31973R0715

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 715/73 της Επιτροπής της 19ης Φεβρουαρίου 1973 περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1727/70 σε ό,τι αφορά την κατάταξη ορισμένων ποικιλιών καπνού σε φύλλα και δεματοποιημένου καπνού

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 068 της 15/03/1973 σ. 0016 - 0018
Ελληνική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 03 τόμος 9 σ. 0080


++++

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ( ΕΟΚ ) αριθ . 715/73 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 19ης Φεβρουαρίου 1973

περί τροποποιήσεως του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 1727/70 σε ό,τι αφορά την κατάταξη ορισμένων ποικιλιών καπνού σε φύλλα και δεματοποιημένου καπνού

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

Εχοντας υπόψη :

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος ,

τον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ . 727/70 του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 1970 περί δημιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του ακατέργαστου καπνού ( 1 ) , όπως ετροποποιήθη από τον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ . 1574/71 ( 2 ) , και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 6 και το άρθρο 6 παράγραφος 10 ,

Εκτιμώντας :

ότι ο κανονισμός ( ΕΟΚ ) αριθ . 1727/70 της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 1970 ( 3 ) , όπως ετροποποιήθη από τον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ . 2596/70 ( 4 ) , έχει καθορίσει τις λεπτομέρειες παρεμβάσεως στον τομέα του ακατέργαστου καπνού και τις κατατάξεις κατά ποιότητα του καπνού σε φύλλα και του δεματοποιημένου καπνού οι οποίες προβλέπονται για τον καθορισμό των κλιμάκων προσαυξήσεων και μειώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 και στο άρθρο 6 παράγραφος 7 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 727/70

ότι η κτηθείσα πείρα μετά από τις δύο πρώτες εσοδείες από τη δημιουργία της οργανώσεως αγοράς του ακατέργαστου καπνού κατέδειξε ότι μία ενιαία περιγραφή για τις ποικιλίες Burley I και Maryland δεν ανταποκρίνεται ακριβώς στα χαρακτηριστικά της ποικιλίας Maryland

ότι , ως εκ τούτου , είναι αναγκαίο να γίνει διάκριση της κατατάξεως των δύο αυτών ποικιλιών σύμφωνα με τις ποιότητες αναφοράς που καθορίσθηκαν στους κανονισμούς ( ΕΟΚ ) αριθ . 805/72 του Συμβουλίου της 17.4.1072 ( 5 ) και ( ΕΟΚ ) αριθ . 2484/72 του Συμβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 1972 ( 6 ) οι οποίοι καθορίζουν τις τιμές στόχου , τις τιμές παρεμβάσεως και τις παράγωγες τιμές παρεμβάσεως καθώς και τις ποιότητες αναφοράς για τον καπνό σε φύλλα και το δεματοποιημένο καπνό που εφαρμόζονται στην εσοδεία 1972

ότι ο κανονισμός ( ΕΟΚ ) αριθ . 2484/72 περιέλαβε κατά τον καθορισμό των παραγώγων τιμών παρεμβάσεως του καπνού και τις ποικιλίες καπνού υπ ' αύξοντα αριθμόν 1 , 2 και 3

ότι , κατά συνέπεια , είναι ανάγκη να καθορισθεί η κατάταξη αυτών των ποικιλιών δεματοποιημένου καπνού κατά ποιότητα

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχειρίσεως Καπνού ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Αρθρο 1

Στο παράρτημα Ι του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 1727/70 , το κείμενο της κατατάξεως των ποικιλιών που καθορίζονται υπό τον αύξοντα αριθμό 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :

" 11 α ) BURLEY I * *

Κατηγορία Α * Φύλλα επαρκούς ωριμότητος χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως , πορώδους ακόμη και συνεκτική υφής , με μίσχους και νευρώσεις , όχι πολύ έντονες , υγιή , χρώματος φουντουκιού κατά το μάλλον ή ήττον ζωηρό ( 1 ) . *

Κατηγορία Β * Φύλλα ποικίλης συνεκτικότητος , υγιή , με μερικά ελαττώματα αποξηράνσεως και ακεραιότητος , ανομοιομόρφου χρώματος . *

Κατηγορία Γ * Φύλλα χονδροειδή , μη πορώδους υφής , με εμφανή ελαττώματα αποξηράνσεως , ακεραιότητος και χρώματος , αλλά που παρουσιάζουν τα ελάχιστα ποιοτικά γνωρίσματα που απαιτούνται για την παρέμβαση . *

11 β ) MARYLAND * *

Κατηγορία Α * Φύλλα επαρκούς ωριμότητος , με ελαφρά ελαττώματα αποξηράνσεως , ελαφρώς χαλκόχροα , με αρκετά λεπτό ιστό και αρκετά πορώδη υφή , με μίσχους και νευρώσεις όχι πολύ έντονες , υγιή , χρώματος καστανού ερυθρωπού μάλλον ζωηρού . *

Κατηγορία Β * Φύλλα ποικίλης συνεκτικότητος αλλά μάλλον ελαφράς , υγιή , με μερικά ελαττώματα αποξηράνσεως και ακεραιότητος , χρώματος καστανού ερυθρωπού ακόμη και ανομοιομόρφου . *

Κατηγορία Γ * Φύλλα χονδροειδή με εμφανή ελαττώματα αποξηράνσεως , ακεραιότητος και χρώματος , αλλά που παρουσιάζουν τα ελάχιστα ποιοτικά γνωρίσματα που απαιτούνται για την παρέμβαση . " *

Αρθρο 2

1 . Στην αρχή του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 1727/70 παρεμβάλλεται το κείμενο της κατατάξεως των ποικιλιών που καθορίζονται υπ ' αύξοντα αριθμόν 1 , 2 και 3 .

" 1 . BADISCHER GEUDERTHEIMER , FORCHHEIMER HAVANNA II c

Grumpen ( Primings ) * *

Κλάση Ι * Φύλλα ώριμα , υγιή , ελαφρώς ποικίλου χρώματος προς το βαθύ καστανό

κανονικώς ζυμωθέντα . *

Κλάση ΙΙ * Φύλλα ώριμα , υγιή , των οποίων η βασική απόχρωση είναι υπόφαιος

είναι δεκτές αποκλίσεις χρωματισμού

τα άκρα των φύλλων δύνανται να είναι υπερώριμα

κανονικώς ζυμωθέντα . *

Κλάση ΙΙΙ * Φύλλα που δεν ανταποκρίνονται στις κλάσεις Ι και ΙΙ

κανονικώς ζυμωθέντα . *

Sandblatt ( Lugs ) * *

Κλάση Ι * Φύλλα ώριμα , υγιή , άθικτα , ελαφρώς ποικίλου χρώματος προς το βαθύ καστανό

ομοιομόρφου μήκους

κανονικώς ζυμωθέντα . *

Κλάση ΙΙ * Φύλλα ώριμα , υγιή , των οποίων η βασική απόχρωση είναι υπόφαιος

είναι δεκτές αποκλίσεις χρωματισμού

κανονικώς ζυμωθέντα . *

Κλάση ΙΙΙ * Φύλλα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις κλάσεις Ι και ΙΙ

κανονικώς ζυμωθέντα . *

Hauptgut ( Leaves ) * *

Κλάση Ι * Φύλλα ώριμα , υγιή , άθικτα , ελαφρώς ποικίλου χρώματος προς το βαθύ καστανό

ομοιομόρφου μήκους

κανονικώς ζυμωθέντα ( 1 ) . *

Κλάση ΙΙ * Φύλλα ώριμα , υγιή , των οποίων η βασική απόχρωση είναι υπόφαιος

είναι δεκτές αποκλίσεις χρωματισμού

κανονικώς ζυμωθέντα . *

Κλάση ΙΙΙ * Φύλλα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις κλάσεις Ι και ΙΙ

κανονικώς ζυμωθέντα . *

Obergut ( Tips )

Φύλλα ώριμα , υγιή , διαφόρου χρωματισμού

κανονικώς ζυμωθέντα .

2 . BADISCHER BURLEY E

Grumpen ( Primings ) * *

Κλάση Ι * Φύλλα ώριμα , υγιή , άθικτα , με ύλη , χρώματος ανοικτού καστανού , ερυθρωπού καστανού προς το καστανό

κανονικώς ζυμωθέντα . *

Κλάση ΙΙ * Φύλλα ώριμα , υγιή , των οποίων η βασική απόχρωση είναι υπόφαιος

είναι δεκτές αποκλίσεις χρωματισμού

τα άκρα των φύλλων δύνανται να είναι υπερώριμα

κανονικώς ζυμωθέντα . *

Κλάση ΙΙΙ * Φύλλα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις κλάσεις Ι και ΙΙ

κανονικώς ζυμωθέντα .

Sandblatt ( Lugs ) * *

Κλάση Ι * Φύλλα ώριμα , υγιή , με ύλη , χρώματος ανοικτού καστανού , ερυθρωπού καστανού προς το καστανό

ομοιομόρφου μήκους

κανονικώς ζυμωθέντα . *

Κλάση ΙΙ * Φύλλα ώριμα , υγιή , συνεκτικά , των οποίων η βασική απόχρωση είναι καστανωπή είναι δεκτές αποκλίσεις χρωματισμού

κανονικώς ζυμωθέντα . *

Κλάση ΙΙΙ * Φύλλα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις κλάσεις Ι και ΙΙ

κανονικώς ζυμωθέντα . *

Hauptgut ( Leaves ) * *

Κλάση Ι * Φύλλα ώριμα , υγιή , άθικτα , με ύλη , χρώματος ανοικτού καστανού , ερυθρωπού καστανού προς το βαθύ καστανό

ομοιομόρφου μήκους

κανονικώς ζυμωθέντα ( 1 ) . *

Κλάση ΙΙ * Φύλλα ώριμα , υγιή , των οποίων η βασική απόχρωση είναι υπόφαιος

είναι δεκτές αποκλίσεις χρωματισμού

κανονικώς ζυμωθέντα .

Κλάση ΙΙΙ * Φύλλα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις κλάσεις Ι και ΙΙ

κανονικώς ζυμωθέντα . *

Obergut ( Tips )

Φύλλα ώριμα , υγιή , διαφόρου χρωματισμού

κανονικώς ζυμωθέντα .

3 . VIRGIN SCR * *

Κλάση Ι * Φύλλα ώριμα , υγιή , άθικτα , χρώματος κιτρίνου , ερυθροκιτρίνου προς το κιτρινοκαστανωπό

κανονικώς ζυμωθέντα ( 1 ) . *

Κλάση ΙΙ * Φύλλα ώριμα , υγιή , των οποίων η βασική απόχρωση είναι η κίτρινη

είναι δεκτές αποκλίσεις χρωματισμού

κανονικώς ζυμωθέντα . *

Κλάση ΙΙΙ * Φύλλα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις κλάσεις Ι και ΙΙ

κανονικώς ζυμωθέντα . " *

2 . Στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 1727/70 , το κείμενο της κατατάξεως των ποικιλιών που καθορίζονται υπό τον αύξοντα αριθμό 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :

" 11 α ) BURLEY I * *

Κατηγορία Α * Φύλλα επαρκούς ωριμότητος , καλά περιποιημένα , πορώδους ακόμη και συνεκτικής υφής , με κοτσάνια και νευρώσεις όχι τόσο έντονες , υγιή , χρώματος φουντουκιού κατά το μάλλον ή ήττον ζωηρού ( 1 ) . *

Κατηγορία Β * Φύλλα διαφόρου συνεκτικότητος , υγιή , που εμφανίζουν μερικά ελαττώματα φροντίδος και ακεραιότητος , όχι ομοιομόρφου χρωματισμού . *

Κατηγορία Γ * Φύλλα χονδροειδή , συνεκτικής υφής , που παρουσιάζουν σημαντικά ελαττώματα φροντίδος , ακεραιότητος και χρωματισμού , αλλά κατάλληλα προς συντήρηση .

11 β ) MARYLAND I * *

Κατηγορία Α * Φύλλα επαρκώς ώριμα , με ελαφρά ελαττώματα αποξηράνσεως , ελαφρώς χαλκόχροα , καλά περιποιημένα , με ιστό μετρίας υφής , με κοτσάνια και νευρώσεις όχι τόσο έντονες , υγιή , χρώματος καστανού ερυθρωπού , μάλλον ζωηρού . *

Κατηγορία Β * Φύλλα ποικίλης συνεκτικότητος αλλά μάλλον ελαφρώς υγιή , με μερικά ελαττώματα αποξηράνσεως και ακεραιότητος , χρώματος καστανού ερυθρωπού , ακόμη και μη ομοιομόρφου . *

Κατηγορία Γ * Φύλλα χονδροειδή , με εμφανή ελαττώματα αποξηράνσεως , ακεραιότητος και χρώματος , αλλά κατάλληλη προς συντήρηση . " *

Αρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων .

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε Κράτος μέλος .

Εγινε στις Βρυξέλλες , στις 19 Φεβρουαρίου 1973 .

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Francois - Xavier ORTOLI

( 1 ) ΕΕ αριθ . Ν 94 της 28.4.1970 , σ . 1 .

( 2 ) ΕΕ αριθ . Ν 167 της 26.7.1971 , σ . 1 .

( 3 ) ΕΕ αριθ . Ν 191 της 27.8.1970 , σ . 5 .

( 4 ) ΕΕ αριθ . Ν 277 της 22.12.1970 , σ . 7 .

( 5 ) ΕΕ αριθ . Ν 94 της 21.4.1972 , σ . 17 .

( 6 ) ΕΕ αριθ . Ν 269 της 30.11.1972 , σ . 5 .