλαγές- ότι, υπό τις συνθήκες αυτές, επιβάλλεται η εναρμόνιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων για να εξαλειφθούν τα εμπόδια αυτά-

ότι οι μονάδες μετρήσεως αποτελούν αντικείμενο διεθνών αποφάσεων που λαμβάνονται από τη Γενική Συνδιάσκεψη Μέτρων και Σταθμών (CGPM) που συνεστήθη με τη Σύμβαση του Μέτρου που υπεγράφη στο Παρίσι στις 20 Μαΐου 1875, στην οποία έχουν προσχωρήσει όλα τα Κράτη Μέλη- ότι οι αποφάσεις αυτές συνέβαλαν στη γένεση του Διεθνούς Συστήματος Μονάδων μετρήσεως (SI)-

ότι το Συμβούλιο υιοθέτησε στις 18 Οκτωβρίου 1971 την οδηγία 71/354/ΕΟΚ που αποβλέπει στην εναρμόνιση των νομοθεσιών των Κρατών Μελών για να εξαλειφθούν τα εμπόδια στις συναλλαγές υιοθετώντας σε κοινοτικό επίπεδο το Διεθνές Σύστημα Μονάδων- ότι η οδηγία 71/354/ΕΟΚ τροποποιήθηκε από την πράξη προσχωρήσεως και από την οδηγία 76/770/ΕΟΚ-

ότι οι κοινοτικές αυτές διατάξεις δεν εξάλειψαν όλα τα εμπόδια στο πεδίο αυτό- ότι κατ' εφαρμογή της οδηγίας 76/770/ΕΟΚ προβλέπεται να εξετασθεί, προ της 31 ης Δεκεμβρίου 1979, η κατάσταση των μονάδων μετρήσεως, των ονομασιών και των συμβόλων που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο Δ του παραρτήματός της- ότι, επί πλέον, απεδείχθη αναγκαία η επαναξέταση της καταστάσεως ορισμένων άλλων μονάδων μετρήσεως-

ότι για την αποφυγή σημαντικών δυσκολιών, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί μία μεταβατική περίοδος για την εξάλειψη των μονάδων μετρήσεως οι οποίες δεν είναι συμβιβαστές με το Διεθνές Σύστημα- ότι είναι εν τούτοις απαραίτητο να επιτραπεί στα Κράτη Μέλη που το επιθυμούν να επιβάλλουν στην επικράτειά τους τις διατάξεις μόνον του κεφαλαίου I του παραρτήματος, το ταχύτερο δυνατό- ότι είναι λοιπόν αναγκαίο, σε κοινοτικό επίπεδο, να περιορισθεί η μεταβατική αυτή περίοδος αφήνοντας ελευθερία στα Κράτη Μέλη να μην κάνουν χρήση ολόκληρης της μεταβατικής αυτής περιόδου-

ότι, κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου είναι απαραίτητο να διατηρηθεί μια σαφής κατάσταση επί του θέματος της χρήσεως των μονάδων μετρήσεως στις συναλλαγές μεταξύ των Κρατών Μελών, και αυτό ιδίως για να προστατευθεί ο καταναλωτής- ότι η επιβεβλημένη υποχρέωση στα Κράτη Μέλη για την αποδοχή χρησιμοποιήσεως επιπροσθέτων ενδείξεων επί των προϊόντων και του εξοπλισμού που εισάγονται από τα άλλα Κράτη Μέλη κατά τη διάρκεια της μεταβατικής αυτής περιόδου εμφανίζεται καλώς προσαρμοσμένη για το σκοπό αυτό-

ότι εν τούτοις η συστηματική εφαρμογή μιας τέτοιας λύσεως σε όλα τα όργανα μετρήσεως και μεταξύ άλλων και στα ιατρικά όργανα δεν είναι κατ' ανάγκη επιθυμητή- ότι τα Κράτη Μέλη πρέπει λοιπόν να μπορούν να απαιτούν στην επικράτειά τους όπως τα όργανα μετρήσεως φέρουν τις ενδείξεις μεγέθους σε μία μόνο νόμιμη μονάδα μετρήσεως-

ότι η παρούσα οδηγία δεν επηρεάζει τη συνεχή κατασκευή προϊόντων που ήδη διατίθενται στην αγορά- ότι αφορά εν τούτοις τη διάθεση στην αγορά και τη χρησιμοποίηση προϊόντων και εξοπλισμών που φέρουν ενδείξεις μεγεθών σε μονάδες μετρήσεως που δεν είναι πλέον νόμιμες μονάδες μετρήσεως και που είναι αναγκαία για τη συμπλήρωση ή αντικατάσταση εξαρτημάτων ή μερών των προϊόντων, εξοπλισμών και οργάνων μετρήσεως που ήδη έχουν διατεθεί στην αγορά- ότι είναι συνεπώς αναγκαίο όπως τα Κράτη Μέλη εγκρίνουν τη διάθεση στην αγορά και τη χρησιμοποίηση, ακόμη κι όταν φέρουν ενδείξεις μεγέθους σε μονάδες μετρήσεως που δεν είναι πλέον νόμιμες, τέτοιων προϊόντων και εξοπλισμών συμπληρώσεως ή αντικαταστάσεως για να καταστεί δυνατή η συνεχής χρησιμοποίηση των προϊόντων, εξοπλισμών ή οργάνων μετρήσεως που ήδη έχουν διατεθεί στην αγορά-

ότι ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποιήσεως (ISO) υιοθέτησε στη 1 Μαρτίου 1974 ένα διεθνές πρότυπο που αφορά την παρουσίαση των μονάδων SI και άλλων μονάδων για τη χρησιμοποίησή τους σε συστήματα που περιλαμβάνουν λειτουργίες καθορισμένων χαρακτήρων- ότι είναι επομένως χρήσιμο όπως η Κοινότης υιοθετήσει τις λύσεις που έχουν ήδη γίνει αποδεκτές σε ένα ευρύτερο διεθνές σχέδιο στο πρότυπο ISO 2955 της 1 ης Μαρτίου 1974-

ότι οι κοινοτικές διατάξεις επί του θέματος των μονάδων μετρήσεως ευρίσκονται διασκορπισμένες σε περισσότερα από ένα κοινοτικά κείμενα- ότι το θέμα των μονάδων μετρήσεως έχει τέτοια σημασία που είναι απαραίτητη η δυνατότητα αναφοράς σε ένα μοναδικό κοινοτικό κείμενο- ότι γι' αυτό το λόγο η παρούσα οδηγία συνενώνει όλες τις κοινοτικές διατάξεις επί του θέματος και χρειάζεται η κατάργηση της οδηγίας 71/354/ΕΟΚ-

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Οι νόμιμες κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας μονάδες μετρήσεως οι οποίες πρέπει να χρησιμοποιούνται για την έκφραση των μεγεθών είναι:

α) εκείνες που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο I του παραρτήματος-

β) εκείνες που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο II του παραρτήματος, μέχρι μία ημερομηνία καθοριζόμενη από τα Κράτη Μέλη. Η ημερομηνία αυτή δεν μπορεί να υπερβεί τις 31 Δεκεμβρίου 1985-

γ) εκείνες που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο III του παραρτήματος σε εκείνα τα Κράτη Μέλη μόνο στα οποία ήταν σε ισχύ στις 21 Απριλίου 1973 και μέχρι μία ημερομηνία καθοριζόμενη από αυτά μόνο τα Κράτη Μέλη. Η ημερομηνία αυτή δεν μπορεί να υπερβεί μία οριακή ημερμηνία που θα καθορισθεί η ίδια από το Συμβούλιο επί τη βάσει του άρθρου 100 της συνθήκης πριν τις 31 Δεκεμβρίου 1989.

Άρθρο 2

α) Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 1 αφορούν τα χρησιμοποιούμενα όργανα μετρήσεως, τις πραγματοποιούμενες μετρήσεις και τις ενδείξεις μεγέθους που εκφράζονται σε μονάδες μετρήσεως στο οικονομικό κύκλωμα, στους τομείς της δημοσίας υγείας και των κοινωνικών ασφαλίσεων, καθώς επίσης και στις εργασίες διοικητικού χαρακτήρα.

β) Η παρούσα οδηγία δεν επηρεάζει τη χρησιμοποίηση, στα πεδία των θαλασσίων και αεροπορικών συγκοινωνιών και των σιδηροδρομικών μεταφορών, μονάδων άλλων από εκείνες που καθίστανται υποχρεωτικές με την παρούσα οδηγία αλλά οι οποίες προβλέπονται από διεθνείς συμβάσεις ή συμφωνίες που δεσμεύουν την Κοινότητα ή τα Κράτη Μέλη.

Άρθρο 3

1. Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, υπάρχει συμπληρωματική ένδειξη, όταν μια ένδειξη εκφραζόμενη σε μια μονάδα του κεφαλαίου I του παραρτήματος συνοδεύεται από μια ή περισσότερες ενδείξεις εκφραζόμενες σε μονάδες που δεν περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο I.

2. Η χρησιμοποίηση συμπληρωματικών ενδείξεων επιτρέπεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1989.

3. Εν τούτοις, τα Κράτη Μέλη μπορούν να απαιτήσουν όπως τα όργανα μετρήσεως φέρουν τις ενδείξεις μεγέθους σε μια μόνο νόμιμη μονάδα μετρήσεως.

4. Η ένδειξη που εκφράζεται στη μονάδα μετρήσεως που περιλαμβάνεται στο κεφάλαιο I πρέπει να είναι προεξάρχουσα. Οι ενδείξεις που εκφράζονται σε μονάδες μετρήσεως που δεν περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο I πρέπει να εκφράζονται ιδιαίτερα με χαρακτήρες διαστάσεων το πολύ ίσων με εκείνες των χαρακτήρων της ενδείξεως που αντιστοιχεί σε μονάδες που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο I.

5. Η χρησιμοποίηση των συμπληρωματικών ενδείξεων μπορεί να παραταθεί πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 1989.

Άρθρο 4

Η χρησιμοποίηση μονάδων μετρήσεως που δεν είναι ή που δεν είναι πλέον νόμιμες επιτρέπεται:

- για τα προϊόντα και εξοπλισμούς που διατίθενται ήδη στην αγορά και/ή ευρίσκονται ήδη σε χρήση κατά την ημερομηνία υιοθετήσεως της παρούσας οδηγίας,

- για τα εξαρτήματα και μέρη προϊόντων και εξοπλισμών τα αναγκαία για τη συμπλήρωση ή αντικατάσταση των εξαρτημάτων ή μερών προϊόντων και εξοπλισμών που προβλέπονται ανωτέρω.

Εν τούτοις, για τις διατάξεις ενδείξεως των οργάνων μετρήσεως, μπορεί να απαιτηθεί η χρησιμοποίηση νομίμων μονάδων μετρήσεως.

Άρθρο 5

Το Διεθνές πρότυπο ISO 2955 της 1ης Μαρτίου 1974, "Επεξεργασία της πληροφορήσεως-Παρουσίαση των μονάδων SI και άλλων μονάδων για χρησιμοποίηση σε συστήματα που περιλαμβάνουν λειτουργίες καθορισμένων χαρακτήρων", είναι εφαρμόσιμο στον τομέα που διέπεται από την παράγραφο 1 αυτού.

Άρθρο 6

Η οδηγία 71/354/ΕΟΚ καταργείται την 1η Οκτωβρίου 1981.

Εν τούτοις, κατά παρέκκλιση της οδηγίας 71/354/ΕΟΚ, τα Κράτη Μέλη επιτρέπουν ή συνεχίζουν να θεωρούν ως ανεκτή, υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας οδηγίας, τη χρησιμοποίηση πέραν της 31ης Δεκεκμβρίου 1979 των ακολούθων μονάδων μετρήσεως:

"" ID="1">millimetre of mercury> ID="2">(Κεφάλαιο II),"> ID="1">poise> ID="2">(Κεφάλαιο II),"> ID="1">stokes> ID="2">(Κεφάλαιο II),"> ID="1">yard> ID="2">(Κεφάλαιο III),"> ID="1">square yard> ID="2">(Κεφάλαιο III),"> ID="1">therm> ID="2">(Κεφάλαιο III).">

Άρθρο 7

α) Τα Κράτη Μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν προ της 1ης Ιουλίου 1981 τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία και τις κοινοποιούν στην Επιτροπή.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Οκτωβρίου 1981.

β) Από της κοινοποιήσεως της παρούσας οδηγίας, τα Κράτη Μέλη θα ενημερώνουν εξάλλου την Επιτροπή εντός ευθέτου χρόνου, για να της δίνεται η δυνατότητα να παρουσιάζει τις παρατηρήσεις της, για κάθε σχέδιο διατάξεως, νομοθετικής, κανονιστικής ή διοικητικής μορφής, που σκοπεύουν να υιοθετήσουν στο πεδίο που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 8

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη Μέλη.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 20 Δεκεμβρίου 1979.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. TUNNEY

(1) ΕΕ αριθ. Ν 243 της 29.10.1971, σ. 29.

(2) ΕΕ αριθ. Ν 262 της 27.9.1976, σ. 204.

(3) ΕΕ αριθ. Α 81 της 28.3.1979, σ. 6.

(4) ΕΕ αριθ. Α 127 της 21.5.1979, σ. 80.

(5) Γνώμη που εκφράσθηκε στις 24 και 25 Οκτωβρίου 1979 (και η οποία δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΝΟΜΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ I ΥΠΟ α) 1. ΜΟΝΑΔΕΣ SI ΚΑΙ ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑ ΤΩΝ

1.1. Μονάδες βάσεως SI

"" ID="1">Μήκος> ID="2">μέτρο> ID="3">m"> ID="1">Μάζα> ID="2">χιλιόγραμμο> ID="3">Kg"> ID="1">Χρόνος> ID="2">δευτερόλεπτο> ID="3">s"> ID="1">Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος> ID="2">ampere> ID="3">A"> ID="1">Θερμοδυναμική θερμοκρασία> ID="2">kelvin> ID="3">K"> ID="1">Ποσότητα ύλης> ID="2">mole> ID="3">mol"> ID="1">Φωτεινή ένταση (φωτοβολία)> ID="2">candela> ID="3">cd">

Οι ορισμοί των μονάδων βάσεως SI είναι οι ακόλουθοι:

Μονάδα μήκους

Το μέτρο είναι μήκος ίσο με 1 650 763,73 μήκη κύματος στο κενό της ακτινοβολίας που αντιστοιχεί στη μετάπτωση μεταξύ των σταθμών 2p10 και 5d5 του ατόμου του κρυπτού 86.

[11η CGPM(1960) αποφ. 6].

Μονάδα μάζας

Το χιλιόγραμμο είναι η μονάδα μάζας. Είναι ίσο με τη μάζα του διεθνούς πρωτοτύπου του χιλιογράμμου.

[3η CGPM(1901) σ. 70 των πρακτικών].

Μονάδα χρόνου

Το δευτερόλεπτο είναι η διάρκεια 9 192 631 770 περιόδων της ακτινοβολίας που αντιστοιχεί στη μετάπτωση των δύο υπερλέπτων σταθμών ενεργείας της θεμελιώδους καταστάσεως του ατόμου του καισίου 133.

[13η CGPM(1967) αποφ. 1]

Μονάδα εντάσεως ηλεκτρικού ρεύματος

Το ampere είναι η ένταση σταθερού ρεύματος το οποίο, διαρρέον δύο ευθύγραμμους παράλληλους αγωγούς, απείρου μήκους, αμελητέας κυκλικής διατομής και τοποθετημένους στο κενό σε απόσταση 1 μέτρου ο ένας από τον άλλο, παράγει μεταξύ των αγωγών αυτών δύναμη ίση με 2x10 7 newton ανά μέτρο μήκους.

[CIPM(1946) αποφ. 2, εγκριθείσα από την 9η CGPM(1948)].

Μονάδα θερμοδυναμικής θερμοκρασίας

Το Kelvin, μονάδα θερμοδυναμικής θερμοκρασίας, είναι το κλάσμα της θερμοδυναμικής θερμοκρασίας του τριπλού σημείου του νερού.

[13η CGPM(1967) αποφ. 4].

Μονάδα ποσότητας ύλης

Το mole είναι η ποσότητα ύλης συστήματος που περιέχει τόσες στοιχειώδεις οντότητες όσα είναι τα άτομα που υπάρχουν σε 0,012 χιλιόγραμμα άνθρακος 12.

Εφ' όσον χρησιμοποιείται το mole, οι στοιχειώδεις οντότητες πρέπει να καθορίζονται και μπορεί να είναι άτομα, μόρια, ιόντα, ηλεκτρόνια, άλλα σωματίδια ή καθορισμένα συγκροτήματα τέτοιων σωματιδίων.

[14η CGPM(1971) αποφ. 3].

Μονάδα φωτεινής εντάσεως

Η candela είναι φωτεινή ένταση προς μια δεδομένη κατεύθυνση πηγής η οποία εκπέμπει μονοχρωματική ακτινοβολία συχνότητας 540x1012 hertz και της οποίας η ισχύς προς την κατεύθυνση αυτή είναι watt ανά στερακτίνιο.

[16η CGPM(1979) αποφ. 3]

1.1.1. Ειδική ονομασία και σύμβολο της μονάδας θερμοκρασίας SI στην περίπτωση της θερμοκρασίας Κελσίου

"" ID="1">Θερμοκρασία Κελσίου> ID="2">βαθμός Κελσίου> ID="3">oC">

Η θερμοκρασία Κελσίου t ορίζεται από τη διαφορά t = T - T0 μεταξύ δύο θερμοδυναμικών θερμοκρασιών T και T0 όπου T0 =273,15 kelvins. Ένα διάστημα ή διαφορά θερμοκρασίας μπορούν να εκφρασθούν είτε σε kelvin, είτε σε βαθμούς Κελσίου. Η μονάδα "βαθμός Κελσίου" είναι ίση με τη μονάδα "kelvin".

1.2. Άλλες μονάδες SI

1.2.1. Συμπληρωματικές μονάδες SI

"" ID="1">Επίπεδος γωνία> ID="2">ακτίνιο> ID="3">rad"> ID="1">Στερεά γωνία> ID="2">στερακτίνιο> ID="3">sr">

[11η CGPM(1960) αποφ. 12]

Οι ορισμοί των συμπληρωματικών μονάδων SI είναι οι ακόλουθοι:

Μονάδα επιπέδου γωνίας

Το ακτίνιο είναι η επίπεδος γωνία που περιέχεται μεταξύ δύο ακτίνων οι οποίες, επί της περιφερείας ενός κύκλου, αποκόπτουν τόξο μήκους ίσου με εκείνο της ακτίνας.

(Διεθνές πρότυπο ISO 31-1, Δεκέμβριος 1965).

Μονάδα στερεάς γωνίας

Το στερακτίνιο είναι η στερεά γωνία η οποία, έχοντας την κορυφή της στο κέντρο μίας σφαίρας, αποκόπτει επί της επιφανείας της σφαίρας αυτής εμβαδόν ίσο με το εμβαδόν τετραγώνου έχοντος ως πλευρά την ακτίνα της σφαίρας.

(Διεθνές πρότυπο ISO 31-1, Δεκέμβριος 1965).

1.2.2. Παράγωγες μονάδες SI

Οι μονάδες, οι οποίες παράγονται κατά τρόπο συναφή από τις μονάδες βάσεως και τις συμπληρωματικές μονάδες SI, δίνονται από αλγεβρικές εκφράσεις υπό την μορφή γινομένων δυνάμεων των μονάδων βάσεως και/ή των συμπληρωματικών μονάδων SI με έναν αριθμητικό συντελεστή ίσο με τον αριθμό 1.

1.2.3. Παράγωγες μονάδες SI με ειδικές ονομασίες και σύμβολα

"" ID="1">Συχνότητα> ID="2">hertz> ID="3">Hz> ID="5">s 1"> ID="1">Δύναμη> ID="2">newton> ID="3">N> ID="5">m- kg- s 2"> ID="1">Πίεση και τάση> ID="2">pacal> ID="3">Pa> ID="4">N- m 2> ID="5">m 1- kg- s 2"> ID="1">Ενέργεια, έργο, ποσότητα θερμότητος> ID="2">joule> ID="3">J> ID="4">N- m> ID="5">m2- kg- s 2"> ID="1">Ισχύς(1), ροή ενεργείας> ID="2">watt> ID="3">W> ID="4">J- s 1> ID="5">m2- kg- s 3"> ID="1">Ποσότητα ηλεκτρισμού, ηλεκτρικό φορτίο> ID="2">coulomb> ID="3">C> ID="5">s- A"> ID="1">Ηλεκτρική τάση, ηλεκτρικό δυναμικό, ηλεκτρεγερτική δύναμη> ID="2">volt> ID="3">V> ID="4">W- A 1> ID="5">m2- kg- s 3- A 1"> ID="1">Ηλεκτρική αντίσταση> ID="2">ohm> ID="3">Ω> ID="4">V- A 1> ID="5">m2- kg- s 3- A 2"> ID="1">Ηλεκτρική αγωγιμότητα> ID="2">siemens> ID="3">S> ID="4">A- V 1> ID="5">m 2- kg 1- s4- A2"> ID="1">Ηλεκτρική χωρητικότητα> ID="2">farad> ID="3">F> ID="4">C- V 1> ID="5">m 2- kg 1- s4- A2"> ID="1">Μαγνητική ροή> ID="2">weber> ID="3">Wb> ID="4">V- s> ID="5">m2- kg- s 2- A 1"> ID="1">Μαγνητική επαγωγή> ID="2">tesla> ID="3">T> ID="4">Wb- m 2> ID="5">kg- s 2- A 1"> ID="1">Συντελεστής αυτεπαγωγής> ID="2">henry> ID="3">H> ID="4">Wb- A 1> ID="5">m2- kg- s 2- A 2"> ID="1">Φωτεινή ροή> ID="2">lumen> ID="3">lm> ID="5">cd- sr"> ID="1">Φωτισμός> ID="2">lux> ID="3">lx> ID="4">lm- m 2> ID="5">m 2- cd- sr"> ID="1">Ραδιενέργεια (ιονίζουσες ακτινοβολίες)> ID="2">becquerel> ID="3">Bq> ID="5">s 1"> ID="1">Απορροφουμένη δόση, δείκτης απορροφουμένης δόσεως, ενέργεια μεταδιδόμενη στη μάζα kerma> ID="2">gray> ID="3">Gy> ID="4">J- kg1> ID="5">m2-s 2"> ID="1">Βιολογικώς αποτελεσματική απορροφουμένη δόση, ισοδύναμο δόσεως> ID="2">sievert> ID="3">Sv> ID="4">J- kg 1> ID="5">m2-s 2"">

Μονάδες παράγωγες των μονάδων βάσεως SI ή συμπληρωματικών δύνανται να εκφράζονται με τη χρησιμοποίηση των μονάδων του κεφαλαίου I.

Ειδικότερα, παράγωγες μονάδες SI δύνανται να εκφράζονται με τη χρησιμοποίηση των ονομασιών και των ειδικών συμβόλων του ανωτέρω πίνακα, π.χ.: η μονάδα SI του δυναμικού ιξώδους δύναται να εκφράζεται ως m 1.Kg.s 1 ή N.s.m 2 ή Pa.s.

1.3. Προθέματα και σύμβολά τους τα οποία χρησιμεύουν στην υπόδειξη ορισμένων δεκαδικών πολλαπλασίων και υποπολλαπλασίων

"" ID="1">1018> ID="2">exa> ID="3">E"> ID="1">1015> ID="2">peta> ID="3">P"> ID="1">1012> ID="2">tera> ID="3">T"> ID="1">109> ID="2">giga> ID="3">G"> ID="1">106> ID="2">mega> ID="3">M"> ID="1">103> ID="2">kilo> ID="3">k"> ID="1">102> ID="2">hecto> ID="3">h"> ID="1">101> ID="2">deca> ID="3">da"> ID="1">10 1> ID="2">deci> ID="3">d"> ID="1">10 2> ID="2">centi> ID="3">c"> ID="1">10 3> ID="2">milli> ID="3">m"> ID="1">10 6> ID="2">micro> ID="3">mu"> ID="1">10 9> ID="2">nano> ID="3">n"> ID="1">10 12> ID="2">pico> ID="3">p"> ID="1">10 15> ID="2">femto> ID="3">f"> ID="1">10 18> ID="2">atto> ID="3">a">

Οι ονομασίες και τα σύμβολα των δεκαδικών πολλαπλασίων και υποπολλαπλασίων της μονάδας μάζας σχηματίζονται με την προσθήκη των προθεμάτων στη λέξη "γραμμο" και των συμβόλων τους στο σύμβολο "g".

Για την υπόδειξη των δεκαδικών πολλαπλασίων και υποπολλαπλασίων μιας παράγωγης μονάδας της οποίας η έκφραση παρίσταται, υπό μορφή κλάσματος, πρόθεμα δύναται να συνδυασθεί είτε με τις μονάδες που εμφαίνονται στον αριθμητή, είτε στον παρονομαστή, είτε και στους δύο αυτούς όρους.

Σύνθετα προθέματα, δηλ. προθέματα που σχηματίζονται δια παραθέσεως περισσοτέρων του ενός από τα ανωτέρω προθέματα, απαγορεύονται.

1.4. Ειδικές ονομασίες και σύμβολα δεκαδικών πολλαπλασίων και υποπολλαπλασίων εγκεκριμένων μονάδων SI

"" ID="1">Όγκος> ID="2">λίτρο> ID="3">l ή L(2)> ID="4">1l = 1 dm3 = 10 3 m3"> ID="1">Μάζα> ID="2">τόννος> ID="3">t> ID="4">1t = 1 Mg = 103 kg"> ID="1">Πίεση και τάση> ID="2">bar> ID="3">bar(3)> ID="4">1 bar = 105 Pa"">

Παρατήρηση: Τα προθέματα και σύμβολά τους που αναφέρονται στο σημείο 1.3 χρησιμοποιούνται και για τις μονάδες και σύμβολα του πίνακα του σημείου 1.4.

2. ΜΟΝΑΔΕΣ ΟΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΕΣ SI ΑΛΛΑ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑ Ή ΥΠΟΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΥΤΩΝ

"" ID="1" ASSV="5">Επίπεδος γωνία> ID="2">περιφέρεια(*) (4)(3)()> ID="4">1 περιφέρεια = 2 π rad"> ID="2">βαθμός (*) ή gon(*)> ID="3">gon(*)> ID="4">1 βαθμός = rad"> ID="2">μοίρα> ID="3">o> ID="4">1o = rad"> ID="2">λεπτό γωνίας> ID="3"" ID="4">1 = rad"> ID="2">δεύτερο λεπτό γωνίας> ID="3"" ID="4">1 = rad"> ID="1" ASSV="3">Χρόνος> ID="2">λεπτό> ID="3">min> ID="4">1 min = 60 s"> ID="2">ώρα> ID="3">h> ID="4">1 h = 3600 s"> ID="2">ημέρα> ID="3">d> ID="4">1 d = 86 400 s"">

Παρατήρηση: Τα προθέματα που αναφέρονται στο σημείο 1.3 δεν χρησιμοποιούνται παρά μόνο με την ονομασία "βαθμός" ή "gon" και τα σύμβολά τους μόνο με το σύμβολο "gon".

3. ΜΟΝΑΔΕΣ ΟΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΣΕΩΣ SI

Η μονάδα ατομικής μάζας είναι ίση με το της μάζας του ατόμου του C12.

Το ηλεκτρονιοβόλτ είναι η κινητική ενέργεια που αποκτάται από ένα ηλεκτρόνιο το οποίο μεταβαίνει, στο κενό, από ένα σημείο σε ένα άλλο με δυναμικό ανώτερο του πρώτου σημείου κατά 1 volt.

"" ID="1">Μάζα> ID="2">μονάδα ατομικής μάζας> ID="3">u> ID="4">1 u = 1,660 565 5x10 27 kg"> ID="1">Ενέργεια> ID="2">ηλεκτρονιοβόλτ> ID="3">eV> ID="4">1 e V = 1,602 189 2x10 19 J">

Η τιμή των μονάδων αυτών, εκπεφρασμένη σε μονάδες SI, δεν είναι επακριβώς γνωστή.

Οι ενδεικνυόμενες τιμές εξάγονται από το δελτίο GODATA αριθ. 11 του Δεκεμβρίου 1973 του Διεθνούς Συμβουλίου Επιστημονικών Ενώσεων.

Παρατήρηση: Τα προθέματα και τα σύμβολα που αναφέρονται στο σημείο 1.3 χρησιμοποιούνται και στις δύο αυτές μονάδες και τα σύμβολά τους.

4. ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

"" ID="1">Ισχύς οπτικών συστημάτων> ID="2">διοπτρία(*)> ID="4">1 διοπτρία = 1 m1"> ID="1">Μάζα πολυτίμων λίθων> ID="2">μετρικό καράτι> ID="4">1 μετρικό καράτι = 2x10 4 kg"> ID="1">Εμβαδόν ή επιφάνεια των αγροτικών εκτάσεων και οικοπέδων> ID="2">are> ID="3">a> ID="4">1 a = 102 m2"> ID="1">Μάζα ανά μονάδα μήκους των υφανσίμων ινών και των νημάτων> ID="2">tex(*)> ID="3">tex(*)> ID="4">1 tex = 10 6 Kg. m 1">

Παρατήρηση: Τα προθέματα που αναφέρονται στο σημείο 1.3 χρησιμοποιούνται και για τις ανωτέρω μονάδες. Εν τούτοις, το πολλαπλάσιο 102α ονομάζεται "εκτάριο".

5. ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Δια συνδυασμού των μονάδων που αναφέρονται στο κεφάλαιο I συνιστώνται οι σύνθετες μονάδες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΝΟΜΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΥΠΟ β) ΜΕΓΕΘΗ, ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ

"" ID="1">Πίεση του αίματος> ID="2">χιλιοστόμετρο υδραργύρου(*)> ID="3">mm Hg(*)> ID="4">1 mm Hg = 133,322 Pa"> ID="1">Επίπεδος γωνία> ID="3">g(*)(6)> ID="4">1 g = rad"> ID="1">Ραδιενέργεια ραδιενεργού πηγής> ID="2">curie> ID="3">Ci> ID="4">1 Ci = 3,7- 1010 Bq"> ID="1">Απορροφουμένη δόση> ID="2">rad> ID="3">rad(7)> ID="4">1 rad = 10 2 Gy"> ID="1">Ισοδύναμο δόσεως> ID="2">rem(*)> ID="3">rem(*)> ID="4">1 rem = 10 2Sv"> ID="1">Έκθεση ακτινοβολίας γ ή Χ> ID="2">roentgen> ID="3">R> ID="4">1 R = 2,58.10 4 C.Kg 1"> ID="1">Δυναμικό ιξώδες> ID="2">poise> ID="3">P> ID="4">1 P = 10 1 Pa.s"> ID="1">Κινηματικό ιξώδες> ID="2">stokes> ID="3">St> ID="4">1 St = 10 4 m2- s 1"">

Παρατήρηση: Τα προθέματα και τα σύμβολά τους που αναφέρονται στο σημείο 1.3 του κεφαλαίου I χρησιμοποιούνται και για τις μονάδες και τα σύμβολα που εμφαίνονται στο παρόν σημείο, εξαιρέσει του χιλιοστομέτρου του υδραργύρου και του συμβόλου του και του συμβόλου "g".

Μέχρι την ημερομηνία που διεκνύεται στο άρθρο 1 υπό β), οι μονάδες που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο II δύνανται να συνδυάζονται μεταξύ τους ή με εκείνες του κεφαλαίου I για τη δημιουργία συνθέτων μονάδων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΝΟΜΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΥΠΟ γ) ΜΕΓΕΘΗ, ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥΣ

"" ID="1">Μήκος" ID="1">Ίντσα> ID="2">1 in = 2,54- 10 2 m"> ID="1">Πόδι> ID="2">1 ft = 0,3048 m"> ID="1">Fathom(8)> ID="2">1 fm = 1,839 m"> ID="1">Μίλι> ID="2">1 mile = 1609 m"> ID="1">Υάρδα> ID="2">1 yd = 0,9144 m"" ID="1">Επιφάνεια" ID="1">Τετραγωνικό πόδι> ID="2">1 sqft = 0,929- 10 1 m2"> ID="1">Ακρ> ID="2">1 ac = 4047 m2"> ID="1">Τετραγωνική υάρδα> ID="2">1 sq yd = 0,8361 m2"" ID="1">Όγκος" ID="1">Fluid ounce> ID="2">1 fl oz = 28,41- 10 6 m3"> ID="1">Gill> ID="2">1 gill = 0,1421- 10 3 m3"> ID="1">Pint> ID="2">1 pt = 0,5683- 10 3 m3"> ID="1">Quart> ID="2">1 qt = 1,137- 10 3 m3"> ID="1">Γαλλόνι> ID="2">1 gal = 4,546- 10 3 m3"" ID="1">Μάζα" ID="1">Ουγγιά (avoirdupois)> ID="2">1 oz = 28,35- 10 3 kg"> ID="1">Troy ounce> ID="2">1 oz tr = 31,10- 10 3 kg"> ID="1">Λίμπρα> ID="2">1 lb = 0,4536 kg"" ID="1">Ενέργεια" ID="1">Therm> ID="2">1 therm = 105,506- 106 J"""

Μέχρι της ημερομηνίας της καθοριζομένης σύμφωνα με το άρθρο 1 υπό γ), οι μονάδες που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο III δύνανται να συνδυάζονται μεταξύ τους ή με εκείνες του κεφαλαίου I για τη δημιουργία συνθέτων μονάδων.

(1) Ειδικές ονομασίες της μονάδος ισχύος: Η ονομασία "voltampere" σύμβολο "VA" για την έκφραση της φαινομένης ισχύος του εναλλασσομένου ηλεκτρικού ρεύματος και η ονομασία "var", σύμβολο "var", για την έκφραση της ενεργού ηλεκτρικής ισχύος. Η ονομασία "var" δεν περιλαμβάνεται στις αποφάσεις της CGPM.(2) Τα δύο σύμβολα "l" και "L" χρησιμοποιούνται για τη μονάδα "λίτρο" [16η CGPM (1979) απόφ. 5].

(3) Μονάδα περιλαμβανομένη στο φυλλάδιο του Διεθνούς Γραφείου Μέτρων και Σταθμών (BIPM) μεταξύ των αποδεκτών προσωρινά μονάδων.(4) Το σημείο(*) όταν βρίσκεται μετά από μιά ονομασία ή σύμβολο μονάδας σημαίνει ότι αυτά δεν υπάρχουν υπάρχουν μέσα στους καταλόγους του CGPM, CIPM ή BIMP. Η παρατήρηση αυτή αφορά το σύνολο του παραρτήματος αυτού.

(5)() Δεν υπάρχει διεθνές σύμβολο.(6) Σύμβολο του "βαθμού".

(7) Όταν η λέξη "rad" δύναται να επιφέρει σύγχυση με το σύμβολο του ακτινίου, δύναται να χρησιμοποιείται το rd ως σύμβολο του rad.(8) Χρησιμοποιούμενο αποκλειστικά στη ναυσιπλοΐα.