31.10.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 291/19


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΤΟΥ ΕΟΧ

αριθ. 64/2013

της 3ης Μαΐου 2013

για την τροποποίηση του παραρτήματος II (Τεχνικοί κανόνες, πρότυπα, δοκιμές και πιστοποίηση) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ

Η ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΟΧ,

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (εφεξής «η συμφωνία για τον ΕΟΧ»), και ιδίως το άρθρο 98,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 788/2012 της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 2012, για ένα συντονισμένο πολυετές πρόγραμμα ελέγχου της Ένωσης για τα έτη 2013, 2014 και 2015 ώστε να εξασφαλιστεί συμμόρφωση με τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων και να εκτιμηθεί η έκθεση του καταναλωτή στα υπολείμματα φυτοφαρμάκων μέσα και πάνω στα τρόφιμα φυτικής και ζωικής προέλευσης (1) πρέπει να ενσωματωθεί στη συμφωνία για τον ΕΟΧ.

(2)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 788/2012 καταργεί τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1274/2011 της Επιτροπής (2), που έχει ενσωματωθεί στη συμφωνία για τον ΕΟΧ και ο οποίος πρέπει, επομένως, να διαγραφεί από τη συμφωνία για τον ΕΟΧ.

(3)

Η παρούσα απόφαση αφορά νομοθεσία σχετικά με τρόφιμα. Η εν λόγω νομοθεσία δεν εφαρμόζεται στο Λιχτενστάιν ενόσω η εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με το εμπόριο γεωργικών προϊόντων επεκτείνεται στο Λιχτενστάιν, όπως διευκρινίζεται στην εισαγωγή του κεφαλαίου ΧΙΙ του παραρτήματος II της συμφωνίας για τον ΕΟΧ. Ως εκ τούτου, η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται στο Λιχτενστάιν.

(4)

Το παράρτημα II της συμφωνίας για τον ΕΟΧ θα πρέπει, επομένως, να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το κεφάλαιο XII του παραρτήματος II της συμφωνίας για τον ΕΟΧ τροποποιείται ως εξής:

1)

Το κείμενο του σημείου 68 [εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1274/2011 της Επιτροπής] διαγράφεται.

2)

Μετά το σημείο 73 [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1048/2012 της Επιτροπής], παρεμβάλλεται το ακόλουθο κείμενο:

«74.

32012 R 0788: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 788/2012 της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 2012, για ένα συντονισμένο πολυετές πρόγραμμα ελέγχου της Ένωσης για τα έτη 2013, 2014 και 2015 ώστε να εξασφαλιστεί συμμόρφωση με τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων και να εκτιμηθεί η έκθεση του καταναλωτή στα υπολείμματα φυτοφαρμάκων μέσα και πάνω στα τρόφιμα φυτικής και ζωικής προέλευσης (ΕΕ L 235 της 1.9.2012, σ. 8).

Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, οι διατάξεις του κανονισμού προσαρμόζονται ως εξής:

α)

Στο άρθρο 1, προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

“Το 2013, το 2014 και το 2015, η Ισλανδία μπορεί να συνεχίσει τη λήψη και ανάλυση δειγμάτων για τα ίδια 61 φυτοφάρμακα τα οποία έλεγξε στα τρόφιμα που διατέθηκαν στην αγορά της το 2012.”.

β)

Στο σημείο 5 του παραρτήματος II, προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

“IS

12 (*)

15 (**)

NO

12 (*)

15 (**)” »

Άρθρο 2

Τα κείμενα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 788/2012, στην ισλανδική και τη νορβηγική γλώσσα, τα οποία δημοσιεύονται στο συμπλήρωμα ΕΟΧ της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αυθεντικά.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει στις 4 Μαΐου 2013, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι κοινοποιήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 103 παράγραφος 1 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ (3).

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στο τμήμα ΕΟΧ και στο συμπλήρωμα ΕΟΧ της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 3 Μαΐου 2013.

Για τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Ο Πρόεδρος

Gianluca GRIPPA


(1)  ΕΕ L 235 της 1.9.2012, σ. 8.

(2)  ΕΕ L 325 της 8.12.2011, σ. 24.

(3)  Δεν έχουν αναφερθεί συνταγματικές απαιτήσεις.