30.4.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 128/49


ΣΥΜΦΩΝΙΑ

μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, εφεξής «η Ένωση»,

και

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ,

εφεξής «τα μέρη»,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να διευκολύνουν τις ανθρώπινες επαφές ως σημαντική προϋπόθεση για τη σταθερή ανάπτυξη οικονομικών, ανθρωπιστικών, πολιτιστικών, επιστημονικών και άλλων δεσμών, με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων στους πολίτες της Ένωσης και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν βάσει της αμοιβαιότητας,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑ ΝΟΥΝ τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, αφετέρου, καθώς και τις διαπραγματεύσεις για συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν, οι οποίες δρομολογήθηκαν το 2010,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την κοινή δήλωση της συνόδου κορυφής της Πράγας σχετικά με την ανατολική εταιρική σχέση που πραγματοποιήθηκε στις 7 Μαΐου 2009, στην οποία δηλώνεται η πολιτική στήριξη για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων σε ασφαλές περιβάλλον,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η απλούστευση της θεώρησης δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε παράνομη μετανάστευση και αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια και στην επανεισδοχή,

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το Πρωτόκολλο για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας όσον αφορά τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και το Πρωτόκολλο σχετικά με το κεκτημένο του Σένγκεν το οποίο έχει ενσωματωθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει προσαρτηθεί στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και βεβαιώνοντας ότι οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας δεν εφαρμόζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία,

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το Πρωτόκολλο σχετικά με τη θέση της Δανίας, το οποίο έχει προσαρτηθεί στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και βεβαιώνοντας ότι οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας δεν εφαρμόζονται στο Βασίλειο της Δανίας,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΑ ΕΞΗΣ:

Άρθρο 1

Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

Σκοπός της παρούσας συμφωνίας είναι η απλούστευση, βάσει της αμοιβαιότητας, της έκδοσης θεωρήσεων για προβλεπόμενη διαμονή που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες ανά περίοδο 180 ημερών για τους πολίτες της Ένωσης και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν.

Άρθρο 2

Γενική ρήτρα

1.   Η απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων που προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται στους πολίτες της Ένωσης και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν μόνο στο μέτρο που δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης από τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, της Ένωσης ή των κρατών μελών, την παρούσα συμφωνία ή άλλες διεθνείς συμφωνίες.

2.   Το εθνικό δίκαιο της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν ή των κρατών μελών ή το ενωσιακό δίκαιο εφαρμόζονται σε θέματα που δεν καλύπτονται από τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας, όπως η άρνηση έκδοσης θεώρησης, η αναγνώριση των ταξιδιωτικών εγγράφων, η απόδειξη της επάρκειας των μέσων διαβίωσης, η άρνηση εισόδου, καθώς και τα μέτρα απέλασης.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, νοούνται ως:

α)

«κράτος μέλος», κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με εξαίρεση το Βασίλειο της Δανίας, τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας και το Ηνωμένο Βασίλειο,

β)

«πολίτης της Ένωσης», υπήκοος κράτους μέλους, όπως ορίζεται στο στοιχείο α),

γ)

«πολίτης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν»: κάθε πρόσωπο που είναι πολίτης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,

δ)

«θεώρηση», η άδεια που εκδίδεται από κράτος μέλος ή από τη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν με σκοπό διέλευση ή προβλεπόμενη διαμονή που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες ανά περίοδο 180 ημερών στο έδαφος των κρατών μελών ή της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν,

ε)

ως «νομίμως διαμένων» νοείται:

για τη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν, πολίτης της Ένωσης, ο οποίος έχει αποκτήσει άδεια προσωρινής ή μόνιμης διαμονής για περίοδο που υπερβαίνει τις 90 ημέρες στο έδαφος της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν,

για την Ένωση, πολίτης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, ο οποίος έχει άδεια ή δικαιούται να διαμείνει για περίοδο που υπερβαίνει τις 90 ημέρες στο έδαφος κράτους μέλους, βάσει του ενωσιακού δικαίου ή της εθνικής νομοθεσίας.

Άρθρο 4

Δικαιολογητικά έγγραφα που αποδεικνύουν τον σκοπό του ταξιδίου

1.   Όσον αφορά τις ακόλουθες κατηγορίες πολιτών της Ένωσης και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, τα ακόλουθα έγγραφα επαρκούν για την αιτιολόγηση του σκοπού του ταξιδιού στο άλλο μέρος:

α)

για στενούς συγγενείς — συζύγους, τέκνα (συμπεριλαμβανομένων των υιοθετημένων), γονείς (συμπεριλαμβανομένων των κηδεμόνων), παππούδες και εγγονούς — που επισκέπτονται πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν νόμιμα στο έδαφος του Αζερμπαϊτζάν ή πολίτες της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στα κράτη μέλη ή πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν στο έδαφος του κράτους μέλους του οποίου είναι υπήκοοι ή πολίτες της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν που διαμένουν στο έδαφος της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν:

γραπτή πρόσκληση από τον φιλοξενούντα·

β)

με την επιφύλαξη του άρθρου 10, για μέλη επίσημων αντιπροσωπειών, συμπεριλαμβανομένων των μόνιμων μελών των αντιπροσωπειών αυτών, τα οποία μετά από επίσημη πρόσκληση που απευθύνεται στα κράτη μέλη, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν, συμμετέχουν σε επίσημες συνεδριάσεις, διαβουλεύσεις, διαπραγματεύσεις ή προγράμματα ανταλλαγών, καθώς και σε εκδηλώσεις που πραγματοποιούν διακυβερνητικές οργανώσεις στο έδαφος της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν ή ενός από τα κράτη μέλη·

επιστολή αρμόδιας αρχής κράτους μέλους ή της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν ή θεσμικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνοδευόμενη από αντίγραφο της επίσημης πρόσκλησης, η οποία βεβαιώνει ότι ο αιτών είναι μέλος της αντιπροσωπείας του αντίστοιχα ή επίσημο μέλος της αντιπροσωπείας του και ταξιδεύει στο έδαφος του άλλου μέρους για να συμμετάσχει στις προαναφερθείσες εκδηλώσεις·

γ)

για επιχειρηματίες και εκπροσώπους επιχειρηματικών οργανώσεων:

γραπτή πρόσκληση από νομικό πρόσωπο ή εταιρεία υποδοχής, από οργάνωση ή γραφείο ή παράρτημα του εν λόγω νομικού προσώπου ή εταιρείας, από τις κρατικές ή τοπικές αρχές της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν ή των κρατών μελών ή από οργανωτικές επιτροπές ή εμπορικές και βιομηχανικές εκθέσεις, συνεδρίων και συμποσίων που πραγματοποιούνται στο έδαφος της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν ή ενός εκ των κρατών μελών, η οποία έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία·

δ)

για οδηγούς που παρέχουν διεθνείς υπηρεσίες μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών μεταξύ του εδάφους της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν και του εδάφους των κρατών μελών με οχήματα καταχωρισμένα στα κράτη μέλη ή στη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν:

γραπτή πρόσκληση από την εθνική εταιρεία ή τον εθνικό σύνδεσμο (σωματείο) μεταφορέων της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν ή των εθνικών συνδέσμων μεταφορέων των κρατών μελών που παρέχουν υπηρεσίες διεθνών οδικών μεταφορών, στην οποία να δηλώνεται ο σκοπός, το δρομολόγιο, η διάρκεια και η συχνότητα των ταξιδιών·

ε)

για μαθητές, σπουδαστές, μεταπτυχιακούς φοιτητές και καθηγητές συνοδούς που πραγματοποιούν εκπαιδευτικά ή επιμορφωτικά ταξίδια, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο προγραμμάτων ανταλλαγών καθώς και άλλων σχολικών δραστηριοτήτων:

γραπτή πρόσκληση ή πιστοποιητικό εγγραφής από το πανεπιστήμιο, ακαδημία, ίδρυμα, κολέγιο ή σχολείο υποδοχής ή ταυτότητα σπουδαστή ή πιστοποιητικά των μαθημάτων που πρόκειται να παρακολουθήσουν·

στ)

για πρόσωπα που συμμετέχουν σε επιστημονικές, ακαδημαϊκές, πολιτιστικές ή καλλιτεχνικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων πανεπιστημιακών και άλλων προγραμμάτων ανταλλαγών:

γραπτή πρόσκληση για τη συμμετοχή σε αυτές τις δραστηριότητες από τον οργανισμό υποδοχής·

ζ)

για δημοσιογράφους και μέλη της τεχνικής ομάδας που τους συνοδεύουν με την επαγγελματική τους ιδιότητα:

πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο που έχει εκδοθεί από επαγγελματική οργάνωση ή από τον εργοδότη του αιτούντος και βεβαιώνει ότι το εν λόγω πρόσωπο είναι επαγγελματίας δημοσιογράφος και αναφέρει ότι ο σκοπός του ταξιδιού είναι η άσκηση δημοσιογραφικών καθηκόντων ή αποδεικνύει ότι το εν λόγω πρόσωπο είναι μέλος της τεχνικής ομάδας που συνοδεύει τον δημοσιογράφο με την επαγγελματική του ιδιότητα·

η)

για συμμετέχοντες σε διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις και τα άτομα που τους συνοδεύουν με την επαγγελματική τους ιδιότητα:

γραπτή πρόσκληση από την οργάνωση υποδοχής, αρμόδιες αρχές, εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες των κρατών μελών ή της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν ή από την Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν ή τις Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές των κρατών μελών·

θ)

για συμμετέχοντες σε επίσημα προγράμματα ανταλλαγών που διοργανώνονται από αδελφοποιημένες πόλεις:

γραπτή πρόσκληση από τον προϊστάμενο των διοικητικών υπηρεσιών/δήμαρχο των εν λόγω πόλεων·

ι)

για πρόσωπα που ταξιδεύουν για ιατρικούς λόγους και τους απαραίτητους συνοδούς τους:

επίσημο έγγραφο του νοσηλευτικού ιδρύματος που βεβαιώνει την ανάγκη ιατρικής περίθαλψης σε αυτό και την ανάγκη συνοδείας, καθώς και απόδειξη της επάρκειας των οικονομικών μέσων για την πληρωμή της θεραπείας·

ια)

για επαγγελματίες που συμμετέχουν σε διεθνείς εκθέσεις, συνέδρια, συμπόσια, σεμινάρια ή άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο έδαφος της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν ή των κρατών μελών:

γραπτή πρόσκληση από την οργάνωση υποδοχής που βεβαιώνει τη συμμετοχή του συγκεκριμένου προσώπου στην εκδήλωση·

ιβ)

για εκπροσώπους οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που πραγματοποιούν ταξίδια για μετεκπαίδευση, σεμινάρια, συνέδρια, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο προγραμμάτων ανταλλαγών:

γραπτή πρόσκληση από τον οργανισμό υποδοχής, βεβαίωση ότι το εν λόγω πρόσωπο εκπροσωπεί την οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών και το πιστοποιητικό ίδρυσης της οργάνωσης αυτής από το σχετικό μητρώο που έχει εκδώσει κρατική αρχή σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία·

ιγ)

για συγγενείς που ταξιδεύουν για νεκρώσιμες τελετές:

επίσημο έγγραφο που βεβαιώνει το γεγονός του θανάτου, καθώς και βεβαίωση της οικογενειακής ή άλλης σχέσης μεταξύ του αιτούντος και του θανόντος·

ιδ)

για την επίσκεψη στρατιωτικών και πολιτικών νεκροταφείων:

επίσημο έγγραφο που βεβαιώνει την ύπαρξη και διατήρηση του τάφου, καθώς και την οικογενειακή ή άλλη σχέση μεταξύ του αιτούντος και του θανόντος.

2.   Η γραπτή πρόσκληση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

για τον προσκεκλημένο: ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, φύλο, ιθαγένεια, αριθμό διαβατηρίου, χρόνο και σκοπό του ταξιδιού, αριθμό εισόδων και, ενδεχομένως, ονοματεπώνυμο του συζύγου και των τέκνων που συνοδεύουν τον προσκεκλημένο,

β)

για τον προσκαλούντα: ονοματεπώνυμο και διεύθυνση,

γ)

για τον προσκαλούντα οργανισμό, εταιρεία ή νομικό πρόσωπο: πλήρη επωνυμία και διεύθυνση και:

εάν η πρόσκληση εκδίδεται από οργανισμό ή αρχή, όνομα και θέση του υπογράφοντος την πρόσκληση·

εάν ο προσκαλών είναι νομικό πρόσωπο ή εταιρεία ή γραφείο ή παράρτημα του εν λόγω νομικού προσώπου ή εταιρείας εγκατεστημένο στο έδαφος κράτους μέλους ή της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, αριθμό μητρώου, όπως απαιτείται από το εθνικό δίκαιο του εν λόγω κράτους μέλους ή από το δίκαιο του Αζερμπαϊτζάν.

3.   Όσον αφορά τις κατηγορίες των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, όλες οι κατηγορίες θεωρήσεων εκδίδονται σύμφωνα με την απλουστευμένη διαδικασία χωρίς να απαιτείται άλλη αιτιολόγηση, πρόσκληση ή επικύρωση σχετικά με τον σκοπό του ταξιδιού, που να προβλέπεται από τη νομοθεσία των μερών.

Άρθρο 5

Έκδοση θεωρήσεων πολλαπλής εισόδου

1.   Οι διπλωματικές και προξενικές αρχές των κρατών μελών και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν εκδίδουν θεωρήσεις πολλαπλής εισόδου με διάρκεια ισχύος πέντε έτη για τις ακόλουθες κατηγορίες πολιτών:

α)

συζύγους, τέκνα (συμπεριλαμβανομένων των υιοθετημένων), ηλικίας κάτω των 21 ετών ή εξαρτώμενα, γονείς (συμπεριλαμβανομένων των κηδεμόνων), που επισκέπτονται πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν νόμιμα στο έδαφος της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν ή πολίτες της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στο έδαφος των κρατών μελών ή πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν στο έδαφος του κράτους μέλους του οποίου είναι υπήκοοι ή πολίτες της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν που διαμένουν στο έδαφος της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν:

β)

μόνιμα μέλη επίσημων αντιπροσωπειών, τα οποία μετά από επίσημη πρόσκληση που απευθύνεται στα κράτη μέλη, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν, συμμετέχουν τακτικά σε συνεδριάσεις, διαβουλεύσεις, διαπραγματεύσεις ή προγράμματα ανταλλαγών, καθώς και σε εκδηλώσεις που πραγματοποιούν διακυβερνητικές οργανώσεις στο έδαφος της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν ή ενός από τα κράτη μέλη·

Κατά παρέκκλιση της πρώτης πρότασης, όταν η ανάγκη ή η πρόθεση πραγματοποίησης συχνών ή τακτικών ταξιδιών περιορίζεται προφανώς σε μικρότερο χρονικό διάστημα, η διάρκεια ισχύος της θεώρησης πολλαπλής εισόδου περιορίζεται σε εκείνη τη χρονική περίοδο, και συγκεκριμένα όταν:

στην περίπτωση των προσώπων που αναφέρονται στο στοιχείο α), η διάρκεια ισχύος της άδειας νόμιμης διαμονής πολιτών της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν που διαμένουν νόμιμα σε ένα από τα κράτη μέλη ή πολιτών της Ένωσης που διαμένουν νόμιμα στη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν·

στην περίπτωση των προσώπων που αναφέρονται στο στοιχείο β), η διάρκεια ισχύος του καθεστώτος μόνιμου μέλους επίσημης αντιπροσωπείας,

είναι μικρότερη από πέντε έτη.

2.   Οι διπλωματικές αποστολές και οι προξενικές αρχές των κρατών μελών και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν εκδίδουν θεωρήσεις πολλαπλής εισόδου με διάρκεια ισχύος ενός έτους για τις ακόλουθες κατηγορίες πολιτών, υπό τον όρο ότι, κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, έχουν λάβει τουλάχιστον μία θεώρηση και την έχουν χρησιμοποιήσει σύμφωνα με τη νομοθεσία περί εισόδου και παραμονής του κράτους υποδοχής:

α)

σπουδαστές και μεταπτυχιακοί φοιτητές που ταξιδεύουν τακτικά για λόγους σπουδών ή μετεκπαίδευσης, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο προγραμμάτων ανταλλαγών,

β)

δημοσιογράφοι και μέλη της τεχνικής ομάδας που τους συνοδεύουν με την επαγγελματική τους ιδιότητα,

γ)

συμμετέχοντες σε επίσημα προγράμματα ανταλλαγών που διοργανώνονται από αδελφοποιημένες πόλεις,

δ)

οδηγοί που παρέχουν διεθνείς υπηρεσίες μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών μεταξύ του εδάφους της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν και των κρατών μελών με οχήματα καταχωρισμένα στα κράτη μέλη ή στη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν,

ε)

πρόσωπα που έχουν ανάγκη από τακτικά ταξίδια για ιατρικούς λόγους και οι απαραίτητοι συνοδοί τους,

στ)

επαγγελματίες που συμμετέχουν σε διεθνείς εκθέσεις, συνέδρια, συμπόσια, σεμινάρια ή άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις και οι οποίοι ταξιδεύουν τακτικά στη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν ή στα κράτη μέλη,

ζ)

εκπρόσωποι οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που ταξιδεύουν τακτικά στη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν ή στα κράτη μέλη για επαγγελματική κατάρτιση, σεμινάρια, συνέδρια, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο προγραμμάτων ανταλλαγών,

η)

άτομα που συμμετέχουν σε επιστημονικές, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων πανεπιστημιακών και άλλων προγραμμάτων ανταλλαγών, τα οποία ταξιδεύουν τακτικά στη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν ή στα κράτη μέλη,

θ)

συμμετέχοντες σε διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις και τα άτομα που τους συνοδεύουν με την επαγγελματική τους ιδιότητα,

ι)

μέλη επίσημων αντιπροσωπειών, τα οποία, μετά από επίσημη πρόσκληση που απευθύνεται στα κράτη μέλη, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν, συμμετέχουν τακτικά σε συνεδριάσεις, διαβουλεύσεις, διαπραγματεύσεις ή προγράμματα ανταλλαγών, καθώς και σε εκδηλώσεις που πραγματοποιούν διακυβερνητικές οργανώσεις στο έδαφος της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν ή των κρατών μελών,

ια)

επιχειρηματίες και αντιπρόσωποι επιχειρηματικών οργανώσεων που ταξιδεύουν τακτικά στη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν ή στα κράτη μέλη.

Κατά παρέκκλιση της πρώτης πρότασης, όταν η ανάγκη ή η πρόθεση να ταξιδεύουν συχνά ή τακτικά περιορίζεται προφανώς σε μικρότερο χρονικό διάστημα, η διάρκεια ισχύος της θεώρησης πολλαπλής εισόδου περιορίζεται σε εκείνη τη χρονική περίοδο.

3.   Οι διπλωματικές αποστολές και οι προξενικές αρχές των κρατών μελών και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν εκδίδουν θεωρήσεις πολλαπλής εισόδου με ελάχιστη διάρκεια ισχύος 2 ετών και μέγιστη διάρκεια 5 ετών για τις κατηγορίες προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, υπό τον όρο ότι, κατά τα προηγούμενα 2 έτη, έχουν κάνει χρήση των θεωρήσεων διάρκειας ενός έτους πολλαπλής εισόδου, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί εισόδου και παραμονής του κράτους υποδοχής, εκτός εάν η ανάγκη ή η πρόθεση να ταξιδεύουν συχνά ή τακτικά περιορίζεται προφανώς σε μικρότερο χρονικό διάστημα, οπότε η διάρκεια ισχύος της θεώρησης πολλαπλής εισόδου περιορίζεται σε εκείνη τη χρονική περίοδο.

4.   Η συνολική περίοδος διαμονής για τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 3 του παρόντος άρθρου δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες ανά περίοδο 180 ημερών στο έδαφος των κρατών μελών ή της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν.

Άρθρο 6

Τέλη για την επεξεργασία των αιτήσεων θεώρησης

1.   Το τέλος για την επεξεργασία των αιτήσεων θεώρησης ανέρχεται σε 35 EUR.

Το προαναφερθέν ποσό μπορεί να αναθεωρηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 4.

2.   Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, απαλλάσσονται από τα τέλη επεξεργασίας της αίτησης θεώρησης οι ακόλουθες κατηγορίες προσώπων:

α)

στενοί συγγενείς — σύζυγοι, τέκνα (συμπεριλαμβανομένων των υιοθετημένων), γονείς (συμπεριλαμβανομένων των κηδεμόνων), παππούδες και εγγονοί –πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν νόμιμα στο έδαφος της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν ή πολιτών της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στο έδαφος κρατών μελών ή πολίτες της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης που διαμένουν στο έδαφος του κράτους μέλους του οποίου είναι υπήκοοι και πολίτες της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν που διαμένουν στο έδαφος της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν·

β)

μέλη επίσημων αντιπροσωπειών, συμπεριλαμβανομένων των μόνιμων μελών των αντιπροσωπειών αυτών, τα οποία, μετά από επίσημη πρόσκληση που απευθύνεται στα κράτη μέλη, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν, συμμετέχουν σε επίσημες συνεδριάσεις, διαβουλεύσεις, διαπραγματεύσεις ή προγράμματα ανταλλαγών, καθώς και σε εκδηλώσεις που πραγματοποιούν διακυβερνητικές οργανώσεις στο έδαφος της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν ή ενός από τα κράτη μέλη·

γ)

μαθητές, σπουδαστές, μεταπτυχιακοί φοιτητές και καθηγητές συνοδοί που πραγματοποιούν εκπαιδευτικά ή επιμορφωτικά ταξίδια, ιδίως στο πλαίσιο προγραμμάτων ανταλλαγών καθώς και άλλων σχετικών σχολικών δραστηριοτήτων:

δ)

άτομα με αναπηρία και οι συνοδοί τους, εφόσον είναι αναγκαίο,

ε)

συμμετέχοντες σε διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις και τα άτομα που τους συνοδεύουν με την επαγγελματική τους ιδιότητα:

στ)

άτομα που συμμετέχουν σε επιστημονικές, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων πανεπιστημιακών και άλλων προγραμμάτων ανταλλαγών:

ζ)

άτομα που έχουν προσκομίσει έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν την ανάγκη να ταξιδέψουν για ανθρωπιστικούς λόγους, συμπεριλαμβανομένων όσων χρήζουν επείγουσας ιατρικής περίθαλψης και συνοδοί των ατόμων αυτών, ή άτομα που πρέπει να παρευρεθούν σε κηδεία στενού συγγενή τους ή να επισκεφθούν στενό συγγενή τους πάσχοντα από σοβαρή ασθένεια·

η)

εκπρόσωποι οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που πραγματοποιούν ταξίδια για μετεκπαίδευση, σεμινάρια, συνέδρια, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο προγραμμάτων ανταλλαγών·

θ)

συνταξιούχοι·

ι)

παιδιά κάτω των 12 ετών·

ια)

δημοσιογράφοι και μέλη της τεχνικής ομάδας που τους συνοδεύουν με την επαγγελματική τους ιδιότητα.

3.   Εάν ένα κράτος μέλος ή η Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν συνεργάζεται με εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών με σκοπό την έκδοση θεώρησης, ο εξωτερικός πάροχος υπηρεσιών μπορεί να επιβάλει τέλος παροχής υπηρεσιών. Το τέλος αυτό είναι ανάλογο με τα έξοδα που πραγματοποιεί ο εξωτερικός πάροχος υπηρεσιών για την άσκηση των καθηκόντων του και δεν υπερβαίνει τα 30 EUR. Τα κράτη μέλη και η Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν διατηρούν τη δυνατότητα να υποβάλλουν όλοι οι αιτούντες τις αιτήσεις τους απευθείας στα προξενεία τους.

Όσον αφορά την Ένωση, ο εξωτερικός πάροχος υπηρεσιών εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με τον κώδικα θεωρήσεων και τηρώντας πλήρως τη νομοθεσία της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν.

Όσον αφορά τη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν, ο εξωτερικός πάροχος υπηρεσιών εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με τη νομοθεσία του Αζερμπαϊτζάν και τη νομοθεσία των κρατών μελών της ΕΕ.

Άρθρο 7

Διάρκεια των διαδικασιών επεξεργασίας των αιτήσεων θεώρησης

1.   Οι διπλωματικές και οι προξενικές αρχές των κρατών μελών και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν λαμβάνουν απόφαση όσον αφορά το αίτημα έκδοσης θεώρησης εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης και των εγγράφων που απαιτούνται για την έκδοση της θεώρησης.

2.   Η χρονική περίοδος λήψης της απόφασης σχετικά με αίτηση θεώρησης μπορεί να παραταθεί έως 30 ημερολογιακές ημέρες σε μεμονωμένες περιπτώσεις, ιδίως όταν χρειάζεται περαιτέρω ενδελεχής εξέταση της αίτησης.

3.   Η χρονική περίοδος λήψης της απόφασης σχετικά με αίτηση θεώρησης μπορεί να μειωθεί σε 2 εργάσιμες ημέρες ή και λιγότερο σε επείγουσες περιπτώσεις.

Εάν απαιτηθεί από τους αιτούντες να ζητήσουν προκαθορισμένη συνάντηση για την υποβολή της αίτησης, η προκαθορισμένη συνάντηση, κατά κανόνα, πραγματοποιείται εντός διαστήματος δύο εβδομάδων από την ημερομηνία που ζητήθηκε η προκαθορισμένη συνάντηση. Παρά την ανωτέρω πρόταση, οι εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών εξασφαλίζουν ότι η αίτηση θεώρησης μπορεί, κατά κανόνα, να υποβάλλεται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Σε αιτιολογημένες επείγουσες περιπτώσεις, το προξενείο μπορεί να επιτρέπει στους αιτούντες να υποβάλλουν την αίτησή τους χωρίς προκαθορισμένη συνάντηση ή ορίζεται αμέσως προκαθορισμένη συνάντηση.

Άρθρο 8

Αναχώρηση σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής των εγγράφων

Πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν οι οποίοι έχουν απολέσει τα έγγραφα ταυτότητάς τους, ή από τους οποίους έχουν κλαπεί αυτά τα έγγραφα ενόσω παρέμεναν στο έδαφος της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν ή των κρατών μελών, μπορούν να εξέλθουν από το έδαφος Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν ή των κρατών μελών με έγκυρα έγγραφα ταυτότητας που τους παρέχουν το δικαίωμα να διέλθουν τα σύνορα, τα οποία εκδίδονται από διπλωματικές αποστολές ή προξενικά γραφεία των κρατών μελών ή της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν χωρίς θεώρηση ή άλλη έγκριση.

Άρθρο 9

Παράταση της θεώρησης σε εξαιρετικές περιστάσεις

Για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να εξέλθουν από το έδαφος της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν ή των κρατών μελών κατά τον χρόνο που αναφέρεται στις θεωρήσεις τους λόγω ανωτέρας βίας, παρατείνεται η περίοδος ισχύος της εκδοθείσας θεώρησης και/η διάρκεια παραμονής τους δωρεάν σύμφωνα με τη νομοθεσία που εφαρμόζεται από τη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν ή το κράτος μέλος υποδοχής για το διάστημα που απαιτείται για την επιστροφή τους στο κράτος διαμονής τους.

Άρθρο 10

Διπλωματικά διαβατήρια

1.   Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν που είναι κάτοχοι εγκύρων διπλωματικών διαβατηρίων μπορούν να εισέλθουν, να εξέλθουν και να διέλθουν από το έδαφος των κρατών μελών ή της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν χωρίς θεωρήσεις.

2.   Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν να διαμείνουν χωρίς θεώρηση στο έδαφος της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν ή των κρατών μελών για διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες ανά περίοδο 180 ημερών.

Άρθρο 11

Εδαφική ισχύς των θεωρήσεων

Με την επιφύλαξη των εθνικών κανόνων και κανονιστικών διατάξεων που αφορούν την εθνική ασφάλεια της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν και των κρατών μελών και με την επιφύλαξη των κανόνων της ΕΕ για τις θεωρήσεις με περιορισμένη εδαφική ισχύ, οι πολίτες της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν και της Ένωσης δικαιούνται να ταξιδεύουν εντός του εδάφους των κρατών μελών και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν σε ισότιμη βάση με τους πολίτες της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν και τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 12

Μεικτή επιτροπή για τη διαχείριση της συμφωνίας

1.   Τα μέρη συγκροτούν μεικτή επιτροπή εμπειρογνωμόνων (εφεξής «επιτροπή»), η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους της Ένωσης και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν. Η Ένωση εκπροσωπείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επικουρούμενη από εμπειρογνώμονες των κρατών μελών.

2.   Η επιτροπή έχει ειδικότερα τα εξής καθήκοντα:

α)

να παρακολουθεί την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας,

β)

να προτείνει τροποποιήσεις ή προσθήκες στην παρούσα συμφωνία,

γ)

να διευθετεί τις διαφορές που προκύπτουν από την ερμηνεία ή την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας.

3.   Η επιτροπή συνέρχεται, εφόσον είναι αναγκαίο, κατόπιν αιτήσεως ενός από τα μέρη και τουλάχιστον μία φορά κάθε έτος.

4.   Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

Άρθρο 13

Σχέση της παρούσας συμφωνίας με τις διμερείς συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν

Η παρούσα συμφωνία, από την έναρξη ισχύος της, υπερισχύει έναντι των διατάξεων οποιασδήποτε διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας ή ρύθμισης που έχει συναφθεί μεταξύ μεμονωμένων κρατών μελών και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, στον βαθμό που οι διατάξεις αυτών των συμφωνιών ή ρυθμίσεων καλύπτουν ζητήματα που διέπονται από την παρούσα συμφωνία.

Άρθρο 14

Τελικές ρήτρες

1.   Η παρούσα συμφωνία κυρώνεται ή εγκρίνεται από τα μέρη σύμφωνα με τις οικείες διαδικασίες τους και τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα που έπεται της ημερομηνίας κατά την οποία τα μέρη κοινοποιούν εκατέρωθεν ότι έχουν ολοκληρωθεί οι προαναφερθείσες διαδικασίες.

2.   Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η παρούσα συμφωνία τίθεται σε ισχύ μόνο κατά την ημερομηνία θέσεως σε ισχύ της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν περί επανεισδοχής, εάν η ημερομηνία αυτή έπεται της ημερομηνίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

3.   Η παρούσα συμφωνία συνάπτεται για αόριστο χρονικό διάστημα, εκτός εάν καταγγελθεί σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου.

4.   Η παρούσα συμφωνία μπορεί να τροποποιηθεί με γραπτή συμφωνία των μερών. Οι τροποποιήσεις αρχίζουν να ισχύουν μετά την εκατέρωθεν κοινοποίηση από τα μέρη της ολοκλήρωσης των εσωτερικών διαδικασιών τους που είναι αναγκαίες για τον σκοπό αυτό.

5.   Κάθε μέρος μπορεί να αναστείλει, εν όλω ή εν μέρει, την παρούσα συμφωνία για λόγους δημόσιας τάξης, προστασίας της εθνικής ασφάλειας ή προστασίας της δημόσιας υγείας. Η απόφαση αναστολής κοινοποιείται στο άλλο μέρος το αργότερο 48 ώρες πριν από την έναρξη της ισχύος της. Το μέρος που αναστέλλει την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας ενημερώνει αμέσως το άλλο μέρος μόλις οι λόγοι της αναστολής δεν ισχύουν πλέον.

6.   Κάθε μέρος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα συμφωνία με γραπτή κοινοποίηση στο άλλο μέρος. Η παρούσα συμφωνία παύει να ισχύει 90 ημέρες μετά την ημερομηνία της εν λόγω κοινοποίησης.

Έγινε στο Βίλνιους στις είκοσι εννέα Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκατρία, σε δύο αντίτυπα στην αγγλική, βουλγαρική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ισπανική, ιταλική, κροατική, λετονική, λιθουανική, μαλτεζική, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, ρουμανική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική, τσεχική, φινλανδική και αζερική γλώσσα, και τα κείμενα σε όλες αυτές τις γλώσσες είναι εξίσου αυθεντικά.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Avropa İttifaqı adından

Image

За Азербайджанската република

Por la República de Azerbaiyán

Za Ázerbájdžánskou republiku

For Republikken Aserbajdsjan

Für die Republik Aserbaidschan

Aserbaidžaani Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία χου Αζερμπαϊτζάν

For the Republic of Azerbaijan

Pour la République d'Azerbaïdjan

Za Republiku Azerbajdžan

Per la Repubblica dell'Azerbaigian

Azerbaidžanas Republikas vārdā –

Azerbaidžano Respublikos vardu

Az Azerbajdzsán Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Azerbajģan

Voor de Republiek Azerbeidzjan

W imieniu Republiki Azerbejdżanu

Pela República do Azerbaijāo

Pentru Republica Azerbaidjan

Za Azerbajdžanskú republiku

Za Azerbajdžansko republiko

Azerbaidžanin tasavallan puolesta

För Republiken Azerbajdzjan

Image

Image


ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

της συμφωνίας για τα κράτη μέλη που δεν εφαρμόζουν πλήρως το κεκτημένο του Σένγκεν

Τα κράτη μέλη τα οποία δεσμεύονται από το κεκτημένο του Σένγκεν αλλά δεν εκδίδουν ακόμη θεωρήσεις Σένγκεν, εν αναμονή της σχετικής απόφασης του Συμβουλίου, προς τούτο, εκδίδουν εθνικές θεωρήσεις η ισχύς των οποίων περιορίζεται στο έδαφός τους.

Σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 582/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, για τη θέσπιση απλουστευμένου καθεστώτος για τον έλεγχο των προσώπων στα εξωτερικά σύνορα, βασιζόμενου στη μονομερή αναγνώριση από τη Βουλγαρία, την Κύπρο και τη Ρουμανία ορισμένων εγγράφων ως ισοδυνάμων με τις εθνικές τους θεωρήσεις για τον σκοπό της διέλευσης από το έδαφός τους (1), ελήφθησαν μέτρα εναρμόνισης για την απλούστευση της διέλευσης των κατόχων θεωρήσεων και αδειών διαμονής Σένγκεν μέσω του εδάφους κρατών μελών που δεν εφαρμόζουν ακόμη πλήρως το κεκτημένο του Σένγκεν.


(1)  ΕΕ L 161 της 20.6.2008, σ. 30.


ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

σχετικά με το άρθρο 10 της συμφωνίας για τα διπλωματικά διαβατήρια

Η Ένωση ή η Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν μπορεί να επικαλεσθεί την εν μέρει αναστολή της συμφωνίας, και ιδίως του άρθρου 10, σύμφωνα με τη διαδικασία που θεσπίζεται στο άρθρο 14 παράγραφος 5, εάν γίνεται κατάχρηση της εφαρμογής του άρθρου 10 από το άλλο μέρος, ή εάν η εφαρμογή αυτή οδηγεί σε απειλή για τη δημόσια ασφάλεια.

Εάν ανασταλεί η εφαρμογή του άρθρου 10, αμφότερα τα μέρη ξεκινούν διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής που συγκροτείται από τη συμφωνία, για να επιλυθούν τα προβλήματα που οδήγησαν στην αναστολή.

Ως προτεραιότητα, αμφότερα τα μέρη δηλώνουν ότι δεσμεύονται όσον αφορά τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας για τα διπλωματικά διαβατήρια, ιδίως με την ενσωμάτωση βιομετρικών αναγνωριστικών στοιχείων. Από την πλευρά της Ένωσης, αυτή η δέσμευση θα διασφαλισθεί με τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2252/2004 του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με την καθιέρωση προτύπων για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη χρήση βιομετρικών στοιχείων στα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά έγγραφα των κρατών μελών (1).


(1)  ΕΕ L 385 της 29.12.2004, σ. 1.


ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

σχετικά με τη Δανία

Τα μέρη σημειώνουν ότι η παρούσα συμφωνία δεν εφαρμόζεται στις διαδικασίες για την έκδοση θεωρήσεων από τις διπλωματικές και προξενικές αρχές της Δανίας.

Υπό τις συνθήκες αυτές, είναι επιθυμητή η σύναψη, χωρίς καθυστέρηση, διμερούς συμφωνίας μεταξύ των αρχών της Δανίας και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής με παρόμοιους όρους με αυτούς της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν.


ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

σχετικά με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία

Τα μέρη σημειώνουν ότι η παρούσα συμφωνία δεν εφαρμόζεται στο έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας.

Υπό τις συνθήκες αυτές, είναι επιθυμητή η σύναψη διμερών συμφωνιών μεταξύ των αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων.


ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

σχετικά με την Ισλανδία, τη Νορβηγία, την Ελβετία και το Λιχτενστάιν

Τα μέρη σημειώνουν τη στενή σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετίας, της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας, ειδικότερα δυνάμει των συμφωνιών της 18ης Μαΐου 1999 και της 26ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με τη σύνδεση των εν λόγω χωρών με τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν.

Υπό τις συνθήκες αυτές, είναι επιθυμητή η σύναψη, χωρίς καθυστέρηση, διμερών συμφωνιών μεταξύ των αρχών της Ελβετίας, της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας, και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής με παρόμοιους όρους με αυτούς της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν.


ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

σχετικά με τη συνεργασία όσον αφορά τα ταξιδιωτικά έγγραφα

Τα μέρη συμφωνούν ότι, κατά την παρακολούθηση της εφαρμογής της συμφωνίας, η μεικτή επιτροπή που συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 12 της συμφωνίας, θα πρέπει να αξιολογεί τον αντίκτυπο του επιπέδου ασφαλείας των αντίστοιχων ταξιδιωτικών εγγράφων στη λειτουργία της συμφωνίας. Προς τούτο, τα μέρη συμφωνούν να ενημερώνονται εκατέρωθεν τακτικά για τα μέτρα που ελήφθησαν για την αποφυγή του πολλαπλασιασμού των ταξιδιωτικών εγγράφων, την ανάπτυξη των τεχνικών πτυχών της ασφάλειας των ταξιδιωτικών εγγράφων, καθώς και σχετικά με τη διαδικασία προσωποποίησης της έκδοσης ταξιδιωτικών εγγράφων.


ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

σχετικά με τα υπηρεσιακά διαβατήρια

Τα μέρη, εκτιμώντας το πλαίσιο αυτών των διαπραγματεύσεων, επιβεβαιώνουν ότι η παρούσα συμφωνία δεν επηρεάζει τη δυνατότητα των μεμονωμένων κρατών μελών και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν να συνάπτουν διμερείς συμφωνίες απαλλαγής των κατόχων υπηρεσιακών διαβατηρίων από τις απαιτήσεις θεώρησης