10.12.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 336/3


ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΣΥΜΦΩΝΊΑ

μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προστασία των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα για την πρόληψη, τη διερεύνηση, την ανίχνευση και τη δίωξη ποινικών αδικημάτων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Προοίμιο

Άρθρο 1:

Σκοπός της συμφωνίας

Άρθρο 2:

Ορισμοί

Άρθρο 3:

Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 4:

Απαγόρευση των διακρίσεων

Άρθρο 5:

Εφαρμογή της συμφωνίας

Άρθρο 6:

Περιορισμοί σκοπού και χρήσης

Άρθρο 7:

Περαιτέρω διαβίβαση

Άρθρο 8:

Διατήρηση της ποιότητας και της ακεραιότητας των πληροφοριών

Άρθρο 9:

Ασφάλεια των πληροφοριών

Άρθρο 10:

Κοινοποίηση συμβάντος ασφάλειας των πληροφοριών

Άρθρο 11:

Τήρηση αρχείων

Άρθρο 12:

Περίοδος διατήρησης

Άρθρο 13:

Ειδικές κατηγορίες πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα

Άρθρο 14:

Λογοδοσία

Άρθρο 15:

Αυτοματοποιημένες αποφάσεις

Άρθρο 16:

Πρόσβαση

Άρθρο 17:

Διόρθωση

Άρθρο 18:

Διοικητική προσφυγή

Άρθρο 19:

Δικαστική προσφυγή

Άρθρο 20:

Διαφάνεια

Άρθρο 21:

Αποτελεσματική εποπτεία

Άρθρο 22:

Συνεργασία μεταξύ εποπτικών αρχών

Άρθρο 23:

Από κοινού επανεξέταση

Άρθρο 24:

Κοινοποίηση

Άρθρο 25:

Διαβούλευση

Άρθρο 26:

Αναστολή

Άρθρο 27:

Εδαφική εφαρμογή

Άρθρο 28:

Διάρκεια της συμφωνίας

Άρθρο 29:

Έναρξη και λήξη ισχύος


ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αναλάβει τη δέσμευση να εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα που ανταλλάσσονται στο πλαίσιο της πρόληψης, της διερεύνησης, της ανίχνευσης και της δίωξης ποινικών αδικημάτων, συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατίας,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ να καθιερώσουν ένα διαρκές νομικό πλαίσιο για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών, οι οποίες είναι κρίσιμης σημασίας για την πρόληψη, τη διερεύνηση, την ανίχνευση και τη δίωξη ποινικών αδικημάτων, συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατίας, ως μέσο για την προστασία των αντίστοιχων δημοκρατικών κοινωνιών τους και των κοινών αξιών τους,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ, ιδίως, να παράσχουν πρότυπα προστασίας για την ανταλλαγή πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα με βάση τις ισχύουσες και τις μελλοντικές συμφωνίες μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ και των κρατών μελών της, για την πρόληψη, τη διερεύνηση, την ανίχνευση και τη δίωξη ποινικών αδικημάτων, συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατίας,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι ορισμένες υφιστάμενες συμφωνίες μεταξύ των μερών οι οποίες αφορούν την επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα προβλέπουν την παροχή επαρκούς επιπέδου προστασίας των δεδομένων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των εν λόγω συμφωνιών, τα μέρη επιβεβαιώνουν ότι η παρούσα συμφωνία δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται κατά την έννοια ότι τροποποιεί τις εν λόγω συμφωνίες ή τις θέτει υπό όρους ή αποκλίνει κατ' άλλον τρόπο από αυτές· σημειώνοντας, ωστόσο, ότι οι υποχρεώσεις που καθορίζονται στο άρθρο 19 της παρούσας συμφωνίας σχετικά με τη δικαστική προσφυγή εφαρμόζονται σε όλες τις διαβιβάσεις πληροφοριών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας, με την επιφύλαξη τυχόν μελλοντικής αναθεώρησης ή τροποποίησης των εν λόγω συμφωνιών σύμφωνα με τους όρους τους,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ την μακρά παράδοση αμφοτέρων των μερών όσον αφορά τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής, όπως αντικατοπτρίζεται, μεταξύ άλλων, στις αρχές για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για λόγους επιβολής του νόμου που εκπονήθηκαν από την ομάδα επαφής υψηλού επιπέδου ΕΕ-ΗΠΑ για την ανταλλαγή πληροφοριών και την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ, στο Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών και στην ισχύουσα νομοθεσία των ΗΠΑ, καθώς και στις αρχές θεμιτών πρακτικών συλλογής πληροφοριών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, και

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τις αρχές της αναλογικότητας και της αναγκαιότητας, καθώς και της καταλληλότητας και του εύλογου χαρακτήρα, όπως εφαρμόζονται από τα μέρη στα αντίστοιχα νομικά τους πλαίσια,

ΟΙ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Άρθρο 1

Σκοπός της συμφωνίας

1.   Σκοπός της παρούσας συμφωνίας είναι να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα και να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, όσον αφορά την πρόληψη, τη διερεύνηση, την ανίχνευση ή τη δίωξη ποινικών αδικημάτων, συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατίας.

2.   Για τον σκοπό αυτό, η παρούσα συμφωνία καθορίζει το πλαίσιο για την προστασία των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα όταν διαβιβάζονται μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφετέρου.

3.   Η παρούσα συμφωνία αφεαυτής δεν μπορεί να αποτελέσει τη νομική βάση για οποιαδήποτε διαβίβαση πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα. Πρέπει πάντοτε να υπάρχει μια νομική βάση για τις διαβιβάσεις αυτές.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας:

1)

Ως «πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα» νοούνται οι πληροφορίες που αφορούν ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Ως ταυτοποιήσιμο πρόσωπο λογίζεται το πρόσωπο το οποίο μπορεί να ταυτοποιηθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως βάσει αριθμού ταυτότητας ή βάσει ενός ή περισσότερων συγκεκριμένων στοιχείων που χαρακτηρίζουν τη σωματική, φυσιολογική, διανοητική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητά του.

2)

Ως «επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα» νοείται κάθε ενέργεια ή σειρά ενεργειών όσον αφορά τη συλλογή, τη διατήρηση, τη χρήση, τη μετατροπή, την οργάνωση ή τη διάρθρωση, την κοινολόγηση, τη διάδοση ή τη διάθεση.

3)

Ως «μέρη» νοούνται η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

4)

Ως «κράτος μέλος» νοείται κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5)

Ως «αρμόδια αρχή» νοείται, για τις Ηνωμένες Πολιτείες, μια εθνική αρχή επιβολής του νόμου αρμόδια για την πρόληψη, τη διερεύνηση, την ανίχνευση ή τη δίωξη ποινικών αδικημάτων, συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατίας, και, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μια αρχή κράτους μέλους αρμόδια για την πρόληψη, τη διερεύνηση, την ανίχνευση ή τη δίωξη ποινικών αδικημάτων, συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατίας.

Άρθρο 3

Πεδίο εφαρμογής

1.   Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται στις πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται μεταξύ των αρμόδιων αρχών ενός μέρους και των αρμόδιων αρχών του άλλου μέρους ή, άλλως, που διαβιβάζονται σύμφωνα με μια συμφωνία που έχει συναφθεί μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών μελών της, για την πρόληψη, τη διερεύνηση, την ανίχνευση ή τη δίωξη ποινικών αδικημάτων, συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατίας.

2.   Η παρούσα συμφωνία δεν επηρεάζει και δεν θίγει τις διαβιβάσεις ή άλλες μορφές συνεργασίας μεταξύ των αρχών των κρατών μελών και των Ηνωμένων Πολιτειών, εκτός από τις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 5, που είναι επιφορτισμένες με τη διασφάλιση της εθνικής ασφάλειας.

Άρθρο 4

Απαγόρευση των διακρίσεων

Κάθε μέρος συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει της παρούσας συμφωνίας για την προστασία των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα των πολιτών του και των πολιτών του άλλου μέρους, ανεξάρτητα από την ιθαγένειά τους και χωρίς να προβαίνουν σε αυθαίρετες και αδικαιολόγητες διακρίσεις.

Άρθρο 5

Εφαρμογή της συμφωνίας

1.   Η παρούσα συμφωνία συμπληρώνει, κατά περίπτωση, αλλά δεν αντικαθιστά τις διατάξεις σχετικά με την προστασία των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα σε διεθνείς συμφωνίες μεταξύ των μερών ή μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και των κρατών μελών, οι οποίες αφορούν θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας.

2.   Τα μέρη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας και, ιδίως, για την τήρηση των αντίστοιχων υποχρεώσεών τους όσον αφορά την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη διόρθωση πληροφοριών, καθώς και τη διοικητική και τη δικαστική προσφυγή εκ μέρους φυσικών προσώπων όπως προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία. Η προστασία και τα μέτρα αποκατάστασης που καθορίζονται στην παρούσα συμφωνία εφαρμόζονται προς όφελος φυσικών προσώπων και οντοτήτων κατά τον τρόπο που εφαρμόζονται στην ισχύουσα εθνική νομοθεσία κάθε συμβαλλόμενου μέρους. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι υποχρεώσεις τους εφαρμόζονται κατά τρόπο σύμφωνο με τις θεμελιώδεις αρχές του ομοσπονδιακού συστήματος.

3.   Κατά την εφαρμογή της παραγράφου 2, η επεξεργασία των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της, όσον αφορά θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας θεωρείται ότι υπόκειται στην αντίστοιχη νομοθεσία τους για την προστασία των δεδομένων που περιορίζει ή θέτει υπό όρους τις διεθνείς διαβιβάσεις πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα και δεν απαιτείται περαιτέρω εξουσιοδότηση βάσει της εν λόγω νομοθεσίας.

Άρθρο 6

Περιορισμοί σκοπού και χρήσης

1.   Η διαβίβαση πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα για ειδικούς σκοπούς επιτρέπεται σύμφωνα με τη νομική βάση για τις διαβιβάσεις, όπως ορίζεται στο άρθρο 1.

2.   Η περαιτέρω επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα από ένα συμβαλλόμενο μέρος δεν πρέπει να είναι ασύμβατη με τους σκοπούς για τους οποίους διαβιβάστηκαν. Η συμβατή επεξεργασία συνίσταται, μεταξύ άλλων, στην επεξεργασία σύμφωνα με τους όρους των υφισταμένων διεθνών συμφωνιών και των γραπτών διεθνών πλαισίων για την πρόληψη, τη διερεύνηση, την ανίχνευση ή τη δίωξη σοβαρών ποινικών αδικημάτων. Κατά τη διεξαγωγή κάθε τέτοιας επεξεργασίας πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα από άλλες εθνικές αρχές επιβολής του νόμου, κανονιστικές ή διοικητικές αρχές τηρούνται οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας.

3.   Το παρόν άρθρο δεν θίγει τη δυνατότητα της διαβιβάζουσας αρμόδιας αρχής να επιβάλει πρόσθετους όρους σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, στον βαθμό κατά τον οποίο αυτό επιτρέπεται από το νομικό πλαίσιο που διέπει τη διαβίβαση. Οι όροι αυτοί δεν πρέπει να περιλαμβάνουν γενικής φύσης όρους προστασίας των δεδομένων, δηλαδή όρους που δεν έχουν σχέση με τα συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης. Εάν οι πληροφορίες υπόκεινται σε όρους, η παραλήπτρια αρμόδια αρχή συμμορφώνεται με αυτούς. Η αρμόδια αρχή που παρέχει τις πληροφορίες μπορεί επίσης να απαιτήσει από τον παραλήπτη να παράσχει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των διαβιβαζόμενων πληροφοριών.

4.   Στις περιπτώσεις που οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, αφενός, και η Ευρωπαϊκή Ένωση ή κράτος μέλος της, αφετέρου, συνάπτουν συμφωνία για τη διαβίβαση πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα που δεν έχουν σχέση με συγκεκριμένες υποθέσεις, έρευνες ή διώξεις, οι συγκεκριμένοι λόγοι για τους οποίους οι πληροφορίες διαβιβάζονται και υφίστανται επεξεργασία πρέπει να ορίζονται περαιτέρω στην εν λόγω συμφωνία.

5.   Τα συμβαλλόμενα μέρη διασφαλίζουν, σύμφωνα με την αντίστοιχη νομοθεσία τους, ότι οι πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που συνδέεται άμεσα με τον σκοπό της συγκεκριμένης επεξεργασίας και χωρίς να τον υπερβαίνει ή να τον υπερκαλύπτει.

Άρθρο 7

Περαιτέρω διαβίβαση

1.   Όταν μια αρμόδια αρχή ενός μέρους έχει διαβιβάσει πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με μια συγκεκριμένη υπόθεση σε αρμόδια αρχή του άλλου μέρους, οι πληροφορίες αυτές μπορούν να διαβιβασθούν περαιτέρω σε κράτος ή διεθνή οργανισμό που δεν δεσμεύεται από την παρούσα συμφωνία μόνον κατόπιν προηγούμενης έγκρισης της αρμόδιας αρχής που διαβίβασε αρχικά τις πληροφορίες.

2.   Κατά τη χορήγηση της συγκατάθεσής της για μια διαβίβαση σύμφωνα με την παράγραφο 1, η αρμόδια αρχή που διαβίβασε αρχικά τις πληροφορίες πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη όλους τους σχετικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της σοβαρότητας της παράβασης, τον σκοπό για τον οποίο τα δεδομένα διαβιβάστηκαν αρχικά και εάν το κράτος που δεν δεσμεύεται από την παρούσα συμφωνία ή ο συγκεκριμένος διεθνής οργανισμός διασφαλίζει κατάλληλο επίπεδο προστασίας των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα. Μπορεί επίσης να υπαγάγει τη διαβίβαση σε ειδικούς όρους.

3.   Στις περιπτώσεις που οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, αφενός, και η Ευρωπαϊκή Ένωση ή κράτος μέλος της, αφετέρου, συνάπτουν συμφωνία για τη διαβίβαση πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα που δεν έχουν σχέση με συγκεκριμένες υποθέσεις, έρευνες ή διώξεις, η περαιτέρω διαβίβαση των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα θα είναι δυνατή μόνον υπό ορισμένους όρους οι οποίοι θα καθορίζονται στη συμφωνία και θα διασφαλίζουν τη δέουσα αιτιολόγηση για την περαιτέρω διαβίβαση. Η συμφωνία προβλέπει επίσης κατάλληλους μηχανισμούς ενημέρωσης μεταξύ των αρμόδιων αρχών.

4.   Το παρόν άρθρο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ερμηνευτεί κατά την έννοια ότι θίγει απαίτηση, υποχρέωση ή πρακτική σύμφωνα με την οποία είναι αναγκαία η προηγούμενη συγκατάθεση της αρμόδιας αρχής που διαβίβασε αρχικά τις πληροφορίες για την περαιτέρω διαβίβαση σε κράτος ή οργανισμό που δεσμεύεται από την παρούσα συμφωνία, υπό την προϋπόθεση ότι το επίπεδο προστασίας των δεδομένων στο εν λόγω κράτος ή οργανισμό δεν θα είναι η βάση για την άρνηση της συγκατάθεσης ή την επιβολή όρων για τις διαβιβάσεις αυτές.

Άρθρο 8

Διατήρηση της ποιότητας και της ακεραιότητας των πληροφοριών

Τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν εύλογα μέτρα για να διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα είναι ακριβείς, σχετικές, επίκαιρες και πλήρεις, όπως απαιτείται και αρμόζει για την έννομη επεξεργασία των πληροφοριών. Για τον σκοπό αυτό, οι αρμόδιες αρχές καθιερώνουν μέτρα, τα οποία αποβλέπουν στη διασφάλιση της ποιότητας και της ακεραιότητας των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα και μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

α)

τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 17·

β)

εάν η διαβιβάζουσα αρμόδια αρχή γνωρίζει ότι υπάρχουν σημαντικές αμφιβολίες ως προς την καταλληλότητα, την επικαιρότητα, την πληρότητα και την ακρίβεια των εν λόγω πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα ή μιας εκτίμησης που έχει διαβιβάσει, ειδοποιεί, εφόσον είναι εφικτό, την παραλήπτρια αρμόδια αρχή·

γ)

σε περίπτωση που η παραλήπτρια αρμόδια αρχή γνωρίζει ότι υπάρχουν σημαντικές αμφιβολίες ως προς την καταλληλότητα, την επικαιρότητα, την πληρότητα ή την ακρίβεια των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα που έλαβε από κρατική αρχή, ή μιας εκτίμησης εκ μέρους της διαβιβάζουσας αρμόδιας αρχής σχετικά με την ακρίβεια των πληροφοριών ή την αξιοπιστία της πηγής, ειδοποιεί, εφόσον είναι εφικτό, τη διαβιβάζουσα αρμόδια αρχή.

Άρθρο 9

Ασφάλεια των πληροφοριών

Τα μέρη διασφαλίζουν ότι διαθέτουν κατάλληλες τεχνικές και οργανωτικές ρυθμίσεις, καθώς και ρυθμίσεις ασφαλείας για την προστασία των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα, έναντι όλων των ακόλουθων κινδύνων:

α)

τυχαία ή παράνομη καταστροφή·

β)

τυχαία απώλεια· και

γ)

άνευ αδείας κοινολόγηση, αλλοίωση, πρόσβαση, ή άλλη επεξεργασία.

Οι ρυθμίσεις αυτές περιλαμβάνουν κατάλληλες εγγυήσεις όσον αφορά την άδεια πρόσβασης σε πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 10

Κοινοποίηση συμβάντος ασφάλειας των πληροφοριών

1.   Εφόσον διαπιστωθεί συμβάν που συνεπάγεται τυχαία απώλεια ή καταστροφή, ή άνευ αδείας πρόσβαση, κοινολόγηση ή αλλοίωση πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα και ενέχει υψηλό κίνδυνο ζημίας, η παραλήπτρια αρμόδια αρχή αξιολογεί αμέσως την πιθανότητα εμφάνισης και την έκταση της ζημίας σε φυσικά πρόσωπα και στην ακεραιότητα του προγράμματος της διαβιβάζουσας αρμόδιας αρχής και προβαίνει αμέσως στην κατάλληλη δράση για τον μετριασμό κάθε τέτοιας ζημίας.

2.   Η δράση για τον μετριασμό της ζημίας περιλαμβάνει κοινοποίηση στη διαβιβάζουσα αρμόδια αρχή. Ωστόσο, η κοινοποίηση μπορεί να:

α)

προβλέπει κατάλληλους περιορισμούς όσον αφορά την περαιτέρω διαβίβασή της·

β)

να αναβληθεί ή να ματαιωθεί, εάν αυτή ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια·

γ)

να αναβληθεί, εάν αυτή μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ενέργειες που αφορούν τη δημόσια ασφάλεια.

3.   Η δράση για τον μετριασμό της ζημίας περιλαμβάνει επίσης κοινοποίηση στο ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο, ανάλογα με την περίπτωση, λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών του συμβάντος, εκτός εάν η κοινοποίηση αυτή μπορεί να θέσει σε κίνδυνο:

α)

τη δημόσια ή την εθνική ασφάλεια·

β)

επίσημες έρευνες, διερευνήσεις ή διαδικασίες·

γ)

την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ποινικών αδικημάτων·

δ)

τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων, ιδίως την προστασία των θυμάτων και των μαρτύρων.

4.   Οι αρμόδιες αρχές που συμμετέχουν στη διαβίβαση των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να προβαίνουν σε διαβουλεύσεις σχετικά με το συμβάν και την αντίδραση σ' αυτό.

Άρθρο 11

Τήρηση αρχείων

1.   Τα μέρη καθιερώνουν αποτελεσματικές μεθόδους για την απόδειξη της νομιμότητας της επεξεργασίας των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν τη χρήση μητρώων καταχώρισης, καθώς και άλλες μορφές αρχείων.

2.   Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να χρησιμοποιούν τέτοια μητρώα καταχώρισης ή αρχεία για τη διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας των οικείων βάσεων δεδομένων ή αρχείων, με σκοπό την εξασφάλιση της ακεραιότητας και της ασφάλειας των δεδομένων, και, όπου κρίνεται απαραίτητο, να ακολουθούν διαδικασίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.

Άρθρο 12

Περίοδος διατήρησης

1.   Τα συμβαλλόμενα μέρη προβλέπουν στα ισχύοντα νομικά πλαίσιά τους ειδικές περιόδους διατήρησης για τα αρχεία που περιέχουν πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα, με σκοπό να διασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα δεν διατηρούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι είναι αναγκαίο και σκόπιμο. Αυτές οι περίοδοι διατήρησης λαμβάνουν υπόψη τους λόγους της επεξεργασίας, τη φύση των δεδομένων και την αρχή την αρμόδια για την επεξεργασία τους, τον αντίκτυπο στα σχετικά δικαιώματα και συμφέροντα των εμπλεκομένων προσώπων και άλλες σχετικές νομικές εκτιμήσεις.

2.   Στις περιπτώσεις που οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, αφενός, και η Ευρωπαϊκή Ένωση ή κράτος μέλος της, αφετέρου, συνάπτουν συμφωνία για τη διαβίβαση πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα που δεν έχουν σχέση με συγκεκριμένες υποθέσεις, έρευνες ή διώξεις, η εν λόγω συμφωνία θα περιλαμβάνει μια ειδική και αμοιβαία συμφωνημένη διάταξη σχετικά με τις περιόδους διατήρησης των πληροφοριών.

3.   Τα μέρη προβλέπουν διαδικασίες για την περιοδική επανεξέταση της περιόδου διατήρησης των πληροφοριών, ώστε να καθοριστεί κατά πόσον μια τυχόν αλλαγή των περιστάσεων απαιτεί περαιτέρω τροποποίηση του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος.

4.   Τα μέρη δημοσιεύουν ή καθιστούν δημόσια διαθέσιμες αυτές τις περιόδους διατήρησης.

Άρθρο 13

Ειδικές κατηγορίες πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα

1.   Η επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τις πολιτικές ιδέες ή τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση ή πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την υγεία ή τη σεξουαλική ζωή γίνεται μόνον εφόσον υπάρχουν κατάλληλες διασφαλίσεις σύμφωνα με το νόμο. Αυτές οι κατάλληλες διασφαλίσεις μπορεί να περιλαμβάνουν: περιορισμό των σκοπών για τους οποίους οι πληροφορίες μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία, ώστε να επιτρέπεται η επεξεργασία μόνον κατά περίπτωση· κάλυψη, διαγραφή ή κλείδωμα των πληροφοριών μετά την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο υποβλήθηκαν σε επεξεργασία· περιορισμό του προσωπικού που επιτρέπεται να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες· απαίτηση εξειδικευμένης κατάρτισης του προσωπικού που έχει πρόσβαση στις πληροφορίες· απαίτηση εποπτικής έγκρισης για την πρόσβαση στις πληροφορίες· ή άλλα προστατευτικά μέτρα. Οι διασφαλίσεις αυτές λαμβάνουν δεόντως υπόψη τη φύση των πληροφοριών, τις ιδιαίτερες ευαισθησίες των πληροφοριών και τον σκοπό για τον οποίο αυτές υποβάλλονται σε επεξεργασία.

2.   Στις περιπτώσεις που οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, αφενός, και η Ευρωπαϊκή Ένωση ή κράτος μέλος της, αφετέρου, συνάπτουν συμφωνία για τη διαβίβαση πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα που δεν έχουν σχέση με συγκεκριμένες υποθέσεις, έρευνες ή διώξεις, η εν λόγω συμφωνία διευκρινίζει περαιτέρω τους κανόνες και τους όρους υπό τους οποίους οι πληροφορίες αυτές μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη φύση των πληροφοριών και τον σκοπό για τον οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.

Άρθρο 14

Λογοδοσία

1.   Τα μέρη καθιερώνουν μέτρα για την προώθηση της υποχρέωσης λογοδοσίας όσον αφορά την επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα εντός του πεδίου εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας από τις αρμόδιες αρχές τους, καθώς και από οποιαδήποτε άλλη αρχή τους στην οποία έχουν διαβιβαστεί πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα. Τα εν λόγω μέτρα περιλαμβάνουν κοινοποίηση των διασφαλίσεων που εφαρμόζονται στις διαβιβάσεις πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει της παρούσας συμφωνίας, καθώς και τους όρους τους οποίους έχει επιβάλει η διαβιβάζουσα αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3. Τα σοβαρά παραπτώματα αντιμετωπίζονται με κατάλληλες και αποτρεπτικές ποινικές, αστικές ή διοικητικές κυρώσεις.

2.   Τα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, διακοπή της διαβίβασης πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα προς τις αρχές των επιμέρους εδαφικών οντοτήτων των μερών οι οποίες δεν καλύπτονται από την παρούσα συμφωνία και δεν προστατεύουν αποτελεσματικά τις πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα, λαμβανομένων υπόψη του σκοπού της παρούσας συμφωνίας, ιδίως των περιορισμών του σκοπού και της χρήσης των πληροφοριών, καθώς και των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας περί περαιτέρω διαβίβασης.

3.   Σε περίπτωση καταγγελιών για μη ορθή εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ένα συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να ζητήσει από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος να παράσχει τις σχετικές πληροφορίες, μεταξύ των οποίων, κατά περίπτωση, πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που ελήφθησαν δυνάμει του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 15

Αυτοματοποιημένες αποφάσεις

Οι αποφάσεις που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στα έννομα συμφέροντα των φυσικών προσώπων δεν πρέπει να βασίζονται αποκλειστικά στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, εκτός αν αυτό επιτρέπεται βάσει του εθνικού δικαίου και ισχύουν κατάλληλες διασφαλίσεις που περιλαμβάνουν τη δυνατότητα ανθρώπινης παρέμβασης.

Άρθρο 16

Πρόσβαση

1.   Τα μέρη διασφαλίζουν ότι κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται να ζητήσει και, με την επιφύλαξη των περιορισμών της παραγράφου 2, να αποκτήσει πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες του. Η πρόσβαση αυτή ζητείται και χορηγείται από μια αρμόδια αρχή σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο του κράτους στο οποίο ζητείται η εν λόγω πρόσβαση.

2.   Η απόκτηση των εν λόγω πληροφοριών σε μια συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να υπόκειται σε εύλογους περιορισμούς που προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο, λαμβανομένων υπόψη των έννομων συμφερόντων του ενδιαφερόμενου φυσικού προσώπου, με στόχο:

α)

την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών τρίτων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας της ιδιωτικής τους ζωής·

β)

την προστασία της δημόσιας και εθνικής ασφάλειας·

γ)

την προστασία των ευαίσθητων πληροφοριών όσον αφορά την επιβολή του νόμου·

δ)

την αποφυγή της παρακώλυσης επίσημων ή νομικών ερευνών, διερευνήσεων ή διαδικασιών·

ε)

την αποφυγή της παρεμπόδισης της πρόληψης, της ανίχνευσης, της διερεύνησης και της δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων·

στ)

την κατ' άλλο τρόπο προστασία των συμφερόντων που προβλέπονται στη νομοθεσία σχετικά με την ελευθερία της πληροφόρησης και την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα.

3.   Δεν πρέπει να επιβάλλονται υπερβολικές δαπάνες στα φυσικά πρόσωπα ως προϋπόθεση της πρόσβασης στις προσωπικές πληροφορίες τους.

4.   Εφόσον επιτρέπεται από το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο, ένα φυσικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα να εξουσιοδοτεί μια εποπτική αρχή ή άλλον αντιπρόσωπο να ζητά πρόσβαση για λογαριασμό του.

5.   Σε περίπτωση απαγόρευσης ή περιορισμού της πρόσβασης, η αρμόδια αρχή στην οποία απευθύνεται το αίτημα γνωστοποιεί, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, στο φυσικό πρόσωπο ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, όπως ορίζεται στην παράγραφο 4, τους λόγους για την απαγόρευση ή τον περιορισμό της πρόσβασης.

Άρθρο 17

Διόρθωση

1.   Τα μέρη διασφαλίζουν ότι κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται να ζητήσει τη διόρθωση ή την επανόρθωση των δικών του πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα ως προς τις οποίες ισχυρίζεται ότι είναι ανακριβείς ή έχουν υποβληθεί σε αντικανονική επεξεργασία. Η διόρθωση ή επανόρθωση μπορεί να συνεπάγεται συμπλήρωση, διαγραφή, κλείδωμα ή άλλα μέτρα ή μεθόδους για την αντιμετώπιση των ανακριβειών ή της αντικανονικής επεξεργασίας. Η διόρθωση ή επανόρθωση ζητείται και χορηγείται από μια αρμόδια αρχή σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο του κράτους στο οποίο ζητείται η εν λόγω διόρθωση ή επανόρθωση.

2.   Σε περίπτωση που η παραλήπτρια αρμόδια αρχή καταλήγει στο συμπέρασμα σύμφωνα με:

α)

αίτηση κατά την παράγραφο 1·

β)

κοινοποίηση από τον πάροχο· ή

γ)

δικές της έρευνες ή διερευνήσεις,

ότι οι πληροφορίες που έλαβε στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας είναι ανακριβείς ή έχουν υποβληθεί σε αντικανονική επεξεργασία, οφείλει να λάβει μέτρα για τη συμπλήρωση, τη διαγραφή ή το κλείδωμα των πληροφοριών ή να εφαρμόσει άλλες μεθόδους διόρθωσης ή επανόρθωσης αυτών, κατά περίπτωση.

3.   Εφόσον επιτρέπεται από το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο, ένα φυσικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα να εξουσιοδοτεί μια εποπτική αρχή ή άλλον αντιπρόσωπο να ζητά διόρθωση ή επανόρθωση για λογαριασμό του.

4.   Σε περίπτωση απαγόρευσης ή περιορισμού της διόρθωσης ή επανόρθωσης, η αρμόδια αρχή στην οποία απευθύνεται το αίτημα διαβιβάζει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, στο φυσικό πρόσωπο ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3, απάντηση στην οποία εκθέτει τους λόγους για την απαγόρευση ή τον περιορισμό της διόρθωσης ή επανόρθωσης.

Άρθρο 18

Διοικητική προσφυγή

1.   Τα μέρη διασφαλίζουν ότι κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται να ασκήσει διοικητική προσφυγή εάν θεωρεί ότι η αίτησή του για πρόσβαση σύμφωνα με το άρθρο 16 ή για διόρθωση ή επανόρθωση των ανακριβών πληροφοριών ή για άρση των αποτελεσμάτων της αντικανονικής επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 17 έχει απορριφθεί αντικανονικά. Η προσφυγή αυτή ασκείται και εξετάζεται ενώπιον μιας αρμόδιας αρχής σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο του κράτους στο οποίο ασκείται η εν λόγω προσφυγή.

2.   Εφόσον επιτρέπεται από το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο, ένα φυσικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα να εξουσιοδοτεί μια εποπτική αρχή ή άλλον αντιπρόσωπο να ασκεί διοικητική προσφυγή για λογαριασμό του.

3.   Η αρμόδια αρχή ενώπιον της οποίας ασκείται η προσφυγή πρέπει να διενεργεί τις κατάλληλες έρευνες και επαληθεύσεις και, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, να εκθέτει γραπτώς, μεταξύ άλλων με ηλεκτρονικά μέσα, τα μέτρα βελτίωσης ή διόρθωσης που έχει λάβει κατά περίπτωση. Η γνωστοποίηση της διαδικασίας για την άσκηση τυχόν περαιτέρω διοικητικής προσφυγής γίνεται όπως προβλέπεται στο άρθρο 20.

Άρθρο 19

Δικαστική προσφυγή

1.   Τα μέρη προβλέπουν στα ισχύοντα νομικά πλαίσιά τους ότι, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων περί εξάντλησης των δυνατοτήτων προηγούμενης διοικητικής προσφυγής, κάθε πολίτης ενός μέρους έχει το δικαίωμα να ασκεί δικαστική προσφυγή όσον αφορά:

α)

την απαγόρευση από μια αρμόδια αρχή της πρόσβασης σε αρχεία που περιέχουν τις προσωπικές του πληροφορίες·

β)

την απαγόρευση από μια αρμόδια αρχή της τροποποίησης αρχείων που περιέχουν τις προσωπικές του πληροφορίες· και

γ)

την παράνομη κοινολόγηση πληροφοριών που έχει γίνει εκ δόλου ή εκ προθέσεως, η οποία πρέπει να συνεπάγεται τη δυνατότητα αποζημίωσης.

2.   Αυτή η δικαστική προσφυγή ασκείται και εξετάζεται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο του κράτους στο οποίο ασκείται η εν λόγω δικαστική προσφυγή.

3.   Οι παράγραφοι 1 και 2 ισχύουν με την επιφύλαξη κάθε άλλου διαθέσιμου ένδικου μέσου όσον αφορά την επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα ενός φυσικού προσώπου σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους στο οποίο ασκείται η εν λόγω δικαστική προσφυγή.

4.   Σε περίπτωση αναστολής ή καταγγελίας της συμφωνίας, το άρθρο 26 παράγραφος 2 και το άρθρο 29 παράγραφος 3 δεν δημιουργούν βάση δικαστικής προσφυγής η οποία δεν είναι πλέον διαθέσιμη στο πλαίσιο του εθνικού δικαίου του ενδιαφερόμενου μέρους.

Άρθρο 20

Διαφάνεια

1.   Τα μέρη προβαίνουν στην πληροφόρηση ενός φυσικού προσώπου, όσον αφορά τις προσωπικές πληροφορίες του, η οποία μπορεί να γίνει από τις αρμόδιες αρχές μέσω δημοσίευσης γενικών ανακοινώσεων ή πραγματικής κοινοποίησης, υπό τη μορφή και σε χρόνο που προβλέπονται στην εφαρμοστέα από την κοινοποιούσα αρχή νομοθεσία, όσον αφορά:

α)

τους σκοπούς της επεξεργασίας των πληροφοριών αυτών από την εν λόγω αρχή·

β)

τους σκοπούς για τους οποίους οι πληροφορίες αυτές μπορούν να ανταλλάσσονται με άλλες αρχές·

γ)

τους νόμους ή κανόνες βάσει των οποίων η εν λόγω επεξεργασία λαμβάνει χώρα·

δ)

τους τρίτους στους οποίους κοινολογούνται οι εν λόγω πληροφορίες· και

ε)

την πρόσβαση, τη διόρθωση ή την επανόρθωση, καθώς και τα διαθέσιμα ένδικα μέσα.

2.   Η εν λόγω απαίτηση κοινοποίησης υπόκειται σε εύλογους περιορισμούς βάσει του εθνικού δικαίου όσον αφορά τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως στ).

Άρθρο 21

Αποτελεσματική εποπτεία

1.   Τα μέρη διαθέτουν μία ή περισσότερες δημόσιες εποπτικές αρχές οι οποίες:

α)

ασκούν ανεξάρτητα καθήκοντα και εξουσίες εποπτείας, συμπεριλαμβανομένης επανεξέτασης, έρευνας και διερεύνησης, ενδεχομένως με δική τους πρωτοβουλία·

β)

έχουν την εξουσία να δέχονται καταγγελίες εκ μέρους ιδιωτών και να ενεργούν βάσει αυτών όσον αφορά τα εκτελεστικά μέτρα της παρούσας συμφωνίας· και

γ)

έχουν την εξουσία να επισημαίνουν τις παραβάσεις της παρούσας συμφωνίας για την άσκηση ποινικής ή πειθαρχικής δίωξης, κατά περίπτωση.

2.   Η Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει εποπτεία δυνάμει του παρόντος άρθρου μέσω των αρμόδιων για την προστασία των δεδομένων αρχών της και των αντίστοιχων αρχών των κρατών μελών.

3.   Οι Ηνωμένες Πολιτείες προβλέπουν εποπτεία δυνάμει του παρόντος άρθρου σωρευτικά μέσω περισσότερων της μίας αρχών, μεταξύ των οποίων μπορεί να περιλαμβάνονται γενικοί επιθεωρητές, ανώτεροι αξιωματούχοι αρμόδιοι για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, κρατικές υπηρεσίες λογοδοσίας, όργανα εποπτείας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών ελευθεριών και άλλοι φορείς εποπτείας των εφαρμοστέων εκτελεστικών και νομοθετικών κανόνων για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών ελευθεριών.

Άρθρο 22

Συνεργασία μεταξύ εποπτικών αρχών

1.   Οι διαβουλεύσεις μεταξύ των αρχών που ασκούν εποπτεία βάσει του άρθρου 21 πρέπει να διενεργούνται, κατά περίπτωση, όσον αφορά την εκτέλεση των καθηκόντων που απορρέουν από την παρούσα συμφωνία, με σκοπό την εξασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 16, 17 και 18.

2.   Τα μέρη καθιερώνουν εθνικά σημεία επαφής τα οποία θα βοηθούν στην ταυτοποίηση της εποπτικής αρχής στην οποία θα πρέπει να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι σε μια συγκεκριμένη περίπτωση.

Άρθρο 23

Από κοινού επανεξέταση

1.   Τα συμβαλλόμενα μέρη διενεργούν περιοδική από κοινού επανεξέταση των πολιτικών και των διαδικασιών που εφαρμόζουν την παρούσα συμφωνία, καθώς και της αποτελεσματικότητάς τους. Ιδιαίτερη προσοχή κατά την από κοινού επανεξέταση πρέπει να αποδίδεται στην αποτελεσματική υλοποίηση της προστασίας βάσει του άρθρου 14 σχετικά με τη λογοδοσία, του άρθρου 16 σχετικά με την πρόσβαση, του άρθρου 17 σχετικά με τη διόρθωση, του άρθρου 18 σχετικά με τη διοικητική προσφυγή και του άρθρου 19 σχετικά με τη δικαστική προσφυγή.

2.   Η πρώτη από κοινού επανεξέταση πραγματοποιείται το αργότερο τρία έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας και εν συνεχεία σε τακτική βάση. Τα μέρη καθορίζουν από κοινού και εκ των προτέρων τις πρακτικές λεπτομέρειες και τους όρους και κοινοποιούν το ένα στο άλλο τη σύνθεση των αντίστοιχων αντιπροσωπειών τους, στις οποίες πρέπει να περιλαμβάνονται εκπρόσωποι των δημόσιων εποπτικών αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 21 σχετικά με την αποτελεσματική εποπτεία, των αρχών επιβολής του νόμου και των δικαστικών αρχών. Τα πορίσματα της από κοινού επανεξέτασης δημοσιοποιούνται.

3.   Εάν τα μέρη ή οι Ηνωμένες Πολιτείες και ένα κράτος μέλος έχουν συνάψει άλλη συμφωνία, της οποίας το αντικείμενο εμπίπτει επίσης στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας και η οποία προβλέπει από κοινού επανεξετάσεις, αυτές οι από κοινού επανεξετάσεις δεν επαναλαμβάνονται και, στον βαθμό κατά τον οποίο σχετίζονται, τα πορίσματά τους εντάσσονται στα πορίσματα της από κοινού επανεξέτασης της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 24

Κοινοποίηση

1.   Οι Ηνωμένες Πολιτείες κοινοποιούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε ενέργεια που πραγματοποιείται από τις αρχές των ΗΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 19 και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις του.

2.   Τα μέρη καταβάλλουν εύλογες προσπάθειες αμοιβαίας κοινοποίησης σχετικά με τη θέσπιση νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων που επηρεάζουν ουσιαστικά την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, εφόσον αυτό είναι εφικτό, πριν τεθούν σε ισχύ.

Άρθρο 25

Διαβούλευση

Τυχόν διαφορές που προκύπτουν από την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας θα αποτελούν αντικείμενο διαβουλεύσεων μεταξύ των μερών με στόχο την επίτευξη αμοιβαία συμφωνηθείσας λύσης.

Άρθρο 26

Αναστολή

1.   Σε περίπτωση ουσιαστικής παράβασης της παρούσας συμφωνίας, καθένα από τα μέρη μπορεί να αναστείλει την παρούσα συμφωνία, εν όλω ή εν μέρει, με γραπτή κοινοποίηση προς το άλλο μέρος διά της διπλωματικής οδού. Η εν λόγω γραπτή κοινοποίηση πραγματοποιείται μόνον εφόσον τα μέρη, σε εύλογο χρονικό διάστημα, έχουν προβεί σε διαβουλεύσεις χωρίς να επιτευχθεί λύση και η αναστολή αρχίζει να ισχύει είκοσι ημέρες μετά την ημερομηνία παραλαβής της εν λόγω κοινοποίησης. Η εν λόγω αναστολή είναι δυνατόν να αρθεί από το αναστέλλον μέρος με γραπτή κοινοποίηση προς το άλλο μέρος. Η αναστολή αίρεται αμέσως μετά την παραλαβή της εν λόγω κοινοποίησης.

2.   Παρά την τυχόν αναστολή της παρούσας συμφωνίας, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας και έχουν διαβιβαστεί πριν από την αναστολή της εξακολουθούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία.

Άρθρο 27

Εδαφική εφαρμογή

1.   Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται στη Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο ή την Ιρλανδία μόνον εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κοινοποιήσει γραπτώς στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι η Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο ή η Ιρλανδία αποφάσισε να προσχωρήσει στην παρούσα συμφωνία.

2.   Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κοινοποιήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας ότι αυτή ισχύει στη Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο ή την Ιρλανδία, η παρούσα συμφωνία ισχύει στην επικράτεια του συγκεκριμένου κράτους από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

3.   Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κοινοποιήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας ότι αυτή ισχύει στη Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο ή την Ιρλανδία, η παρούσα συμφωνία ισχύει στην επικράτεια του συγκεκριμένου κράτους από την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της παραλαβής της κοινοποίησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Άρθρο 28

Διάρκεια της συμφωνίας

Η παρούσα συμφωνία συνάπτεται με απεριόριστη διάρκεια ισχύος.

Άρθρο 29

Έναρξη και λήξη ισχύος

1.   Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της ημερομηνίας κατά την οποία τα μέρη ανταλλάσσουν κοινοποιήσεις στις οποίες δηλώνουν ότι έχουν ολοκληρώσει τις σχετικές εσωτερικές τους διαδικασίες για την έναρξη της ισχύος της.

2.   Κάθε μέρος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα συμφωνία με γραπτή κοινοποίηση προς το άλλο μέρος διά της διπλωματικής οδού. Η εν λόγω καταγγελία αρχίζει να παράγει αποτελέσματα τριάντα ημέρες μετά την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής κοινοποίησης.

3.   Παρά την τυχόν καταγγελία της παρούσας συμφωνίας, οι πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας και έχουν διαβιβαστεί πριν από την καταγγελία της εξακολουθούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι κάτωθι πληρεξούσιοι υπέγραψαν την παρούσα συμφωνία.

Υπεγράφη στο Άμστερνταμ, την 2α Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαέξι, σε δύο πρωτότυπα, στην αγγλική γλώσσα. Σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ, η παρούσα συμφωνία εκδίδεται επίσης από την ΕΕ στη βουλγαρική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ισπανική, ιταλική, κροατική, λετονική, λιθουανική, μαλτέζικη, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, ρουμανική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική, τσεχική και φινλανδική γλώσσα. Οι εν λόγω επί πλέον γλωσσικές αποδόσεις μπορούν να επικυρωθούν με ανταλλαγή διπλωματικών διακοινώσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση απόκλισης μεταξύ των αυθεντικών γλωσσικών αποδόσεων, υπερισχύει το κείμενο στην αγγλική γλώσσα.

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής