31975R1601

Κανονισμός (Ευρατόμ, EKAX, EOK) αριθ. 1601/75 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 1975 περί τροποποιήσεως του κανονισμού περί της υπηρεσιακής καταστάσεως των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθώς και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 164 της 27/06/1975 σ. 0001 - 0001
Ελληνική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 01 τόμος 4 σ. 000P
Ισπανική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 01 τόμος 2 σ. 0011
Πορτογαλική ειδική έκδοση : Κεφάλαιο 01 τόμος 2 σ. 0011


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΥΡΑΤΟΜ, ΕΚΑΧ, ΕΟΚ)αριθ. 1601/75 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουνίου 1975 για την τροποποίηση του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του καθεστώτος που ισχύει για το λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση ενιαίου Συμβουλίου και ενιαίας Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 24,

την πρόταση που έκανε η Επιτροπή μετά τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(1),

τη γνώμη του Δικαστηρίου,

Εκτιμώντας ότι κρίθηκε σκόπιμο, βάσει της εμπειρίας που έχει αποκτηθεί και αν ληφθεί υπόψη η εξέλιξη ορισμένων καθηκόντων των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, να τροποποιηθούν κατά προτεραιότητα ορισμένες διατάξεις του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης που καθορίστηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68(2) και τροποποιήθηκε για τελευταία φορά από τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚΑΧ, ΕΟΚ) αριθ. 1009/75(3),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τροποποιείται ως εξής:

1. Στο άρθρο 55 τρίτο εδάφιο διαγράφεται το τμήμα της πρότασης "αμειβόμενος από τις πιστώσεις ερευνών και επενδύσεων και τοποθετημένος σε ίδρυμα του Κοινού Κέντρου Ερευνών ή στις έμμεσες δράσεις".

2. Στο άρθρο 56β:

- στο πρώτο εδάφιο διαγράφεται το τμήμα της πρότασης "αμειβόμενος από τις πιστώσεις ερευνών και επενδύσεων και τοποθετημένος σε ίδρυμα του Κοινού Κέντρου Ερευνών ή στις έμμεσες δράσεις",

- το κείμενο του δεύτερου εδαφίου αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: "Το Συμβούλιο, αποφαινόμενο προτάσει της Επιτροπής μετά τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης, καθορίζει τις κατηγορίες των δικαιούχων, τους όρους χορήγησης και το ύψος αυτών των αποζημιώσεων".

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Εφαρμόζεται από της 1ης Ιουλίου 1975.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις 24 Ιουνίου 1975.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

G. FITZGERALD

(1) ΕΕ αριθ. C 140 της 13. 11. 1974, σ. 20.

(2) ΕΕ αριθ. L 56 της 4. 3. 1968, σ. 1.

(3) ΕΕ αριθ. L 98 της 14. 4. 1975, σ. 1.