31958R0003(01)

ΕΟΚ Συμβούλιο: Κανονισμός αριθ. 3 περί εφαρμογής του άρθρου 24 της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 017 της 06/10/1958 σ. 0406 - 0416
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 12 τόμος 1 σ. 0003
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 12 τόμος 1 σ. 0003
Δανική ειδική έκδοση: Σειρά I Κεφάλαιο 1952-1958 σ. 0063
Αγγλική ειδική έκδοση: Σειρά I Κεφάλαιο 1952-1958 σ. 0063
Ελληνική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 12 τόμος 1 σ. 0003
Ισπανική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 12 τόμος 1 σ. 0003
Πορτογαλική ειδική έκδοση : Κεφάλαιο 12 τόμος 1 σ. 0003


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ αριθ. 3 περί εφαρμογής του άρθρου 24 της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,

Έχοντας υπόψη:

τα άρθρα 24, 25 και 217 της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας:

ότι για κάθε διαβάθμιση ασφαλείας εφαρμοστέα επί γνώσεων, η αποκάλυψη των οποίων δύναται να παραβλάψει τα συμφέροντα της αμύνης ενός ή περισσοτέρων Κρατών μελών, πρέπει να ληφθούν μέτρα ασφαλείας, τα οποία να εφαρμόζονται, υπό τον έλεγχο της Επιτροπής, τόσο ως προς τα υλικά στοιχεία των γνώσεων αυτών, όσο και επί των προσώπων και επιχειρήσεων που καλούνται να λάβουν γνώση αυτών στην επικράτεια των Κρατών μελών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ Ι

Πεδίο εφαρμογής

ρθρο 1

Πεδίο καθ’ ύλην εφαρμογής

1. Διά του παρόντος κανονισμού καθορίζονται οι διαβαθμίσεις ασφαλείας και τα μέτρα ασφαλείας, τα οποία πρέπει να εφαρμόζονται επί των γνώσεων τις οποίες αποκτά η Κοινότης ή ανακοινώνονται από τα Κράτη μέλη,οι οποίες αναφέρονται αντιστοίχως στα άρθρα 24 και 25 της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας, αποκαλουμένης εφεξής «συνθήκη».

Οι γνώσεις αυτές αποκαλούνται κατωτέρω διαβαθμισμένες γνώσεις της ΕΥΡΑΤΟΜ (ΔΓΕ).

Όταν ένα Κράτος γνωστοποιεί γνώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 25, ο κανονισμός εφαρμόζεται επί του Κράτους αυτού μόνο στην περίπτωση, κατά την οποία η εκ μέρους του χρήση των γνώσεων αυτών υπεισέρχεται στο πεδίο εφαρμογής της συνθήκης.

2. Οι πληροφορίες, οι ανακοινώσεις, τα έγγραφα, τα αντικείμενα, τα μέσα αναπαραγωγής και τα πάσης φύσεως υλικά που έχουν σχέση με τις γνώσεις που αναφέρονται ανωτέρω, στην πρώτη παράγραφο, θεωρούνται ως ΔΓΕ.

ρθρο 2

Οι συμβάσεις, συναλλαγές ή συμφωνίες που έχουν συναφθεί, παραταθεί ή ανανεωθεί μεταξύ Κράτους μέλους και φυσικού ή νομικού προσώπου μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος κανονισμού, όταν έχουν σχέση με δραστηριότητες που υπεισέρχονται στο πεδίο εφαρμογής της συνθήκης, δεν δύνανται να αντιταχθούν κατά του κανονισμού αυτού.

Εντούτοις, τα μέτρα ασφαλείας συμβατικού χαρακτήρος που ετέθησαν σε εφαρμογή προ της εκδόσεως του παρόντος κανονισμού θα δύνανται να εφαρμόζονται αντί των διατάξεων αυτού μέχρι της ημερομηνίας που ορίζεται από την πράξη με την οποία εθεσπίσθησαν.

ρθρο 3

Πεδίο εφαρμογής επί προσώπων

Υποχρεούνται να εφαρμόζουν επί των ΔΓΕ τα μέτρα ασφαλείας, τα οποία ορίζονται στον παρόντα κανονισμό και να δίδουν τις αναγκαίες οδηγίες για την εξασφάλιση της εφαρμογής τους:

α) τα όργανα, οι επιτροπές, οι υπηρεσίες και οι εγκαταστάσεις της Κοινότητος

β) τα Κράτη μέλη και οι υπηρεσίες τους

γ) οι κοινές επιχειρήσεις

δ) τα πρόσωπα ή οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 196 της Συνθήκης.

ρθρο 4

Κοινές επιχειρήσεις

Τα καταστατικά κάθε κοινής επιχειρήσεως ορίζουν αν οι επιχειρήσεις αυτές θα εξομοιωθούν, ως προς την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, προς τα όργανα, τις υπηρεσίες και τις εγκαταστάσεις της Κοινότητος, ή προς τα πρόσωπα και τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 196 της συνθήκης.

ρθρο 5

Συμπληρωματικές διατάξεις του κανονισμού ασφαλείας

1. Οι κανόνες περί προστασίας των ΔΓΕ που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό θεωρούνται ως ελάχιστο όριο.

2. Η Κοινότης και τα Κράτη μέλη συμπληρώνουν κατά περίπτωση τον κανονισμό ασφαλείας εντός της σφαίρας αρμοδιότητός τους, προκειμένου να ληφθούν υπόψη τοπικές συνθήκες, και δύνανται να τον ενισχύουν δι’ ιδίων διατάξεων, με την επιφύλαξη ότι δεν θα θέσουν σε κίνδυνο την ενιαία μεταχείριση των ΔΓΕ.

ΤΜΗΜΑ ΙΙ

Οργάνωση

ρθρο 6

Γραφείο ασφαλείας

Υπό την εποπτεία και την ευθύνη της Επιτροπής, το γραφείο ασφαλείας, το οποίο ιδρύθη από αυτήν:

α) συντονίζει και επιβλέπει την γενική εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας

β) ελέγχει την εφαρμογή των μέτρων αυτών εντός των οργάνων, επιτροπών, υπηρεσιών και εγκαταστάσεων της Κοινότητος

γ) δύναται να ελέγχει μέσω των εθνικών αρχών και, αν το θεωρεί αναγκαίο, να ελέγχει σε συνεργασία με αυτές, στην επικράτεια των Κρατών μελών, την εφαρμογή επί των ΔΓΕ των Κρατών μελών ασφαλείας που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό

δ) προτείνει τις τροποποιήσεις που κρίνει αναγκαίες για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

ρθρο 7

Όργανα επιφορτισμένα με την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας εντός των Κρατών μελών

Κάθε Κράτος μέλος καθορίζει ένα κρατικό όργανο το οποίο επιφορτίζεται, στην επικράτεια της δικαιοδοσίας του, να εφαρμόζει το ίδιο ή μέσω άλλου οργάνου, τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό.

ρθρο 8

Υπάλληλοι ασφαλείας

1. Σε κάθε όργανο, υπηρεσία και εγκατάσταση της Κοινότητος, επιφορτισμένη με την επεξεργασία ή φύλαξη ΔΓΕ, το γραφείο ασφαλείας ορίζει ένα υπάλληλο υπεύθυνο για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, ο οποίος ονομάζεται κατωτέρω υπάλληλος ασφαλείας.

2. Οι επίσημες υπηρεσίες των Κρατών μελών, καθώς και κάθε πρόσωπο ή επιχείρηση που αναφέρεται στο άρθρο 196 της συνθήκης, τα οποία επεξεργάζονται ή κατέχουν ΔΓΕ, ορίζουν, κατόπιν συμφωνίας με το υπεύθυνο για την ασφάλεια κρατικό όργανο που αναφέρεται στο άρθρο 7, έναν υπάλληλο υπεύθυνο για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, ο οποίος ονομάζεται κατωτέρω υπάλληλος ασφαλείας.

3. Οι υπάλληλοι ασφαλείας είναι υπεύθυνοι ιδίως:

α) για τη διενέργεια της καταχωρήσεως που προβλέπεται στο άρθρο 23

β) για την ενημέρωση, κατά κατηγορία, του πίνακος όλων των προσώπων, που εξουσιοδοτούνται να έχουν πρόσβαση σε ΔΓΕ

γ) για την καθοδήγηση του προσωπικού στα καθήκοντά του επί δεμάτων προστασίας του απορρήτου

δ) για την εφαρμογή των υλικών μέτρων πραστασίας.

ΤΜΗΜΑ ΙΙ

Χαρακτηρισμός και αποχαρακτηρισμός των ΔΓΕ

ρθρο 9

Αρχή

Οι διαβαθμίσεις ασφαλείας εφαρμόζονται μόνο κατά το αναγκαίο μέτρο.

ρθρο 10

Βαθμοί ασφαλείας

ΟΙ ΔΓΕ κατατάσσονται στην κλίμακα διαβαθμίσεων ασφαλείας, ως εξής:

1. Eura - κρως Απόρρητο: γνώσεις, των οποίων η άνευ αδείας αποκάλυψη θα είχε εξαιρετικώς σοβαρές συνέπειες για τα συμφέροντα της αμύνης ενός ή περισσοτέρων Κρατών μελών

2. Eura - Απόρρητο: γνώσεις, των οποίων η άνευ αδείας αποκάλυψη θα είχε σοβαρές συνέπειες για τα συμφέροντα της αμύνης ενός ή περισσοτέρων Κρατών μελών

3. Eura - Εμπιστευτικό: γνώσεις, των οποίων η άνευ αδείας αποκάλυψη θα έβλαπτε τα συμφέροντα της αμύνης ενός ή περισσοτέρων Κρατών μελών

4. Eura - Περιορισμένης χρήσεως: γνώσεις, των οποίων η άνευ αδείας αποκάλυψη θα έθιγε τα συμφέροντα της αμύνης ενός ή περισσοτέρων Κρατών μελών, τα οποία όμως απαιτούν μικροτέρα προστασία από την απαιτουμένη για έγγραφα που χαρακτηρίζονται ως Eura - Εμπιστευτικά.

ρθρο 11

Υπηρεσίες αρμόδιες για τον χαρακτηρισμό

1. Η Επιτροπή χαρακτηρίζει τις γνώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 24 της συνθήκης:

α) προσωρινώς, όταν θεωρεί ότι η αποκάλυψή τους δύναται να παραβλάψει τα συμφέροντα της αμύνης ενός ή περισσοτέρων Κρατών μελών

β) οριστικώς, όταν τα Κράτη μέλη γνωρίσουν τον βαθμό ασφαλείας, του οποίου απαιτούν την εφαρμογή. Εφαρμόζεται η αυστηρότερη διαβάθμιση ασφαλείας που ζητείται κατά τον τρόπο αυτό.Η Επιτροπή την κοινοποιεί στα Κράτη μέλη.

Η Επιτροπή συντάσσει και αναθεωρεί περιοδικώς, σε σύνδεση με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Κρατών μελών, ένα ενδεικτικό πίνακα των κατηγοριών γνώσεων επί των οποίων πρέπει να εφαρμόζεται διαβάθμιση ασφαλείας.

2. Όσον αφορά τις αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και υποδειγμάτων χρήσεως που αναφέρονται στο άρθρο 25 της συνθήκης, η Επιτροπή ανακοινώνει στις αρμόδιες υπηρεσίες και όργανα της Κοινότητος, καθώς και στα λοιπά Κράτη μέλη, τον βαθμό ασφαλείας που ζητεί το Κράτος προελεύσεως.

ρθρο 12

Χαρακτηρισμός εγγράφων

1. Ο βαθμός ασφαλείας με τον οποίο χαρακτηρίζεται ένα έγγραφο αναφερόμενο σε μία ΔΓΕ, καθορίζεται όχι από την διαβάθμιση στην οποία υπόκειται η ΔΓΕ, αλλά αποκλειστικώς από το περιεχόμενό του.

Προς αποφυγή διακινδυνεύσεως του απορρήτου των εγγράφων βαθμού ασφαλείας Eura - Απόρρητο και Eura - κρως Απόρρητο, οι αναφορές στα έγγραφα αυτά πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο, κατά τρόπο που να μην αποκαλύπτεται ούτε το περιεχόμενό τους, ούτε ο βαθμός ασφαλείας τους.

Υπόκεινται στο βαθμό ασφαλείας που εφαρμόζεται σε ένα έγγραφο:

α) τα αντίγραφα του εγγράφου αυτού

β) τα έγγραφα που αφορούν έρευνα ή παραγωγή που γίνεται βάσει του εγγράφου αυτού.

2. Αν ένα έγγραφο που αναφέρεται σε μία ΔΓΕ αποτελείται από πολλά μέρη, η διαβάθμιση ασφαλείας που εφαρμόζεται στο σύνολο των μερών καθορίζεται πάντοτε από το μέρος το οποίο απαιτεί τον ανώτερο βαθμό ασφαλείας.

ρθρο 13

Τροποποιήσεις του βαθμού ασφαλείας και αποχαρακτηρισμοί

Ο βαθμός ασφαλείας που έχει δοθεί σε μία ΔΓΕ, δύναται να τροποποιηθεί ή να αρθεί υπό τους όρους οι οποίοι προβλέπονται στο άρθρο 24 παράγραφος 2 εδάφιο 5 και στο άρθρο 25 παράγραφος 3 της συνθήκης.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ρθρο 14

Πρόσβαση στις ΔΓΕ

1. Επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις ΔΓΕ και να τις έχουν υπό την κατοχή τους μόνο πρόσωπα εξουσιοδοτημένα, τα οποία, άλλωστε, λόγω των αρμοδιοτήτων τους, είναι απόλυτη ανάγκη να τις γνωρίζουν ή να τους αποστέλλονται.

2. Δεν απαιτείται εξουσιοδότηση για την πρόσβαση σε ΔΓΕ βαθμού Eura - Περιορισμένης Χρήσεως.

ρθρο 15

Εξουσιοδότηση

1. Εκτός εξαιρέσεων που καθορίζονται από το Συμβούλιο, η εξουσιοδότηση δίδεται μόνον στα πρόσωπα, τα οποία υπέστησαν έρευνα ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 16 και έλαβαν τις οδηγίες που απαιτούνται κατά το άρθρο 17.

2. Η εξουσιοδότηση πρέπει να δίδεται εγγράφως. Το έγγραφο αυτό δεν δύναται να ευρίσκεται στην κατοχή του εξουσιοδοτημένου προσώπου.

3. Οι υπάλληλοι ασφαλείας που αναφέρονται στο άρθρο 8 πρέπει να εξουσιοδοτούνται υπό τους αυτούς όρους.

4. Αρμόδιοι για την χορήγηση εξουσιοδοτήσεως είναι:

α) το γραφείο ασφαλείας, για τα μέλη των υπηρεσιών, τα μέλη των επιτροπών, καθώς και για τους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό της Κοινότητος,

β) σε κάθε άλλη περίπτωση, το Κράτος μέλος το οποίο, κατά το άρθρο 16 παράγραφος 2 εδάφιο 1, είναι υπεύθυνο για την έρευνα ασφαλείας.

Οι εξουσιοδοτήσεις που δίδονται από το γραφείο ασφαλείας ή από ένα Κράτος μέλος αναγνωρίζονται από όλα τα όργανα της Κοινότητος και από όλα τα Κράτη μέλη.

5. Το γραφείο ασφαλείας και τα κρατικά όργανα, τα υπεύθυνα για την ασφάλεια που αναφέρονται στο άρθρο 7 τηρούν, κάθε ένα για ό,τι το αφορά, πίνακα των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να έχουν πρόσβαση στις ΔΓΕ βαθμού Eura - κρως Απόρρητο και Eura - Απόρρητο.

ρθρο 16

Έρευνα ασφαλείας

1. Η έρευνα ασφαλείας έχει ως αντικείμενο να βεβαιώσει ότι το ελεγχόμενο πρόσωπο παρέχει τις αναγκαίες εγγυήσεις για να έχει πρόσβαση στις ΔΓΕ.

Η έκταση της ερεύνης ασφαλείας αποτελεί συνάρτηση του βαθμού ασφαλείας, για την οποία ζητείται η εξουσιοδότηση.

2. Σε κάθε περίπτωση, η έρευνα ασφαλείας διενεργείται υπό την ευθύνη του Κράτους μέλους, του οποίου το ελεγχόμενο πρόσωπο έχει την υπηκοότητα. Αν το ελεγχόμενο πρόσωπο δεν έχει την υπηκοότητα Κράτους μέλους, υπεύθυνο είναι το Κράτος μέλος στην επικράτεια του οποίου το πρόσωπο αυτό έχει την κατοικία του ή την συνήθη διαμονή του.

Αν το ελεγχόμενο πρόσωπο έχει διαμείνει επί ορισμένο χρονικό διάστημα σε Κράτος μέλος άλλο από το αναφερόμενο στο προηγούμενο εδάφιο ή αν έχει διασυνδέσεις εντός του εν λόγω Κράτους, το κράτος αυτό καλείται να λάβει μέρος στην έρευνα, η οποία διεξάγεται από το Κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο για την έρευνα ασφαλείας. Το ενδιαφερόμενο Κράτος ανακοινώνει το αποτέλεσμα των ενεργειών του στο Κράτος μέλος, το οποίο είναι υπεύθυνο για την έρευνα ασφαλείας.

3. Για τη διαδικασία επί του θέματος της ερεύνης ασφαλείας εφαρμόζονται οι διατάξεις και οδηγίες που ισχύουν σχετικώς σε κάθε Κράτος μέλος.

Εκτός εξαιρέσεων που καθορίζονται από το Συμβούλιο για τα μέλη των οργάνων καθώς και για τους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό της Κοινότητος, οι αιτήσεις ερευνών, οι οποίες προέρχονται από το γραφείο ασφαλείας, εισάγονται στις αρμόδιες αρχές του Κράτους μέλους το οποίο, κατά την παράγραφο 2 εδάφιο 1, είναι υπεύθυνο για τη διενέργεια της ερεύνης ασφαλείας. Οι αιτήσεις ερεύνης πρέπει να συνοδεύονται από μία ατομική σημείωση, βεβαιουμένη από τους ενδιαφερομένους, με την οποία παρέχονται ιδίως όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν τη νομική κατάσταση των ενδιαφερομένων και της οικογενείας τους, τις δραστηριότητές τους και την κατοικία τους από δεκαετίας.

Όσον αφορά τους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό των Κρατών μελών, καθώς και τα πρόσωπα και επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 196 της συνθήκης, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού των επιχειρήσεων αυτών, η έρευνα διενεργείται κατόπιν πρωτοβουλίας του ενδιαφερομένου Κράτους μέλους.

4. Κατά το πέρας της ερεύνης ασφαλείας, εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία σε ό,τι αφορά τα μέλη των οργάνων καθώς και τους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό της Κοινότητος:

α) Κατά το τέλος της ερεύνης, το Κράτος μέλος υπό την ευθύνη του οποίου διενεργείται η έρευνα ασφαλείας κατά την παράγραφο 2 εδάφιο 1, διαβιβάζει γνώμη προς το γραφείο ασφαλείας. Στη γνώμη αυτή πρέπει να αναφέρεται αν, σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ερεύνης, υπάρχει αντίρρηση για την εξουσιοδότηση του ελεγχομένου προσώπου να έχει πρόσβαση στις ΔΓΕ ενός ορισμένου βαθμού ασφαλείας ή αν, αντιθέτως, δεν υπάρχει αντίρρηση. Το Κράτος μέλος, κατά τη διατύπωση της γνώμης του, λαμβάνει υπόψη κάθε πληροφορία και ανακοίνωση που έχει δοθεί σε αυτό από άλλο Κράτος μέλος, το οποίο συμμετέχει στη διενέργεια της ερεύνης ασφαλείας.

β) Στην περίπτωση κατά την οποία η γνώμη που παρέχεται σύμφωνα με την παράγραφο α), δεν περιλαμβάνει αντιρρήσεις, το γραφείο ασφαλείας δύναται να χορηγήσει την εξουσιοδότηση στο εν λόγω πρόσωπο, εφόσον θεωρεί, ότι δεν υπάρχει σοβαρός λόγος που να εμποδίζει τη χορήγηση. Το Κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο για τη διενέργεια της ερεύνης ασφαλείας πληροφορείται για την απόφαση του γραφείου ασφαλείας.

γ) Αν η γνώμη η οποία εδόθη σύμφωνα με την παράγραφο α), είναι αρνητική, το γραφείο ασφαλείας δεσμεύεται από τη γνώμη αυτή και δε δύναται να χορηγήσει την εξουσιοδότηση.

δ) Αν, μετά τη χορήγηση της εξουσιοδοτήσεως, περιέλθουν σε γνώση του γραφείου ασφαλείας ή ενός Κράτους μέλους πληροφορίες ικανές να δημιουργήσουν αμφιβολίες ως προς τις εγγυήσεις που παρέχονται από το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, οι πληροφορίες αυτές ανακοινώνονται αμέσως στο Κράτος μέλος, το υπεύθυνο για τη διενέργεια της ερεύνης ασφαλείας κατά την έννοια της παραγράφου 2 εδάφιο 1. Το Κράτος μέλος αυτό επανεξετάζει την αρχική του γνώμη και πληροφορεί το γραφείο ασφαλείας αν θεωρεί ότι η εξουσιοδότηση πρέπει να ανακληθεί. Το γραφείο ασφαλείας ακολουθεί τη γνώμη του Κράτους μέλους, εφόσον, σε περίπτωση ευνοϊκής γνωμοδοτήσεως, δε θεωρεί ότι υφίσταται σοβαρός λόγος περί του αντιθέτου.

ρθρο 17

Οδηγίες

1. Όλα τα πρόσωπα που ανήκουν στις υπηρεσίες της Κοινότητος και των Κρατών μελών, καθώς και αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 196 της συνθήκης, τα οποία λόγω της απασχολήσεώς τους έχουν πρόσβαση στις ΔΓΕ, πρέπει να λαμβάνουν, κατά την έναρξη των εργασιών τους και εν συνεχεία σε τακτικά διαστήματα, από τον αναφερόμενο στο άρθρο 8 υπάλληλο ασφαλείας, οδηγίες σχετικά με την αναγκαιότητα του απορρήτου και τον τρόπο διαφυλάξεώς του.

2. Κατά την παροχή των οδηγιών αυτών, πρέπει να υπογραμμισθεί, ότι κάθε παράλειψη της υποχρεώσεως διαφυλάξεως του απορρήτου των ΔΓΕ δύναται να χαρακτηρισθεί ιδίως ως παραβίαση των ισχυουσών ποινικών διατάξεων, που εφαρμόζονται σε περίπτωση προσβολής της ασφαλείας του Κράτους.

3. Τα πρόσωπα, τα οποία έχουν ενημερωθεί κατά τον τρόπο αυτό, πρέπει να υπογράψουν δήλωση, βεβαιώνοντας ότι έλαβαν τις αναγκαίες οδηγίες και ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τις τηρούν.

ρθρο 18

Επισκέψεις και ανταλλαγές πληροφοριών

1. Όταν ένα πρόσωπο που προέρχεται από ένα όργανο ή από μία από τις υπηρεσίες και εγκαταστάσεις της Κοινότητος ή τελεί υπό την δικαιοδοσία ενός των Κρατών μελών, οφείλει, κατά την διάρκεια μιας επισκέψεως, να λάβει γνώση ΔΓΕ ή να συζητήσει από ΔΓΕ βαθμού ασφαλείας Eura - κρως Απόρρητο και Eura - Απόρρητο οι οποίες φυλάσσονται από οργανισμό διάφορο εκείνου από τον οποίο προέρχεται ή από πρόσωπο που τελεί υπό την δικαιοδοσία άλλου Κράτους μέλους, συνάπτεται προκαταρκτική συμφωνία μεταξύ των οργανισμών ή των προσώπων αυτών. Η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει οπωσδήποτε την έγκαιρη αποστολή από τον προϊστάμενο του οργανισμού από τον οποίο εξαρτάται ο επισκέπτης, ή αν δεν ανήκει σε οργανισμό, από το προβλεπόμενο στο άρθρο 7 κρατικό όργανο, ενός εγγράφου θεωρημένου από τον τυχόν υπάρχοντα υπάλληλο ασφαλείας, στο οποίο γίνεται μνεία του σκοπού της αποστολής, καθώς και όλων των προσωπικών στοιχείων που επιτρέπουν την εξακρίβωση της ταυτότητος του επισκέπτου. Το έγγραφο αυτό καθορίζει επίσης, κατά περίπτωση, τον βαθμό εξουσιοδοτήσεως αυτού.

2. Ο υπάλληλος ασφαλείας του οργανισμού στον οποίο γίνεται η επίσκεψη, καθοδηγεί τον επισκέπτη κατά τη διάρκεια της αποστολής του.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΥΛΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΓΕ

ΤΜΗΜΑ Ι

Διακριτική ένδειξη και αναπαραγωγή των ΔΓΕ

ρθρο 19

Διακριτική ένδειξη

1. Οι βαθμοί ασφαλείας Eura - κρως Απόρρητο, Eura - Απόρρητο και Eura - Εμπιστευτικό πρέπει να επισημαίνονται διά της επιθέσεως λίαν εμφανούς σφραγίδος στο άνω και κάτω μέρος κάθε σελίδος όλων των εγγράφων, τα οποία αναφέρονται σε μία ΔΓΕ.

Για τις ΔΓΕ βαθμού Eura - Περιορισμένης Χρήσεως, αρκεί να τεθεί η ένδειξη αυτή είτε με σφραγίδα, είτε με γραφομηχανή σε κάθε σελίδα των εγγράφων, τα οποία αναφέρονται σε αυτές. Αν πρόκειται για έγγραφο βιβλιοδετημένο σε τόμο, η ένδειξη αυτή τίθεται στο άνω μέρος της πρώτης σελίδος του τόμου αυτού.

2. Κάθε σελίδα εγγράφου που αναφέρεται σε μία ΔΓΕ, βαθμού ασφαλείας Eura - Εμπιστευτικό και ανωτέρου πρέπει να αριθμείται. Για τις ΔΓΕ βαθμού Eura - κρως Απόρρητο, ο συνολικός αριθμός των σελίδων πρέπει να επισημαίνεται στην πρώτη των σελίδων αυτών κάθε αντίτυπο ενός τέτοιου εγγράφου πρέπει να φέρει αύξοντα αριθμό. Η ένδειξη της υπηρεσίας που εξέδωσε έγγραφο βαθμού Eura - κρως Απόρρητο πρέπει να αναφέρεται σε κάθε σελίδα αυτού.

3. Σε περίπτωση μεταβολής του βαθμού ασφαλείας μίας ΔΓΕ, πρέπει να τεθούν επί των εγγράφων που αναφέρονται σε αυτήν οι ενδείξεις, οι οποίες αντιστοιχούν στη νέα διαβάθμιση της ΔΓΕ.

ρθρο 20

Αναπαραγωγή

1. Η ολική ή μερική αναπαραγωγή μίας ΔΓΕ με οποιαδήποτε μορφή ή μέσο πραγματοποιούνται, πρέπει ως προς τον αριθμό τους, να περιορίζονται αυστηρά στην κάλυψη των απαραιτήτων αναγκών της στιγμής.

2. Οι αναπαραγωγές (παραδείγματος χάρη εκτυπώσεις, αντίγραφα, αποσπάσματα, μεταφράσεις κλπ.) μίας ΔΓΕ βαθμού Eura - κρως Απόρρητο, δεν δύνανται να πραγματοποιούνται, στην περίπτωση των ΔΓΕ των ανακοινουμένων σύμφωνα με το άρθρο 24 της συνθήκης, παρά μόνο με τη συναίνεση του γραφείου ασφαλείας και, στην περίπτωση των ΔΓΕ των ανακοινουμένων σύμφωνα με το άρθρο 25 της συνθήκης μόνο με τη συγκατάθεση του Κράτους μέλους από το οποίο προέρχεται η εν λόγω ΔΓΕ.

3. Πριν από κάθε αναπαραγωγή μίας ΔΓΕ βαθμού Eura - Απόρρητο, πρέπει να ειδοποιείται ο υπάλληλος ασφαλείας της επιχειρήσεως ή του οργανισμού που κατέχουν την ΔΓΕ.

4. Όλες οι καταλογραφικές ενδείξεις που εξατομικεύουν την ΔΓΕ κατά το χρόνο της αναπαραγωγής της, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται επί του ή των αντιγράφων αυτής.

5. Το πρόσωπο ή ο οργανισμός που αναλαμβάνει την πρωτοβουλία της αναπαραγωγής, θέτει σε κάθε αντίγραφο το διακριτικό του σημείο, ακολουθούμενο, όταν πρόκειται για ΔΓΕ βαθμού Eura - κρως Απόρρητο ή Eura - Απόρρητο, από το συνολικό αριθμό των παραχθέντων αντιγράφων και από τον αύξοντα αριθμό, του κάθε αντιτύπου.

ΤΜΗΜΑ ΙΙ

Διαφύλαξη του απορρήτου εντός των κτιρίων

ρθρο 21

1. Οι υπηρεσίες της Κοινότητος ή των Κρατών μελών πρέπει να επαγρυπνούν ώστε, τα κτίρια ή τα μέρη των κτιρίων στα οποία φυλάσσονται ΔΓΕ βαθμού Eura - Εμπιστευτικό και ανωτέρου, να επιβλέπονται ευχερώς και να είναι προσιτά μόνο σε πρόσωπα, τα οποία έχουν άδεια εισόδου.

2. Για τον έλεγχο της προσβάσεως των προσώπων σε τέτοια κτίρια ή μέρη κτιρίων, οι ενδιαφερόμενες υπηρεσίες λαμβάνουν τα μέτρα, τα οποία επιτρέπουν να εξακριβωθεί με βεβαιότητα η ταυτότης των υπαλλήλων και των επισκεπτών. Οι επισκέπτες δεν δύνανται να αφεθούν μόνοι σε χώρους στους οποίους υπάρχουν ΔΓΕ.

3. Μετά τις κανονικές ώρες υπηρεσίας, τα κτίρια ή μέρη κτιρίων, στα οποία φυλάσσονται οι ΔΓΕ που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να επιθεωρούνται, για να διαπιστώνεται ότι οι θωρακισμένοι φοριαμοί, οι φοριαμοί που περιέχουν φακέλλους κλπ. έχουν κλεισθεί καλώς και ότι οι ΔΓΕ ευρίσκονται σε ασφάλεια.

4. Τα κτίρια ή μέρη κτιρίων, στα οποία φυλάσσονται ΔΓΕ βαθμού Eura - κρως Απόρρητο, πρέπει να προστατεύονται με προσωπικό επιβλέψεως και με σύστημα κινδύνου.

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ

Διαφύλαξη των ΔΓΕ

ρθρο 22

Θωρακισμένοι φοριαμοί

1. Οι ΔΓΕ βαθμού Eura - κρως Απόρρητο φυλάσσονται σε θωρακισμένους φοριαμούς εφοδιασμένους με κλειδαριά τριπλού συνδυασμού.

Οι μυστικοί συνδυασμοί πρέπει να ανανεώνονται σε κάθε αλλαγή του προσωπικού που γνωρίζει τον συνδυασμό και κάθε φορά που το απόρρητο εξετέθη ή φαίνεται ότι έχει εκτεθεί σε κίνδυνο διαφορετικά, ανανεώνονται κάθε εξάμηνο.

2. Οι ΔΓΕ βαθμού Eura - Απόρρητο και Eura - Εμπιστευτικό φυλάσσονται σε θωρακισμένους ή χαλύβδινους φοριαμούς, των οποίων ο μηχανισμός ασφαλείας ελέγχεται τακτικά και διαπιστώνεται ως ασφαλής.

3. Οι ΔΓΕ βαθμού Eura - Περιορισμένης Χρήσεως φυλάσσονται κατά τρόπο ώστε να μην έχουν πρόσβαση σε αυτές πρόσωπα που δεν πρέπει να τις γνωρίζουν.

ΤΜΗΜΑ IV

Καταχώρηση των ΔΓΕ

ρθρο 23

Κάθε ΔΓΕ βαθμού Eura - κρως Απόρρητο και Eura - Απόρρητο πρέπει να γίνεται αντικείμενο ειδικής καταχωρήσεως.

Η καταχώρηση αυτή πρέπει να επιτρέπει:

- τον άμεσο προσδιορισμό του πίνακος που συνεβουλεύθησαν ή είχαν στην κατοχή τους τέτοια έγγραφα,

- την πάραυτα γνώση των κατόχων κάθε αντιτύπων και των αντιγράφων αυτού.

ΤΜΗΜΑ V

Κυκλοφορία των ΔΓΕ

ρθρο 24

Διατάξεις πρακτικής φύσεως

1. Οι ΔΓΕ που κυκλοφορούν στο εσωτερικό ενός κτιρίου ή ενός συγκροτήματος κτιρίων προστατεύονται κατά τρόπο που να προλαμβάνεται κάθε αδιακρισία.

2. Οι ΔΓΕ βαθμού Eura - Εμπιστευτικό και ανωτέρου, όταν αποστέλλονται εκτός ενός κτιρίου ή ενός συγκροτήματος κτιρίων, τοποθετούνται εντός διπλού φακέλλου. Ο εσωτερικός φάκελλος φέρει την ένδειξη της διαβαθμίσεως ασφαλείας. Σε καμία περίπτωση δεν διακρίνεται ο βαθμός ασφαλείας στον εξωτερικό φάκελλο.

Κάθε πρόσωπο που παραλαμβάνει μία ΔΓΕ πρέπει να βεβαιώνει επί τόπου την παραλαβή δι’ αποδείξεως. Στην απόδειξη αυτή, η οποία δεν είναι διαβαθμισμένη, γίνεται μνεία του αριθμού της ΔΓΕ, του αριθμού του αντιτύπου και της ημερομηνίας, όχι όμως του περιεχομένου του ή του βαθμού ασφαλείας του. Ο παραλήπτης υποχρεούται να αποστείλει αμέσως την απόδειξη αυτή στον αποστολέα, ο οποίος να βεβαιωθεί για την εκτέλεση της υποχρεώσεως αυτής.

3. Οι ΔΓΕ βαθμού Eura - Περιορισμένης Χρήσεως προστατεύονται έτσι ώστε να διαφυλάσσεται η ασφάλειά τους.

ρθρο 25

Κυκλοφορία των ΔΓΕ στο εσωτερικό της Κοινότητος

1. Οι ΔΓΕ βαθμού Eura - κρως Απόρρητο, όταν αποστέλλονται εκτός των συνόρων, διακινούνται με διπλωματικό σάκκο, ο οποίος συνοδεύεται από ένα ταχυδρόμο και ένα άλλο πρόσωπο.

Οι ΔΓΕ βαθμού Eura - Απόρρητο και Eura - Εμπιστευτικό, όταν αποστέλλονται εκτός των συνόρων, διακινούνται με διπλωματικό σάκκο.

Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται επίσης στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες η αποστολή εξασφαλίζεται υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 4 και 5 του πρωτοκόλλου περί των προνομίων και των ασυλιών της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας.

2. Κατ’ εξαίρεση, οι ΔΓΕ που αναφέρονται στην παράγραφο 1, δύνανται επίσης να μεταφερθούν από άλλα πρόσωπα με την επιφύλαξη:

α) ότι τα εν λόγω πρόσωπα θα έχουν άδεια προσβάσεως σε ΔΓΕ του εν λόγω βαθμού ασφαλείας

β) ότι οι αποστολές που περιέχουν ΔΓΕ θα σφραγίζονται επίσημα, ώστε να απαλλάσσονται του τελωνειακού ελέγχου

γ) ότι ο κομιστής θα είναι εφοδιασμένος με πιστοποιητικό, αναγνωρισμένο από όλα τα Κράτη τα οποία διασχίζει και με το οποίο εξουσιοδοτείται να συνοδεύει την αποστολή στην προσδιορισμένη διεύθυνση

δ) ότι ο κομιστής θα είναι δεόντως πληροφορημένος για τα καθήκοντα, τα οποία έχει κατά την διάρκεια της μεταφοράς ΔΓΕ.

3. Η αποστολή ΔΓΕ βαθμού Eura - Περιορισμένης Χρήσεως δεν αποτελεί αντικείμενο ειδικής προβλέψεως. Παρά ταύτα, πρέπει να υφίσταται επαγρύπνηση ώστε να μη λάβει γνώση αυτών μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

ρθρο 26

Κυκλοφορία των ΔΓΕ στο εσωτερικό ενός Κράτους μέλους

1. Οι ΔΓΕ βαθμού Eura - Εμπιστευτικό και ανωτέρου αποστέλλονται με αγγελιαφόρο. Αυτός, πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2, περιπτώσεις α) και δ). Για τις ΔΓΕ βαθμού Eura - κρως Απόρρητο ο αγγελιαφόρος συνοδεύεται από ένα δεύτερο πρόσωπο.

2. Οι ΔΓΕ βαθμού Eura - Απόρρητο δύνανται να αποστέλλονται ταχυδρομικώς με αποστολή δηλωμένης αξίας. Οι ΔΓΕ βαθμού Eura - Εμπιστευτικό δύνανται επίσης να αποσταλούν με συστημένη επιστολή.

3. Η αποστολή ΔΓΕ βαθμού Eura - Περιορισμένης Χρήσεως γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παράγραφος 3.

ρθρο 27

Μεταφορά ΔΓΕ κατά τη διάρκεια αποστολών ή για συσκέψεις

1. Η μεταφορά των ΔΓΕ κατά τη διάρκεια αποστολών ή ενόψει συσκέψεων εκτός των κτιρίων στα οποία φυλάσσονται, πρέπει να περιορίζεται στο απαραίτητο ελάχιστο όριο.

2. Οι ΔΓΕ, οι οποίες έχουν παραληφθεί για μια αποστολή, πρέπει, όταν δεν χρησιμοποιούνται, να τοποθετούνται σε μέρος το οποίο προσφέρει κάθε εγγύηση ασφαλείας κατά την έννοια των άρθρων 21 και 22. Οι υπηρεσίες του Κράτους μέλους στην επικράτεια του οποίου λαμβάνει χώρα η σύσκεψη ή η αποστολή, πρέπει να παρέχουν την αναγκαία συνδρομή για το σκοπό αυτό. Αν μία τέτοια παρακατάθεση αποδειχθεί αδύνατη, το μετακινούμενο πρόσωπο παραμένει προσωπικά υπεύθυνο για την ασφάλεια των εν λόγω ΔΓΕ οποιαδήποτε και αν είναι τα μέτρα ασφαλείας στα οποία προσφεύγει. Οι ΔΓΕ θα παραμείνουν υπό την προσωπική φύλαξη του μετακινουμένου προσώπου, όταν θα είναι αδύνατο να επιτύχει την τοποθέτησή τους σε αφαλές μέρος υπό ικανοποιητικές προϋποθέσεις.

Απαγορεύεται ιδίως να εγκαταλείπονται τέτοιες ΔΓΕ, ακόμα και προσωρινώς, σε χρηματοκιβώτια ξενοδοχείου ή σε αυτοκίνητα.

3. Τα έγγραφα που αναφέρονται σε ΔΓΕ δεν δύνανται να αναγνωσθούν δημοσίως.

ρθρο 28

Μετάδοση ΔΓΕ μέσω τηλεπικοινωνιακών μέσων

1. Οι ΔΓΕ βαθμού Eura - Εμπιστευτικό και ανωτέρου δύνανται να μεταδίδονται τηλεγραφικώς, μέσω ραδιοφώνου, τηλεφώνου ή τηλετύπου, υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι κρυπτογραφημένες, κατά τρόπο που αντιστοιχεί στο βαθμό ασφαλείας του εν λόγω εγγράφου.

2. Για τις ΔΓΕ βαθμού Eura - κρως Απόρρητο, αυτός ο τρόπος μεταδόσεως δεν δύναται να χρησιμοποιείται παρά μόνο σε περιπτώσεις κατεπειγούσης και απολύτου ανάγκης.

3. Απαγορεύεται κάθε τηλεφωνική συνδιάλεξη μη κρυπτογραφημένη σχετικά με ΔΓΕ βαθμού Eura - Εμπιστευτικό και ανωτέρου.

ΤΜΗΜΑ VI

Καταστροφή ΔΓΕ

ρθρο 29

Συστηματική καταστροφή

1. Για να αποφευχθεί μια άχρηστη συσσώρευση ΔΓΕ, τα μη επίκαιρα ή υπεράριθμα αντίτυπα πρέπει να καταστρέφονται.

Τα έγγραφα βαθμού Eura - Απόρρητο και Eura - κρως Απόρρητο δεν επιτρέπεται να καταστρέφονται, παρά μόνο κατόπιν αδείας της αρχής, η οποία είναι αρμόδια για το χαρακτηρισμό τους.

2. Η καταστροφή γίνεται με αποτέφρωση, σύνθλιψη ή τεμαχισμό, παρουσία, προκειμένου περί ΔΓΕ βαθμού Eura - κρως Απόρρητο και Eura - Απόρρητο, του υπαλλήλου ασφαλείας ή του υπ’ αυτού εντεταλμένου προσώπου, ο οποίος συντάσσει σχετικώς πρακτικό.

3. Όλα τα μέσα αναπαραγωγής, οποιασδήποτε φύσεως, παραδείγματος χάρη μεμβράνες, καρμπόν, κορδέλλες, χειρόγραφοι σημειώσεις, αρνητικά φιλμ, χρησιμοποιηθέντα στην παραγωγή ή την αναπαραγωγή, πρέπει να καταστραφούν υποχρεωτικώς μετά την παραγωγή των προς διατήρηση αντιτύπων, σύμφωνα με τις οδηγίες, οι οποίες δίδονται από τον υπάλληλο ασφαλείας.

ρθρο 30

Επείγουσα καταστροφή

Κάθε υπηρεσία που έχει υπό την κατοχή της ΔΓΕ, υποχρεούται να καταστρώσει ένα επείγον σχέδιο καταστροφής, με το οποίο θα καθίσταται δυνατόν, σε περίπτωση εξαιρετικής ανάγκης, να αποτραπεί η περιέλευση ΔΓΕ βαθμού Eura - Εμπιστευτικό και ανωτέρου σε χέρια μη εξουσιοδοτημένων προσώπων.

ΤΜΗΜΑ VII

Ειδικές διατάξεις

ρθρο 31

Όταν η ιδιαιτέρα φύση των ΔΓΕ αποκλείει την εφαρμογή ορισμένων εκ των ανωτέρω αναφερομένων διατάξεων, ο υπάλληλος ασφαλείας λαμβάνει ή προκαλεί τα προσήκοντα μέτρα, ώστε να εξασφαλισθεί σε αυτές τις ΔΓΕ προστασία, η οποία προσφέρει ισότιμες εγγυήσεις προς τις προβλεπόμενες από τον παρόντα κανονισμό.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΜΕΤΡΑ ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ρθρο 32

Υποχρεωτική δήλωση

1. Κάθε πρόσωπο που έχει λάβει οδηγίες σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, εφόσον διαπιστώνει ή εικάζει παράβαση του κανονισμού ασφαλείας ή των μέτρων ασφαλείας, υποχρεούται να ειδοποιεί αμέσως σχετικώς είτε τον υπάλληλο ασφαλείας είτε τον προϊστάμενο της υπηρεσίας.

2. Εφόσον τα στοιχεία, σε περίπτωση μιας τέτοιας παραβάσεως ή εικασίας παραβάσεως κατά την έννοια της παραγράφου 1, δείχνουν ότι ΔΓΕ βαθμού Eura - Απόρρητο και άνω έχουν περιέλθει σε γνώση μη εξουσιοδοτημένου προσώπου, το γραφείο ασφαλείας ή τα κρατικά όργανα που αναφέρονται στο άρθρο 7 πρέπει να επιληφθούν αμέσως και να εκτιμήσουν τα γεγονότα.

3. Αν η εικασία κατά την έννοια της παραγράφου 2 επιβεβαιωθεί, το γραφείο ασφαλείας πληροφορεί τα κρατικά όργανα που αναφέρονται στο άρθρο 7 όλων των Κρατών μελών ή αντιστρόφως κάθε ένα από αυτά λαμβάνει, σε ό,τι το αφορά, όλα τα μέτρα προκειμένου:

α) να περιορίσει στο ελάχιστο την προκαλούμενη ζημία

β) να εμποδίσει την επανάληψή της.

ρθρο 33

Πληροφόρηση των Κρατών μελών και διαδικασία

Το γραφείο ασφαλείας πληροφορεί τα Κράτη μέλη μέσω των κρατικών οργάνων που αναφέρονται στο άρθρο 7, περί των διαπιστωθέντων γεγονότων.

Το ή τα ενδιαφερόμενα Κράτη απευθύνουν, εφόσον το θεωρούν αναγκαίο, στις αρχές του αρμοδίου Κράτους, την αίτηση διά της οποίας κινείται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 194 παράγραφος 1 εδάφιο 2 της συνθήκης.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ρθρο 34

Συμφωνίες ή συμβάσεις με τα τρίτα κράτη

Ο παρών κανονισμός δεν θίγει ως προς τα θέματα που ρυθμίζει τις υποχρεώσεις που προκύπτουν γιατην Κοινότητα και/ή για τα Κράτη μέλη, από συμφωνίες ή συμβάσεις με τρίτα κράτη, με διεθνή οργανισμό ή με υπήκοο τρίτου κράτους.

ρθρο 35

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 40ή ημέρα από της δημοσιεύσεώς του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε Κράτος μέλος.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 31 Ιουλίου 1958.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

S. BALKE