17.4.2023   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 102/84


ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΙΘ. 1/2023 ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

της 24ης Μαρτίου 2023

όσον αφορά την εποπτεία της αγοράς και την επιβολή της νομοθεσίας [2023/820]

Η ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (1) («συμφωνία αποχώρησης»), και ιδίως το άρθρο 166 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 166 παράγραφος 3 της συμφωνίας αποχώρησης προβλέπει ότι οι συστάσεις διατυπώνονται με αμοιβαία συναίνεση.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 182 της συμφωνίας αποχώρησης, το πρωτόκολλο για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία («πρωτόκολλο») αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας συμφωνίας.

(3)

Το άρθρο 6 παράγραφος 2 του πρωτοκόλλου αφορά τη θέσπιση ειδικών ρυθμίσεων για τη διακίνηση εμπορευμάτων εντός της εσωτερικής αγοράς του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίες συνάδουν με τη θέση της Βόρειας Ιρλανδίας ως μέρους του τελωνειακού εδάφους του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με το παρόν πρωτόκολλο, εφόσον τα εμπορεύματα προορίζονται για τελική κατανάλωση ή τελική χρήση στη Βόρεια Ιρλανδία και εφόσον εφαρμόζονται οι αναγκαίες διασφαλίσεις για την προστασία της ακεραιότητας της εσωτερικής αγοράς και της τελωνειακής ένωσης της Ένωσης, σύμφωνα με το πρωτόκολλο,

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΣΤΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η μικτή επιτροπή συνιστά στην Ένωση και στο Ηνωμένο Βασίλειο τα ακόλουθα:

 

Στο πλαίσιο των ειδικών ρυθμίσεων που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 του πρωτοκόλλου, τα εργαλεία εποπτείας της αγοράς και επιβολής της νομοθεσίας θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από κοινού για την παρακολούθηση της ροής των εμπορευμάτων και τη διαχείριση τυχόν κινδύνων παράνομης εισόδου εμπορευμάτων στην Ένωση ή στο Ηνωμένο Βασίλειο.

 

Η ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ένωσης, και μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των αρχών των κρατών μελών, κατά περίπτωση, θα πρέπει να στηρίζει τις εν λόγω ρυθμίσεις με αποτελεσματικές δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς και επιβολής της νομοθεσίας. Αυτό θα πρέπει να στηρίζει την παρακολούθηση και τη διαχείριση των εν λόγω ρυθμίσεων χωρίς να απαιτούνται έλεγχοι στα σύνορα μεταξύ Βόρειας Ιρλανδίας και Ιρλανδίας.

 

Η συνεργασία αυτή θα μπορούσε να περιλαμβάνει την ανταλλαγή γνώσεων, την ανταλλαγή πληροφοριών, τη συνεργασία με φορείς εκμετάλλευσης και την κοινή δραστηριότητα, κατά περίπτωση, ιδίως μεταξύ των αρχών της Βόρειας Ιρλανδίας και των σχετικών κρατών μελών, για την αντιμετώπιση της παράνομης δραστηριότητας και της λαθρεμπορίας, τη διασφάλιση ότι δεν διατίθενται στην αγορά εμπορεύματα που δεν πληρούν τα εφαρμοστέα πρότυπα, και τη διασφάλιση της προτεραιότητας των δραστηριοτήτων επιβολής και επιτήρησης με βάση τους κινδύνους και τις πληροφορίες. Οι αρχές θα διασφαλίζουν επίσης την ενημέρωση των επιχειρήσεων και των φορέων εκμετάλλευσης σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά που είναι διαθέσιμη για εμπορεύματα που διακινούνται μεταξύ της Βόρειας Ιρλανδίας και της Ένωσης, όταν τα εν λόγω εμπορεύματα πληρούν τις εφαρμοστέες απαιτήσεις, σύμφωνα με το πρωτόκολλο.

 

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ένωση θα πρέπει να εργαστούν εποικοδομητικά μέσω των δομών της συμφωνίας αποχώρησης, συμπεριλαμβανομένης της μικτής επιτροπής, για τη στήριξη της αποτελεσματικής λειτουργίας των νέων ρυθμίσεων, προς το συμφέρον των πολιτών και των επιχειρήσεων στη Βόρεια Ιρλανδία.

Άρθρο 2

Η παρούσα σύσταση αρχίζει να ισχύει την επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία συντάχθηκε.

Λονδίνο, 24 Μαρτίου 2023,

Για τη μικτή επιτροπή

Οι συμπρόεδροι

Maroš ŠEFČOVIČ

James CLEVERLY


(1)  ΕΕ L 29 της 31.1.2020, σ. 7.