31964R0087

Κανονισμός αριθ. 87/64/ΕΟΚ της Επιτροπής της 15ης Ιουλίου 1964 περί τροποποιήσεως των κοινών κανόνων ποιότητος για τα κρεμμύδια

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 116 της 21/07/1964 σ. 1850 - 1851
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 1 σ. 0063
Δανική ειδική έκδοση: Σειρά I Κεφάλαιο 1963-1964 σ. 0137
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 1 σ. 0063
Αγγλική ειδική έκδοση: Σειρά I Κεφάλαιο 1963-1964 σ. 0146
Ελληνική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 03 τόμος 1 σ. 0106
Ισπανική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 03 τόμος 1 σ. 0075
Πορτογαλική ειδική έκδοση : Κεφάλαιο 03 τόμος 1 σ. 0075


++++

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ( ΕΟΚ ) αριθ . 87/64 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Ιουλίου 1964

περί τροποποιήσεως των κοινών κανόνων ποιότητος για τα κρεμμύδια

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

Εχοντας υπόψη :

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος ,

τον κανονισμό αριθ . 23 περί βαθμιαίας δημιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των οπωροκηπευτικών ( 1 ) και ιδιώς το άρθρο 4 παράγραφος 3 ,

Εκτιμώντας :

ότι σημειώθηκε σημαντική εξέλιξη στις τεχνικές εμπορίας των κρεμμυδιών

ότι λόγω των τεχνικών αυτών , οι οποίες μεταξύ άλλων συνδέονται με τις απαιτήσεις της ζητήσεως αγορών καταναλώσεως και χονδρικής πωλήσεως , πρέπει να τροποποιηθούν οι κοινοί κανόνες ποιότητος για τα κρεμμύδια κατά τρόπο , ώστε να προσαρμοσθούν στις νέες απαιτήσεις

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχειρίσεως Οπωροκηπευτικών ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο Μόνο

Από την 1η Αυγούστου 1964 οι τίτλοι Ι , ΙΙΙ , ΙV παράγραφος Β και VΙ παράγραφος Δ του παραρτήματος 11/6 του κανονισμού αριθ . 23 τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού .

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε Κράτος Μέλος .

Εγινε στις Βρυξέλλες , στις 15 Ιουλίου 1964 .

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Walter HALLSTEIN

( 1 ) ΕΕ αριθ . 30 της 20 . 4 . 1962 , σ . 965/62 .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ

Ι . Ο τίτλος " Καθορισμός των προϊόντων " τροποποιείται ως εξής :

" Ο παρών κανόνας αναφέρεται στα κρεμμύδια του είδους Allium Cepa L . τα οποία προορίζονται να διατεθούν στον καταναλωτή ως έχουν , με εξαίρεση τα πράσινα κρεμμύδια με ολόκληρα φύλλα ως και τα κρεμμύδια που προορίζονται για μεταποίηση . "

ΙΙ . Ο τίτλος ΙΙΙ " Ταξινόμηση κατά μέγεθος " τροποποιείται ως εξής :

" Τα κρεμμύδια πρέπει να είναι ταξινομημένα κατά μέγεθος . Το μέγεθος καθορίζεται από τη μέγιστη διάμετρο της ισημερινής τους τομής .

Η διαφορά διαμέτρου μεταξύ του μικρότερου και του μεγαλύτερου κρεμμυδιού που περιλαμβάνονται στο ίδιο κιβώτιο δεν πρέπει να υπερβαίνει :

- 5 χιλιοστόμετρα όταν το μικρότερο κρεμμύδι έχει διάμετρο : 10 χιλιοστομέτρων περιλαμβανομένων μέχρι 20 χιλιοστομέτρων μη περιλαμβανομένων

- 15 χιλιοστόμετρα όταν το μικρότερο κρεμμύδι έχει διάμετρο : 20 χιλιοστομέτρων περιλαμβανομένων μέχρι 40 χιλιοστομέτρων μη περιλαμβανομένων

- 20 χιλιοστόμετρα όταν το μικρότερο κρεμμύδι έχει διάμετρο ίση ή μεγαλύτερη των 40 χιλιοστομέτρων .

Η μικρότερη διάμετρος καθορίζεται σε 10 χιλιοστόμετρα . "

ΙΙΙ . Ο τίτλος IV παράγραφος Β " Ανοχές ταξινομήσεως κατά μέγεθος " τροποποιείται ως εξής :

" 10 % κατά βάρος κρεμμυδιών που δεν ανταποκρίνονται στο ενδεδειγμένο μέγεθος αλλά που είναι διαμέτρου μικρότερης ή μεγαλύτερης από αυτή των 20 % κατ ' ανώτατο όριο . "

IV . Ο τίτλος VI παράγραφος Δ . " Εμπορικά χαρακτηριστικά " συμπληρώνεται με την προσθήκη , στη δεύτερη περίπτωση , μετά τη λέξη " μέγεθος " της ακόλουθης διευκρινίσεως :

" που ενδείκνυται από τις ελάχιστες και μέγιστες διαμέτρους " .