31975R2762

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2762/75 τού Συμβουλίου τής 29ης Οκτωβρίου 1975 περί τού καταλόγου τών αντιπροσωπευτικών αγορών γιά τόν τομέα τού χοιρείου κρέατος μέσα στήν Κοινότητα

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 282 της 01/11/1975 σ. 0017 - 0018
Ελληνική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 03 τόμος 14 σ. 0017


++++

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ( ΕΟΚ ) αριθ . 2762/75 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 29ης Οκτωβρίου 1975

περί του καταλόγου των αντιπροσωπευτικών αγορών για τον τομέα του χοιρείου κρέατος μέσα στην Κοινότητα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

Εχοντας υπόψη :

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος ,

τον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ . 2759/75 του Συμβουλίου , της 29ης Οκτωβρίου 1975 , περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του χοιρείου κρέατος ( 1 ) , και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 5 ,

Εκτιμώντας :

ότι δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 4 παράγραφος 2 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθμ . 2759/75 , είναι δυνατό να αποφασισθούν μέτρα παρεμβάσεως όταν , στις αντιπροσωπευτικές αγορές της Κοινότητος , η κοινοτική τιμή αγοράς του εσφαγμένου χοίρου ευρίσκεται σε επίπεδο κατώτερο του 103 % της τιμής βάσεως και είναι δυνατό να διατηρηθεί στο επίπεδο αυτό

ότι για να επιτραπεί η εφαρμογή αυτών των διατάξεων , είναι αναγκαίο να καθορισθεί ο κατάλογος των αντιπροσωπευτικών αγορών

ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον προσδιορισμό των τιμών του εσφαγμένου χοίρου , τόσο οι αγορές ή κέντρα καταγραφής τιμών , όσο και τα μέρη όπου ευρίσκονται επαγγελματικές οργανώσεις , που καθορίζουν τις τιμές της αγοράς τους και των οποίων το σύνολο συνιστά για κάθε Κράτος μέλος μια αντιπροσωπευτική αγορά

ότι στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας , στη Γαλλία και στο Ηνωμένο Βασίλειο , οι τιμές που πληρώνονται από τα δημόσια και ιδιωτικά σφαγεία , διαπιστούνται από ένα η περισσότερα κέντρα καταγραφής τιμών για τις διάφορες περιοχές

ότι στο Βέλγιο , στην Ιταλία , στο Λουξεμβούργο και στην Ιρλανδία οι τιμές διαπιστούνται απ ' ευθείας στους πλέον σημαντικούς τόπους πωλήσεως , ενώ στη Δανία και τις Κάτω Χώρες , οι τιμές αγοράς καθορίζονται από τις επαγγελματικές οργανώσεις ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Οι αντιπροσωπευτικές αγορές , κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 2 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 2759/75 , είναι οι εννέα αγορές που μνημονεύονται στο παράρτημα .

Άρθρο 2

1 . Ο κανονισμός αριθμ . 213/67/ΕΟΚ του Συμβουλίου , της 27ης Ιουνίου 1967 περί του καταλόγου των αντιπροσωπευτικών αγορών για τον τομέα του χοιρείου κρέατος στην Κοινότητα ( 2 ) , όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ . 1785/75 ( 3 ) , καταργείται .

2 . Οι παραπομπές στον κανονισμό που καταργείται , δυνάμει της παραγράφου 1 , θεωρούνται ότι γίνονται στον παρόντα κανονισμό .

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Νοεμβρίου 1975 .

Ο παρών κανονισμός ειναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε Κράτος μέλος .

Εγινε στο Λουξεμβούργο , στις 29 Οκτωβρίου 1975 .

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

G . MARGORA

( 1 ) ΕΕ αριθ . Ν 282 της 1 . 11 . 1975 , σ . 1 .

( 2 ) ΕΕ αριθ . 135 της 30 . 6 . 1967 , σ . 2887/67 .

( 3 ) ΕΕ αριθ . Ν 182 της 12 . 7 . 1975 , σ . 8 .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατάλογος των αντιπροσωπευτικών αγορών για τον τομέα του χοιρείου κρέατος στην Κοινότητα

1 . Το σύνολο των ακολούθων αγορών : * Το κείμενο αυτό υπάρχει μόνο στα γαλλικά .

2 . Το ακόλουθο κέντρο καταγραφής τιμών : * Το κείμενο αυτό υπάρχει μόνο στα δανικά .

3 . Το σύνολο των ακολούθων κέντρων καταγραφής τιμών : * Το κείμενο αυτό υπάρχει μόνο στα γαλλικά .

4 . Το σύνολο των ακολούθων κέντρων καταγραφής τιμών : * Το κείμενο αυτό υπάρχει μόνο στα γερμανικά .

5 . Το σύνολο των ακολούθων αγορών : * Το κείμενο αυτό υπάρχει μόνο στα Ισπανικά .

6 . Το σύνολο των ακολούθων αγορών : * Το κείμενο αυτό υπάρχει μόνο στα ιταλικά .

7 . Το σύνολο των ακολούθων αγορών : * Το κείμενο αυτό υπάρχει μόνο στα δανικά .

8 . Το σύνολο των ακολούθων κέντρων καταγραφής τιμών : * Το κείμενο αυτό υπάρχει μόνο στα ολλανδικά .

9 . Το κέντρο καταγραφής τιμών του Bletchley , για το σύνολο των ακολούθων περιοχών : * Το κείμενο αυτό υπάρχει μόνο στα αγγλικά .