31975R2775

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2775/75 του Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1975 περί των όρων εφαρμογής των μέτρων διασφαλίσεως στον τομέα των αυγών

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 282 της 01/11/1975 σ. 0072 - 0073
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 6 σ. 0211
Ελληνική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 03 τόμος 14 σ. 0069
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 6 σ. 0211
Ισπανική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 03 τόμος 9 σ. 0149
Πορτογαλική ειδική έκδοση : Κεφάλαιο 03 τόμος 9 σ. 0149


++++

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ( ΕΟΚ ) αριθ . 2775/75 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 29ης Οκτωβρίου 1975

περί των όρων εφαρμογής των μέτρων διασφαλίσεως στον τομέα των αυγών

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

Εχοντας υπόψη :

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος ,

τον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ . 2771/75 του Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1975 περί της κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των αυγών ( 1 ) , και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 1 ,

την πρόταση της Επιτροπής ,

Εκτιμώντας :

ότι ο κανονισμός ( ΕΟΚ ) αριθ . 2771/75 προβλέπει , στο άρθρο 12 παράγραφος 1 , τη δυνατότητα λήψεως των καταλλήλων μέτρων αν , εντός της Κοινότητος , η αγορά ενός ή περισσοτέρων προϊόντων από τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 υφίσταται ή κινδυνεύει να υποστεί εξ αιτίας των εισαγωγών ή των εξαγωγών , σοβαρές διαταραχές δυνάμενες να θέσουν σε κίνδυνο τους στόχους του άρθρου 39 της συνθήκης

ότι τα μέτρα αυτά αναφέρονται στις συναλλαγές με τις τρίτες χώρες και ότι το πέρας της εφαρμογής τους καθορίζεται από την εξάλειψη της διαταραχής ή της απειλής διαταραχής

ότι το Συμβούλιο είναι αρμόδιο να καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 12 παράγραφος 1 του ως άνω κανονισμού , καθώς και τις περιπτώσεις κατά τις οποίες και τα όρια εντός των οποίων τα Κράτη μέλη δύνανται να λαμβάνουν συντηρητικά μέτρα

ότι πρέπει , συνεπώς , να καθορισθούν τα κύρια στοιχεία που επιτρέπουν να εκτιμηθεί αν , εντός της Κοινότητος , η αγορά έχει σοβαρώς διαταραχθεί ή κινδυνεύει να διαταραχθεί

ότι εφ ' όσον η προσφυγή σε μέτρα διασφαλίσεως εξαρτάται από την επιρροή την οποία ασκούν οι συναλλαγές με τις τρίτες χώρες στην αγορά της Κοινότητος , είναι αναγκαίο να εκτιμηθεί η κατάσταση αυτής της αγοράς , λαμβανομένων υπόψη πέραν των στοιχείων που είναι χαρακτηριστικά της αγοράς αυτής και των στοιχείων σχετικά με την εξέλιξη των συναλλαγών αυτών

ότι πρέπει να ορισθούν τα μέτρα που δύνανται να ληφθούν κατ ' εφαρμογή του άρθρου 12 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 2771/75

ότι τα μέτρα αυτά πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εκλείπουν οι σοβαρές διαταραχές της αγοράς και να εξαλείψουν την απειλή παρομοίων διαταραχών

ότι πρέπει να δύνανται να είναι ανάλογα προς τις περιστάσεις , ώστε να αποφευχθούν αποτελέσματα άλλα πλην των επιθυμητών

ότι η προσφυγή Κράτους μέλους στο άρθρο 12 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 2771/75 πρέπει να περιορισθεί στην περίπτωση κατά την οποία η αγορά του κράτους αυτού , κατόπιν εκτιμήσεως βασιζομένης στα προαναφερθέντα στοιχεία , θεωρείται ότι πληροί τις προϋποθέσεις αυτού του άρθρου

ότι τα μέτρα τα οποία δύνανται να ληφθούν στην περίπτωση αυτή πρέπει να είναι τέτοιας φύσεως ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω επιδείνωση της καταστάσεως της αγοράς

ότι , εν τούτοις , πρέπει να έχουν συντηρητικό χαρακτήρα

ότι αυτός ο συντηρητικός χαρακτήρας των εθνικών μέτρων δικαιολογεί την εφαρμογή τους μόνο μέχρι της ενάρξεως ισχύος κοινοτικής αποφάσεως επί του θέματος αυτού

ότι ανήκει στην Επιτροπή να αποφασίζει για τα κοινοτικά μέτρα διασφαλίσεως τα οποία πρέπει να ληφθούν κατόπιν αιτήσεως Κράτους μέλους , εντός προθεσμίας είκοσι τεσσάρων ωρών από τη λήψη της αιτήσεως αυτής

ότι για να δύναται η Επιτροπή να εκτιμά την κατάσταση της αγοράς όσο το δυνατό πιο αποτελεσματικά , είναι αναγκαίο να θεσπισθούν διατάξεις οι οποίες να εξασφαλίζουν ότι θα πληροφορείται , το συντομότερο δυνατό , την εφαρμογή συντηρητικών μέτρων από ένα Κράτος μέλος

ότι πρέπει , επομένως , να προβλεφθεί ώστε τα μέτρα αυτά να κοινοποιούνται στην Επιτροπή ευθύς ως αποφασισθούν , και η κοινοποίηση αυτή να θεωρείται ως αίτηση κατά την έννοια του άρθρου 12 παράγραφος 2 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 2771/75 ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Για να εκτιμηθεί αν , εντός της Κοινότητος , η αγορά ενός ή περισσοτέρων προϊόντων από τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 2771/75 υφίσταται ή κινδυνεύει να υποστεί εξ αιτίας των εισαγωγών ή εξαγωγών σοβαρές διαταραχές , οι οποίες δύνανται να θέσουν σε κίνδυνο τους στόχους του άρθρου 39 της συνθήκης , λαμβάνεται υπόψη κυρίως :

α ) ο όγκος των πραγματοποιηθεισών ή προβλεπομένων εισαγωγών ή εξαγωγών

β ) η διαθεσιμότητα προϊόντων που υπάρχουν στην κοινοτική αγορά

γ ) οι τιμές που σημειώνονται στην κοινοτική αγορά ή η προβλεπομένη εξέλιξη των τιμών αυτών και ιδίως η τάση για υπερβολική πτώση ή άνοδο

δ ) οι τιμές προσφοράς " ελεύθερο στα σύνορα " της Κοινότητος , αν η προαναφερθείσα κατάσταση εμφανίζεται εξ αιτίας των εισαγωγών .

Άρθρο 2

1 . Τα μέτρα τα οποία δύνανται να λαμβάνονται κατ ' εφαρμογή του άρθρου 12 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 2771/75 , όταν προκύπτει η προβλεπομένη στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού κατάσταση , είναι η αναστολή των εισαγωγών ή εξαγωγών ή η είσπραξη φορολογικών επιβαρύνσεως κατά την εξαγωγή .

2 . Τα μέτρα αυτά δύνανται να λαμβάνονται μόνο κατά το μέτρο και για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαία , λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση των προϊόντων τα οποία ευρίσκονται καθ 'οδόν προς την Κοινότητα . Δεν δύνανται να αφορούν παρά μόνο προϊόντα προερχόμενα από ή προοριζόμενα για τρίτες χώρες . Δύνανται να περιορισθούν σε προϊόντα ορισμένης προελεύσεως , καταγωγής , προορισμού , είδους , ποιότητος ή παρουσιάσεως . Δύνανται να περιορισθούν στις εισαγωγές που προορίζονται για ορισμένες περιοχές της Κοινότητος ή στις εξαγωγές που προέρχονται από τις περιοχές αυτές .

Άρθρο 3

1 . Κράτος μέλος δύναται να λαμβάνει συντηρητικώς ένα ή περισσότερα μέτρα εφ ' όσον , μετά από εκτίμηση βασιζόμενη στα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 1 , θεωρεί ότι η κατάσταση που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 2771/75 προκύπτει στο έδαφός τους .

Τα συντηρητικά μέτρα συνίστανται :

α ) στην αναστολή των εισαγωγών ή εξαγωγών

β ) στην απαίτηση της καταθέσεως φορολογικών επιβαρύνσεων κατά την εξαγωγή ή ασφαλείας για το ποσόν αυτών .

Το μέτρο που αναφέρεται στην περίπτωση β ) δεν συνεπάγεται την είσπραξη των φορολογικών επιβαρύνσεων παρά μόνον αν τούτο έχει αποφασισθεί κατ ' εφαρμογή του άρθρου 12 παράγραφος 2 ή 3 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 2771/75 . Οι διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού τυγχάνουν εφαρμογής .

2 . Τα συντηρητικά μέτρα κοινοποιούνται στην Επιτροπή με τέλεξ μόλις αποφασισθούν . Η κοινοποίηση αυτή επέχει θέση αιτήσεως κατά την έννοια του άρθρου 12 παράγραφος 2 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 2771/75 . Τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται μόνο μέχρι της ενάρξεως ισχύος της αποφάσεως που ελήφθη από την Επιτροπή επί του θέματος αυτού .

Άρθρο 4

1 . Ο κανονισμός ( ΕΟΚ ) αριθ . 2594/69 του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 1969 περί των όρων εφαρμογής των μέτρων διασφαλίσεως στον τομέα των αυγών ( 2 ) , καταργείται .

2 . Οι παραπομπές στον καταργηθέντα δυνάμει της παραγράφου 1 κανονισμό θεωρούνται ότι γίνονται στον παρόντα κανονισμό .

Άρθρο 5

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Νοεμβρίου 1975

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε Κράτος μέλος .

Εγινε στο Λουξεμβούργο , στις 29 Οκτωβρίου 1975 .

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

G . MARCORA

( 1 ) ΕΕ αριθ . Ν 282 της 1 . 11 . 1975 , σ . 49 .

( 2 ) ΕΕ αριθ . Ν 324 της 27 . 12 . 1969 , σ . 8 .